Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s."— Transkript prezentace:

1 Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s.
1

2 STRUČNÁ HISTORIE A) před rokem 1989 B) 1989 - 2007
Založení v roce 1950 jako státní podnik Nejvyšší počet zaměstnanců – až 2000 v celém Československu Analýzy, studie, konzultační služby Projekční a inženýrská činnost Chemie, rafinérské technologie, petrochemie, potravinářství, papírenství, dálkovodní dopravní systémy a skladování kapalin a plynů, úprava vody, energetika B) Privatizace v roce 1992 od roku 1995 – většinový vlastník - Krebs od roku 2000 – členem Technip Group, vlastněný Technipem Francie po akvizici spol. Mannesmann, KTI a Coflexip Technipem – změna dle obchodní strategie Technipu, prodej akcií Chemoprojektu, a.s. od roku 2002 – změna vlastníků společnosti – hlavním akcionářem Chemoprojektu, a. s. se stala společnost SAFINA, a.s. 2

3 SOUČASNOST Jedna z nejsilnějších inženýrských společností na území ČR
Současná vlastnická struktura: SAFINA, a.s., (více než 90%), jejíž hlavní náplní jsou činnosti je zpracování drahých kovů a jejich využití v průmyslu Kanceláře v ČR: Praha, Brno, Litvínov Zahraniční zastoupení: Slovensko, Bělorusko, Rusko, Rumunsko, Irák, Čína, Střední východ, Polsko EPC služby (Inženýring, Zajištění dodávek a Výstavba), Komplexní inženýrské služby Obchodní aktivity – od poradenství a studií proveditelnosti až po dodávky „na klíč“, především jednotky na výrobu močoviny, kyseliny dusičné, anilínu, zpracování ropy a plynu a bionaftu Parametr Skutečnost Rok 2005 2006 2007 2008 Průměrný počet zaměstnanců 197 207 220 249 Nové projekty v milionech Kč 1 776,2 2 623,3 7 072,6 3808 Tržby v milionech Kč 945,7 1 509,3 2 350,4 3406 Zisk před zdaněním v milionech Kč 41,0 69,6 87,9 102 3

4 Organizační schéma Chemoprojektu,a.s. od 1.1.2009
Ing. Tomáš Plachý,CSc. Generální ředitel 100 Odbor kontraktační Ing.Vitáček Ředitel 200 Odbor personální H.Benediktová 300 Odbor finanční Ing. Cima 400 Ing.Štefková Odd.účetní 401 Odd.služeb a nemovitostí Ing. Vilhelmová 402 řízení nákladů Odd. odhadů a Zást.Ing. Pretl p.Adler 403 Obchodně finanční služby Oddělení Ing. Vaněk 404 Ing. Folk Zást.Ing. Hora P.-Litvínov Zást. Ing. Skopal P.-Brno Odbor obchodní 500 Oddělení obchodní Ing. Kalkus Z. Středisko řízení nákupu Ing. Bočan 505 Odbor zab.jakosti a IT Ing. Komínek 600 Odd.zabezpečení jakosti Ing. Janeba 602 Oddělení dokončovacích prací a archivu J.Vašák 603 Úsek technicko-výrobní Zast. Ing. Adamec 700 Zast. Ing.Kadlec–Litvínov Odbor projektování Ing. Jendřejčík 710 ředitel Odd.dokumentace a řízení administrativy D.Holoubková 701 Oddělení HIP 711 Středisko procesní (zást. Ing. Šrámek) RNDr.Čepela 721 Ing. Jaromír Šrámek Oddělení najíždění 728 Středisko strojní (zást.Ing.Černý) Ing. Piller 722 Středisko stavební (zást.Ing. Pail) 723 Středisko elektro (zást.Ing. Čejka) Ing. Lanc 724 Středisko potrubí (zást.Ing. Kadlec) Ing. Kolda 725 (zást.Ing. Gulová) Středisko měření a Ing. Mynář regulace 726 Odbor řízení projektů, Ing. Adamec 740 a kontroly dodávek Středisko inspekcí Ing.Miloslav Musil 720 Středisko výstavby Ing. Macek 744 Oddělení plánování 745 a POV 4

5 Rozdělení po profesích k 31.12.2008
PROFESE PŘÍMÍ CELKEM (včetně nepřímých) VEDOUCÍ PROJEKTŮ 5 ADMINISTRATIVA A SEKRETARIAT 14 19 ODHADY A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 6 ROZPOČTOVÁNÍ 1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PROJEKTŮ 2 JAKOST 3 ŘÍZENÍ DODÁVEK 10 11 VÝSTAVBA 9 POTRUBÍ, STROJE A ZAŘÍZENÍ 57 58 TECHNOLOGIE A NAJÍŽDĚNÍ 35 STAVEBNÍ 32 ELEKTRO, M A R 15 VEDENÍ SPOLEČNOSTI 8 PRÁVNÍ OBCHODNÍ A MARKETING 7 13 PERSONÁLNÍ FINANČNÍ SLUŽBY INSPEKCE DODÁVEK CELKEM 212 249 5

6 PRODUKTOVÁ STRATEGIE A) Hlavní produkty B) Rozpracované technologie
1) Kyselina dusičná 2) Močovina 3) Biopaliva 4) Polyphenylen éter 5) Anilín 6) Rafinerie/ Petrochemie 7) Produktovody B) Rozpracované technologie 1) Butadien 2) Plazma 3) Vodík 4) Čpavek 5) Koncentrovaná kyselina dusičná C) Nové perspektivní obory 1) Elektrolýza chloru 2) PVC 3) Aminová chemie (HCN, NaCN) 4) Nitrobenzen 5) Kyanidová chemie 6) Spalovny (komunální, plazma) 7) Pivovary, cukrovary 6

7 TERITORIÁLNÍ STRATEGIE
Česká republika a Slovensko Ruská federace EU, především: Maďarsko Polsko Rumunsko Německo Francie Čína Země bývalého Sovětského svazu, především: Bělorusko Ukrajina Další země „ad hoc“ Země Středního východu, především Irák Vietnam Indie Jižní a střední Amerika Závod na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku, RF 7

8 CERTIFIKÁTY & LICENCE ISO 9001 & 14000 Certifikát, EMAS
Licence na inženýring, projektování,dodávky a služby v Ruské federaci Licence na projekční práce, inženýrink a výstavbu jednotek v Bělorusku. 8

9 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
CAD system (založen na produktech Integraph): COMOS FEED, PDS, SmartPlant Instrumetation, SmartPlant Electrical, InRoad Survey, InRoad Site, Speedikon, FrameWorks+, Cadkon B, SMartSketch, Microsation, Autocad Technické výpočty: Chemcad, CCTERM, Pro/II, MICROPROTOL (ASME, ADMerkblatter), CAESAR II, ESA PT, IDA-NEXIS, FEAT, ETAP Kancelářský systém (založen na Microsoft produktech): MS WINDOWS, MS Office, MS Project 2003 Komunikační systém: ON-LINE: Prague-Litvínov, Prague-Brno, Internet, Intranet, Praha-construction site Microsoft Exchange+OWA Sítě: MS Windows server Informační systém: IS INFOS 2001, Bach System, ASPI, Intranet, public folders MS Exchange 9

10 SPECIÁLNÍ ZNALOSTI AUTORIZACE ZAMĚSTNANCŮ UDĚLENÉ ČKAIT
V OBORECH: Dopravní stavby Pozemní stavby Statika a dynamika staveb Technologie zařízení staveb staveb Posuzování vlivu na životní prostředí SPECIÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO PROJEKČNÍ A DODAVATELSKOU ČINNOST PRO POTŘEBY NATO 10

11 PROJEKTY V REALIZACI Biodiesel Kyselina dusičná Kapacita Stát Uvedení
do provozu Klient Licenzor 100 kt/rok ČR 2009 AGROFERT HOLDING, a.s. Desmet Ballestra Kyselina dusičná Kapacita Stát Uvedení do provozu Klient Licenzor 1500 t/den Francie 2009 Total/GPN GPN 900 t/den Polsko 2010 ZAK Kedzierzyn-Kozle 660 t/den Maďarsko pozastaveno BORSODCHEM 11

12 PROJEKTY V REALIZACI Ropa&Plyn Kapacita Stát Uvedení do provozu Klient
Licenzor BPSD Isomerizace Irak, Baiji 2009 NRC Axens/IFP m3 Nádrže ČR CEPRO - t/rok Butadien KAUCUK, a.s. JSR Corporation BPSD Irak, Basra Hydrocarbon UOP BPSD Rafinerie Djibouti 2011 Regional Petroleum Products Corporation 12

13 PROJEKTY V REALIZACI Močovina, Granulace Kapacita Stát
Uvedení do provozu Klient Licenzor 2000 t/den granulace RF 2009 NAK AZOT Stamicarbon 1400 t/den močovina (revamp) Bělorusko GRODNO AZOT 1200 t/den 2010 1500t/den močovina 2011 ZAO Fosagro AG 13

14 KYSELINA DISIČNÁ, NITROGÉNMÜVEK, Rt., MAĎARSKO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE KLIENT: Nitrogénmüvek, Rt. DODÁVKA: EPC (Engineering, Procurement, Construction), uvedení do provozu. PROCES: 60% kyselina dusičná, dvoutlaký proces, KAPACITA: 1500 t/den, LICENCE: GPN UVEDENÍ DO PROVOZU: 2007 14

15 Granulace a revamp močoviny, Grodno Azot, Bělorusko
KLIENT: AZOT GRODNO DODÁVKA: Na klíč PROCES: Technologie Stamicarbon je použita na zvýšení kapacity jednotky močoviny z 1000 na 1400 t/den a na výstavbu nové jednotky granulace s kapacitou 1200 t/den. Uvedení do provozu: 2009 15

16 BIODIESEL VE FIRMĚ SETUZA, a.s., ČR
KLIENT: SETUZA, a.s. DODÁVKA: Na klíč PROCES: Odkyselení a odslizení oleje. Třístupňová kontinuální esterifikace na metylester. KAPACITA: 100 kt/rok. TECHNOLOGIE: Desmet Ballestra. ZAČÁTEK NAJÍŽDĚNÍ: 2007 16

17 Děkujeme za pozornost. 17


Stáhnout ppt "Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google