Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Václav Matyáš, prezident SPS Zasedání představenstva SPS 17.6 2010 Obsah prezentace: 1. Současná situace ve stavebnictví 2. Dopravní infrastruktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Václav Matyáš, prezident SPS Zasedání představenstva SPS 17.6 2010 Obsah prezentace: 1. Současná situace ve stavebnictví 2. Dopravní infrastruktura."— Transkript prezentace:

1 Ing. Václav Matyáš, prezident SPS Zasedání představenstva SPS 17.6 2010 Obsah prezentace: 1. Současná situace ve stavebnictví 2. Dopravní infrastruktura 3. Další spolupráce SPS se státními orgány v období po volbách 4. Aktualizace „Strategie SPS“

2 1. SOUČASNÁ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ

3 STAVEBNÍ PRODUKCE – VÝVOJ 200120022003200420052006200720082009 mld.Kč b.c.* 301,8317,6353,9402,4431,4472,6521,5547,6520,9 meziroční index 110,4103,0109,3108,8105,2106,0107,1100,095,0 * hodnoty S jsou zpětně přepočteny na NACE-CZ 1.Současná situace ve stavebnictví

4 2010ledenúnorbřezenduben* Stavební produkce Měsíc74,476,583,084,7 Od poč. roku74,475,578,680,6 Pozemní stavitelství Měsíc67,371,381,384,5 Od poč. roku67,369,075,077,9 Inženýrské stavitelství Měsíc99,892,688,085,3 Od poč. roku99,896,990,188,2 STAVEBNÍ PRODUKCE leden – duben 2010 (meziroční index s. c.) 1.Současná situace ve stavebnictví * předběžný výsledek

5 20102009 Stavební produkce↓- 19,4 %↓ -7,3 % z toho Pozemní stavitelství↓ - 22,1 %↓ - 13,3 % Inženýrské stavitelství↓ - 11,8↑+ 14,1 % STAVEBNÍ PRODUKCE LEDEN – DUBEN 2010 a 2009 (stálé ceny) 1.Současná situace ve stavebnictví

6 2010ledenúnorbřezenduben* Zahájené byty Měsíc71,766,876,6101,6 Od poč. roku71,769,371,979,0 Dokončené byty Měsíc94,0104,098,6118,4 Od poč. roku94,098,998,8102,8 BYTOVÁ VÝSTAVBA leden – duben 2010 (meziroční index) 1.Současná situace ve stavebnictví * předběžný výsledek

7 2010ledenúnorbřezenduben* Počet povolení Měsíc85,4100,693,796,4 Od poč. roku85,492,593,093,9 Orientační hodnota staveb Měsíc115,276,090,8145,9 Od poč. roku115,294,192,8104,8 mld.Kč měsíčně28,621,930,837,4 mld. Kč od poč.r.28,650,581,3118,7 VYDANÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ leden – duben 2010 (meziroční index) 1.Současná situace ve stavebnictví * předběžný výsledek

8 1.Současná situace ve stavebnictví DŮVODY OHROŽENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY  nedostatečné finanční prostředky - vývoj státního rozpočtu - státní dluh - neznámý postoj nové vlády k proinvestiční politice - dostupnost úvěrů  legislativní problémy - vyřešení majetkoprávních vztahů – zákon o vyvlastnění - problematika v územním řízení – stavební zákon - PPP projekty –koncesní zákon - zákon o zadávání veřejných zakázek  neodůvodněné požadavky občanských iniciativ - novela zákona č.100 /2001 o posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA) - kompenzační opatření (vydírání)

9 2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

10 Reálná potřeba financování rozvoje DI – 100 mld. Kč – do r.2020 - 1bil. Kč, 30% údržba Státní fond dopravní infrastruktury  národní zdroje  zdroje z fondů EU – Operační program doprava – na r.2007 – 2013 celkem 140 mld.Kč (5,77 mld. €)  zdroje EU měly být využity ke zrychlení budování  jsou využívány jako náhrada národních zdrojů  od roku 2007 dochází trvale ke snižování národních zdrojů DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2. Dopravní infrastruktura

11 SNIŽOVÁNÍ OBJEMU NÁRODNÍCH ZDROJŮ 2. Dopravní infrastruktura

12 PLÁNOVANÁ REDUKCE ZDROJŮ 201096,0 mld.Kčpředstavuje 2,5% HDP 201175,8 mld.Kč2,0% HDP 201259,1 mld. Kč1,4% HDP Dopravní politika schválená vládou stanovila 2,5% HDP Důsledek:  radikální zastavení staveb  snížení počtu zaměstnanců  nedobudování dopravní sítě  vysoká míra rozestavěnosti 2. Dopravní infrastruktura

13 Ani tyto zdroje nemusí být naplněny 2. Dopravní infrastruktura

14 ZAPOJENÍ SOUKROMÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ - PPP  alternativní zdroj financování  základní předpoklad pro tvorbu rozvojové strategie stavebních firem  stabilizace stavebnictví  vazba na zaměstnanost  vazba na kvalitu pracovní síly (odliv vyškolených pracovníků)  investice do strojního vybavení  multiplikační efekt 2. Dopravní infrastruktura

15 REALIZACE PROJEKTŮ PPP  závisí na projektové přípravě  na rychlosti legislativního procesu výběru koncesionáře  cestou k urychlení realizace projektů PPP => předložit harmonogram realizace konkrétních projektů  výběr projektů urychlit a finalizovat  nerealizování znamená nevyužití pozitivních efektů  znevěrohodnění metody PPP jako aktuálního způsobu financování 2. Dopravní infrastruktura

16  kontrola hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků  aktualizace harmonogramu rozvoje DI s cílem řízení rozestavěnosti  koncepce zdrojového zajištění od r. 2011  harmonogram realizace konkrétních projektů PPP ( viz. „Krátkodobá opatření vlády“ odsouhlasená jednáním tripartity 2.2. 2010)  posílení národních zdrojů  možnost převodu finančních prostředků z jiných OP  racionalizace přípravy staveb NUTNÁ OPATŘENÍ: 2. Dopravní infrastruktura

17 Průzkum Eurostat a OECD ve 33 evropských zemích:  ceny stavebních prací v ČR na úrovni 40 – 60% průměrných cen EU  ceny inženýrských staveb (dopravní, potrubní, přenosové, a.j.) 74% průměrných cen EU  nejdražší Švédsko (163%), Švýcarsko (155%)  1 km dálnice je o 17% levnější než v Rakousku, srovnatelný s Německem  oproti Německu levnější výstavba velkých mostů (o 14%)  dražší výstavba ražených tunelů (o 27%) STAVÍME DRAZE ČI LEVNĚ ?

18 2. Dopravní infrastruktura CENA DÁLNIC  minimálně třetinu ceny tvoří položky nesouvisející se stavebními náklady - výkupy pozemků + soudní spory + právní výlohy - ekologická opatření  nabalují na sebe další náklady - potřebné studie - změny projektů - posudky a výzkumy  jsou to náklady v řádu stamilionů až miliard  ČR je v tom odlišná ve srovnání s Německem a Rakouskem

19 2. Dopravní infrastruktura CENOVÉ NORMATIVY  dle statistky z let 2004-2006 - na základě 215 dopravních staveb - objem staveb 105 mld. Kč - obsahují 7 500 objektů  stanoveny čtyři základní typy objektů - komunikace - mosty - tunely - ostatní objekty  vydány v červnu 2009, jsou každoročně aktualizovány  požadavek SPS => státní expertízu u veřejných zakázek nad 300 mil. Kč

20 2. Dopravní infrastruktura KDY BUDEME JEZDIT ? Dálniční síť - v provozu 1 113 km - v realizaci 171 km - výhled 869 km Celkem 2 153 km (dle usnesení vlády ČR z 21.7.1999) Fáze výstavbyDélka km Náklad * mld. Kč Zdroje mld. Kč Dokončení V realizaci 17169,20 96,69 2013 Výhled – absolutní priorita 200 + 190 rek. D1 157,51??? Výhled – naléhavá potřeba 17887,26??? Výhled – další potřeba 491185,48??? Celkem 1 040 + 190 rek. D1 499,45 * se zohledněním 10% úspory dle krizového plánu ministra dopravy

21 3. DALŠÍ SPOLUPRÁCE SPS SE STÁTNÍMI ORGÁNY V OBDOBÍ PO VOLBÁCH

22 3. Další spolupráce v období po volbách SPS BUDE POKRAČOVAT V UPLATŇOVÁNÍ NÁMĚTŮ:  zviditelňovat stavebnictví, dát mu odpovídající společenskou prestiž  podporovat proinvestiční politiku vlády ve státních rozpočtech - dopravní infrastruktura - bytová politika  trvale podporovat zajištěnost financování  prosazovat změny legislativy  podporovat změny v rozpočtové a daňové politice  zasazovat se o změny funkce státní správy

23 3. Další spolupráce v období po volbách PODPORA PROINVESTIČNÍ POLITIKY:  upřednostnění investičních výdajů s multiplikačním efektem  dopravní infrastruktura jako jedna z priorit státního rozpočtu  harmonogram výstavby dopravní infrastruktury a koncepce jejího financování  výstavba jezů na Labi, rozhodnutí o výstavbě průplavu Dunaj – Odra – Labe  koncepce výstavby nájemních bytů s podporou státu  výstavba energetických staveb (JETE, Prunéřov)  zintenzivnění čerpání zdrojů z EU, zapojení privátních zdrojů (PPP)  sledování vládního programu, diskuse s politiky, kulaté stoly, tiskové konference

24 3. Další spolupráce v období po volbách ZMĚNY LEGISLATIVY  zákon o vyvlastnění  stavební zákon  zákon o veřejných zakázkách (VOP)  daňové zákony - zrychlené odepisování - podpora učňovského školství - podpora financování vzdělání, vědy, výzkumu - splatnost faktur do 30 dnů - platba DPH z uhrazených faktur  koncesní zákon

25 3. Další spolupráce v období po volbách OBLAST UDRŽITELNÉHO STAVĚNÍ  vytvoření Strategie udržitelného rozvoje, součástí stavebnictví  podpora programu Zelená úsporám  koordinace předpisů na úseku ŽP  neodůvodněné požadavky občanských iniciativ, obstrukční postupy  nesouhlas s konáním místních referend  kompenzační opatření (vydírání)

26 3. Další spolupráce v období po volbách FUNKCE STÁTNÍ SPRÁVY  kompetenční zákon č.2/1969 Sb. => MPO nefunkční  nevytváří vhodné podnikatelské prostředí  nezajišťuje provázanost a vyváženost v oblasti legislativy  neřeší úkoly ve vazbě na Evropskou komisi  legislativní, koncepční a finanční nástroje rozčleněny do 5 ministerstev  ustanovení jednoho ministerstva (výstavba, územní rozvoj, ŽP)  při řešení úzce spolupracovat se zaměstnavatelskými svazy

27 4. AKTUALIZACE „STRATEGIE SPS PRO KRIZOVÉ OBDOBÍ 2009 – 2012“

28 4. Aktualizace Strategie SPS  jistota => rok 2010 nebude rokem vzestupu ani konsolidace  důležitý bude - růst české ekonomiky - podmínky pro podnikání nastavené novou vládou  v nejbližších letech nebude dosaženo úrovně z roku 2006 – 2008  lze očekávat snížení stavebních kapacit o 10 – 25%  dojde ke snížení počtu firem  3 scénáře ekonomického vývoje - protikrizový - realistický - restriktivní DŮVODY AKTUALIZACE – STRATEGIE 2010-2012

29 4. Aktualizace Strategie SPS PROTIKRIZOVÝ SCÉNÁŘ  nová vláda si uvědomí ekonomický význam stavebnictví  zváží nebezpečnost propadu a jeho dominový efekt  provede nutná opatření k zastavení propadu stavebnictví - zvýší veřejné investice v roce 2011 - provede nezbytná opatření pro podporu soukromé investiční sféry - bude konsolidovat trh na trvale udržitelné úrovni  stavební firmy se změní - při rekvalifikaci a vzdělávání vlastních zaměstnanců - v oblasti snižování nákladů a investic

30 4. Aktualizace Strategie SPS REALISTICKÝ SCÉNÁŘ  čs. ekonomika bude pomalu oživovat, mírný nárůst díky exportní výrobě  růst HDP o 1 – 2%  vláda zahájí proces konsolidace veřejných financí  dojde k významným škrtům investic z veřejných rozpočtů  rozpracované stavby se budou dokončovat, nové se nebudou nezahajovat  stavebnictví nebude nekopírovat částečné oživení ekonomiky (má delší cyklus)  bude vytvářet poklesy i v dalších odvětvích  bude generovat nezaměstnané v celém národním hospodářství

31 4. Aktualizace Strategie SPS RESTRIKTIVNÍ SCÉNÁŘ  ekonomika EU neporoste  problémy v oblasti veřejných financí => destabilizace stavebního trhu  vyšší potřeba razantních fiskálních úspor  vláda nebude provádět opatření pro podporu stavebnictví  bude pokračovat trend poklesu  zhorší se důvěra spotřebitelů i investorů  bude nízká poptávka i v soukromém sektoru  stát, kraje i obce sníží výdaje do nových staveb i do oprav

32 4. Aktualizace Strategie SPS 20082009201020112012 mld,Kč547,6520,9474,0497,7507,7 Protikrizováindex k roku 20081,000,950,870,910,93 mld,Kč547,6520,9474,0455,1 Realistickáindex k roku 20081,000,950,870,83 mld,Kč547,6520,9427,1384,4369,0 Restriktivníindex k roku 20081,000,950,780,700,67 snížení stavebni produkce oproti r 2008 Protikrizovámld,Kč -26,7-73,6-49,9-39,9 Realistickámld,Kč -26,7-73,6-92,5 Restriktivnímld,Kč -26,7-120,5-163,2-178,6

33 4. Aktualizace Strategie SPS 20082009201020112012 dopady na zaměstnanost v ekonomice Protikrizovápočet prac míst (tis.) -85,4-235,5-159,6-127,8 Realistickápočet prac míst (tis.) -85,4-235,5-296,1 Restriktivnípočet prac míst (tis.) -85,4-385,5-522,2-571,4 dopady na zaměstnanost ve stavebnictví Protikrizovápočet prac míst (tis.)463-22,6-62,2-42,2-33,8 Realistickápočet prac míst (tis.)463-22,6-62,2-78,2 Restriktivnípočet prac míst (tis.)463-22,6-101,9-138,0-151,0 dopady do státního rozpočtu,fondu zaměstnanosti,sociální a zdrav poj. Protikrizovámld,Kč -14,7-40,5-27,4-22,0 Realistickámld,Kč -14,7-40,5-50,9 Restriktivnímld,Kč -14,7-66,3-89,7-98,2

34 4. Aktualizace Strategie SPS

35


Stáhnout ppt "Ing. Václav Matyáš, prezident SPS Zasedání představenstva SPS 17.6 2010 Obsah prezentace: 1. Současná situace ve stavebnictví 2. Dopravní infrastruktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google