Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY."— Transkript prezentace:

1 PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY

2 Použití pytlů se sypkým materiálem
Součást protipovodňových opatření je možnost čelit nežádoucímu rozlivu vody do prostorů, které je nutno chránit před zaplavením. Podle zkušeností z minulých povodní se nejvíce osvědčily tzv. „ pytle s pískem“, protože v blízkosti toků bývá naplaven písek, štěrk s pískem, písčitá zem, naplavené písky.Náplní pytlů je tedy „ zemina“, dostupná v tom kterém místě toku, těžitelná strojním nebo ručním způsobem.

3 Základní předpoklady pro úspěšné využití „pytlů s pískem“
odborné posouzení a vyhodnocení území, kde může za povodně dojít k očekávaným i nepředvídaným rozlivům /správce toku / přesnost odhadu vývoje povodně předpovědní a hlásnou službou / výška hladiny, rychlost postupu, čas, kdy se projeví v dané oblasti;kolik času je k dispozici/ dostatečný počet pytlů s úvazky, znát místa odběru materiálu / místní povodní komise /

4 potřebný počet osob, dopravních prostředků
proškolené osoby ze stavění zábran, postupu prací, dodržování způsobu ukládání pytlů určit pracovníka znalého zásad a pravidel pro ukládání zábran potřebný počet ručního nářadí / lopaty, násypky.../ možnost nácviku položení zábran přímo na vytypovaných místech majitelé nemovitostí : potřebný počet pytlů, pracovníků, nářadí, cvičně provést nácvik utěsnění příslušných otvorů zapracovat opatření do povodňového plánu

5 Při plánování : zabezpečit a naplánovat SaP ( technika, pytle,
nářadí, lidi ...) sypký materiál ( jak a kde těžit, naložení, přeprava; charakter ...) vzdálenost mezi místem těžby a plnění typ a únosnost podloží, položení inženýrských sítí způsob likvidace použitého materiálu

6 Velikost pytlů řada materiálů nejlepší juta, hustě tkaná umělá vlákna
cca 90 cm na malé otvory, průchody; náplň kg na liniové zábrany; hrázky náplň kg cca 60 cm cca cm cca cm

7 PLNĚNÍ

8 Plnění pytlů pomocí násypek ( viz. následující obr.)
přímo ( lopatami ) Násypky jsou efektivnější než přímé plnění lopatami ( až 3 x ). Hrubá časová kalkulace : cca lopat materiálu zavázání, přenos na 20 m 1 - 1,5 min. cca 3 min. při únavě

9 Násypka materiálu uzavírání násypky úchytka pytle

10 Plnění 40 - 50 kg ( fyzické schopnosti manipulujících osob )
musí těsnit ve vazbě s ostatními - je-li příliš plný netvaruje se a netěsní - je příliš prázdný velká spotřeba V praxi se plní přibližně do jedné poloviny; je důležité, aby všechny pytle byly přibližně stejně plné.

11

12 Plnění správně po položení musí být plochý tvar, max.plocha;
těsné přisazení k dalšímu pytli; je vhodné podélné spáry pytlů proho- dit zeminou

13

14 Úvazky délka úvazce konopný provázek, sysál, tkanice 2 x 50 - 60 cm
cca 15 cm provléknout provaz, jednoduchý uzel, konce 3x obtočit kolem shrnu- tého pytle, uzel / klička/

15 Ukládat mírně šikmo po směru proudu,
Ukládání Vazba pytlů a jejich kladení do hrází je dána výškou hráze. Způsoby kladení pytlů : jednořadé víceřadé víceřadé kombinované Jednořadé : nejčastější, zvyšování hrází a okolí toku; max. výška 1,5 m, překrývat spáry Ukládat mírně šikmo po směru proudu, patou pytle k vodě !!!

16

17 Ukládání směr toku 10°

18 Ukládání - jednořadé, vícevrstvé
horní vrstva překrývá spáry mezi pytli vrstvy dolní

19

20 Význam úklonu ukládání
směr proudění kalné vody usazování kalu

21 Zavázání hrázky do terénu
první pytel je nutno položit do sejmuté vrstvy zeminy / těsné navázání s terénem /

22

23 Směr kladení pytlů při liniové stavbě hráze se vytýčí
směr a začne se stavět od spodního konce hráze a postupuje se proti toku . Dále se buduje hráz v polovině, třetině ... ( podle počtu osob ), aby se jednotlivé vrstvy dokončily najednou. / aby stoupající voda nevnikla do chráněného prostoru /.

24 Ukládání - jednořadé kolmo k proudu
směr toku směr ukládání pytlů, jednotlivých vrstev

25 Uložení - víceřadé, vícevrstvé
při velkém množství rychle proudící vody; konce s úvazkem jsou přesazeny přes paty vnitřní řady; horní řada překrývá spáry spodní řady; lze položit až do výše cca 150 cm;

26 Uložení - víceřadé, vícevrstvé
na hoře překrýt styk pytlů ( tzv. korunu hráze ) kolmou řadou pytlů

27

28 Je vhodné vysypávat prostor spár
Uložení - víceřadé, kombinované stabilní, pevná, provázaná vazba pytlů; výšky až 3 metry, lze ji zdvojit nebo vícenásobně zesílit ( tloušťka asi 1 :3 v poměru k výšce ). Je vhodné vysypávat prostor spár další zeminou. Př. tloušťky hráze při 3 m výšce : do H( 1,3m ) = asi 150 cm do H( 2,3m ) = asi 90 cm do H( 3 m ) = asi 45 cm

29 Uložení - víceřadé, kombinované
při výraznější ochraně, další vrstva obráceně

30

31 Utěsňování otvorů směr toku ( pohled shora na okno nebo dveře)
cm ( pohled shora na okno nebo dveře)

32

33 Překrývání otvorů směr toku jedna nebo dvě vrstvy přesah min. 20 cm

34 Příložné těsnění min. 25 cm okno, otvor

35

36 Příložné těsnění s podložkou
min. 30 cm nad i okolo podložky okno, otvor

37

38 Překrývání otvorů celý obvod otvoru musí být zakryt s přesahem
min. 20cm

39 Příložné těsnění směr toku celý obvod otvoru musí být zakryt
s přesahem min. 20 cm ( čím větší tím lepší ); jedna nebo dvě vrstvy, paty pytlů proti toku vody

40 Příložné těsnění břemeno deska otvor s víkem

41 Ochrana vodního zdroje - studny
volný prostor mezi pytli slouží k vybírání prosáklé vody

42 Ochrana vodního zdroje
hladina povodně studna prostor prosáklé vody hladina vody ve studni

43 Ochrana vodního zdroje - studny
očekávaná výše hladiny; zabraňuje kontaminaci vody

44 Povodňové zabezpečovací práce
pomocí pytlů se provádí ve vazbě na údaje hlásné služby / postup povodně, příchod vlny do ohroženého prostoru, zvyšování hladiny /, kdy je nutno zahájit práce na výstavbě nebo zvyšování stávajících pevných hrází, chránících inundační prostor před povodněmi.

45 Povodňové záchranné práce
vytváření zábran z pytlů, pořizování a zvyšování ochranných hrází při rychlém průběhu povodňové vlny, kdy se nepodařilo předem / při zabezpečovacích pracích /provést všechna protipovodňová opatření.

46 V tom případě je nutné přisunout další síly a prostředky na minimalizaci škod v zaplavovaném prostoru. / nepočítalo se s použitím pytlů s pískem na zábrany /. v zásadě se počítá s prováděním zabezpečovacích prací po vyhlášení 2.SPA tj. „stav pohotovosti“

47 při 1. stupni povodňové orgány kontrolují
pokrač. při 1. stupni povodňové orgány kontrolují připravenost SaP k provedení zabezpeč. prací v případě , že povodeň má stoupající tendenci a očekává se 2.SPA 2. SPA zn., že se voda začíná vylévat do okolí a ohrožuje majetek a objekty obyvatel.

48 Je třeba znát : místa skladů, počty pytlů s úvazky
místa těžby sypkých materiálů počty osob a techniky místa plnění pytlů vyškolit osoby určené pro řízení stavby hrází místa skladů a počet ručního nářadí na vytypovaných místech provádět cvičení Předem určit pracovníka, znalého všech zásad a pravidel pro řízení a koordinaci prací.

49 Srpen 2002 stav 12.8 povodně od jihu postupují na sever Na velkou vodu se připravují v Děčíně a Ústí n.L Kulminace se předpokládá 15.8.

50

51

52 Zkušenosti z povodní : velké nasazení dobrovolníků
dobrovolníci nemají znalosti ani zkušenosti pytlování a ukládání pytlů nikdo neřídí mnoho pytlů položeno špatně ( neplní funkci ) špatně položeny pytle na kanálech na některých místech nedostatek pytlů i písku Při správném ( řízeném ) uložení pytlů mohly být materiální škody menší !!!

53 Příklady protipovodňových zábran

54 Zábrana z pytlů s pískem Ústí n.L.- Střekov
zakoupeno 2000 pytlů naplněný pytel váží cca kg, objem 0,14 m3, H=0,7m, průměr 0,5 m dva lidi plní lopatou cca 3 minuty 2000 pytlů hráz 500m dlouhá; 0,5m vysoká 30 lidí / 15 dvojic / by potřebovalo 7 hodin pro realizaci hráze nejmenovaná firma nabízí lidí, 6 nákladních aut, 2 nakladače; předběžné náklady na jednu konkrétní situaci jsou vyčísleny na Kč

55 originální řešení klenbou proti vodě, kotvou proti tlaku vysokopevno-
originální řešení klenbou proti vodě, kotvou proti tlaku vysokopevno- stní sklolaminát min.prostorové nároky na sklad řada variant jednoduchá a rychlá aktivace výška 2 m

56 Řezy

57 Protipovodňové zábrany Braník - Modřany
vznikaly průběžně náklady 160 miliónů, nejlépe chráněná část Prahy železniční násep tratě Praha - Vrané byl vystavěn jako těsněná protipovodňová hráz všechny otvory /podjezdy, kanály, potoky / se dají uzavřít. čerpadla FLYGT/až 250 l/sec./ odčerpávají případné průsaky nebo stékající dešťovou vodu + speciální protipovodňové pytle / po naplnění 15 kg /, opatřeny dvěma uchy pro tažení /jednoduchá práce /.

58 Protipovodňové stěny RUBENA a.s.
vak speciálního tvaru, z pryžotextilního materiálu, opatřen přírubami na plnění vodou a vypouštění textilní vložka je z vysokopevnostní PES tkaniny s oboustranným pryžovým nánosem použitá pryž na bázi EPDM dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům, ozónu, UV záření, oděruvzdornost jednotlivé díly se na místě jednoduše spojí na potřebnou ochrannou délku a naplní vodou velmi šetrný systém k životnímu prostředí, nevyžaduje žádná opatření před nebo po použití

59 Porovnání protipovod.stěny s pytli s pískem
100 m ochranná hráz stěna člověkohodin pytle člověkohodin ekonomický efekt / př. 100 m hráz / pytle : 280 t písku, 7000 ks pytlů / cca 40 kg / práce, zařízení pro montáž a demontáž přeprava vyžaduje 56 pětitunových vozidel stěny : 20 ks stěn Rubena typ A 5 standardní díl nahradí cca 300 pytlů s pískem jednoduchá montáž stačí 2 osoby snadno skladovatelné, vysoká životnost, mnohoná - sobná použitelnost

60 Základní technická data
plní se vodou z řeky / obvyklá čerpadla / nebo z cisteren HZS / klasické hasické spojky /.Doba plnění závisí na typu čerpadla nepřesáhne však 15 minut nevyžaduje vícenáklady / odklízení písku,pytlů.../ typ A navýšení břehů, přehrazení ulic typ B ochrana dveří, vchodů, oken lze použít i k dočasnému přehrazení toku nebo k jímkování délka / m / šířka / m / 2,2 1,7 objem / l / ochranná výška / m / 0,8 0,8 hmotnost / prázdný díl kg /

61 Typ A Typ B v základní řadě mohou být dodány díly podle
požadavků 2, 3, 4 m Typ A ( navýšení břehů, přehrazení ulic ) Typ B ( ochrana dveří, vchodů, oken )

62 Protipovodňová stěna může být použita jako tzv. pohotovostní vak, zásobník na užitkovou vodu, k jímání vody znečištěné nebezpečnými látkami / neutralizaci lze provést uvnitř / převoz jímané kapaliny na nákladním automobilu za použití poutacích pásů

63 Pohotovostní vak charakter roztoku stupeň odolnosti doba odolávání roztok kyseliny střední týdny až měsíce do 30 % roztoky zásad odolný týdny až měsíce alkohol odolný týdny až měsíce acetony odolný týdny až měsíce látky s aktivním ne zcela vhodné týden až 1 měsíc chlórem olej a ropné nevhodné hodiny až 1 den produkty

64

65 QUICK-DAMM - varianta A
Konstrukce je z ocelových trubek, plášť z pevné PVC nánosované tkaniny, která nepropouští vodu. Tato varianta se plní vodou. Naplnění vodou lze provést pomocí hadice a pumpy. Po ustoupení povodně lze systém velmi rychle a jednoduše rozebrat a uskladnit pro další použití. Při plnění lze využít i směsi vody s pevnou látkou (písek, štěrk atd.). Výška tohoto systému je 0,57 m, 1,16 m nebo 2,30 m.

66 QUICK-DAMM - varianta B
Konstrukce je z ocelových trubek, plášť z geotextilie. Tato varianta systému se plní pískem, drobným štěrkem, zeminou nebo škvárou.Plnění lze provádět pomocí bagru, buldozeru, traktoru atd.a to ve velmi krátké době. Tento systém lze ponechat po ustoupení povodní na svém místě. Výška je stejná jako u varianty A, tedy 0,57 m, 1,16 m nebo 2,30 m.

67


Stáhnout ppt "PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY."

Podobné prezentace


Reklamy Google