Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VBA – Excel Lenka Forstová. Literatura •MS Excel 2000 – Programování ve VBA, John Walkenbach, ComputerPress –pro vyšší verze Excelu mladší, mírně upravená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VBA – Excel Lenka Forstová. Literatura •MS Excel 2000 – Programování ve VBA, John Walkenbach, ComputerPress –pro vyšší verze Excelu mladší, mírně upravená."— Transkript prezentace:

1 VBA – Excel Lenka Forstová

2 Literatura •MS Excel 2000 – Programování ve VBA, John Walkenbach, ComputerPress –pro vyšší verze Excelu mladší, mírně upravená vydání –pěkné a podrobné 2

3 Příklady vlastností objektů •Objekt WorkBook –Author – jméno autora sešitu –Creator – jméno aplikace, která sešit vytvořila –Name – jméno sešitu –Path – cesta, kde je sešit uložen –Saved – True je–li sešit uložen, False uložen není •Vlastnosti je možné buď nastavovat nebo naopak zjišťovat jejich hodnoty •Existují vlastnosti, které jsou určeny, buď jen pro čtení nebo je pro zápis 3

4 Metody objektů •Objekt Workbook –Activate – aktivuje první okno, které souvisí se sešitem –Close – zavře sešit –Protect – zamkne sešit –Save – uloží sešit –SaveAs – parametry pro uložení –UnProtect – Odemkne sešit •Volání metody –jméno objektu.název metody –metody mohou mít různý počet povinných, či nepovinných parametrů 4

5 Události objektů •Provede se událost a poté se zavolá uživatelem naprogramovaná procedura •hlavičku nutno navolit, nelze jen napsat –Editor VBA~v okně Project příslušný modul~MS Excel Objects~ViewCode •Objekt Workbook –Activate –Open –BeforeClose –BeforePrint Př. 5

6 Objekty a jejich kolekce •Kolekce je soubor objektů stejného typu •Název kolekce je většinou shodný s názvem objektu + s •Prvky z dané kolekce musím vybrat •Možných je několik způsobů výběru objektů –indexem Worksheets(1).Name = "První list" –jménem Worksheets("List1").Name = "První list" –pomocí metody Item – většinou se nepoužívá Worksheets.Item(1).Name = "První list" •Metoda Count •Metoda AddItem •cyklus For Each Př. 6

7 Reference k objektům Application.WorkBooks("Makra.xls"). _ WorkSheets("List1").Range("A1").Value = 10 •Objekt aplikace pokud pracujete v Excelu nemusíte používat •pokud vynecháte objekt WorkBook, je chápáno, že se odkazujete na aktivní sešit WorkSheets("List1").Range("A1").Value = 10 nebo ActiveWorkBook.WorkSheets("List1").Range("A1")._ Value = 10 •vlastnost ActiveWorkBook je vlastnost aplikace 7

8 Reference k objektům pokud vynecháte objekt Worksheet, je chápáno, že se odkazujete na aktivní list Range("A1").Value = 10 nebo ActiveSheet.Range("A1").Value = 10 •některé objekty mají určené defaultní vlastnosti Range("A1") = 10 nebo Range("A1").Value = 10 •odkaz na aktivní buňku nebo výběr ActiveCell.Value = 10 8

9 Reference k objektům •Pozor! Bunka = Range("A1") vs. Set Bunka = Range("A1") 9

10 Prvky jazyka spojené s objekty •Struktura With – End With –zjednodušení odkazů na objekty With End With •Proměnná typu Object Dim Oblast As Object Set Oblast = WorkSheets(1).Range("A1:B3") 10

11 Prvky jazyka spojené s objekty • vynulování proměnné typu object – znamená přiřazení hodnoty Nothing • porovnání odkazů na objekty Is If Oblast Is Nothing then... • místo identifikátoru Object můžete uvést konkrétní typ Dim Oblast As Range Set Oblast = WorkSheets(1).Range("A1:B3") 11

12 Objekt Application •reprezentuje celou aplikaci Excelu •Vlastnosti objektu –Caption – nadpis –Cursor – ukazatel myši –DisplayAlerts – potlačení zobrazení některých hlášení –DisplayFormulaBar – skrytí řádku vzorců –DisplayStatusBar – skrytí stavového řádku –OperatingSystem – vrací název a verzi operačního systému –StatusBar – vrací nebo nastavuje text na stavové řádce StatusBar = "Počkej" StatusBar = False –WindowState – stav okna –ScreenUpdating –Workbooks workbooks.xls 12

13 Objekt Application •další vlastnosti objektu –ActiveWorkbook –ThisWorkbook –ActiveSheet –ActiveCell –Selection 13

14 Metody objektu Application –Calculate – vyvolá přepočítání vzorců ve všech sešitech –Dialogs – vrací objekt dialog vestavěných Dialogových oken Excelu Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show ' zobrazí dialogové okno –GetOpenFileName –GetSaveAsFileName –InputBox –Quit – ukončení aplikace Excelu –Run – umožňuje spustit makro zapsané v libovolném jazyce –Wait – přeruší makro do času uvedeného jako parametr Dialogy.xls 14

15 Objekt WorkBook •vlastnosti, které lze nastavit v SummaryInfo a Předvolbách –Name – jméno sešitu –Path – určuje cestu, kde je soubor uložen –Saved – True – je–li soubor uložen •Metody objektu WorkBook –Activate – aktivuje první okno sešitu –Close – uzavírá sešit – parametry –Protect – uzamčení sešitu – parametry –Sheets – kolekce listů sešitu –Worksheets – kolekce tabulkových listů sešitu –Save – Uloží sešit na disk – nepovinný parametr filename –UnProtect – odemkne daný sešit 15

16 Objekt WorkSheet •objekt, který reprezentuje tabulky Excelu •vlastnosti objektu –Name – vrací nebo nastavuje jméno listu –UsedRange – vrací objekt typu Range reprezentující vyplněnou oblast listu –Visible – skrytí listu, lze ho také nastavit tak, aby jeho zobrazení bylo možné pouze makrem Skryte.xls 16

17 Metody objektu WorkSheet –Cells – vrací buňky jako objekt typu Range.Cells(2,1) –Range – oblast, která reprezentuje buňku nebo oblast buněk.Range("A1:B3").Range("A1","B3").Range(.Cells(1,1),.Cells(3,2)) o jiné, násobná oblast.Range("A1, B3") –Columns, Rows – kolekce objektů typu Range 17

18 Další metody WorkSheet –Activate – aktivuje daný list –Calculate – přepočítává všechny buňky v listě –Copy – kopíruje list před nebo za uvedený list v sešitě –Delete – odstraní zadaný list ze sešitu –Protect –uzamkne, ochrání list –Unprotect – odemkne daný list 18

19 Objekt Range •Tento objekt reprezentuje buňku nebo výběr buňek tabulky v Excelu •Vlastnosti objektu Range – práce s oblastmi –CurrentRegion – vrací objekt Range aktuální oblasti, to je oblast ohraničená prázdným řádkem a sloupcem –Column – vrací číslo prvního sloupce v první oblasti Range("C2:E4,A2:B5")' = 3 –EntireColumn, EntireRow – reprezentuje celý řádek, či sloupec ve vybrané oblasti –Row – vrací číslo prvního řádku v první oblasti 19

20 Vlastnosti Range •Vlastnosti pracující s hodnotami a vzorci –Formula – vrací nebo nastavuje vzorec – anglické názvy funkcí –FormulaLocal – vrací nebo nastavuje vzorec – názvy funkcí dle Excelu a oddělovače nastavené v ovládacím panelu –Value – vrací nebo nastavuje hodnotu v buňce nebo v oblasti buněk •Vlastnosti objektu Range –ColumnWidth, Height, Hidden, RowHeight, Width •Formát buňky –Font, HorizontalAligment, Interior, NumberFormat, Orientation, Style, VerticalAligment, 20

21 Metody objektu Range –Activate – aktivuje jednu buňku ve vybrané oblasti –Address – vrací adresu oblasti –AutoFill – vytváří řadu hodnot v oblasti buňek –AutoFit – přizpůsobí šířku sloupce –BorderAround – přidá rámeček –Borders – vrací kolekci Borders –Calculate – přepočítá buňky ve vybrané oblasti –Characters – vrací objekt typu characters, který umožňuje formátovat znaky uvnitř řetězce –Clear, ClearContents, ClearFormat –Offset – posune oblast o daný počet řádků a sloupců 21

22 Další metody objektu Range –Copy – kopíruje oblast buněk –PasteSpecial – vloží obsah schránky na místo dané objektem –Columns – kolekce sloupců ve vybrané oblasti –Rows – kolekce řádků vybrané oblasti –Cells – kolekce buněk –Range ActiveSheet.Columns(2).Range("A1")'B1 –Select – označí oblast buněk tabulky •používat s mírou –Resize – změna rozsahu oblasti Set r1 = Range("A1:B2").Resize(4,1) 'A1:A4 Př. 22

23 Metody Application pro Range –Union – sjednocení oblastí Set r1 = Range("A1:B2") Set r2 = Range("C3:D4") Set myMultiAreaRange = Union(r1, r2) –Intersect – průnik oblastí Set r1 = Intersect(ActiveCell.EntireColumn, _ ActiveSheet.UsedRange) Př. 23

24 Objekt Font •Objekt složí k nastavení písma, jeho velikosti a stylu •Vlastnosti –Bold – tučné –Color – barva písma – fukce RGB –ColorIndex – vrací nebo nastavuje barvu písma z palety barev –FontStyle – vlastnosti jako Italic a Bold –Name – jméno fontu –Size – vrací nebo nastavuje velikost písma v bodech –Strikethrough, Subscript, SuperScript, UnderLine 24

25 Objekt Interior •Objekt popisující vnitřek buněk •Vlastnosti objektu –Color – barva výplně jako RGB –ColorIndex – brava z palety –Pattern – vrací nebo nastavuje vzorek výplně buňky –PatternColor – vrací nebo nastavuje barvu vzorku –PatternColorIndex – vrací nebo nastavuje číslo barvy z palety barev 25

26 Objekt Border •Objekt popisující okraje buněk •Vlastnosti pobjektu –Color –ColorIndex –LineStyle – vrací nebo nastavuje styl čáry –Weight – nastavuje tloušťku čáry 26

27 Objekt Window •objekt reprezentuje okno v Excelu •Windows – kolekce, obsahuje všechna okna v aplikaci, otevřené sešity, informační okna •Workbooks(n) – obsahuje pouze okna daného sešitu •Vlastnosti –Caption – nastavuje nebo vrací jméno okna –DisplayFormulas – zobrazuje vzorce v buňkách –DisplayGridlines – nastavuje zobrazení mřížky –DisplayHeadings – nastavuje, zda bude zobrazeno záhlaví řádků 27

28 Vlastnosti objektu Window –DisplayWorkbookTabs – v listě se zobrazí záložky listů –ScrollColumn – nastaví nebo zjistí sloupce, který je zobrazen u levého okraje okna dokumentu –ScrollRow – stejné jako u sloupce –Height – vrací nebo nastavuje výšku okna v bodech –Left – nastavuje nebo vrací polohu okna os levého okraje využitelné oblasti –Width, Top –WindowState– mění stav okna –Zoom – nastavuje nebo vrací zvětšení okna v procentech 28

29 Metody objektu Window –Activate – sktivuje okno –Close – uzavře okno –SelectedSheets – vrací kolekci Sheets, která reprezentuje všechny listy v sešitě –LargeScroll – posunuje okno po strankách –SmallScroll – posunuje obsah okna po jednotlivývh řádcích nebo sloupcích 29


Stáhnout ppt "VBA – Excel Lenka Forstová. Literatura •MS Excel 2000 – Programování ve VBA, John Walkenbach, ComputerPress –pro vyšší verze Excelu mladší, mírně upravená."

Podobné prezentace


Reklamy Google