Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2 VLÁDNÍ REFORMY I. Důchody a DPH II. Zdravotnictví III. Daně IV. Zákoník práce, Občanský zákoník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2 VLÁDNÍ REFORMY I. Důchody a DPH II. Zdravotnictví III. Daně IV. Zákoník práce, Občanský zákoník."— Transkript prezentace:

1 1

2 2 VLÁDNÍ REFORMY I. Důchody a DPH II. Zdravotnictví III. Daně IV. Zákoník práce, Občanský zákoník

3 3 I. Důchody a DPH  Odbory jsou proti vládní koncepci již od Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády  Nezbytnost reformy  Demografický vývoj  Soukromý kapitál zhodnotí peníze lépe než stát Systém pokus x omyl mýtus

4 4  Vyvedení části peněz do nových penzijních fondů  Vyvolávání strachu z chudoby ve stáří  Kompenzace státního pilíře zvýšením DPH loupež zločin ubohost

5 5 7 % do 11 tis 82 % 11 000 až 38 000 Kč 10 % do 121 tis 1% Nad 121 tis Reakce na nález Ústavního soudu: Až u 80 % důchodců se sníží od r. 1.10. 2011 důchod až o 5 % ve prospěch „horních 10 %“

6 6 OPT-OUT zničí důchody i veřejné finance: •Vyvedení až 50 mld. Kč ročně ohrozí valorizaci •Investiční riziko je větší hrozba než stárnutí •Soukromé důchody jsou nižší (stojí více peněz) •Dědici asi nic nedostanou •Soukromé důchody se nevalorizují •Všechna rizika ponese zaměstnanec •Správci budou mít zisky jisté (poplatky) •S garancemi státu se nepočítá

7 7 Sjednocení/zvýšení sazeb DPH Za snahami o sjednocení DPH jsou skryty mnohem zásadnější záměry, než se může na první pohled zdát Hlavním záměrem je snaha o zásadní změnu struktury daní ve společnosti a tím i zásadní změnu systému přerozdělování Jasnou snahou je výrazně snížit váhu přímých daní, tedy daní z příjmu a pojistného a naopak posílit zdanění spotřeby Takto zásadní opatření značně rozkmitá ekonomický a sociální systém v ČR Jde o rozhodující krok v přesunu daňového břemene od vyšších k nižším příjmovým skupinám

8 8 Je třeba sdělit občanům ČR, že  Ke zdražení jejich základních životních potřeb dochází proto, aby vláda mohla předat soukromým penzijním společnostem cca 50 miliard Kč ročně bez záruky za výši budoucích důchodů  Dalším důsledkem je dohnání veřejných služeb do výrazných deficitů, což povede k nutnosti zavedení výrazné spoluúčasti občanů  Jde o přípravu půdy pro privatizaci veřejných služeb, především zdravotnictví a školství

9 9 Miloš Zeman, důchodce z Vysočiny Důchodovou reformu pokládám za třetí největší tunel v dějinách české ekonomiky. První tunel byla privatizace podniků, potom banky a toto je v podstatě tunel na budoucí úspory na stáří. Řekli o navrhované reformě důchodů: Mezinárodní měnový fond Navržená reforma neřeší potíže s financováním budoucích penzí, vyhlídky příštích důchodců naopak komplikuje. Nesmyslné je omezení odvodů sociálního pojištění, sníží se rozpočtové příjmy a zvýší deficit. Oslabený první pilíř pak nebude schopen zajistit živobytí chudých penzistů, a celý systém se může zhroutit. Obyčejní občané ČR Proč by se dvě třetiny populace s podprůměrnou mzdou, která ještě mnohým vlivem krize dále poklesla, měly prostřednictvím zvýšené DPH skládat na zbylou třetinu nejbohatších? Václav Klaus, prezident Zvýšení DPH nemá s důchodovou reformou absolutně nic společného a plést to dohromady je naprosto nešťastné a nevím, proč to vláda udělala!

10 10 II. Zdravotnictví  V systému nejsou peníze  Definice standardní bezplatné péče  Zvyšování spoluúčasti pacientů mýtus rozpor s ústavou zločin

11 11  Privatizace zdravotnických zařízení a služeb  Systém zaplať nebo zemřeš tunel znovu aktuální

12 12

13 13 III. Daně  Kalousek v ilegalitě až do 18.března 2011 !!!! (Do té doby neměli návrh k dispozici ani členové vlády)  Stát ve státě???  DPH – daň bohatým  Finanční a majetkové operace nezdaněny

14 14 IV. Zákoník práce a Občanský zákoník  Hrozby byly naplněny – návrh novely ZP! Příklady navržených změn: • prodloužení zkušební doby na 6 měsíců u vedoucích zam. (= široký pojem) • možnost výpovědi při porušení léčebného režimu (v období 14/21 dní) • snížení zákonného odstupného (3 měsíční výdělky až po trvání PP 2 roky) • prodloužení DPP ze 150 na 300 hodin (nárůst rizikové zaměstnanosti) • větší flexibilita rozvrhování pracovní doby • možnost s kýmkoli sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas • u vedoucích zaměstnanců (= široký pojem) možnost sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu průměrně 8 hodin týdně

15 15 Příklady navržených změn - pokračování: • možnost snížit příplatek za noční práci nebo za práci v So a Ne pod zákonné minimum i v pracovní smlouvě Zavedení možnosti pro zaměstnavatele jednostranným rozhodnutím zasílat (na adresu trvalého bydliště?) mzdu zaměstnanci (pokud by byla výplata v pracovní době na pracovišti obtížná nebo neproveditelná) • Umožnění výplaty v cizí měně i českým zaměstnancům v Česku („souhlas“) • umožnění řešit částečnou nezaměstnanost vnitřním předpisem tam, kde nejsou odbory (bez úřadu práce) • zvýšení maximální náhrady škody z nedbalosti pro vedoucí zaměstnance (=široký pojem) ze 4,5 násobku na 6 násobek průměrného výdělku

16 16 …+ omezení odborových práv: • zrovnoprávnění podnikových rad, např. při hromadném propouštění, při schvalování plánu dovolených • zrušení povinnosti zaměstnavatele projednávat předem výpovědi • omezení působnosti odborové organizace u zaměstnavatele (3 zam. v PP) • vypuštění § 321 – odbory již nadále nemají dbát o dodržování pracovněprávních předpisů? • pravděpodobné omezení kontrolní činnosti odborů v oblasti BOZP • zrušení spolurozhodovací pravomoci při neomluvené absenci

17 17  396 paragrafů ZP x 3040 paragrafů ObčZ  Rozvrat právní kultury v ČR!

18 18 A jak si stojí vláda = „reformátorka“ u občanů ČR? Zdroj: CVVM, únor 2011 x

19 19 Zdroj: CVVM, únor 2011

20 20 OS KOVO pro zvýšení úspěšnosti kampaně ČMKOS Cíl: Oslovit co největší počet osob a připravit se na velkou a výraznou akci s co největším zastoupením OS KOVO

21 21 Jak časovat kampaň a proč? 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2 011 I. etapa změny důchodů – (ÚS) v PS II. etapa změny důchodů – reforma důchodů v PS ? Reforma zdravotnictví v PS Reforma daní v PS ? Změny zákoníku práce v PS ? Rekodifikace obč. zákoníku v PS ? Zastoupení zást. zaměstnanců v DR v PS ? Vhodný čas pro společnou akci

22 22 Aktivity OS KOVO  Podpora akcí ČMKOS, případně OS  Podávání informací na jednání orgánů OS KOVO  Mediální vystoupení s cílem aktivizovat členy i nečleny  Vytvoření plakátů (i v elektronické verzi)  Maximální využití všech komunikačních prostředků (Kovák, Intranet, Internet, SMS servis, sociální sítě, mladí kováci, …)  Využití Petice OS KOVO k důchodům ke zviditelnění našich požadavků

23 23 Z usnesení z R-OS KOVO: Rada OS KOVO ukládá VV OS KOVO a vyzývá odborové svazy, sdružené v ČMKOS, a vedení ČMKOS, aby v rámci kampaně ČMKOS „Otevřete oči“ iniciovaly a organizovaly:  Podpůrné akce za účelem společného postupu s dalšími občanskými sdruženími a občanskými iniciativami v ČR, např. s ProAlt  Opakovaně a všemi možnými způsoby informovat poslance a senátory Parlamentu ČR o nesouhlasu s provedením reforem e vládou navrženém znění, které je nevýhodné pro naprostou většinu obyvatel ČR  Komunikovat s pedagogy ve školách ve své působnosti s cílem provádět osvětu v hodinách k tomu určených

24 24  Vytvořit leták pro informování o cílech a požadavcích ČMKOS pro rozšiřování členům a dalším občanům  Svolávat v regionech vysvětlovací shromáždění za účasti nejen funkcionářů, ale i co největšího počtu členů svých ZO s cílem efektivního průniku informací k členské základně  Využívat sociální sítě, jako je Facebook a další k masivnímu informování občanů ČR a k diskuzi s nimi  Připravit a realizovat neavizované účinné informační a protestní akce, jejichž výsledkem bude přijetí reforem, které jsou potřebné, avšak v podobě, která bude akceptovatelná odbory, zaměstnanci a naprostou většinou občanů ČR Hradec Králové, 17. března 2011

25 25 Billboardy pro kampaň:

26 26

27 27 Firma News Outdoor CR odmítla tyto billboardy odmítla vylepit pro údajný rozpor s Etickým kodexem!!!

28 28


Stáhnout ppt "1. 2 VLÁDNÍ REFORMY I. Důchody a DPH II. Zdravotnictví III. Daně IV. Zákoník práce, Občanský zákoník."

Podobné prezentace


Reklamy Google