Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroskopie atomárních sil (AFM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroskopie atomárních sil (AFM)"— Transkript prezentace:

1 Mikroskopie atomárních sil (AFM)
Ladislav Šigut

2 Obsah Základní charakteristika metody (SPM)
Mikroskopie atomárních sil (AFM) AFM – princip AFM – režimy snímání povrchu AFM – rozlišení Vlastnosti a uplatnění AFM Přístroje Modifikace AFM Literatura

3 Základní charakteristika metody (SPM)
Mikroskopie skenující sondou (Scanning Probe Microscopy) Těsné přiblížení měřicí sondy ke vzorku – rozlišení pod tzv. difrakční mezí za cenu získání pouze lokální informace o vzorku Postupná měření ve více bodech – skenování sondou nad vzorkem Metody poskytují trojrozměrný obraz v přímém prostoru Snížení energetického zatížení vzorku Vzdálenost sondy klade nároky na mechanickou stabilitu a řízení pohybu ([3])

4 Mikroskopie atomárních sil (AFM)

5 Mikroskopie atomárních sil (AFM)
1986 Binnig, Quate a Gerber ze Stanfordské univerzity. Vertikální pohyb raménka způsobuje silové působení mezi hrotem a povrchem vzorků (přitažlivé síly Van der Waalsovy, Pauliho odpudivé síly elektrostatické). ([1]) Sonda: cantilever – pružné raménko 0,2 - 0,4 mm s hrotem tvořeným čtyřbokou pyramidou. Obrázek 2. Hrot a část raménka AFM. Obrázek 1. Mikroskop atomárních sil.

6 Obrázek 3. Hrot AFM systému. ([5])
Hrot může být z různých materiálů, typickým je křemík, nebo na něm může být připevněna  magnetická částice či molekula. 4 μm ÷ 1/10 lidského vlasu

7 Mikroskopie atomárních sil (AFM)
Hrot skenuje povrch materiálu. Výkyvy raménka jsou sledovány laserem. Laserový paprsek dopadá na fotodetektor. Změna úhlu nosníku ~ změna úhlu dopadu paprsku. Obrázek 4. Mikroskop atomárních sil Obrázek 5. Princip AFM.

8 AFM - režimy snímání povrchu
Kontaktní režim: hrot sondy je v kontaktu se vzorkem (dochází k poškození vzorku – třecí síly) Mód konstantního průhybu pružiny: výška upevněného konce nosníku je konstantní (nerovnosti i několik μm). Mód proměnného průhybu pružiny: výška upevněného konce nosníku není konstantní (poškození hrotu při velkém Δ z). Obrázek 6. Kontaktní režim.

9 AFM - režimy snímání povrchu
Nekontaktní režim: hrot se pohybuje ve vzdálenosti nad vzorkem, kde působí přitažlivé síly, sledují se změny amplitudy oscilací při interakci hrot – povrch (studium měkkých materiálů). Poklepový režim: hybrid mezi kontaktním a nekontaktním režimem. ([2]) Obrázek 7. Nekontaktní a poklepový režim. Obrázek 8. Obrázek DNA byl získán v poklepovém režimu, velikost okna 5 μm.

10 AFM - režimy snímání povrchu
Dynamický režim (modifikace): raménko osciluje působením harmonické síly. Měřen je fázový posuv kmitání způsobený atomárními silami hrot je při maximální výchylce oscilačního cyklu raménka vzdálen od vzorku (cca 5 Ångström, tj. deset miliontin milimetru) ([7]) Dynamic Force Microscopy (DFM)

11 AFM - režimy snímání povrchu

12 AFM – rozlišení Závislé na: V tomto případě rozlišení 2 nm ( μm).
poloměru křivosti špičky hrotu (cca. 5 nm), velikosti obrazu (1 x 1 μm, 512 x 512 měřících bodů). V tomto případě rozlišení 2 nm ( μm). Zvětšení snímané plochy – pokles rozlišení Zmenšení snímané plochy – rozlišení se nezvětší ( ~ poloměr křivosti špičky hrotu) ([6])

13 AFM – rozlišení Obecně rozlišení stovky mikrometrů až nanometry (lze pozorovat periodickou strukturu atomové mříže, jednotlivé atomy zobrazit nelze). ([2]) Měření na rozhraní optické a elektronové mikroskopie (OM – zaměřování vzorku) V r použitím DFM dosaženo zatím největšího rozlišení 77 pikometrů (77×10−12 m). V tomto rozlišení je možné rozeznat struktury uvnitř jednotlivých atomů. ([4])

14 Vlastnosti AFM Skenování vzorků malých rozměrů (max. stovky mikrometrů) Trojrozměrné zobrazování povrchů (EM – dvojrozměrná projekce) Lze studovat i elektricky nevodivé vzorky Interakce hrotu a vzorku lze využít k manipulaci s atomy a k vytváření struktur nanometrových rozměrů Pořeba zabránění pohybu vzorku v roztoku Zobrazuje povrchovou, nikoli objemovou strukturu Nevyžaduje úpravu vzorku Velký rozptyl použitelných prostředí (vzduch, plyny, roztoky, magnetická pole) Snímání je pomalé (řádově minuty) Omezený vertikální rozsah (desítky mikrometrů) Výsledný obraz musí být sestavován počítačem, je sbírán postupně ([3], [8] )

15 Srovnání SEM a AFM PSIA XE – AFM TESCAN VEGA – SEM

16 AFM - Uplatnění Oblast studia katalytických procesů, povrchů pevných látek Oblast nanotechnologií, záznamové techniky či biologických systémů Možnost kombinace chemické identifikace a schopnosti manipulace jednotlivých atomů pomocí AFM na površích umožňující konstrukci nanostruktur požadovaných vlastností a funkčnosti. Přesné umístění dopantů specifických vlastností na polovodičovém povrchu může výrazně zvýšit výkonnost nanometrických tranzistorů. Obrázek 9. Nápis vytvořený AFM hrotem namočeným do roztoku HAuCl4. ([3])

17 Přístroje PSIA XE-100TM Atomic Force Microscope ([5])

18 Přístroje pořízení jednoho AFM mikroskopu vyjde asi na 3 milióny korun a je k němu zapotřebí speciálně vyškolené obsluhy.

19 Modifikace AFM MFM – mikroskopie magnetických sil
EFM – mikroskopie elektrostatických sil SThM – mikroskopie termální (sleduje lokální změny teploty vzorku) UFM – Mikroskopie ultrazvukových sil (akustická mikroskopie) DFM – mikroskopie dynamických sil LFM – mikroskopie bočních sil FMM – Mikroskopie modulovaných sil PDM – Mikroskopie fázových rozdílů TDFM – Mikroskopie příčných sil DFM – Mikroskopie disipativních sil

20 Literatura [1] B. Rezek [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [2] Vodárek, V. Metody studia struktury. Studijní text KMI FMMI VŠB, Ostrava. [3] Machala a kol. [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [4] Petr Sládek [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [5] Víková, M [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [6] Kubínek, R. a Půlkrábek, J. [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [7] OMK AV ČR [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< [8] Wikipedie [online] poslední revize prosinec Dostupný z WWW:< >.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mikroskopie atomárních sil (AFM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google