Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt 2009 – 2012 Rabindranath Tagore: „Hlupák chvátá, chytrý posečká, moudrý chodí do zahrady.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt 2009 – 2012 Rabindranath Tagore: „Hlupák chvátá, chytrý posečká, moudrý chodí do zahrady.“"— Transkript prezentace:

1 Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt 2009 – 2012 Rabindranath Tagore: „Hlupák chvátá, chytrý posečká, moudrý chodí do zahrady.“

2 Přírodní zahrady bez hranic Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 - 2013

3 Území projektu Regiony Dolní Rakousko Jižní Čechy Jižní Morava Vysočina

4 Partneři projektu •Hlavní partner AT - Umweltschutzverein Bürger und Umwelt – Natur im Garten (Spolek pro ochranu životního prostředí občané a životní prostředí) •Partner projektu AT - "die umweltberatung" Österreich, Verband der österreichischen Umweltberatungsstellen ("Ekologické poradenství" Rakousko, svaz rakouských ekologických poraden) •Partner projektu CZ - Občanské sdružení Přírodní zahrada •Partner projektu CZ - Základní organizace českého svazu ochránců přírody Veronica •Partner projektu CZ - Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

5 Myšlenka projektu „V Rakousku a v Čechách hrají zahrady významnou roli v kvalitě života obyvatel, v zachování starých poznatků a tradic, v utváření krajiny, především ale i jako životní prostor pro rostliny a zvířata.“

6 Přínos projektu Pomocí tohoto společného projektu se spojily a rozšířily vědomosti o přírodních zahradách na obou stranách hranice.

7 Všeobecné cíle projektu Ochrana životního prostředí: •Zprostředkování myšlenky přírodních zahrad - omezování používání pesticidů, minerálních hnojiv & rašeliny na zahradě •Obecná osvěta & zprostředkování znalostí o přírodních zahradách •Přeshraniční výměna zkušeností a know-how •Podpora a ochrana lidského zdraví, ekologie a ochrany ŽP, ochrana přírodních zdrojů, podpora ekologického povědomí Cestovní ruch a regionální rozvoj: •Podpora vzniku a propagace zahradní turistiky v ČR a česko-rakouské přeshraniční zahradní turistiky •Přeshraniční výměna zkušeností a know-how

8 Hlavní specifický cíl projektu Ochrana životního prostředí: •Vytvoření sítě přírodních zahrad = vizuální (plaketa, vzezření zahrady) i ústní (majitel zahrady v kruhu rodinném, přátel a známých) šíření myšlenky i po skončení projektu Ochrana ŽP, cestovní ruch a regionální rozvoj: •Vytvoření sítě ukázkových přírodních zahrad = vizuální (plaketa, vzezření zahrady) i ústní (majitel zahrady navíc vůči veřejnosti a turistům) šíření myšlenky i po skončení projektu, možný finanční příjem pro majitele zahrady, příp. další firmy v regionu

9 Chcete mít přírodní zahradu? Stačí tak málo… •SPLNIT ZÁKLADNÍ KRITÉRIA (všechna!) ☻nepoužívat pesticidy ☻nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva ☻nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

10 Chcete mít přírodní zahradu? Stačí tak málo… •VYTVOŘIT PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY (minimálně 5 ☻) ☻☻ živý plot z planých keřů ☻☻ přirozená louka nebo prvky louky ☻☻ ponechání divokých porostů ☻☻ divoký koutek ☻☻ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) ☻☻ listnaté stromy ☻☻ květiny a kvetoucí trvalky

11 Chcete mít přírodní zahradu? Stačí tak málo… •POUŽÍVAT PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRADY A V UŽITKOVÉ ZAHRADĚ (minimálně 5☻) ☻☻ kompost ☻☻ „domečky“ pro zvířecí pomocníky ☻☻ využití dešťové vody ☻☻ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů ☻☻ mulčování ☻☻ zeleninové záhony a bylinky ☻☻ ovocná zahrada a bobulové keře ☻☻ smíšená kultura /střídání plodin/ zelené hnojení

12 Aktivity projektu Česká internetová stránka k projektu •www.prirodnizahrada.eu – překlad awww.prirodnizahrada.eu postupné doplňování a rozšiřování informací na mezinárodním webu projektu vč. bio-zahradního lékaře, informací pro pedagogy apod. Vytvoření přeshraniční sítě přírodních a ukázkových zahrad a podpora regionální zahradní turistiky •certifikace zahrad – udělování plaket •online průvodce po ukázkových zahradách na webu projektu •informace o všech přírodních zahradách na webu www.veronica.cz/ekomapawww.veronica.cz/ekomapa •k 31.8.2012 celkem v ČR přes 170 přírodních zahrad, z toho v Jižních Čechách 46, z nich 18 ukázkových

13 Aktivity projektu Podpůrné poradenské a vzdělávací aktivity •Poradenské, plánovací, popř. realizační aktivity – veřejná zeleň: zámecký park Maříž u Slavonic, bylinková obec Mutišov, veřejný park v Českých Budějovicích •Poradenství v poradenských místech projektu – osobně, tel.,- e-mailem, poradenství na zahradách •Vzdělávací akce pro poradce i pro širokou veřejnost – přednášky, semináře, exkurze (témata: půda, bylinky, ovoce a zelenina, trvalky, ukázkové zahrady,, biologická ochrana rostlin, trénink certifikace zahrad) •Tematické zaměření některých vzdělávacích akcí též na pedagogy •Odborné konference k veřejné zeleni

14 Aktivity projektu Informační a propagační materiály a publikace, práce s veřejností •Informační letáček projektu s kritérii přírodního zahradničení a kontakty a dalšími základními informacemi •Příručka Moje přírodní zahrada •Nástěnný kalendář na roky 2011 a 2012 •Magnetické záložky s tipy pro zahradu •Informační bulletin (rozesílka 2x ročně e-mailem, tj. celkem 6x po dobu trvání projektu) •Fotosoutěž pro veřejnost

15 Aktivity projektu – slavnostní akce •10.9.2009 – zahájení projektu v Tullnu •29.5.2010 – předání plakety Bylinkové zahradě Tiree Chmelar ve Valticích •14.7.2010 - předání plakety zahradě manželů Kovářových v Rudolfově •16.6.2011 – otevření Bylinkové obce Mutišov •21.6.2012 – závěrečná akce v Českých Budějovicích

16 Plánovací a realizační aktivity – veřejná zeleň •Plánovací aktivity Zámecký park Maříž •Plánování a realizace Bylinkové obce Mutišov •Plánovací aktivity Veřejný park v Č. Budějovicích

17 Děti a zahrady •Další vzdělávání pedagogů 19.-21.8.2010 •Konference Děti a zahrady 8.-9.10.2010

18 Kontakt Hlavní koordinátor projektu v ČR : Občanské sdružení Přírodní zahrada Sídlo: Nám. Míru 138/I, 377 01 Jindřichův Hradec Kontaktní adresa: Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec Tel.: 721 480 183 – Martina Petrová, vedoucí projektu ČR E-mail: prirodnizahrada@centrum.cz www.prirodnizahrada.euwww.prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.com Za pozornost Vám děkuje Martina Petrová!


Stáhnout ppt "Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt 2009 – 2012 Rabindranath Tagore: „Hlupák chvátá, chytrý posečká, moudrý chodí do zahrady.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google