Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny seniorům Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod 12. - 13. 4. 2005 Asociace vysokoškolských knihoven ČR Mgr. Nataša Jursová, Veterinární a farmaceutická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny seniorům Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod 12. - 13. 4. 2005 Asociace vysokoškolských knihoven ČR Mgr. Nataša Jursová, Veterinární a farmaceutická."— Transkript prezentace:

1 Knihovny seniorům Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod 12. - 13. 4. 2005 Asociace vysokoškolských knihoven ČR Mgr. Nataša Jursová, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2 Třetí věk •Určení jednotlivých etap lidského života se mění v souvislosti s jeho prodlužováním. •V dnešní době se nachází v období dospělosti celkem 5 generací (Sheehyová, 1999). •Odlišnosti v životním cyklu způsobují jak vnější kulturněpolitické a ekonomické podmínky, tak vnitřní vývoj jedince.

3 Univerzita třetího věku (U3V) •Otevření univerzitních zdrojů vědomostí. Tradiční role univerzity byly v druhé polovině minulého století rozšířeny o úlohu společenskou. Akademický život je součástí celé společnosti, podílí se na jeho utváření a zpětně reaguje na jeho potřeby.

4 •neprofesní zájmové studium občanů Účastníci U3V mají statut posluchače Univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zák. 111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Absolutorium U3V neposkytuje vysokoškolské vzdělání ani žádnou kvalifikaci.

5 •vzdělávací alternativa netradičního typu •forma celoživotního vzdělávání

6 Historie •1977 - vznik ve Francii (specifický vzdělávací program pro seniory) •1986 – Olomouc: čs. červený kříž, fakultní nemocnice, Univerzita Palackého •1987 – Praha, 1. LF UK •1995 – Asociace univerzit třetího věku •Současnost: všechny veřejné vysoké školy v ČR

7 Mezinárodní projekty (podpora EU, návaznost na gerontologické programy UNESCO) •AIUTA International Association of the Universities of the Third Age •EFOS European Federation of Older Students, •EUCONET European Computer Network,

8 Organizační začlenění U3V na veřejných vysokých školách v ČR „Univerzita třetího věku je celouniverzitní vzdělávací aktivita, za kterou odpovídá rektor“ (MZLU) Vzdělávání seniorů mají VŠ ve svém Dlouhodobém záměru

9 •Celouniverzitní pracoviště (CEVAPO, ICVI, ICV, Univerzitní knihovna) •Fakulta (trend integrovat aktivity jednotlivých fakult do celouniverzitního pracoviště)

10 Podmínky přihlášení ke studiu •seniorský věk (zejména), •nevýdělečně činní občané, •maturita (podmínkou jen někde), •není omezení

11 Organizační pokyny •podání přihlášky a zaplacení zápisného, •průkaz studenta (pro evidenci výuky a k využívání zařízení univerzity), •absolvování přednášek (účast v 60% je nutná k ukončení ročníku), •délka studia, •ukončení studia. •osvědčení •diplom

12

13

14

15 Formy studia • fakultativní Účast na přednáškách, bez postupových zkoušek. Ukončeno slavnostním předáním osvědčení. • rigorózní povahy Konají se kolokvia. Koncem semestru se odevzdávají semestrální práce. Studium je ukončeno promocí a předáním diplomu.

16

17 Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých univerzitách velmi rozmanitý. Od jednotlivých přednášek až po kompletní vysokoškolské studium, absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek s frekvencí jedné lekce týdně.

18 Strukturování studia - varianty •první stupeň – všeobecný charakter, •druhý stupeň – specializované běhy studia, •základní kurz, •nástavbový kurz, •klub absolventů, •krátkodobé tematicky zaměřené kurzy.

19 Tématické celky výuky – příklady Univerzita Palackého: •Společenské vědy a jejich místo v podmínkách současného života •Člověk ve zdraví a v nemoci •Regenerace lidského organismu pohybem Vysoké učení technické •Moderní technologie a jejich použití v denním životě

20 Veterinární a farmaceutická univerzita •Člověk a zvíře •Člověk a zdravé potraviny •Zdraví a léky Slezská univerzita •Knižní kultura včera a dnes Ostravská univerzita •Historie regionu Slezska a severní Moravy

21 Kurzy práce s PC •Při U3V •Nadační fond ELPIDA •Centrum pro rodinu a sociální péči Motto: Ti, kteří navzdory svému vyššímu věku mají zájem o informační technologie, dokáží bořit tradovaný mýtus, že člověk se rodí do světa, který nechápe - a odchází ze světa, kterému nerozumí.

22 Motivace ke studiu U3V •pokračování ve studiu předmětu, který je celoživotním zájmem, •studium oboru, na který „nebyl čas,“ •životní partneři hledají společný zájem.

23 V knihovnách, které si i přes svá elektronická média zachovávají genius loci, mohou uživatelé vstupovat do interakce naprosto přirozeně a dochází k nesmírně užitečnému prolínání zkušeností. Dochází k setkávání generací, ke vzájemnému dialogu a k neformálním kontaktům, které jsou základem pro vícegenerační soužití, potažmo pro zdravou společnost.

24 Spolupráce U3V s knihovnami •Univerzitní knihovna organizuje přednášky U3V •Průkazky posluchače U3V opravňují k využívání knihovny

25 Počítačová gramotnost •e-mail jako prostředek komunikace, •surfování po internetu, •zpracování textu a tabulek, •zábava – počítačové hry.

26 Společenský aspekt studia ve třetím věku •Seznámení se s novým prostředím, lidmi, informacemi = > nové vztahování se k lidem okolo, překonání společenské izolace. Aktivity spojené s celoživotním vzděláváním zaměřeným na seniory jsou přínosem jednak pro individuální prožívání, také však pro sociální vztahy a jejich úroveň.

27 Duchovní růst je nejen vzdělávání ve smyslu získávání nových poznatků, ale též •prohlubování pozitivních vlastností, •péče o blízké lidi, •tolerance k ostatním, •překonávání tělesných obtíží, •pozitivní náhled na realitu. „Kdo jiný než ty, kdy jindy než teď.“ „Když něco dělám, tak to dělám pořádně“.

28 Duševní síly zůstanou zachovány i v pokročilejším věku, když zůstane zachován zájem a horlivost. (Cicero) Nalezení konkrétních hodnotných cílů v přítomné životní situaci a jejich uskutečňování člověka osvobozuje od přehnaného sebepozorování a působí terapeuticky. (Frankl)

29 Děkuji za pozornost !

30 Kontakt Mgr. Nataša Jursová, Studijní a informační středisko, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Tel.: 541 562 080, mobil 723 660 873 E-mail: jursovan@vfu.cz


Stáhnout ppt "Knihovny seniorům Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod 12. - 13. 4. 2005 Asociace vysokoškolských knihoven ČR Mgr. Nataša Jursová, Veterinární a farmaceutická."

Podobné prezentace


Reklamy Google