Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010 • Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů • Lze vytvářet vlastní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010 • Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů • Lze vytvářet vlastní."— Transkript prezentace:

1 L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010 • Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů • Lze vytvářet vlastní karty s vlastními skupinami příkazů a jejich nastavení lze ukládat (lze obnovit i do původního nastavení) – Možnosti • Kontextové menu u Karty – tabulka, obrázek, záhlaví, apod. – většina na kartě Vložení • Některé programy mohou přidat vlastní pás karet (Add-in) Karty SkupinyDalší možnosti Skupiny Panel Rychlý přístup (Záložka Písmo) (Karta Domů) Karta Soubor

2 L1 - Karta Soubor – Office BackStage

3 L1 - Zobrazení pravítka, základní úkony s dokumentem Ikona pro zapnutí pravítka ÚkolMenuKlávesová zkratka Vytvořit nový dokumentSoubor - NovýCTRL + N Otevřít dokumentSoubor - OtevřítCTRL + O Vytisknout dokumentSoubor - TiskCTRL + P

4 L1 - Úkoly 1.Maximalizace/minimalizace pásu karet 2.Uložení vlastního nastavení (pás Karet, Rychlý přístup, vše) 3.Přizpůsobení vzhledu pásu karet podle obrázku • Vytvořte kartu s názvem Moje karta podle obrázku • Karta bude obsahovat 3 skupiny : Manipulace se souborem, Písmo a Tabulka. • Kartu umístěte na konec pásu karet. 4.Tlačítka na panelu Rychlý přístup – Vytvořte vlastní panel pro Rychlý přístup, který bude obsahovat následující tlačítka : Nový dokument, Otevřít soubor, Uložit, Uložit jako jiný formát, Zpět a Znovu. 5.Vyvolejte jakékoliv kontextové menu u karty Vložení a prohlédněte si jeho možnosti. 6.Otevřete dokument Test.docx a zjistěte : celkovou dobu úprav, datum posledního otevření, autora, počet slov. Zobrazte pravítko pro tento dokument. 7.Jaké skupiny obsahuje karta Reference? Má některá z nich další možnosti nastavení?

5 L2 – Základní operace s textem • Základní operace jsou : vkládání, smazání, výběr, kopírování, vyjmutí, odstranění, drag & drop, vyhledání textu, nahrazení • Možnosti při výběru textu – slovo, řádek, odstavec, výběr přes SHIFT, ALT, CTRL + používání šipek při výběru. Označení celého textu. • Po výběru textu se objeví plovoucí Panel nástrojů • Rozdíl mezi kopírováním a vyjmutím • Při vkládání ze schránky přes kontextové menu – 3 možnosti – 1.zachování formátu 2.Sloučení formátování 3.Pouze text

6 L2 – Klávesové zkratky při základních operacích s textem – Karta Domů Podtržené : CTRL+U Kurzíva : CTRL+ I Tučné : CTRL+ B Přeškrtnuté : Dolní index : CTRL+= Horní index : CTRL+% Větší : CTRL+? Menší : CTRL+; SHIFT+F3 Výběr písma : CTRL+SHIFT+F Kopírovat : CTRL + C Vyjmout : CTRL + X Přenesení formátu : CTRL+SHIFT+C Dvojklik : opakovaně Jednoklik : jednou Escape:zrušení CTRL + SHIFT+ W CTRL + SHIFT+ D

7 L2 – Dialog Písmo – Karta Domů CTRL+U CTRL+ I CTRL+ B CTRL+= CTRL+% CTRL + SHIFT+ W CTRL + D SHIFT + F3 CTRL + SHIFT+ K CTRL + SHIFT+ A

8 L2 – Klávesové zkratky Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny písmaCTRL+SHIFT+F Zvětšení velikosti písmaCTRL+SHIFT+, Zmenšení velikosti písmaCTRL+; Zvětšení velikosti písma o 1 bodCTRL+) Zmenšení velikosti písma o 1 bodCTRL+SHIFT+) Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znakůCTRL+D Změna velikosti písmenSHIFT+F3 Nastavení všech písmen velkýchCTRL+SHIFT+A Nastavení tučného písmaCTRL+B Nastavení podtrženého písmaCTRL+U Podtržení slov, avšak nikoli mezerCTRL+SHIFT+W Nastavení dvojitého podtržení textuCTRL+SHIFT+D Nastavení skrytého písmaCTRL+SHIFT+H Nastavení kurzívyCTRL+I Nastavení kapitálekCTRL+SHIFT+K Nastavení dolního indexu (automatické mezery)CTRL+ROVNÁ SE Nastavení horního indexu (automatické mezery)CTRL+SHIFT+PLUS Odstranění ručního formátování znakůCTRL+MEZERNÍK Změna textu výběru na písmo SymbolCTRL+SHIFT+Q

9 L2 - Úkoly 1.Otevřete soubor L2.docx 2.Dokument uložte jako L2-vasejmeno.docx 3.Zrušte formátování celého textu pomocí klávesových zkratek 4.Naformátujte : • 1. odstavec – tučná kurzíva • 2. odstavec - jednoduše podtržené písmo • 3. odstavec : změňte typ písma na Arial, velikost 14 b. • 4. odstavec – označte tak, aby jej tiskárna nevytiskla (skrytý text) • 5. odstavec – vyzkoušejte si různé typy formátování textu – velikost písma, tok textu apod. 5.Na vámi zvolené části textu si vyzkoušejte funkci různých klávesových zkratek 6.Soubor uložte a uzavřete

10 L3 – Formátování odstavce – Karta Domů Doprava : CTRL + R Doleva : CTRL + L Na střed : CTRL + E Do bloku: CTRL + J Odrážky Číslované odrážky Řádkování : CTRL+SHIFT+1 (2,5) Víceúrovňový seznam Odsazení vlevo – vpravo CTRL + M, CTRL+SHIFT+M Netisknutelné znaky - formátování Stínování textu v odstavci Ohraničení odstavce Interaktivita při přesunu myškou

11 L3 – Formátování odstavce – Karta Domů • Vytvoření odstavce - ENTER • Formátování se vždy týká celého odstavce • Zjištění formátování odstavce : SHIFT + F1 • Zarovnání odstavce – doleva, doprava, do bloku, na střed • Řádkování – obvykle 1 – 1,5 – 2 - násobky • Odsazení zleva – zprava (CTRL+M) • Předsazení prvního řádku • Práce s pravítkem, vzdálenosti na pravítku • Mezery před a za odstavcem – jak nastavit, body • Seznamy – odrážky, číslované, vnořené • Jak zrušit formátování odstavce • Používání tabulátoru a zarážek Formátování odstavce zahrnuje : Před formátováním je vždy nutné vybrat tu část, kterou budeme formátovat.

12 L3 – Formátování odstavce – zarovnání CTRL + L CTRL + E CTRL + R CTRL + J

13 L3 – Formátování odstavce – odsazování odstavce - pravítko Odsazení vlevo = 0 Odsazení vlevo = 2 cm Odsazení prvního řádku vlevo = 2 cm Předsazení = 2 cm Tažením se odsazuje 1. řádek Tažením se předsazuje 1. řádek Tažením se odsazuje celý odstavec Zrušení odsazení a předsazení : CTRL + Q

14 L3 – Úkoly 1.Otevřete soubor L3.docx 2.Dokument uložte jako L3-vasejmeno.docx 3.V celém textu nastavte řádkování 1,5 4.Prostřední odstavec textu zarovnejte do bloku 5.U všech odstavců nastavte odsazení prvního řádku na 2 cm 6.U posledního odstavce odsaďte suroviny (tj. text) na 5 cm zleva 7.U třetího odstavce nastavte mezeru před na 40 b. a mezeru za na 50 bodů 8.První odstavec ohraničte zelenou čarou tloušťky 5 bodů a vystínujte žlutě 9.Ohraničte celou stránku vámi zvoleným ohraničením 10. Třetí odstavec vystínujte libovolnou barvou 11. Soubor uložte

15 L4 – Zarážky a tabulátory, pravítko • Úchop zarážky myší, posun • Klávesa ALT • Vymazání zarážky • Vodicí znaky • Posun zarážek • Nastavení vodicích znaků • Výchozí krok tabulátoru

16 L4 – Seznamy – číslované a nečíslované 4. úroveň 1. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 1. úroveň

17 L4 – Seznamy • Rychlé vytvoření seznamu : číslice – mezera – Enter • Jiné číselné řady • Jak nevytvořit automaticky číslovaný seznam (CTRL+Z, Zpět) • Vnořený seznam : posun o 1 úroveň : Tab, SHIFT + Tab • Vytvoření číslovaného seznamu z existujících odstavců • Nastavení prvního čísla seznamu podle mé představy • Formátování seznamů • Vytvoření výčtu • Výběr znaku pro výčet a odrážky

18 L4 – Úkoly • Otevřete soubor L4.docx • Pomocí tabulačních zarážek vytvořte seznam podle obrázku • Vytvořte číslovaný a nečíslovaný seznam dopravních prostředků podle úrovní • Odstraňte barevné formátování textu • Soubor uložte pod názvem L4-vasejmeno.docx

19 L5 – Šablony • Proč využíváme šablony • Šablona může obsahovat vše, co obsahuje běžný dokument • Založení dokumentu pomocí šablony : Soubor - Nový Navigační lišta

20 L5 – Šablony – vlastní šablona Postup vytvoření vlastní šablony 1.Vytvoříme dokument a do něj vložíme vše podle potřeby 2.Klepneme na kartu Soubor 3.Příkaz Uložit a Odeslat 4.Změňte typ souboru na typ Šablona (=.dotx,.dot,.dotm) 5.Příkaz Uložit jako…

21 L5 – ukládání dokumentu Co si zapamatujeme 1.Přípony dokumentů Wordu : docx = dokument Wordu 2010 docm = dokument Word s podporou maker doc = dokument Word 97 – 2003 2.Název dokumentu nesmí obsahovat znaky : lomítko, znaménka, otazník, středník, uvozovky, svislou linku, dvojtečku, středník 3.Má-li dokument koncovku.doc, lze jej převést do Wordu 2010 dvěma způsoby : 1.Soubor – Převést 2.Otevřít dokument ve Wordu 2010 a Uložit s příponou.docx jako dokument Wordu 2010 4.Dokument je možno automaticky ukládat ( Soubor - Možnosti aplikace Word – Uložit – nastavit parametry v dialogovém okně). Lze nastavit i místo, kam se bude tento soubor ukládat.

22 L5 – Automatické uložení a obnovení souboru - parametry

23 L5 – Uložení dokumentu ve formátu PDF (Portable Document Format) 1.Soubor - Uložit a odeslat – Vytvořit dokument PDF/XPS – Vytvořit soubor PDF/XPS 2.Nastavit Optimalizaci před Publikováním do PDF dle potřeby 1 2 3 Dialog pro publikaci do PDF

24 L5 – Ochrana dokumentu - heslo 1.Dokument lze chránit heslem : • Pro Otevření • Pro Zápis 2.Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) Dialog Uložit jako 1 2 3

25 L5 – Ochrana dokumentu - Uzamčení 1.Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) Uzamknout – viz Pravé boční menu 3 1 2 Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti

26 L5 – Možnosti otevření dokumentu 2 Dialog pro Otevření – CTRL+O Soubor – Otevřít (CTRL + O) 1 • V prohlížeči – htm, html soubory • Chráněné zobrazení : soubor je chráněn proti změnám • Otevřít s transformací : pro XML a XSL soubory • Otevřít a opravit : nelze-li soubor normálně otevřít

27 L6 – Styly odstavce a znaků Styly : • Slouží k rychlému formátování dokumentu, sjednocují vzhled i formát • Pojmenovaná a definovaná sada vlastností odstavce nebo textu • Některé jsou už v základu vytvořené • Lze je měnit a vytvářet nové Typy stylů : • Propojený • Odstavec • Znak • Tabulka • Seznam SHIFT + F1 TIP: Zobrazení formátování

28 L6 – Styly odstavce a znaků Styl lze přiřadit : • 1. pomocí Galerie rychlých stylů • 2. Pomocí ikony Změnit styly Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit styl textu, ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu podle textu Pravé myšítko - Styly – Aktualizovat styl normální Pravé myšítko - Styly – Uložit výběr jako nový styl 2 1 CTRL + SHIFT + S 3. Nebo také takto :

29 L6 – Aktualizace stylu podle textu Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit připravený styl k textu, ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu podle textu Pravé myšítko - Styly – Aktualizovat styl normální Pravé myšítko - Styly – Uložit výběr jako nový styl 2 1

30 L6 – Vytvoření stylu podle formátování 2 1 3

31 L6 – Úprava stylů 2 1 Dialog úpravy stylu 3

32 L7 – Vzhled dokumentu – Dělení slov a Sloupce Dělení slov karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky – příkaz Dělení slov Ruční rozdělení slova : umístit kurzor do místa rozdělení – stisknout CTRL + pomlčka Sloupce karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky – volba Sloupce – případně volba Další sloupce • Volba Další sloupce umožní podrobnější nastavení • Zalomení sloupce od kurzoru : umístit kurzor – karta Rozložení stránky – skupina Vzhled stránky – příkaz Konce – příkaz Sloupce

33 L7 – Vzhled dokumentu – Iniciála, Titulní stránka Iniciála karta Vložení - skupina Text– příkaz Iniciála – nastavení Odstranění Iniciály : karta Vložení - skupina Text– příkaz Iniciála – nastavení Žádný Titulní stránka karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana – výběr z Galerie Odstranění Titulní stránky : karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana – příkaz Odebrat aktuální titulní stranu

34 L7 – Vzhled dokumentu – Ohraničení a Stínování Ohraničení a stínování textu karta Domů - skupina Odstavec - příkaz Ohraničení a stínování 2 1 Podrobné nastavení

35 L7 – Vzhled dokumentu – Oddíly Oddíly Oddíly se používají tam, kde je potřeba vytvořit odlišné uspořádání textu, např. některé stránky mají být na šířku, jiné na výšku, potřebujeme-li číslovat dokument po určitém počtu stran znovu od počátku apod. Oddíly se zobrazují kliknutím na znak Zobrazit vše na kartě Domů ¶

36 L7 – Vzhled dokumentu – Motiv dokumentu Motiv dokumentu Sada vybraných formátovacích prvků. Rychle dodá profesionální vzhled dokumentu. • Při práci s Motivy lze zvlášť měnit písma, barvy nebo efekty • Motiv dokumentu má při uložení koncovku.thmx karta Rozložení stránky - skupina Motivy - příkaz Motivy

37 L8 – Pravopis Kontrola pravopisu karta Revize - skupina Kontrola pravopisu - příkaz Pravopis a gramatika • Nastavení jazyka dokumentu • Kontrolu lze zapnout přímo při psaní (karta Soubor – příkaz Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice) • Uživatelský slovník (karta Soubor – příkaz Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice – Vlastní slovníky) • Zařazení slova do slovníku • Záměna jednoho slova / všech slov v dokumentu • Kontrola gramatiky (viz další snímek) • Tezaurus • Překlad Chyby v dokumentu jsou indikovány také symbolem ve stavovém řádku Stavový řádek

38 L8 – Pravopis – Možnosti Wordu při kontrole pravopisu a gramatiky

39 L9 – Příprava pro tisk – Možnosti zobrazení dokumentu Zobrazení dokumentu – 5 možností karta Zobrazení - skupina Zobrazení dokumentů Stavový řádek Kromě tohoto zobrazení jsou na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit ještě : • Pravítko • Mřížka • Navigační podokno Úroveň přiblížení

40 L9 – Příprava pro tisk - Navigační podokno karta Zobrazení - skupina Zobrazit Procházet nadpisy dokumentu Procházet stránky dokumentu Procházet výsledky aktuálního hledání Náhled před tiskem : karta Soubor – Tisk Karta Zobrazení – skupina Okno • Rozdělení pomocí příčky • Nové okno • Uspořádat vše

41 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky Vzhled stránky se nastavuje • karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky • Dialogové okno Vzhled stránky • Vysvětlení okrajů, hřbetu • Více stránek, brožura • Orientace • 3 záložky v dialogovém okně Vzhled stránky

42 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky

43 Co je nutné vysvětlit • Okraje dokumentu • Nastavení okrajů v dokumentu • Orientace stránky • Velikost stránky • Konec stránky / oddílu • Číslování řádků • Tisk více stránek • Rozložení záhlaví a zápatí • Svislé zarovnání textu na stránce

44 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky • Lze použít vlastní vodoznak

45 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Číslování stránek Číslování lze vložit buď a)Na stránku b)Do záhlaví / zápatí Karta Vložení 1 2 3

46 L9 – Vzhled stránky – Číslování stránek Číslování lze vložit buď a)Na stránku b)Do záhlaví / zápatí Karta Vložení 1 23

47 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí (ZZ) Karta Vložení 3 Co se naučíte • Záhlaví = hlavička, zápatí = patička • K čemu to je • Co a jak lze do ZZ vkládat • Jak otevřu ZZ • Odebrání ZZ z první stránky • Navigace mezi ZZ • Vzdálenost ZZ od kraje stránky

48 L9 – Příprava pro tisk - Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí (ZZ) Karta Vložení – po výběru Záhlaví / Zápatí se zobrazí karta Návrh – Nástroje záhlaví a zápatí Co se naučíme • Popis karty Nástroje ZZ a práce s ní

49 L 10 – Delší dokumenty - osnova Zapnutí osnovy : karta Zobrazení – ikonka Osnova K čemu je osnova? • Přehled o dokumentu, rychlá orientace, třídění odstavců • 9 úrovní, základní text má úroveň 9 • Je-li dokument správně naformátován pomocí stylů, není potřeba se zabývat nastavováním úrovní

50 L 10 – Delší dokumenty – Navigace v osnově Přechod na nejvyšší úroveň Zvýšit úroveň – SHIFT + TAB Přechod na nejnižší úroveň Snížit úroveň - TAB Rozbalit / Sbalit úroveň Přesunout dolů / nahoru Změnu úrovně osnovy odstavce bez změny formátování provádíme na kartě Domů – skupina Odstavec – dialogové okno Odstavec Provedeme-li změnu v náhledu Osnova, dojde ke změně formátování podle úrovně Osnovy

51 L 10 – Delší dokumenty – přesun odstavce v osnově Možnost sbalit / rozbalit dvojklikem Možnost přesunu / kopírování celého odstavce (využít klávesu CTRL)

52 L 10 – Delší dokumenty – Obsah • Vygenerování obsahu lze provést, pokud je v dokumentu používáno formátování pomocí stylů Nadpis # • Pokud dojde ke změně v dokumentu, je nutné obsah Aktualizovat karta Reference – ikona Obsah – nabídka Vložit obsah

53 L 10 – Delší dokumenty – Rejstřík Ruční vytvoření 1.Označení položek (po jedné, všechny – modální okno) – karta Reference – skupina Rejstřík – Označit položku 2.Vložení rejstříku do stránky – dialogové okno Rejstřík

54 L 10 – Delší dokumenty – Rejstřík vytvořený automaticky 1.Je nutné vytvořit seznam pro automatické vyhledání položek rejstříku v dokumentu, tzv. konkordantní rejstřík 2.Rejstřík uložíme jako samostatný dokument – doc, xls apod. 3.Vložení rejstříku do stránky – dialogové okno Rejstřík - příkaz Automaticky chlébPotraviny:pečivo moukyPotraviny:pečivo čerstvýmČerstvý chléb Příklad - konkordantní rejstřík

55 L 10 – Delší dokumenty – Bibliografie • Bibliografie je seznam pramenů, které byly použity při vytváření určitého dokumentu • Nachází se na konci dokumentu • Generuje se na základě informací, které o pramenu poskytneme • Je možné použít několik různých stylů citace pramenů karta Reference – Vložit citaci – Přidat nový pramen

56 L 10 – Delší dokumenty – Titulky a Seznam obrázků • Tabulky, rovnice, grafy, obrázky i další objekty je možné opatřit popisem, který je automaticky číslován podle určeného formátu. Tomuto popisu se říká Titulek. Na konci dokumentu je potom možné vygenerovat seznam obrázků, grafů, tabulek apod. • Titulek je možné vložit přes pravé (kontextové) menu

57 L 11 – Vkládání prvků – Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz • Jakému objektu jej lze přiřadit • Kam směřuje – cíl odkazu • Jak se spouští • Vzhled, na čem je vzhled odkazu závislý • Vytvoření odkazu • Odebrání odkazu • Jak zajistit, aby se odkazy nepsaly na stránku • Vytvoření křížového odkazu • Záložky v dokumentu a vztah k odkazu Možnosti vložení • Pravé menu • Karta Vložení – Hypertextový odkaz

58 L 11 – Vkládání prvků – Kliparty a obrázky Kliparty • Kresby, filmy, zvuky • Co je vektorový formát • Vyhledávání klipartů • Odstranění klipartu Obrázky • Porovnání obrázek – klipart • Vložení obrázku do dokumentu • Rastr – vektor – porovnání a vysvětlení

59 L 11 – Vkládání prvků – Obrázky Obrázky • Formátování obrázků • karta Formát obrázku • Pravé menu – dialogové okno Formát obrázku • Rozsáhlé možnosti nastavení – vysvětlení a procvičení jednotlivých funkcí

60 L 11 – Vkládání prvků – Obrázky • Odebrání pozadí • Úprava jasu / kontrastu • Zaostření / rozostření • Přebarvení, sytost • Průhledná barva • Grafické efekty • Komprese • Změna obrázku • Ohraničení • Efekty • Rozložení • Změna umístění • Obtékání textu • Nastavení pořadí při překrytí • Zarovnání na stránce • Otočení • Oříznutí • Změna tvaru • Poměr stran • Ukotvení k textu • Velikost • Přesunování

61 L 11 – Vkládání prvků – Vložení snímku obrazovky Při vkládání snímku výřezu obrazovky je nutné po výběru programu, ze kterého budeme tento výřez dělat, se na tento program přepnout rychle, jinak jej nelze provést. Příklad výřezu obrazovky z programu PicPick

62 L 11 – Vkládání prvků – Poznámky pod čarou a vysvětlivky • Vlastní vložení poznámky • Formátování • Automatické značení, vlastní číslování • Vzájemná záměna • Zobrazení a tisk • Odstranění – viz další snímek

63 L 11 – Vkládání prvků – Odebrání poznámek z dokumentu ^f Stisk tlačítka Nahradit vše odstraní poznámky pod čarou

64 L 11 – Vkládání prvků – Vložení symbolů karta Vložení - Symboly

65 L 11 – Vkládání prvků – Vložení data a času karta Vložení - Symboly Datum / čas se vloží na místo kurzoru

66 L 12 – Tabulky Tabulky • Možnosti využití tabulky ve Wordu • Pojmy buňka, řádek, sloupec, ohraničení, pozadí buňky, mřížka, úchyt, značka konce řádku, značka konce buňky • Způsoby vytvoření tabulky : • Zadáním parametrů • Kreslením • Tabulka z Excelu • Možnost vložení Rychlé tabulky

67 L 12 – Tabulky Operace v rámci tabulky • Odstranění řádků a sloupců • Označení celé tabulky k formátování • Označení řádku / sloupce / buňky k formátování • Vložení textu / čísla / vzorce do buňky • Ohraničení tabulky • Zarovnání buněk • Směr textu • Přiřazení stylů • Používání Tabulátoru v tabulce • Odebrání buněk / řádků / sloupců • Sloučení buněk • Šířka sloupců a výška řádků • Převod tabulky na text / textu na Tabulku • Zopakování záhlaví na každé stránce • Přetečení řádku na další stranu

68 L 12 – Grafy Grafy • Vložení grafu • Změna typu grafu • Přesun řádku – sloupce • Výběr zdroje dat • Úprava dat • Aktualizace dat • Změna rozložení grafu • Styl

69 L 12 – Nástroje grafu

70 L 12 – Grafy – formát a styly • Provedení výběru k formátování grafu • Formátování výběru • Obnovení do původního stavu • Vložení obrázku / textového pole do grafu • Nastavení názvu grafu • Jak popsat osy Formátování a styly grafu • Přidání a zrušení legendy grafu • Tvorba popisků dat • Zobrazení tabulky dat u grafu • Změna rozložení os grafu • Nastavení mřížky • Změna pozadí • Výběr výplně tvaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71 L 12 – Grafy - pozice • Výběr výplně tvaru • Pozice grafu • Změna velikosti grafu • Odstranění grafu Umístění a zarovnání grafu na stránce 1 2 3 4 2 13

72 L 12 – Grafy - příklad

73 L 12 – SmartArt

74 Operace v rámci SmartArtu • Vytvoření SmartArtu • Změna velikosti • Přidání obrazce • Přidání odrážky • Přepnutí psaní zprava doleva • Zvýšení a snížení úrovně odrážky • Rychlé zadání a uspořádání textu • Změna rozložení diagramu • Změna stylu diagramů SmartArt • Styly obrazců • Změna stylu Wordartu • Obnovení diagramu • Smazání SmartArtu JaroLétoPodzim

75 L 13 – Různé nástroje – vyhledávání a nahrazování textu • Základní hledání

76 L 13 – Různé nástroje – vyhledávání a nahrazování textu • Nahrazení slova nebo částí slov Formát : Nahrazení formátu písma, odstavce, tabulátoru, jazyka, rámečku, stylu a zvýraznění Zvláštní : Seznam speciálních znaků, pomocí kterých lze nahradit danou část textu Použít zástupné znaky : Možnost použití operátoru *, ?, v případě znaku, který je použit jako zástupný, je nutno použít \.

77 L 13 – Různé nástroje – Sledování změn • Zapnutí sledování : karta Revize – Omezit úpravy • Sledování změn v zamčeném dokumentu • Zobrazení změn • Nastavení zobrazení změn • Zobrazení pro revize • Způsob zvýraznění změn • Označení změny • Přesun mezi změnami v dokumentu • Přijetí a odmítnutí změny Chceme-li, aby nikdo nemohl změnit náš vytvořený dokument, zamkneme jej a povolíme jen sledování změn. Všechny změny, které budou provedeny, se neprojeví v dokumentu, ale budou zobrazeny jako sledované změny. Ty pak mohou být přijaty nebo odmítnuty ( po vložení hesla pro odemčení dokumentu). Možné způsoby zobrazení při sledování změn v dokumentu

78 L 13 – Různé nástroje – Komentáře • Vložení komentáře • Zobrazení komentáře • Kde se zobrazují • Vzhled bublin • Spojovací čáry mezi bublinami a komentáři • Změna jména uživatele Wordu • Oprava komentáře • Odstranění komentáře

79 L 13 – Různé nástroje – Možnosti nastavení • Sledovat změny • Změnit možnosti sledování • Změnit jméno – otevře Dialog změny uživatele

80 L 13 – Různé nástroje – Porovnání dvou verzí dokumentu Porovnání • Dva dokumenty vedle sebe, synchronní posuv • Obnovení pozice okna • Právní porovnání • Sloučení dokumentů První.docxDruhý.docx

81 L 13 – Různé nástroje – Zamčení dokumentu proti změnám Zamčení dokumentu • Nastavení • Omezení formátování • Omezení úprav • Použití zámku

82 L 13 – Různé nástroje – Korespondence Korespondence • Obálky • Štítky

83 L 14 – Kreslení v dokumentu Kreslení v dokumentu • Vložení obrazce • Klávesové zkratky • Změna velikosti • Úprava obrazce • Možnosti formátování • Vložení textu • Změna stylu obrazce • Výplň tvaru • Změna obrysu • Přenesení tvaru • Obtékání • Zarovnání • Seskupení • Otočení Formát obrazce – pravé tlačítko myši

84 L 14 – Kreslení v dokumentu • Vložení obrazce • Klávesové zkratky • Změna velikosti • Úprava obrazce • Vložení obrazce • Klávesové zkratky • Změna velikosti • Úprava obrazce • Změna obrysu • Přenesení tvaru • Obtékání • Zarovnání • Změna obrysu • Přenesení tvaru • Obtékání • Zarovnání • Možnosti formátování • Vložení textu • Změna stylu obrazce • Výplň tvaru • Možnosti formátování • Vložení textu • Změna stylu obrazce • Výplň tvaru • Seskupení • Otočení • Seskupení • Otočení

85 L 14 – Word Art Word Art • Vložení WordArtu • Změna velikosti • Přepsání textu • Zobrazení svislého textu • Zarovnání textu • Styl WordArtu • Výplň textu • Obrys textu • Textové efekty • Smazání WordArtu

86 L 14 – Textové pole Textové pole • Vložení WordArtu • Změna velikosti • Jak vložit text • Propojení polí • Formátování textového pole Propojené textové pole


Stáhnout ppt "L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010 • Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů • Lze vytvářet vlastní."

Podobné prezentace


Reklamy Google