Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_451 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoření: Třída: VIII. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Tematická oblast: Modernizace společnosti Průmyslová revoluce Druh učebního materiálu: prezentace

2 Popis a použití výukového materiálu
výklad nového učiva vyhledávání informací v dějepisných atlasech žák na konkrétních příkladech dokáže, jak se změnila společnost v důsledku průmyslové revoluce dle možností popíše změny sociální, ekonomické a politické, posoudí jejich negativa a pozitiva přemýšlí o vlivu průmyslové revoluce na životní prostředí a životní styl

3 POČÁTKY PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE V ČESKÝCH ZEMÍCH

4 přechod od ruční ke strojové výrobě
léta 19. století přechod od ruční ke strojové výrobě – budování první parostrojní železnice z Vídně do Brna 1845 – spojení Praha – Vídeň Obr. 1 Stavba Ivančického viaduktu na trati mezi Vídní a Brnem. Viadukt byl prvním celokovovým mostem v celém Rakousku.

5 Příjezd prvního vlaku z Vídně do Prahy 1845
Obr. 2 Obr. 3

6 První české lokomotivy
Obr. 4 První české lokomotivy Obr. 5

7 1841 – na Vltavě první paroloď Bohemia, spojovala Prahu a Drážďany
Karlínský přístav Obr. 6

8 Křižíkův regulátor obloukové lampy
František Křižík Obr. 7 Obr. 8 Křižíkův regulátor obloukové lampy

9 Elektrická dráha Františka Křižíka
Obr. 9

10 Obr. 10

11 Obr. 11

12 Sociální důsledky průmyslové revoluce
zemědělství je stále hlavním zdrojem obživy stěhování lidí z vesnic do měst vznik průmyslových oblastí (Liberec, Praha, Kladno, Vítkovice, Brno – dělnické kolonie) vznik nových společenských tříd dělnictva a buržoazie zvýšené sociální napětí => ničení strojů, stávky

13 Vítkovické železárny polovina 19. století
Obr. 12 Ostrava rafinérie 1895 Obr. 13

14 Kotlárna Vítkovice v roce 1911 Slévárna Obr. 14 Obr. 15

15 Obr. 16

16 Práce s dějepisným atlasem
Podle mapy porovnej hospodářské poměry v Evropě v 1. polovině 19. století. Která výrobní odvětví se v 1. polovině 19. století na našem území nejvíce rozvíjela? Podle mapy popiš rozvoj železnice na našem území.

17 Úkol pro dobrovolníky:
Zjisti informace o vzniku Vítkovických železáren.

18 Vznik Vítkovických železáren
V roce 1828 bylo rozhodnuto o výstavbě vysokých pecí ve Vítkovicích, které měly dodávat surové železo pro nově vybudovanou moderní pudlovnu ve Frýdlantě. Nakonec byla pudlovna v roce1830 otevřena ve Vítkovicích, surové železo muselo být dováženo z Frýdlantu. Postupně probíhala výstavba navazujících provozů, v roce 1831 už byla v provozu i válcovna, soustružna a zámečnická dílna. V roce 1835 se majitelem VŽ stalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které ovládal bankéř Salomon Mayer Rothschild. V roce 1836 byla dostavěna první vysoká pec, jako první v tehdejším habsburském mocnářství vyráběla železo pomocí koksu. V roce 1843 pak VŽ měly v provozu již dvě vysoké pece. Jednou z nejvýznamnějších zakázek té doby byla dodávka kolejnic pro stavbu Rothschildovy Severní dráhy císaře Ferdinanda. Zcela nová vysoká pec tzv. skotská, byla postavena v roce V té době to byla největší vysoká pec v Rakousku-Uhersku. V období 1843 až 1873, kdy byly železárny majetkem Rothschildů, se počet pracovníků zvýšil desetinásobně z původního počtu 370 zaměstnanců. Pro své dělníky stavěly železárny domky a noclehárny, zřízen byl také nejdříve primitivní špitál, který byl v roce 1853 nahrazen závodní nemocnicí.

19 Obrazový materiál Obr. 1 CHALUPA, F. Ivancice Rail Bridge Construction.png. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivancice_Rail_Bridge_Construction.png> Obr. 2 Příjezd prvního vlaku z Vídně do Prahy gif. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%C3%ADjezd_prvn%C3%ADho_vlaku_z_V%C3%ADdn%C4%9B_do_Prahy_1845_-_2.gif> Obr. 3 Příjezd prvního vlaku z Vídně do Prahy 1845.gif. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%C3%ADjezd_prvn%C3%ADho_vlaku_z_V%C3%ADdn%C4%9B_do_Prahy_1845.gif> Obr. 4 DEZIDOR. Parní lokomotiva v Lužné u Rakovníka (22).jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parn%C3%AD_lokomotiva_v_Lu%C5%BEn%C3%A9_u_Rakovn%C3%ADka_%2822%29.jpg> Obr. 5 PetrS. Lokomotiva kladno.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lokomotiva_kladno.jpg>

20 Obr. 6 NĚMEC. Karlinsky pristav 1905-2. jpg. [online]
Obr. 6 NĚMEC. Karlinsky pristav jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlinsky_pristav_ jpg?uselang=cs> Obr. 7 ŠECHTL, I. Krizik.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krizik.jpg> Obr. 8 Krizik Arc lamp.jpg. [online]. cca 1900 [ ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krizik_Arc_lamp.jpg> Obr. 9 HERČÍK, F. Krizik Electric Tram 1891 Hercik.png. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krizik_Electric_Tram_1891_Hercik.png?uselang=cs> Obr. 10 ECKERT, J. Tram Prague Vinohrady 1897 Eckert.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tram_Prague_Vinohrady_1897_Eckert.jpg?uselang=cs> Obr. 11 Tram Karlin Vysocany 1896.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tram_Karlin_Vysocany_1896.jpg?uselang=cs>

21 Obr. 12 Vítkovické železárny polovina 19 století. jpg. [online]. 19
Obr. 12 Vítkovické železárny polovina 19 století.jpg. [online]. 19. století [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%ADtkovick%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny_polovina_19_stolet%C3%AD.jpg> Obr. 13 Ostrava rafinérie 1895.gif. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostrava_rafin%C3%A9rie_1895.gif?uselang=cs> Obr. 14 BĚLOHLAV, J Vítkovice - kotlárna a mostárna.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_-_V%C3%ADtkovice_-_kotl%C3%A1rna_a_most%C3%A1rna.jpg?uselang=cs> Obr. 15 BĚLOHLAV, J Vítkovice - slévárna.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_-_V%C3%ADtkovice_-_sl%C3%A9v%C3%A1rna.jpg?uselang=cs> Obr. 16 Mariánské Hory - Jáma Ignát.jpg. [online] [ ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Hory_-_J%C3%A1ma_Ign%C3%A1t.jpg?uselang=cs>

22 Literatura a zdroje HLAVAČKA, M. Dějepis pro 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, s. ISBN MANDELOVÁ, H. a kol. Novověk II - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání, 4. nezměněný dotisk. Kartografie PRAHA, a. s., s. ISBN <http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovick%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny>


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google