Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Co se stalo před sto lety?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Co se stalo před sto lety?"— Transkript prezentace:

1 1.Co se stalo před sto lety?
V červnu 1909 byl ukončen druhý kurz (začal 3.září 1907) Alianční biblické školy v Berlíně a Jósef Mrózek se vrací na Těšínsko s vizí evangelizační práce mezi Poláky a zakládání sborů podle biblického vzoru. Obrácení (1900) při četbě knihy Richarda Baxtera „O věčném odpočinutí spasených“ se zapojil do práce s alkoholiky a pocítil nutnost biblického vzdělání a přípravy na pastorační práci.

2 2.kurs a 4.kurs

3 Na konci června 1909 přijíždí do Třanovic Johannes Warns, aby navštívil „malé kroužky věřících v Rakouském Slezsku většinou prostých Poláků.“ (Warnsův deník) Shromáždění 27.6. Těšín (Hotel u Vola, a ) 1P 1,24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' 28.6. Třanovice (7.00) a Ustroň (16.00) Ř 1,16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spáse 29.6. Těšín J 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět,…, ale měl život věčný. 30.6. na Slovensko za M.Sitárem a P.Kevickým (Sv.Martin) Cíl Warnsovy mise: pomoc absolventům biblické školy při evangelizaci a zakládání sborů podle biblického vzoru (Mrózkovi mezi Poláky a Němci, Sitárovi mezi Slováky, Křesinovi mezi Čechy, Waltrovi a Niesovi mezi Maďary).

4 Warnsův deník – misijní cesta

5 1.Co se stalo před sto lety?
Ve dnech se v Komorní Lhotce konal mezinárodní sjezd představitelů probuzeneckých hnutí. Br.Baedeker vedl evangelizace, kde se obrátil i Jiří Michalík, pozdější starší sboru v Třanovicích. (Přítomni byli dále Eva von Thiele-Winckler, sestry Royové, Chorvát a Roháček, Urban a Wißwede.)

6 1.Co se stalo před sto lety?
Kolem roku 1905 se působením br.Wießwede z Katovic obrátilo asi 30 osob, které se pravidelně scházejí každou neděli ke dvěma evangelizačním shromážděním (polskému a německému) ve vlastním sále a občas v sále hotelu „U zlatého vola“. Dále pracují na asi místech.

7 1.Co se stalo před sto lety? .
Bobrek Mistřovice Třanovice Koňakov Těrlicko Stř.Suchá Dol.Suchá Stonava Oldřichovice Karpentná Nebory Ustroň-Goje Ustroň-Dobka Pak:Smilovice Guty,Řeka, Ropice,Wisla, Pogorze, Skoczów

8 1.Co se stalo před sto lety?
Ernst Vollack popsal situaci v roce 1909 takto: Služba věřícím však ustoupila zcela do pozadí, zvěstuje se jen evangelium nevěřícím a to ještě dost nejasně. Mnohým chybí jistota spásy. Chybí bratři, kteří by věřící vedli v duchovním životě dál. Potřeba práce je mezi Poláky na venkově. Byla by škoda, kdyby se probuzení věřící dostali do úzkých konfesních kolejí, které by ničily Bohem vypůsobenou jednotu Ježíšovy církve.

9 Ernst Vollack dále o situaci v létě 1909 píše:
Bratr Mrozek se těší velké důvěře a nachází všude otevřené dveře. Někteří však jeho širokému, svobodnému, biblickému zaměření nedůvěřují. Nechce svou prací působit štěpení mezi věřícími. Očekává v této věci pokyn od Pána. Touží po tom, aby Pán dal vedle evangelistů věřícím také pastýře a učitele, kteří by stádu sloužili nezištně a ve svobodě Ducha.

10 1.Co se stalo před sto lety?
Bratr F.J.Křesina, blízký spolupracovník Jósefa Mrózka, odjel z Prahy do Vizovic na Moravě a napsal: „O těch dvou nedělích (28.11) jsme se také shromáždili kolem stolu Páně. Bylo to pro tamější Boží děti poprvé. Od té doby mají věřící pravidelně každou neděli Lámání chleba.“ V prosinci 1909 pokračoval F.J.Křesina v cestě z Vizovic do Slezska a měl tam několik shromáždění zvláště pro věřící. V Třinci měl v kroužku dvou rodin rozhovor o Lámání chleba a křtu.

11 Proč je rok 1909 pokládán ve Slezsku za začátek bratrského hnutí?
Mrózek vidí velkou potřebu zvěstovat evange-lium prostému venkovskému polskému lidu. Vidí nedostatky v pastýřské a učitelské službě věřícím, protože jim chybí jistota spásy a duchovní růst. Na mnoha místech se těší důvěře věřících a nachází u nich otevřené dveře. Warns pomáhá Mrózkovi kázat evangelium a povzbuzuje k budování církve dle bibl. vzoru. Křesina vede na Těšínsku rozhovory o Lámání chleba a o křtu.

12 1.Co se stalo před sto lety? .
Jan Zabystrzan Jiří Sabela

13 1.Co se stalo před sto lety?
Jan Zabystrzan Jiří Sabela Jiří Michalík

14 2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?
2.1. Negativní zkušenost z Ježíšova kostela 1906 vyvíjí T.K.Haase tlak na zrušení Związku Postępu i Oświaty. Ten zanikl a vytváří se Spólecznoścz chrześcijanska a ta je vytěsněna z prostor evangelické církve. Pindór ani Kulisz se v ní nesmí angažovat. Kulisz se distancoval od Mrózka, přestože jej dříve nazval prorokem. Jan Pindór r Moody a Spurgeon Theodor K. Haase Moravskoslezským superintendentem Leopold Marcin von Otto Karol Kulisz od 1898 v Kom.Lhotce

15 se v Komorní Lhotce konal sjezd evangelistů a
2.2. Možný vliv Baedekera V červnu roku 1905 se v Komorní Lhotce konal sjezd evangelistů a představitelů probuzeneckého hnutí. Je možné, že se Baedeker zmínil o biblické škole v Berlíně.

16 2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?
2.3. Zkušenost Köhlera a Warnse Při probuzení v Schildesche (1903) byl Warnsovi odepřen vstup do sboru, slovo i modlitba. Obrácení evangelíci zakládají Křesťanské společenství s.r.o. a za půl roku postavili vlastní středisko. Köhler i Warns vystupují (1905) z důvodu svědomí z evangelické církve a vedou Alianční biblickou školu v Berlíně.

17 2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?
2.3. Důvody vystoupení Ch.Köhlera z církve: Ústava a instituce lidové a státní církve neodpovídají v Písmu zjeveným základním rysům křesťanské církve: „jakmile bychom měli vše uspořádat podle Slova a Ducha Božího, přestala by Lidová a Státní církev existovat.“ Večeři Páně – berou mnozí nehodně a žijí v hříchu Konfirmační praxe – prohlašování chlapců a děvčat za křesťany a plnoprávné členy církve Křestní praxe – musím křtít všechny děti Oddávání – mnozí berou církevní sňatek jen jako dekoraci své civilní svatby

18 2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?
2.4. Zkušenost K.Royové (setkání v lednu 1910) Také Kristína Royová prožila upřímné obrácení a začala se věnovat sociální práci s dětmi, sirotky a alkoholiky. Setkala se v církvi s nenávistí a byla vytěsněna ze sborových prostor. Komentovala to slovy: „Nepřidali jsme se k žádné svobodné církvi, ani jsme žádnou novou nevytvořili, scházeli nám k tomu přiměření muži. Chtěli jsme zůstat jen pravými evangelíky a tvořit v té naší tvrdě spící církvi malou větev pravé živé církve…“

19 2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?
2.5. Získal novou zkušenost v Berlíně s Bratrským hnutím (Christliche Versammlung)

20 2.6. Vystoupení z evangelické církve
Dne se Jósef Mrózek oženil s Evou Sabelovou Warns: „Protože se nechtějí nechat oddat v kostele, byli nuceni z církve vystoupit, aby podle rakous. zákona mohli uzavřít manželství před světskou vrchností. Tento krok vyvolal velký rozruch … také u věřících… nechtěli jednat proti svému přesvědčení… bratr Sabela dal svolení ..nenechal se zastrašit“

21 2.6. Důvody J.Mrózka k vystoupení
z evangelické církve V roce 1910 vydává spisek Tvé Slovo je pravda Ať neporušujíí Slovo ve kterém vyčítá evangelické církvi, že neplní Kristovu vůli, odůvodňuje své vystoupení z evangelické církve a nabádá k tomuto kroku i ostatní.

22 Rok 1909 červen – Mrózek ukončil biblický kurz a vrátil se domů.
Warns měl shromáždění v Třanovicích (28.6.), v KS Těšín (27. a 29.6.) a Ustroň (28.6.) léto – návštěva Ernsta Vollacka v Třanovicích u Sabelů. Mrózek byl na vojenském cvičení. prosinec – návštěva F.J.Křesiny v Třanovicích, několik shromáž- dění pro věřící

23 3.1. Citát ze zprávy Ernsta Vollacka (OT 3/09):
Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil z biblické školy v Berlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří k jeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují s nedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat v této oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci v takovýchto podmínkách docházelo k nemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává v této záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha. Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil z biblické školy v Berlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří k jeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují s nedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat v této oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci v takovýchto podmínkách docházelo k nemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává v této záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha. Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil z biblické školy v Berlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří k jeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují s nedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat v této oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci v takovýchto podmínkách docházelo k nemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává v této záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha. 3.1. Citát ze zprávy Ernsta Vollacka (OT 3/09): Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil z biblické školy v Berlíně zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří k jeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují s nedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat v této oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci v takovýchto podmínkách docházelo k nemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává v této záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha.

24 Rok 1910 leden – spolu s Warnsem v KS Těšín,
konference ve S.Turé „Příchod Páně a naše příprava“ (na evangelizaci se obrátilo 6 lidí) únor – shrom. v Třanovicích (několik duší našlo pokoj, mnohé jsou probuzené), chce založit rodinu a přestěhovat se někam, kde začne novou práci pro Pána Křesťanské společenství bylo vytěsněno z prostor evangelické církve a kupuje dům na Mariánské ulici č.27 březen – pořádá shromáždění a biblický týden v Koňakově, do shromáždění chodí lidé rádi a pravidelně duben – Mrozek se žení s Evou Sabelovou, účastnil se Křesina, Sitár a Vollack

25

26 Rok 1910 Mrozek dostává z Berlína od Křesťanského společenství Gross-Lichterfelde kolo září – část členů KS, která akceptovala letniční projevy, se oddělila a založila spolek Związek dla Stanowczego Chrześcijaństwa (Nebory, Tyra, Dolní Žukov, Ustroň, Hrádek) listopad – „Již pět týdnů jsem se svou ženou v Oderbergu. Máme za sebou těžké dny. Rozloučení s milými v Třanovicích a Koňakově, kde jsem pracoval nejvíce, nebyl lehký. Bylo Boží vůlí, abych se odstěhoval do jiné oblasti; proto jsem přenechal všechna ta upřímná srdce věrnosti našeho Spasitele. Pevně věřím, že On si je pro sebe zachová a také je povede dál. Od chvíle, kdy jsem v Oderbergu, jsem už zase mohl Třanovice a Koňakov jednou navštívit.“

27 Rok 1911 únor – Křesťanské společenství v Těšíně vyloučilo ty členy, kteří spolupracovali s letničním hnutím. květen – návštěva Fritze Kocha z Berlína u Mrozkových, kázal v Koňakově i Třanovicích a 2x v KS v Těšíně (Poláci, Němci) červen – křest tří duší v Oderbergu a první Lámání chleba v Oderbergu (Fritz Koch u toho) srpen – křest pěti duší v Třanovicích a slavení Památky Páně. Nástup na voj. cvičení (19.8. na 28 dní) říjen – Warns u Mrozkových (pokračuje do Budapešti a Rumunska)

28 3.2. Mapa absolventů 1912

29 Informace o práci absolventů Alianční biblické školy a spolupracovnících

30 Komunita zakladatelů svobodných sborů

31 První číslo Časopisu, který hnutí stmeloval

32 Rok 1912 Zasahuje různé skupiny lidí
únor – do Oderbergu přijíždí F.Koch. Registruje pokrok. Několik mladých lidí a žena ze sousedství prožili znovuzrození. Na večerní shromáždění přišli i kolegové z práce od J.Mrózka. Také pár bratří z německého města blízko hranice, kteří se obrátili díky Mrózkově práci (Gołkowice?). Přišlo i několik sester z Moravské Ostravy a prosily Kocha o službu u nich. Příležitostně tam probíhají shromáždění vedená br.Mrózkem a br.Turoněm. Velikonoce – Mrózek konfer. Bad Homburg září – otevření nového sálu u s.Kadlecové (22.9.Freitinger z Prostějova, Křesina z Prahy a Rupp z Ratiboře). Věřící v Koňakově, Třanovicích a Gołkowicích si vedou statečně.

33 Rok 1912 prosinec – na konci roku požehnaná shromáždění v Koňakově, Třanovicích a Gołkowicích. Se zvěstováním slova pomáhal br.Černý z Čech. O Vánocích navštívilo shromáždění s vánočním stromem až 140 lidí (lidé stáli i venku) Vznik Křesťanské společnosti v Třanovicích č. 88 Předseda: Jósef Mrózek (Oderberg) Zástupce: Jiří Sabela (Třanovice) Tajemník: Jiří Turoň (Těšín) Pokladník: Antonín Wachocký (Gołkowicích) Knihovník: Jan Zabystrzan (Koňakov) Náhr. výboru: Jiří Michalík (Hradiště) Poslední dochovaný zápis KS

34 Rok 1912 Křesťanská společnost (16.12.)
Cíl: vést lidi ke Kristu a životu z Boha Členství: jen pro znovuzrozené věřící, kteří vydali svědectví před celým shromážděním, počty 1912 (23), 1913 (42), 1919 (52) Zkušební lhůta: trvala jeden rok, kdy se měli projevit, než budou přijati na trvalo. Noví členové se měli hlásit u předsedy a ten to oznamoval shormáždění. Křest a Večeře Páně: biblický křest věřících ponořením do vody nebyl podmínkou obecenství u stolu Páně, to bylo jen pro obrácené, kteří mají v pořádku své osobní záležitosti Vztah k ostatním církvím: dle zásad „Otevřených bratří“ spolupracovali s obrácenými kazateli a faráři z různých církví KS+baptisté (bratrské styky); letniční (viz Berlínská deklarace: srdečné vztahy bez spolupráce); státní církve (oddělení)

35 Rok 1913 leden – novoroční shromáždění vedl br.Křesina, byla požehnaná. Sbor se dostává ve známost. Rozšířil se počet věřících. Rostl i odpor kněží a úřadů. Okresní velitel posílá četníka, aby prozkoumal, zda je povolení ke shromažďování v pořádku. květen - dva misionáři Židů z Londýna, bratři H.Barnett a S.Samuel. „V neděli jsme lámali chléb na památku našeho velkého Pána a Spasitele a posilnili jsme se společně v modlitbě. Odpoledne jsme jeli do Gołkowic a tam jsme zvěstovali evangelium. Večer jsme se vrátili zpátky do Oderbergu, kde oba bratři zvěstovali evangelium před množstvím Židů, které jsme zvlášť pozvali. Kéž by Pán požehnal i toto svědectví.“

36 Rok 1913 červen – návštěva E.Vollacka z Berlína a F.Butchera z Bratislavy (sloužili v Oderbergu a v Třanovicích, viz obrázek z roku 1913 na zahradě v Třanovicích)

37 Rok 1913 srpen – v Gołkowicích slavnost na rozloučenou s br.Postlebem, stěhoval se do Polska. Je to věrný spolupracovník. V Třanovicích proběhl křest (jeden br. Z Gołkowic a dvě sestry z Třanovic) a Lámání chleba. září – návštěva br. Żebrowského z Waršawy (zprostředkoval Warns). Domluvili se na vydávání polského časopisu. Kázal v Oderbergu a dvakrát v Návsí, kde jsou přístupní posluchači. Shromáždění v Návsí zmařeno místním pastorem listopad - MdB 1913 N4 (November) zmínka o práci W. Żebrowského, který také navštěvoval Alianzbibelschule a píše o obrácení dalšího římskokatolického kněze (S.Bortkiewicz ?) prosinec – Warns v Třanovicích a v Oderbergu

38 Rok 1914 Mrózek se rozhodl konat pravidelná shromáždění v Moravské Ostravě. Pokus založit po třech zdařilých návštěvách shromáždění v Karviné zmařen Jezuity, kteří působili na panství hraběte Larische. Mrózek přemýšlí o koupi pozemku v Karviné. Pak zaměřuje pozornost i na Orlovou, Doubravu, Fryštát, Staré město, Lazy, Steinau – obce na tramvajové trati Fryštát-Ostrava.

39 Rok 1914 srpen – v Gołkowicích slavnost na rozloučenou s br.Postlebem, stěhoval se do Polska. Je to věrný spolupracovník. V Třanovicích proběhl křest (jeden br. Z Gołkowic a dvě sestry z Třanovic) MdB September - Mrozek povolán do armády, ale kvůli nemoci do dubna 1915 propuštěn. Pokračoval tedy v práci. „Kéž by nás Pán učil následovat svobodné biblické linie, abychom jednou poznali, že všichni patříme dohromady.“ „…lidé jsou rozrušeni válkou … bez sklonu k hledání Boha..“

40 Rok 1915 Leden - „…člověka těší, když vidí, že Boží Slovo přece působí. … máme tak málo svobody. Jelikož jsem teď více v Třanovicích než v Oderbergu, věnuji se teď spíše práci na vesnicích. Ta byla v době mého pobytu v Oderbergu trochu zanedbaná. Věřím, že Pán daruje naší práci ovoce. … modlete se za nás, aby i u nás bylo více pracovníků…Cítíme všechny důsledky války. Pán je však mocný…“ březen – Štefan Kevický podává zprávu o Božím působení v týlové jednotce v ruském Polsku. Obrátili se vojáci i civilisté. červenec – br.Mrozek slouží jako voják v rakouské armádě, br.Křesina slouží vlasti ve vojenské továrně v Plzni. září – br.Mrozek se těšil ze 14.denní dovolené a s ním i věřící

41 1915 Štefan Kevický v ruském Polsku

42 Rok 1916 14.února – Sestra Eva Mrózková: „Od října (1915) bydlím zase v Oderbergu. Důvodem k mému návratu byla nezdravá hnutí a snahy ze strany sekt o naše věřící. Můj milý muž byl ze Zakopaného přeložen do posádkové nemocnice v Krakově. Musí podstoupit operaci. Před třemi týdny měl čtyřdenní dovolenou kvůli nemoci mého otce. Snad dostane ještě jednu dovolenou před operací. V lednu nás navštívil milý bratr z Čech, strávil u nás týden a my jsme z jeho služby měli velké požehnání a tento týden nás navštíví ještě jednou.“

43 Třanovice v době války

44 Rok 1916 16.dubna Br. Mrozek je zpět z Krakova v Zakopaném. Biblické
Hodiny v Třanovicích a Koňakově vede br.Zabystrzan, v Gołkowi- cích br. Jarzyna a Folwarczny a všichni tři se střídají ve službě Oderbergu. Návštěva bratra ze Svobodné reformované církve v Čechách byla věřícím radostí a požehnáním. Některé z duší našly cestu života.

45 3.7. Rok 1916 Ztráta spolupracovníka
V květnu obdržel br.Mrozek 14 dní dovolené a strávil je doma. (Napsal o tom ze Zakopaného): „Při této příležitosti jsem se doma mezi svými milými občerstvil. Sloužil jsem jim slovem a navštěvoval malé kroužky. Práce je zde žel přibrzděna, protože kromě bratří Jarzyny a Folwarczného byli všichni povoláni. Milý bratr Wachocki, prvotina práce v Oderbergu, který nás svým odvážným svědectvím a horlivým zapojením do díla Páně mezi Poláky naplňoval nadějí, se nyní se nachází v lepší vlasti. Podlehl střelnému zranění v jednom polním lazaretu v Polsku. Už zvítězil! Pán ví, co činí. On nechybuje! Jemu patří dík za všechno. Mou modlitbou je, aby Pán otevřel oči ještě mnohým Polákům, aby prozřeli! Bratři nezapomínejte na nás ve svých přímluvách!“

46 3.7. r. 1917 Nová obrácení MdB 1917 N1 „ U některých se projevuje
skutečná žízeň po jednoduché pravdě. Prosím, modlete se za práci mezi Poláky.“ OT 1917 N 1 Bratr Mrozek je propuštěn z přímé vojenské služby a pracuje v jedné moravské továrně, odkud může každou neděli sloužit doma. J.Turoň je stále ve vojenské službě a udržuje písemný styk s 15 věřícími v jedné vesnici, rád by je navštívil. Prosí o pracovníky pro Polsko (Halič).

47 Rok 1917 červenec-Srpen „obrátily se čtyři katoličky,
kéž by je Pán ochránil.“ září-říjen br.Mrozek má stále k dispozici jen neděle, přes týden pracuje v továrně pro vojenské účely. Věřící se potěšili návštěvou Slováka Štefana Kevického, který je spravil o pokroku věřících v Haliči. Mrozek: „Všude narážíme na duše, které hledají pravdu. O Letnicích jsme navštívili Halič, kroužek dřívějších spiritistů, kteří touží poznat biblické pravdy a potřebují nutně pomoc. Kéž by jim Pán pomohl postavit se na skálu a nekolísat.“ J.Turoň tráví 20 dní dovolené v Těšíně a chystá se za věřícími do Haliče. listopad-prosinec Mrozkovi se těší z narození 4.dítěte Marie Evy. Mrózek není sto uspokojit prosby o zvěstování Slova. Přesto navštívil 2x Halič.

48 Rok 1917 Navštěvování obrácených
Říjen V Haliči našli J.Turoň a J.Mrozek otevřené dveře: “Ve vesnici Myślachowice je skupina věřících, ze které téměř všichni byli dříve ve spojení se spiritisty. Prosili mě, abych zůstal déle, ale nebylo to možné. Musel jsem jet zpět. Jak těm chudým duším pomoci?“ Říjen O dva týdny později (27.10.) píše J.Turoň : „byl jsem rád, že jsem zase mohl navštívit naše milé v Haliči. Strávil jsem u nich 3 dny. Je pozoruhodné, jak se tito lidé radují.(8 lidí)… Jednu hodinu odsud jsem navštívil jednu katolickou rodinu, která je otevřena pravdě. Všude je vidět hlubokou touhu. Někteří se probudili ze spánku, někteří jsou přístupní…“

49 Rok 1918 Warns opět u Mrózka Začátek roku Mrozek pracuje mezi Poláky, Turoň na různých místech, kam se jako voják dostane. Horlí pro práci v Haliči. Květen Den před Letnicemi dorazil Warns do Oderbergu. „V neděli se sešlo k Lámáni chleba dost věřících, odpoledne a večer se sešlo hodně přátel. Vedle starých známých jsem mohl pozdravit nově obrácené. Následující den jsem jel do Třanovic, kde jsme měli shromáždění, večer pak v Koňakově v domě Zabystrzanových. Na druhý den mě br.Mrozek doprovázel do Vrůtek.“ V Priekope se setkal se Sitárem a Sadloněm. Warns: „Polské písně zněly zřetelně a br.Mrózek rázně překládal má slova do polštiny. Byl jsem v kruhy milých polských bratří a sester šťastný…“

50 Rok 1918 4 roky na vojně – vznik sboru
Srpen Š.Kevický píše: „Od 4.8. jsem byl přeložen z Haliče do Itálie, tím jsem musel opustit i pole práce, na němž jsem s Božím požehnáním směl tak dlouho působit. Byl jsem zde činný čtyři roky a některé duše jsem v tomto lidu mohl přivést k Pánu. Jsou zde dodnes věrní navzdory těžkostem a pronásledování. Celý měsíc jsem zvěstoval evangelium ve Stanislau Boží požehnání bylo s námi… jedna vdo- va se odevzdala Pánu a v jejím domě jsme měli pěkné biblické hodiny. Sestra Czt. Napsal s bolestí a chvěním, že je ze všech stran pronásledována. Nepřítel ničí započaté dílo …prosím o modlitby!“

51 Rok 1918 Potřeba dalších pracov. a liter.
Září-říjen J.Turoň: „Pro Halič potřebujeme nutně pracovníka, neboť příležitosti jsou zde velké a lidé toužebně očekávají pomoc. Zvláště v západní Haliči je touha probuzených duší velká…Potřebný by byl i pravidelně vycházející časopis. Chybí nám rozhodná křesťanská literatura.“ Listopad-Prosinec J.Turoň je opět v Haliči: „Kevického práci zde Pán požehnal. Navštívil jsem jednu věřící duši a teď provozuji dopisní misii.“

52 Rok 1919 Hledání otevřených dveří
Leden Warns: byl Oderberg obsazen česko-slovenskými vojsky. Tím přešla tato část rakouského Slezska do českých rukou. Bratři Mrózek a Turoň slouží Polákům. Pole práce evangelisty neurčují hranice země, ale otevřené dveře. Červenec: Mrozek (2.7.) „Tento týden nastupuji jako stolař do zdejší továrny na přechodnou dobu než se poměry ustálí. Chci se dát Pánem použít mezi Poláky. Moje oči jsou zaměřeny na východ, chci tam být Pánem vyslán. Kdybych mi to čas dovolil a já měl více , mohli bychom už teď začít plánovitě pracovat v Haliči.

53 Rok 1919 I sestry zakládají sbory
V Novém Sączu se vytvořil kroužek skrze sestru, která v Oderbergu uvěřila. Volají o pomoc. Je to daleko a tak jsem jim zatím nemohl vyhovět. Svědectví Olimpie Weimannové (Nowy Sącz) „Pána jsem našla ještě v Oderbergu. Tam se mě zmocnila touha sloužit našemu polskému lidu jako Boží nástroj a Pán mé přání vyplnil… jsem sem s matkou přišla…Na začátku února 1919 jsem se celou noc modlila a Pán mi vrátil zdraví…27.3. poznala má sestřenice pravdu a krátce na to se obrátili dva bratři, a tak jsme hned otevřeli shromáždění v Nowém Sączu.“

54 Rok 1919 Mrózek křtí nově obrácené
Srpen 3.8. navštívil J.Mrózek Nowy Sącz a pak i J.Turoň Mrozek píše z Oderbergu: „Minulou neděli jsem směl pokřtít pět duší do Kristovy smrti. Dalších osm se přihlásilo, že chtějí vyznat nový život křtem. Kéž by se Pán skrze tyto duše v tomto světě oslavil.“ Září Weimannová z Nowého Sącze: 8.9. byli J.Turoňem pokřtěni dva bratři a dvě sestry. Po čase jsem těmto bratřím předala vedení celé práce. Ti jsou teď pilní a získávají duše pro Pána.

55 Rok 1920 MdB 1920 N4 Juni Warns píše: „Br. Jósef Mrózek,
který pracuje mezi svými polskými rodáky v tehdejším rakouském Slezsku a v Haliči, odešel ze svého pozemského zaměstnání, aby se mohl dílu Páně věnovat naplno.“

56 3.Reflexe – Vést k obrácení
- kladl důraz na znovuzrození a nový život - osobní rozhovory, práce s malou skupinkou, letáky, dopisy, shromáždění s hosty a pro hosty - cílová skupina: evangeliem nezasažení Poláci

57 Religijny albo odrodzony. Cielesny albo duchowny
Religijny albo odrodzony? Cielesny albo duchowny? Tutaj jest “naturalny” albo “cielesny” czlověk postaven do protikladu s “duchovním” nebo “znovuzrozeným člověkem. Oba patří do zcela rozdílných království, jeden pod vládu světa a temnosti, druhý království světla a Ježíšovy slávy (Kol 1,13). Vzhledem k různosti jejich podstat, jsou oba přístupní různým vlivům na svůj život. Přirozený člověk je přístupný tělesným vlivům. Bohatě vyzdobené svatyně, silně znějící zvony, pestře namalovaná okna, přes která proniká sluneční světlo, kadidlo, zvučné tóny varhan, náboženské obrazy, pěvecké a hudební sbory, procesí, dramatická kázání, zlatem vyšívané oděvy kněží – všechny tyto věci působí tělesně, působí na náboženské cítění. Nepůsobí ani na poznání Boha, ani na oddanost lidské vůle Bohu, ani na probuzení svědomí. Přirozený, tělesný člověk nechápe ty věci, které jsou Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím (hloupostí), on potřebuje nejprve zvláštní dotek Boží milosti, aby opravdově přijal něco z Ježíšovy přítomnosti, pravdy a lásky. Teprve tehdy, když mu Bůh otevře srdce, začíná chápat, co mu chce Bůh říct (Sk 16,14). Exemplář knihovny KS Bohumín

58 3.Reflexe – Vedl život víry
- podnikal kroky otevřený Božímu vedení - toužil po práci naplno pro Pána - hledá otevřené dveře (Oderberg, M.Hory, Návsí, Poznaň..) - přijímá neúspěch a ztráty (Wachocki, …)

59 3.Reflexe - Tvořit svobodné sbory
- vliv Alianční biblické školy v Berlíně ( ) - zkušenost Warnse, Koehlera (1905) - zkušenost Royové, Pindóra, Kulisze (1906) MdB 1914 N.4 „Kéž by nás Pán všechny učil následovat Svobodné biblické linie, abychom jednou všichni poznali, že patříme dohromady.“

60 3.Reflexe – Žít pravdu - Nejde proti svému svědomí a vystupuje z evangelické církve, píše knížečku: „Slowo Twoje jest prawda - Slowa niech nenaruszaja“ - Spolu s manželkou Evou vystoupili z evangelické církve a měli jako bývalí evangelíci první civilní svatbu – čelili velkému tlaku

61 3.Reflexe – Součástí širšího hnutí
- setkával se s osobnostmi bratrského hnutí (Warnsem, Butcherem, Broadbendem, Konference Bad Homburg,…) - spolupracoval s probuzeneckým hnutím (Kuliszem, Freitingrem, Černým,…)

62 3.Reflexe – Biblické vzdělávání
- pořádá biblické týdny (napřed v Koňakově – stává se dlouholetou tradicí a pak i jinde, zakládá knihovnu v Oderbergu…) - nechává se vystrojit v biblické škole pro pastýřskou a učitelskou práci (z Koňakova odchází do Berlína i Kateřina Zabystrzanová – vede práci s dětmi…)

63 Reflexe – biblické vzdělávání
- Mrózkův notebook - doplňování slastního slovníku

64

65

66 3.Reflexe – Biblická struktura
- sbor vedou starší sboru (napřed v Koňakově – stává se dlouholetou tradicí a pak i jinde, zakládá knihovnu v Oderbergu…) - členství na zkoušku a pak křest - úast na stolu Páně spojena s kázní

67 3.Reflexe – Nové formy práce
- pravidelné výlety do hor (dole s H.Köhlerem…) - práce s dětmi v komunitě, pěvecký sbor - biblické týdny a modlitební týdny - evangelizace ve veřejných místnostech - svatby, křty a pohřby jako evangelizace

68 3.Reflexe – pěstování společenství
- K.Kulisz „Czego chcemy“ - zápis KS v Třanovicích „(více než na svaz) chceme myslet na obrácení duší a život z Boha“ ( ) - pravidelná shromáždění, rozpravy a návštěvy

69 3.Reflexe – alianční spolupráce
- Plná spolupráce s baptisty a probuzeneckými kruhy - Omezená spolupráce s letničními (viz Berlínská deklarace) - Nespolupráce se zesvětštělou církví

70 3.Reflexe – strategické myšlení Oderberg (Oderberg Vídeň
Krakov Berlín Budapešť Košice Praha Buda

71 3.Reflexe – zakládání sborů otevřené dveře
V letech Třanovice a Koňakov (začátek práce 1909) Oderberg (začátek práce říjen 1910) Gołkowice (začátek práce únor 1912) Návsí (září 1913 zmařeno místním pastorem) Moravská Ostrava (zač.1914 přerušeno) Karviná (červen 1914 zmařeno Jezuity) Myślachowice (1917) + jedno místo Nowy Sącz (1919)

72 - Úvahy pro knihovnu KS Oderberg
4. PÍSEMNÝ ODKAZ - Úvahy pro knihovnu KS Oderberg Religijny albo odrodzony? Cielesny albo duchowny? Dzien Pański - Zprávy a články v časopisech Offene Türen a Mitteilungen der Bibelschule Chrześcijanin - Spisy: Słowo Twoje jest prawdą - Słowa niech nenaruszają Podręcznik biblijny („notebook“ br.Mrózka) - Texty kázání a vyučování (pozůstalost)

73 25 grudnia 1919 ulotka czasopisma "Pax Vobis"
(Pokój wam). Antoni Przeorski, který se obrátil v květnu 1915 ve Varšavě, planował wydawanie czasopisma ewangelizacyjnego "Pax Vobis" (Pokój wam). Wydrukował nawet ulotkę z datą 25 grudnia 1919 r. zapowiadającą ukazywanie się tego miesięcznika i podającą cel, zasady, a nawet warunki prenumeraty. Do wydania tego pisma nie doszło ze względu na ówczesną sytuację polityczną w kraju, lecz już w marcu 1922 r. Przeorski i Żebrowski drukują jeden numer miesięcznika (objętość 20 stron) i nadają mu tytuł »Chrześcijanin«. Na tym jednak poprzestano. Dopiero za siedem lat, we wrześniu 1929 roku, wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy i objętości 16 stron pierwszy numer, po którym ukazały się następne. I tę datę uważa się za początek istnienia miesięcznika »Chrześcijanin«.

74 Sbor v Bohumíně (Oderberg) 1921

75 Sbor v Bohumíně (Oderberg) 1921

76 Mrózkovi na začátku 20.let


Stáhnout ppt "1.Co se stalo před sto lety?"

Podobné prezentace


Reklamy Google