Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olga Trunečková. O co jde?  Sledování posunů dvaceti injekčních uživatelů drog  Po dobu dvou let  Formou evaluačních škál  Kvantifikace kvalitativních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olga Trunečková. O co jde?  Sledování posunů dvaceti injekčních uživatelů drog  Po dobu dvou let  Formou evaluačních škál  Kvantifikace kvalitativních."— Transkript prezentace:

1 Olga Trunečková

2 O co jde?  Sledování posunů dvaceti injekčních uživatelů drog  Po dobu dvou let  Formou evaluačních škál  Kvantifikace kvalitativních ukazatelů („output“ data)

3 Proč?  Zjistit, jaký vliv má služba na klienta (je služba jedním z faktorů, které mohou ovlivnit klienta směrem k pozitivním posunům)  Legitimizace existence služby

4 Časové rozložení evaluace  září až prosinec 2006 - vytipování vhodných klientů  leden 2007 až prosinec 2008 – vlastní evaluace  leden až březen 2009 – zpracovávání a vyhodnocování získaných dat

5 Charakteristika nositelů informací  Primárně se jednalo o klienty prvokontaktu, injekční uživatele NL, kteří neměli zkušenost se žádným programem/službou, která se zabývá prevencí a léčbou závislostí (19).  Klienti služby, na počátku „výzkumové škály“. Ve službě jsou krátce, užívající injekčním způsobem, s rizikovým chováním, netestovaní, bez legálního příjmu (12).  Nutný souhlas klienta a ochota ke spolupráci.

6 Počet sledovaných klientů  Vybráno a do evaluace zařazeno 31 klientů ochotných ke spolupráci.  Během dvou let se počet ustálil na 21 klientů. (1 zemřel, 3 VTOS, 3 PL/TK, 1 stěhování, 2 přerušili kontakt z neznámých důvodů).  Jednalo se o 10 žen a 11 mužů. Náhodným výběrem nebyl 1 muž do závěrečného vyhodnocení zařazen.  Konečný počet klientů zařazených do vyhodnocení 20. 10 žen a 10 mužů.

7 Sledované oblasti (Vycházeno z obecných cílů KC i cílů našeho programu + domněnka, že služba může ovlivnit i samotné užívání NL )  Minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním NL, včetně přenosu infekčních chorob  Sociální integrace  Samotné užívání NL

8 Oblast : Minimalizace rizik Sledováno relativně bezpečného užívání NL a prevence přenosu infekčních chorob – HIV, VHC, VHB. Vydefinovány následující ukazatele:  Využívání HR materiálu  Testování na infekční choroby  Sexuální chování injekčních uživatelů drog  Způsob aplikace NL

9 Využívání HR materiálu Sledované hodnoty: 1. Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál (lžičky) 2. Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál 3. Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál 4. Nakupuje stříkačky v lékárně (nesdílí) 5. Využívá výměnného programu (nesdílí) 6. Využívá kompletního HR materiálu 7. HR materiál nepotřebuje

10 Testování na infekční choroby Sledované ukazatele: 1. Pozitivní (HIV, VHC, VHB) 2. Nikdy netestován(a) na infekční choroby 3. Netestován(a) na infekční choroby déle jak 1 rok 4. Netestován(a) v posledním roce 5. Netestován(a) v posledních šesti měsících 6. Testován(a) nyní

11 Sexuální chování Sledované hodnoty: 1. Prostituce bez ochrany 2. Prostituce s ochranou 3. Promiskuita bez ochrany 4. Promiskuita s ochranou 5. Stálý partner bez ochrany 6. Stálý partner s ochranou/bez sexu

12 Způsob aplikace NL Sledované hodnoty: 1. Injekční aplikace riziková místa 2. Injekční aplikace, obvyklá místa 3. Injekčně do svalu 4. Šňupání 5. Kouření 6. Neužívá

13 Oblast: Sociální integrace Alespoň minimální finanční zabezpečení, včetně placení ZP, uplatnění na trhu práce, případně práce na tom, aby se toto uplatnění zlepšilo. Vydefinovány následující ukazatele:  Získávání (zvyšování) kvalifikace  Finanční zabezpečení (sociální dávky, práce)

14 Finanční zabezpečení Sledované hodnoty: 1. Bez legálního příjmu (i bez dávek, neevidován na ÚP) 2. Evidence na ÚP (podpora, nebo alespoň ZP) 3. Příjem, sociální dávky, občas selhává 4. Příjem, sociální dávky, plní podmínky 5. Příležitostné zaměstnání, brigády 6. Pravidelné zaměstnání 7. Pravidelné zaměstnání (více než 1 rok)

15 Získávání, zvyšování kvalifikace Sledované hodnoty: 1. Nestuduje 2. Zájem o studium (uskuteční první kroky, podá si přihlášku) 3. Studuje, neprospívá 4. Studuje, prospívá, neomluvené absence 5. Studuje, prospívá, bez neomluvených absencí 6. Studuje, prospívá

16 Oblast: Užívání NL Důvodem pro vydefinování této oblasti byla má zkušenost, že vlivem mnoha okolností začnou klienti uvažovat o změně v této oblasti. Pokud pracovník motivaci klienta ke změně posiluje, poskytuje mu podporu, lze i v této oblasti dosáhnout dlouhodobějšího pozitivního posunu. Vydefinován následující ukazatel:  Frekvence užívání NL

17 Frekvence užívání NL Sledované hodnoty: 1. Pravidelné užívání 2. Krátkodobá abstinence (do 3 měsíců) 3. Opakovaná krátkodobá abstinence 4. Snaha o abstinenci do 1 roku s minimem relapsů 5. Snaha o abstinenci nad 1 rok s minimem relapsů 6. Dlouhodobá abstinence nad 1 rok bez relapsů

18 Organizace vlastního šetření  Osloveni klienti, kteří splňovali kritéria, poskytnuty informace o evaluaci  Zařazení zájemců do evaluace  V úvodním sezení předloženy klientům všechny škály.  Klient si vybral ty, které pro něho byly zajímavé, na kterých by chtěl pracovat.  Zaznamenal na ně křížkem stav, kde se právě nachází a označil kroužkem hodnotu, na kterou se chce na škále dostat, na které chce pracovat  U ostatních škál zaznamenal pouze aktuální situaci  Záznamy do škál byly prováděny vždy, kdy o to klient projevil zájem  Neprojevil-li klient sám zájem, alespoň 1 x za 3 měsíce

19 Využívání HR materiálu  1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7  datum │ _____________ │ ______________ │ _____________ │ ______________ │ ______________ │ ______________ │  3.1. 07 X __________________________________________________________________________________________  20. 3. ______________________________X______________________________________________________________  21. 6._____________________________________________________________________________X _______________  23. 9.________________X_____________________________________________________________________________  15. 12. ____________________________________________________________________________X _______________  28. 1. 08__________________________________________________________________________X________________  __________________________________________________________________________________________________  1. Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál  2. Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál  3. Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál  4. Nakupuje stříkačky v lékárně, nesdílí  5. Využívá výměnného programu (nesdílí)  6. Využívá kompletního harm reduction materiálu  7. Harm reduction materiál není potřeba

20 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1234567 1.1.2007 11632,05 30.6.2007 131155,40 31.12.2007 1211425,60 30.6.2008 11186,30 31.12.2008 7136,65 Využívání harm reduction materiálu Legenda k tabulce: 1. Sdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál - 2. Sdílí stříkačky, nesdílí aplikační materiál - 3. Nesdílí stříkačky, sdílí aplikační materiál - 4. Nakupuje stříkačky v lékárně(nesdílí) - 5. Využívá výměnného programu(nesdílí) - 6. Využívá kompletního harm reduction materiálu - 7. harm reduction materiál nepotřebuje.

21 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 123456 1.1.2007 12173,50 30.6.2007 12173,15 31.12.2007 6 864,00 30.6.2008 206,00 31.12.2008 1195,75 Testování na infekční choroby u injekčních uživatelů drog Legenda k tabulce: 1. HIV, VHC, VHB pozitivní - 2. Nikdy netestován(a) na infekční choroby - 3. Netestován(a) na infekční choroby déle než 1 roky - 4. Netestován(a) v posledním roce - 5. Netestován(a) v posledních šesti měsících - 6. Testován(a) nyní.

22 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 123456 1.1.2007 203,50 30.6.2007 1193,15 31.12.2007 11814,00 30.6.2008 1121156,00 31.12.2008 18475,75 Způsob aplikace návykových látek Legenda k tabulce: 1. Injekční aplikace, riziková místa – 2. Injekční aplikace, obvyklá místa – 3. Injekčně do svalu – 4. Šňupání – 5. kouření – 6. Neužívá

23 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 123456 1.1.2007 201,00 30.6.2007 1911,05 31.12.2007 1911,05 30.6.2008 1911,05 31.12.2008 1911,10 Získávání (zvyšování) kvalifikace Legenda k tabulce: 1. Nestuduje – 2. Zájem o studium (uskutečňuje první kroky, podá si přihlášku) – 3. Studuje, neprospívá – 4. Studuje prospívá, neomluvené absence – 5. Studuje, prospívá, bez neomluvených absencí – 6. Studium úspěšně dokončeno

24 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 123456 1.1.2007 6111-/24,45 30.6.2007 7191/24,40 31.12.2007 28161/24,00 30.6.2008 4191/54,85 31.12.2008 11131/45,10 Sexuální chování injekčních uživatelů drog Legenda k tabulce: 1. Prostituce bez ochrany – 2. Prostituce s ochranou – 3. Promiskuita bez ochrany – 4. Promiskuita s ochranou – 5. Stálý partner bez ochrany – 6. Stálý partner s ochranou/bez sexu

25 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 1234567 1.1.2007 108112,30 30.6.2007 5283113,05 31.12.2007 5172413,45 30.6.2008 5161613,60 31.12.2008 41511624,00 Finanční zabezpečení Legenda k tabulce: 1. Bez legálního příjmu (neevidován na ÚP, bez dávek) – 2. Evidence na ÚP (podpora nebo alespoň ZP) – 3. Sociální dávky, občas selhává – 4. Sociální dávky, plní podmínky – 5. Příležitostné zaměstnání, brigády – 6. Pravidelné zaměstnání – 7. Pravidelné zaměstnání více než 1 rok

26 DATUM HODNOTY PRŮMĚR 123456 1.1.2007 201,00 30.6.2007 1911,05 31.12.2007 1461,30 30.6.2008 414111,95 31.12.2008 296122,60 Frekvence užívání návykových látek Legenda k tabulce: 1. Pravidelné užívání – 2. Krátkodobá abstinence (do 3 měsíců) – 3. Opakovaná krátkodobá abstinence – 4. Snaha o abstinenci do 1 roku s minimem relapsů – 5. Snaha o abstinenci nad 1 rok s minimem relapsů – 6. Dlouhodobá abstinence nad 1 rok

27 Závěr  Největší pozitivní posuny zaznamenány v oblasti HR (Využívání HR materiálu, Testování na infekční choroby). Lze říci, že služba naplňuje cíle HR.  Chodí-li klient do služby pravidelně, posouvá se směrem k pozitivním hodnotám bez většího úsilí.

28 Poznámky - úvahy  Nakolik byla práce se škálami ovlivněna subjektivním pohledem klienta na svou situaci či snahou být „viděn v lepším světle“?  Nakolik byl výsledek ovlivněn nevhodným nastavením hodnot u některých škál?  Je možné využít škály jako techniku pro zvyšování náhledu klienta na svou situaci? (Jednoduše a přehledně ukazují posuny vpřed i vzad, dávají prostor k rozhovorům,…)  Je to jednoduchý a přehledný ukazatel klientova cíle?

29 Děkuji za pozornost Olga Trunečkova Kontaktní centrum RIAPS Trutnov olga.truneckova@riaps.cz


Stáhnout ppt "Olga Trunečková. O co jde?  Sledování posunů dvaceti injekčních uživatelů drog  Po dobu dvou let  Formou evaluačních škál  Kvantifikace kvalitativních."

Podobné prezentace


Reklamy Google