Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběžná evaluace změn chování klientů kontaktního centra v Trutnově

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběžná evaluace změn chování klientů kontaktního centra v Trutnově"— Transkript prezentace:

1 Průběžná evaluace změn chování klientů kontaktního centra v Trutnově
Olga Trunečková

2 O co jde? Sledování posunů dvaceti injekčních uživatelů drog
Po dobu dvou let Formou evaluačních škál Kvantifikace kvalitativních ukazatelů („output“ data)

3 Proč? Zjistit, jaký vliv má služba na klienta (je služba jedním z faktorů, které mohou ovlivnit klienta směrem k pozitivním posunům) Legitimizace existence služby

4 Časové rozložení evaluace
září až prosinec vytipování vhodných klientů leden 2007 až prosinec 2008 – vlastní evaluace leden až březen 2009 – zpracovávání a vyhodnocování získaných dat

5 Charakteristika nositelů informací
Primárně se jednalo o klienty prvokontaktu, injekční uživatele NL, kteří neměli zkušenost se žádným programem/službou, která se zabývá prevencí a léčbou závislostí (19). Klienti služby, na počátku „výzkumové škály“. Ve službě jsou krátce, užívající injekčním způsobem, s rizikovým chováním, netestovaní, bez legálního příjmu (12). Nutný souhlas klienta a ochota ke spolupráci.

6 Počet sledovaných klientů
Vybráno a do evaluace zařazeno 31 klientů ochotných ke spolupráci. Během dvou let se počet ustálil na 21 klientů. (1 zemřel, 3 VTOS, 3 PL/TK, 1 stěhování, 2 přerušili kontakt z neznámých důvodů). Jednalo se o 10 žen a 11 mužů. Náhodným výběrem nebyl 1 muž do závěrečného vyhodnocení zařazen. Konečný počet klientů zařazených do vyhodnocení žen a 10 mužů.

7 Sledované oblasti (Vycházeno z obecných cílů KC i cílů našeho programu + domněnka, že služba může ovlivnit i samotné užívání NL ) Minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním NL, včetně přenosu infekčních chorob Sociální integrace Samotné užívání NL

8 Oblast : Minimalizace rizik
Sledováno relativně bezpečného užívání NL a prevence přenosu infekčních chorob – HIV, VHC, VHB. Vydefinovány následující ukazatele: Využívání HR materiálu Testování na infekční choroby Sexuální chování injekčních uživatelů drog Způsob aplikace NL

9 Využívání HR materiálu
Sledované hodnoty: Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál (lžičky) Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál Nakupuje stříkačky v lékárně (nesdílí) Využívá výměnného programu (nesdílí) Využívá kompletního HR materiálu HR materiál nepotřebuje

10 Testování na infekční choroby
Sledované ukazatele: Pozitivní (HIV, VHC, VHB) Nikdy netestován(a) na infekční choroby Netestován(a) na infekční choroby déle jak 1 rok Netestován(a) v posledním roce Netestován(a) v posledních šesti měsících Testován(a) nyní

11 Sexuální chování Sledované hodnoty: Prostituce bez ochrany
Prostituce s ochranou Promiskuita bez ochrany Promiskuita s ochranou Stálý partner bez ochrany Stálý partner s ochranou/bez sexu

12 Způsob aplikace NL Sledované hodnoty: Injekční aplikace riziková místa
Injekční aplikace , obvyklá místa Injekčně do svalu Šňupání Kouření Neužívá

13 Oblast: Sociální integrace
Alespoň minimální finanční zabezpečení, včetně placení ZP, uplatnění na trhu práce, případně práce na tom, aby se toto uplatnění zlepšilo. Vydefinovány následující ukazatele: Získávání (zvyšování) kvalifikace Finanční zabezpečení (sociální dávky, práce)

14 Finanční zabezpečení Sledované hodnoty: 1. Bez legálního příjmu (i bez dávek, neevidován na ÚP) 2. Evidence na ÚP (podpora, nebo alespoň ZP) 3. Příjem, sociální dávky, občas selhává 4. Příjem, sociální dávky, plní podmínky 5. Příležitostné zaměstnání, brigády 6. Pravidelné zaměstnání 7. Pravidelné zaměstnání (více než 1 rok)

15 Získávání, zvyšování kvalifikace
Sledované hodnoty: Nestuduje Zájem o studium (uskuteční první kroky, podá si přihlášku) Studuje, neprospívá Studuje, prospívá, neomluvené absence Studuje, prospívá, bez neomluvených absencí Studuje, prospívá

16 Oblast: Užívání NL Důvodem pro vydefinování této oblasti byla má zkušenost, že vlivem mnoha okolností začnou klienti uvažovat o změně v této oblasti. Pokud pracovník motivaci klienta ke změně posiluje, poskytuje mu podporu, lze i v této oblasti dosáhnout dlouhodobějšího pozitivního posunu. Vydefinován následující ukazatel: Frekvence užívání NL

17 Frekvence užívání NL Sledované hodnoty: Pravidelné užívání
Krátkodobá abstinence (do 3 měsíců) Opakovaná krátkodobá abstinence Snaha o abstinenci do 1 roku s minimem relapsů Snaha o abstinenci nad 1 rok s minimem relapsů Dlouhodobá abstinence nad 1 rok bez relapsů

18 Organizace vlastního šetření
Osloveni klienti, kteří splňovali kritéria, poskytnuty informace o evaluaci Zařazení zájemců do evaluace V úvodním sezení předloženy klientům všechny škály. Klient si vybral ty, které pro něho byly zajímavé, na kterých by chtěl pracovat. Zaznamenal na ně křížkem stav, kde se právě nachází a označil kroužkem hodnotu, na kterou se chce na škále dostat, na které chce pracovat U ostatních škál zaznamenal pouze aktuální situaci Záznamy do škál byly prováděny vždy, kdy o to klient projevil zájem Neprojevil-li klient sám zájem, alespoň 1 x za 3 měsíce

19 Využívání HR materiálu
→ → → → → → datum │_____________│______________│_____________│______________│______________│______________│ X __________________________________________________________________________________________ ______________________________X______________________________________________________________ 21. 6._____________________________________________________________________________X _______________ 23. 9.________________X_____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________X _______________ __________________________________________________________________________X________________ __________________________________________________________________________________________________ 1. Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál 2. Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál 3. Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál 4. Nakupuje stříkačky v lékárně, nesdílí 5. Využívá výměnného programu (nesdílí) 6. Využívá kompletního harm reduction materiálu 7. Harm reduction materiál není potřeba

20 Využívání harm reduction materiálu
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 7 11 2,05 15 5,40 14 5,60 8 6,30 13 6,65 Legenda k tabulce: 1. Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál - 2. Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál - 3. Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál - 4. Nakupuje stříkačky v lékárně(nesdílí) - 5. Využívá výměnného programu(nesdílí) - 6. Využívá kompletního harm reduction materiálu - 7. harm reduction materiál nepotřebuje.

21 Testování na infekční choroby u injekčních uživatelů drog
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 12 7 3,50 3,15 8 4,00 20 6,00 19 5,75 Legenda k tabulce: 1. HIV, VHC, VHB pozitivní - 2. Nikdy netestován(a) na infekční choroby - 3. Netestován(a) na infekční choroby déle než 1 roky - 4. Netestován(a) v posledním roce - 5. Netestován(a) v posledních šesti měsících - 6. Testován(a) nyní.

22 Způsob aplikace návykových látek
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 20 3,50 19 3,15 18 4,00 12 6,00 8 7 5,75 Legenda k tabulce: 1. Injekční aplikace, riziková místa – 2. Injekční aplikace, obvyklá místa – 3. Injekčně do svalu – 4. Šňupání – 5. kouření – 6. Neužívá

23 Získávání (zvyšování) kvalifikace
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 20 1,00 19 1,05 1,10 Legenda k tabulce: 1. Nestuduje – 2. Zájem o studium (uskutečňuje první kroky, podá si přihlášku) – 3. Studuje, neprospívá – 4. Studuje prospívá, neomluvené absence – 5. Studuje, prospívá, bez neomluvených absencí – 6. Studium úspěšně dokončeno

24 Sexuální chování injekčních uživatelů drog
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 11 -/2 4,45 7 9 1/2 4,40 8 4,00 1/5 4,85 13 1/4 5,10 Legenda k tabulce: 1. Prostituce bez ochrany – 2. Prostituce s ochranou – 3. Promiskuita bez ochrany – 4. Promiskuita s ochranou – 5. Stálý partner bez ochrany – 6. Stálý partner s ochranou/bez sexu

25 Finanční zabezpečení DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 7 10 8 2,30 3,05 3,45 3,60 4,00 Legenda k tabulce: 1. Bez legálního příjmu (neevidován na ÚP, bez dávek) – 2. Evidence na ÚP (podpora nebo alespoň ZP) – 3. Sociální dávky, občas selhává – 4. Sociální dávky, plní podmínky – 5. Příležitostné zaměstnání, brigády – 6. Pravidelné zaměstnání – 7. Pravidelné zaměstnání více než 1 rok

26 Frekvence užívání návykových látek
DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1 2 3 4 5 6 20 1,00 19 1,05 14 1,30 1,95 9 2,60 Legenda k tabulce: 1. Pravidelné užívání – 2. Krátkodobá abstinence (do 3 měsíců) – 3. Opakovaná krátkodobá abstinence – 4. Snaha o abstinenci do 1 roku s minimem relapsů – 5. Snaha o abstinenci nad 1 rok s minimem relapsů – 6. Dlouhodobá abstinence nad 1 rok

27 Závěr Největší pozitivní posuny zaznamenány v oblasti HR (Využívání HR materiálu, Testování na infekční choroby). Lze říci, že služba naplňuje cíle HR. Chodí-li klient do služby pravidelně, posouvá se směrem k pozitivním hodnotám bez většího úsilí.

28 Poznámky - úvahy Nakolik byla práce se škálami ovlivněna subjektivním pohledem klienta na svou situaci či snahou být „viděn v lepším světle“? Nakolik byl výsledek ovlivněn nevhodným nastavením hodnot u některých škál? Je možné využít škály jako techniku pro zvyšování náhledu klienta na svou situaci? (Jednoduše a přehledně ukazují posuny vpřed i vzad, dávají prostor k rozhovorům,…) Je to jednoduchý a přehledný ukazatel klientova cíle?

29 Děkuji za pozornost Olga Trunečkova Kontaktní centrum RIAPS Trutnov


Stáhnout ppt "Průběžná evaluace změn chování klientů kontaktního centra v Trutnově"

Podobné prezentace


Reklamy Google