Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa v krizi – role EGAP při pojišťování exportu Ing. Jan Procházka14.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa v krizi – role EGAP při pojišťování exportu Ing. Jan Procházka14.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Evropa v krizi – role EGAP při pojišťování exportu Ing. Jan Procházka

2 2 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  pomáhá českému exportu od roku 1992  100% vlastněná státem  státní podpora exportu  pojištěný export za více než 650 mld. korun  řídí se mezinárodními pravidly EGAP – partner českého exportu už 21 let

3 3 „ Pro zmírnění dopadů krize musíme podpořit export “ Balíček protikrizových opatření Počátek globální krize

4 4 Opatření na zmírnění negativních dopadů globálního hospodářského útlumu v oblasti exportu:  navýšení základního kapitálu ČEB na 4 mld. (z 2,95 mld.)  navýšení pojistných fondů EGAP – dotace ze státního rozpočtu 1 mld. Kč  pojistná kapacita EGAP v roce mld. Kč, v roce mld. Kč Protikrizová opatření

5 5  EGAP – snížení pojistné sazby u pojištění výrobního rizika o 30% - v souběhu s pojištěním vývozního úvěru o 50 %  Zvýšení pojistného krytí EGAP u všech pojistných produktů až na 99 % - komerční banky nenesly prakticky žádné riziko  Administrativně výrazně zjednodušený přístup při pojišťování úvěrů na předexportní financování pro MSP Protikrizová opatření v oblasti exportu

6 6 Reakce ostatních ECA´s: jen některé využily možnosti zvýšit horní hranici pásma pojistného krytí:  Itálie (SACE) – až 100 % krytí  Švédsko (EKN) – až 100 % krytí  Finsko (FINNVERA) – až 100 % krytí  V. Británie (ECGD) – až 100 % krytí EGAP - pojistné krytí až 99 %

7 7  Komerční banky potvrdily, že bez zvýšení pojistného krytí by velké projekty vůbec nemohly financovat  Bez těchto opatření by objem pojištění klesl pod úroveň 2008  Zvýšení pojistného krytí se týkalo 348 sjednaných pojistných smluv v celkovém objemu pojištění 99,2 mld. Kč  Poskytnuté podmínky pojištění byly ve srovnání se zahraničními ECA´s jedny z nejlepších A opravdu to zabralo?

8 8 Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl

9 9 To jsou čísla….co ekonomická realita?

10 10 Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl SkupinaCelkem kusůPojistná hodnota Autobus Drezíny elektrárny Letadla Lokomotivy Nákladní vůz Požární auto Traktory Tramvaje Trolejbus (prázdné) turbina železn.vagony turbína důlní lokomotivy

11 11  1 miliarda Kč pro EGAP = pracovních míst*  1 miliarda Kč pro EGAP = 12,5 mld. Kč pojistné angažovanosti*  8,7 miliard Kč pro EGAP = pojištění exportu za více než 600 mld.Kč  mld. Kč podpořeného vývozu vlivem multiplikačního efektu pojištění  pojištěných obchodních případů ……je NEZPOCHYBNITELNÝ! *zdroj:RIA,2010 Přínos EGAP pro českou ekonomiku….

12 12 ….ale rizika pro stát stoupají! 280 •Od 2009 razantní růst – prorůstová opatření 210

13 13  EGAP: pojištění rekordního objemu českého vývozu – pojistná hodnota 68 mld. Kč = díky multiplikačnímu efektu podpořený export za 127 mld. Kč  Celkově export ČR v roce 2010: nárůst na mld. Kč (+ 20,4%)  Čeští vývozci mohli setrvat na složitějších trzích (země SNS), zatímco silné společnosti z ostatních vyspělých zemí tyto trhy dočasně opustily  Analýza NERV – back testing/ fiskální dopad Export - dopady protikrizových opatření

14 14 Teritoriální rozložení za rok 2010

15 15  Uvolnění hospodářské situace – postupný návrat ke standardním pojistným podmínkám  Ovšem…..  Zachování trendu růstu objemu pojištění!  Udržení rizika pod kontrolou – soupojištění, komerční dozajišťování současnost

16 16  Pojištění se státní podporou nemůže zasahovat do sféry běžného komerčního pojišťování vývozu  Pojišťování v rámci zemí EU „hlídá“ Evropská komise  Nedovolená státní pomoc a narušení hospodářské soutěže  Vývoz do EU lze pojistit od EGAP pokud jde o dlouhodobé transakce, projekty v rizikovějších sektorech a v zemích, kde jsou slabší dlužníci Platná pravidla – EGAP a EU

17 17 Krátkodobé úvěry Střednědobé a dlouhodobé úvěry (nad 2 roky) EGAP Tržně pojistitelné země Tržně nepojistitelné (rizikové) země KUPEG Atradius Euler Hermes Coface Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí

18 18 Upravuje Evropská komise („Short-Term-Communication“):  Přesně charakterizuje tržní rizika v zemích EU, která nemohou ECA´s pojišťovat, aby nenarušily soukromý pojistný trh: Rizika kratší než dva roky ve všech zemích EU  Výjimku může stanovit Komise Krátkodobé pojišťování do vyspělých zemí

19 19 1.Teritoriální výjimka – do konce roku 2013 – Řecko – vyňato loni z oblasti tržní ekonomiky – může být krátkodobé pojištění 2.Možnost pojištění MSP v EU – individuální rozhodnutí Komise:  v dané zemi není dostatečná kapacita soukromého pojistného trhu na pojišťování MSP do vyspělých zemí  v letech 2008 – 2009 žádal i EGAP – neúspěšně – soukromé pojišťovny EK potvrdily, že mají dostatečnou kapacitu i limity  naopak uspěli Dánové, Belgičané a Maďaři Výjimky

20 – 1/5 pojištěného exportu do zemí EU

21 – pojištěný export do 42 zemí

22 – nárůst pojištěného exportu mimo Evropu

23 23  pojištění od EGAP = nulová váha rizika  výhodnější půjčky od bank  prověříme vaše zahraniční partnery  jistota zaplacení pohledávek/faktur  pojistíme pohledávky už od korun  bezpečný export EGAP – bereme na sebe vaše rizika

24 24 Jsme tu i pro malé a střední podniky Balíček produktů pro MSP  zjednodušení pojistného procesu v EGAPu  snížení počtu předkládaných podkladů na EGAP  zkrácení lhůty pro zpracování analýzy  zkrácení lhůty např. pro výplatu pojistného plnění

25 25 Krátkodobé úvěry Střednědobé a dlouhodobé úvěry (nad 2 roky) EGAP Tržně pojistitelné země Tržně nepojistitelné (rizikové) země KUPEG Atradius Euler Hermes Coface Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí

26 26 EGAP nesmí pojistit rizika kratší než 2 roky Ale: komerční pojišťovny mívají problém s pojištěním single risk  Podnikatel chce pojistit 1dodávku jedné firmě do Německa – komerční pojišťovna nepojistí, EGAP nesmí pojistit  Výjimku by mohla udělit EK (téměř neprůchodné, nyní nemá nikdo)  Ideálním řešením by byla forma „bianco checku“ – když odmítne/selže komerční sektor, může pojistit EGAP  Zákaz pojistit rizika kratší než 2 roky platí i pro zajištění pohledávek! Mezera na trhu pojištění

27 27 Spolupráce EGAP a komerčních hráčů:  Využití analýz od komerčních pojišťoven  Společné edukativní semináře  Marketing cílený na oblast MSP a na teritoriální a komerční rizika  Dozajišťování – objem i délka pojištění Spolupráce s komerčními pojišťovnami

28 28 Série seminářů pro exportéry:  V letošním roce se zúčastnilo seminářů EGAP (případně akcí pořádaných ve spolupráci s bankami či CzechTrade) téměř 400 exportérů  Do konce roku bude ještě cca 10 vzdělávacích seminářů EGAP – bereme na sebe vaše rizika

29 29 Nové trhy – nové možnosti  EGAP pomáhá exportérům dostat se na nové trhy  Je proaktivní v oblasti mezinárodní spolupráce  V letošním roce uzavřel smlouvy s partnerskými ECA´s např. z USA, Ruska, Turecka, Řecka, Thajska, Malajsie, Portugalska  V říjnu 2013 byl EGAP zvolen na dva roky do Řídícího výboru Bernské unie

30 30 Smlouva s US-EXIM – výhoda pro export do LA

31 31 Možnosti spolupráce s Indií

32 32 •Experti na teritoriální i odvětvové analýzy •Kontakt se zahraničními pojistiteli •Dostatečná pojistná kapacita •Pojistíme politická i komerční rizika •Máme zkušenosti s projekty ve více než 100 zemích EGAP je tu pro vás

33 33 Děkuji Vám za pozornost Jan Procházka


Stáhnout ppt "Evropa v krizi – role EGAP při pojišťování exportu Ing. Jan Procházka14.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google