Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standard IFS Mezinárodní standard GFSI Ústav konzervace potravin a technologie masa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standard IFS Mezinárodní standard GFSI Ústav konzervace potravin a technologie masa."— Transkript prezentace:

1 Standard IFS Mezinárodní standard GFSI Ústav konzervace potravin a technologie masa

2 IFS standard – verze 4  Norma IFS verze 4 – ohrožení kompatibility standardů?  Podmínky certifikace  Zpráva z auditu prostřednictvím software „AuditX-press“  Prezentace zpráv na IFS Audit-portálu

3 Norma IFS  Původní norma byla vytvořena HDE (Hauptverband des Deutchen Einzelhandels)  Byla ovlivněna normou BRC, ale zachovává jiný přístup  Norma byla letos revidována zahrnutím požadavků FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution)  Letos byla vydána jako společná norma HDE a FCD

4 International Food Standard Pracovní skupina  Německo: Tegu, Globus, Metro, edeka, Ava, Rewe, Aldi, Netto  Francie: Auchan, Carrefour, Monoprix, Casino, Cora, Metro, Super U, Picard

5 Cíle normy  Externí standard (ve vztahu k řetězci) umožňující dosažení stejného výsledku jako při použití vlastních auditorů (řetězce)  Nástroj k zajištění bezpečnosti privátní značky  Snížení nákladů za vícenásobné audity  Audity v národním jazyce dodavatele  IFS portál  Ale: Nekompatibilita s ostatními standardy GFSI

6 Rozdíly přístupu normy IFS od normy BRC  Audit je zaměřen spíše na podmínky výroby než na kvalitu systému řízení  Zpráva z auditu umožňuje kvantitativní zhodnocení dodavatele  Je vyžadován konkrétní plán nápravných opatření, spíše než dokumentované postupy  Vydání certifikátu je založeno na stavu provozu v okamžiku auditu  Přestože cíle normy IFS jsou stejné, je rozdílná klasifikace požadavků (foundation level, higher level, recommendation)

7 Požadavky normy  Požadavky standardu jsou rozděleny na:  Foundation level  Higher level  Recommendation of Good Practice  Každý požadavek musí být klasifikován:  A = úplně odpovídá požadavkům  B= téměř úplně odpovídá  C= požadavky jsou splněny částečně  D = požadavky nejsou splněny  Bodové hodnocení jednotlivých kategoriích otázek

8 Požadavky normy  4 „KO“ otázky:  Monitorování znaků v CCP  Přístup vedení  Obecná sledovatelnost  Co nejrychlejší přijímání nápravných opatření v případě neshod  Velká (major) neshoda  Pouze v případě, pokud hrozí ohrožení zdraví konzumenta  Nemůže být jinde než ve foundation level  Chyby systému (např. neprovádění vnitřních auditů nemůže být „major“ neshoda)  V případě jedné major neshody nemůže být získán certifikát

9 Požadavky normy  5 částí:  Řízení systému kvality  Zodpovědnost vedení  Management zdrojů  Realizace výrobku  Měření, analýzy, zlepšování

10 1. Řízení systému kvality  1.1 Systém kvality  Identifikace procesů, souvislosti, interakce, dostupnost informací…  1.2 HACCP  Odpovídá principům Codex Alimentarius  Dokumentovaná analýza nebezpečí  „řiditelný“ počet CCP  Rozhodovací diagram v Recommendation level  Základní důraz na řízení CCP (KO požadavek) – monitoring, záznamy pro každý CCP, podepsaný osobou provádějící měření

11 1. Řízení systému kvality  1.3 Příručka jakosti  Dodavatel má zpracovanou a zavedenou Příručku jakosti  1.4 Postupy  Jsou popsány všechny postupy kritické pro bezpečnost, legálnost a kvalitu výrobků  1.5 Požadavky na dokumentaci  1.6 Záznamy  Obecně nižší požadavky na míru formalizace (ale neplatí paušálně)

12 2. Zodpovědnost vedení  2.1 Zodpovědnost vedení  Požadavek na Politiku jakosti, která zahrnuje:  Vývoj a zavádění systému jakosti  Zajištění produkce bezpečných a legálních výrobků  Zodpovědnost k zákazníkům  Zodpovědnost v hygienických, environmentálních a etických aspektech Popisy práce pro klíčové pracovníky, zastupování  Organizační řád  Dodavatel má zpracovanou a zavedenou Příručku jakosti  2.2 Přístup vedení  Ředitelé zodpovídají za poskytnutí odpovídajících zdrojů k zajištění bezpečnosti, legálnosti a kvality  KO požadavek: Ředitelé zajistí, aby si pracovníci uvědomovali svoji zodpovědnost, jsou zavedeny mechanismy k monitorování účinnosti jejich činnosti  2.3 Přezkoumání vedením  2.4 Zaměření na zákazníka

13 3. Řízení zdrojů  3.1 Řízení zdrojů  Personál má odpovídající dovednosti a výcvik k zajištění kvality výrobku  Je udržována odpovídající infrastruktura i okolí k dosažení kvalitního výrobku  3.2 Personál  Ochranné oblečení, osobní hygiena, lékařské vyšetření, výcvik a školení, popisy práce pro klíčové včetně zastupování  Organizační řád  3.3 Zázemí

14 4. Realizace výrobku  4.1 Přezkoumání smlouvy  Prověření smlouvy (objednávky) k produktu, zdali je adekvátně popsán ve specifikaci  4.2 Specifikace  Zahrnuje výrobky i služby  3.3 Vývoj výrobku  Provádění zkoušek  Jasný postup včetně HACCP  Podložené stanovení DMT nebo DP  Plán analýz u nových výrobků  Testy trvanlivosti

15 4. Realizace výrobku  4.4 Nakupování  Nakupovaný produkt je prověřován, zdali odpovídá požadavkům založeným na vlivu produktu na finální výrobek  Přehled dodavatelů a produktů  4.5 Balení  4.6 Monitoring výkonu organizace  Systém pro schvalování a monitoring svých úřadů a oddělení a dodavatelů.  Monitoring subkontraktů a externích služeb  4.7 Požadavky na zvláštní manipulace  GMO, alergeny atd. (je i na další místě normy)

16 4. Realizace výrobku  4.8 Standardy pro prostředí provozu  Budovy a okolí  Umístění  Dispozice, cesty, toky produktů  Konstrukce – stěny, podlahy, stropy, okna (okna v blízkosti otevřeného produktu), dveře, osvětlení, větrání  Zdroje vody  „Přístup spíše v hodnocení vlivu na bezpečnost a kvalitu, než kontrola splnění definovaných požadavků.“  4.9 Udržování čistoty a hygiena  Sanitační plány, ověřování účinnosti (včetně záznamů)  Skladování prostředků podle bezpečnostních listů  Higher level – sledování trendů

17  4.10 Odpady, nakládání s odpady  4.11 ochrana před škůdci  Služba nebo vyškolený pracovník, podrobné záznamy o akcích  Tam, kde je relevantní a kde nehrozí ohrožení produktu, elektrické lapače hmyzu (oproti BRC není požadavek na vyhodnocování trendů)  Zamezení kontaminace produktů, bezpečnostní listy nebo specifikace prostředků  Plánek rozložení nástrah 4. Realizace výrobku

18  4.12 Rotace zásob  4.13 Doprava  Více popisné než BRC, např.:  Postupy pro označování ve skladu a uvolňování  Postupy údržby aut u společností s velkými objemy dopravy  Záznamy o čistění vozů  Požadavky osobní a provozní hygieny se vztahují i na řidiče  Postupy pro audity vozů v higher level

19 4. Realizace výrobku  4.14 Údržba  Plány údržby  Dodržování pravidel osobní a provozní hygieny pracovníky údržby (i externími)  Dokumentované postupy pro údržbu včetně skladování a manipulace s náhradními díly a zařízeními  4.15 Zařízení  Jako BRC – ověření vhodnosti zařízení k danému účelu  4.16 Validace zařízení a procesu  Zařízení a postupy jsou používány tak, aby byla zajištěna kontrola procesů (např. tepelné ošetření).

20 4. Realizace výrobku  4.17 Kalibrace  Je používána pro zařízení monitorující bezpečnost a kvalitu (včetně dávkování)  Požadavky na kalibraci jsou méně popisné než u BRC.  4.18 Sledovatelnost  Sledovatelnost je zásadním požadavkem normy. KO požadavek: Organizace zajistí systém sledovatelnosti, který umožňuje identifikaci partií produktů a jejich vztahů k partiím surovin, primárních i spotřebitelských obalů, k záznamům z mezioperační kontroly a z distribuce.  Systém sledovatelnosti musí být pravidelně ověřován (v obou směrech) a musí být vedeny záznamy  Identifikované referenční vzorky finálních výrobků (kde je to vhodné vzorky z každé partie) mají být uchovávány po dobu trvanlivosti.  Higher level – kde je to vhodné mají být uchovávány referenční vzorky surovin

21 4. Realizace výrobku  4.19 GMO  Zaveden systém umožňující identifikovat ingredience potenciálně obsahující GMO nebo ingredience vyrobené z GMO  Dokumentovaná sledovatelnost GMO materiálů  Požadovat prohlášení dodavatele o absenci nebo přítomnosti GMO  Zavedení postupů zamezujících křížovou kontaminaci během výroby (GMO a GMO free)  Program přezkoumávání etiket pro zajištění jejich správnosti  Kde zákazník požaduje ztotožnění konzervovaného výrobku, musí být požadavek zaveden do systému jakosti.

22 4. Realizace výrobku  4.20 Alergeny  Zaveden systém umožňující identifikovat nejběžnější alergeny  Cereálie obsahující gluten, Korýšovití, vejce, ryby, sojové boby, mléko, oříšky, arašídy, celer, hořčice, sezam, síra a siřičitany (Směrnice 2003/89)  Dokumentovaná sledovatelnost alergenů  Požadovat prohlášení dodavatele o absenci nebo přítomnosti alergenů  Zavedení postupů zamezujících křížovou kontaminaci během výroby  Program přezkoumávání etiket pro zajištění jejich správnosti

23 5. Měření, analýzy, zlepšování  5.1 Vnitřní audit  Požadavky stejné jako v BRC, zdůrazněna kontrola stavu provozu např. čistění, osobní a provozní hygiena apod. spíše než systém kvality  Není tolik zdůrazňována potřeba nezávislosti auditora, ale vyžadováno sledování výsledků vnitřních auditů ze strany nejvyššího managementu  5.2 Kontrola procesu/teploty/času  Podmínky kritické pro bezpečnost a kvalitu musí být sledovány a zaznamenány, zařízení musí umožňovat varování obsluhy (alarm)  Teplota v chlazených prostorách musí být monitorována, chladírenský řetězec nesmí být přerušen  5.3 Kontrola množství  Způsob a četnost ověřování správnosti plnění včetně záznamů musí odpovídat minimálním požadavkům platné legislativy.  5.4 Prevence před fyzikální a chemickou kontaminací produktu  Jako BRC : postupy pro manipulaci, postupy v případě poškození nožů, kontrola filtrů a sít; Registr skla a tvrdých plastů v higher level

24 5. Měření, analýzy, zlepšování  5.5 Detektor kovů  Požadavek provést analýzu nebezpečí a posoudit potřebu instalace detektoru kovů.  V případě instalace je používán podle požadavků a měl by být vybaven alarmem nebo vyhazovacím zařízením.  5.6 Uvolnění výrobku  Produkt by neměl být uvolněn bez toho, že proběhly všechny stanovení postupy.  5.7 Analýza výrobku  Externí laboratoře musí akreditovány  Plán analýz, výsledky zaznamenávány  Zavedeny postupy pro porovnání výsledků a specifikací  Provádění smyslového posuzování výrobků jako součást výstupním kontroly  Higher level: výsledky jsou komunikovány s vedením, při smyslových zkouškách je uvažována trvanlivost produktů.  5.8 Reklamace  Jako BRC – systém řízení reklamací,přijímání nápravných opatření, ověřování účinnosti

25 5. Měření, analýzy, zlepšování  5.9 Stahování výrobků  Postupy pro efektivní prevenci distribuce závadných výrobků a stahování výrobků  Popsané postupy, funkční kdykoliv, pravidelně ověřované  Udržování kontaktů pro případ nouze (dodavatelé, zákazníci, autority….telefony apod.)  Krizový tým a formalizovaný systém je v Recommendation level  5.10 Řízení neshodného výrobku  Popsaný postup, nápravná opatření, identifikace neshodných výrobků, rozhodnutí o vyřazení produktu musí provést kompetentní osoba.  5.11 Nápravná opatření  KO požadavek: Nápravná opatření musí být přijata co nejdříve, aby bylo možné zabránit dalšímu výskytu neshody.  Plán nápravných opatření  Postupy k hledání příčin neshod proti standardům a specifikacím a postupům kritickým pro bezpečnost a kvalitu  Higher level: dokumentovaná a ověřovaná nápravná opatření, formalizovaný postup zajišťující trvalé zlepšování

26 Zkušenosti z auditů  Krizový plán  Sledovatelnost  Stahování výrobků z trhu  Alergeny a GMO  Ochrana vstupů  Oddělení high a low risk operací  Ochrana před kontaminací mechanickými nečistotami  Definování požadavků na osobní a provozní hygienu  Nedostatečně formalizovaný systém


Stáhnout ppt "Standard IFS Mezinárodní standard GFSI Ústav konzervace potravin a technologie masa."

Podobné prezentace


Reklamy Google