Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_02 Datum vytvoření 7. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_02 Datum vytvoření 7. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_02 Datum vytvoření 7. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu a procvičování Ročník 1. ročník, seminář 3., 4. ročník Anotace Obyvatelstvo Afriky Klíčová slova základní demografická charakteristika, urbanizace, náboženství, rasové a národnostní složení Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák podle mapy podá základní charakteristiku obyvatelstva Afriky Zdroje a citace BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis světadíl°u: učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. vyd. Praha: Nakl. České Geogr. Spol, 2007. ISBN 978-808-6034-713. VALENTA, Václav a Vladimír HERBER. Maturita ze zeměpisu: otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2004, 127 s. ISBN 80-860-3457-7. KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5305-850.

2 OBYVATELSTVO AFRIKY · kolébka lidstva ( 5 000 let př.n.l. ) · počet :asi 1 mld. - vysoký PP ( až 3% x svět 1,2 % ), vysoká natalita · Afrika je ve druhé fázi demografické revoluce · rozložení: · najděte státy, oblasti s nejvyšší a nejnižší hustotou osídlení a zdůvodněte mapa hustoty osídlení odpověď:

3 http://ostrava- educanet.cz/svoboda/mapy/sexta/Afrika/hustota_obyvatel.jpg

4 ODPOVĚDI: max hustota - délta Nilu, Guinej.záliv, Uganda+ náhor.plošiny na V, pobř. Střed.m., J Afrika ( zdroj pitné vody, pobřeží Středozemního moře, náhorní plošiny s příznivějším klimatem, naleziště nerostných surovin) - nejlidnatější státy Nigérie, Egypt, Etiopie -max rozlohou Súdán - nízká hustota – oblasti s aridním klimatem, oblasti rovníkové oblasti – deštné lesy - špatný zdravotní stav - AIDS,malárie,..

5 - růst přílivem lidí z venkova do chudinských čtvrtí (slumy) na okrajích měst (chybí infrastruktura) - zdejší obyvatelstvo venkovského původu se neživí zemědělstvím (nejchudší obyvatelé A., hlavně muži v produktivním věku - není práce) -slábnou sociální sítě kmenů (v kmenové velkorodině tak zůstaly děti, ženy a staří lidé) -muži ze slumů bez peněz, mají nemanželské děti, ke kterým se nehlásí - dětská zločinnost ·nízká míra urbanizace - 35%, roste

6 http://ipravda.sk/res/2009/10/23/thumbs/102430-kapske-mesto-clanok.jpg městská sídla - přes 1 milion obyvatel - centra výstavná - chudinské čtvrtě - chudé -oblastí koncentrací velkých i menších měst: - údolí a delta Nilu - pobřežní pás Maghrebu - velké městské aglomerace Jižní Afriky, - města Jorubů v jihozápadní Nigérii - měďný pás v Zambii a Konžské demokratické republice

7 http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/slum.jpgA Slumy ve velkých městech • na mapě Afriky najděte největší města, ve kterých státech se nacházejí? LagosKáhiraKinshasa Chartúm CasablancaJohanesburg Dakar

8 http://www.libornovotny.cz/JAR/39osada.jpg venkovská sídla - liší se podle regionů a také v závislosti na typu zemědělské výroby a hustoty venkovského zalidnění jednotlivých oblastí:

9 http://www.ckkiwi.cz/var/ckkiwi/storage/images/zajezdy/svet/ghana/zapadni_afrika_ benin_togo_a_ghana/13662-3-cze-CZ/zapadni_afrika_benin_togo_a_ghana.jpg

10 http://www.ockovacicentrum.cz/userfiles/image/Fotky/OC_%C4%8Dl%C3%A1nky/Du m%20chude%20rodiny.JPG

11 Arabové ·rasové složení – národy A ) rasa bílá ( 2 oblasti S,J ) • oblast severu Afriky (islám) a) Arabové b) Berbeři (např. Tuaregové – pastevci) • oblast jihu Afriky (křesťanství) potomci Evropanů http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Arab_World_Green.png Berbeři

12 Tuaregové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Targui.jpg

13 B) rasa černá • Bantuové - “opravdoví” černoši, nejpočetnější žijí v jižní Africe. např. Niloti (cca 1 milion osob), hlavně v povodí Bílého Nilu, patří k nejtmavší a nejvyšší lidské skupině (jejich průměrná tělesná výška je 2 metry) • Súdánci - obývají západní Afriku od Senegalu po Kamerun a jsou míšení s Hamity a Semity • Pygmejové - patří taktéž mezi staré (původní) černošské populace. - rovníkového pralesa v Konžské pánvi, malý vzrůst - světlejší barvu kůže, asi 160 000 • Khoisanové - patří taktéž mezi staré (původní) černošské populace - oblasti Namibie, Botswany a jižní Angoly - dělení: a) Křováci (neboli Bušmeni či Sanové) b) Hotentoti (neboli Khoinové)

14 Bantuové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Somali_bantu_children_florida.jpg

15 Masajové - patří mezi Niloty (Bantuové) http://www.loudatour.cz/nabidka/Afrika2010/PICT0466.JPG

16 http://national-geographic-cz.imag3box.net/wp- content/uploads/articles/thumb1_18337_2773_sudan-darfur-6-e1335446847679.jpg Súdánci

17 Pygmejové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/DR_Congo_pygmy_family.jpg

18 Křováci = Bušmeni = Sanové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Botswana_051.jpg

19 Hotentoti = Khoinové http://www.zoochleby.cz/uploads/images/6105/large/003027-6105.jpg

20 C) rasa žlutá - Malgašové ( křesťanství) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Family_Madagascar.jpg

21 náboženství http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Religion_distribution_Africa_crop.png křesťanští koptové

22 2 větve křestanství a) tolerantní (oddělující náboženství od státu a politiky) b) islámský fundamentalismus (korán = základ práva, odmítá jinou kulturu, vliv na nejchudší vrstvy, teroristické akce, snaha oslabit politickou moc, např. Egypt, Alžírsko,..)

23 koloniální panství - úřední jazyky koncem 19. století Afrika rozdělena mezi koloniální mocnosti • které 2 státy zde měly nejvíce kolonií? • proč se rok 1960 nazývá „rokem Afriky“? • ze kterých oblastí afriky kolonizátoři vyváželi otroky do zámoří? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Africacolony.PNG

24 Odpovědi na otázky: • které 2 státy zde měly nejvíce kolonií? Anglie, Francie • proč se rok 1960 nazývá „rokem Afriky“? 60. léta – období získání nezávislosti nejvíce zemí • ze kterých oblastí afriky kolonizátoři vyváželi otroky do zámoří? Guinejský záliv


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_02 Datum vytvoření 7. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google