Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0212 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Gotika – úvod do slohu a raná katedrála Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby gotické architektury a popis rané katedrály. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Středověk, 12. stol., architektura, , katedrála, Francie Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 GOTIKA – ÚVOD DO SLOHU A RANÁ KATEDRÁLA

3 ÚVOD Výukový materiál Gotika – úvod do slohu a raná katedrála obsahuje informace o okolnostech vzniku gotického slohu, typických rysech gotické architektury a prvních katedrálách. Cílem prezentace je seznámení studentů s podobami a prvky raných gotických katedrál ve Francii ve 12. století. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Pojem gotika – původně hanlivý název
Vznik pojmenování v renesanční Itálii (G. Vasari) Barbarské umění mylně přisuzované Gótům Barbarská estetika – hrubá a zmatená Vznik ve Francii Île-de-France – okolí Paříže (doména Kapetovců) Franc. termín – ogival (styl lomeného oblouku) 1144 – dokončení chóru v chrámu v Saint-Denis Další chrámy 12. stol. – Sens, Noyon, Senlis, Laon

5 Île-de-France

6 Periodizace gotiky Odlišný vývoj gotické kultury v různých zemích
Raná gotika ve Francii – 12. století Ostatní Evropa – 13. století Vrcholná gotika ve Francii – 13. století Ostatní Evropa – 14. století Itálie – směřování k renesanci Pozdní gotika – 15. století Itálie – renesance

7 Podmínky pro vznik nového slohu
Vzestup moci Kapetovců Vzestup ekonomiky oblasti Hlavní prvky nové architektury na severu Duchovní sféra – mimořádné osobnosti Objednavatelé gotického umění Panovník Církev Světští feudálové Bohatí měšťané

8 Základní rysy gotické architektury
Vertikalita (oproti románské horizontalitě) Odhmotněnost (oproti románské masivnosti) Sjednocení prostoru (oproti románské aditivnosti)

9 Základní rysy rané gotické katedrály
Pozůstatky horizontálnosti Čtyřdílné členění zdí hlavní lodi Arkády Tribuny (empory) Triforium Okna Masivní sloupy Šestidílná klenba

10 Čtyřdílné členění hlavní lodi (Notre-Dame, Laon)
Okna Triforium Tribuny Arkády

11 Šestidílná klenba (Notre-Dame, Paříž)

12 Základní stavební prvky gotické katedrály
Lomený oblouk – zmenšení vnějších tlaků klenby Možnost volby libovolné výšky klenby Žebrová křížová klenba – tlak do čtyř bodů Vnější opěrný systém – opěrný pilíř a oblouk Ochoz s věncem kaplí Triforium – ochoz v síle zdi nad arkádami

13 Lomený oblouk (N-D, Štrasburk)

14 Vnější opěrný systém (Notre-Dame, Paříž)

15 Chórový ochoz s věncem kaplí
(Notre-Dame, Noyonu)

16 Triforium (Notre-Dame, Dijon)

17 Dekorativní prvky gotické katedrály
Fiála – věžička na opěrných pilířích či vimpercích Krab – plastický útvar na hranách fiál a vimperků Kytka – kamenná vrcholová ozdoba fiály či vimperku Vimperk – trojúhelníkový štít nad portálem či oknem Kružba – obrazec vyplňující oblouky oken Rozeta – kruhové okno zdobené kružbou Chrlič – dekorativní střešní vyústění okapu

18 Fiála Krab Kytka Kresba fiály (Notre-Dame, Remeš)
Fiály (Sv. Barbora, Kutná Hora)

19 Vimperk (Zám. kaple, Vincennes)

20 Kružba (Sv. Vít, Praha)

21 Rozeta (Notre-Dame, Paříž)

22 Chrlič (Notre-Dame, Amiens)

23 Velké osobnosti raně gotického období
Suger ( ) Opat kláštera v Saint-Denis Rádce francouzských králů Ludvíka VII. a VIII. Regent Francie (Ludvík VII. na 2. křížové výpravě) Bernard z Clairvaux (1090 – 1153) Teolog a mystik, opat kláštera v Clairvaux Propagátor 2. křížové výpravy Odsouzení všeho, co pochází z lidské pýchy Zakladatel řádu cisterciáků – cisterciácká gotika

24 Opatský chrám v Saint Denis
Přestavba staršího románského chrámu Průčelí s věžemi ještě románské Vznik prvního gotického chóru Lomený oblouk, žebrová křížová klenba a opěrný systém na jedné stavbě Novoplatonismus – světlo jako symbol Boha – vysvěcení chrámu Účast Ludvíka VII., arcibiskupů a opatů z okolí Propagace nového stylu

25 Význam opatského chrámu v Saint Denis
754 – korunovace Karla Velikého Hrob Karla Holého – 1. krále západofranské říše Pohřební chrám francouzských králů Hrob sv. Dionýsia (Denis) – národní světec Francie

26 Opatský chrám v Saint-Denis (Paříž)

27 Opatský chrám v Saint-Denis (interiér)

28 Sugerův chór (Saint-Denis)

29 Náhrobek Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty (Saint-Denis)

30 Katedrála Notre-Dame v Noyonu
Plány již v roce 1148 Inspirace chrámem Saint-Denis Raně gotická katedrála Žebrová křížová klenba Vnější opěrný systém Ochoz s věncem kaplí Transept

31 Interiér katedrály Notre-Dame v Noyonu

32 Katedrála Notre-Dame v Laonu
Raně gotická katedrála Ovlivnění chórem v Saint-Denis Poprvé dokonalá jednota celku Významné poutní centrum Mimořádné západní průčelí

33 Katedrála Notre-Dame v Laonu

34 Konzola v katedrále Notre-Dame v Laonu
Interiér katedrály Notre-Dame v Laonu

35 Katedrála Notre-Dame v Paříži
Pětilodní emporová bazilika Ostrov Île-de-la-Cité (Seina) Mimořádné opěrné oblouky Na místě staré baziliky Biskup Maurice de Sully Zásahy do vzhledu chrámu – restaurování Restaurátor – Viollet-le-Duc

36 Katedrála Notre-Dame v Paříži (pohled ze severu)

37 Katedrála Notre-Dame v Paříži (pohled z východu)

38 OTÁZKY A ÚKOLY Vysvětlete původ pojmu gotika.
Proveďte periodizaci evropské gotiky. Jmenujte charakteristické rysy gotické architektury. Jmenujte základní stavební prvky gotické katedrály. Jmenujte dekorativní prvky gotické katedrály. Kdo byli Suger a Bernard z Clairvaux? Jako roli hraje v architektuře chrám v Saint-Denis? Jmenujte příklady raně gotických katedrál.

39 POUŽITÉ ZDROJE Il-de-France: [cit ] Čtyřdílné členění hlavní lodi (Notre-Dame, Laon): [cit ] 3. Šestidílná klenba (Notre-Dame, Paříž): [cit ] 4. Vnější opěrný systém (Notre-Dame, Paříž): [cit ] 5. Věnec kaplí (Katedrála Notre-Dame, Noyon): [cit ] 6. Plán ochozu s věncem kaplí (Katedrála Notre-Dame, Noyon): [cit ] 7. Lomený oblouk (Katedrála Notre-Dame, Štrasburk): [cit ] 8. Triforium (Notre-Dame, Dijon): [cit ] 9. Fiála z katedrály v Remeši: [cit ] 10. Fiály z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře: [cit ] 11. Vimperk (Zámecká kaple, Vincennes): [cit ] 12. Kružba (katedrála sv. Víta, Praha): [cit ] 13. Rozeta (Notre-Dame, Paříž): [cit ]

40 14. Chrliče (katedrála Amiens): http://upload. wikimedia
14. Chrliče (katedrála Amiens): [cit ] 15. Západní fasáda chrámu v Saint-Denis: [cit ] 16. Interiér chrámu v Saint-Denis: [cit ] 17. Sugerův chór v Saint-Denis: [cit ] 18. Chórový ochoz (Saint-Denis): [cit ] 19. Náhrobek Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty: [cit ] 20. Katedrála v Noyonu – západní průčelí: [cit ] 21. Katedrála v Noyonu – interiér: [cit ] 22. Západní průčelí katedrály v Laonu: [cit ] 23. Katedrála v Laonu – celkový pohled: [cit ] 24. Konzola v katedrále v Laonu: Katedrála v Laonu – interiér: Notre-Dame – Paříž (čelní pohled): [cit ] 27. Notre-Dame – Paříž (pohled ze severu): [cit ] 28. Notre-Dame – Paříž (pohled z východu): [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google