Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010"— Transkript prezentace:

1 L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010
Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů Lze vytvářet vlastní karty s vlastními skupinami příkazů a jejich nastavení lze ukládat (lze obnovit i do původního nastavení) – Možnosti Kontextové menu u Karty – tabulka, obrázek, záhlaví, apod. – většina na kartě Vložení Některé programy mohou přidat vlastní pás karet (Add-in) Panel Rychlý přístup Karty (Karta Domů) Popis prostředí, Karty, panel Rychlý přístup + jeho přizpůsobení Word 2010, stejně jako Word 2007 pracuje s pásy Karet Karty obsahují záložky se skupinami příkazů Lze vytvářet vlastní karty s vlastními skupinami příkazů Některé programy mohou přidat vlastní pás karet (Add-in) Karta Soubor (Záložka Písmo) Skupiny Další možnosti Skupiny

2 L1 - Karta Soubor – Office BackStage

3 L1 - Zobrazení pravítka, základní úkony s dokumentem
Ikona pro zapnutí pravítka Úkol Menu Klávesová zkratka Vytvořit nový dokument Soubor - Nový CTRL + N Otevřít dokument Soubor - Otevřít CTRL + O Vytisknout dokument Soubor - Tisk CTRL + P

4 L1 - Úkoly Maximalizace/minimalizace pásu karet
Uložení vlastního nastavení (pás Karet, Rychlý přístup, vše) Přizpůsobení vzhledu pásu karet podle obrázku Vytvořte kartu s názvem Moje karta podle obrázku Karta bude obsahovat 3 skupiny : Manipulace se souborem, Písmo a Tabulka. Kartu umístěte na konec pásu karet. Tlačítka na panelu Rychlý přístup – Vytvořte vlastní panel pro Rychlý přístup, který bude obsahovat následující tlačítka : Nový dokument, Otevřít soubor, Uložit, Uložit jako jiný formát, Zpět a Znovu. Vyvolejte jakékoliv kontextové menu u karty Vložení a prohlédněte si jeho možnosti. Otevřete dokument Test.docx a zjistěte : celkovou dobu úprav, datum posledního otevření, autora, počet slov. Zobrazte pravítko pro tento dokument. Jaké skupiny obsahuje karta Reference? Má některá z nich další možnosti nastavení?

5 L2 – Základní operace s textem
Základní operace jsou : vkládání, smazání, výběr, kopírování, vyjmutí, odstranění, drag & drop, vyhledání textu, nahrazení Možnosti při výběru textu – slovo, řádek, odstavec, výběr přes SHIFT, ALT, CTRL + používání šipek při výběru. Označení celého textu. Po výběru textu se objeví plovoucí Panel nástrojů Rozdíl mezi kopírováním a vyjmutím Při vkládání ze schránky přes kontextové menu – 3 možnosti – zachování formátu Sloučení formátování Pouze text

6 L2 – Klávesové zkratky při základních operacích s textem – Karta Domů
Dolní index : CTRL+= Kopírovat : CTRL + C Horní index : CTRL+% Výběr písma : CTRL+SHIFT+F Větší: CTRL+? Vyjmout : CTRL + X Menší: CTRL+; Přeškrtnuté : Přenesení formátu : CTRL+SHIFT+C Dvojklik : opakovaně Jednoklik : jednou Escape:zrušení Podtržené : CTRL+U SHIFT+F3 Kurzíva : CTRL+ I CTRL + SHIFT+ W CTRL + SHIFT+ D Tučné : CTRL+ B

7 L2 – Dialog Písmo – Karta Domů
CTRL + D CTRL+= SHIFT + F3 CTRL+% CTRL + SHIFT+ K CTRL+U CTRL + SHIFT+ A CTRL+ I CTRL + SHIFT+ W CTRL+ B

8 L2 – Klávesové zkratky Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků CTRL+D Změna velikosti písmen SHIFT+F3 Nastavení všech písmen velkých CTRL+SHIFT+A Nastavení tučného písma CTRL+B Nastavení podtrženého písma CTRL+U Podtržení slov, avšak nikoli mezer CTRL+SHIFT+W Nastavení dvojitého podtržení textu CTRL+SHIFT+D Nastavení skrytého písma CTRL+SHIFT+H Nastavení kurzívy CTRL+I Nastavení kapitálek CTRL+SHIFT+K Nastavení dolního indexu (automatické mezery) CTRL+ROVNÁ SE Nastavení horního indexu (automatické mezery) CTRL+SHIFT+PLUS Odstranění ručního formátování znaků CTRL+MEZERNÍK Změna textu výběru na písmo Symbol CTRL+SHIFT+Q Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny písma CTRL+SHIFT+F Zvětšení velikosti písma CTRL+SHIFT+, Zmenšení velikosti písma CTRL+; Zvětšení velikosti písma o 1 bod CTRL+) Zmenšení velikosti písma o 1 bod CTRL+SHIFT+)

9 Dokument uložte jako L2-vasejmeno.docx
L2 - Úkoly Otevřete soubor L2.docx Dokument uložte jako L2-vasejmeno.docx Zrušte formátování celého textu pomocí klávesových zkratek Naformátujte : 1. odstavec – tučná kurzíva 2. odstavec - jednoduše podtržené písmo 3. odstavec : změňte typ písma na Arial, velikost 14 b. 4. odstavec – označte tak, aby jej tiskárna nevytiskla (skrytý text) 5. odstavec – vyzkoušejte si různé typy formátování textu – velikost písma, tok textu apod. Na vámi zvolené části textu si vyzkoušejte funkci různých klávesových zkratek Soubor uložte a uzavřete

10 L3 – Formátování odstavce – Karta Domů
Odrážky Odsazení vlevo – vpravo CTRL + M, CTRL+SHIFT+M Číslované odrážky Netisknutelné znaky - formátování Víceúrovňový seznam Ohraničení odstavce Řádkování : CTRL+SHIFT+1 (2,5) Do bloku: CTRL + J Stínování textu v odstavci Doprava : CTRL + R Na střed : CTRL + E Doleva : CTRL + L Interaktivita při přesunu myškou

11 L3 – Formátování odstavce – Karta Domů
Formátování odstavce zahrnuje : Vytvoření odstavce - ENTER Formátování se vždy týká celého odstavce Zjištění formátování odstavce : SHIFT + F1 Zarovnání odstavce – doleva, doprava, do bloku, na střed Řádkování – obvykle 1 – 1,5 – 2 - násobky Odsazení zleva – zprava (CTRL+M) Předsazení prvního řádku Práce s pravítkem, vzdálenosti na pravítku Mezery před a za odstavcem – jak nastavit, body Seznamy – odrážky, číslované, vnořené Jak zrušit formátování odstavce Používání tabulátoru a zarážek Před formátováním je vždy nutné vybrat tu část, kterou budeme formátovat.

12 L3 – Formátování odstavce – zarovnání
CTRL + L CTRL + E CTRL + R CTRL + J

13 L3 – Formátování odstavce – odsazování odstavce - pravítko
Odsazení vlevo = 0 Odsazení vlevo = 2 cm Odsazení prvního řádku vlevo = 2 cm Předsazení = 2 cm Tažením se odsazuje 1. řádek Zrušení odsazení a předsazení : CTRL + Q Tažením se předsazuje 1. řádek Tažením se odsazuje celý odstavec

14 Dokument uložte jako L3-vasejmeno.docx
L3 – Úkoly Otevřete soubor L3.docx Dokument uložte jako L3-vasejmeno.docx V celém textu nastavte řádkování 1,5 Prostřední odstavec textu zarovnejte do bloku U všech odstavců nastavte odsazení prvního řádku na 2 cm U posledního odstavce odsaďte suroviny (tj. text) na 5 cm zleva U třetího odstavce nastavte mezeru před na 40 b. a mezeru za na 50 bodů První odstavec ohraničte zelenou čarou tloušťky 5 bodů a vystínujte žlutě Ohraničte celou stránku vámi zvoleným ohraničením Třetí odstavec vystínujte libovolnou barvou Soubor uložte

15 L4 – Zarážky a tabulátory, pravítko
Úchop zarážky myší, posun Klávesa ALT Vymazání zarážky Vodicí znaky Posun zarážek Nastavení vodicích znaků Výchozí krok tabulátoru

16 L4 – Seznamy – číslované a nečíslované
1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň 5. úroveň 5. úroveň 4. úroveň 4. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 1. úroveň 1. úroveň 1. úroveň

17 Rychlé vytvoření seznamu : číslice – mezera – Enter Jiné číselné řady
L4 – Seznamy Rychlé vytvoření seznamu : číslice – mezera – Enter Jiné číselné řady Jak nevytvořit automaticky číslovaný seznam (CTRL+Z, Zpět) Vnořený seznam : posun o 1 úroveň : Tab, SHIFT + Tab Vytvoření číslovaného seznamu z existujících odstavců Nastavení prvního čísla seznamu podle mé představy Formátování seznamů Vytvoření výčtu Výběr znaku pro výčet a odrážky

18 L4 – Úkoly Otevřete soubor L4.docx
Pomocí tabulačních zarážek vytvořte seznam podle obrázku Vytvořte číslovaný a nečíslovaný seznam dopravních prostředků podle úrovní Odstraňte barevné formátování textu Soubor uložte pod názvem L4-vasejmeno.docx

19 L5 – Šablony Proč využíváme šablony
Šablona může obsahovat vše, co obsahuje běžný dokument Založení dokumentu pomocí šablony : Soubor - Nový Navigační lišta

20 L5 – Šablony – vlastní šablona
Postup vytvoření vlastní šablony Vytvoříme dokument a do něj vložíme vše podle potřeby Klepneme na kartu Soubor Příkaz Uložit a Odeslat Změňte typ souboru na typ Šablona (=.dotx, .dot, .dotm) Příkaz Uložit jako…

21 L5 – ukládání dokumentu Co si zapamatujeme Přípony dokumentů Wordu :
docx = dokument Wordu 2010 docm = dokument Word s podporou maker doc = dokument Word 97 – 2003 Název dokumentu nesmí obsahovat znaky : lomítko, znaménka < >, otazník, středník, uvozovky, svislou linku, dvojtečku, středník Má-li dokument koncovku .doc, lze jej převést do Wordu dvěma způsoby : Soubor – Převést Otevřít dokument ve Wordu 2010 a Uložit s příponou .docx jako dokument Wordu 2010 Dokument je možno automaticky ukládat ( Soubor - Možnosti aplikace Word – Uložit – nastavit parametry v dialogovém okně). Lze nastavit i místo, kam se bude tento soubor ukládat.

22 L5 – Automatické uložení a obnovení souboru - parametry

23 L5 – Uložení dokumentu ve formátu PDF (Portable Document Format)
Soubor - Uložit a odeslat – Vytvořit dokument PDF/XPS – Vytvořit soubor PDF/XPS Nastavit Optimalizaci před Publikováním do PDF dle potřeby 2 1 Dialog pro publikaci do PDF 3

24 L5 – Ochrana dokumentu - heslo
Dokument lze chránit heslem : Pro Otevření Pro Zápis Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) 1 Dialog Uložit jako 3 2

25 L5 – Ochrana dokumentu - Uzamčení
Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) Uzamknout – viz Pravé boční menu 1 Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti 2 3

26 L5 – Možnosti otevření dokumentu
Dialog pro Otevření – CTRL+O Soubor – Otevřít (CTRL + O) 1 2 V prohlížeči – htm, html soubory Chráněné zobrazení : soubor je chráněn proti změnám Otevřít s transformací : pro XML a XSL soubory Otevřít a opravit : nelze-li soubor normálně otevřít

27 L6 – Styly odstavce a znaků
Typy stylů : Propojený Odstavec Znak Tabulka Seznam TIP: Zobrazení formátování SHIFT + F1 Styly : Slouží k rychlému formátování dokumentu, sjednocují vzhled i formát Pojmenovaná a definovaná sada vlastností odstavce nebo textu Některé jsou už v základu vytvořené Lze je měnit a vytvářet nové

28 L6 – Styly odstavce a znaků
Styl lze přiřadit : 1. pomocí Galerie rychlých stylů 2. Pomocí ikony Změnit styly Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit styl textu , ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu podle textu 1 Pravé myšítko - Styly – Aktualizovat styl normální 2 Pravé myšítko - Styly – Uložit výběr jako nový styl 3. Nebo také takto : CTRL + SHIFT + S

29 L6 – Aktualizace stylu podle textu
Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit připravený styl k textu , ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu podle textu 1 2 Pravé myšítko - Styly – Aktualizovat styl normální Pravé myšítko - Styly – Uložit výběr jako nový styl

30 L6 – Vytvoření stylu podle formátování
1 3 2

31 L6 – Úprava stylů Dialog úpravy stylu 1 3 2

32 L7 – Vzhled dokumentu – Dělení slov a Sloupce
karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky – příkaz Dělení slov Ruční rozdělení slova : umístit kurzor do místa rozdělení – stisknout CTRL + pomlčka Sloupce karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky – volba Sloupce – případně volba Další sloupce Volba Další sloupce umožní podrobnější nastavení Zalomení sloupce od kurzoru : umístit kurzor – karta Rozložení stránky – skupina Vzhled stránky – příkaz Konce – příkaz Sloupce

33 L7 – Vzhled dokumentu – Iniciála, Titulní stránka
karta Vložení - skupina Text– příkaz Iniciála – nastavení Odstranění Iniciály : karta Vložení - skupina Text– příkaz Iniciála – nastavení Žádný Titulní stránka karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana – výběr z Galerie Odstranění Titulní stránky : karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana – příkaz Odebrat aktuální titulní stranu

34 L7 – Vzhled dokumentu – Ohraničení a Stínování
Ohraničení a stínování textu karta Domů - skupina Odstavec - příkaz Ohraničení a stínování 1 2 Podrobné nastavení

35 L7 – Vzhled dokumentu – Oddíly
Oddíly se používají tam, kde je potřeba vytvořit odlišné uspořádání textu, např. některé stránky mají být na šířku, jiné na výšku, potřebujeme-li číslovat dokument po určitém počtu stran znovu od počátku apod. Oddíly se zobrazují kliknutím na znak Zobrazit vše na kartě Domů

36 L7 – Vzhled dokumentu – Motiv dokumentu
Sada vybraných formátovacích prvků. Rychle dodá profesionální vzhled dokumentu. karta Rozložení stránky - skupina Motivy - příkaz Motivy Při práci s Motivy lze zvlášť měnit písma, barvy nebo efekty Motiv dokumentu má při uložení koncovku .thmx

37 Kontrola pravopisu L8 – Pravopis
karta Revize - skupina Kontrola pravopisu - příkaz Pravopis a gramatika Stavový řádek Chyby v dokumentu jsou indikovány také symbolem ve stavovém řádku Nastavení jazyka dokumentu Kontrolu lze zapnout přímo při psaní (karta Soubor – příkaz Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice) Uživatelský slovník (karta Soubor – příkaz Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice – Vlastní slovníky) Zařazení slova do slovníku Záměna jednoho slova / všech slov v dokumentu Kontrola gramatiky (viz další snímek) Tezaurus Překlad

38 L8 – Pravopis – Možnosti Wordu při kontrole pravopisu a gramatiky

39 L9 – Příprava pro tisk – Možnosti zobrazení dokumentu
Zobrazení dokumentu – 5 možností karta Zobrazení - skupina Zobrazení dokumentů Kromě tohoto zobrazení jsou na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit ještě : Pravítko Mřížka Navigační podokno Stavový řádek Úroveň přiblížení

40 L9 – Příprava pro tisk - Navigační podokno
karta Zobrazení - skupina Zobrazit Procházet nadpisy dokumentu Procházet stránky dokumentu Procházet výsledky aktuálního hledání Karta Zobrazení – skupina Okno Rozdělení pomocí příčky Nové okno Uspořádat vše Náhled před tiskem : karta Soubor – Tisk

41 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky
Vzhled stránky se nastavuje karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky Dialogové okno Vzhled stránky Vysvětlení okrajů, hřbetu Více stránek, brožura Orientace 3 záložky v dialogovém okně Vzhled stránky

42 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky

43 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky
Co je nutné vysvětlit Okraje dokumentu Nastavení okrajů v dokumentu Orientace stránky Velikost stránky Konec stránky / oddílu Číslování řádků Tisk více stránek Rozložení záhlaví a zápatí Svislé zarovnání textu na stránce

44 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky
Lze použít vlastní vodoznak

45 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Číslování stránek
Číslování lze vložit buď Na stránku Do záhlaví / zápatí 1 Karta Vložení 3 2

46 L9 – Vzhled stránky – Číslování stránek
Číslování lze vložit buď Na stránku Do záhlaví / zápatí 1 Karta Vložení 2 3

47 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí (ZZ)
Karta Vložení Co se naučíte Záhlaví = hlavička, zápatí = patička K čemu to je Co a jak lze do ZZ vkládat Jak otevřu ZZ Odebrání ZZ z první stránky Navigace mezi ZZ Vzdálenost ZZ od kraje stránky 3

48 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí (ZZ)
Karta Vložení – po výběru Záhlaví / Zápatí se zobrazí karta Návrh – Nástroje záhlaví a zápatí Co se naučíme Popis karty Nástroje ZZ a práce s ní

49 L 10 – Delší dokumenty - osnova
K čemu je osnova? Přehled o dokumentu, rychlá orientace, třídění odstavců 9 úrovní, základní text má úroveň 9 Je-li dokument správně naformátován pomocí stylů, není potřeba se zabývat nastavováním úrovní Zapnutí osnovy : karta Zobrazení – ikonka Osnova

50 L 10 – Delší dokumenty – Navigace v osnově
Přechod na nejvyšší úroveň Zvýšit úroveň – SHIFT + TAB Snížit úroveň - TAB Přechod na nejnižší úroveň Změnu úrovně osnovy odstavce bez změny formátování provádíme na kartě Domů – skupina Odstavec – dialogové okno Odstavec Provedeme-li změnu v náhledu Osnova, dojde ke změně formátování podle úrovně Osnovy Rozbalit / Sbalit úroveň Přesunout dolů / nahoru

51 L 10 – Delší dokumenty – přesun odstavce v osnově
Možnost sbalit / rozbalit dvojklikem Možnost přesunu / kopírování celého odstavce (využít klávesu CTRL)

52 L 10 – Delší dokumenty – Obsah
Vygenerování obsahu lze provést, pokud je v dokumentu používáno formátování pomocí stylů Nadpis # Pokud dojde ke změně v dokumentu, je nutné obsah Aktualizovat karta Reference – ikona Obsah – nabídka Vložit obsah

53 L 10 – Delší dokumenty – Rejstřík
Ruční vytvoření Označení položek (po jedné, všechny – modální okno) – karta Reference – skupina Rejstřík – Označit položku Vložení rejstříku do stránky – dialogové okno Rejstřík

54 L 10 – Delší dokumenty – Rejstřík vytvořený automaticky
Je nutné vytvořit seznam pro automatické vyhledání položek rejstříku v dokumentu, tzv. konkordantní rejstřík Rejstřík uložíme jako samostatný dokument – doc, xls apod. Vložení rejstříku do stránky – dialogové okno Rejstřík - příkaz Automaticky Příklad - konkordantní rejstřík chléb Potraviny:pečivo mouky čerstvým Čerstvý chléb

55 L 10 – Delší dokumenty – Bibliografie
karta Reference – Vložit citaci – Přidat nový pramen Bibliografie je seznam pramenů, které byly použity při vytváření určitého dokumentu Nachází se na konci dokumentu Generuje se na základě informací, které o pramenu poskytneme Je možné použít několik různých stylů citace pramenů

56 L 10 – Delší dokumenty – Titulky a Seznam obrázků
Tabulky, rovnice, grafy, obrázky i další objekty je možné opatřit popisem, který je automaticky číslován podle určeného formátu. Tomuto popisu se říká Titulek. Na konci dokumentu je potom možné vygenerovat seznam obrázků, grafů, tabulek apod. Titulek je možné vložit přes pravé (kontextové) menu

57 L 11 – Vkládání prvků – Hypertextový odkaz
Jakému objektu jej lze přiřadit Kam směřuje – cíl odkazu Jak se spouští Vzhled , na čem je vzhled odkazu závislý Vytvoření odkazu Odebrání odkazu Jak zajistit, aby se odkazy nepsaly na stránku Vytvoření křížového odkazu Záložky v dokumentu a vztah k odkazu Možnosti vložení Pravé menu Karta Vložení – Hypertextový odkaz

58 L 11 – Vkládání prvků – Kliparty a obrázky
Porovnání obrázek – klipart Vložení obrázku do dokumentu Rastr – vektor – porovnání a vysvětlení Kliparty Kresby, filmy, zvuky Co je vektorový formát Vyhledávání klipartů Odstranění klipartu

59 L 11 – Vkládání prvků – Obrázky
Formátování obrázků karta Formát obrázku Pravé menu – dialogové okno Formát obrázku Rozsáhlé možnosti nastavení – vysvětlení a procvičení jednotlivých funkcí

60 L 11 – Vkládání prvků – Obrázky
Odebrání pozadí Úprava jasu / kontrastu Zaostření / rozostření Přebarvení, sytost Průhledná barva Grafické efekty Komprese Změna obrázku Ohraničení Efekty Rozložení Změna umístění Obtékání textu Nastavení pořadí při překrytí Zarovnání na stránce Otočení Oříznutí Změna tvaru Poměr stran Ukotvení k textu Velikost Přesunování

61 L 11 – Vkládání prvků – Vložení snímku obrazovky
Při vkládání snímku výřezu obrazovky je nutné po výběru programu, ze kterého budeme tento výřez dělat, se na tento program přepnout rychle, jinak jej nelze provést. Příklad výřezu obrazovky z programu PicPick

62 L 11 – Vkládání prvků – Poznámky pod čarou a vysvětlivky
Vlastní vložení poznámky Formátování Automatické značení, vlastní číslování Vzájemná záměna Zobrazení a tisk Odstranění – viz další snímek

63 L 11 – Vkládání prvků – Odebrání poznámek z dokumentu
^f Stisk tlačítka Nahradit vše odstraní poznámky pod čarou

64 L 11 – Vkládání prvků – Vložení symbolů
karta Vložení - Symboly

65 L 11 – Vkládání prvků – Vložení data a času
karta Vložení - Symboly Datum / čas se vloží na místo kurzoru

66 L 12 – Tabulky Tabulky Možnosti využití tabulky ve Wordu
Pojmy buňka, řádek, sloupec, ohraničení, pozadí buňky, mřížka, úchyt, značka konce řádku, značka konce buňky Způsoby vytvoření tabulky : Zadáním parametrů Kreslením Tabulka z Excelu Možnost vložení Rychlé tabulky

67 L 12 – Tabulky Operace v rámci tabulky Odstranění řádků a sloupců
Označení celé tabulky k formátování Označení řádku / sloupce / buňky k formátování Vložení textu / čísla / vzorce do buňky Ohraničení tabulky Zarovnání buněk Směr textu Přiřazení stylů Používání Tabulátoru v tabulce Odebrání buněk / řádků / sloupců Sloučení buněk Šířka sloupců a výška řádků Převod tabulky na text / textu na Tabulku Zopakování záhlaví na každé stránce Přetečení řádku na další stranu

68 L 12 – Grafy Grafy Vložení grafu Změna typu grafu
Přesun řádku – sloupce Výběr zdroje dat Úprava dat Aktualizace dat Změna rozložení grafu Styl

69 L 12 – Nástroje grafu

70 L 12 – Grafy – formát a styly
Formátování a styly grafu Provedení výběru k formátování grafu Formátování výběru Obnovení do původního stavu Vložení obrázku / textového pole do grafu Nastavení názvu grafu Jak popsat osy Přidání a zrušení legendy grafu Tvorba popisků dat Zobrazení tabulky dat u grafu Změna rozložení os grafu Nastavení mřížky Změna pozadí Výběr výplně tvaru 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 13

71 L 12 – Grafy - pozice Umístění a zarovnání grafu na stránce
3 Výběr výplně tvaru Pozice grafu Změna velikosti grafu Odstranění grafu 1 2 3 4

72 L 12 – Grafy - příklad

73 L 12 – SmartArt

74 Jaro Léto Podzim Zima L 12 – SmartArt Operace v rámci SmartArtu
Vytvoření SmartArtu Změna velikosti Přidání obrazce Přidání odrážky Přepnutí psaní zprava doleva Zvýšení a snížení úrovně odrážky Rychlé zadání a uspořádání textu Změna rozložení diagramu Změna stylu diagramů SmartArt Styly obrazců Změna stylu Wordartu Obnovení diagramu Smazání SmartArtu Jaro Léto Podzim Zima

75 L 13 – Různé nástroje – vyhledávání a nahrazování textu
Základní hledání

76 L 13 – Různé nástroje – vyhledávání a nahrazování textu
Nahrazení slova nebo částí slov Použít zástupné znaky : Možnost použití operátoru *, ? , v případě znaku, který je použit jako zástupný, je nutno použít \. Zvláštní : Seznam speciálních znaků, pomocí kterých lze nahradit danou část textu Formát : Nahrazení formátu písma, odstavce, tabulátoru, jazyka, rámečku, stylu a zvýraznění

77 L 13 – Různé nástroje – Sledování změn
Zapnutí sledování : karta Revize – Omezit úpravy Sledování změn v zamčeném dokumentu Zobrazení změn Nastavení zobrazení změn Zobrazení pro revize Způsob zvýraznění změn Označení změny Přesun mezi změnami v dokumentu Přijetí a odmítnutí změny Chceme-li, aby nikdo nemohl změnit náš vytvořený dokument, zamkneme jej a povolíme jen sledování změn. Všechny změny, které budou provedeny, se neprojeví v dokumentu, ale budou zobrazeny jako sledované změny. Ty pak mohou být přijaty nebo odmítnuty ( po vložení hesla pro odemčení dokumentu). Možné způsoby zobrazení při sledování změn v dokumentu

78 L 13 – Různé nástroje – Komentáře
Vložení komentáře Zobrazení komentáře Kde se zobrazují Vzhled bublin Spojovací čáry mezi bublinami a komentáři Změna jména uživatele Wordu Oprava komentáře Odstranění komentáře

79 L 13 – Různé nástroje – Možnosti nastavení
Sledovat změny Změnit možnosti sledování Změnit jméno – otevře Dialog změny uživatele

80 L 13 – Různé nástroje – Porovnání dvou verzí dokumentu
Dva dokumenty vedle sebe, synchronní posuv Obnovení pozice okna Právní porovnání Sloučení dokumentů První.docx Druhý.docx

81 L 13 – Různé nástroje – Zamčení dokumentu proti změnám
Nastavení Omezení formátování Omezení úprav Použití zámku

82 L 13 – Různé nástroje – Korespondence
Obálky Štítky

83 L 14 – Kreslení v dokumentu
Vložení obrazce Klávesové zkratky Změna velikosti Úprava obrazce Možnosti formátování Vložení textu Změna stylu obrazce Výplň tvaru Změna obrysu Přenesení tvaru Obtékání Zarovnání Seskupení Otočení Formát obrazce – pravé tlačítko myši

84 L 14 – Kreslení v dokumentu
Vložení obrazce Klávesové zkratky Změna velikosti Úprava obrazce Možnosti formátování Vložení textu Změna stylu obrazce Výplň tvaru Změna obrysu Přenesení tvaru Obtékání Zarovnání Seskupení Otočení

85 Kvalita potravin L 14 – Word Art Word Art Vložení WordArtu
Změna velikosti Přepsání textu Zobrazení svislého textu Zarovnání textu Styl WordArtu Výplň textu Obrys textu Textové efekty Smazání WordArtu Kvalita potravin

86 L 14 – Textové pole Textové pole Vložení WordArtu Změna velikosti
Jak vložit text Propojení polí Formátování textového pole Propojené textové pole


Stáhnout ppt "L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google