Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní standard GFSI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní standard GFSI"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní standard GFSI
Standard IFS Mezinárodní standard GFSI Ústav konzervace potravin a technologie masa

2 IFS standard – verze 4 Norma IFS verze 4 – ohrožení kompatibility standardů? Podmínky certifikace Zpráva z auditu prostřednictvím software „AuditX-press“ Prezentace zpráv na IFS Audit-portálu

3 Norma IFS Původní norma byla vytvořena HDE (Hauptverband des Deutchen Einzelhandels) Byla ovlivněna normou BRC, ale zachovává jiný přístup Norma byla letos revidována zahrnutím požadavků FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution) Letos byla vydána jako společná norma HDE a FCD

4 International Food Standard Pracovní skupina
Německo: Tegu, Globus, Metro, edeka, Ava, Rewe, Aldi, Netto Francie: Auchan, Carrefour, Monoprix, Casino, Cora, Metro, Super U, Picard

5 Cíle normy Externí standard (ve vztahu k řetězci) umožňující dosažení stejného výsledku jako při použití vlastních auditorů (řetězce) Nástroj k zajištění bezpečnosti privátní značky Snížení nákladů za vícenásobné audity Audity v národním jazyce dodavatele IFS portál Ale: Nekompatibilita s ostatními standardy GFSI

6 Rozdíly přístupu normy IFS od normy BRC
Audit je zaměřen spíše na podmínky výroby než na kvalitu systému řízení Zpráva z auditu umožňuje kvantitativní zhodnocení dodavatele Je vyžadován konkrétní plán nápravných opatření, spíše než dokumentované postupy Vydání certifikátu je založeno na stavu provozu v okamžiku auditu Přestože cíle normy IFS jsou stejné, je rozdílná klasifikace požadavků (foundation level, higher level, recommendation)

7 Požadavky normy Požadavky standardu jsou rozděleny na:
Foundation level Higher level Recommendation of Good Practice Každý požadavek musí být klasifikován: A = úplně odpovídá požadavkům B= téměř úplně odpovídá C= požadavky jsou splněny částečně D = požadavky nejsou splněny Bodové hodnocení jednotlivých kategoriích otázek

8 Požadavky normy 4 „KO“ otázky: Velká (major) neshoda
Monitorování znaků v CCP Přístup vedení Obecná sledovatelnost Co nejrychlejší přijímání nápravných opatření v případě neshod Velká (major) neshoda Pouze v případě, pokud hrozí ohrožení zdraví konzumenta Nemůže být jinde než ve foundation level Chyby systému (např. neprovádění vnitřních auditů nemůže být „major“ neshoda) V případě jedné major neshody nemůže být získán certifikát

9 Požadavky normy 5 částí: Řízení systému kvality Zodpovědnost vedení
Management zdrojů Realizace výrobku Měření, analýzy, zlepšování

10 1. Řízení systému kvality
1.1 Systém kvality Identifikace procesů, souvislosti, interakce, dostupnost informací… 1.2 HACCP Odpovídá principům Codex Alimentarius Dokumentovaná analýza nebezpečí „řiditelný“ počet CCP Rozhodovací diagram v Recommendation level Základní důraz na řízení CCP (KO požadavek) – monitoring, záznamy pro každý CCP, podepsaný osobou provádějící měření

11 1. Řízení systému kvality
1.3 Příručka jakosti Dodavatel má zpracovanou a zavedenou Příručku jakosti 1.4 Postupy Jsou popsány všechny postupy kritické pro bezpečnost, legálnost a kvalitu výrobků 1.5 Požadavky na dokumentaci 1.6 Záznamy Obecně nižší požadavky na míru formalizace (ale neplatí paušálně)

12 2. Zodpovědnost vedení 2.1 Zodpovědnost vedení 2.2 Přístup vedení
Požadavek na Politiku jakosti, která zahrnuje: Vývoj a zavádění systému jakosti Zajištění produkce bezpečných a legálních výrobků Zodpovědnost k zákazníkům Zodpovědnost v hygienických, environmentálních a etických aspektech Popisy práce pro klíčové pracovníky, zastupování Organizační řád Dodavatel má zpracovanou a zavedenou Příručku jakosti 2.2 Přístup vedení Ředitelé zodpovídají za poskytnutí odpovídajících zdrojů k zajištění bezpečnosti, legálnosti a kvality KO požadavek: Ředitelé zajistí, aby si pracovníci uvědomovali svoji zodpovědnost, jsou zavedeny mechanismy k monitorování účinnosti jejich činnosti 2.3 Přezkoumání vedením 2.4 Zaměření na zákazníka

13 3. Řízení zdrojů 3.1 Řízení zdrojů 3.2 Personál 3.3 Zázemí
Personál má odpovídající dovednosti a výcvik k zajištění kvality výrobku Je udržována odpovídající infrastruktura i okolí k dosažení kvalitního výrobku 3.2 Personál Ochranné oblečení, osobní hygiena, lékařské vyšetření, výcvik a školení, popisy práce pro klíčové včetně zastupování Organizační řád 3.3 Zázemí

14 4. Realizace výrobku 4.1 Přezkoumání smlouvy 4.2 Specifikace
Prověření smlouvy (objednávky) k produktu, zdali je adekvátně popsán ve specifikaci 4.2 Specifikace Zahrnuje výrobky i služby 3.3 Vývoj výrobku Provádění zkoušek Jasný postup včetně HACCP Podložené stanovení DMT nebo DP Plán analýz u nových výrobků Testy trvanlivosti

15 4. Realizace výrobku 4.4 Nakupování 4.5 Balení
Nakupovaný produkt je prověřován, zdali odpovídá požadavkům založeným na vlivu produktu na finální výrobek Přehled dodavatelů a produktů 4.5 Balení 4.6 Monitoring výkonu organizace Systém pro schvalování a monitoring svých úřadů a oddělení a dodavatelů. Monitoring subkontraktů a externích služeb 4.7 Požadavky na zvláštní manipulace GMO, alergeny atd. (je i na další místě normy)

16 4. Realizace výrobku 4.8 Standardy pro prostředí provozu
Budovy a okolí Umístění Dispozice, cesty, toky produktů Konstrukce – stěny, podlahy, stropy, okna (okna v blízkosti otevřeného produktu), dveře, osvětlení, větrání Zdroje vody „Přístup spíše v hodnocení vlivu na bezpečnost a kvalitu, než kontrola splnění definovaných požadavků.“ 4.9 Udržování čistoty a hygiena Sanitační plány, ověřování účinnosti (včetně záznamů) Skladování prostředků podle bezpečnostních listů Higher level – sledování trendů

17 4. Realizace výrobku 4.10 Odpady, nakládání s odpady
4.11 ochrana před škůdci Služba nebo vyškolený pracovník, podrobné záznamy o akcích Tam, kde je relevantní a kde nehrozí ohrožení produktu, elektrické lapače hmyzu (oproti BRC není požadavek na vyhodnocování trendů) Zamezení kontaminace produktů, bezpečnostní listy nebo specifikace prostředků Plánek rozložení nástrah

18 4. Realizace výrobku 4.12 Rotace zásob 4.13 Doprava
Více popisné než BRC, např.: Postupy pro označování ve skladu a uvolňování Postupy údržby aut u společností s velkými objemy dopravy Záznamy o čistění vozů Požadavky osobní a provozní hygieny se vztahují i na řidiče Postupy pro audity vozů v higher level

19 4. Realizace výrobku 4.14 Údržba 4.15 Zařízení
Plány údržby Dodržování pravidel osobní a provozní hygieny pracovníky údržby (i externími) Dokumentované postupy pro údržbu včetně skladování a manipulace s náhradními díly a zařízeními 4.15 Zařízení Jako BRC – ověření vhodnosti zařízení k danému účelu 4.16 Validace zařízení a procesu Zařízení a postupy jsou používány tak, aby byla zajištěna kontrola procesů (např. tepelné ošetření).

20 4. Realizace výrobku 4.17 Kalibrace 4.18 Sledovatelnost
Je používána pro zařízení monitorující bezpečnost a kvalitu (včetně dávkování) Požadavky na kalibraci jsou méně popisné než u BRC. 4.18 Sledovatelnost Sledovatelnost je zásadním požadavkem normy. KO požadavek: Organizace zajistí systém sledovatelnosti, který umožňuje identifikaci partií produktů a jejich vztahů k partiím surovin, primárních i spotřebitelských obalů, k záznamům z mezioperační kontroly a z distribuce. Systém sledovatelnosti musí být pravidelně ověřován (v obou směrech) a musí být vedeny záznamy Identifikované referenční vzorky finálních výrobků (kde je to vhodné vzorky z každé partie) mají být uchovávány po dobu trvanlivosti. Higher level – kde je to vhodné mají být uchovávány referenční vzorky surovin

21 4. Realizace výrobku 4.19 GMO Zaveden systém umožňující identifikovat ingredience potenciálně obsahující GMO nebo ingredience vyrobené z GMO Dokumentovaná sledovatelnost GMO materiálů Požadovat prohlášení dodavatele o absenci nebo přítomnosti GMO Zavedení postupů zamezujících křížovou kontaminaci během výroby (GMO a GMO free) Program přezkoumávání etiket pro zajištění jejich správnosti Kde zákazník požaduje ztotožnění konzervovaného výrobku, musí být požadavek zaveden do systému jakosti.

22 4. Realizace výrobku 4.20 Alergeny
Zaveden systém umožňující identifikovat nejběžnější alergeny Cereálie obsahující gluten, Korýšovití, vejce, ryby, sojové boby, mléko, oříšky, arašídy, celer, hořčice, sezam, síra a siřičitany (Směrnice 2003/89) Dokumentovaná sledovatelnost alergenů Požadovat prohlášení dodavatele o absenci nebo přítomnosti alergenů Zavedení postupů zamezujících křížovou kontaminaci během výroby Program přezkoumávání etiket pro zajištění jejich správnosti

23 5. Měření, analýzy, zlepšování
5.1 Vnitřní audit Požadavky stejné jako v BRC, zdůrazněna kontrola stavu provozu např. čistění, osobní a provozní hygiena apod. spíše než systém kvality Není tolik zdůrazňována potřeba nezávislosti auditora, ale vyžadováno sledování výsledků vnitřních auditů ze strany nejvyššího managementu 5.2 Kontrola procesu/teploty/času Podmínky kritické pro bezpečnost a kvalitu musí být sledovány a zaznamenány, zařízení musí umožňovat varování obsluhy (alarm) Teplota v chlazených prostorách musí být monitorována, chladírenský řetězec nesmí být přerušen 5.3 Kontrola množství Způsob a četnost ověřování správnosti plnění včetně záznamů musí odpovídat minimálním požadavkům platné legislativy. 5.4 Prevence před fyzikální a chemickou kontaminací produktu Jako BRC : postupy pro manipulaci, postupy v případě poškození nožů, kontrola filtrů a sít; Registr skla a tvrdých plastů v higher level

24 5. Měření, analýzy, zlepšování
5.5 Detektor kovů Požadavek provést analýzu nebezpečí a posoudit potřebu instalace detektoru kovů. V případě instalace je používán podle požadavků a měl by být vybaven alarmem nebo vyhazovacím zařízením. 5.6 Uvolnění výrobku Produkt by neměl být uvolněn bez toho, že proběhly všechny stanovení postupy. 5.7 Analýza výrobku Externí laboratoře musí akreditovány Plán analýz, výsledky zaznamenávány Zavedeny postupy pro porovnání výsledků a specifikací Provádění smyslového posuzování výrobků jako součást výstupním kontroly Higher level: výsledky jsou komunikovány s vedením, při smyslových zkouškách je uvažována trvanlivost produktů. 5.8 Reklamace Jako BRC – systém řízení reklamací,přijímání nápravných opatření, ověřování účinnosti

25 5. Měření, analýzy, zlepšování
5.9 Stahování výrobků Postupy pro efektivní prevenci distribuce závadných výrobků a stahování výrobků Popsané postupy, funkční kdykoliv, pravidelně ověřované Udržování kontaktů pro případ nouze (dodavatelé, zákazníci, autority….telefony apod.) Krizový tým a formalizovaný systém je v Recommendation level 5.10 Řízení neshodného výrobku Popsaný postup, nápravná opatření, identifikace neshodných výrobků, rozhodnutí o vyřazení produktu musí provést kompetentní osoba. 5.11 Nápravná opatření KO požadavek: Nápravná opatření musí být přijata co nejdříve, aby bylo možné zabránit dalšímu výskytu neshody. Plán nápravných opatření Postupy k hledání příčin neshod proti standardům a specifikacím a postupům kritickým pro bezpečnost a kvalitu Higher level: dokumentovaná a ověřovaná nápravná opatření, formalizovaný postup zajišťující trvalé zlepšování

26 Zkušenosti z auditů Krizový plán Sledovatelnost Stahování výrobků z trhu Alergeny a GMO Ochrana vstupů Oddělení high a low risk operací Ochrana před kontaminací mechanickými nečistotami Definování požadavků na osobní a provozní hygienu Nedostatečně formalizovaný systém


Stáhnout ppt "Mezinárodní standard GFSI"

Podobné prezentace


Reklamy Google