Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelené a inteligentní budovy a FM. Ing. MILAN HAMPL, IKA DATA spol. s r.o.2010 ARCHIBUS AVAR IFMA Týden FM 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelené a inteligentní budovy a FM. Ing. MILAN HAMPL, IKA DATA spol. s r.o.2010 ARCHIBUS AVAR IFMA Týden FM 2010."— Transkript prezentace:

1 Zelené a inteligentní budovy a FM. Ing. MILAN HAMPL, milda@ikagroup.cz IKA DATA spol. s r.o.2010 ARCHIBUS AVAR IFMA Týden FM 2010

2 AGENDA:  Šetrné (zelené?) budovy. Sustinability.  Metody a důvody certifikace.  Inteligentní budovy, hlavní charakteristiky.  Proč? Jaké z toho plynou výhody?  Řešení ARCHIBUS pro Sustainability a Energetický management

3 Zelená budova Lokalita a orientace stavby Spotřeba energií Nakládání a spotřeba vody Použité materiály Řízení kvality prostředí, odpady Inovativnost návrhu a udržitelnost

4 Lokalita a orientace stavby  Správná orientace ke světovým stranám, správně rozmístěné hmoty a části budovy vzhledem ke svým funkcím.  Budova umístěná a dostupná veřejnou a ekologickou dopravou, třeba velociped.  Budova flexibilní, připravená na změny ve funkcích a technologiích  Parkování pro vozidla s hybridním pohonem

5 Energetická spotřeba budov  V budovách se spotřebuje 39% energií a 68% elektřiny (USA)  Budovy emitují až 38% CO 2, 49% SO 2 a z 25% se podílejí na produkci kysličníků dusíku. Druh budovy Spotřeba energie (kWh/m 2 ) Staré domy 269 Staré, částečně renovované domy 197 Nově renovované domy 74 - 113 Nově postavené domy 74 - 113 Energeticky pasivní domy 30

6 Energetická spotřeba v bud.  Správná orientace budovy, využití fyziky hmot a teplotní setrvačnosti  Správná skladba s odstraněnými tep. mosty, okna, fasáda  Max. využití denního světla (atria), lepší rozptyl světla, řízení osvětlení a zastínění  Příprava TUV solárním ohřevem  Předchlazování, automaticky otevírací okna  Tepelná čerpadla, geotermální energie  Výroba energie rekuperací, foto-voltaickými články zabudovanými do stavby, větrné turbíny  Kogenerační jednotky – společná výroba tepla a el. en.  Šetrná a výkonná klimatizace a vzduchotechnika  Sofistikované řízení spotřeby – Energetický management  KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKA Revize evropské směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) Do r. 2020 20% snížení en. spotřeby, snížení emisí o 20%, zvýšení podílu el. en. z obnovitelných zdrojů na 20%. Nové en. audity a štítky a od r. 2020 každá nová budova s téměř nulovou spotřebou!!!!!!!

7 Spotřeba vody a dalších př. zdrojů  Zdroje vody a kvalita  Minimalizace spotřeby  Čistění a znovupoužití vody  Využití dešťové vody, zelené střechy  Zpoždění odtoku vody ze zpevněných ploch  Nízko spotřebové technologie pro praní, úklid, lázeň, apod.  Zeleň

8 Použité materiály  Materiály se hodnotí v rámci celého životního cyklu  Netoxické, recyklované, recyklovatelné, nezatěžující emisemi  Minimální odpad při zpracování a likvidaci  Přispívající k nízké energetické náročnosti  Přírodní, nahraditelné materiály  Malá spotřeba vody při zpracování  Malá dopravní vzdálenost  Znovupoužitelné komponenty  Zdraví neškodné  Odolávající vlhku, trvanlivé

9 Řízení kvality prostředí  Spotřeba energie, hospodaření s vodou, produkce odpadů, atd. nejsou jednorázovou akcí, ale soustavnou činností, kterou je nutné monitorovat a řídit.  Zelená budova má i humanistické charakteristiky vnímání kvality prostředí a obyvatel zelené budovy ji musí vnímat jako přátelštější a příjemnější prostředí, než obyčejnou budovu (např. upřednostnit přenos tepla sáláním).  Personalizace prostředí

10 Udržitelnost a inovativnost (Sustainability)  Hodnocení z pohledu celého životního cyklu.  Minimální vliv na životní prostředí během stavby, provozu i likvidace.  Materiály odolné a netoxické ani při přírodní katastrofě anebo nehodě.  http://www.usgbc.org http://www.usgbc.org

11 3 sféry trvale udržitelného rozvoje Trvale udržitelný rozvoj Životní prostředí užití přírodních zdrojů ochrana před znečištěním (vzduch, voda, území. odpady) Sociální životní standard vzdělávání, společnost komunikace, rovné příležitosti Ekonomická PROFIT úspora nákladů ekonomický růst věda a výzkum Environmentálně ekonomická Energetická šetrnost Dotace a pobídky pro využití alternativních zdrojů energie. Environmentálně-sociální Legislativa a standardy Dohled nad exploatací přírodních zdrojů, jak lokálně, tak i globálně. Ekonomicko-sociální Obchodní etika pracovní vztahy, sociální chování organizací Trvale udržitelný návrh splňuje nároky současnosti, aniž by omezoval splnění potřeb budoucích. Umístění a funkce stavby, její přizpůsobivost a životnost, její orientace, forma a struktura, její vytápění a větrání a použité materiály - to vše dohromady má dopad na množství energie nutné k výstavbě, na údržbu, provoz a na cestování do a od ní. FOSTER

12 Hodnocení zelené budovy 1. SBTOOLCZ

13 Jak se posuzuje „zelenost“?  Posuzovací faktory  Váhy jednotlivých faktorů v kategoriích  Posouzení na základě multikriteriální funkce a její normalizace  Podle výsledku zařazení do kategorií (např. Platinum, Gold, Silver, Certified). LEED

14 BREEAM (britská metodika)  Metodu tvoří soubor standardů, který hodnotí nejlepší možné řešení během projektování budovy  Systém se snaží ohodnotit nejšetrnější přístup k životnímu prostředí během výstavby budovy. Stavby jsou hodnoceny z osmi hledisek ◦řízení budov, ◦energie, ◦doprava, ◦voda, ◦materiály, ◦odpad, ◦využití půdy ◦ekologie, a znečištění, ◦váha jednotlivých hledisek se liší podle lokality, ve které se hodnocená budova nachází.  V Česku aktuálně probíhá hodnocení pěti projektů metodou BREEAM  http://www.breeam.org http://www.breeam.org

15 DGNB (německá metodika)  Spravován Německou radou pro šetrné budovy (DGNB) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, budov a urbanismu (BMVBS).  Využívá se jako nástroj během projektování a ohodnocení perspektivy a kvality budovy.  Jde o jednoduchý a srozumitelný systém, který pokrývá všechna témata šetrné budovy, které jsou následně ohodnoceny a kategorizovány do tří kategorií. Zahrnuje hodnocení aspektů: ◦ekologických, ◦ekonomických, ◦Socio kulturních, ◦funkcionálních, ◦technických, ◦procesních, ◦Lokálních  http://www.dgnb.de. http://www.dgnb.de

16 Ukázky zelených technologií ČSOB RADLICE Reichstag BERLIN Dezhou, Čína BIPV/BAPV Masdar Abu Dhabí FM Sustainabili ty EM

17 Flexibilní dynamické reporty s grafickými dashboardy Škálovatelné globální nasazeni Robustní a přizpůsobitelné aplikace Komplexní řešení (min. riziko volby) Globální lídr

18 Archibus „zelené aplikace“ PřínosyARCHIBUS Pomáhá ustanovit pro-aktivní procesy trvale udržitelného rozvoje, které mohou zvýšit operativní efektivitu, zvyšovat kredit organizace a zvyšovat hodnotu nemovitosti. Dokumentuje a sleduje postup vedoucí k certifikaci podle LEED anebo jiného způsobu certifikace zelené budovy. Stopuje produkci emisí podle libovolného protokolu, což slouží k objektivnímu měření produkce CO 2. Snižuje roční náklady na energie, typicky o 5% (absolutně o 20 – 40 CZK/m 2.rok, čímž snižují produkci skleníkových plynů. ARCHIBUS TEAMS – Rychle nasaditelné řešení určené k měření a výpočtu výkonnostních indikátorů životního prostředí. ARCHIBUS – Hodnocení trvale udržitelného rozvoje Vytváří hodnocení k nalezení potenciálních problémů a jakých přínosů jejich odstraněním lze dosáhnout Identifikace budovy anebo procesu v budově, na niž je třeba se zaměřit

19 Energetický management. ARCHIBUS – Energetický management  Vytváří audity aktuálních spotřeb s jejich srovnáváním na bázi různých filtrů a standardů.  Koreluje časový průběh spotřeby, účty a aktuální tarify s cílem časové optimalizace spotřeby a poskytnutí podkladů pro lepší vyjednávací pozici s dodavateli.  Simuluje virtuální projekty s otázkami typu „co, když“.

20 Integrace BAS a EM Archibus. Data jsou získávána z „DATALOGGERů“ zajišťujících jejich ukládání. Prostřednictvím síťového rozhraní (Ethernet, GSM) jsou data získávána a centrálně ukládána pro pozdější analýzy. Data jsou předávána v potřebném rytmu a ve strukturovaných formátech umožňujících další zpracování (XML, CSV).

21 Chcete se zeptat?

22 Život tropí hlouposti


Stáhnout ppt "Zelené a inteligentní budovy a FM. Ing. MILAN HAMPL, IKA DATA spol. s r.o.2010 ARCHIBUS AVAR IFMA Týden FM 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google