Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemoprojekt, a. s. 1 Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemoprojekt, a. s. 1 Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s."— Transkript prezentace:

1 Chemoprojekt, a. s. 1 Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s.

2 2 STRUČNÁ HISTORIE  A) před rokem 1989  Založení v roce 1950 jako státní podnik  Nejvyšší počet zaměstnanců – až 2000 v celém Československu  Analýzy, studie, konzultační služby  Projekční a inženýrská činnost  Chemie, rafinérské technologie, petrochemie, potravinářství, papírenství, dálkovodní dopravní systémy a skladování kapalin a plynů, úprava vody, energetika  B) 1989 - 2007  Privatizace v roce 1992  od roku 1995 – většinový vlastník - Krebs  od roku 2000 – členem Technip Group, vlastněný Technipem Francie  po akvizici spol. Mannesmann, KTI a Coflexip Technipem – změna dle obchodní strategie Technipu, prodej akcií Chemoprojektu, a.s.  od roku 2002 – změna vlastníků společnosti – hlavním akcionářem Chemoprojektu, a. s. se stala společnost SAFINA, a.s.

3 Chemoprojekt, a. s. 3 SOUČASNOST  Jedna z nejsilnějších inženýrských společností na území ČR  Současná vlastnická struktura: SAFINA, a.s., (více než 90%), jejíž hlavní náplní jsou činnosti je zpracování drahých kovů a jejich využití v průmyslu  Kanceláře v ČR: Praha, Brno, Litvínov  Zahraniční zastoupení: Slovensko, Bělorusko, Rusko, Rumunsko, Irák, Čína, Střední východ, Polsko  EPC služby (Inženýring, Zajištění dodávek a Výstavba), Komplexní inženýrské služby  Obchodní aktivity – od poradenství a studií proveditelnosti až po dodávky „na klíč“, především jednotky na výrobu močoviny, kyseliny dusičné, anilínu, zpracování ropy a plynu a bionaftu ParametrSkutečnost Rok200520062007 2008 Průměrný počet zaměstnanců 197207220249 Nové projekty v milionech Kč 1 776,22 623,37 072,63808 Tržby v milionech Kč 945,71 509,32 350,43406 Zisk před zdaněním v milionech Kč 41,069,687,9102

4 Chemoprojekt, a. s. Organizační schéma Chemoprojektu,a.s. od 1.1.2009 4 Ing. Tomáš Plachý,CSc. Generální ředitel 100 Ing.Vitáček Odbor kontraktační Ředitel 200 H.Benediktová Odbor personální Ředitel 300 Ing. Cima Odbor finanční Ředitel 400 Ing.Štefková Odd.účetní 401 Ing. Vilhelmová Odd.služeb a nemovitostí 402 p.Adler Zást.Ing. Pretl Odd. odhadů a řízení nákladů 403 Ing. Vaněk Oddělení Obchodně finanční služby 404 Ing. Folk Zást. Ing. Skopal P.-Brno Zást.Ing. Hora P.-Litvínov Odbor obchodní Ředitel 500 Ing. Kalkus Z. Oddělení obchodní 500 Ing. Bočan Středisko řízení nákupu 505 Ing. Komínek Odbor zab.jakosti a IT Ředitel 600 Ing. Janeba Odd.zabezpečení jakosti 602 J.Vašák Oddělení dokončovacích prací a archivu 603 Zast. Ing. Adamec Úsek technicko-výrobní 700 Ing. Jendřejčík ředitel Zast. Ing.Kadlec–Litvínov Odbor projektování 710 D.Holoubková Odd.dokumentace a řízení administrativy 701 Oddělení HIP 711 RNDr.Čepela (zást. Ing. Šrámek) Středisko procesní 721 Ing. Jaromír Šrámek Oddělení najíždění 728 Ing. Piller (zást.Ing.Černý) Středisko strojní 722 Ing. Jendřejčík (zást.Ing. Pail) Středisko stavební 723 Ing. Lanc (zást.Ing. Čejka) Středisko elektro 724 Ing. Kolda (zást.Ing. Kadlec) Středisko potrubí 725 Ing. Mynář (zást.Ing. Gulová) Středisko měření a regulace 726 Ing. Adamec Ředitel Odbor řízení projektů, 740 Ing.Miloslav Musil Středisko inspekcí a kontroly dodávek 720 Ing. Macek Středisko výstavby 744 Ing. Adamec Oddělení plánování a POV 745

5 Chemoprojekt, a. s. Rozdělení po profesích k 31.12.2008 PROFESEPŘÍMÍCELKEM (včetně nepřímých) VEDOUCÍ PROJEKTŮ55 ADMINISTRATIVA A SEKRETARIAT1419 ODHADY A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ66 ROZPOČTOVÁNÍ01 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PROJEKTŮ22 JAKOST33 ŘÍZENÍ DODÁVEK1011 VÝSTAVBA99 POTRUBÍ, STROJE A ZAŘÍZENÍ5758 TECHNOLOGIE A NAJÍŽDĚNÍ35 STAVEBNÍ32 ELEKTRO, M A R15 VEDENÍ SPOLEČNOSTI811 PRÁVNÍ01 OBCHODNÍ A MARKETING713 PERSONÁLNÍ02 FINANČNÍ010 SLUŽBY613 INSPEKCE DODÁVEK33 CELKEM212249 5

6 Chemoprojekt, a. s. 6 PRODUKTOVÁ STRATEGIE A) Hlavní produkty  1) Kyselina dusičná  2) Močovina  3) Biopaliva  4) Polyphenylen éter  5) Anilín  6) Rafinerie/ Petrochemie  7) Produktovody B) Rozpracované technologie  1) Butadien  2) Plazma  3) Vodík  4) Čpavek  5) Koncentrovaná kyselina dusičná C) Nové perspektivní obory  1) Elektrolýza chloru  2) PVC  3) Aminová chemie (HCN, NaCN)  4) Nitrobenzen  5) Kyanidová chemie  6) Spalovny (komunální, plazma)  7) Pivovary, cukrovary

7 Chemoprojekt, a. s. 7 TERITORIÁLNÍ STRATEGIE  Česká republika a Slovensko  Ruská federace  EU, především:  Maďarsko  Polsko  Rumunsko  Německo  Francie  Čína  Země bývalého Sovětského svazu, především:  Bělorusko  Ukrajina  Další země „ad hoc“  Země Středního východu, především Irák  Vietnam  Indie  Jižní a střední Amerika Závod na zpracování zemního plynu v S osnogorsk u, R F

8 Chemoprojekt, a. s. 8 CERTIFIKÁTY & LICENCE  ISO 9001 & 14000 Certifikát, EMAS  Licence na inženýring, projektování,dodávky a služby v Ruské federaci  Licence na projekční práce, inženýrink a výstavbu jednotek v Bělorusku.

9 Chemoprojekt, a. s. 9 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  CAD system (založen na produktech Integraph):  COMOS FEED, PDS, SmartPlant Instrumetation, SmartPlant Electrical, InRoad Survey, InRoad Site, Speedikon, FrameWorks+, Cadkon B, SMartSketch, Microsation, Autocad  Technické výpočty:  Chemcad, CCTERM, Pro/II, MICROPROTOL (ASME, ADMerkblatter), CAESAR II, ESA PT, IDA-NEXIS, FEAT, ETAP  Kancelářský systém (založen na Microsoft produktech):  MS WINDOWS, MS Office, MS Project 2003  Komunikační systém:  ON-LINE: Prague-Litvínov, Prague-Brno, Internet, Intranet, Praha- construction site  www.chemoprojekt.cz, Microsoft Exchange+OWA  Sítě:  MS Windows server  Informační systém:  IS INFOS 2001, Bach System, ASPI, Intranet, public folders MS Exchange

10 Chemoprojekt, a. s. 10 SPECIÁLNÍ ZNALOSTI  AUTORIZACE ZAMĚSTNANCŮ UDĚLENÉ ČKAIT V OBORECH:  Dopravní stavby  Pozemní stavby  Statika a dynamika staveb  Technologie zařízení staveb  staveb  Posuzování vlivu na životní prostředí  SPECIÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO PROJEKČNÍ A DODAVATELSKOU ČINNOST PRO POTŘEBY NATO

11 Chemoprojekt, a. s. 11 PROJEKTY V REALIZACI KapacitaStátUvedení do provozu KlientLicenzor 100 kt/rokČR2009AGROFERT HOLDING, a.s. Desmet Ballestra Biodiesel KapacitaStátUvedení do provozu KlientLicenzor 1500 t/denFrancie2009Total/GPNGPN 900 t/denPolsko2010ZAK Kedzierzyn- Kozle GPN 660 t/denMaďarskopozastavenoBORSODCHEMGPN Kyselina dusičná

12 Chemoprojekt, a. s. 12 KapacitaStátUvedení do provozu KlientLicenzor 19 660 BPSD Isomerizace Irak, Baiji2009NRCAxens/IFP 10 000 m 3 Nádrže ČR2009CEPRO - 120 000 t/rok Butadien ČR2009KAUCUK, a.s.JSR Corporation 11 000 BPSD Isomerizace Irak, Basra2009HydrocarbonUOP 40 000 BPSD Rafinerie Djibouti2011Regional Petroleum Products Corporation - Ropa & Plyn PROJEKTY V REALIZACI

13 Chemoprojekt, a. s. 13 PROJEKTY V REALIZACI KapacitaStátUvedení do provozu KlientLicenzor 2000 t/den granulace RFRF2009NAK AZOTStamicarbon 1400 t/den močovina (revamp) Bělorusko2009GRODNO AZOTStamicarbon 1200 t/den granulace Bělorusko2009GRODNO AZOTStamicarbon 1400 t/den granulace RFRF2010NAK AZOTStamicarbon 1500t/den močovina RF2011ZAO Fosagro AGStamicarbon Močovina, Granula ce

14 Chemoprojekt, a. s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE KLIENT: Nitrogénmüvek, Rt. DODÁVKA: EPC (Engineering, Procurement, Construction), uvedení do provozu. PROCES: 60% kyselina dusičná, dvoutlaký proces, KAPACITA: 1500 t/den, LICENCE: GPN UVEDENÍ DO PROVOZU: 2007 14 KYSELINA DISIČNÁ, NITROGÉNMÜVEK, Rt., MAĎARSKO

15 Chemoprojekt, a. s. 15 Granulace a revamp močoviny, Grodno Azot, Bělorusko KLIENT: AZOT GRODNO DODÁVKA: Na klíč PROCES: Technologie Stamicarbon je použita na zvýšení kapacity jednotky močoviny z 1000 na 1400 t/den a na výstavbu nové jednotky granulace s kapacitou 1200 t/den. Uvedení do provozu: 2009

16 Chemoprojekt, a. s. 16 BIODIESEL VE FIRMĚ SETUZA, a.s., ČR KLIENT: SETUZA, a.s. DODÁVKA: Na klíč PROCES: Odkyselení a odslizení oleje. Třístupňová kontinuální esterifikace na metylester. KAPACITA: 100 kt/rok. TECHNOLOGIE: Desmet Ballestra. ZAČÁTEK NAJÍŽDĚNÍ: 2007

17 Chemoprojekt, a. s. Děkujeme za pozornost. 17


Stáhnout ppt "Chemoprojekt, a. s. 1 Prezentace 2009 Chemoprojekt, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google