Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obory a jejich charakteristika Délka prezentace – cca 10 minut Cíl – představení jednotlivých oborů studia Obsah  Profil absolventa aneb „Komu je studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obory a jejich charakteristika Délka prezentace – cca 10 minut Cíl – představení jednotlivých oborů studia Obsah  Profil absolventa aneb „Komu je studium."— Transkript prezentace:

1 Obory a jejich charakteristika Délka prezentace – cca 10 minut Cíl – představení jednotlivých oborů studia Obsah  Profil absolventa aneb „Komu je studium určeno“  Seznámení s obsahem výuky odborných předmětů  Způsob ukončení studia – maturitní zkouška  Výsledky vzdělávání aneb „Co by měl student zvládnout“

2 Stavebnictví = výchova budoucího stavebního technika

3 Komu je studium určeno? • Pro žáky uplatňující se jako stavební technici v pozicích:  Stavební projektant  Stavební mistr, stavbyvedoucí  Referent stavebního odboru státní správy  Prodejce stavebního materiálů  Příprava a realizace investic  Podnikatel, živnostník v oboru stavebnictví • Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách technického směru:  Stavební fakulty  Fakulta architektury Stavebnictví

4 Odborné předměty I • Pozemní stavitelství  Pochopení všech konstrukčních dílů objektu (od základů až po střechu)  Technické zařízení budov (kanalizace, voda, plyn, topení, elektro)  Problematika izolací (tepelné, zvukové, hydroizolace)  Další typy staveb (občanské, průmyslové, zemědělské, inženýrské)  Vývoj staveb montovaných – panelových (nejpoužívanější typy)  Adaptace a rekonstrukce stávajících objektů Stavebnictví

5 Odborné předměty II • Konstrukční cvičení (vyučuje se po celé čtyřleté studium) 1.ročník  Způsoby kreslení – čáry, písmo, jednotlivé konstrukční prvky – okna, dveře, komíny apod. (práce rukou, převážně tužkou na kladívkový papír – 8 výkresů) 2. ročník  Samostatné výkresy základních konstrukčních části jednoduchého domku – půdorysy, základy, výkopy, schodiště, krovy atd.(práce rukou, tužkou na kladívkový papír, tuší na pauzovací papír – 10 výkresů) 3. ročník  Prováděcí projekt rodinného domu (prováděno na počítači pomocí ArchiCADu – 14 výkresů) 4. ročník  Prováděcí projekt stavby občanské vybavenosti (prováděno na počítači pomocí ArchiCADu – 14 výkresů) Stavebnictví

6 Odborné předměty III • Stavební konstrukce (vyučuje se ve třetím a čtvrtém ročníku)  Technologie betonu (složky, ocel, bednění, doprava, …)  Železobetonové, zděné, dřevěné, ocelové konstrukce a výpočty konstrukcí z těchto materiálů • CAD systémy  Konstruování pomocí programu AutoCAD  Konstruování pomocí programu ArchiCAD Stavebnictví

7 Odborné předměty IV • Praxe 1. a 2. ročník (2 hodiny týdně)  Forma –Práce na školním stavebním dvoře –Práce na stavbě pod vedením učitele  Obsah –Práce související s hrubou stavbou domu –Dokončovací práce  Pomůcky –Pracovní oděv, pracovní boty, rukavice • Souvislá praxe 1., 2., 3., ročník (v době maturit)  Probíhá na pracovištích fyzických nebo právnických osob  Provádění základních řemeslných dovednosti  2 dny - souhrnné geodetické měření v terénu Stavebnictví

8 Ukončení studia – maturitní zkouška Státní (společná) část • Povinné zkoušky:  z českého jazyka  z cizího jazyka  volitelná zkouška: • informatika • matematika Školní (profilová) část • Povinné zkoušky:  stavební konstrukce  pozemní stavitelství  praktická zkouška z odborných předmětů • Nepovinné zkoušky:  architektura  geodézie Stavebnictví

9 Co by měl náš absolvent zvládnout? • Odborné znalosti  Připravit a zrealizovat investiční akci  Zajistit správu a údržbu objektů  Vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD a euroCALC  Navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství • Cizí jazyk: ANJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) • MAT – znalosti v rozsahu odpovídající požadavkům ke státní maturitě vyšší úrovně • FYZ – přehled základních fyzikálních zákonitostí • ICT – připravenost na testy ECDL (mezinárodně uznávaný kurz počítačové gramotnosti) • CAD systémy – certifikát o konstruování v ArchiCADu podpořený společností Cegra Stavebnictví

10 Technické lyceum = gymnázium technického směru

11 Komu je studium určeno? • Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách:  Technického směru –Stavební fakulty –Architektura –Strojní fakulta –Informační technologie  Přírodovědného směru –Aplikovaná fyzika, matematika Technické lyceum

12 Struktura výuky 1. ročník všeobecné-MA, FY, CHE, BIE, ICT, ANJ, NEJ odborné-ARC, TKR 2. ročník odborné-ARC, TKR, TEM, SME, STA 3. ročník (technická větev) KOC seminář 4. ročník CAD systémy - projekt domu, vizualizace, animace 3. ročník (umělecká větev) ARC seminář 4. ročník Architektura – perspektiva domu, vizualizace interiéru, kresby Technické lyceum

13 Odborné předměty • Architektura  Historický vývoj architektonických slohů  Význačné stavby, památky, architekti  Konstrukční principy a techniky stavění  Historie a urbanistický vývoj města Ostravy  Prakticky: kresby tužkou a úhlem, tvorba modelu • CAD systémy  Výuka v aplikacích AutoCAD, ArchiCAD (studentská verze zdarma)  V ArchiCADu – projekt domu, vizualizace, animace Technické lyceum

14 Odborné předměty II • Technické kreslení  Zobrazování těles v kosoúhlém a pravoúhlém promítání  Strojnické kreslení, elektrotechnické kreslení  Stavební výkresy (12 základní, 7 ks konstrukčních částí objektů) • Konstrukční cvičení – seminář  Prováděcí výkresy obytného podsklepeného objektu (8 kusů) • Stavební mechanika  Zatížení stavebních konstrukcí  Návrh bezpečné a hospodárné konstrukce • Technická měření  Základní zkoušky ve stavebnictví  Základní zeměměřičské práce na stavbě Technické lyceum

15 Odborné předměty III • Informační a komunikační technologie  Uživatelský software (Word, Excel, PowerPoint, Access)  Grafika a multimédia (Zoner Callisto, Gimp, Movie Maker)  Internet a tvorba www  Programování (Pascal, Delphi) • Deskriptivní geometrie  Kuželosečky, stereometrie, Mongeovo promítání Technické lyceum

16 Ukončení studia – maturitní zkouška Státní (společná) část • Povinné zkoušky:  z českého jazyka  z cizího jazyka  volitelná zkouška: –informatika –matematika Technické lyceum Školní (profilová) část • Povinné zkoušky  praktická zkouška (obhajoba celoroční maturitní práce)  matematika  volitelná zkouška ze tří možností: – fyzika – architektura – cizí jazyk č. 2 • Nepovinné zkoušky – pozemní stavitelství – geodézie – architektura

17 Dlouhodobá maturitní práce  CAD systémy  Architektura  ICT  Fyzika, matematika  Deskriptivní geometrie Ukázky je možno zhlédnout na uč. 319 Technické lyceum

18 Co by měl náš absolvent zvládnout? • Dva cizí jazyky ANJ, NEJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) • MAT, FYZ – znalosti srovnatelné s absolventy gymnázií postačující k přijímacím zkouškám na VŠ • ARCH – přehled o architektonických slozích, základy kresby tužkou a pastelem • ICT – připravenost na testy ECDL • CAD systémy – certifikát o konstruování v ArchiCADu podpořený společnosti Cegra Technické lyceum

19 Geodézie a katastr nemovitosti = výchova pracovníka v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí

20 Komu je studium určeno? • Pro žáky uplatňující se jako technicko- hospodářský pracovník v pozicích:  Referent státní správy na katastrech nemovitostí a v obcích  Zaměstnanec soukromé geodetické firmy  Vytyčování staveb, tvorba geometrických plánů • Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách technického směru  Hornicko-geologická fakulta VŠB Ostrava  Fakulty stavební  GISy na všech VŠ Geodézie

21 Odborné předměty I • Geodézie  Geodetické přístroje, měřické metody, výpočty a vyrovnání  Geodetické práce při výstavbě objektů-vytyčování  Sledování poklesů a deformací terénů a staveb Geodézie

22 Odborné předměty II • Geodetické výpočty  Základní výpočty v geodézii  Výpočty pomocí kalkulačky (1.ročník)  Výpočty pomocí programu KOKEŠ (studentská verze zdarma) Geodézie

23 Odborné předměty III • Tvorba map  Orientace v oborech kartografie, fotogrammetrie a GIS • Katastr nemovitostí  Fungování KN  Právní předpisy a dokumentace Geodézie

24 Odborné předměty IV • Informační a komunikační technologie  Uživatelský software (Word, Excel, PowerPoint, Access)  Grafika a multimédia (Zoner Callisto, Gimp)  Technický softwary (AutoCAD, Kokeš) Geodézie

25 Praxe • Praxe se vyučuje v blocích  Měření a vytyčování v terénu - základní úlohy s pentagonem, nivelákem a teodolitem  Ve vyšších ročnících - měření a mapování terénu pomocí totálních stanic  Zpracování aktuálně naměřených hodnot na PC • Souvislá praxe • Vybavení školy pro geodetická měření  Tři totální stanice, mechanické teodolity, laserový nivelační přístroj, optické nivelační přístroje, X-plán Geodézie

26 Ukončení studia – maturitní zkouška Státní (společná) část • Povinné zkoušky:  z českého jazyka  z cizího jazyka  volitelná zkouška: –informatika –matematika Geodézie Školní (profilová) část • Povinné zkoušky  geodézie  tvorba map  praktická zkouška (obhajoba dlouhodobé maturitní práce) • Nepovinné zkoušky  geodetické výpočty  katastr nemovitosti

27 Co by měl náš absolvent zvládnout? • Odborné znalosti  Naměřit, vypočíst a zobrazit polohopis a výškopis  Vyhotovit mapu  Vytyčit objekt  Naměřit a zpracovat geometrický plán • Cizí jazyk – ANJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) • MAT – znalosti v rozsahu odpovídající požadavkům ke státní maturitě vyšší úrovně • FYZ – přehled základních fyzikálních zákonitostí • ICT – připravenost na testy ECDL Geodézie

28 Děkuji za pozornost …přijměte pozvání do učebny 319 k prohlídce prací studentů SPŠ stavební Ostrava a volné konverzaci s učiteli odborných předmětů V Ostravě šk. rok 2010/2011


Stáhnout ppt "Obory a jejich charakteristika Délka prezentace – cca 10 minut Cíl – představení jednotlivých oborů studia Obsah  Profil absolventa aneb „Komu je studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google