Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obory a jejich charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obory a jejich charakteristika"— Transkript prezentace:

1 Obory a jejich charakteristika
Délka prezentace – cca 10 minut Cíl – představení jednotlivých oborů studia Obsah Profil absolventa aneb „Komu je studium určeno“ Seznámení s obsahem výuky odborných předmětů Způsob ukončení studia – maturitní zkouška Výsledky vzdělávání aneb „Co by měl student zvládnout“

2 = výchova budoucího stavebního technika
Stavebnictví = výchova budoucího stavebního technika

3 Komu je studium určeno? Pro žáky uplatňující se jako stavební technici v pozicích: Stavební projektant Stavební mistr, stavbyvedoucí Referent stavebního odboru státní správy Prodejce stavebního materiálů Příprava a realizace investic Podnikatel, živnostník v oboru stavebnictví Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách technického směru: Stavební fakulty Fakulta architektury Stavebnictví

4 Odborné předměty I Pozemní stavitelství Stavebnictví
Pochopení všech konstrukčních dílů objektu (od základů až po střechu) Technické zařízení budov (kanalizace, voda, plyn, topení, elektro) Problematika izolací (tepelné, zvukové, hydroizolace) Další typy staveb (občanské, průmyslové, zemědělské, inženýrské) Vývoj staveb montovaných – panelových (nejpoužívanější typy) Adaptace a rekonstrukce stávajících objektů Stavebnictví

5 Odborné předměty II Konstrukční cvičení (vyučuje se po celé čtyřleté studium) ročník Způsoby kreslení – čáry, písmo, jednotlivé konstrukční prvky – okna, dveře, komíny apod. (práce rukou, převážně tužkou na kladívkový papír – 8 výkresů) 2. ročník Samostatné výkresy základních konstrukčních části jednoduchého domku – půdorysy, základy, výkopy, schodiště, krovy atd.(práce rukou, tužkou na kladívkový papír, tuší na pauzovací papír – 10 výkresů) 3. ročník Prováděcí projekt rodinného domu (prováděno na počítači pomocí ArchiCADu – 14 výkresů) 4. ročník Prováděcí projekt stavby občanské vybavenosti (prováděno na počítači pomocí ArchiCADu – 14 výkresů) Stavebnictví

6 Odborné předměty III Stavební konstrukce (vyučuje se ve třetím a čtvrtém ročníku) Technologie betonu (složky, ocel, bednění, doprava, …) Železobetonové, zděné, dřevěné, ocelové konstrukce a výpočty konstrukcí z těchto materiálů CAD systémy Konstruování pomocí programu AutoCAD Konstruování pomocí programu ArchiCAD Stavebnictví

7 Odborné předměty IV Praxe 1. a 2. ročník (2 hodiny týdně)
Forma Práce na školním stavebním dvoře Práce na stavbě pod vedením učitele Obsah Práce související s hrubou stavbou domu Dokončovací práce Pomůcky Pracovní oděv, pracovní boty, rukavice Souvislá praxe 1., 2., 3., ročník (v době maturit) Probíhá na pracovištích fyzických nebo právnických osob Provádění základních řemeslných dovednosti 2 dny - souhrnné geodetické měření v terénu Stavebnictví

8 Ukončení studia – maturitní zkouška
Státní (společná) část Povinné zkoušky: z českého jazyka z cizího jazyka volitelná zkouška: informatika matematika Školní (profilová) část Povinné zkoušky: stavební konstrukce pozemní stavitelství praktická zkouška z odborných předmětů Nepovinné zkoušky: architektura geodézie Stavebnictví

9 Co by měl náš absolvent zvládnout?
Odborné znalosti Připravit a zrealizovat investiční akci Zajistit správu a údržbu objektů Vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD a euroCALC Navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství Cizí jazyk: ANJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) MAT – znalosti v rozsahu odpovídající požadavkům ke státní maturitě vyšší úrovně FYZ – přehled základních fyzikálních zákonitostí ICT – připravenost na testy ECDL (mezinárodně uznávaný kurz počítačové gramotnosti) CAD systémy – certifikát o konstruování v ArchiCADu podpořený společností Cegra Stavebnictví SERR – společný evropský referenční rámec

10 = gymnázium technického směru
Technické lyceum = gymnázium technického směru

11 Komu je studium určeno? Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách: Technického směru Stavební fakulty Architektura Strojní fakulta Informační technologie Přírodovědného směru Aplikovaná fyzika, matematika Technické lyceum

12 Struktura výuky Technické lyceum
1. ročník všeobecné-MA, FY, CHE, BIE, ICT, ANJ, NEJ odborné-ARC, TKR 2. ročník odborné-ARC, TKR, TEM, SME, STA 3. ročník (technická větev) KOC seminář 4. ročník CAD systémy - projekt domu, vizualizace, animace 3. ročník (umělecká větev) ARC seminář Architektura – perspektiva domu, vizualizace interiéru, kresby Technické lyceum

13 Odborné předměty Architektura CAD systémy
Historický vývoj architektonických slohů Význačné stavby, památky, architekti Konstrukční principy a techniky stavění Historie a urbanistický vývoj města Ostravy Prakticky: kresby tužkou a úhlem, tvorba modelu CAD systémy Výuka v aplikacích AutoCAD, ArchiCAD (studentská verze zdarma) V ArchiCADu – projekt domu, vizualizace, animace Technické lyceum

14 Odborné předměty II Technické kreslení Konstrukční cvičení – seminář
Zobrazování těles v kosoúhlém a pravoúhlém promítání Strojnické kreslení, elektrotechnické kreslení Stavební výkresy (12 základní, 7 ks konstrukčních částí objektů) Konstrukční cvičení – seminář Prováděcí výkresy obytného podsklepeného objektu (8 kusů) Stavební mechanika Zatížení stavebních konstrukcí Návrh bezpečné a hospodárné konstrukce Technická měření Základní zkoušky ve stavebnictví Základní zeměměřičské práce na stavbě Technické lyceum

15 Odborné předměty III Informační a komunikační technologie
Uživatelský software (Word, Excel, PowerPoint, Access) Grafika a multimédia (Zoner Callisto, Gimp, Movie Maker) Internet a tvorba www Programování (Pascal, Delphi) Deskriptivní geometrie Kuželosečky, stereometrie, Mongeovo promítání Technické lyceum

16 Ukončení studia – maturitní zkouška
Státní (společná) část Povinné zkoušky: z českého jazyka z cizího jazyka volitelná zkouška: informatika matematika Školní (profilová) část Povinné zkoušky praktická zkouška (obhajoba celoroční maturitní práce) matematika volitelná zkouška ze tří možností: fyzika architektura cizí jazyk č. 2 Nepovinné zkoušky pozemní stavitelství geodézie Technické lyceum

17 Dlouhodobá maturitní práce
CAD systémy Architektura ICT Fyzika, matematika Deskriptivní geometrie Ukázky je možno zhlédnout na uč. 319 Technické lyceum

18 Co by měl náš absolvent zvládnout?
Dva cizí jazyky ANJ, NEJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) MAT, FYZ – znalosti srovnatelné s absolventy gymnázií postačující k přijímacím zkouškám na VŠ ARCH – přehled o architektonických slozích, základy kresby tužkou a pastelem ICT – připravenost na testy ECDL CAD systémy – certifikát o konstruování v ArchiCADu podpořený společnosti Cegra Technické lyceum

19 Geodézie a katastr nemovitosti
= výchova pracovníka v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí

20 Komu je studium určeno? Pro žáky uplatňující se jako technicko- hospodářský pracovník v pozicích: Referent státní správy na katastrech nemovitostí a v obcích Zaměstnanec soukromé geodetické firmy Vytyčování staveb, tvorba geometrických plánů Pro žáky s předpokladem studia na vysokých školách technického směru Hornicko-geologická fakulta VŠB Ostrava Fakulty stavební GISy na všech VŠ Geodézie Všech VŠ

21 Odborné předměty I Geodézie
Geodetické přístroje , měřické metody, výpočty a vyrovnání Geodetické práce při výstavbě objektů-vytyčování Sledování poklesů a deformací terénů a staveb Geodézie

22 Odborné předměty II Geodetické výpočty Základní výpočty v geodézii
Výpočty pomocí kalkulačky (1.ročník) Výpočty pomocí programu KOKEŠ (studentská verze zdarma) Geodézie

23 Odborné předměty III Tvorba map Katastr nemovitostí
Orientace v oborech kartografie, fotogrammetrie a GIS Katastr nemovitostí  Fungování KN Právní předpisy a dokumentace Geodézie

24 Odborné předměty IV Informační a komunikační technologie
Uživatelský software (Word, Excel, PowerPoint, Access) Grafika a multimédia (Zoner Callisto, Gimp) Technický softwary (AutoCAD, Kokeš) Geodézie

25 Praxe Praxe se vyučuje v blocích Souvislá praxe
Měření a vytyčování v terénu - základní úlohy s pentagonem, nivelákem a teodolitem Ve vyšších ročnících - měření a mapování terénu pomocí totálních stanic Zpracování aktuálně naměřených hodnot na PC Souvislá praxe Vybavení školy pro geodetická měření Tři totální stanice, mechanické teodolity, laserový nivelační přístroj, optické nivelační přístroje, X-plán Geodézie

26 Ukončení studia – maturitní zkouška
Státní (společná) část Povinné zkoušky: z českého jazyka z cizího jazyka volitelná zkouška: informatika matematika Školní (profilová) část Povinné zkoušky geodézie tvorba map praktická zkouška (obhajoba dlouhodobé maturitní práce) Nepovinné zkoušky geodetické výpočty katastr nemovitosti Geodézie

27 Co by měl náš absolvent zvládnout?
Odborné znalosti Naměřit, vypočíst a zobrazit polohopis a výškopis Vyhotovit mapu Vytyčit objekt Naměřit a zpracovat geometrický plán Cizí jazyk – ANJ – dosažení úrovně středně pokročilí (B2 dle SERR) MAT – znalosti v rozsahu odpovídající požadavkům ke státní maturitě vyšší úrovně FYZ – přehled základních fyzikálních zákonitostí ICT – připravenost na testy ECDL Geodézie SERR – společný evropský referenční rámec

28 Děkuji za pozornost …přijměte pozvání do učebny 319 k prohlídce prací studentů SPŠ stavební Ostrava a volné konverzaci s učiteli odborných předmětů V Ostravě šk. rok 2010/2011


Stáhnout ppt "Obory a jejich charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google