Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠkodaAuto MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FINANCE A VÝKONNOST FIREM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠkodaAuto MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FINANCE A VÝKONNOST FIREM"— Transkript prezentace:

1 ŠkodaAuto MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FINANCE A VÝKONNOST FIREM
VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dubna 2007 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c. předseda dozorčí rady Škoda Auto a.s.

2 CONTROLLING Motto: Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.
Abraham Lincoln Controlling se chápe: jako poskytovatel služeb pro všechny organizační jednotky jako zodpovědné rozhodování při hodnocení ekonomických otázek Cílem podnikového řízení je vitální podnik schopný přizpůsobení se a pokroku. K tomu potřebují manažeři rozsáhlé integrující doplnění řízení poskytované controllingem. Veškeré procesy a činnosti v podniku mají svou finanční stránku a tudíž vliv na výsledek firmy. Často vzniknou různé alternativy pro jednání Controlling poskytuje nástroje pro finanční vyhodnocení těchto alternativ Controlling se rozumí jako integrovaná součást každého ekonomického rozhodnutí.

3 ÚTVAR EC - CONTROLLING Hlavní oblasti a činnosti controllingu:
Dlouhodobé a krátkodobé plánování a rozpočtování Interní zpravodajství a analýzy Hodnocení hospodárnosti podnikových záměrů a vyhodnocování budoucích scénářů Účtování nákladů a výkonů ve vnitropodnikovém účetnictví

4 Útvar EC - CONTROLLING Controlling (210) Stávající struktura:
Vedoucí EC: Hartmut Rickel ECT Controlling vývoje a výrobku (39) Sekretářka, asistent (2) ECN Controlling nákupu a mat. nákladů (15) ECP Controlling účastnických společností a odbytu (2) ECV Controlling výroba a logistika (4) ECF Controlling výsledek a fin. plánování (15) ECV-1 Controlling výroby vozů (29) ECP-1 Controlling odbytu a tvorby ceny (21) ECC Controlling centrálních oblastí, investice a náklady (18) ECP-2 Controlling účastnických společností a zahraničních projektů (8) ECV-2 Controlling výroby agregátů a VCI obchody (14) ECZ Controlling výrobních nákladů a zásob (17) ECV-3 Controlling logistiky, transportu, záv. techniky, nářaďovny, projektů (25)

5 CONTROLLING Vize controllingu Škoda Auto
Controlling je finančním partnerem odborných útvarů Controlling nabízí partnersky orientované informace a efektivní komunikaci Controlling vytváří pro své partnery průhlednost podnikového výsledku a příspěvků jednotlivých partnerů k celkovému výsledku Controlling disponuje nejlepšími metodami a postupy finančního plánování a řízení a aplikuje je společně se svými partnery Controlling rozvíjí společně se svými partnery strategie pro úspěšnou budoucnost ŠA Rozhodnutí jsou připravována společně s partnery a spoluzodpovědnost je přejímána oboustranně Controlling vzbuzuje a získává důvěru

6 Target Costing (I) Target
= metoda, při které jsou cílové náklady produktu odvozovány z budoucích (předpokládaných) tržních cen Ne: Kolik bude stát produkt? Ale: Kolik smí stát produkt? cílová cena, informace odvozené z trhu každý zaměstnanec musí mít možnost být zapojen do optimalizačního procesu skupina zaměstnanců = team více vidí, slyší a má více kvalifikovaných nápadů než jednotlivec díky inciativě teamu a spolupracujícím zaměstnancům se práce stává efektivnější a kvalitnější => kladně se projeví v odměňování Target benchmarking, srovnání s konkurencí, strategie diferencování náklady předchůdce referenční model

7 Target Costing (II) přínosy x omezení – metody Target Costing
náklady budoucích produktů jsou odvozovány z výnosů prognózovaných marketingem cílové náklady vznikají odečtením plánovaného zisku od čistého výnosu při zohlednění rizikové přirážky celkové náklady jsou v poměru zákaznických hodnot přiřazeny jednotlivým komponentům = cílové zadání pro SET-teamy přímá vazba na trh / zákazníky a současně na výsledkové cíle podniku od časných fází vývoje produktu těžko vyjádřitelná tržní hodnota / nákladový cíl na úrovni nákladových skupin jednotlivých dílů (hodnotová analýza, náklady na předchůdce, zkušenosti) každý zaměstnanec musí mít možnost být zapojen do optimalizačního procesu skupina zaměstnanců = team více vidí, slyší a má více kvalifikovaných nápadů než jednotlivec díky inciativě teamu a spolupracujícím zaměstnancům se práce stává efektivnější a kvalitnější => kladně se projeví v odměňování

8 ŠkodaAuto Businessplán jako nástroj k udržení a zlepšení nákladů v produkční fázi výrobku

9 Zdroje optimalizace vlastní návrhy teamu optimalizace walking around
management nápadů řešení problémů / workshopy s vývojovými a výrobními teamy s dodavateli porovnávání výrobních postupů u jednotlivých výrobních řad aplikace již v koncernu vyzkoušených metod a postupů

10 Účel Businessplánu růst prosperity a rentability podniku
Businessplán = soubor opatření ke splnění daného cíle cíl = optimalizace výrobních nákladů cíl stanovuje controlling a schvaluje představenstvo s ohledem na: strategii společnosti finanční cíle nákladový stav výrobku

11 Zásady nákladového BP dosažení vyššího přínosu k výsledku redukcí materiálových nákladů při stejné nebo vyšší kvalitě a minimálně stejné zákaznické hodnotě

12 Specifikace nákladového BP
strukturován: nákupní aktivity (noví dodavatelé, lokalizace…) technický vývoj (nová řešení, nové materiály, zjednodušení, společné úspory z jednotné koncernové platformy …) výroba (optimalizace procesů, nové technologie, management nápadů…)

13 Procesy v rámci nákladového BP
definice a rozdělení cílů sběr a definice úsporových opatření předběžné vyhodnocení optimalizačních opatření podpora realizace opatření a odborných útvarů v celém procesu realizace potvrzení SOP a finančního přínosu kontrola plnění cílů

14 Základní postup při práci s BP
BP pro každou modelovou řadu (1-2 roky) Fabia Octavia Superb pravidelné týdenní projednávání BP na teamu složeném ze zástupců odborných útvarů plnění cílů BP sledování stavu opatření vyhledávání nových opatření každý měsíc předloha do představenstva o stavu, šancích, rizikách a TOP opatřeních

15 ŠkodaAuto Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ŠkodaAuto MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FINANCE A VÝKONNOST FIREM"

Podobné prezentace


Reklamy Google