Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Adam Mikula FairNet Systems, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Adam Mikula FairNet Systems, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Adam Mikula FairNet Systems, s.r.o.
PCinfo …bez rizika ! Vítám Vás na prezentaci systému PCinfo. Začnu tím, komu je PCinfo určeno. Ing. Adam Mikula FairNet Systems, s.r.o.

2 Máme řešení problému jak:
najít programy na počítačích v síti zjistíte, jaký SW si uživatelé nainstalovali sami ! zjistit HW konfiguraci jednotlivých PC Chcete dále evidovat pomocí papíru a šroubováku? poskytovat technickou podporu Potřebují Vás nejčastěji v nejvzdálenější budově? vzdáleně instalovat / upgradovat SW Obáváte se pracnosti instalace nových programů? **********Stránka věnovaná řešeným problémům************ PCinfo pro Vás může být zajímavé, pokud řešíte problém jak bez obcházení počítačů zjistit, které programy jsou na nich nainstalovány, potřebujete znát jejich verze, nebo prostě potřebujete vědět, které programy si uživatelé nainstalovali sami. Dále může PCinfo pomoci těm, kteří chtějí zjistit hardwarovou konfiguraci jednotlivých počítačů a vést evidenci výpočetní techniky. To vše bez papírů a šroubováku. Žádají Vás často uživatelé o technickou podporu? Potřebují poradit, protože se ztratili v informačním systému a chtějí po Vás abyste jim z hlavy poradili? Nebo abyste za nimi doběhli do nejvzdálenější budovy? Dalším uplatněním systému PCinfo je možnost vzdálených instalací nebo upgradů softwaru po síti. Každý z Vás asi zažil úmorné obcházení od počítače k počítači při instalaci nových programů. Pokud některý z uvedených problémů řešíte, vyzkoušejte PCinfo.

3 Hlavní přínosy PCinfo Automatická detekce a evidence SW/HW
Automaticky zjistí všechny nainstalované programy Automaticky zjistí HW konfiguraci počítače Přehledné výpisy a souhrnné sestavy Dálkové ovládání počítačů Převzetí obrazovky, klávesnice a myši vzdáleného počítače Zjednodušení správy PC sítí Automatizace nejnudnějších úkolů Správa uživatelských PC od Vašeho stolu Výrazné úspory času pracovníků IT oddělení. ********Stránka věnovaná přínosům********** První výhodou PCinfo, o které se zmíním, je automatická detekce a následná evidence softwaru a hardwaru. PCinfo automaticky zjistí všechny nainstalované programy na jednotlivých počítačích, zjistí také jejich přesnou hardwarovou konfiguraci a tyto výsledky Vám uloží v databázi a přehledně zobrazí na souhrnných sestavách. Další mimořádnou výhodou PCinfo je dálkové ovládání počítačů, které Vám umožní převzetí obrazovky, klávesnice a myši vzdáleného počítače. Takže zkráceně řečeno, PCinfo slouží ke zjednodušení správy středních a větších sítí. Umožní Vám automatizovat ty nejnudnější úkoly, jako je evidence vybavení, umožní Vám spravovat počítače od Vašeho stolu bez nekonečného obcházení PC a tím Vám ušetří spoustu času.

4 Automatická evidence SW a HW
Přesná detekce nainstalovaného SW Vyhodnocení podle souborů na disku Přesnější než výpis z registrů Rozsáhlá databáze identifikovaných programů Možnost přidání vlastních programů Detekce HW konfigurace počítačů Podrobný HW seznam Přehledný výpis základních parametrů PC Souhrnné i detailní výstupy a sestavy Počet nalezených programů Seznam uživatelů programu Předávací protokol počítače (SW a HW) Obrazovka “Výstupy auditu“ ******Technické informace*********** Nyní se dostáváme k trochu techničtějším záležitostem. Nejdříve o tom, jakým způsobem zajišťujeme evidenci softwaru a hardwaru. Celý systém PCinfo je postaven na tom, aby automaticky detekované údaje byly co nejpřesnější. Proto vyhodnocujeme programy tak, že zjistíme, jaké soubory jsou na disku počítače a z nich určíme o jaké programy se jedná. Tento postup jsme zvolili proto, že je podstatně přesnější, než kdybychom pouze vypisovali informace z registrů. Proto dokážeme identifikovat i ARJ a další programy, které do registrů vůbec nezapisují, nebo naopak nezobrazujeme programy, které jsou dávno z disku smazány, ale zůstávají v registrech. PCinfo disponuje rozsáhlou databází zhruba tisíce identifikovaných programů a samozřejmě Vám umožňuje přidat si do databáze vlastní programy. Také detekce hardwaru byla navrhována tak, aby poskytla co nejpřesnější údaje o každém počítači. Protože víme, že pro potřeby evidence stačí podstatně méně údajů, než vyžadují specialisté na hardware, jsou výstupy rozděleny na podrobný seznam a přehledný výpis základních parametrů počítače. Výsledkem nasazení PCinfo jsou jednak souhrnné sestavy, například počet nalezených programů a porovnání s počtem legálně zakoupených licencí, nebo seznam uživatelů programu. Dále můžete PCinfo využít k automatickému vytvoření předávacího protokolu počítače s výpisem nainstalovaných programů a hardwarové konfigurace. Kromě těchto sestav můžete využít také obrazovku “Výstupy auditu“, která slouží k okamžitému zjištění HW i SW konfigurace vybraného počítače.

5 Dálkové ovládání PC Převzetí obrazovky, klávesnice a myši po síti
Vzdálené instalace nebo upgrady HelpDesk – technická podpora Školení uživatelů Součást PCinfo 2.0, dostupné v polovině května 2001 ******Technické informace*********** Další důležitou funkcí PCinfo je možnost dálkového ovládání počítačů. Umožní Vám převzetí obrazovky, klávesnice a myši vybraného počítače po síti, takže budete moci provádět například vzdálené instalace nebo upgrady, technickou podporu či hromadné školení uživatelů. Tato funkce dálkového ovládání je asi nejdůležitějším rozšířením nové verze PCinfo 2.0, kterou právě dokončujeme a která bude dostupná zhruba v polovině května.

6 Nejčastější dotazy 1. - Vyžaduje PCinfo obcházení PC?
2. – Testují se počítače při každém spuštění? 3. - Systémové požadavky 4. - Pomůže PCinfo při legalizaci SW? 5. – Na kolik PCinfo vyjde? 6. – Jak si mohu PCinfo vyzkoušet? 7. - Reference PCinfo Dříve než dáme prostor Vašim otázkám, pokusím se odpovědět na nejčastější dotazy.

7 1. - Vyžaduje PCinfo obcházení počítačů?
Nevyžaduje, dokonce ani při nasazování do provozu! Při využití logovacích skriptů otestuje i „zapomenutá“ PC Není třeba ručně instalovat klienty Stačí zajistit spuštění PCinfo klienta a vše ostatní se provede automaticky ******FAQ******* Asi nejčastější otázkou se kterou se setkáváme je, zda je potřeba počítače kvůli testování obcházet. Samozřejmě, že PCinfo nevyžaduje obcházení počítačů, dokonce ani při nasazování do provozu. Ve většině sítí je možno využít automatického spouštění PCinfo klienta z univerzálního logovacího skriptu. Tak zajistíte aby byly otestovány všechny počítače, bez toho, že byste je museli jednotlivě určovat. PCinfo dokonce nevyžaduje ani to, abyste na jednotlivé počítače cokoli ručně instalovali, stačí jen zajistit spuštění PCinfo klienta a vše ostatní se provede automaticky.

8 2. – Testují se počítače při každém spuštění?
Ne, počítače se netestují při každém spuštění, ale pouze: Pokud PC ještě testováno nebylo Administrátor dal požadavek na nový test Byl spuštěn test z diskety ******FAQ******* Se spouštěním počítačů z logovacích skriptů souvisí další častá otázka, jestli se počítače testují při každém spuštění. Odpověď je samozřejmě že ne, neboť příliš časté testování by uživatele zbytečně obtěžovalo. Proto jsou počítače testovány pouze ve třech případech: Za prvé, pokud je PCinfo klient spuštěn na počítači, na kterém ještě nikdy neběžel. Tímto způsobem máme ošetřeno automatické otestování všech počítačů v síti, jak jsem o tom hovořil před chvílí. Druhým případem je, že počítač již testován byl a administrátor požaduje jeho nový test. Přitom můžete požadovat buď hromadný test všech počítačů nebo individuální test vybrané stanice. Třetím případem je samozřejmě spuštění testu z diskety.

9 3. - Systémové požadavky Testování SW a HW Dálkové ovládání
DOS, Windows 3.x, 95, 98, NT, 2000 Dálkové ovládání Windows 95, 98, NT, 2000 Protokol TCP/IP Windows aplikace Síťové požadavky Libovolná síť umožňující přenos souborů (Windows NT/2000, peer-to-peer, Novell) PCinfo Desktop – správce systému ******FAQ******* Systémové požadavky pro PCinfo jsou následující: Testování SW a HW můžete provádět od MS-DOSu po Windows Síťový protokol není rozhodující, lze používat TCP/IP, IPX, SPX, NetBIOS a podobně. Dálkové ovládání funguje od Windows 95 po Tato funkce vyžaduje protokol TCP/IP a funguje pro Windows aplikace. Síťové požadavky jsou jednoduché, stačí libovolná síť umožňující přenos souborů, ideální je, pokud máte doménu Windows NT nebo 2000, Novell NetWare, ale dostačuje i obyčejná peer-to-peer síť Windows. Také to, že správce systému potřebuje pro PCinfo Desktop počítač s Windows 95 nebo vyššími nebude asi problém.

10 4. - Pomůže PCinfo při legalizaci SW?
PCinfo najde nepotřebné programy Hry, CorelDRAW a další často nelegální SW PCinfo BonusPack obsahuje ZDARMA spolehlivé náhrady za: Komprimátory (WinZIP, WinRAR,…) Souborové manažery (Norton a Windows Commander) Další často používané sharewary Úspora mnohonásobně převyšující cenu PCinfo ******FAQ******* PCinfo Vám může pomoci ušetřit značné finance při legalizaci programů ve Vaší síti, například tím, že Vám najde programy, které je možno smazat. Asi v každé síti najde PCinfo několik uživatelů, kteří si do práce přinesou různé hry, Corel a řadu dalších programů, na které nemají legální licenci. Daleko větších úspor však můžete dosáhnout pomocí tak zvaného PCinfo BonusPacku, který obsahuje řadu programů, kterými můžete ZDARMA a naprosto legálně nahradit například komprimátory typu WinZIP, či WinRAR, nebo souborové manažery jako Norton Commander a Windows Commander. V BonusPacku je mnoho dalších programů nahrazujících zdarma řadu dalších často používaných sharewarů. PCinfo BonusPack Vám tak může ušetřit mnohonásobně více, než kolik stojí samotné PCinfo.

11 5. – Na kolik PCinfo vyjde? Standardní podmínky
PCinfo Desktop vč. 10 PC – Kč Rozšíření pouze za Kč/PC Speciální sleva pro nemocnice Sleva - sponzorský dar ve výši 50% z ceny Platí do 15. června 2001 Jak získat slevu? Vyplňte krátký dotazník Objednáte u nás PCinfo v uvedeném termínu ******FAQ******* Tak a nyní se konečně dostáváme k otázce ceny. Zde vidíte základní údaje, ceník naleznete na nebo Vám na požádání zpracujeme konkrétní nabídku.. Protože víme, jaká je finanční situace ve zdravotnictví, rozhodli jsme se nabídnout Vám mimořádné podmínky, kdy polovinu ceny PCinfo od nás dostanete zdarma ve formě sponzorského daru. Tyto mimořádné podmínky platí pouze do 15. června. A jak můžete tuto slevu získat? Stačí, když vyplníte krátký dotazník, který máte přiložen mezi materiály a objednáte PCinfo v termínu do Objednávkový formulář je na našem webu, nebo můžete objednávat telefonicky nebo faxem přímo u nás.

12 6. - Jak si mohu PCinfo vyzkoušet?
Aktuální demoverzi PCinfo si můžete stáhnout z Můžete požádat o média s demoverzí *****FAQ***** Pokud máte zájem si PCinfo vyzkoušet, demoverze je dostupná na Podotýkám, že nyní je na webu PCinfo obsahující automatickou detekci a evidenci softwaru a hardwaru, verze obsahující i dálkové ovládání se objeví během čtrnácti dní. Pokud máte zájem o informaci o uvedení této nové verze, vyplňte dotazník a my se Vám ozveme mailem.

13 7. – Reference PCinfo Fakultní nemocnice v Olomouci
Magistrát města Ostravy GALENA, a.s. Opava Julius Meinl, a.s. Ministerstvo zemědělství - Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Union Banka, a.s. … a další ******FAQ******* Zde vidíte seznam několika zákazníků používajících PCinfo na několika stovkách počítačů. Jak vidíte, mezi uživateli je například Fakultní nemocnice v Olomouci.

14 Otázky a odpovědi ******Závěr*******
Děkuji Vám za pozornost a nyní bych dal prostor Vašim otázkám. Jen podotýkám, že pokud máte budete mít další dotazy, budeme Vám k dispozici i po skončení prezentace.


Stáhnout ppt "Ing. Adam Mikula FairNet Systems, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google