Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech."— Transkript prezentace:

1 Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20VY_32_INOVACE_163 ©Mgr. Soňa Patrochová Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Základní škola Loket, okres Sokolov

2  Název: Procvičování nauky o slově, používání vyjmenovaných slov, poznávání slovních druhů, pádové otázky  Anotace: pracovní listy jsou určeny k procvičování probraného učiva  Autor:Mgr. Soňa Patrochová  Jazyk:Český  Očekávaný výstup: poznat slovní druhy, skloňovat podst. jména  Klíčová slova: slovní druhy, slova spisovná, opačná, podst. jména  Druh učebního materiálu: pracovní listy  Druh interaktivity:  Cílová skupina: žáci 1.stupně základní školy  Stupeň a typ vzdělávání: 1.stupeň ZŠ - základní  Ročník: 4.  Vazby na ostatní materiály: učebnice a pracovní sešit ČJ 4.ročník – Nová škola Brno

3 1.Doplň správné y/i • Nalep—t známku, třp—tivé hvězdy, tajemný ml—n, p—chlavé jehličí, starob—lá pevnost, slep—t papír, nesl—šný netop—r, ml—t mouku, upl—nulý rok, zp—tuje svědomí, nový příb—tek, bl—zká vesnice

4 2. Doplň slova • Opačnáspisovná • Všechno _________škrpál __________ • Před _________šutr ____________ • Pracovitý _________čokl ____________ • Tichý _____________špunt ___________ • Oblečený __________gatě ____________ • Hodně ____________čumět ___________ • Široký ____________furt _____________

5 3.Napiš slova správně do sloupců • (roz)trhnout, (bez)peněz, (bez)barvy, (bez)pečný, (roz)kousat, (bez)vady, (bez)zubů, (bez)zubý, (bez)masa, (pod)vodník, (nad)jezd, (před)domem • s předložkous předponou • ____________________________

6 4.Doplň do slov ě nebo je • v—rný pesob—vení Ameriky • v—zd do dvorab—žet po p—šině • napsaný příb—húsp—šný b—žec • kv—ty bylinekob—dnat časopis • pov—sit obrazob—d v jídelně • jasné hv—zdyv—děl všěchno

7 5.Napiš o jaký slovní druh se jedná • 1. zastupují názvy osob, zvířat a věcí_______________________ • 2. stojí před jmény_______________________ • 3. vyjadřují činnosti a děje_______________________ • 4. odpovídají na otázky Kde?, Kam?, Jak?_______________________ • 5. jsou to názvy osob, zvířat a věcí…_______________________ • 6. vyjadřují pocity, výzvy, zvuky_______________________ • Piš čísla slovních druhů nad slova: • Hladový, běželi, my, brr, vesele, kocour, koulování, paseka, pátý, nechť, oslavujeme, jedny, dlouhá, slabě, před, haf

8 6.Vymysli všechny slovní druhy od písmene d • 1 d_________5 d___________ • 2 d_________6 d___________ • 4 d_________7 d___________ • Vymysli věty podle čísel slovních druhů: • 1,5,2,1. ______________________________ • 2,1,5,7,1. _____________________________ • 3,5,2,1. ______________________________

9 7.Roztřiď podstatná jména podle rodů • Koště, klobása, mlýnek, koně, dorty, kosti, kolo, kapitola, kůzle, vidlička, mosty, kameny, silnice, moře, domy, hvězdy, větve • r. mužský r. ženskýr. střední ___________________________________

10 8. Doplň pádové otázky a čísla pádů • 6. pád___________________ • 3. pád ___________________ • 2. pád___________________ • 7. pád___________________ • Kdo? Co? ______________ • Vidím Koho? Co? ____________ • Oslovujeme, voláme _________

11 1.Doplň správné y/i • Nalepit známku, třpytivé hvězdy, tajemný mlýn, pichlavé jehličí, starobylá pevnost, slepit papír, neslyšný netopýr, mlít mouku, uplynulý rok, zpytuje svědomí, nový příbytek, blízká vesnice

12 2. Doplň slova • Opačnáspisovná • Všechno nicškrpál bota • Před zašutr kámen • Pracovitý línýčokl pes • Tichý hlučnýšpunt zátka • Oblečený nahýgatě kalhoty • Hodně máločumět koukat • Široký úzkýfurt stále

13 3.Napiš slova správně do sloupců • (roz)trhnout, (bez)peněz, (bez)barvy, (bez)pečný, (roz)kousat, (bez)vady, (bez)zubů, (bez)zubý, (bez)masa, (pod)vodník, (nad)jezd, (před)domem • s předložkous předponou • bez penězroztrhnout • bez barvybezpečný • bez vadyrozkousat • bez zubůbezzubý • bez masapodvodník • před domemnadjezd

14 4.Doplň do slov ě nebo je • věrný pesobjevení Ameriky • vjezd do dvoraběžet po pěšině • napsaný příběhúspěšný běžec • květy bylinekobjednat časopis • pověsit obrazoběd v jídelně • jasné hvězdyvěděl všěchno

15 5.Napiš o jaký slovní druh se jedná • 1. zastupují názvy osob, zvířat a věcízájmena • 2. stojí před jménypředložky • 3. vyjadřují činnosti a dějeslovesa • 4. odpovídají na otázky Kde?, Kam?, Jak?příslovce • 5. jsou to názvy osob, zvířat a věcí…podstatná jména • 6. vyjadřují pocity, výzvy, zvukycitoslovce • Piš čísla slovních druhů nad slova: • Hladový 2, běželi 5, my 3, brr 10, vesele 6, kocour 1, koulování 1, paseka 1, pátý 4, nechť 9, oslavujeme 5, jedny 4, dlouhá 2, slabě 6, před 7, haf 10

16 6.Vymysli všechny slovní druhy od písmene d • 1 domov, datel5 dávat, dělat • 2 dobrý, dlouhý6 dnes, dolů • 4 dva, druhý7 do • Vymysli věty podle čísel slovních druhů: • 1,5,2,1. Babička vaří houbovou polévku. • 2,1,5,7,1. Bílý sníh padá na domy. • 3,5,2,1. Kdo píše domácí úkol.

17 7.Roztřiď podstatná jména podle rodů • r. mužský r. ženskýr. střední • mlýnek klobása koště • koně kosti kolo • dortykapitola kůzle • mostyvidlička moře • domysilnice • hvězdy • větve

18 8. Doplň pádové otázky a čísla pádů • 6. pádO kom? O čem? • 3. pád Ke komu? Čemu? • 2. pádBez koho? Čeho? • 7. pádS kým? S čím? • Kdo? Co? 1. pád • Vidím Koho? Co? 4. pád • Oslovujeme, voláme 5. pád

19 Seznam použité literatury a pramenů: 1. Zdroj - 2. Zdroj – Autor: Soňa Patrochová Základní škola Loket, okres Sokolov patrochovas@seznam.cz Leden 2012 Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. PHDR. JAROMÍRA KVAČKOVÁ. Český jazyk 4 nově : Pracovní sešit pro 4. ročník. Tiskárna Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-210-5. JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a PaedDr. Hana MÜHLHAUSEROVÁ. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. 2. Brno: Nová škola s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-176-4.


Stáhnout ppt "Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech."

Podobné prezentace


Reklamy Google