Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti."— Transkript prezentace:

1 Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti

2 Kristova Veliká noc se naplňuje v den Letnic sesláním Ducha svatého

3 On je Duch života a pramen vody, tryskající do věčného života

4 Bez Ducha svatého by bylo křesťanství …

5 Bez Ducha svatého by byl Ježíš jen zajímavou,
ale nevýznamnou historickou osobností…

6 Skrze Ducha svatého je Ježíš živý ,
ten, kdo může působit v mém životě…

7 by byla Bible jen jednou z učených knih…
Bez Ducha svatého by byla Bible jen jednou z učených knih…

8 Boží slovo je událost, nikoliv zápis.
Skrze Ducha svatého je Bible Božím slovem… Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi. Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. Boží slovo se děje, když někdo opakovaně a se zájmem Bibli čte. Zjednodušeně řečeno: Boží slovo je událost, nikoliv zápis.

9 Bez Ducha svatého by bylo
zvěstování Božího Slova jen zajímavou informací…

10 Skrze Ducha svatého je zvěstování
Božího slova posilou na cestě životem.

11 Bez Ducha svatého jsou svátosti
jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií…

12 Skrze Ducha svatého svátosti
zprostředkovávají Boží moc a sílu.

13 Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým divadlem…

14 Skrze Ducha svatého je liturgie
setkáním s živým Bohem.

15 Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí…

16 Skrze Ducha svatého je společenstvím, organismem,
přinášejícím osvobození a záchranu od veškerého zla.

17 Bez Ducha svatého by byla autorita v církvi lidskou panovačností…

18 Skrze Ducha svatého je božskou mocí ve službě.

19 by byla charita jen jakousi obsluhou…
Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi obsluhou…

20 je charita osvobozující pomocí.
Skrze Ducha svatého je charita osvobozující pomocí.

21 Skrze dary Ducha svatého se život křesťana
uzdravuje a osvobozuje od zla a uschopňuje pro konání dobra … M Ě S T S K É M I S E

22 Křesťany se stáváme působením Ducha svatého
(Jan 3,1–8). Od okamžiku, kdy jsme přijali Ježíše, v nás Duch svatý přebývá, ale ne každý křesťan žije z jeho moci. Bible vysvětluje, že existují tři typy lidí (srov. 1 Kor 2,12 – 3,3): Přirozený člověk Je to člověk, který nevěří, že Ježíš Kristus svou smrtí zaplatil za jeho hříchy, a Duch svatý tedy nepřebývá v jeho životě. Život si řídí sám. Duchovní člověk Je to člověk, který důvěřuje Ježíši jako svému Spasiteli a žije křesťanským životem tak, že se spoléhá na sílu Ducha svatého. Jeho život řídí Kristus. Tělesný člověk * Je to člověk, který věří, že Ježíš zaplatil za jeho hříchy, ale ve snaze žít křesťanským životem se spoléhá na vlastní síly. Život si řídí sám. * slovo „tělesný" se zde vztahuje k porušené přirozenosti člověka jako protikladu „ducha"

23 Vy jste solí země a světlem světa…
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (srov. Mt 5, 13-16)

24 Svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus Zlatá sekvence svatodušních svátků
Přijď ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Božský Utěšiteli, něžný duší příteli rač nás mile zotavit. V práci libý pokoji, smiřiteli v rozbroji rač nás v pláči utišit. Světlo duši blažící, srdce v Tebe věřící rač milostně naplnit. Člověk bez Tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. Skvrny z našich duší smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit. Srovnej co je zkřiveno, zahřej co je studeno a nedej nám zabloudit. Rač nás v Tebe věřící, vroucně Tebe prosící dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu, V smrti dodej útěchu A dej v radost věčnou vjít.

25 Duchu vzkříšeného Krista, Duchu soucitné lásky, Duchu chval,
tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Bereš na sebe všechno, otevíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, který nechce utrpení člověka, ani jeho tíseň. bratr Roger Schutz - zakladatel ekumenické komunity v Taizé, zavražděn 16.srpna 2005. „Nezemřel kvůli něčemu, co obhajoval, ale kvůli tomu, čím byl.“ (br. François z Taizé)

26 Diecézní katechetické středisko při českobudějovickém biskupství
Připravilo : Diecézní katechetické středisko při českobudějovickém biskupství Kontakt: mail: březen 2012


Stáhnout ppt "Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google