Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno 9. května 2011 Výsledky analýzy dotazníkového šetření Závěrečná zpráva Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení  M production, s.r.o pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno 9. května 2011 Výsledky analýzy dotazníkového šetření Závěrečná zpráva Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení  M production, s.r.o pro."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno 9. května 2011 Výsledky analýzy dotazníkového šetření Závěrečná zpráva Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení  M production, s.r.o pro Státní fond rozvoje bydlení Zpracováno 9. května 2011

2 I. Východiska výzkumu…………………………………………………………………………………..3 1. Informace o šetření 2. Cíle výzkumu II. Analytická část……………………………………………………………………………………4 - 39 1. Kvantitativní analýza vzorku…………………………………………………………….4 - 8 1.1 Souhrnné údaje………………………………………………………..4 1.2 Údaje o vzorku ve vazbě k anketě…………………………………..5 1.3 Statistika response obcí podle dnů………………….7 1.4 Syntéza poznatků o vzorku…………………………………………..8 2. Kvalitativní analýza - kategorizace dle otázek………………………………………9 - 23 2.1 Soubor otázek ankety k nájemnímu bydlení………………………………………..9 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce – nájemní bydlení……..10 - 15 2.3 Soubor otázek ankety k bydlení pro seniory………………………16 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce – bydlení pro seniory….17- 22 2.5 Základní kategorizace otevřených otázek…………………………23 3. Souhrnné poznatky dle velikosti obce…………………………………………..24 3.1 Souhrnné poznatky k nájemnímu bydlení…………………………24 3.2 Souhrnné poznatky o bydlení pro seniory…………………………25 4. Porovnání mezi regiony…………………………………………………………………….26 4.1Účast krajů…………………………………………………………………………….27 4.2 Regionální zastoupení obcí dle počtu obyvatel…………………………………..28 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení……………………………….29 - 33 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory……………………………34 - 38 5. Souhrnné poznatky dle krajů……………………………………………………………...39 IV. Závěry a doporučení……………………………………………………………………..40 - 41 V. Výběr otevřených otázek………………………………………………………………..43 - 44 Přílohy: - samostatný soubor – všechny otevřené odpovědi – tříděné dle velikosti obcí - soubor se zdrojovými daty OBSAH DOKUMENTU Zpracováno 9. května 2011

3 1. Informace o šetření Termín:15. 4. – 9.5. 2011 Oslovený vzorek: cca 5.400 Response: 1. 207 = 22,4 % z celkového počtu obcí Reprezentace: 3 594 048 obyvatel = 34% obyvatel (součet obyvatel dle velikosti reagujících obcí) Souhlas se zasíláním Newsletteru:1 037 = 86 % / vyslovený nesouhlas: 140 = 17% 2. Cíle výzkumu:  Navázání kontaktu s obcemi a budování vztahu mezi SFRB a obcemi  Vytvoření aktivní databáze obcí pro další aktivity  Zahájení trvalé komunikace s obcemi  Zjištění poznatků pro nastavení nástrojů podpory v jednotlivých oblastech bydlení - Získání poznatků o stavu a predikci bydlení v oblasti nájemního bydlení - Zjištění stavu a predikce bydlení pro seniory v obcích - Zmapování situace obcí v oblasti výstavby – s- a – bez - státní podpory - Zjištění preferovaných typů státní podpory ze strany obcí I. Východiska výzkumu Zpracováno 9. května 2011 3

4 1.Kvantitativní analýza vzorku 1.1 Souhrnné údaje o obcích v ČR II. Analytická část Zpracováno 9. května 2011 Celkový počet obcí v ČR, dle ČSÚ 2008: 5 902; 8 kategorií dle velikosti obce 4

5 Zpracováno 9. května 2011 II. Analytická část Zpracováno 9. května 2011 1.2 Údaje o vzorku ve vazbě k anketě Celkový počet obcí ČR zúčastněných v anketě: 1.207 = 20,45% 5

6 Zpracováno 9. května 2011 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 1.2 Response podle velikosti obcí – celkový počet obcí v % vyjádření • Po druhém kole oslovení zareagovala také větší a krajská města 6

7 Zpracováno 9. května 2011 1.3 Statistika response obcí podle dnů – intenzita odpovědí od zahájení ankety II. Analytická část Reakce podle denní statistiky vyplnění ode dne oslovení - celkové počty v I. fázi - početní přírůstky po druhém kole oslovení. Celková response 1.207 za 21 dní trvání ankety. 7

8 Zpracováno 9. května 2011 1.4 Syntéza – hlavní poznatky response obcí Zpracováno 9. května 2011 •Celkový počet obcí dle ČSÚ, 2008 – 5.902 •Oslovený vzorek – (cca) 5.400 (přesné číslo není ze SFRB k dispozici) – proto je základ porovnán s relevantním údajem - celkovým počtem obcí v ČR. •Vysoká response u obcí do 5.000 a 10.000 obyvatel = 95% a 78% • Nadprůměrná response u velkých obcí – do 20.000 a 100.000 obyvatel = 44% a 63% •Velkoměsta (tj. nad 100.000 obyvatel) reagovala vyjma Prahy a Ostravy všechna = 60%  Úspěšnost ankety z hlediska kvantifikace lze hodnotit jako nadprůměrnou.  Proto lze výstupy z výzkumu považovat za vysoce reprezentativní data, která mohou sloužit k zásadním rozhodnutím ve směřování podpory vybraných oblastí v bytové politice.  Jedná se předně o formování nástrojů na podporu bydlení ve vztahu k obcím a jejich obyvatelům.  Formy komunikace s obcemi a snaha o jejich edukaci v bytové problematice.  Dílčí doporučení jsou součástí závěrečného návrhu opatření.  Samostatným doporučením je oslovení dvou nereagujících měst – konkrétně Prahy a jejích městských částí, neboť Praha reprezentuje cca 1.212.097 obyvatel ČR (s ohledem na počet obyvatel městských částí rovnajících se velkým krajským městům).  Dalším nereagujícím městem je Ostrava s 308.374 obyvateli. 8

9 Zpracováno 9. května 2011 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 2.1 Soubor otázek ankety k nájemnímu bydlení  Kolik je v současnosti právně volných obecních nájemních bytů ve vaší obci, které by mohly být či jsou nabízeny k pronájmu?  Kolik je podle Vašeho odhadu v současnosti právně volných soukromých nájemních bytů ve vaší obci, které mohou být či jsou nabízeny k pronájmu?  Je volných nájemních bytů (obecních i soukromých) pro obyvatele vaší obce dostatek?  Plánuje vaše obec vlastní výstavbu nájemních bytů bez státní podpory?  Jaký typ státní podpory na výstavbu obecních bytů preferujete?  Připravuje se nebo probíhá ve vaší obci výstavba soukromých nájemních bytů?  Otevřená otázka: vlastní vyjádření k sekci 9

10 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí • Počet volných nájemních obecních bytů – všechny obce – dle velikosti V malých i středních obcích je nájemních bytů nedostatek, bez pomoci státu nejsou schopni tuto situaci řešit. Zájem vykazují obce od 1.000 obyvatel výše, v počtu jednotek bytů. Ve větších městech nájemní byty jsou, vyžadují spíše rekonstrukci. Případný nedostatek obecních bytů pramení z výše nájemného v soukromých bytech. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 10

11 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí •Počet volných soukromých nájemních bytů – výsledky dle velikosti obce Data jsou subjektivním odhadem – buď na základě nabídek místních RK, u větších obcí pak znalost dle převisu žádostí o obecní nájemní byt. Specifická je situace v Karviné (RPG) a Mladé Boleslavi (Škodovka) – přebytek soukromých nájemních bytů = problém výše nájemného. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 11

12 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí •Dostatek volných (obecních i soukromých) nájemních bytů – výsledky dle velikosti obce Hranice dostatečného počtu volných bytů je mezi obcemi od 20.000 obyvatel, kdy se poměr obrací ve prospěch volných bytů – proti obcím od 999 až po 19.999 obyvatel. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 12

13 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí •Plán vlastní (obecní) výstavby nájemních bytů bez státní podpory – dle velikosti obce Menší obce plánují výstavbu pouze s podporou státu, vzhledem k rozpočtům. U větších se jedná spíše o potřebu rekonstrukcí. Pro menší obce je problém nedostatek startovních bytů pro mladé a sociálních bytů. Vlastní výstavbu plánuje výhledově bez státní podpory 131 obcí. Větší počet u obcí do 2.000 obyvatel –koresponduje s poměrem nedostatku volných bytů z předchozí otázky. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 13

14 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí •Preference typu státní podpory pro výstavbu nájemních bytů – dle velikosti obce • 73,9% dotace • 36% příspěvek na bydlenínapříč obcemi, bez rozdílu velikosti • 32% nízkoúročený úvěr 1 2 3 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 14

15 Zpracováno 9. května 2011 2.2 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí • Připravovaná či probíhající výstavba soukromých nájemních bytů – dle velikosti obce U obcí od 10.000 obyvatel se údaje vyvažují ve prospěch realizované či připravované výstavby soukromých bytů. Nejvýraznější je hodnota u obcí od 50.000 obyvatel – 60% (10% neodpověděl). Údaje jsou v kontrastu k dostatku volných bytů – stejný poměr odpovědí. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 15

16 Zpracováno 9. května 2011 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 2.3 Soubor otázek ankety k bydlení pro seniory  Potřebuje vaše obec dům (domy) s pečovatelskou službou pro seniory?  Disponuje vaše obec dostatečnou kapacitou domů s pečovatelskou službou pro seniory?  Potřebuje vaše obec domov (domovy) důchodců?  Plánuje vaše obec vlastní výstavbu bytů určených pro seniory bez státní podpory?  Jaký typ státní podpory na výstavbu obecních bytů pro seniory preferujete?  Připravuje se nebo probíhá ve vaší obci výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory?  Otevřená otázka: vlastní vyjádření k sekci 16

17 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři •Potřebnost bytů s pečovatelskou službou pro seniory – dle velikosti obce Pro malé obce je DPS zajímavá od velikosti 500 obyvatel výše. Jinak upřednostňují řešení pro mladé rodiny. Střední a větší města DPS disponují, pokud, pak uvažují o rozšíření či renovaci jiného (nevyužitého) objektu. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 17

18 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři •Dostatečná kapacita bytů (domů) s pečovatelskou službou v obci – dle velikosti obce •Vyjádřená dostatečná kapacita u menších a středních obcí – od 5. do 20.000 obyvatel 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 18

19 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři •Potřebnost domovu (domovů) důchodců v obci – dle velikosti obce Oddíl indikuje vyšší potřebnost tohoto typu bydlení pro seniory – proti DPS. Domovy důchodců budou aktuální ve střednědobém horizontu, kdy DPS již neodpovídají podmínkám pro ubytování (věk). Týká se středních a větších obcí. Nejvyšší potřebu vykazují větší města – do 50.000 obyvatel. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 19

20 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři • Plán vlastní (obecní) výstavby bytů určených pro seniory bez státní podpory - dle velikosti Malé obce nejsou schopny pokrýt náklady, využívají spádové obce, upřednostňují byty pro mladé. Větší města potřebují rozšíření stávajících kapacit. Výstavbu bez státní podpory plánuje pouze 50 obcí, nejvíce ve Středočeském kraji. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 20

21 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři •Preference typu státní podpory na výstavbu obecních bytů pro seniory – dle velikosti obce • 69,0 % dotace • 32,3 % příspěvek na bydlení seniorůnapříč obcemi • 29,3 % nízkoúročený úvěr 1 2 3 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 21

22 Zpracováno 9. května 2011 2.4 Klasifikace dat podle velikosti obce - % vyjádření souhlasných odpovědí bydlení senioři •Příprava či výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v obci – dle velikosti obce V přípravě či realizaci je výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory pouze ve 46 obcích. 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 22

23 Zpracováno 9. května 2011 2. Kvalitativní analýza – kategorizace dle otázek 2.5 Základní kategorizace otevřených otázek  Nájemní bydlení není prioritou malých obcí; dílčí potřeby v jednotkách bytů u obcí od 500 obyvatel  Výstavba vlastních nájemních bytů není realizována z finančních důvodů, příp. dostatečného množství; vyjádřená potřeba spíše rekonstrukce stávajících či využití jiných objektů  Akutní potřeba řešení DPS a DD – u obcí od 19.999; u menších a malých obcí není reálné řešit bez pomoci státu  Státní podpora – dotace a spíše k řešení bydlení pro seniory, DPS a DD  Opakované upozornění na relevanci ankety na menší obce – jejich situace je významně odlišná, často se staví pouze do role správce svěřeného obecního majetku, bez vize či schopnosti jej jakkoliv změnit, zvýšit, zlepšit. 23

24 Zpracováno 9. května 2011 Struktura získaných dat •Malé obce (do počtu obyvatel 999) – nejaktivnější v otevřených otázkách -dobře zmapovaná oblast malých obcí - 840 -nedostatek volných nájemních bytů (92%) – pramení především z faktu, že většina malých obcí buď má velmi malý počet nájemních bytů (např. 1-4), případně nemá potřebu tohoto typu bydlení -nejvýraznější je tento ukazatel v Jihomoravském kraji. Napříč kraji hodnoty oscilují kolem 80% stejné situace. -vlastní výstavbu nájemních bytů bez státní podpory plánuje pouze 98 malých obcí -preferují dotace (603) a rovnoměrně příspěvek na bydlení anebo nízkoúročený úvěr (290 a 254); soukromá výstavba neprobíhá – 90% -v otevřených otázkách převažují typy kategorií – nájemní byty nemají nebo mají málo; vlastní nevyužité objekty, které by byly vhodné pro výstavbu v jednotkách bytů (4-8), nemají prostředky na rekonstrukci; potřebují sociální či startovní byty (např. udržení mladých či zajištění bydlení např. pro učitele) •Střední obce ( do počtu 9 999) – vysoká response – přes 70% u horní hranice počtu obyvatel -hodnoty odpovědí souměřitelné u obcí do 1 999 až 9 999 obyvatel -vysoký nedostatek nájemních bytů – přes 60%, zároveň více než 80% záporných odpovědí pro ne/plánovanou výstavbu nájemních bytů bez státní podpory; -Potřeba nájemních bytů je rozlišná podle jednotlivých obcí, při vyšším počtu obyvatel by potřebovali řešit nájemní byty pro mladé rodiny; bez SP však nejsou schopni realizovat -preferované formy podpory – dotace, příspěvky na bydlení a nízkoúročený úvěr – v daném pořadí -výstavba soukromých nájemních bytů – probíhá / připravuje se u 46% větších obcí – tj. k horní hranici počtu obyv. -otevřené otázky – u těchto obcí je znatelný posun; o nájemní bydlení je zájem, zároveň nemají dostatek bytů ; mají různé stupně rozpracovanosti projektů na nájemní bydlení •Z velkých měst se po II. kole oslovení výrazně zvýšila response na 50% u obcí 49.999 obyvatel -Dostatek volných nájemních bytů osciluje mezi 30-40% -Shodná je reakce na vlastní výstavbu nájemních bytů bez SP a formy státní podpory jako u ostatních obcí -Vyšší podíl soukromé výstavby nájemních bytů – až 50% -O státní podporu nemá zájem Olomouc – neakceptovatelné podmínky při obsazování bytů problémovými nájemníky; problém dluhových pastí a neplatičů – výskyt odpovědí také u středních měst -Brno má bytový fond rozložen na jednotlivé městské části a eviduje pouze „hlášenky“ uvolněných bytů, cca 350/rok  Bez reakce Praha a Ostrava – viz. dále 3.1 Souhrnné poznatky – nájemní bydlení 24

25 Zpracováno 9. května 2011 Struktura získaných dat •Malé obce (do počtu obyvatel 999) – nejaktivnější v otevřených otázkách -Nedisponují DPS (65% a spíše nepotřebují DPS (85%); výstavba soukromých bytů pro seniory neprobíhá u 90% -odpovídající poměr neplánuje výstavbu bytů pro seniory bez státní podpory -zde opět upřednostňují dotace (536); příspěvek na bydlení seniorů (250 a 226) -DPS či domovy důchodců jsou pro tyto obce okrajovou záležitostí, buď mají „spádová“ umístění nebo řeší soukromě, ojedinělé požadavky či kvitace potřebnosti DPS -upozornění na generační vývoj •Střední obce ( do počtu 9 999) - vysoká response ve vztahu v celkovému počtu obcí této kategorie – 70% -hodnoty odpovědí souměřitelné u obcí od 4 999 do 9 999 obyvatel -vysoký nedostatek bytů pro seniory – přes 63%, -a také potřebnost domovů důchodců – přes 50% -preferované formy podpory – dotace, příspěvky na bydlení a nízkoúročený úvěr -vlastní výstavbu bytů pro seniory plánuje pouze 8% -výstavba soukromých bytů pro seniory neprobíhá – 83% -otevřené otázky – u těchto obcí je znatelný posun, DPS mají či potřebují rozšířit; nejvíce apelují na spoluúčast státu •Z velkých měst se po II. Kole oslovení výrazně zvýšila response na 50% u obcí 49.999 obyvatel -potřebnost DPS a DD shodná – 90%, což odpovídá počtu a struktuře obyvatel velkých měst -vlastní výstavba bytů pro seniory u 30% měst –shodná hodnota soukromé výstavby pro seniory -otevřené otázky – výrazný nedostatek kapacity jak v DPS, tak DD -u této kategorie měst je realizována nějaká forma výstavby, rozlišně z vlastních zdrojů či úvěrem  Nereagovala Praha a Ostrava – viz. dále 3.2 Souhrnné poznatky – bydlení pro seniory 25

26 Zpracováno 9. května 2011 Tato část analýzy je základním porovnáním v jednotlivých otázkách. -Nelze z ní predikovat skutečný stav v krajích, s ohledem na aktivitu jednotlivých obcí v každém daném regionu. -Z tohoto důvodu je také extrahováno vyjádření počtu obyvatel všech obcí podle krajů, zúčastněných ve výzkumu. -S touto optikou je nutno na regionální data nahlížet. V předmětném výzkumu má charakter spíše informativní, neboť pro vyvození validních závěrů by bylo nutné jednak posuzovat každý kraj zvlášť a to statistiky podle počtu, demograficky (struktura obyvatel, osídlenost, podíl menšin apod.) a také sociograficky (životní úroveň, pracovní trh atd.) a následně porovnat celková data mezi kraji. Představuje to však rozsáhlý výzkum, náročný jak z časového tak finančního hlediska. Vzhledem k souvislostem (příprava koncepce atd.) jej nelze v aktuální době doporučit, neboť není možné vyhodnotit poměr cena/výkon, tedy přínosy pro SFRB. 4. Komparace mezi regiony Zpracováno 9. května 2011 26

27 Zpracováno 9. května 2011 4.1 Účast jednotlivých krajů • nejvyšší response u Středočeských a Jihočeských obcí – 239 a 140, k poměru počtu obyvatel se však může řadit k průměru (lidnatost krajů) • nejméně aktivní Ústecký – 30 respondentů • krajská města zastoupena z krajů: Olomoucký, Jihomoravský a Plzeňský • nereagovala Praha, Ostrava 4. Komparace mezi regiony Zpracováno 9. května 2011 27

28 Zpracováno 9. května 2011 4.2 Zastoupení zúčastněných obcí – podle celkového počtu obyvatel, jež tyto obce reprezentují 4. Komparace mezi regiony Zpracováno 9. května 2011 28

29 Zpracováno 9. května 2011 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení •Počet volných nájemních obecních bytů – všechny obce – dle krajů Nejméně volných bytů v Jihomoravském kraji – 110. Nejvíce volných bytů vykazuje kraj Liberecký a Ústecký. Tyto kraje však měly nízkou responsi a výsledky jsou ovlivněny např. reakcí krajského města Liberec. Procentuální poměr volných bytů odpovídá celkovému nedostatku, z pohledu jednotlivých obcí. 4. Komparace mezi regiony 29

30 Zpracováno 9. května 2011 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení •Počet volných soukromých nájemních bytů – výsledky dle krajů Data jsou subjektivním odhadem. Směrodatná je velikost města = odpovídající počet a struktura obyvatel. 4. Komparace mezi regiony 30

31 Zpracováno 9. května 2011 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení •Dostatek volných (obecních i soukromých) nájemních bytů – výsledky dle krajů Hodnoty oscilují nejčastěji nad 30 %. Nejméně volných bytů – Královéhradecký. 4. Komparace mezi regiony 31

32 Zpracováno 9. května 2011 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení •Plán vlastní (obecní) výstavby nájemních bytů bez státní podpory – dle velikosti obce Výhledově plánují vlastní výstavbu nejvíce obce ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejméně potom v Karlovarském (indikuje stav počtu volných bytů). 4. Komparace mezi regiony 32

33 Zpracováno 9. května 2011 4.3 Klasifikace dat podle krajů – nájemní bydlení •Připravovaná či probíhající výstavba soukromých nájemních bytů – dle krajů. Dle odpovědí je nejvyšší ukazatel u Ústeckého, Pardubického a Středočeského kraje. 4. Komparace mezi regiony 33

34 Zpracováno 9. května 2011 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory •Potřebnost bytů s pečovatelskou službou pro seniory – dle krajů Hodnoty jsou nejméně vyvážené u Moravskoslezského kraje – poměr mezi potřebností a krajem Vysočina – opačný poměr výskytů v odpovědích. 4. Komparace mezi regiony 34

35 Zpracováno 9. května 2011 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory •Dostatečná kapacita bytů (domů) s pečovatelskou službou v obci – dle krajů Nedostatečná kapacita převažuje napříč regiony, vysokou hodnotu ovlivňují velká města, účastná ve výzkumu. Seznam velkých měst po regionech – v příloze. 4. Komparace mezi regiony 35

36 Zpracováno 9. května 2011 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory •Potřebnost domovu (domovů) důchodců v obci – dle krajů Výsledky tohoto oddílu budou odpovídat struktuře obyvatel. Stejně jako vliv velkých měst = zohledněno v kategoriích otevřených otázek. 4. Komparace mezi regiony 36

37 Zpracováno 9. května 2011 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory •Plán vlastní (obecní) výstavby bytů určených pro seniory bez státní podpory – dle krajů Měřitelné hodnoty vykazuje kraj Moravskoslezský a Jihočeský – v návaznosti na účast dotčených obcí v anketě. 4. Komparace mezi regiony 37

38 Zpracováno 9. května 2011 4.4 Klasifikace dat podle krajů – bydlení pro seniory •Příprava či výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v obci – dle krajů V přípravě či realizaci je výstavba soukromých nájemních bytů pro seniory v měřitelných hodnotách –Středočeský kraj – 13 obcí, 5,5%. Ostatní pod hranicí statistické chyby. 4. Komparace mezi regiony 38

39 Zpracováno 9. května 2011 Statistická část dat naznačuje rozdíly mezi kraji, spíšena úrovni územního dělení Čechy / Morava. •Moravskoslezský kraj vykazuje nejvíce kladných odpovědí na všechny otázky. Z otevřených odpovědí lze vyvozovat, že se zásadně liší postavení menších a středních obcí v rámci Moravy vůči moravským okresním městům. Např. v otázce potřebnosti domovů důchodců je tento kraj nejvýše - 49% vs. např. Jihočeský 20%. Vzhledem k tomu, že největší město MS kraje Ostrava nereagovala, nelze výsledky změřit přesněji. •Nejvíce obcí s celkově nejvyšší počet obyvatel reprezentující výsledky ankety je ze Středočeského kraje, Jihomoravského – vzhledem k zapojení města Brna a zmíněného Moravskoslezského. V případě Středočeského kraje je opět situace specifická, s ohledem na blízkost kraje Prahy (pracovní a podnikatelské možnosti, dopravní obslužnost apod.), jež nereagoval. •Proto doporučení samostatného oslovení Prahy a Ostravy = pro zpřesnění výsledků a také vazby v rámci regionálního porovnání. 5. Souhrnné poznatky – regionálně 39

40 Zpracováno 9. května 2011 Sledované cíle výzkumu byly naplněny v úrovni: -Navázání kontaktu a zahájení aktivní komunikace -Zmapování situace v nájemním bydlení i stavu bydlení pro seniory -Naznačuje potřebná opatření v dalším vytěžení dat: -Při tvorbě a nastavení nástrojů podpory je nezbytné reflektovat diferenci podle velikostí obcí (regionální členění není pravděpodobně efektivní, není však změřeno) -Nastavení možnosti sdružování obcí pro výstavbu DPS či DD k získání dotace či úvěru (viz. sdružení obcí např. pro výstavbu kanalizace) -Zpracování metodiky pro malé obce –formy tištěných materiálů (anonce na brožuru ve Zpravodaji – tento nelze zcela využít např. pro sérii metodických pokynů, neboť je určen všem obcím, bez rozdílu typu  Celkově lze v hodnotit anketu jako vhodný způsob oslovení, s ohledem na responsi. Tento nástroj lze aplikovat do jednotlivých vydání Zpravodaje, ovšem v optimálním nastavení – otázka a dichotomický výběr ANO/ NE / ANI.  Pro měření response by byla vhodná pravidelná periodicita, aby příjemci získali návyk na tuto formu obousměrné komunikace. IV. Závěry a doporučení 40

41 Zpracováno 9. května 2011 Dílčí doporučení: 1. Malé a střední obce -do 4 999 obyvatel – vhodná cílová skupina pro edukativní aktivity (Zpravodaj,metodiky) -do 19 999 – response na základě další formy oslovení – telefonicky a e-mailem -je potřeba zohlednit při další komunikační aktivitě s těmito obcemi (Zpravodaj, vlastní semináře) 2. Velká města v úrovni krajská a okresní -nadprůměrná reakce po II. kole oslovení -pro zodpovědný návrh by bylo potřeba u KM vyhodnotit městské části, např. vlastnictví bytového fondu nespadá pod centrální město (Brno, Praha atd.) 3. Opatření – návrh -Bez odezvy – Praha a Ostrava – doporučení – osobní telefonický kontakt jednotlivých městských částí a následně magistrátu -Zpracování substitutu analýzy pro pražské městské části (s ohledem na např. strukturu vlastnictví – magistrát vs. městská část) Umístění výsledků šetření na webové stránky – avízo na aktivní link do dalšího čísla Zpravodaje (sledování a měření statistiky přístupů). Doporučení: příprava seminářů, cca 4 do konce roku, po představení koncepce bytové politiky. Regionální zacílení. Příprava a zpracování tištěné metodiky pro malé obce. IV. Závěry a doporučení 41

42 Zpracováno 9. května 2011 Děkujeme za pozornost Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení Případné dotazy a připomínky směřujte na: j.maresova@m-production.cz  M production, s.r.o pro Státní fond rozvoje bydlení Zpracováno 9. května 2011 42

43 Zpracováno 9. května 2011 BoleradiceBřeclavobcí jsou v rámci UP připravovány podmínky pro bydlení a výstavbu nájemních bytů BuziceStrakoniceMáme v obci staré objekty, které by byly možné předělat na obecní byty ChomýžKroměřížPodporovat přímo stavebníky z řad mladých. U obcí podpořit jen výstavbu soc. bytů KateřiniceVsetínObec v současné době postrádá zejména startovací pro mladé rodiny s dětma, sociální byty… KošeticePelhřimovPro malé obce je výstavba obecních nájemních bytů bez státní dotace nemyslitelná. LibliceMělník obec vlastní nájemní dům, ale je neobyvatelný, hledá prostředky na opravu PraskačkaHKObec vlastní 3 staré bytové domy, přivítali bychom podporu na jejich opravu V. Výběr z otevřených otázek – nájemní byty ČernčiceLounyNájemní byty jsou pro obecní rozpočet jednoznačně nevýhodné. Náklady vysoce převyšují nad příjmy z nájemného. HoloubkovRokycanyCelkově si myslím, že bytů k pronájmu je dostatek, ale nikoliv za ceny, za které je nabízejí soukromí vlastníci. Kralice n. H Prostějov Máme zpracován projekt pro výstavbu obecních bytů. LíbeznicePraha-východ Velmi bychom potřebovali vybudovat nízkoprahové a sociální byty. SkalnáChebSpíše upřednostníme výraznou podporu při výstavbě inženýrských sítí; výstavbu bytových domů realizoval soukromý sektor UrčiceProstějovNaše obec má ve vlastnictví nemovitost, která není v současné době využívána, hodlá tento objekt rekonstruovat na byty –nemáme ale dostatek finančních prostředků RousínovVyškovZájemců o bydlení je ve městě víc, ale nemají finanční možnosti na byty dosáhnout ŠenovOstrava-městos ohledem na problémy s nájemními byty nehodláme v nejbližší době s výstavbou začínat VimperkPrachaticeproblém je nekvalitní struktura - málo malometrážních bytů, přebytek bytů 1+4, 1+3 Mladá Boleslav Město byty spíš prodává, soukromý investor, který v 2010 byty v MB (ŠKODOVKA) postavil, je má dosud volné, neprodané. Plzeň-město PlzeňByty ve vl. města jsou volné s ohledem na finanční prostředky nutné na opravu. Zároveň jsou volné velké byty nad 90 m2. KarvináKarviná zejména se jedná o volné byty v současné době největšího vlastníka bytového fondu na území města Karviné - RPG BYTY BrnoBrnoobecní bytový fond svěřen dle Statutu města Brna jednotlivým městským částem,volný bytový fond zanedbatelný s vysokým převisem žadatelů 43

44 Zpracováno 9. května 2011 BožeticePísekBylo by třeba domova důchodců, protože lidé z DPS, kteří již nesplňují podmínky k pobytu, tak kromě LDN nemají kam jít, protože rodina je většinou již nechce. Držkov Jablonec nad Nisou Dům s pečovatelskou službou máme jeden,ale nestačí. Nemáme peníze v rozpočtu KunkoviceKroměřížO důchodce se mají postarat děti tak jak to funguje mimo Evropu a USA. MořinkaBerounPlánujeme výstavbu DPS v obci ale s dotací od státu. Připravujeme projekty a st. povolení. Pastuchovice Plzeň-sever pro naši obec se 600 obyvateli by byl dům s pečovatelskou službou velkým přínosem, v současné domě, kdy plánujeme kanalizaci z hlediska finančních možností nereálné DivišovBenešovHodláme v budoucnu rozšířit stávající DPS Brumov-Bylnice Zlíndotace na bydlení pro seniory DPS by měly být preferovány. Mění se věková struktura Bez státní podpory nemohou obce toto bydlení realizovat Mladá BoleslavMěsto vlastní 166 bytů v domech s pečovatelskou službou a nyní evidujeme pouze 14 žádostí o tyto byty. Naproti tomu chybí domov důchodců, který je v našem městě pouze jeden a kapacita nestačí. LiberecLiberecDomovy důchodců kapacitně nestačí pokrýt poptávku MostMostTyto záležitosti jsou v kompetenci Městské správy sociálních služeb, POM BrnoBrnoKapacita DPS nadále nedostatečná, i přes výstavbu 470 bytů v domech DPS v průběhu posledních 10 let přetrvává seznam cca 700 žadatelů - proto ve výstavbě další zařízení s kapacitou 26 b.j. a v přípravě k zahájení ještě v roce 2011 další DPS s kapacit Výběr citací z otevřených otázek je průřezem odpovědí, dle početných výskytů, příp. naopak označuje Konkrétní požadavky.  Tříděný seznam otevřených otázek – přiložen v samostatném souboru V. Výběr z otevřených otázek – byty pro seniory 44


Stáhnout ppt "Zpracováno 9. května 2011 Výsledky analýzy dotazníkového šetření Závěrečná zpráva Anketa obcí stav a predikce obecního bydlení  M production, s.r.o pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google