Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."— Transkript prezentace:

1 ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433 AutorMgr. Jiří Chrástecký Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_DEK_0212 Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv Tematický okruhGotika – úvod do slohu a raná katedrála Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby gotické architektury a popis rané katedrály. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaStředověk, 12. stol., architektura,, katedrála, Francie Datum18. 2. 2013

2 GOTIKA – ÚVOD DO SLOHU A RANÁ KATEDRÁLA

3 ÚVOD Výukový materiál Gotika – úvod do slohu a raná katedrála obsahuje informace o okolnostech vzniku gotického slohu, typických rysech gotické architektury a prvních katedrálách. Cílem prezentace je seznámení studentů s podobami a prvky raných gotických katedrál ve Francii ve 12. století. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 • Pojem gotika – původně hanlivý název • Vznik pojmenování v renesanční Itálii (G. Vasari) • Barbarské umění mylně přisuzované Gótům • Barbarská estetika – hrubá a zmatená • Vznik ve Francii • Île-de-France – okolí Paříže (doména Kapetovců) • Franc. termín – ogival (styl lomeného oblouku) • 1144 – dokončení chóru v chrámu v Saint-Denis • Další chrámy 12. stol. – Sens, Noyon, Senlis, Laon

5 Île-de-France

6 Periodizace gotiky • Odlišný vývoj gotické kultury v různých zemích • Raná gotika ve Francii – 12. století • Ostatní Evropa – 13. století • Vrcholná gotika ve Francii – 13. století • Ostatní Evropa – 14. století • Itálie – směřování k renesanci • Pozdní gotika – 15. století • Itálie – renesance

7 Podmínky pro vznik nového slohu • Vzestup moci Kapetovců • Vzestup ekonomiky oblasti • Hlavní prvky nové architektury na severu • Duchovní sféra – mimořádné osobnosti Objednavatelé gotického umění • Panovník • Církev • Světští feudálové • Bohatí měšťané

8 Základní rysy gotické architektury • Vertikalita (oproti románské horizontalitě) • Odhmotněnost (oproti románské masivnosti) • Sjednocení prostoru (oproti románské aditivnosti)

9 Základní rysy rané gotické katedrály • Pozůstatky horizontálnosti • Čtyřdílné členění zdí hlavní lodi • Arkády • Tribuny (empory) • Triforium • Okna • Masivní sloupy • Šestidílná klenba

10 Čtyřdílné členění hlavní lodi (Notre-Dame, Laon) Arkády Tribuny Triforium Okna

11 Šestidílná klenba (Notre-Dame, Paříž)

12 Základní stavební prvky gotické katedrály • Lomený oblouk – zmenšení vnějších tlaků klenby • Možnost volby libovolné výšky klenby • Žebrová křížová klenba – tlak do čtyř bodů • Vnější opěrný systém – opěrný pilíř a oblouk • Ochoz s věncem kaplí • Triforium – ochoz v síle zdi nad arkádami

13 Lomenýoblouk (N-D, Štrasburk)

14 Vnější opěrný systém (Notre-Dame, Paříž)

15 Chórový ochoz s věncem kaplí (Notre-Dame, Noyonu)

16 Triforium (Notre-Dame, Dijon)

17 Dekorativní prvky gotické katedrály • Fiála – věžička na opěrných pilířích či vimpercích • Krab – plastický útvar na hranách fiál a vimperků • Kytka – kamenná vrcholová ozdoba fiály či vimperku • Vimperk – trojúhelníkový štít nad portálem či oknem • Kružba – obrazec vyplňující oblouky oken • Rozeta – kruhové okno zdobené kružbou • Chrlič – dekorativní střešní vyústění okapu

18 FiálaKrabKytka Kresba fiály (Notre-Dame, Remeš) Fiály (Sv. Barbora, Kutná Hora)

19 Vimperk (Zám. kaple, Vincennes)

20 Kružba (Sv. Vít, Praha)

21 Rozeta (Notre-Dame, Paříž)

22 Chrlič (Notre-Dame, Amiens)

23 Velké osobnosti raně gotického období • Suger (1081-1151) • Opat kláštera v Saint-Denis • Rádce francouzských králů Ludvíka VII. a VIII. • Regent Francie (Ludvík VII. na 2. křížové výpravě) • Bernard z Clairvaux (1090 – 1153) • Teolog a mystik, opat kláštera v Clairvaux • Propagátor 2. křížové výpravy • Odsouzení všeho, co pochází z lidské pýchy • Zakladatel řádu cisterciáků – cisterciácká gotika

24 Opatský chrám v Saint Denis • Přestavba staršího románského chrámu • Průčelí s věžemi ještě románské • Vznik prvního gotického chóru • Lomený oblouk, žebrová křížová klenba a opěrný systém na jedné stavbě • Novoplatonismus – světlo jako symbol Boha • 11. 6. 1144 – vysvěcení chrámu • Účast Ludvíka VII., arcibiskupů a opatů z okolí • Propagace nového stylu

25 Význam opatského chrámu v Saint Denis • 754 – korunovace Karla Velikého • Hrob Karla Holého – 1. krále západofranské říše • Pohřební chrám francouzských králů • Hrob sv. Dionýsia (Denis) – národní světec Francie

26 Opatský chrám v Saint-Denis (Paříž)

27 Opatský chrám v Saint-Denis (interiér)

28 Sugerův chór (Saint-Denis)

29 Náhrobek Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty (Saint-Denis)

30 Katedrála Notre-Dame v Noyonu • 1157-1221 • Plány již v roce 1148 • Inspirace chrámem Saint-Denis • Raně gotická katedrála • Žebrová křížová klenba • Vnější opěrný systém • Ochoz s věncem kaplí • Transept

31 Interiér katedrály Notre-Dame v Noyonu

32 Katedrála Notre-Dame v Laonu • Raně gotická katedrála • 1155-1235 • Ovlivnění chórem v Saint-Denis • Poprvé dokonalá jednota celku • Významné poutní centrum • Mimořádné západní průčelí

33 Katedrála Notre-Dame v Laonu

34 Interiér katedrály Notre-Dame v Laonu Konzola v katedrále Notre-Dame v Laonu

35 Katedrála Notre-Dame v Paříži • 1163-1345 • Pětilodní emporová bazilika • Ostrov Île-de-la-Cité (Seina) • Mimořádné opěrné oblouky • Na místě staré baziliky • Biskup Maurice de Sully • Zásahy do vzhledu chrámu • 1844-1864 – restaurování • Restaurátor – Viollet-le-Duc

36 Katedrála Notre-Dame v Paříži (pohled ze severu)

37 Katedrála Notre-Dame v Paříži (pohled z východu)

38 OTÁZKY A ÚKOLY • Vysvětlete původ pojmu gotika. • Proveďte periodizaci evropské gotiky. • Jmenujte charakteristické rysy gotické architektury. • Jmenujte základní stavební prvky gotické katedrály. • Jmenujte dekorativní prvky gotické katedrály. • Kdo byli Suger a Bernard z Clairvaux? • Jako roli hraje v architektuře chrám v Saint-Denis? • Jmenujte příklady raně gotických katedrál.

39 POUŽITÉ ZDROJE 1.Il-de-France: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/%C3%8Ele-de-France_in_France.svg [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/%C3%8Ele-de-France_in_France.svg 2.Čtyřdílné členění hlavní lodi (Notre-Dame, Laon): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Laon_cathedral_notre_dame_interior_004.JPG?uselang=cs [cit 16. 2. 1013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Laon_cathedral_notre_dame_interior_004.JPG?uselang=cs 3.Šestidílná klenba (Notre-Dame, Paříž): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris_-_15.jpg [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris_-_15.jpg 4.Vnější opěrný systém (Notre-Dame, Paříž): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Notre-Dame-Paris_east_2.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Notre-Dame-Paris_east_2.jpg?uselang=cs 5.Věnec kaplí (Katedrála Notre-Dame, Noyon): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Chevet_de_la_cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=fr [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Chevet_de_la_cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=fr 6.Plán ochozu s věncem kaplí (Katedrála Notre-Dame, Noyon): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Dehio_361_Noyon_Cathedrale.jpg?uselang=fr [cit. 6. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Dehio_361_Noyon_Cathedrale.jpg?uselang=fr 7.Lomený oblouk (Katedrála Notre-Dame, Štrasburk): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Okno_katedraly_Strasburg.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Okno_katedraly_Strasburg.JPG [cit. 15. 2. 2013] 8.Triforium (Notre-Dame, Dijon): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Dijon_Notre-Dame4.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Dijon_Notre-Dame4.JPG [cit. 6. 2. 2013] 9.Fiála z katedrály v Remeši: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/28/Aeussere-Fiale_Kathedrale-von-Rheims.png [cit. 6. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/28/Aeussere-Fiale_Kathedrale-von-Rheims.png 10.Fiály z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kutn%C3%A1_Hora%2C_Vnit%C5%99n%C3%AD_M%C4%9Bsto%2C_Chr%C3%A1m_sv._Barbory%2C _Z_op%C4%9Bry%2C_02.jpg [cit. 6. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kutn%C3%A1_Hora%2C_Vnit%C5%99n%C3%AD_M%C4%9Bsto%2C_Chr%C3%A1m_sv._Barbory%2C _Z_op%C4%9Bry%2C_02.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kutn%C3%A1_Hora%2C_Vnit%C5%99n%C3%AD_M%C4%9Bsto%2C_Chr%C3%A1m_sv._Barbory%2C _Z_op%C4%9Bry%2C_02.jpg 11.Vimperk (Zámecká kaple, Vincennes): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Paris_Sainte_Chapelle_du_Chateau_de_Vincennes_ancienne_demeure_royale_Vers_le_Bois_de_Vinc ennes_en_France_angle_3.JPG [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Paris_Sainte_Chapelle_du_Chateau_de_Vincennes_ancienne_demeure_royale_Vers_le_Bois_de_Vinc ennes_en_France_angle_3.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Paris_Sainte_Chapelle_du_Chateau_de_Vincennes_ancienne_demeure_royale_Vers_le_Bois_de_Vinc ennes_en_France_angle_3.JPG 12.Kružba (katedrála sv. Víta, Praha): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Veitsdom_-_Ma%C3%9Fwerkfenster.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Veitsdom_-_Ma%C3%9Fwerkfenster.jpg?uselang=cs 13.Rozeta (Notre-Dame, Paříž): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/GothicRayonnantRose003.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/GothicRayonnantRose003.jpg?uselang=cs

40 14.Chrliče (katedrála Amiens): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/ND_Amiens_gargouilles_17.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/ND_Amiens_gargouilles_17.jpg?uselang=cs 15.Západní fasáda chrámu v Saint-Denis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Basilique_Saint_-Denis.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Basilique_Saint_-Denis.jpg?uselang=cs 16.Interiér chrámu v Saint-Denis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Saint_Denis_-_La_Basilique_2.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Saint_Denis_-_La_Basilique_2.jpg?uselang=cs 17.Sugerův chór v Saint-Denis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Coeur_de_la_Basilique_de_Saint-Senis.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Coeur_de_la_Basilique_de_Saint-Senis.jpg?uselang=cs 18.Chórový ochoz (Saint-Denis): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/StDenis_Chorumgang.JPG?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/StDenis_Chorumgang.JPG?uselang=cs 19.Náhrobek Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Louis-XVI-Marie-Antoinette.jpg?uselang=cs [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Louis-XVI-Marie-Antoinette.jpg?uselang=cs 20.Katedrála v Noyonu – západní průčelí: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=de [cit. 15. 2. 2013] 21.Katedrála v Noyonu – interiér: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Nef_-_cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=de [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Nef_-_cath%C3%A9drale_de_Noyon.JPG?uselang=de 22.Západní průčelí katedrály v Laonu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Laon_cathedrale.jpg?uselang=fr [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Laon_cathedrale.jpg?uselang=fr 23.Katedrála v Laonu – celkový pohled: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/La_cath%C3%A9drale_de_Laon_DSC_0707.jpg?uselang=de [cit. 15. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/La_cath%C3%A9drale_de_Laon_DSC_0707.jpg?uselang=de 24.Konzola v katedrále v Laonu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Cath%C3%A9drale_de_Laon_81108_01.jpg?uselang=fr http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Cath%C3%A9drale_de_Laon_81108_01.jpg?uselang=fr [cit. 15. 2. 2013] 25.Katedrála v Laonu – interiér: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Cathedrale_de_Laon_DSC_0127.jpg?uselang=de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Cathedrale_de_Laon_DSC_0127.jpg?uselang=de [cit. 15. 2. 2013] 26.Notre-Dame – Paříž (čelní pohled): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Facade-notre-dame-paris-ciel-bleu.JPG?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Facade-notre-dame-paris-ciel-bleu.JPG?uselang=cs [cit. 16. 2. 2013] 27.Notre-Dame – Paříž (pohled ze severu): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Notredame_Paris.JPG?uselang=cs [cit. 16. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Notredame_Paris.JPG?uselang=cs 28.Notre-Dame – Paříž (pohled z východu): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/DSC00733_Notre_Dame_Paris_from_east.jpg?uselang=cs [cit. 16. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/DSC00733_Notre_Dame_Paris_from_east.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."

Podobné prezentace


Reklamy Google