Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká."— Transkript prezentace:

1 Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

2 Vinařská turistika a její finanční podpora 1.Vinařský fond – základní informace 2.Vinařská turistika – průzkum trhu 3.Vinařská turistika a její podpora ze strany VF 4.Další marketingové aktivity VF (Vína z Moravy, vína z Čech, Růžové.CZ, Svatomartinské) Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

3 Vinařský fond -zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství -2002-4 podpora výsadby vinic -od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: •Rada Vinařského fondu (rozhoduje o strategii, financích) •Dozorčí rada (kontrolní orgán) •Ředitel Fondu (vykonává rozhodnutí Rady) Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

4 Činnost •Systematická podpora PR aktivit směřujících k propagaci a osvětě moravského a českého vína •Podpora celonárodního internetového portálu o víně www.wineofczechrepublic.cz •Systematický průzkum trhu •Podpora účasti na veletrzích v zahraničí, a to zejména formou společných expozic •Podpora účasti vín na zahraničních soutěžích •Podpora školení, seminářů, konferencí Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

5 Činnost •Příprava reklamních materiálů propagujících naše vinařství •Podpora vinařské turistiky •Podpora lokálních akcí •Podpora exportu vína •Vytvoření jednotné značky tuzemských vín a její reklamní podpora •Podpora značky Svatomartinské, Růžové.CZ Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

6 Příjmy VF •Příjmy VF: odvody za víno (0,50Kč/litr) a vinice (350 Kč/ha) a státu, který vždy jednou ročně převede na účet Fondu částku rovnající se veškerým příjmům Fondu za uplynulý rok. Významným přispěvatelem do Fondu je Jihomoravský kraj, který každoročně poskytuje dotaci v řádu několika miliónů korun – tyto prostředky pak ze 100% slouží k podpoře vinařské turistiky. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

7 Rozpočet VF •Rozpočet Fondu na kalendářní rok se pohybuje v rozmezí 70-80 miliónů korun, dle zákona max. 10% tvoří provozní výdaje; ve skutečnosti tyto činí běžně kolem 7%. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

8 Spolupráce •komunikační agentura •PR agentura •Svaz vinařů •Národní vinařské centrum •JMK Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

9 Vinařská turistika – průzkum trhu Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

10 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Informovanost o vinařské turistice

11 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Vlastní zkušenost s vinařskou turistikou Navštívil/a jste již někdy jižní Moravu za účelem vinařské turistiky?“ Jakou máte zkušenost s poslední návštěvou jižní Moravy v souvislosti s vinařskou turistikou?“

12 Vinařská turistika v budoucích plánech Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Chtěl/a byste někdy v blízké budoucnosti navštívit jižní Moravu v souvislosti s vinařskou turistikou?“

13 Znalost informačních zdrojů o vinařské turistice Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Kdybyste se rozhodl/a navštívit vinný sklep na jižní Moravě, či jiné vinařské turistické cíle, víte kam se obrátit?“ Kam byste se obrátil/a?“

14 Atraktivita jednotlivých programů vinařské turistiky Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

15 Podpora vinařské turistiky •Pátým rokem pokračuje projekt rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě, který organizačně zajišťuje Národní vinařské centrum (viz přednáška Ing. Pavla Kršky). V rámci tohoto projektu Fond financuje např. každoroční vydání turistických materiálů Edice Krajem vína, medializaci v tisku, propagaci na výstavách a veletrzích či průběžnou aktualizaci sekce vinařské turistiky v rámci webu vinazmoravy.cz. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

16 Podpora vinařské turistiky •Spolupráce s Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství… Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

17 Podpora vinařské turistiky •P.R. pro Fond zajišťuje agentura Omnimedia (prezentace v médiích, presstripy pro novináře ad.) Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

18 Podpora vinařské turistiky •Finanční podpora konkrétních projektů (akcí) vinařské turistiky (na zákl. vyhlášky č. 97/2006 Sb.) Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

19 Typy podporovaných akcí •Slavnosti vinobraní, otevřené sklepy, zarážení hory… •Výstavy, přehlídky vín •Semináře, konference o možnostech cestovního ruchu apod. •Propagační materiály obcí, vinařských regionů, sdružení Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

20 Systém podpory •Dvakrát ročně, vždy od 1.1. do 15.2. a od 1.7. do 15.8. lze k Vinařskému fondu podat žádost o poskytnutí podpory na realizaci výše uvedených akcí. Výše poskytnuté podpory se pohybuje v rozmezí 50- 100% uznatelných nákladů. U nejtypičtějších akcí vinařské turistiky, jako jsou slavnosti vinobraní a otevřené sklepy, jsou uznatelnými náklady pronájem prostor, kde se akce koná, její propagace a odměny účinkujícím. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

21 Podmínky pro vyplacení podpory •Podání žádosti v termínu •Kompletní žádost •Realizace akce •Informace o konání akce v kalendáři akcí na www.vinazmoravy.cz, loga VMVČ a VF v propagačních materiálech a v místě realizace a příp. další spec. podmínky •Předložení vyúčtování v termínu Konkrétní formy podpory na webu, v odborném a denním tisku. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

22 Přehled žádostí o podporu podaných v letech 2008-11 – vinařská turistika (slavnosti vinobraní, otevřené sklepy a další typově příbuzné akce): Rok Počet přijatých žádostí Z toho podpořených Žádostí celkem 20084943302/272 20097464382/341 201010896418/380 2011 (1 termín)9884336/301 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

23 Příklady podpořených akcí Vinobraní (Mikulov, Znojmo, Bzenec, Hustopeče, Strážnice, V. Pavlovice…) Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

24 Otevřené sklepy •FOS, 2010 – otevřené sklepy v dalších 21 obcích Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

25 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Cykloturistické akce (putování vinicemi) – např. Expedice Krajem André (Velkopavlovicko), Na kole vinohrady Uherskohradišťska a další

26 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 Propagační materiály obcí, sdružení vinařů, informační tabule v obcích (vin. tratě, typ. odrůdy) Čejkovice, Dobšice, Novosedly, Pavlov, Vrbice, Valtice, V. Němčice, V. Pavlovice…

27 REKAPITULACE AKTIVIT 2010 CELKOVÝ PŘEHLED Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

28 1. AKTIVITY RŮŽOVÉ CZ Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

29 Komunikační strategie Celá komunikační strategie byla rozdělena na 3 navazující fáze: 1.Komunikace zaměřená na odborníky (březen-duben) Fáze zaměřená na oslovení odborné veřejnosti, a to formou tiskové inzerce v odborných titulech, akce v retailu. 2. Svátek růžových vín (1.-2.5.) Den růžových vín 5.6. Eventy konané v Praze a Mikulově zaměřené na konečné spotřebitele. 3. Léto s růžovými víny (květen-srpen) Letní období nejvhodnější pro konzumaci růžových vín, v němž probíhá hlavní komunikační kampaň celého projektu, opět směřující ke konečnému spotřebiteli s podporou v retailu. Odborná veřejnost Koncový zákazník Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

30 Pilotní vizuály Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

31 SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN 1.5. – 2. 5.2010; PARTICIPUJÍCÍ VINAŘSTVÍ: 25; POČET VÍN: 100 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

32 P.O.S. materiály Určené především pro distribuční kanál HORECA, dále pro vinotéky a v neposlední řadě pro samotné vinaře (kuchařka, stojánek, samolepky, plakáty, vlaječky, visačky na lahve, záklopky). Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

33 2. AKTIVITY VMVČ Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

34 STRATEGIE KOMUNIKACE 2010 Naše vína jsou jedinečná díky specifické poloze našich vinařských podoblastí a jejich klimatu. Značka VMVČ je pak výrazem 100% garance tuzemského původu vín a jejich kvality. Sluncem slazené, nocí kořeněné... Funkcionalita značky VMVČ pro cílové skupiny: a)Identifikační symbol b)Garant původu a kvality c)Evokace záruky obchodního úspěchu Globální komunikační cíl Maximalizovat obecnou znalost značky VMVČ a její pozitivní roli garanta napříč cílovými skupinami spojenými společným zájmem o kvalitní tuzemská vína. Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

35 Vizuál & claim Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

36

37 TV spot Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

38 3. AKTIVITY SVATOMARTINSKÉ Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

39 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 •Projekt je úspěšně realizován od roku 2005 •Každoročně stoupá množství vyrobeného Svatomartinského vína •Úspěch dokládá i rostoucí počet akcí spojených se Svatomartinským vínem z různých regionů České republiky a pokračování aktivit Svatomartinského na Slovensku

40 Pilotní vizuály kampaně Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

41 11.11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT BRNO Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

42 11.11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT BRATISLAVA Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

43 VÝBĚR POS 2010 ROLLERY SEM / TAM VLAJEČKY PLAKÁTY SM SOMMELIER Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

44 4. AKTIVITY RETAIL 2010 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

45 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

46 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED RETAILOVÝCH AKTIVIT DLE ZNAČEK

47

48 OCHUTNÁVKY - ILUSTRATIVNÍ VÝBĚR Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

49 5. VÝSTAVNICTVÍ Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

50 Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011 2010 – Danubius Gastro, LIWF, Prowein

51 DALŠÍ AKCE Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

52 VINAŘSTVÍ ROKU, PŘEDSTAVENÍ SALONU VÍN Mgr. Pavel Večeřa Vinařský fond Mikulov, 7.4.2011

53 Děkuji za pozornost. Vinařský fond Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Tel/fax: +420541652479 Mail: info@vinarskyfond.cz www.vinarskyfond.cz


Stáhnout ppt "Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google