Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P R O T I P O V O D Ň O V É Z Á B R A N Y Použití pytlů se sypkým materiálem Součást protipovodňových opatření je možnost čelit nežádoucímu rozlivu vody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P R O T I P O V O D Ň O V É Z Á B R A N Y Použití pytlů se sypkým materiálem Součást protipovodňových opatření je možnost čelit nežádoucímu rozlivu vody."— Transkript prezentace:

1

2 P R O T I P O V O D Ň O V É Z Á B R A N Y

3 Použití pytlů se sypkým materiálem Součást protipovodňových opatření je možnost čelit nežádoucímu rozlivu vody do prostorů, které je nutno chránit před zaplavením. Podle zkušeností z minulých povodní se nejvíce osvědčily tzv. „ pytle s pískem“, protože v blízkosti toků bývá naplaven písek, štěrk s pískem, písčitá zem, naplavené písky.Náplní pytlů je tedy „ zemina“, dostupná v tom kterém místě toku, těžitelná strojním nebo ručním způsobem.

4 Základní předpoklady pro úspěšné využití „pytlů s pískem“ •odborné posouzení a vyhodnocení území, kde může za povodně dojít k očekávaným i nepředvídaným rozlivům /správce toku / •přesnost odhadu vývoje povodně předpovědní a hlásnou službou / výška hladiny, rychlost postupu, čas, kdy se projeví v dané oblasti;kolik času je k dispozici/ •dostatečný počet pytlů s úvazky, znát místa odběru materiálu / místní povodní komise /

5 •potřebný počet osob, dopravních prostředků •proškolené osoby ze stavění zábran, postupu prací, dodržování způsobu ukládání pytlů •určit pracovníka znalého zásad a pravidel pro ukládání zábran •potřebný počet ručního nářadí / lopaty, násypky.../ •možnost nácviku položení zábran přímo na vytypovaných místech •majitelé nemovitostí : potřebný počet pytlů, pracovníků, nářadí, cvičně provést nácvik utěsnění příslušných otvorů •zapracovat opatření do povodňového plánu

6 Při plánování : ( zabezpečit a naplánovat SaP ( technika, pytle, nářadí, lidi...) ( sypký materiál ( jak a kde těžit, naložení, přeprava; charakter...) ( vzdálenost mezi místem těžby a plnění ( typ a únosnost podloží, položení inženýrských sítí ( způsob likvidace použitého materiálu

7 Velikost pytlů řada materiálů nejlepší juta, hustě tkaná umělá vlákna c c a 6 0 c m cca 40 - 50 cm na malé otvory, průchody ; náplň 20 - 25 kg c c a 9 0 c m cca 60 - 65 cm na liniové zábrany; hrázky náplň 40 - 50 kg

8 P L N Ě N Í

9 Plnění pytlů * pomocí násypek ( viz. následující obr.) * přímo ( lopatami ) Násypky jsou efektivnější než přímé plnění lopatami ( až 3 x ). Hrubá časová kalkulace : cca 8 - 10 lopat materiálu zavázání, přenos na 20 m 1 - 1,5 min. při únavě cca 3 min.

10 Násypka materiálu úchytka pytle uzavírání násypky

11 Plnění ý 40 - 50 kg( fyzické schopnosti manipulujících osob ) ý musí těsnit ve vazbě s ostatními - je-li příliš plný netvaruje se a netěsní - je příliš prázdný velká spotřeba V praxi se plní přibližně do jedné poloviny; je důležité, aby všechny pytle byly přibližně stejně plné.

12

13 Plnění správně po položení musí být plochý tvar, max.plocha; těsné přisazení k dalšímu pytli; je vhodné podélné spáry pytlů proho- dit zeminou

14

15 Úvazky konopný provázek, sysál, tkanice délka úvazce 2 x 50 - 60 cm cca 15 cm provléknout provaz, jednoduchý uzel, konce 3x obtočit kolem shrnu- tého pytle, uzel / klička/

16 Ukládání Vazba pytlů a jejich kladení do hrází je dána výškou hráze. Způsoby kladení pytlů : jednořadé víceřadé víceřadé kombinované Jednořadé : nejčastější, zvyšování hrází a okolí toku; max. výška 1,5 m, překrývat spáry Ukládat mírně šikmo po směru proudu, patou pytle k vodě !!!

17

18 Ukládání směr toku 1 0 °

19 - jednořadé, vícevrstvé horní vrstva překrývá spáry mezi pytli vrstvy dolní

20

21 Význam úklonu ukládání směr proudění kalné vody usazování kalu

22 Zavázání hrázky do terénu první pytel je nutno položit do sejmuté vrstvy zeminy / těsné navázání s terénem /

23

24 Směr kladení pytlů při liniové stavbě hráze se vytýčí směr a začne se stavět od spodního konce hráze a postupuje se proti toku. Dále se buduje hráz v polovině, třetině... ( podle počtu osob ), aby se jednotlivé vrstvy dokončily najednou. / aby stoupající voda nevnikla do chráněného prostoru /.

25 Ukládání - jednořadé kolmo k proudu směr toku směr ukládání pytlů, jednotlivých vrstev

26 Uložení - víceřadé, vícevrstvé při velkém množství rychle proudící vody; konce s úvazkem jsou přesazeny přes paty vnitřní řady; horní řada překrývá spáry spodní řady; lze položit až do výše cca 150 cm;

27 Uložení - víceřadé, vícevrstvé na hoře překrýt styk pytlů ( tzv. korunu hráze ) kolmou řadou pytlů

28

29 Uložení - víceřadé, kombinované stabilní, pevná, provázaná vazba pytlů; výšky až 3 metry, lze ji zdvojit nebo vícenásobně zesílit ( tloušťka asi 1 :3 v poměru k výšce ). Je vhodné vysypávat prostor spár další zeminou. Př. tloušťky hráze při 3 m výšce : do H( 1,3m ) = asi 150 cm do H( 2,3m ) = asi 90 cm do H( 3 m ) = asi 45 cm

30 Uložení - víceřadé, kombinované při výraznější ochraně, další vrstva obráceně

31

32 Utěsňování otvorů ( pohled shora na okno nebo dveře) 5 - 10 cm směr toku

33

34 Překrývání otvorů směr toku jedna nebo dvě vrstvy přesah min. 20 cm

35 Příložné těsnění okno, otvor min. 25 cm

36

37 Příložné těsnění s podložkou okno, otvor min. 30 cm nad i okolo podložky

38

39 Překrývání otvorů celý obvod otvoru musí být zakryt s přesahem min. 20cm

40 Příložné těsnění celý obvod otvoru musí být zakryt s přesahem min. 20 cm ( čím větší tím lepší ); jedna nebo dvě vrstvy, paty pytlů proti toku vody směr toku

41 Příložné těsnění otvor s víkem deska břemeno

42 Ochrana vodního zdroje - studny volný prostor mezi pytli slouží k vybírání prosáklé vody

43 Ochrana vodního zdroje studna hladina vody ve studni hladina povodně prostor prosáklé vody

44 Ochrana vodního zdroje - studny očekávaná výše hladiny; zabraňuje kontaminaci vody

45 Povodňové zabezpečovací práce pomocí pytlů se provádí ve vazbě na údaje hlásné služby / postup povodně, příchod vlny do ohroženého prostoru, zvyšování hladiny /, kdy je nutno zahájit práce na výstavbě nebo zvyšování stávajících pevných hrází, chránících inundační prostor před povodněmi.

46 Povodňové záchranné práce vytváření zábran z pytlů, pořizování a zvyšování ochranných hrází při rychlém průběhu povodňové vlny, kdy se nepodařilo předem / při zabezpečovacích pracích /provést všechna protipovodňová opatření.

47 V tom případě je nutné přisunout další síly a prostředky na minimalizaci škod v zaplavovaném prostoru. / nepočítalo se s použitím pytlů s pískem na zábrany /. •v zásadě se počítá s prováděním zabezpečovacích prací po vyhlášení 2.SPA tj. „stav pohotovosti“

48 pokrač. při 1. stupni povodňové orgány kontrolují připravenost SaP k provedení zabezpeč. prací v případě, že povodeň má stoupající tendenci a očekává se 2.SPA • 2. SPA zn., že se voda začíná vylévat do okolí a ohrožuje majetek a objekty obyvatel.

49 Je třeba znát : + místa skladů, počty pytlů s úvazky + místa těžby sypkých materiálů + počty osob a techniky + místa plnění pytlů + vyškolit osoby určené pro řízení stavby hrází + místa skladů a počet ručního nářadí + na vytypovaných místech provádět cvičení Předem určit pracovníka, znalého všech zásad a pravidel pro řízení a koordinaci prací.

50 Srpen 2002 stav 12.8 povodně od jihu postupují na sever Na velkou vodu se připravují v Děčíně a Ústí n.L Kulminace se předpokládá 15.8.

51

52

53 Zkušenosti z povodní : % velké nasazení dobrovolníků % dobrovolníci nemají znalosti ani zkušenosti % pytlování a ukládání pytlů nikdo neřídí % mnoho pytlů položeno špatně ( neplní funkci ) % špatně položeny pytle na kanálech % na některých místech nedostatek pytlů i písku Při správném ( řízeném ) uložení pytlů mohly být materiální škody menší !!!

54 Příklady protipovodňových zábran

55 Zábrana z pytlů s pískem Ústí n.L.- Střekov www.oku-ul.cz •zakoupeno 2000 pytlů •naplněný pytel váží cca 70 - 80 kg, objem 0,14 m3, H=0,7m, průměr 0,5 m •dva lidi plní lopatou cca 3 minuty •2000 pytlů hráz 500m dlouhá; 0,5m vysoká •30 lidí / 15 dvojic / by potřebovalo 7 hodin pro realizaci hráze •nejmenovaná firma nabízí 30 - 50 lidí, 6 nákladních aut, 2 nakladače; předběžné náklady na jednu konkrétní situaci jsou vyčísleny na 100.000 Kč

56 www.asio.cz •originální řešení •klenbou proti vodě, kotvou proti tlaku •vysokopevno- stní sklolaminát •min.prostorové nároky na sklad •řada variant •jednoduchá a rychlá aktivace výška 2 m

57 Řezy

58 Protipovodňové zábrany Braník - Modřany •vznikaly průběžně 1990 - 1999 •náklady 160 miliónů, nejlépe chráněná část Prahy •železniční násep tratě Praha - Vrané byl vystavěn jako těsněná protipovodňová hráz •všechny otvory /podjezdy, kanály, potoky / se dají uzavřít. •čerpadla FLYGT/až 250 l/sec./ odčerpávají případné průsaky nebo stékající dešťovou vodu + speciální protipovodňové pytle / po naplnění 15 kg /, opatřeny dvěma uchy pro tažení /jednoduchá práce /.

59 Protipovodňové stěny RUBENA a.s. www.rubena.cz àvak speciálního tvaru, z pryžotextilního materiálu, opatřen přírubami na plnění vodou a vypouštění àtextilní vložka je z vysokopevnostní PES tkaniny s oboustranným pryžovým nánosem àpoužitá pryž na bázi EPDM dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům, ozónu, UV záření, oděruvzdornost àjednotlivé díly se na místě jednoduše spojí na potřebnou ochrannou délku a naplní vodou àvelmi šetrný systém k životnímu prostředí, nevyžaduje žádná opatření před nebo po použití

60 Porovnání protipovod.stěny s pytli s pískem •100 m ochranná hráz --- stěna 14 člověkohodin pytle 760 člověkohodin •ekonomický efekt / př. 100 m hráz / pytle : 280 t písku, 7000 ks pytlů / cca 40 kg / práce, zařízení pro montáž a demontáž přeprava vyžaduje 56 pětitunových vozidel stěny : 20 ks stěn Rubena typ A 5 àstandardní díl nahradí cca 300 pytlů s pískem àjednoduchá montáž stačí 2 osoby àsnadno skladovatelné, vysoká životnost, mnohoná - sobná použitelnost

61 Základní technická data •plní se vodou z řeky / obvyklá čerpadla / nebo z cisteren HZS / klasické hasické spojky /.Doba plnění závisí na typu čerpadla nepřesáhne však 15 minut •nevyžaduje vícenáklady / odklízení písku,pytlů.../ •typ Anavýšení břehů, přehrazení ulic •typ Bochrana dveří, vchodů, oken •lze použít i k dočasnému přehrazení toku nebo k jímkování délka / m /55 šířka / m /2,21,7 objem / l /68006570 ochranná výška / m /0,80,8 hmotnost / prázdný díl kg /7075

62 v základní řadě mohou být dodány díly podle požadavků 2, 3, 4 m Typ A ( navýšení břehů, přehrazení ulic ) Typ B ( ochrana dveří, vchodů, oken )

63 Protipovodňová stěna •může být použita jako tzv. pohotovostní vak, zásobník na užitkovou vodu, •k jímání vody znečištěné nebezpečnými látkami / neutralizaci lze provést uvnitř / •převoz jímané kapaliny na nákladním automobilu za použití poutacích pásů

64 Pohotovostní vak charakter roztoku stupeň odolnosti doba odolávání roztok kyseliny střední týdny až měsíce do 30 % roztoky zásad odolný týdny až měsíce do 30 % alkohol odolný týdny až měsíce acetony odolný týdny až měsíce látky s aktivním ne zcela vhodné týden až 1 měsíc chlórem olej a ropné nevhodné hodiny až 1 den produkty

65

66 QUICK-DAMM - varianta A Konstrukce je z ocelových trubek, plášť z pevné PVC nánosované tkaniny, která nepropouští vodu. Tato varianta se plní vodou. Naplnění vodou lze provést pomocí hadice a pumpy. Po ustoupení povodně lze systém velmi rychle a jednoduše rozebrat a uskladnit pro další použití. Při plnění lze využít i směsi vody s pevnou látkou (písek, štěrk atd.). Výška tohoto systému je 0,57 m, 1,16 m nebo 2,30 m.

67 QUICK-DAMM - varianta B Konstrukce je z ocelových trubek, plášť z geotextilie. Tato varianta systému se plní pískem, drobným štěrkem, zeminou nebo škvárou.Plnění lze provádět pomocí bagru, buldozeru, traktoru atd.a to ve velmi krátké době. Tento systém lze ponechat po ustoupení povodní na svém místě. Výška je stejná jako u varianty A, tedy 0,57 m, 1,16 m nebo 2,30 m.

68


Stáhnout ppt "P R O T I P O V O D Ň O V É Z Á B R A N Y Použití pytlů se sypkým materiálem Součást protipovodňových opatření je možnost čelit nežádoucímu rozlivu vody."

Podobné prezentace


Reklamy Google