Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč)"— Transkript prezentace:

1 Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč)

2 Úvod Příspěvek reaguje na negativní atmosféru ve společnosti a v médiích ve vztahu ke stavebnictví.  vyhladovění stavebních firem  každá změna má svého viníka  vícepráce se neproplácejí  předrážené zakázky  atmosféra obecné nedůvěry (existenční obavy), kriminalizace

3 Útoky se týkají oboru: a)pokles stavebního trhu (2008 – 2013 o 25%) b)rentabilita stavebnictví ve srovnání s jinými obory (stavebnictví 3,1%, telekomunikace 17%) c)rentabilita stavebních firem, Metrostavu (2011 – 3,95%, 2012 – 2,21%, 2013 – 2,15%) d)obor, kde jsou 5 – 10leté záruky e)investice do lidí a strojů f)multiplikační efekt g)obor, který vytváří hodnoty na staletí

4 Skupina Metrostav  Metrostav  Subterra  Metrostav Development  Metrostav Slovakia  BeMo  Pragis  BES  DSH – Dopravní stavby  CCE Praha  TBG

5 Výstavba výzkumného objektu laserové technologie ELI, Dolní Břežany (1 378 mil.Kč)

6 Situace oboru je daná: 1)nabídka stavebních firem převyšuje poptávku po stavebních pracích 2)v důsledku nedostatku zakázek probíhají organizační změny ve firmách  kvalifikovaný personál do podzemí je doma na 60% mzdy  ztráta kvalifikovaného dělnického personálu  zrušení nerentabilních činností ve firmách 3)postavení firem ve stavebnictví (zhotovitelé, objednatelé, projektanti, subdodavatelé, technologové, stavební dozor) je zásadně komplikováno současným zákonem o zadávání veřejných zakázek

7 ZVZ - Mimořádně nízká nabídková cena  Česká republika – současný stav:  Povinnost zadavatelů zkoumat dumpingovou cenu - EXISTUJE  Návod jak identifikovat dumpingovou cenu – NEEXISTUJE  Návrh řešení – použití závazného matematické vzorce k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny > inspirace zahraniční právní úpravou ( zákon č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstáravaní) -cena je o více než 30 % nižší než průměrná cena ostatních nabídek; a -cena je více než o 15 % nižší než cena druhé nejnižší nabídky; a -byly předloženy alespoň 3 nabídky  Prohrané nabídky u ŘSD  od roku 2011 podáno 83 nabídek za 10,2 mld.Kč  získáno 13 zakázek s průměrnou hodnotou 15 mil.Kč

8 Výstavba silnice S8, Powazkowska - Modlinska, Varšava, Polsko (3 884 mil.Kč)

9 ZVZ - Neuspokojivé podmínky kvalifikace  Současný stav – kvalifikaci splní i dodavatelé s téměř žádnou zkušeností (limit 50 % na referenční stavby, odstranění ekonomických a finančních kvalifikačních kritérií,..)  Navrhujeme:  zrušit 50 % limit při prokazování referenčních staveb  znovu zavést ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  znovu zavést možnost zadavatele omezit počet zájemců v užším řízení  zvýšit platnost referenčních staveb z 5 na 7 let

10 ZVZ – Hodnotící kritéria  Současný stav: drtivá většina zadavatelů soutěží z opatrnosti na kritérium nejnižší nabídkové ceny  Skutečným přáním účastníků zadávacího řízení ale není soutěžení na nejnižší nabídkovou cenu, nýbrž:  Zhotovitelé: vícekriteriální hodnocení (vedle ceny i kvalita, technická úroveň)  Projektanti: hodnotit výhradě na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (kvalita služeb má být rozhodující, nikoli cena)  Zadavatelé: vícekriteriální hodnocení

11 ZVZ – Dokumentace pro veřejné zakázky  Současný stav: většina projektů je zadávána typem kontraktu „Postav“ („Build“)  dokumentace pro provádění stavby je dle ZVZ povinnou součástí zadávací dokumentace (ZD) (nevyužije-li zadavatel možnosti zadat zakázku formou požadavků na výkon nebo funkci)  Nevýhody:  taková úroveň detailu není pro zadávací řízení generálně vhodná  zdlouhavost procesu přípravy projektu  Doporučení:  nepožadovat vždy jako součást ZD dokumentaci pro provádění stavby  umožnit zadávat projekty jen na základě dokumentace pro stav. povolení  podporovat zadávání projektů typu „Vyprojektuj – Postav“ („Design & Build“), případně EPC projekty

12 ZVZ – Změny po uzavření smlouvy  Zobecnění problému: panika a strach ze schvalování změn  Absurdita situace: změnami předmětu díla se zadavatel nemůže dostat k úsporám  Návrh řešení:  opustit tuzemskou praxi, která do limitu 20 % pro JŘBU započítává veškeré vícepráce bez ohledu na odpočet méněprací  rychlá implementace nových evropských zadávacích směrnic ZL, pasportizace, kategorizace (?předvídatelné), JŘBU, pokyn, dodatek SOD, 20%  Důsledky

13 Používání mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC  24 zásad NOZ (přiměřenost, rozumnost, dobré mravy)  Historie a smysl smluvních podmínek FIDIC  Příklady „šikanózních“ smluvních ustanovení:  „20 důvodů odstoupení od smlouvy a jeho následek“  „Splatnost dílčích faktur“  „Přenášení odpovědnosti za zadávací dokumentaci na zhotovitele“  „Kritérium úplné spokojenosti zadavatele“  „Dostavba výrobní haly na náklady zhotovitele“  „Vrácení části ceny díla v částce, kterou určí objednatel“  „Výčet smluvních pokut na 5,5 stran A4 textu bez limitace výše smluvních pokut“  „Přímé platby subdodavatelům“  „V případě události vyšší moci nedochází k změně v harmonogramu“  „Dobré charakterové vlastnosti zaměstnanců zhotovitele“

14 Závěr a)Výstavba Národního divadla 1869 – 1880 b)Elbphilharmonie Hamburg 2007 – 2010/ předpoklad 2016 1.Vyrovnat nabídku a poptávku 2.Zajistit přiměřené soutěžní podmínky dle ZVZ 3.Mít vyvážené smluvní podmínky pro realizaci (FIDIC) 4.Zvýšit kredit oboru stavebnictví

15

16


Stáhnout ppt "Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč)"

Podobné prezentace


Reklamy Google