Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky"— Transkript prezentace:

1 Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky
Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč) Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel

2 Úvod Příspěvek reaguje na negativní atmosféru ve společnosti a v médiích ve vztahu ke stavebnictví. vyhladovění stavebních firem každá změna má svého viníka vícepráce se neproplácejí předrážené zakázky atmosféra obecné nedůvěry (existenční obavy), kriminalizace

3 Útoky se týkají oboru: pokles stavebního trhu (2008 – 2013 o 25%)
rentabilita stavebnictví ve srovnání s jinými obory (stavebnictví 3,1%, telekomunikace 17%) rentabilita stavebních firem, Metrostavu (2011 – 3,95%, 2012 – 2,21%, 2013 – 2,15%) obor, kde jsou 5 – 10leté záruky investice do lidí a strojů multiplikační efekt obor, který vytváří hodnoty na staletí

4 Skupina Metrostav Metrostav Subterra Metrostav Development
Metrostav Slovakia BeMo Pragis BES DSH – Dopravní stavby CCE Praha TBG

5 Výstavba výzkumného objektu laserové technologie ELI, Dolní Břežany (1 378 mil.Kč)

6 Situace oboru je daná: nabídka stavebních firem převyšuje poptávku po stavebních pracích v důsledku nedostatku zakázek probíhají organizační změny ve firmách kvalifikovaný personál do podzemí je doma na 60% mzdy ztráta kvalifikovaného dělnického personálu zrušení nerentabilních činností ve firmách postavení firem ve stavebnictví (zhotovitelé, objednatelé, projektanti, subdodavatelé, technologové, stavební dozor) je zásadně komplikováno současným zákonem o zadávání veřejných zakázek

7 ZVZ - Mimořádně nízká nabídková cena
Česká republika – současný stav: Povinnost zadavatelů zkoumat dumpingovou cenu - EXISTUJE Návod jak identifikovat dumpingovou cenu – NEEXISTUJE Návrh řešení – použití závazného matematické vzorce k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny > inspirace zahraniční právní úpravou ( zákon č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstáravaní) cena je o více než 30 % nižší než průměrná cena ostatních nabídek; a cena je více než o 15 % nižší než cena druhé nejnižší nabídky; a byly předloženy alespoň 3 nabídky Prohrané nabídky u ŘSD od roku 2011 podáno 83 nabídek za 10,2 mld.Kč získáno 13 zakázek s průměrnou hodnotou 15 mil.Kč

8 Výstavba silnice S8, Powazkowska - Modlinska, Varšava, Polsko (3 884 mil.Kč)

9 ZVZ - Neuspokojivé podmínky kvalifikace
Současný stav – kvalifikaci splní i dodavatelé s téměř žádnou zkušeností (limit 50 % na referenční stavby, odstranění ekonomických a finančních kvalifikačních kritérií,..) Navrhujeme: zrušit 50 % limit při prokazování referenčních staveb znovu zavést ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady znovu zavést možnost zadavatele omezit počet zájemců v užším řízení zvýšit platnost referenčních staveb z 5 na 7 let

10 ZVZ – Hodnotící kritéria
Současný stav: drtivá většina zadavatelů soutěží z opatrnosti na kritérium nejnižší nabídkové ceny Skutečným přáním účastníků zadávacího řízení ale není soutěžení na nejnižší nabídkovou cenu, nýbrž: Zhotovitelé: vícekriteriální hodnocení (vedle ceny i kvalita, technická úroveň) Projektanti: hodnotit výhradě na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (kvalita služeb má být rozhodující, nikoli cena) Zadavatelé: vícekriteriální hodnocení

11 ZVZ – Dokumentace pro veřejné zakázky
Současný stav: většina projektů je zadávána typem kontraktu „Postav“ („Build“) dokumentace pro provádění stavby je dle ZVZ povinnou součástí zadávací dokumentace (ZD) (nevyužije-li zadavatel možnosti zadat zakázku formou požadavků na výkon nebo funkci) Nevýhody: taková úroveň detailu není pro zadávací řízení generálně vhodná zdlouhavost procesu přípravy projektu Doporučení: nepožadovat vždy jako součást ZD dokumentaci pro provádění stavby umožnit zadávat projekty jen na základě dokumentace pro stav. povolení podporovat zadávání projektů typu „Vyprojektuj – Postav“ („Design & Build“), případně EPC projekty

12 ZVZ – Změny po uzavření smlouvy
Zobecnění problému: panika a strach ze schvalování změn Absurdita situace: změnami předmětu díla se zadavatel nemůže dostat k úsporám Návrh řešení: opustit tuzemskou praxi, která do limitu 20 % pro JŘBU započítává veškeré vícepráce bez ohledu na odpočet méněprací rychlá implementace nových evropských zadávacích směrnic ZL, pasportizace, kategorizace (?předvídatelné), JŘBU, pokyn, dodatek SOD, 20% Důsledky

13 Používání mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC
24 zásad NOZ (přiměřenost, rozumnost, dobré mravy) Historie a smysl smluvních podmínek FIDIC Příklady „šikanózních“ smluvních ustanovení: „20 důvodů odstoupení od smlouvy a jeho následek“ „Splatnost dílčích faktur“ „Přenášení odpovědnosti za zadávací dokumentaci na zhotovitele“ „Kritérium úplné spokojenosti zadavatele“ „Dostavba výrobní haly na náklady zhotovitele“ „Vrácení části ceny díla v částce, kterou určí objednatel“ „Výčet smluvních pokut na 5,5 stran A4 textu bez limitace výše smluvních pokut“ „Přímé platby subdodavatelům“ „V případě události vyšší moci nedochází k změně v harmonogramu“ „Dobré charakterové vlastnosti zaměstnanců zhotovitele“

14 Závěr Výstavba Národního divadla 1869 – 1880
Elbphilharmonie Hamburg 2007 – 2010/ předpoklad 2016 Vyrovnat nabídku a poptávku Zajistit přiměřené soutěžní podmínky dle ZVZ Mít vyvážené smluvní podmínky pro realizaci (FIDIC) Zvýšit kredit oboru stavebnictví

15

16


Stáhnout ppt "Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google