Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – www.skolalipa.cz“, reg. č. CZ.1.07/1.1.09/01.0003 www.skolalipa.cz Spolufinancováno z Evropského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – www.skolalipa.cz“, reg. č. CZ.1.07/1.1.09/01.0003 www.skolalipa.cz Spolufinancováno z Evropského."— Transkript prezentace:

1 SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – reg. č. CZ.1.07/1.1.09/ Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský Název prezentace: Stavebně truhlářská výroba,otvorové výplně- okna Snímků :65 Využití pro obor: TRUHLÁŘ, ročník 2. a ročník 3. Využití pro předmět: odborný výcvik technologie materiály stroje a zařízení technické kreslení Datum zpracování : říjen část „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Okna jsou vystavena stálému působení  povětrnostních vlivů /chladu,tlaku větru,vody,tepla/ale i hluku.Současně však musí umožňovat výměnu vzduchu v interiéru stavby, pokud by tomu tak nebylo, zvyšovala by se v interiéru vlhkost vzduchu, jako předpoklad pro vznik plísní.Povětrnostní vlivy působí samostatně, velmi často však v různých kombinacích,nebo působí současně.  Proto je nutné, aby okna byla konstruována a vyráběna dle platných technických norem tak,aby splnila stavebně fyzikální požadavky ověřované při náročných mechanicko fyzikálních  testech v autorizovaných zkušebnách. Stavebně fyzikální vlastnosti  Součinitel prostupu tepla/ tepelně technické vlastnosti/ musí odpovídat ČSN ,3  Průvzdušnost / výměna vzduchu/ musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN 1026  Vodotěsnost / schopnost odolat průniku vody do konstrukce okna a interiéru/musí odpovídat  ČSN EN a ČSN EN 1027  Vzduchová neprůzvučnost / schopnost tlumit hluk / musí odpovídat ČSN EN ISO  a ČSN ISO  Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Rohové spojení Příčle, sloupky, poutce Výtokové otvory Těsnění Rozdělení oken podle druhu polodrážek Konstrukční kování Povrchová úprava Zasklívání

17 Rohové spojení Spojení vlysů rámu a křídel je provedeno čepováním / dvojitý čep a rozpor /, může však být provedeno jiným,pevnostně odpovídajícím způsobem zajišťujícím tuhost konstrukce. Rohové spoje jsou lepené, spoj je zajištěn kolíčky z lehkých slitin,nebo průmyslovými spojovači Lepení( klížení/ je provedeno v klížících hydraulických rámech. Spojení příčlí, sloupků a poutců Konstrukční spojení příčlí je možné na přeplátování, případně na kolíčky průměru 6-8 mm. U sloupků a poutců mohou být použity kolíčky průměru 10 mm. Počet a rozmístění kolíčků určuje výkresová dokumentace v detailech. Lepení konstrukčním spojů je možné pouze lepidly označenými skupinou namáhání D3 podle EN 204, tj. lepidly odolávajícími častému,krátkodobému působení tekoucí vody,nebo kondenzované vody,nebo dlouhodobému působení vysoké vlhkosti.

18

19  Výtokové otvory  Ustanovení o výtokových otvorech řeší ČSN v čl. 50 a příslušná výkresová dokumentace.V zásadě je nutné konstruovat okna tak,aby byl umožněm odtok vody která zatekla do konstrukce okna,nebo vody která zkondenzovala v rámu okna, nebo zasklívací polodrážce okenního křídla. Výtokové otvory jsou buď vyvrtány o průměru min. 8 mm,nebo jsou vyfrézovány. U tzv. EUROOKEN,kde je spodní rámový vlys opatřen tzv. dešťovou lištou jsou již výtokové otvory zhotoveny,  Těsnění oken  Okna jsou ve styku rámu a křídla těsněna zasouvacím těsněním /termoplastický elastomer/,které je v rozích zastřiženo pod úhlem 5 stupňů,  případně ještě svařeno.Kompletovaná okna jsou těsněním opatřena,  u nekompletovaných oken je těsnění dodáváno jako kompletační materiál.

20

21    

22 Základní druhy konstrukčního kování uvádí ČSN , čl. 53 až 55, Podrobný popis kování musí vždy uvádět příslušná technická norma na daný druh okna. DOZ – DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – nosná křídla spojená s rámem mohou být okována třídílnými závěsy nebo otevíravým a sklápěcím kováním - křídla jsou navzájem spojena spojovacími závěsy a okenními spojkami DOD – DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ, tzv.EUROOKNA - nosná křídla pouze otevíravá spojená s rámem mohou být okována dvěma až třemi třídílnými závěsy /podle velikosti a hmotnosti křídla - nosná křídla otevíravá a sklápěcí mohou být okována celoobvodovým kováním / různí výrobci- MACCO,SIGENIA, ROTO /

23

24 POVRCHOVÁ ÚPRAVA Pro povrchovou úpravu platí ustanovení ČSN ,čl. 57 až čl. 60. Okna jsou dodávána jako nekompletovaná pouze s napouštědlem,kompletovaná okna jsou opatřena i vrchní vrstvou. Povrchová úprava syntetickými barvami je v současné době jen velmi málo využívaná. Jejich nevýhoda je v poměrně dlouhé době zasychání-24 hod.při 20 stupních, při používání organických ředidel, ale i ve špatné kvalitě povrchu, kdy dochází k loupání barvy, nevýhodou je i jejich hořlavost. V současné době je používán pro povrchovou úpravu především systém akrylátových vodou ředitelných barev např. systém firmy RHENOCOLL 1. vrstva impregnační základ RHENOCRYL TL 45 – zasychá po 30 minutách při 20 stupních 2. vrchní lazura RHENOCRYL DSL 88 - zasychá po 120 minutách při 20 stupních. Pro tyto barvy není určena třída nebezpečnosti. Tyto barvy, ale i barvy jiných výrobců / GORI,MILESSI aj. / jsou vyráběny v různých barevných odstínech.Povrchová úprava je prováděna v lakovnách se stříkacím boxem a odsáváním.Stříkání je proděno vysokotlakým stříkacím zařízením, křídla a rámy jsou při stříkání zavěšena na podvěsné drážce na které nátěr následně zasychá.

25

26 ZASKLÍVÁNÍ Pro zasklívání platí ustanovení ČSN ,čl. 56. Zasklívání DOZ - DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – zasklení venkovního křídla– sklo tl. 4 mm FLOAT - zasklení vnitřního křídla - sklo tl. 4 mm FLOAT nebo - IZD Sklo je upevněno dřevěnou lištou,případně pryžovou zasklívací lištou. Zasklívání DOJ -DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ /EUROOKNA/ - křídlo –IZD , IZD , IZD / profily křídel 56/78,63/78, 68/78 78/78 - křídlo – IZT / profil křídel 92/78, 92/92 IZD = izolační dvojsklo IZT = izolační trojsklo IZD,IZT jsou uložena do polodrážky,zajištěna dřevěnou zasklívací lištou a trvale pružným tmelem. Zasklívací polodrážka je odvětrána a odvodněna.

27

28

29  Pro balení, dopravu a skladování oken a balkonových dveří platí ustanovení  ČSN , čl.72 až čl. 75. Okna mohou být dodávána v obalu, mohou však být balena  do PE fólie,případně do PE smršťovací fólie s ochranou na exponovaných místech kartonem  ve tvaru U, případně ještě s ochrannými kartonovými rohy.  Doprava oken do meziskladů je prováděna v krytých dopravních prostředcích, Křídla jsou v polodrážce rámu vypodložena tak,aby nedocházelo při dopravě k svěšení.Rámy oken jsou položeny na proklady, přepravovány jsou ve svislé,nebo mírně šikmé poloze.Mezi jednotlivými rámy oken jsou podložky.  Blok oken na dopravním prostředku je zavětrován a zajištěn k podlaze latěním. Toto zajištění zabrání posunu a překlopení.  Skladování je provedeno stejným způsobem jako při přepravě.

30

31  Osazení oken upřesňuje ČSN a výrobcem zpracovaný návod pro montáž,seřízení  a údržbu. Není dovoleno aby výrobky byly osazovány do zdiva nebo stěnových panelů,kde  by vyšší procento vlhkosti ohrozilo jejich jakost a funkci. Vlhkost dřevěných součástí oken  by měla být dle ČSN , čl.48 zachována, tj %.

32

33

34

35  Pro vyměřování na stavbě je pracovník vybaven řadou měřidel,která mu umožní  zcela přesně zaměřit stavební otvor tak, aby výrobek byl po vyrobení a dodání na stavu  osazen do ostění bez nutnosti stavebních úprav,nebo dokonce aby nebylo nutné vyrobit  zcela nové okno. U stavebních otvorů s obloukem je zaměření složitější,je nutné provést  po zaměření ještě výpočet rádiusu,ale také výpočet ověřit nastavením na specielní  měřidlo a proměřením oblouku ostění.  Používaná měřidla  METR  TELESKOPICKÉ MĚŘIDLO  ÚHLOMĚR /DIGINÁLNÍ /  VODOVÁHA  OLOVNICE  SPECIELNÍ MĚŘIDLO PRO OBLOUKOVÁ OSTĚNÍ

36

37

38

39  Okna musí splňovat přísné mechanicko fyzikální požadavky,které jsou ověřovány v autorizovaných zkušebnách. Zjišťováné vlastnosti oken : 1 Součinitel prostupu tepla / tepelně technické vlastnosti/musí odpovídat ,3ČSN 2.Průvzdušnost musí odpovídat /výměna vzduchu /ČSN EN a ČSN EN Vodotěsnost musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN Vzduchová neprůzvučnost / tlumení zvuku/musí odpovídat ČSN EN ISO a ČSN ISO Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN Výrobku je po úspěšných testech udělen certifikát kvality,platný po omezenou dobu. Po uplynutí tohoto termínu musí výrobek opět k ověření vlastností do zkušebny.

40

41

42

43  Obsah  Snímek číslo  1 Titulní snímek  2 Historie oken  3 Přehled významných slohů  4 Ukázka historických oken  5 Fukce otvorových výplní  6 Popis konstrukčních částí okna  7 Třídění oken podle způsobu otevírání  8 Třídění oken a jejich označování  9 Ukázka jednotlivých druhů oken  10 Příklad kompletního označení okna  11 Technické požadavky na okna  12 Jakostní podmínky pro dřevo na okna

44  Obsah  Snímek číslo  13 Jakostní podmínky pro dřevo na okna a profilové průřezy jednoduchých oken  14 Materiál na okna – lepená lamela  15 Materiál na okna – lepené lamely, různé druhy dřevin  16 Diagram pro určení maximálního rozměru okenního křídla  17 Požadavky na stavebně fyzikální vlastnosti oken  Tvary a rozměry oken  Tvary a rozměry balkonových dveří  30 Tvary a rozměry oken – atypická okna  31 Konstrukce oken – provedení  32 Konstrukce oken – provedení – rohové spojení,spojení příčlí,sloupků a poutců  33 Konstrukce oken – provedení  34 Konstrukce oken – provedení – výtokové otvory,těsnění oken

45  Obsah  Snímek číslo  35 Výtokové otvory, těsnění  36 Rozdělení oken podle druhu polodrážek  37 Konstrukční kování oken  38 Konstrukční kování oken, kování ROTO  39 Povrchová úprava  40 Povrchová úprava  Zasklívání  44 – 45 Balení,doprava, skladování  46 – 47 Osazení okna do zdiva  48 Upevnění okenního rámu do zdiva  49 Upevnění okenního rámu do zdiva,příklady osazení

46  Obsah  Snímek číslo  50 Vyměřování na stavbě  51 Vyměřování na stavbě, záznam, výpočet „R“  52 Vyměřování na stavbě, používání měřidel  53 Stroje a zařízení k výrobě oken, nástroje  54 – 55 Zkoušení oken  56 Obrazová galerie 1  57 Obrazová galerie 2

47  Seznam použité literatury,technických norem,  katalogů, fotografií  Seznam použité literatury a technických norem  ČSN Dřevěná okna. Základní ustanovení  DIN Dřevěné profily pro okna a balkónové dveře.Všeobecné  zásady  ČSN EN 12519/ / - Okna a dveře – Terminologie  ČSN Názvosloví v dřevařském průmyslu  ON Názvosloví stavebně truhlářských výrobků  ČSN Truhlářské práce stavební.Základní ustanovení  ČSN Stavební práce –Sklenářské práce stavební.Zákl.ustanovení  PN Dřevěná okna zdvojená,otevíravá, sklápěcí,  otevíravá a sklápěcí a balkónové dveře. Typ TERMOSAT  ČSN Vruty do dřeva se zápustnou hlavou  ČSN Vruty do dřeva se zápustnou hlavou a křížovou drážkou  ČSN Kolářské hřebíky  ČSN EN Lepené lamelové dřevo  ČSN EN Dřevěné konstrukce –Konstrukční dřevo a lepené  lamelové dřevo  

48  ČSN Přídavky na opracování řeziva,drsnost povrchu výrobků  ze dřeva a na bázi dřeva  ČSN EN / / -Řezivo-Vizuální třídění jehličnatého dřeva  ČSN EN / /- Kulatina a řezivo – Část 1- jehličnaté řezivo  ČSN EN Zjišťování vlhkosti řeziva – Elektrická odporová metoda  ČSN EN 572, část 1,2,3 - Sklo ve stavebnictví  ČSN Izolační dvojskla  ČSN EN Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo  ČSN EN Lepidla -Termíny a definice  ČSN Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při  zpracování dřeva   Katalogy firem - BUG – Dešťové lišty,  GOLD – STEHLE – Dřevoobráběcí nástroje  DEVENTER - Těsnění  TOKOZ – Kování na okna, TKZ- Kování na okna 

49  Katalogy firem  ROTO-Die Baubeschlagtechnik version Holz- katalog firmy ROTO FRANK  -AG  - TOS Svitavy – Dřevoobráběcí stroje,EST Ledeč nad  Sázavou – stříkací technika  PILKINGTON – izolační skla  PETSCHEL P.,NENNEWITZ, NUTSCH W.,SEIFERT G. : Dřevařská příručka –tabulky a technické údaje. / z německého originálu Tabellenbuch Holztechnik /, Sobotáles, Praha 2002, str ,214,  ISBN   NUTSCH W.,ECKHARD M.,EHRMANN W.,NESTLE H.,NUTSCH T.,  SCHULZ P.:,Příručka pro truhláře / z německého originálu Holztechnik  Fachkunde /, Sobotáles, Praha 1999, str.181,307, , ,  ISBN   Fotografie použity výhradně ze soukromého archivu autora prezentace 

50


Stáhnout ppt "SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – www.skolalipa.cz“, reg. č. CZ.1.07/1.1.09/01.0003 www.skolalipa.cz Spolufinancováno z Evropského."

Podobné prezentace


Reklamy Google