Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní aspekty využívání energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní aspekty využívání energie"— Transkript prezentace:

1 Hlavní aspekty využívání energie
Technická témata pro facility managery Hlavní aspekty využívání energie This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1

2 Příklady výpočtů Energetické jednotky Fyzikální jedn. Definice Značka
Si-System práce Síla x vzdálenost J J = Nm = kgm²/s² výkon práce / čas W W = J/s = Nm/s = kgm²/s3 teplo Energie J = Nm = kgm²/s² = Ws This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 2

3 Přepočet jednotek jednotka J kWh kcal 1J = 1Nm = 1Ws 1 2,778x10-7
1J = 1Nm = 1Ws 1 2,778x10-7 2,39x10-4 1 kWh 3,6x106 860 1 kcal 4,187x103 1,163x10-3 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 3

4 €/kWh (průměr brutto v Německu)
Příklady výpočtů Kolik stojí kilowathodina? BRD, Stand: Okt. 2011 palivo jednotka Cena za jednotku (€) Spalné teplo (Ho) €/kWh (průměr brutto v Německu) Lignit – hnědé uhlí kg 0,37 5,75 0,061 Černé uhlí 0,57 8,41 0,068 Dřevěné pelety 0,26 4,90 0,053 Štěpka (Buk) 0,28 4,00 0,070 ELTO Litr 0,72 10,57 Palivo S 0,64 11,27 0,057 Zemní plyn 0,77 10,79 0,067 LPG(Propan) 1,18 12,87 0,092 CZT kWh 0,07 1,00 Denní el. proud 0,25 0,250 Noční el. proud 0,17 0,170 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 4

5 Kolik stojí kilovathodina energie?
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 5

6 Kolik stojí kilovathodina? Tabulka z ČR, www.tzb-info.cz
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 6

7 Příklady součinitele prostupu tepla U
Střešní konstrukce U = 0,15 W/m²K Stěny U = 0,20 W/m²K Okna s dvojskly U =1,30 W/m²K Podlahová konstrukce U-value 0,30 W/m²K This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 7

8 Referenční hodnoty součinitele U pro okna
Typ okna a zasklení Propustnost pro záření Jednoduché zasklení Dřevěný rám Hliníkový rám bez přerušeného tep mostu dvojsklo Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem Plastové okno, Dřevěné okno se dvěma skly Izolační dvojsklo Plastové okno Dřevěné okno Dřevěná okna Izolační trojsklo Okna pro pasivní domy This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 8

9 Princip výpočtu součinitele prostupu tepla U (DIN)
Teplota interiér Tepelný odpor vrstvy homogenního materiálu Tloušťka vrstvy Tepelná vodivost daného materiálu Tepelný odpor celé stěny (všech vrstev) včetně odporu vnějšího a vnitř povrchu Tepelný odpor přestupu i ineriéru Tepelný odpor přestupu v exteriéru Součinitel prostupu tepla exteriér This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 9

10 Úroveň poptávky po energii
Energeticky úsporné jednání Úroveň poptávky po energii Primární energie (Primární spotřeba energie) Konečná energie (Spotřeba energie na vytápění) Čistá energie (potřeba tepla na vytápění) This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 10

11 Závazek snížit imise skleníkových plynů
Kjótský protokol Závazek snížit imise skleníkových plynů Období Průmyslové země -5,2% EU -8% Německo -21% This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 11

12 Procento připadající na stavby
Celková energetická spotřeba EU Procento připadající na stavby This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 12

13 Spotřeba elektrické energie na radnici
Osvětlení Technichká zařízení budovy Zpracování dat Vaření vody v kuchyních Tisk / Kopírování Soukromé přístroje This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 13 13

14 Primární energie a emise skleníkových plynů pro jednotlivé druhy vytápění
Vytápění dřevěn. peletami Vytápění CZT Elektr. tepel. čerp Kondenzač. plyn kotel Plynový kotel Olejové kotle Elektrické akumul vytápění Primární energie (kWh/a) CO2 (kg/rok) 4-osoby v domácnosti, 140m² This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 14 14

15 Podíl spotřeby na vytápění a na teplou vodu
Stará budova Nová budova Vytápění 75% Vytápění 90% Teplá voda 25% Teplá voda 10% This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 15 15

16 Energetická náročnost bez ohřevu teplé vody
Energetická náročnost obytných budov Energetická náročnost bez ohřevu teplé vody Nároky na primární energii Finální spotřeba energie Potřeba tepla Stávající výstavba WSVo 1984 EnEV 2002 Pasivní domy This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 16

17 Energetický průkaz pro nebyt. budovu - Německo
Energetický průkaz pro nebytovou budovu Energetický průkaz pro nebytovou budovu Platnost do: pozn. Platnost do: pozn. budova: budova: Druh budovy Vzdělávací Druh budovy Vzdělávací Zvláštní využití Zvláštní využití Addresa Část budovy Rok výstavby Rok inst . zdroje tepla Rok inst . klimatizace Čistá podlahová plocha Addresa Částa budovy Rok výstavby Rok inst . zdroje tepla Rok inst . klimatizace Čistá podlahová plocha Sample street, Sample town Hlavní budova Sample street, Sample town Hlavní budova Parametr spotřeby energie na vytápění Potřeba primární energie „Totální energetická účinnost“ Tato budova Referenční hodnota v budově této kategorie pro vytápění a teplou vodu Požadavek nová výstavba Požadavek rekonstruované budovy Parametr spotřeby elektrické energie Rozdělení energetických potřeb Tato budova chlazení větrání osvětlení Teplá voda Vytápění Referenční hodnota v budově této kategorie pro elektrickou energii Potřeba energie Spotřeba e Primární e. Vypracoval: Paul Mustermann Engineering ofice 12345 Sample town Vypracoval: Paul Mustermann Engineering office : 12345 Sample town Date Signature Date signature This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 17 17

18 Průkaz energ. náročnosti pro nebyt. budovu - ČR
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 18 18

19 Výpočet denostupňů Průměr teplota vyt prostoru
Průměrná venkovní teplota během otopného období Délka otopného období Denostupně Hodnoty závislé na lokalitě This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 19

20 Emise jednotlivých zdrojů paliv
EL topný olej ZP Černé uhlí Lignit CZT z uhlí nebo oleje Lokální vytápění 70% kogenerace Mix elektrické energie This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 20

21 Energetická bilance budovy
Solární zisky (okny) Ztráty prostupem Vnitřní tepel zisky (osoby a zařízení) Ztráty větráním Výroba tepla Ztráty při výrobě a rozvodu tepla This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 21

22 Energetické toky v budově
Energetická bilance Tepelný tok z budovy Otopná soustava Vnitřní zisky větrání Palivo Slunce Otopná soustava Osoby Okna Stěny obyvately zařízení Střecha netěsnostmi Sklepem (zeminou) Okny Tepelné mosty This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 22

23 Příklad srovnání mezi spotřebou energie a náklady
17,92 KWh/m²a 127,1 KWh/m²a This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 23

24 Součitel prostupu tepla U – dle tloušťky izolace
Vnitřní omítka ,0cm Zdivo ,0cm Izolace Minerál vata λ=0.035 Vnější omítka ,0cm Konstrukce stěny: This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 24

25 Tepelná izolace Střecha s 20cm izolace Izolační materiál
Hustota (kg/m³) l- součinitel (W/mK) U- součinitel (W/m²K) c- kapacita (J/kgK) montáž * hodiny Minerální vlákna 20 0,040 0,19 1.000 7,0 Polystyren 0,035 0,17 1.400 7,5 Ovčí vlna 1.720 7,6 Celulóza 60 1.930 10,8 Dřevní vlákna 90 0,050 0,24 2.100 12,4 Jemná dřev. vlákna 170 0,045 0,22 15,8 * Bez krokví This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 25

26 Tepelně izolační schopnosti stavebních materiálů
Izolační materiál: 2cm dobrého tepelného izolantu má stejný izolační efekt jako 105 cm tlustá betonová zeď Tvárnice z lehkého betonu Dřevo borové Dutinové cihly moderní Cihla se slámou Voštinové cihly Clinker – cihla plná Beton prostý This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 26

27 Průměrná tepelná ztráta na 1 metr potrubí ve [W/m]
Teplota na přívodu a zpátečce Nové budovy - standard Dvojnásobek standardu Bez izolace Slabá izol. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 27

28 Energetická náročnost na vytápění a přípravu teplé vody
Hodnocení spotřeby na vytápění a teplou vodu Tato budova Pasivní domy Průměrná obytná budova Nové obytné budovy Obytná budova nerekonstruovaná Celková spotřeba Poměr vytápění/teplá voda Celkový odečet (jednotky) Odečet v bytě (jednotky) Spotřeba - byt Energetická náročnost vytápění Teplá voda Energetická náročnost na vytápění a přípravu teplé vody This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 28

29 Hodnocení spotřeby elektřiny
Tato budova průměr budova Roční spotřeba Odpočet – teplá voda Odpočet - plyn Odpočet – tep čerpadlo Spotřeba elektřiny This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 29

30 Elektrický vařič– plynový vařič (srovnání)
účinnost Elektrický vařič Plynový vařič Pořizovací cena Spotřeba energie Cena energie Roční náklady na energii Celkové náklady za 15 let This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 30

31 Relativní – Absolutní vlhkost vzduchu
Teplota vzduchu Relativní vlhkost vzduchu Relativní vlhkost = nasycený stav Absolutní vlhkost vzduchu v g/m³ vzduchu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 31

32 Produkce vlhkosti v budovách
Aktivitita Litry vlhkosti Vaření Sprchování Mytí/praní prádla Pocení /dýchání Rostliny Produkce vody na osobu a na den Při 4 lidech žijících v domácnosti This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 32

33 Příklad: typický řadový dům
Výměna vzduchu a spotřeba tepla na vytápění Příklad: typický řadový dům Nutná výměna pro 4 osoby: 0,35 – 0,45 1/h Spotřeba tepla na vytápění Tepelné ztráty skrze zdi Měrná spotřeba tepla Tepelné ztráty ventilací Výměna vzduchu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 33

34 Růst plísní vlhkost Potrava pro plísně Oddělení spor
Uchycení spor plísní na povrchu Nahromadění spor Tvorba podhoubí (mycelia) Spuštění látkové výměny This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 34

35 Teplotní profil na povrchu stěn
Vnější teplota Vnitřní teplota neizolováno izolováno cihly l 0,58W/mK tloušťky 30cm Izolace l 0,04W/mK tloušťky 12cm This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 35

36 Studené stěny za závěsy
Volná stěna Vnitřní vzduch Venkovní vzduch Standard 1995 Standard 1984 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 36

37 Vliv nábytku na teplotu stěn
Volná stěna Vnitřní vzduch Vnější vzduch Standard 1995 Standard 1984 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 37

38 Prevence výskytu plísní
Uživatelské zvyklosti dostatečně větrat vyregulování vytápění odstranění zdrojů vlhkosti kontrola vlhkosti Hygrometrem umožnit cirkulaci vzduchu za nábytkem Konstrukční opatření instalace větracího zařízení zateplení obálky budovy (vyšší teplota vnitřního povrchu a eliminace tepelných mostů) This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 38

39 Škody způsobené plísněmi
Postup v případě výskytu Pokud je budova zamořena plísněmi, tak to musí být vždy konzultováno s expertem! Správný přístup: nájeník/vlastník je přizván přizve se expert proběhne analýza co nejdříve jsou provedeny doporučení experta This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 39

40 Sluneční clona a rozptyl světla – prism (hranol)
Prism plate Sluneční clona prism Rozptylný iontový prism zrcadlo This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 40

41 Denní světlo vedené heliostaty
Zrcadlo concentrator Optická vlákna Sluneční lampy zrcadlo This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 41

42 Přestupy tepla v budově
Vedení, sálání, akumulace sekundární akumulace Konvekce Tepelné sálání Primární akumulace konvekce Odraz Primární akumulace This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 42

43 Doporučená teplota vzduchu v místnostech veřejných budov
kanceláře 21°C Zasedací místnosti 20°C Chodby 15°C Schodiště °C Toalety 15°C Umývárny a šatny 22°C Kryté plavecké bazény 28°C Tělocvičny 17°C This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 43 43

44 Rychlost, vlhkost, teplota
Tepelná pohoda Ovlivňující faktory Osoba: Šaty Activita Doba pobytu Tepelná pohoda Teplota přilehlých stěn, Poměr sálavé složky Vzduch: Rychlost, vlhkost, teplota This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 44 44

45 Diagram komfortu Teplota místnosti Nepříjemně teplo Ještě komfortní
Průměrná teplota přilehlých stěn komfortní nepříjemný chlad This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 45 45

46 Vliv budovy na tepelný komfort
kancelář podlaha exteriér Teplota vzduchu v místnosti Průměrná teplota vnitřního povrchu + Citelná teplota = 2 sklep This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 46 46

47 Kolik čerstvého vzduchu člověk potřebuje?
Při uvedeném množství vzduchu na osobu, obsah CO2 ve vzduchu v místnosti je limitován přibližně na 1000 – 1500 ppm. Druh činnosti Množství vzduchu na osobu Spánek/ Odpočinek Čtení / Sledování TV Práce u stolu Běžné domácí práce This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 47

48 Měření teplot 48 48 Rychlý teploměr Pomalý teploměr
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 48 48

49 Charakteristiky teploměrů
Kapalinový nástěnný teploměr Přesnost 0,5K – 0,1K Odečet hodnoty po 5min – 15min Minimum-Maximum rtuťový teploměr Precision 1,0K Odečet hodnoty po 5min Teploměr s odporovým čidlem Přesnost do 0,1K Odečet hodnoty po 0,5min – 5min Teploměry s termálním čidlem Přesnost 1,0K – 0,1K Odečet hodnoty po 0,5min – 3min This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 49 49

50 Měření parametrů prostředí
Jak měřit přesně? Měření teploty termometry s ohledem na místní podmínky Měření relativní vlhkosti různými hydrometry Měření rychlosti vzduchu anemometrem Měření osvětlenosti luxmetrem This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 50 50

51 Příprava teplé vody - doporučení
Centrální příprava teplé vody je vhodná pro účinný ohřev a pro solární systémy Nízká teplota v zásobníku (ale hygienická) a dobrá izolace Použití časově a teplotně řízených cirkulačních čerpadel, nebo se cirkulace vzdát úplně Pokud je to možné, připojit teplou vodu i k myčkám a pračkám Přednostně užívat plynové ohřívače před elektrickými Pokud není plyn k dispozici, používat elektronicky řízené průtokové ohřívače This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 51 51

52 Spotřeby energie na vytápění v různých budovách
Gymnasium Zákl, š. Administr. Středisko mládeže Meteřská š. Tělocvična Knihovna Společenské centrum This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 52 52

53 Příklad účtu za teplo Náklady za palivo Relocated amount
Počáteční zásoba 3.000 l fuel € 1.650,00 dodávka 4.000 l fuel € 2.240,00 3.200 l fuel € 2.180,00 Zbytek 2.500 l fuel -€ 1.700,00 Spotřeba paliva 7.700 l fuel € 4.370,00 Další provozní náklady Náklady na práci € 90,00 Údržba Měření € 30,00 Kontrola spalin cest € 35,00 Výkazy o spotřebě € 215,00 Další provozní náklady celkem € 460,00 Součet € 4.830,00 Rozdělení nákladů na teplo pro vytápění a pro teplou vodu Poměr ný díl nákladů na vytápění 82,14% von € € 3.967,00 Poměrný díl nákladů na TV 17,89% von € € 863,00 Studená voda pro přípravu TV + ztráty 110m³ x 5,50 € € 605,00 Celkové náklady na teplou vodu € 1.468,00 Celkové náklady za dodávku všem uživatelům € 5.435,00 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 53

54 Příklad účtu za elektřinu
elektroměr perioda dní Odečet Rozdíl Předchozí rok ´spotřeba Number od do původní nový spotřeba 134438HT 365 95.711 5.500 kWh 6.000 kWh Celkem Vystaveno: množství€ Cena energie 5.500 kWh x 0,1681 €/kWh 932,96 € Stálá platba 63,88 / 365 days x 365 days 63,88 € Mezisoučet 996,84 € Včetně daně 19% 184,40 € Fakturovaná částka 1.186,24 € This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 54

55 Automatická detekce údajů o spotřebě energie
Příklady načítání dat – přes M-Bus Source: Metrawatt This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 55

56 Příklad energetického štítku spotřebiče
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 56

57 Vlnová délka záření Světlo je elektromagnetické záření 57 LW MW SW VHF
TV Radar Infra Red Light UR X-Ray Gamma Rays Cosmic radiation This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 57

58 Fotosenzitivita oka osvětlení žárovky Zářivky Solarium Tepelné záření
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 58

59 Světelný tok = zářivý tok svítidla
Fotometrické jednotky : světelný tok Lumen [lm] Žárovka 60W zářivka 58W Světelný tok = zářivý tok svítidla This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 59

60 osvětlení = světelný tok na jednotku plochy
Fotometrické jednotky : osvětlení Lux [lx] osvětlení = světelný tok na jednotku plochy This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 60

61 Úspory v 10 školách po změně uživatelských návyků
Energetické úspory od chování uživatelů Úspory v 10 školách po změně uživatelských návyků 1.rok 2.rok Teplo Elektřina Voda Náklady This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 61

62 Úspory v prvním roce po proškolení pracovníků
Úspory energie na radnici Úspory v prvním roce po proškolení pracovníků teplo elektřina voda náklady This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 62

63 Nalezené nedostatky při prohlídce školy
Teplo ve vytápěné zóně Termostatické hlavice nefunkční nebo špatně nastavené Teplota příliš vysoká Otopná tělesa zakryta Okna pootevřená Okna otevřená v prázdné třídě Kotelna Regulace není nastavena Topná křivka není nastavena Kotel výkonově předimenzován Oběhová čerpadla běží neustále a na plný výkon Elektřina Předimenzovamé osvětlení v tělocvičně Při opouštění místností není světlo vypínáno Elektrická zařízení v režimu Stand by PC běží i když nejsou užívána Ventilace běží zbytečně a neustále This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 63

64 Energetické úspory od hydraulického vyvážení Otopné soustavy
kotel kotel Hydraulicky nevyvážená otopná soustava Hydraulicky vyvážená otopná soustava This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 64 64


Stáhnout ppt "Hlavní aspekty využívání energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google