Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt"— Transkript prezentace:

1 Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt
2009 – 2012 Rabindranath Tagore: „Hlupák chvátá, chytrý posečká, moudrý chodí do zahrady.“

2 Přírodní zahrady bez hranic Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah
Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko

3 Území projektu Regiony Dolní Rakousko Jižní Čechy Jižní Morava
Vysočina

4 Partneři projektu Hlavní partner AT - Umweltschutzverein Bürger und Umwelt – Natur im Garten (Spolek pro ochranu životního prostředí občané a životní prostředí) Partner projektu AT - "die umweltberatung" Österreich, Verband der österreichischen Umweltberatungsstellen ("Ekologické poradenství" Rakousko, svaz rakouských ekologických poraden) Partner projektu CZ - Občanské sdružení Přírodní zahrada Partner projektu CZ - Základní organizace českého svazu ochránců přírody Veronica Partner projektu CZ - Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

5 Myšlenka projektu „V Rakousku a v Čechách hrají zahrady významnou roli v kvalitě života obyvatel, v zachování starých poznatků a tradic, v utváření krajiny, především ale i jako životní prostor pro rostliny a zvířata.“

6 Přínos projektu Pomocí tohoto společného projektu se spojily a rozšířily vědomosti o přírodních zahradách na obou stranách hranice.

7 Všeobecné cíle projektu
Ochrana životního prostředí: Zprostředkování myšlenky přírodních zahrad - omezování používání pesticidů, minerálních hnojiv & rašeliny na zahradě Obecná osvěta & zprostředkování znalostí o přírodních zahradách Přeshraniční výměna zkušeností a know-how Podpora a ochrana lidského zdraví, ekologie a ochrany ŽP, ochrana přírodních zdrojů, podpora ekologického povědomí Cestovní ruch a regionální rozvoj: Podpora vzniku a propagace zahradní turistiky v ČR a česko-rakouské přeshraniční zahradní turistiky

8 Hlavní specifický cíl projektu
Ochrana životního prostředí: Vytvoření sítě přírodních zahrad = vizuální (plaketa, vzezření zahrady) i ústní (majitel zahrady v kruhu rodinném, přátel a známých) šíření myšlenky i po skončení projektu Ochrana ŽP, cestovní ruch a regionální rozvoj: Vytvoření sítě ukázkových přírodních zahrad i ústní (majitel zahrady navíc vůči veřejnosti a turistům) šíření myšlenky i po skončení projektu, možný finanční příjem pro majitele zahrady, příp. další firmy v regionu

9 Chcete mít přírodní zahradu?
Stačí tak málo… SPLNIT ZÁKLADNÍ KRITÉRIA (všechna!) ☻nepoužívat pesticidy ☻nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva ☻nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

10 Chcete mít přírodní zahradu? Stačí tak málo…
VYTVOŘIT PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY (minimálně 5 ☻) ☻☻ živý plot z planých keřů ☻☻ přirozená louka nebo prvky louky ☻☻ ponechání divokých porostů ☻☻ divoký koutek ☻☻ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) ☻☻ listnaté stromy ☻☻ květiny a kvetoucí trvalky

11 Chcete mít přírodní zahradu? Stačí tak málo…
POUŽÍVAT PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRADY A V UŽITKOVÉ ZAHRADĚ (minimálně 5☻) ☻☻ kompost ☻☻ „domečky“ pro zvířecí pomocníky ☻☻ využití dešťové vody ☻☻ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů ☻☻ mulčování ☻☻ zeleninové záhony a bylinky ☻☻ ovocná zahrada a bobulové keře ☻☻ smíšená kultura /střídání plodin/ zelené hnojení

12 Aktivity projektu Česká internetová stránka k projektu
– překlad a postupné doplňování a rozšiřování informací na mezinárodním webu projektu vč. bio-zahradního lékaře, informací pro pedagogy apod. Vytvoření přeshraniční sítě přírodních a ukázkových zahrad a podpora regionální zahradní turistiky certifikace zahrad – udělování plaket online průvodce po ukázkových zahradách na webu projektu informace o všech přírodních zahradách na webu k celkem v ČR přes 170 přírodních zahrad, z toho v Jižních Čechách 46, z nich 18 ukázkových

13 Aktivity projektu Podpůrné poradenské a vzdělávací aktivity
Poradenské, plánovací, popř. realizační aktivity – veřejná zeleň: zámecký park Maříž u Slavonic, bylinková obec Mutišov, veřejný park v Českých Budějovicích Poradenství v poradenských místech projektu – osobně, tel.,- em, poradenství na zahradách Vzdělávací akce pro poradce i pro širokou veřejnost – přednášky, semináře, exkurze (témata: půda, bylinky, ovoce a zelenina, trvalky, ukázkové zahrady,, biologická ochrana rostlin, trénink certifikace zahrad) Tematické zaměření některých vzdělávacích akcí též na pedagogy Odborné konference k veřejné zeleni

14 Aktivity projektu Informační a propagační materiály a publikace, práce s veřejností Informační letáček projektu s kritérii přírodního zahradničení a kontakty a dalšími základními informacemi Příručka Moje přírodní zahrada Nástěnný kalendář na roky 2011 a 2012 Magnetické záložky s tipy pro zahradu Informační bulletin (rozesílka 2x ročně em, tj. celkem 6x po dobu trvání projektu) Fotosoutěž pro veřejnost

15 Aktivity projektu – slavnostní akce
– zahájení projektu v Tullnu – předání plakety Bylinkové zahradě Tiree Chmelar ve Valticích předání plakety zahradě manželů Kovářových v Rudolfově – otevření Bylinkové obce Mutišov – závěrečná akce v Českých Budějovicích

16 Plánovací a realizační aktivity – veřejná zeleň
Plánovací aktivity Zámecký park Maříž Plánování a realizace Bylinkové obce Mutišov Veřejný park v Č. Budějovicích

17 Děti a zahrady Další vzdělávání pedagogů 19.-21.8.2010
Konference Děti a zahrady

18 Za pozornost Vám děkuje Martina Petrová!
Kontakt Hlavní koordinátor projektu v ČR : Občanské sdružení Přírodní zahrada Sídlo: Nám. Míru 138/I, Jindřichův Hradec Kontaktní adresa: Klášterská 76/II, Jindřichův Hradec Tel.: – Martina Petrová, vedoucí projektu ČR Za pozornost Vám děkuje Martina Petrová!


Stáhnout ppt "Přírodní zahrady bez hranic česko – rakouský projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google