Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky analýzy dotazníkového šetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky analýzy dotazníkového šetření"— Transkript prezentace:

1 Výsledky analýzy dotazníkového šetření
Závěrečná zpráva Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení  M production, s.r.o pro Státní fond rozvoje bydlení Zpracováno 9. května 2011

2 OBSAH DOKUMENTU I. Východiska výzkumu…………………………………………………………………………………..3 1. Informace o šetření 2. Cíle výzkumu II. Analytická část……………………………………………………………………………………4 - 39 1. Kvantitativní analýza vzorku…………………………………………………………….4 - 8 1.1 Souhrnné údaje………………………………………………………..4 1.2 Údaje o vzorku ve vazbě k anketě………………………………… Statistika response obcí podle dnů………………….7 1.4 Syntéza poznatků o vzorku…………………………………………..8 2. Kvalitativní analýza - kategorizace dle otázek………………………………………9 - 23 2.1 Soubor otázek ankety k nájemnímu bydlení………………………………………..9 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce – nájemní bydlení…… 2.3 Soubor otázek ankety k bydlení pro seniory………………………16 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce – bydlení pro seniory… 2.5 Základní kategorizace otevřených otázek…………………………23 3. Souhrnné poznatky dle velikosti obce…………………………………………..24 3.1 Souhrnné poznatky k nájemnímu bydlení…………………………24 3.2 Souhrnné poznatky o bydlení pro seniory…………………………25 4. Porovnání mezi regiony…………………………………………………………………….26 4.1Účast krajů…………………………………………………………………………….27 4.2 Regionální zastoupení obcí dle počtu obyvatel…………………………………..28 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení……………………………… 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory…………………………… 5. Souhrnné poznatky dle krajů……………………………………………………………...39 Závěry a doporučení…………………………………………………………………… Výběr otevřených otázek……………………………………………………………… Přílohy: - samostatný soubor – všechny otevřené odpovědi – tříděné dle velikosti obcí - soubor se zdrojovými daty Zpracováno 9. května 2011

3 I. Východiska výzkumu 1. Informace o šetření 2. Cíle výzkumu:
Termín: – Oslovený vzorek: cca 5.400 Response: = 22,4 % z celkového počtu obcí Reprezentace: obyvatel = 34% obyvatel (součet obyvatel dle velikosti reagujících obcí) Souhlas se zasíláním Newsletteru: = 86 % / vyslovený nesouhlas: 140 = 17% 2. Cíle výzkumu: Navázání kontaktu s obcemi a budování vztahu mezi SFRB a obcemi Vytvoření aktivní databáze obcí pro další aktivity Zahájení trvalé komunikace s obcemi Zjištění poznatků pro nastavení nástrojů podpory v jednotlivých oblastech bydlení - Získání poznatků o stavu a predikci bydlení v oblasti nájemního bydlení - Zjištění stavu a predikce bydlení pro seniory v obcích - Zmapování situace obcí v oblasti výstavby – s- a – bez - státní podpory - Zjištění preferovaných typů státní podpory ze strany obcí Zpracováno 9. května 2011 3

4 II. Analytická část Kvantitativní analýza vzorku
1.1 Souhrnné údaje o obcích v ČR Celkový počet obcí v ČR, dle ČSÚ 2008: ; 8 kategorií dle velikosti obce Zpracováno 9. května 2011 4

5 II. Analytická část 1.2 Údaje o vzorku ve vazbě k anketě
Celkový počet obcí ČR zúčastněných v anketě: = 20,45% Zpracováno 9. května 2011 5

6 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
1.2 Response podle velikosti obcí – celkový počet obcí v % vyjádření Po druhém kole oslovení zareagovala také větší a krajská města 6

7 II. Analytická část 1.3 Statistika response obcí podle dnů – intenzita odpovědí od zahájení ankety Reakce podle denní statistiky vyplnění ode dne oslovení - celkové počty v I. fázi - početní přírůstky po druhém kole oslovení. Celková response za 21 dní trvání ankety. 7

8 1.4 Syntéza – hlavní poznatky response obcí
Celkový počet obcí dle ČSÚ, 2008 – 5.902 Oslovený vzorek – (cca) (přesné číslo není ze SFRB k dispozici) – proto je základ porovnán s relevantním údajem - celkovým počtem obcí v ČR. Vysoká response u obcí do a obyvatel = 95% a 78% Nadprůměrná response u velkých obcí – do a obyvatel = 44% a 63% Velkoměsta (tj. nad obyvatel) reagovala vyjma Prahy a Ostravy všechna = 60% Úspěšnost ankety z hlediska kvantifikace lze hodnotit jako nadprůměrnou. Proto lze výstupy z výzkumu považovat za vysoce reprezentativní data, která mohou sloužit k zásadním rozhodnutím ve směřování podpory vybraných oblastí v bytové politice. Jedná se předně o formování nástrojů na podporu bydlení ve vztahu k obcím a jejich obyvatelům. Formy komunikace s obcemi a snaha o jejich edukaci v bytové problematice. Dílčí doporučení jsou součástí závěrečného návrhu opatření. Samostatným doporučením je oslovení dvou nereagujících měst – konkrétně Prahy a jejích městských částí, neboť Praha reprezentuje cca obyvatel ČR (s ohledem na počet obyvatel městských částí rovnajících se velkým krajským městům). Dalším nereagujícím městem je Ostrava s obyvateli. Zpracováno 9. května 2011 8

9 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.1 Soubor otázek ankety k nájemnímu bydlení Kolik je v současnosti právně volných obecních nájemních bytů ve vaší obci, které by mohly být či jsou nabízeny k pronájmu? Kolik je podle Vašeho odhadu v současnosti právně volných soukromých nájemních bytů ve vaší obci, které mohou být či jsou nabízeny k pronájmu? Je volných nájemních bytů (obecních i soukromých) pro obyvatele vaší obce dostatek? Plánuje vaše obec vlastní výstavbu nájemních bytů bez státní podpory? Jaký typ státní podpory na výstavbu obecních bytů preferujete? Připravuje se nebo probíhá ve vaší obci výstavba soukromých nájemních bytů? Otevřená otázka: vlastní vyjádření k sekci 9

10 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Počet volných nájemních obecních bytů – všechny obce – dle velikosti V malých i středních obcích je nájemních bytů nedostatek, bez pomoci státu nejsou schopni tuto situaci řešit. Zájem vykazují obce od obyvatel výše, v počtu jednotek bytů. Ve větších městech nájemní byty jsou, vyžadují spíše rekonstrukci. Případný nedostatek obecních bytů pramení z výše nájemného v soukromých bytech. 10

11 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Počet volných soukromých nájemních bytů – výsledky dle velikosti obce Data jsou subjektivním odhadem – buď na základě nabídek místních RK, u větších obcí pak znalost dle převisu žádostí o obecní nájemní byt. Specifická je situace v Karviné (RPG) a Mladé Boleslavi (Škodovka) – přebytek soukromých nájemních bytů = problém výše nájemného. 11

12 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Dostatek volných (obecních i soukromých) nájemních bytů – výsledky dle velikosti obce Hranice dostatečného počtu volných bytů je mezi obcemi od obyvatel, kdy se poměr obrací ve prospěch volných bytů – proti obcím od 999 až po obyvatel. 12

13 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Plán vlastní (obecní) výstavby nájemních bytů bez státní podpory – dle velikosti obce Menší obce plánují výstavbu pouze s podporou státu, vzhledem k rozpočtům. U větších se jedná spíše o potřebu rekonstrukcí. Pro menší obce je problém nedostatek startovních bytů pro mladé a sociálních bytů. Vlastní výstavbu plánuje výhledově bez státní podpory 131 obcí. Větší počet u obcí do obyvatel –koresponduje s poměrem nedostatku volných bytů z předchozí otázky. 13

14 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Preference typu státní podpory pro výstavbu nájemních bytů – dle velikosti obce 73,9% dotace 36% příspěvek na bydlení napříč obcemi, bez rozdílu velikosti 32% nízkoúročený úvěr 3 2 1 14

15 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí Připravovaná či probíhající výstavba soukromých nájemních bytů – dle velikosti obce U obcí od obyvatel se údaje vyvažují ve prospěch realizované či připravované výstavby soukromých bytů. Nejvýraznější je hodnota u obcí od obyvatel – 60% (10% neodpověděl). Údaje jsou v kontrastu k dostatku volných bytů – stejný poměr odpovědí. 15

16 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.3 Soubor otázek ankety k bydlení pro seniory Potřebuje vaše obec dům (domy) s pečovatelskou službou pro seniory? Disponuje vaše obec dostatečnou kapacitou domů s pečovatelskou službou pro seniory? Potřebuje vaše obec domov (domovy) důchodců? Plánuje vaše obec vlastní výstavbu bytů určených pro seniory bez státní podpory? Jaký typ státní podpory na výstavbu obecních bytů pro seniory preferujete? Připravuje se nebo probíhá ve vaší obci výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory? Otevřená otázka: vlastní vyjádření k sekci 16

17 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Potřebnost bytů s pečovatelskou službou pro seniory – dle velikosti obce Pro malé obce je DPS zajímavá od velikosti 500 obyvatel výše. Jinak upřednostňují řešení pro mladé rodiny. Střední a větší města DPS disponují, pokud, pak uvažují o rozšíření či renovaci jiného (nevyužitého) objektu. 17

18 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Dostatečná kapacita bytů (domů) s pečovatelskou službou v obci – dle velikosti obce Vyjádřená dostatečná kapacita u menších a středních obcí – od 5. do obyvatel 18

19 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Potřebnost domovu (domovů) důchodců v obci – dle velikosti obce Oddíl indikuje vyšší potřebnost tohoto typu bydlení pro seniory – proti DPS. Domovy důchodců budou aktuální ve střednědobém horizontu, kdy DPS již neodpovídají podmínkám pro ubytování (věk). Týká se středních a větších obcí. Nejvyšší potřebu vykazují větší města – do obyvatel. 19

20 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Plán vlastní (obecní) výstavby bytů určených pro seniory bez státní podpory - dle velikosti Malé obce nejsou schopny pokrýt náklady, využívají spádové obce, upřednostňují byty pro mladé. Větší města potřebují rozšíření stávajících kapacit. Výstavbu bez státní podpory plánuje pouze 50 obcí, nejvíce ve Středočeském kraji. 20

21 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Preference typu státní podpory na výstavbu obecních bytů pro seniory – dle velikosti obce 69,0 % dotace 32,3 % příspěvek na bydlení seniorů napříč obcemi 29,3 % nízkoúročený úvěr 3 2 1 21

22 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři Příprava či výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v obci – dle velikosti obce V přípravě či realizaci je výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory pouze ve 46 obcích. 22

23 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek
2.5 Základní kategorizace otevřených otázek Nájemní bydlení není prioritou malých obcí; dílčí potřeby v jednotkách bytů u obcí od 500 obyvatel Výstavba vlastních nájemních bytů není realizována z finančních důvodů, příp. dostatečného množství; vyjádřená potřeba spíše rekonstrukce stávajících či využití jiných objektů Akutní potřeba řešení DPS a DD – u obcí od ; u menších a malých obcí není reálné řešit bez pomoci státu Státní podpora – dotace a spíše k řešení bydlení pro seniory, DPS a DD Opakované upozornění na relevanci ankety na menší obce – jejich situace je významně odlišná, často se staví pouze do role správce svěřeného obecního majetku, bez vize či schopnosti jej jakkoliv změnit, zvýšit, zlepšit. 23

24 3.1 Souhrnné poznatky – nájemní bydlení
Struktura získaných dat Malé obce (do počtu obyvatel 999) – nejaktivnější v otevřených otázkách dobře zmapovaná oblast malých obcí - 840 nedostatek volných nájemních bytů (92%) – pramení především z faktu, že většina malých obcí buď má velmi malý počet nájemních bytů (např. 1-4), případně nemá potřebu tohoto typu bydlení nejvýraznější je tento ukazatel v Jihomoravském kraji. Napříč kraji hodnoty oscilují kolem 80% stejné situace. vlastní výstavbu nájemních bytů bez státní podpory plánuje pouze 98 malých obcí preferují dotace (603) a rovnoměrně příspěvek na bydlení anebo nízkoúročený úvěr (290 a 254); soukromá výstavba neprobíhá – 90% v otevřených otázkách převažují typy kategorií – nájemní byty nemají nebo mají málo; vlastní nevyužité objekty, které by byly vhodné pro výstavbu v jednotkách bytů (4-8), nemají prostředky na rekonstrukci; potřebují sociální či startovní byty (např. udržení mladých či zajištění bydlení např. pro učitele) Střední obce ( do počtu 9 999) – vysoká response – přes 70% u horní hranice počtu obyvatel hodnoty odpovědí souměřitelné u obcí do až obyvatel vysoký nedostatek nájemních bytů – přes 60%, zároveň více než 80% záporných odpovědí pro ne/plánovanou výstavbu nájemních bytů bez státní podpory; Potřeba nájemních bytů je rozlišná podle jednotlivých obcí, při vyšším počtu obyvatel by potřebovali řešit nájemní byty pro mladé rodiny; bez SP však nejsou schopni realizovat preferované formy podpory – dotace, příspěvky na bydlení a nízkoúročený úvěr – v daném pořadí výstavba soukromých nájemních bytů – probíhá / připravuje se u 46% větších obcí – tj. k horní hranici počtu obyv. otevřené otázky – u těchto obcí je znatelný posun; o nájemní bydlení je zájem, zároveň nemají dostatek bytů ; mají různé stupně rozpracovanosti projektů na nájemní bydlení Z velkých měst se po II. kole oslovení výrazně zvýšila response na 50% u obcí obyvatel Dostatek volných nájemních bytů osciluje mezi 30-40% Shodná je reakce na vlastní výstavbu nájemních bytů bez SP a formy státní podpory jako u ostatních obcí Vyšší podíl soukromé výstavby nájemních bytů – až 50% O státní podporu nemá zájem Olomouc – neakceptovatelné podmínky při obsazování bytů problémovými nájemníky; problém dluhových pastí a neplatičů – výskyt odpovědí také u středních měst Brno má bytový fond rozložen na jednotlivé městské části a eviduje pouze „hlášenky“ uvolněných bytů, cca 350/rok Bez reakce Praha a Ostrava – viz. dále 24

25 3.2 Souhrnné poznatky – bydlení pro seniory
Struktura získaných dat Malé obce (do počtu obyvatel 999) – nejaktivnější v otevřených otázkách Nedisponují DPS (65% a spíše nepotřebují DPS (85%); výstavba soukromých bytů pro seniory neprobíhá u 90% odpovídající poměr neplánuje výstavbu bytů pro seniory bez státní podpory zde opět upřednostňují dotace (536); příspěvek na bydlení seniorů (250 a 226) DPS či domovy důchodců jsou pro tyto obce okrajovou záležitostí, buď mají „spádová“ umístění nebo řeší soukromě, ojedinělé požadavky či kvitace potřebnosti DPS upozornění na generační vývoj Střední obce ( do počtu 9 999) - vysoká response ve vztahu v celkovému počtu obcí této kategorie – 70% hodnoty odpovědí souměřitelné u obcí od do obyvatel vysoký nedostatek bytů pro seniory – přes 63%, a také potřebnost domovů důchodců – přes 50% preferované formy podpory – dotace, příspěvky na bydlení a nízkoúročený úvěr vlastní výstavbu bytů pro seniory plánuje pouze 8% výstavba soukromých bytů pro seniory neprobíhá – 83% otevřené otázky – u těchto obcí je znatelný posun, DPS mají či potřebují rozšířit; nejvíce apelují na spoluúčast státu Z velkých měst se po II. Kole oslovení výrazně zvýšila response na 50% u obcí obyvatel potřebnost DPS a DD shodná – 90%, což odpovídá počtu a struktuře obyvatel velkých měst vlastní výstavba bytů pro seniory u 30% měst –shodná hodnota soukromé výstavby pro seniory otevřené otázky – výrazný nedostatek kapacity jak v DPS, tak DD u této kategorie měst je realizována nějaká forma výstavby, rozlišně z vlastních zdrojů či úvěrem Nereagovala Praha a Ostrava – viz. dále 25

26 4. Komparace mezi regiony
Tato část analýzy je základním porovnáním v jednotlivých otázkách. Nelze z ní predikovat skutečný stav v krajích, s ohledem na aktivitu jednotlivých obcí v každém daném regionu. Z tohoto důvodu je také extrahováno vyjádření počtu obyvatel všech obcí podle krajů, zúčastněných ve výzkumu. S touto optikou je nutno na regionální data nahlížet. V předmětném výzkumu má charakter spíše informativní, neboť pro vyvození validních závěrů by bylo nutné jednak posuzovat každý kraj zvlášť a to statistiky podle počtu, demograficky (struktura obyvatel, osídlenost, podíl menšin apod.) a také sociograficky (životní úroveň, pracovní trh atd.) a následně porovnat celková data mezi kraji. Představuje to však rozsáhlý výzkum, náročný jak z časového tak finančního hlediska. Vzhledem k souvislostem (příprava koncepce atd.) jej nelze v aktuální době doporučit, neboť není možné vyhodnotit poměr cena/výkon, tedy přínosy pro SFRB. Zpracováno 9. května 2011 26

27 4. Komparace mezi regiony
4.1 Účast jednotlivých krajů nejvyšší response u Středočeských a Jihočeských obcí – 239 a 140, k poměru počtu obyvatel se však může řadit k průměru (lidnatost krajů) nejméně aktivní Ústecký – 30 respondentů krajská města zastoupena z krajů: Olomoucký, Jihomoravský a Plzeňský nereagovala Praha, Ostrava Zpracováno 9. května 2011 27

28 4. Komparace mezi regiony
4.2 Zastoupení zúčastněných obcí – podle celkového počtu obyvatel, jež tyto obce reprezentují Zpracováno 9. května 2011 28

29 4. Komparace mezi regiony
4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení Počet volných nájemních obecních bytů – všechny obce – dle krajů Nejméně volných bytů v Jihomoravském kraji – 110. Nejvíce volných bytů vykazuje kraj Liberecký a Ústecký. Tyto kraje však měly nízkou responsi a výsledky jsou ovlivněny např. reakcí krajského města Liberec. Procentuální poměr volných bytů odpovídá celkovému nedostatku, z pohledu jednotlivých obcí. 29

30 4. Komparace mezi regiony
4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení Počet volných soukromých nájemních bytů – výsledky dle krajů Data jsou subjektivním odhadem. Směrodatná je velikost města = odpovídající počet a struktura obyvatel. 30

31 4. Komparace mezi regiony
4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení Dostatek volných (obecních i soukromých) nájemních bytů – výsledky dle krajů Hodnoty oscilují nejčastěji nad 30 %. Nejméně volných bytů – Královéhradecký. 31

32 4. Komparace mezi regiony
4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení Plán vlastní (obecní) výstavby nájemních bytů bez státní podpory – dle velikosti obce Výhledově plánují vlastní výstavbu nejvíce obce ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejméně potom v Karlovarském (indikuje stav počtu volných bytů). 32

33 4. Komparace mezi regiony
4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení Připravovaná či probíhající výstavba soukromých nájemních bytů – dle krajů. Dle odpovědí je nejvyšší ukazatel u Ústeckého, Pardubického a Středočeského kraje. 33

34 4. Komparace mezi regiony
4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory Potřebnost bytů s pečovatelskou službou pro seniory – dle krajů Hodnoty jsou nejméně vyvážené u Moravskoslezského kraje – poměr mezi potřebností a krajem Vysočina – opačný poměr výskytů v odpovědích. 34

35 4. Komparace mezi regiony
4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory Dostatečná kapacita bytů (domů) s pečovatelskou službou v obci – dle krajů Nedostatečná kapacita převažuje napříč regiony, vysokou hodnotu ovlivňují velká města, účastná ve výzkumu. Seznam velkých měst po regionech – v příloze. 35

36 4. Komparace mezi regiony
4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory Potřebnost domovu (domovů) důchodců v obci – dle krajů Výsledky tohoto oddílu budou odpovídat struktuře obyvatel. Stejně jako vliv velkých měst = zohledněno v kategoriích otevřených otázek. 36

37 4. Komparace mezi regiony
4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory Plán vlastní (obecní) výstavby bytů určených pro seniory bez státní podpory – dle krajů Měřitelné hodnoty vykazuje kraj Moravskoslezský a Jihočeský – v návaznosti na účast dotčených obcí v anketě. 37

38 4. Komparace mezi regiony
4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory Příprava či výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v obci – dle krajů V přípravě či realizaci je výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v měřitelných hodnotách –Středočeský kraj – 13 obcí, 5,5%. Ostatní pod hranicí statistické chyby. 38

39 5. Souhrnné poznatky – regionálně
Statistická část dat naznačuje rozdíly mezi kraji, spíšena úrovni územního dělení Čechy / Morava. Moravskoslezský kraj vykazuje nejvíce kladných odpovědí na všechny otázky. Z otevřených odpovědí lze vyvozovat, že se zásadně liší postavení menších a středních obcí v rámci Moravy vůči moravským okresním městům. Např. v otázce potřebnosti domovů důchodců je tento kraj nejvýše - 49% vs. např. Jihočeský 20%. Vzhledem k tomu, že největší město MS kraje Ostrava nereagovala, nelze výsledky změřit přesněji. Nejvíce obcí s celkově nejvyšší počet obyvatel reprezentující výsledky ankety je ze Středočeského kraje, Jihomoravského – vzhledem k zapojení města Brna a zmíněného Moravskoslezského. V případě Středočeského kraje je opět situace specifická, s ohledem na blízkost kraje Prahy (pracovní a podnikatelské možnosti, dopravní obslužnost apod.), jež nereagoval. Proto doporučení samostatného oslovení Prahy a Ostravy = pro zpřesnění výsledků a také vazby v rámci regionálního porovnání. 39

40 IV. Závěry a doporučení Sledované cíle výzkumu byly naplněny v úrovni:
Navázání kontaktu a zahájení aktivní komunikace Zmapování situace v nájemním bydlení i stavu bydlení pro seniory Naznačuje potřebná opatření v dalším vytěžení dat: Při tvorbě a nastavení nástrojů podpory je nezbytné reflektovat diferenci podle velikostí obcí (regionální členění není pravděpodobně efektivní, není však změřeno) Nastavení možnosti sdružování obcí pro výstavbu DPS či DD k získání dotace či úvěru (viz. sdružení obcí např. pro výstavbu kanalizace) Zpracování metodiky pro malé obce –formy tištěných materiálů (anonce na brožuru ve Zpravodaji – tento nelze zcela využít např. pro sérii metodických pokynů, neboť je určen všem obcím, bez rozdílu typu Celkově lze v hodnotit anketu jako vhodný způsob oslovení, s ohledem na responsi. Tento nástroj lze aplikovat do jednotlivých vydání Zpravodaje, ovšem v optimálním nastavení – otázka a dichotomický výběr ANO/ NE / ANI. Pro měření response by byla vhodná pravidelná periodicita, aby příjemci získali návyk na tuto formu obousměrné komunikace. 40

41 IV. Závěry a doporučení Dílčí doporučení: 1. Malé a střední obce
do obyvatel – vhodná cílová skupina pro edukativní aktivity (Zpravodaj,metodiky) do – response na základě další formy oslovení – telefonicky a em je potřeba zohlednit při další komunikační aktivitě s těmito obcemi (Zpravodaj, vlastní semináře) 2. Velká města v úrovni krajská a okresní nadprůměrná reakce po II. kole oslovení pro zodpovědný návrh by bylo potřeba u KM vyhodnotit městské části, např. vlastnictví bytového fondu nespadá pod centrální město (Brno, Praha atd.) 3. Opatření – návrh Bez odezvy – Praha a Ostrava – doporučení – osobní telefonický kontakt jednotlivých městských částí a následně magistrátu Zpracování substitutu analýzy pro pražské městské části (s ohledem na např. strukturu vlastnictví – magistrát vs. městská část) Umístění výsledků šetření na webové stránky – avízo na aktivní link do dalšího čísla Zpravodaje (sledování a měření statistiky přístupů). Doporučení: příprava seminářů, cca 4 do konce roku, po představení koncepce bytové politiky. Regionální zacílení. Příprava a zpracování tištěné metodiky pro malé obce. 41

42 Děkujeme za pozornost Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení
Případné dotazy a připomínky směřujte na:  M production, s.r.o pro Státní fond rozvoje bydlení Zpracováno 9. května 2011 42

43 V. Výběr z otevřených otázek – nájemní byty
Boleradice Břeclav obcí jsou v rámci UP připravovány podmínky pro bydlení a výstavbu nájemních bytů Buzice Strakonice Máme v obci staré objekty, které by byly možné předělat na obecní byty Chomýž Kroměříž Podporovat přímo stavebníky z řad mladých. U obcí podpořit jen výstavbu soc. bytů Kateřinice Vsetín Obec v současné době postrádá zejména startovací pro mladé rodiny s dětma, sociální byty… Košetice Pelhřimov Pro malé obce je výstavba obecních nájemních bytů bez státní dotace nemyslitelná. Liblice Mělník obec vlastní nájemní dům, ale je neobyvatelný, hledá prostředky na opravu Praskačka HK Obec vlastní 3 staré bytové domy, přivítali bychom podporu na jejich opravu Černčice Louny Nájemní byty jsou pro obecní rozpočet jednoznačně nevýhodné. Náklady vysoce převyšují nad příjmy z nájemného. Holoubkov Rokycany Celkově si myslím, že bytů k pronájmu je dostatek, ale nikoliv za ceny, za které je nabízejí soukromí vlastníci. Kralice n. H Prostějov Máme zpracován projekt pro výstavbu obecních bytů. Líbeznice Praha-východ Velmi bychom potřebovali vybudovat nízkoprahové a sociální byty. Skalná Cheb Spíše upřednostníme výraznou podporu při výstavbě inženýrských sítí; výstavbu bytových domů realizoval soukromý sektor Určice Prostějov Naše obec má ve vlastnictví nemovitost, která není v současné době využívána, hodlá tento objekt rekonstruovat na byty –nemáme ale dostatek finančních prostředků Rousínov Vyškov Zájemců o bydlení je ve městě víc, ale nemají finanční možnosti na byty dosáhnout Šenov Ostrava-město s ohledem na problémy s nájemními byty nehodláme v nejbližší době s výstavbou začínat Vimperk Prachatice problém je nekvalitní struktura - málo malometrážních bytů, přebytek bytů 1+4, 1+3 Mladá Boleslav Město byty spíš prodává, soukromý investor, který v 2010 byty v MB (ŠKODOVKA) postavil, je má dosud volné, neprodané. Plzeň-město Plzeň Byty ve vl. města jsou volné s ohledem na finanční prostředky nutné na opravu. Zároveň jsou volné velké byty nad 90 m2. Karviná Karviná zejména se jedná o volné byty v současné době největšího vlastníka bytového fondu na území města Karviné - RPG BYTY Brno Brno obecní bytový fond svěřen dle Statutu města Brna jednotlivým městským částem,volný bytový fond zanedbatelný s vysokým převisem žadatelů 43

44 V. Výběr z otevřených otázek – byty pro seniory
Božetice Písek Bylo by třeba domova důchodců, protože lidé z DPS, kteří již nesplňují podmínky k pobytu, tak kromě LDN nemají kam jít, protože rodina je většinou již nechce. Držkov Jablonec nad Nisou Dům s pečovatelskou službou máme jeden,ale nestačí. Nemáme peníze v rozpočtu Kunkovice Kroměříž O důchodce se mají postarat děti tak jak to funguje mimo Evropu a USA. Mořinka Beroun Plánujeme výstavbu DPS v obci ale s dotací od státu. Připravujeme projekty a st. povolení. Pastuchovice Plzeň-sever pro naši obec se 600 obyvateli by byl dům s pečovatelskou službou velkým přínosem, v současné domě, kdy plánujeme kanalizaci z hlediska finančních možností nereálné Divišov Benešov Hodláme v budoucnu rozšířit stávající DPS Brumov-Bylnice Zlín dotace na bydlení pro seniory DPS by měly být preferovány. Mění se věková struktura Bez státní podpory nemohou obce toto bydlení realizovat Mladá Boleslav Město vlastní 166 bytů v domech s pečovatelskou službou a nyní evidujeme pouze 14 žádostí o tyto byty. Naproti tomu chybí domov důchodců, který je v našem městě pouze jeden a kapacita nestačí. Liberec Liberec Domovy důchodců kapacitně nestačí pokrýt poptávku Most Most Tyto záležitosti jsou v kompetenci Městské správy sociálních služeb, POM Brno Brno Kapacita DPS nadále nedostatečná, i přes výstavbu 470 bytů v domech DPS v průběhu posledních 10 let přetrvává seznam cca 700 žadatelů - proto ve výstavbě další zařízení s kapacitou 26 b.j. a v přípravě k zahájení ještě v roce 2011 další DPS s kapacit Výběr citací z otevřených otázek je průřezem odpovědí, dle početných výskytů, příp. naopak označuje Konkrétní požadavky. Tříděný seznam otevřených otázek – přiložen v samostatném souboru 44


Stáhnout ppt "Výsledky analýzy dotazníkového šetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google