Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv dopra vy na životn í prost ředí - Probl emati ka emisí z dopra vy Autor: Adéla SucháŠkola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Vyučující: Ing. Dagmar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv dopra vy na životn í prost ředí - Probl emati ka emisí z dopra vy Autor: Adéla SucháŠkola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Vyučující: Ing. Dagmar."— Transkript prezentace:

1 Vliv dopra vy na životn í prost ředí - Probl emati ka emisí z dopra vy Autor: Adéla SucháŠkola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Vyučující: Ing. Dagmar Míková „Přírodu pozorujte z dola, nebojte se vzít místo autkola!“

2 Do pra vní pro stře dky  zpravidla pohyblivý hmotnýobjekt (těleso), sloužící kdopravě materiálu a přepravěosob. Jedná se vlastně omobilní součást dopravy apřepravy.  vozidla, letadla, plavidla

3 Ne gati va  vypouštění škodlivých látek doovzduší  hluk a vibrace  externí náklady  obrovská spotřeba energie(získávána spalováním fosilníchpaliv)  zabírání orné půdy provýstavbu silnic a dálnic  největší zátěž představujeautomobilová a leteckádoprava

4 Ext erní nák lad y  náklady na budováníprotihlukových bariér  výstavba a údržba silnic adálnic  léčení neuróz z hluku  alergie ze znečištěného ovzduší

5 Hlu k a vibr ace  zdroj: pohonné jednotkyautomobilů, styk vozidek svozovkou, aerodynamickéúčinky karoserií  snižuje pozornost akoncentraci, narušuje psychikučlověka  nedoslýchavost a hluchota  může dojít ke změnámkrevního tlaku, srdečnífrekvence  proti tomuto problémubojujeme (stavbaprotihlukových stěn, sníženírychlostí v obcích – 50 km/hod)

6 Zne čišť ová ní ovz duš í  dochází k němu vlivemnedokonalého spalování směsipaliva v motoru  především unikajícími zbytkyuhlovodíků, oxidem uhelnatýma oxidů dusíku  silniční doprava produkuje 83-94% škodlivých emisí (nižšíjsou procenta pouze vrozvojových zemích)

7 CO 2  80% CO 2 produkuje silniční doprava  nemá vliv na lidské zdraví, je všaknejdůležitějším skleníkovýmplynem (způsobuje až 50%celkového oteplení atmosféry)  spálením 1 litru nafty vzniká 2,7kgCO 2 a 1 litru benzínu 2,4 kg CO 2  studie dokázaly, že každý člověk„má“ své 4 tuny ročně CO 2 v ovzduší  zatím nebylo vynalezeno nic nasnížení podílu CO 2 emisí

8 CO  není škodlivý neživé přírodě,má vliv na přírodu živou  jeho vliv se projevujezpomalováním reflexů, snadnose váže na krevní barvivo –brání přenosu kyslíku  může u člověka způsobit silnébolesti hlavy

9 NO X a SO 2  zejména NO a NO 2  přítomnost NO x způsobuje kyselé deště (ničí rostlinnéporosty)  NO 2 – snižuje odolnost člověka vůči onemocnění  SO 2 – jeho emise jsou nepatrné, kvůli přísným limitům obsahusíry v palivech

10 Ja k m ůž e m e po m oci ?  Využívat šetrné způsobydopravy – pěší chůze, kolo  Využívat šetrnější způsobydopravy – zejména kolejové= železnice, tramvaj

11 Bud ouc nos t  pro další generace je důležité,aby docházelo ke sníženíemisní zátěže dopravou  měli bychom se snažit snížitrůst objemu přepravy  zavést přísnější normy provýfukové plyny a pro hladinuhluku  zavést alternativní paliva

12 Rea lita – k za my šle ní  Máte své vlastní auto?  Kolikrát jste místo něj jeli dopráce na kole, popřípadě šlipěšky?  Dokážete si život bez autapředstavit? Jak by Vám šlapřeprava nákupu z obchodudomů?

13 Děk uji za poz orn ost ! Zdroje: www.ekopolis.cz www.ekopolis.cz http://autaveskole.jaknahmyz.czProhlašuji, že jsem tuto prezentaci dělala pouze s uvedenými zdrojia vlastní hlavou bez pomocidospělého člověka.


Stáhnout ppt "Vliv dopra vy na životn í prost ředí - Probl emati ka emisí z dopra vy Autor: Adéla SucháŠkola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Vyučující: Ing. Dagmar."

Podobné prezentace


Reklamy Google