Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Power Point 2007 Ing. Zdenka Kubištová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Power Point 2007 Ing. Zdenka Kubištová."— Transkript prezentace:

1 Power Point 2007 Ing. Zdenka Kubištová

2 Popis prostředí Power Point 2007
V okně aplikace Power Point nalezneme následující prvky. Prvním z nich je tlačítko Office. Klepnutím sem můžete prezentaci otevřít, uložit nebo vytisknout. Panel nástrojů Rychlý přístup obsahuje tlačítka pro průběžné uložení a tlačítka zpět a znovu. Titulková lišta obsahuje název souboru. V pravém horním rohu se nachází tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace. Pod titulkovou lištou nalezneme pás karet s kartami Domů, Vložení, Návrh, Animace, Prezentace, Revize a Zobrazení. Mezi kartami se přepínáme levým klikem. Každá karta obsahuje skupiny jako například Schránka, Snímky, Písmo, Odstavec, Kreslení a Úpravy. Některé skupiny obsahují ještě spouštěče dialogových oken, které slouží pro další nastavení.

3 Tvorba nové prezentace
Prázdná prezentace se vytvoří, hned po spuštění Power Pointu. Nová prázdná prezentace se dá vytvořit i pomocí levého kliku na tlačítko Office, kde z nabídky vybereme podnabídku Nový. Objeví se okno, kde můžeme označit prázdnou prezentaci a postupovat přes tlačítko Vytvořit. Mnohem zajímavější je použít některou z přednastavených šablon na vašem počítači nebo šablonu on-line. Vzhled, který se nám zamlouvá pro tvorbu nové prezentace, označíme levým klikem a po potvrzení se nová prezentace vytvoří.

4 Otevření prezentace V případě, že máte ve vašem počítači uloženou prezentaci, otevřete ji přes tlačítko Office -Otevřít. V tomto okně, které se zobrazí, vyberte složku s uloženou prezentací. Prezentaci označte levým klikem a tlačítkem Otevřít se vybraná prezentace otevře.

5 Pohyb mezi prezentacemi
V praxi uživatel nepracuje vždy pouze s jednou otevřenou prezentací, ale může mít otevřeno najednou i více prezentací. Aby jste mohli mezi prezentacemi přepínat, na kartě Zobrazení, ve skupině Okno vyberete příkazové tlačítko Přepnout okna. Po rozbalení tohoto tlačítka se zobrazí všechny otevřené prezentace. Levým klikem mezi nimi jednoduše přepínáme.

6 Vložení snímku Na kartě Domů ve skupině Snímky se nachází tlačítko Nový snímek. Po rozbalení tlačítka se zobrazí rozložení snímku jako například nadpis a podnadpis, nadpis a obsah, dva obsahy nebo porovnání.

7 Změna rozložení snímku
Pokud chcete v  prezentaci změnit rozložení snímku, zvolíte na kartě Domů ve skupině Snímky tlačítko Rozložení.

8 Pozadí snímku Pozadí snímku najdeme v liště Návrh ve skupině Motivy. Uživatel, který tvoří vlastní prezentaci a nechce mít pozadí snímků, které je v motivech přednastavené, může si vytvořit vlastní pozadí. V tomto případě je nutné si vlastní obrázek pozadí předem zpracovat v jiné aplikaci. Vámi vytvořený obrázek se dá nastavit do pozadí prezentace tak, že na kartě Návrh ve skupině Pozadí rozbalíte tlačítko Styly pozadí. V nabídce se nachází různá barevná pozadí. Pro nastavení vlastního obrázku zvolte nabídku Formát pozadí.

9 Ukázka změny barvy v motivu pozadí snímku

10 Formát pozadí V nabídce Formát pozadí se objeví se okno, kde se může nastavit jako barevné pozadí výplň na základě jedné nebo více barev, nastavit obrázek nebo texturu pozadí. Pod tlačítkem Soubor vyvoláte okno, kde je možné vybrat a vložit vlastní připravený obrázek. Nastavení pozadí nakonec potvrdím tlačítkem Použít u všech. Vybraný obrázek se nastavil pro všechny snímky prezentace. Obrázek se dá následně upravovat v záložce Obrázek.

11 PRÁCE S TEXTEM Text, který upravujeme je potřeba nejprve označit. Levým klikem a tahem myši. Na kartě Domů ve skupině Písmo se nastaví základní formáty písma, ve skupině Odstavec se provádí formátování textu. Formátování textu VELKÁ PÍSMENA Stín Zarovnání textu Odrážky a číslování Řádkování a mezery odstavců

12 ZOBRAZENÍ Normální Řazení snímků Poznámky Prezentace
V záložce Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací najdeme různé typy prezentací: Normální Řazení snímků Poznámky Prezentace

13 Práce s grafikou Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace nacházíme grafické objekty, které můžeme do prezentací vkládat : Symbol Textové pole Obrázek Klipart WordArt SmartArt Tvary

14 Symbol Symboly jsou speciální znaky, které najdete na kartě Vložení ve skupině Text. V roletce pod tlačítkem symbol se nachází všechna písma, která MS Power Point obsahuje. Každé písmo nemá stejnou znakovou sadu. Zajímavé mohou být písma Webdings nebo Wingdings.

15 Textové pole Pokud chcete na snímek dopsat libovolný text, musíte jej vložit přes nové textové pole. Postupujte je přes kartu Vložení. Ve skupině Text klikneme na tlačítko Textové pole. Ukazatel se změní na křížek a levým klikem někam na snímek určíte pozici, kde se má nový text nacházet. Poté už jen klasicky píšete text pomocí klávesnice. Zápis ukončíte kliknutím do snímku.

16 Obrázek Nejprve si levým klikem označím snímek, kam chci obrázek vložit. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace se nachází tlačítko Klipart nebo Obrázek. Vložený obrázek můžeme dále upravovat. Po označení obrázku se objeví nástroje obrázku, kde použijete kartu Formát.

17 Úpravy obrázku Ve skupině Upravit se zaměříme na základní úpravy jako je nastavení jasu, kontrastu nebo přebarvení obrázku. Pod tlačítkem Jas se skrývá možnost obrázek zesvětlit, nebo ztmavit. Podobně se nastavuje i kontrast. Opět je vidět na obrázku, jak se nastavení projeví. Pod tlačítkem Přebarvit, můžete nastavit jiný barevný režim obrázku. Například automatický, šedivý, sépie, černobílý, atd. Levým klikem na tlačítko Původní nastavení obrázku, se veškeré nastavené změny vrátí na původní zobrazení. Jas Kontrast Přebarvit

18 Styly obrázku Obrázku můžete nastavit jeden z mnoha stylů. Stylem obrázku se myslí nastavení jeho tvaru, barvy ohraničení nebo jiného efektu. Nastavení stylu naleznete v nástrojích obrázku na kartu Formát, pokud obrázek označíte. Ve skupině Styly obrázků se nachází několik přednastavených stylů. Na obrázku je vždy vidět, jak se zvolený styl projeví. Obrázku je možné nastavit stín, odraz, záři nebo další efekty. Styl obrázků Tvar obrázku + ohraničení Efekt obrázku

19 Velikost a oříznutí obrázku
Velikost obrázku můžete nastavit následovně. Obrázek si označíte levým klikem. Po jeho obvodu se zobrazí značky. Levým klikem a tahem myši můžete obrázek zvětšovat, nebo zmenšovat. Jestliže máte přesný požadavek na velikost obrázku, označte obrázek a v nástrojích obrázku, na kartě Formát ve skupině Velikost nastavíte přesnou velikost. Nastavím-li výšku obrázku, automaticky se podle poměru nastaví i šířka. Pokud byste nechtěli nastavovat velikost poměrově, použijte dialogový spouštěč této skupiny. Objeví se okno, kde se dá vyškrtnout volba Zachování poměru stran. Potom už je možné změnit pouze šířku obrázku bez závislosti na výšce. Ve skupině Velikost také nastavíte Oříznutí obrázku. Levým klikem na toto tlačítko se po obvodu obrázku zobrazí značky, pomocí kterých nastavíte oříznutí.

20 Otočení obrázku Obrázky můžete přímo v aplikaci Power Point dle potřeby otáčet. Obrázek si označíte levým klikem. V nástrojích obrázku se přepnete na kartu Formát. Ve skupině Uspořádat rozbalíme tlačítko Otočit. Nacházíme zde nabídky, které otočí obrázek o 90 stupňů doleva nebo doprava. Užitečné také bývá vodorovné, či svislé překlopení obrázku.

21 Základní tvary Na kartě Vložení, ve skupině Ilustrace rozbalíme tlačítko Tvary. Zde se nachází mnoho používaných tvarů, které jsou rozděleny do skupin. Nacházíme zde skupiny jako naposledy použité tvary, základní tvary, plné šipky, vývojové diagramy, popisky a hvězdy. Levým klikem a tahem myši vybraný tvar nakreslíte.

22 Úpravy základních tvarů
Nakreslené tvary, se dají dále upravit. Levým klikem označíme libovolný tvar. V nástrojích Kreslení, na kartě Formát můžete vybrat libovolný přednastavený styl tvaru. Ve skupině Styly tvarů se nachází tlačítka i pro vlastní nastavení výplně tvaru a obrysu tvaru. Označený tvar může mít nastavené také stínové efekty. Naleznete je pod tlačítkem Efekty tvarů. Velikost a umístění tvaru na snímku nastavíme levým klikem a tahem myši. Tvary se dají libovolně zmenšovat a zvětšovat a přesouvat na nové místo.

23 Seskupení tvarů Z jednoduchých tvarů se dají seskupit složitější objekty. Postupujeme tak, že si nejprve první tvar označíme levým klikem. Nyní stiskneme klávesu Ctrl, kterou nadále držíme. Levým klikem pak přidáváme do výběru i zbylé tvary. V nástrojích kreslení na kartě Formát rozbalíme ve skupině Uspořádat tlačítko Skupina. Z nabídky zvolíme podnabídku Skupina. Označené objekty se seskupily a teď tvoří jeden velký objekt. Pokud seskupený obrázek označíte a rozbalíte tlačítko Skupina, můžete obrázek kdykoliv oddělit opět na základní tvary.

24 AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ WordArt
Objekty WordArt tvoří galerii textových stylů, které můžete přidat do snímku a vytvořit tak ozdobné efekty, například text vrhající stín nebo zrcadlený text. Levým klikem si nejprve označte snímek, kam chcete WordArt vložit. Na kartě Vložení, ve skupině Text se nachází tlačítko WordArt. Pokud toto tlačítko rozbalíte, můžete zvolit libovolný styl WordArtu. AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ

25 Záhlaví a zápatí snímku
Záhlaví a zápatí znáte z Wordu. Obsah záhlaví se zobrazí v horní části stránky a zápatí zase na každé stránce dole. Tyto dvě oblasti se používají pro vkládání číslování stránek, data, času nebo obrázků. U snímků prezentace se nastavuje pouze zápatí. Na kartě Vložení ve skupině Text se nachází tlačítko Záhlaví a zápatí. Objeví se okno, ve kterém nastavíme zápatí snímků. V zápatí každého snímku se může objevit datum a čas. Zaškrtnete-li tuto volbu, můžete dále nastavit, jestli se datum bude automaticky aktualizovat, nebo jestli bude nastavené pevné datum. Automatická aktualizace zajistí aktuální datum na každé z vašich prezentací. U některých prezentací se hodí nastavit také číslování snímků. Do zápatí snímků můžeme přidat i konkrétní text.

26 Propojení Označíme text ve Wordu, který budeme kopírovat a použijeme klávesovou zkratku Ctrl+C. Nyní si otevřeme prezentaci a označíme snímek, kam budeme propojení vkládat. Na kartě Domů ve skupině Schránka rozbalíme tlačítko Vložit a vybereme nabídku Vložit jinak. Posledním krokem je výběr vložení propojení. Po potvrzení tlačítkem OK se do snímku vložila propojená data. Od klasického kopírování se propojení liší tím, že pokud se text v původním dokumentu změní, změní se také v prezentaci, kam bylo vloženo propojení.

27 Vložení komentáře Komentář je revizní nástroj Office. Umožní vložit poznámku týkající se vybraných informací. Nejprve označíte levým klikem místo, kam se bude komentář vkládat. To může být textové pole nebo obrázek. Na kartě Revize, ve skupině Komentář kliknete na tlačítko Nový komentář. Objeví se bublina, kam zadáte text komentáře. Po zadání textu levým klikem do snímku ukončíte fázi úprav. Komentář se vytvořil. Pokud na ikonu komentáře umístíte ukazatel, text komentáře se zobrazí. Odstranění komentáře se provede tak, že levým klikem si komentář nejprve označím a na kartě Revize, ve skupině Komentář rozbalím tlačítko Odstranit. Nabídkou Odstranit se komentář odstraní. Je zde i možnost odstranit z prezentace hromadně všechny komentáře.

28 Tvorba tabulky Jedna varianta je vytvořit v prezentaci nový snímek s rozložením nadpis a obsah. V poli obsahu je možné vybrat tabulku. Objeví se okno, kde zadáte počet řádků a sloupců nové tabulky. Okno potvrdím tlačítkem OK. Tabulka se na snímku vytvořila. Chcete-li vložit tabulku na již existující snímek, přepnete se na kartu Vložení a ve skupině Tabulka rozbalíte tlačítko a označíte oblast buněk, jakou má tabulka tvořit. Na snímku se vytvořila tabulka, kterou můžete naplnit daty. Tabulka může obsahovat informace nejrůznějšího charakteru.

29 Formátování tabulky jeden 1 dva 2 Ukažme si, jak efektivně postupovat při vyplňování tabulky. První buňku označíme levým klikem a vyplníme jí pomocí klávesnice. Na další buňku se pak vždycky přepínáme klávesou TAB. Tato klávesa je oblíbená v případě, že vás bude zdržovat označování pomocí myši. Na konci řádku klávesa TAB posouvá na další záznam. Pokud vyplníte celou tabulku, TAB vytvoří další záznam. Pokud tabulku označíte, objeví se automaticky nástroje tabulky. Na kartě Návrh, vy skupině Styly tabulky naleznete několik předdefinovaných stylů. Vybíráme je levým tlačítkem. Na kartě Rozložení můžete do tabulky vkládat sloupce nebo řádky. Ty můžete také odstranit. Oblíbeným bývá také nastavení přesné velikosti buňky nebo zarovnání textu. Před každou z těchto úprav je třeba označit právě tu část tabulky, kterou nastavujeme.

30 Graf První způsob, jak vytvořit v prezentaci graf, je vytvořením nového snímku s rozložením nadpis a obsah. V poli obsahu je možné graf vybrat. Chcete-li vložit graf na existující snímek, přepnete se na kartu Vložení a ve skupině Ilustrace použijete tlačítko grafu. V obou případech vyvoláte okno, kde zvolíte typ a podtyp grafu. Okno potvrdíme tlačítkem OK. Spustí se MS Excel, kde zadáme tabulku dat. Po zadání dat Excel zavřeme tlačítkem křížek.

31

32 Změna typu grafu Vytvořený graf můžeme kdykoliv změnit na libovolně jiný typ. Data staršího charakteru tak získají opět na atraktivitě. Graf si označíme levým klikem do jeho oblasti. Automaticky se zobrazí nástroje grafu. Na kartě Návrh, se zaměříme na skupinu Typ. Zde se totiž nachází tlačítko pro změnu typu grafu. Graf můžeme změnit například z pruhového na výsečový.

33 Název grafu Pokud vložený graf neobsahuje nadpis, můžete ho do grafu jednoduše přidat. Graf nejprve označíme levým klikem. V nástrojích grafu se přepneme na kartu Rozložení. Ve skupině Popisky, použijeme tlačítko Název grafu. Název se může nacházet nad grafem, nebo může graf překrývat. Úpravu grafu ukončíme levým klikem do snímku.

34 SmartArt Nástroj SmartArt slouží k vizualizaci informací, kterou můžete snadno a rychle vytvořit prostřednictvím široké škály dostupných rozložení. Tato rozložení slouží k efektivnímu předávání myšlenek nebo sdělení postupů. První způsob, jak vytvořit v prezentaci SmartArt, je vytvořením nového snímku s rozložením nadpis a obsah. V poli obsahu je možné SmartArt vybrat. Chcete-li vložit SmartArt na existující snímek, přepnete se na kartu Vložení a ve skupině Ilustrace použijete tlačítko Smartartu. V obou případech vyvoláte okno, kde je vidět několik kategorií SmartArtů. Seznam, proces, cyklus, hierarchie, relace, matice nebo jehlan. Levým klikem vyberu SmartArt a tlačítkem OK jej vložím na označený snímek. V okně zadáte vlastní text. Levým klikem do snímku tvorbu ukončím.

35 Úpravy SmartArtu Smart Art nabízí širokou škálu dostupných rozložení v přednastavených barevných motivech. Dostupné jsou i uživatelské úpravy SmartArtu. Označte si SmartArt a v dostupných nástrojích na kartě Formát si můžete vybrat jiný styl tvaru. Výplň, obrys a efekty tvaru, můžete nastavit také jednotlivě. Pokud si označíte také text, který tvoří SmartArt, můžete změnit také styl, který je u textu použit. Úpravu grafiky ukončíte levým klikem do snímku.

36 Vložení tlačítka Ovládací tlačítka, která můžete do prezentace vkládat, najdete na kartě Vložení ve skupině Ilustrace pod tlačítkem Tvary. V nabídce je najdete v poslední skupině. Do prezentace můžete vložit tlačítka, která mají nastavené různé akce jako například přechod na předchozí a další snímek, pro přechod na první nebo poslední snímek prezentace. Tlačítko, které budete vkládat na snímek, vyberete levým klikem. Ukazatel se změní na křížek. Levým klikem do snímku označíte místo, kde bude mít tlačítko levý horní roh. Objeví se okno nastavení akce, kterou bude tlačítko vykonávat.

37 Nastavení akce tlačítka
Pokud vložíte přes kartu Vložení do snímku tvar tlačítka, objeví se okno, ve kterém se dá nastavit akce, kterou tlačítko provede. Touto akcí může být například přechod na cíl hypertextového odkazu, který může odkazovat na následující snímek, na konec prezentace nebo na konkrétní snímek. Tlačítko může mít také nastavený odkaz na URL adresu webových stránek umístěných v síti Internet, nebo může spustit jinou prezentaci, či jiný soubor jako například dokument Word nebo sešit Excel. Další akce, kterou můžete tlačítku nastavit je spuštění jiného programu, kterým může být například program malování. Společně s tímto nastavení akce se nabízí také přehrání zvuku. Zaškrtnutím této volby můžete vybrat z roletky zvuk, který se při kliknutí přehraje. To je nastavení akce, která se provede, když uživatel na tlačítko klikne. Na druhé záložce tohoto okna můžete úplně stejným způsobem nastavit také akci, která se provede, když uživatel na tlačítko umístí ukazatel myši. Nastavení je nakonec potřeba potvrdit tlačítkem OK. Může se stát, že budete chtít upravit nastavení těchto akcí pro již existující tlačítko. V takovém případě tlačítko nejprve označíte a na kartě Vložení ve skupině Odkazy se akce dají nastavit pod tímto tlačítkem. Tyto akce jsou standardně nastavovány tlačítkům, ale můžete je nastavit pro jakýkoliv objekt, který do snímku vložíte. Například pro obrázek.

38 Formát tlačítka Vložená tlačítka je možné dále naformátovat, aby se do vaší prezentace lépe hodila. Pokud tlačítko označíte levým klikem, automaticky se zobrazí nástroje kreslení. Nastavení naleznete na kartě Formát. Ve skupině Styly tvaru můžete použít libovolný předdefinovaný styl, nebo nastavit vlastní barvy výplně a obrysu tvaru. Tlačítku se občas může hodit také nastavení dalšího grafického efektu jako například stín, odraz, záře nebo otočení v prostoru. Tlačítko může mít nastavenou také přesnou velikost. Naleznete jí v této poslední skupině. Pokud je tlačítko označené a kliknete pravým tlačítkem, v roletce, která se svěsí vyberete Upravit text, můžete na tlačítko zadat vlastní text. tlačítko text

39 Vložení videa a zvuku Na záložce Vložení vyberete skupinu Mediální klipy a potom můžete vybírat video nebo zvuk z vlastního souboru nebo z galerie médií.

40 Nastavení přechodu snímku
V prezentacích na sebe mohou snímky navazovat s určitým prvkem animace. Tato animace se nazývá přechod snímku. Na kartě Animace se přechody snímků nastavují ve skupině Přechod na tento snímek. Zde se nachází galerie přechodů. Pokud na libovolný efekt ukážete, na snímku je vidět, jak se nastavení projeví. Přechody mezi jednotlivými snímky mohou být také doprovázeny libovolným zvukem. U vybraného přechodu se nastavuje dále rychlost, jakou se animace zobrazí. Klíčovým nastavením je okamžik kdy má k přechodu na další snímek dojít. Implicitně je nastaveno při klepnutí myši, můžete si ale sami nastavit, časový interval, za jaký k přechodu dojde. Taková prezentace má pak přesně daný časový průběh. Nastavení jsme provedli pro aktuální označený snímek. Uživatelsky oblíbená je funkce, která tento přechod nastaví pro všechny snímky prezentace.

41 Animace objektů Veškeré objekty, které se nacházejí na snímcích, můžete animovat. Nejprve označíme objekt, který chceme animovat a přepneme se na kartu Animace. Vybereme Animovat, a z roletky potom vybereme přednastavené animace nebo vlastní animace. Animace se vždy zobrazí takto v náhledu, takže je vidět, jak bude v prezentaci vypadat.

42 Časování animace Pro pokročilejší animace je potřeba nastavit více parametrů. Nejprve se přepneme na kartu Animace. Ve skupině Animace klikneme dále na tlačítko Vlastní animace. Zobrazí se podokno úloh vpravo, kde vše nastavíme. Přes tlačítko přidat efekt nastavíme nejprve počátek animace. Rychlost této animace se nastaví například na rychlou, střední nebo pomalou v této roletce. Dále nastavíme směr příletu objektu. Například Shora. Všechny nastavené animace se zobrazí v očíslovaném seznamu. Zde můžete upravit jejich pořadí levým klikem a tahem myši. Pro každou animaci nakonec nastavím, kdy se spustí. Standardně se každá animace musí spustit zvlášť levým klikem. Jednotlivé animace se mohou ale také spouštět současně nebo určitý čas po předchozí animaci.

43 TISK Pod tlačítkem Office vybereme nabídku Tisk a podnabídku Tisk. Zobrazí se okno, kde nastavíme vše potřebné pro tisk.

44 Vlastnosti souboru Ještě před tím, než budete prezentaci publikovat, je vhodné jí nastavit vlastnosti. Naleznete je pod tlačítkem Office, v nabídce Připravit. Do vlastností souboru patří jméno Autora, Název prezentace, Předmět, Klíčová slova, která soubor obsahuje, Kategorii a Stav. Stav prezentace může být například rozpracováno nebo dokončeno. K souboru lze připojit i další autorův komentář. Potom, co soubor uložíte, se tyto vlastnosti zobrazí, umístíte-li na něj ukazatel myši. Díky správně nastaveným vlastnostem se pak mezi větším počtem souborů orientujete lépe.

45 UKLÁDÁNÍ PREZENTACÍ Pod tlačítkem Office se nachází nabídka Uložit jako. Levým klikem vyvoláme okno a vybereme složku, kam soubor ukládáme.

46 Balení pro disk CD-ROM Funkce Balení pro disk CD-ROM umožňuje zkopírovat jednu nebo několik prezentací společně s podpůrnými soubory na disk CD-ROM. Program Power Point Viewer je ve výchozím nastavení přidán na disk CD-ROM a spustí sbalené prezentace v jiném počítači i v případě, že aplikace Power Point není nainstalována. Tuto užitečnou funkci naleznete Pod tlačítkem Office v nabídce Publikovat. První se vyplní název disku. Na disk se v tuto chvíli přidá pouze otevřená prezentace. Tlačítkem Přidat můžete přidat i další prezentace Power Point. Levým klikem na tlačítko možnosti můžete vybrat způsob přehrávání. Jestli v automatickém pořadí nebo libovolně podle uživatele. Dále můžete zaškrtnout vložením písem TrueType. Tím zajistíte, že daná písma budou k dispozici při spuštění prezentace v jiném počítači. Do obou řádků pro heslo nakonec zadáme heslo potřebné k otevření a ke změně prezentace. Tlačítkem OK nastavení potvrdíme. Pro kontrolu je na nás heslo pro otevření i pro změnu prezentací vyžádáno. Tímto tlačítkem nakonec spustíme tvorbu kompilace CD disku.

47 Zabezpečení prezentace
Pokud nechcete všem uživatelům umožnit otevření vaší prezentace, nabízí se nastavení zabezpečení, které povolí přístup pouze uživatelům, kteří znají správné heslo. Heslo se nastaví při ukládání prezentace. Pod tlačítkem Office zvolím nabídku Uložit jako. Dále vyberu složku a zadám název souboru. Ještě předtím, než soubor uložím, rozbalím tlačítko Nástroje. Z nabídky vyberu položku Obecné možnosti. Do řádku heslo pro otevření zadám heslo. Silné heslo je takové, které obsahuje mnoho znaků a tvoří jej kombinace malých a velkých písmen a číslic. Je možné vytvořit zvlášť heslo pro otevření a jiné heslo pro úpravy. Po potvrzení je na nás toto heslo znovu vyžádáno. Poté, co jsme heslo nastavili, prezentaci uložíme. Při otevírání prezentace, je na uživateli jestli chce prezentaci pouze otevřít pouze pro čtení, nebo do ní chce i zapisovat.

48 Nastavení prezentace Další nastavení prezentace naleznete na kartě Prezentace ve skupině Nastavení pod tlačítkem Nastavit prezentaci. Objeví se okno, kde je volba zobrazení prezentace na celé obrazovce nebo v okně. Prezentaci můžete nastavit tak, aby se opakovala tolikrát, než předvádějící stiskne klávesu ESC. Můžete zde také dočasně vypnout mluvený komentář nebo animace, pokud se to zrovna nehodí. V této roletce můžete nastavit barvu pera, které bude použito při zápiscích při výkladu. Prezentovat nemusíte všechny snímky, ale například v určitém rozsahu od - do. Když má prezentace nastavené časování, které je zrovna nepoužitelné, vypněte ho zaškrtnutím této volby. Pro vyšší výkon je možné použít hardwarovou akceleraci, pokud jí váš počítač podporuje. Prezentaci můžete také nastavit jiné rozlišení obrazovky, než je to aktuální. Čím vyšší rozlišení nastavíte, tím bude prezentace náročnější na výkon vašeho počítače. Nastavení nakonec potvrdíte tlačítkem OK.

49 Zobrazení předvádějícího
Pokud máte k počítači připojenou obrazovku a současně i projektor, aplikace Power Point tato dvě zařízení umožňuje efektivně využít. Na kartě Prezentace ve skupině Monitory si zaškrtněte zobrazení přednášejícího. V této roletce vyberte obrazovku, kterou sledují posluchači. Prezentaci spustíte a na své obrazovce uvidíte promítaný obsah na plátně spolu s dalšími praktickými funkcemi. Zde je vidět aktuální snímek, který je právě promítán. Pod snímkem je k dispozici také několik psacích potřeb jako například pero nebo zvýrazňovač. Těmito nástroji můžete do prezentace vkládat ručně psané poznámky. Pod snímkem také vidíte tlačítka pro pohyb zpět a vpřed, číslo snímku a počet snímků v prezentaci, čas prezentace a aktuální čas. Na Snímky jde také klepnout, chcete-li přeskočit snímek nebo chcete-li se vrátit k již předvedenému snímku. V pravé části okna se nachází poznámky pro aktuální snímek. Tímto tlačítkem můžete prezentaci kdykoliv ukončit, nebo prezentaci stopnout a zatemnit obrazovku. Toto zobrazení prezentace vyžaduje, aby byl počítač uzpůsoben k podpoře více monitorů.


Stáhnout ppt "Power Point 2007 Ing. Zdenka Kubištová."

Podobné prezentace


Reklamy Google