Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy"— Transkript prezentace:

1 Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy
Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_163 Základní škola Loket, okres Sokolov Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. ©Mgr. Soňa Patrochová

2 Název: Procvičování nauky o slově, používání vyjmenovaných
slov, poznávání slovních druhů, pádové otázky Anotace: pracovní listy jsou určeny k procvičování probraného učiva Autor: Mgr. Soňa Patrochová Jazyk: Český Očekávaný výstup: poznat slovní druhy, skloňovat podst. jména Klíčová slova: slovní druhy, slova spisovná, opačná, podst. jména Druh učebního materiálu: pracovní listy Druh interaktivity: Cílová skupina: žáci 1.stupně základní školy Stupeň a typ vzdělávání: stupeň ZŠ - základní Ročník: Vazby na ostatní materiály: učebnice a pracovní sešit ČJ 4.ročník – Nová škola Brno

3 1.Doplň správné y/i Nalep—t známku, třp—tivé hvězdy, tajemný ml—n, p—chlavé jehličí, starob—lá pevnost, slep—t papír, nesl—šný netop—r, ml—t mouku, upl—nulý rok, zp—tuje svědomí, nový příb—tek, bl—zká vesnice

4 2. Doplň slova Opačná spisovná Všechno _________ škrpál __________
Před _________ šutr ____________ Pracovitý _________ čokl ____________ Tichý _____________ špunt ___________ Oblečený __________ gatě ____________ Hodně ____________ čumět ___________ Široký ____________ furt _____________

5 3.Napiš slova správně do sloupců
(roz)trhnout, (bez)peněz, (bez)barvy, (bez)pečný, (roz)kousat, (bez)vady, (bez)zubů, (bez)zubý, (bez)masa, (pod)vodník, (nad)jezd, (před)domem s předložkou s předponou ______________ ______________

6 4.Doplň do slov ě nebo je v—rný pes ob—vení Ameriky
v—zd do dvora b—žet po p—šině napsaný příb—h úsp—šný b—žec kv—ty bylinek ob—dnat časopis pov—sit obraz ob—d v jídelně jasné hv—zdy v—děl všěchno

7 5.Napiš o jaký slovní druh se jedná
1. zastupují názvy osob, zvířat a věcí _______________________ 2. stojí před jmény _______________________ 3. vyjadřují činnosti a děje _______________________ 4. odpovídají na otázky Kde?, Kam?, Jak? _______________________ 5. jsou to názvy osob, zvířat a věcí… _______________________ 6. vyjadřují pocity, výzvy, zvuky _______________________ Piš čísla slovních druhů nad slova: Hladový, běželi, my, brr, vesele, kocour, koulování, paseka, pátý, nechť, oslavujeme, jedny, dlouhá, slabě, před, haf

8 6.Vymysli všechny slovní druhy od písmene d
1 d_________ 5 d___________ 2 d_________ 6 d___________ 4 d_________ 7 d___________ Vymysli věty podle čísel slovních druhů: 1,5,2,1. ______________________________ 2,1,5,7,1. _____________________________ 3,5,2,1. ______________________________

9 7.Roztřiď podstatná jména podle rodů
Koště, klobása, mlýnek, koně, dorty, kosti, kolo, kapitola, kůzle, vidlička, mosty, kameny, silnice, moře, domy, hvězdy, větve r. mužský r. ženský r. střední ___________ ____________ ____________

10 8. Doplň pádové otázky a čísla pádů
Kdo? Co? ______________ Vidím Koho? Co? ____________ Oslovujeme, voláme _________

11 1.Doplň správné y/i Nalepit známku, třpytivé hvězdy, tajemný mlýn, pichlavé jehličí, starobylá pevnost, slepit papír, neslyšný netopýr, mlít mouku, uplynulý rok, zpytuje svědomí, nový příbytek, blízká vesnice

12 2. Doplň slova Opačná spisovná Všechno nic škrpál bota
Před za šutr kámen Pracovitý líný čokl pes Tichý hlučný špunt zátka Oblečený nahý gatě kalhoty Hodně málo čumět koukat Široký úzký furt stále

13 3.Napiš slova správně do sloupců
(roz)trhnout, (bez)peněz, (bez)barvy, (bez)pečný, (roz)kousat, (bez)vady, (bez)zubů, (bez)zubý, (bez)masa, (pod)vodník, (nad)jezd, (před)domem s předložkou s předponou bez peněz roztrhnout bez barvy bezpečný bez vady rozkousat bez zubů bezzubý bez masa podvodník před domem nadjezd

14 4.Doplň do slov ě nebo je věrný pes objevení Ameriky
vjezd do dvora běžet po pěšině napsaný příběh úspěšný běžec květy bylinek objednat časopis pověsit obraz oběd v jídelně jasné hvězdy věděl všěchno

15 5.Napiš o jaký slovní druh se jedná
1. zastupují názvy osob, zvířat a věcí zájmena 2. stojí před jmény předložky 3. vyjadřují činnosti a děje slovesa 4. odpovídají na otázky Kde?, Kam?, Jak? příslovce 5. jsou to názvy osob, zvířat a věcí… podstatná jména 6. vyjadřují pocity, výzvy, zvuky citoslovce Piš čísla slovních druhů nad slova: Hladový 2, běželi 5, my 3, brr 10, vesele 6, kocour 1, koulování 1, paseka 1, pátý 4, nechť 9, oslavujeme 5, jedny 4, dlouhá 2, slabě 6, před 7, haf 10

16 6.Vymysli všechny slovní druhy od písmene d
1 domov, datel 5 dávat, dělat 2 dobrý, dlouhý 6 dnes, dolů 4 dva, druhý 7 do Vymysli věty podle čísel slovních druhů: 1,5,2,1. Babička vaří houbovou polévku. 2,1,5,7,1. Bílý sníh padá na domy. 3,5,2,1. Kdo píše domácí úkol.

17 7.Roztřiď podstatná jména podle rodů
r. mužský r. ženský r. střední mlýnek klobása koště koně kosti kolo dorty kapitola kůzle mosty vidlička moře domy silnice hvězdy větve

18 8. Doplň pádové otázky a čísla pádů
6. pád O kom? O čem? 3. pád Ke komu? Čemu? 2. pád Bez koho? Čeho? 7. pád S kým? S čím? Kdo? Co? pád Vidím Koho? Co? 4. pád Oslovujeme, voláme 5. pád

19 Základní škola Loket, okres Sokolov
Seznam použité literatury a pramenů: 1. Zdroj - 2. Zdroj – PHDR. JAROMÍRA KVAČKOVÁ. <i>Český jazyk 4 nově</i>: <i>Pracovní sešit pro 4. ročník</i>. Tiskárna Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ISBN JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a PaedDr. Hana MÜHLHAUSEROVÁ. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. 2. Brno: Nová škola s.r.o., ISBN Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. Autor: Soňa Patrochová Základní škola Loket, okres Sokolov Leden 2012


Stáhnout ppt "Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google