Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeba být bez bolesti. - nejčastější potřeba - subjektivní prožitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeba být bez bolesti. - nejčastější potřeba - subjektivní prožitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným."— Transkript prezentace:

1 Potřeba být bez bolesti

2 - nejčastější potřeba - subjektivní prožitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo je popisována ve smyslu takového poškození je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo je popisována ve smyslu takového poškození

3  Bolest je - to, co nemocný říká - to, co nemocný říká - existuje, když to nemocný tvrdí - existuje, když to nemocný tvrdí - je nejčastějším zcela subjektivním - je nejčastějším zcela subjektivním příznakem nemoci a poškození příznakem nemoci a poškození člověka člověka

4 Pozitivní význam bolesti  Ochranný - pohyb - pohyb - pomoc - pomoc - životní styl a hodnoty - životní styl a hodnoty  Signální - symptom - symptom - diagnóza - diagnóza - humánní - humánní

5 Negativní význam bolesti  Negativní syndrom  Maladaptivní chování  Chronická bolest  Nádorová bolest

6 Celková bolest  Tělesná bolest (nesaturované základní potřeby, somatické symptomy, nepříznivé účinky terapie, celková únava)  Psychická bolest (nesaturované základní potřeby, jistota a bezpečí, pocity strachu a ohrožení, ztráta zdraví a soběstačnosti  Strach z bolesti (strach o rodinu, finanční nejistota, strach ze smrti, agrese – únik)

7  Vliv nemocničního prostředí (odhad dg., selhání terapie, strach z nemocnice, byrokratické chyby)  Sociální bolest ( nesaturované psychosociální potřeby, sebeúcta, sounáležitost, láska, ztráta společenského postavení, tvůrčí práce, ztráta rolí v rodině  Pocit smutku (bezmoci, nespravedlnost, izolace, deprese)

8 Fyziologie bolesti  Nocicepční systém je zcela nezávislý (kůže i CNS) - mechanoreceptory – vlákna typu A - mechanoreceptory – vlákna typu A (myelinizovaná) (myelinizovaná) - polymodální nociceptory – typu C - polymodální nociceptory – typu C (nemyelinizovaná) (nemyelinizovaná)  Zadní rohy míšní – spinotalamická vlákna do talamu – analyzátory v mozkové kůře (z retikulární formace do mozkového kmene do limbického systému, do talamu a některá vlákna končí v hypotalamu) (z retikulární formace do mozkového kmene do limbického systému, do talamu a některá vlákna končí v hypotalamu)

9  Hypotalamus a limbický systém - emotivní složka bolesti (strach, úzkost) - emotivní složka bolesti (strach, úzkost) - modulace v hypotalamu - modulace v hypotalamu (vztah k cirkadianím rytmům = hypotalamický pacemaker řízený (vztah k cirkadianím rytmům = hypotalamický pacemaker řízený serotoninem) serotoninem) Další modulační látky: - Enkefaliny – mícha, střední mozek, hypotalamus, prodloužená mícha - Endorfiny – především prodloužená mícha - Serotonin – uvolňuje se z tkáně při jejím poškození Vrátková teorie

10 Faktory bolesti - neovlivnitelné  Fyziologie – práh  Empirie  Příčina a vztah  Výchova  Typ osobnosti  Věk, pohlaví  Závažnost nemoci  Momentální tělesný stav  Hodnotová orientace  Kultura a etnikum  Duchovní potřeby  Podpora rodiny

11 Faktory bolesti - ovlivnitelné  Přístup k nemocnému  Komunikace  Vzdělání zdravotníků o bolesti  Organizace a podmínky zařízení  Způsob analgezie  Důvěryhodnost zařízení  Saturace potřeb nemocného  Fyzikální vlivy prostředí  Podpora okolí

12 Anamnéza bolesti  O – odkud  P – provokující a paliativní faktory  Q – kvalita  R – radiace  S – síla, spánek, snášenlivost  T – terapie, trvání  U – utrpení  Z – zkušenost  Ž - životopis

13 Otázky na posouzení bolesti  Kde Vás to bolí?  Určete stupeň bolest – VAS  Označte podobnost bolesti  Kdy a jak?  Faktory zhoršování  Faktory zlepšování  Přidružené syndromy  Narušení každodenních aktivit  Čeho se bojíte  Co děláte pro zmírnění?  Úzkost, strach, deprese, únava?

14 Intenzita bolesti  1. bolest malé intenzity  2. střední bolest  3. bolest velké intenzity  4. nesnesitelná bolest

15 Charakter bolesti  Temná, vystřelující, palčivá, bodavá, tepavá, vrtavá, svíravá  Akutní a chronická  Kolikovitá Somatická  Ischemická Viscerální  Zánětlivá Neurogenní  Úrazová – tkáňová Myofasciální  Neuralgická Analgie  Kloubní

16 Určení intenzity bolesti  Srovnávací – tourniquetové vyšetření  (poměr intenzity klinické bolesti k jeho maximální toleranci bolesti, většinou zjištění maximální tolerance ischemické bolesti)  Analogová stupnice intenzity bolesti  Verbální metody diagnostikování bolesti (žádná, mírná, vážná, mučivá, nesnesitelná)

17 Časové určení bolesti  Časový průběh bolesti  Zobrazení „toku“ bolesti (svislá a vodorovná osa) (svislá a vodorovná osa)

18 Diagnostika bolesti z neverbálních projevů nemocného  Paralingvistické projevy – vzdechy, pláč, naříkání  Mimické projevy – grimasy  Pohyby končetin – ustrnutí, ucuknutí  Posturologické nonverbální projevy – ustrnutí, obrana před zdrojem  Aktivita autonomního nervového systému – zvracení, zrudnutí, arytmie

19 Následky působení bolesti  Porušené fyziologické potřeby organizmu  Sociální izolace  Snížená koncentrace a vnímání  Porucha vědomí

20 Ošetřovatelské problémy  Bolest  Úzkost  Hybnost  Sebepéče  Spánek, únava  Informace  Výkonnost  Interakce, izolace  Sexuální dysfunkce  Přizpůsobení  Beznaděj, bezmocnost  Sebepojetí

21 Terapie bolesti WHO  A - Farmakoterapie  1. Neopiátové analgetikum + adjuvans – bolest trvá nebo sílí – bolest trvá nebo sílí  2. Slabý opiát + neopiátové analgetikum + adjuvans - bolest trvá nebo sílí - bolest trvá nebo sílí  3. silný opiát + neopiátové analgetikum + adjuvans

22 Kvalita spánku

23 Vykonávání denních činností

24 Nežádoucí účinky analgetik  Zácpa  Nevolnost a zvracení  Sucho v ústech  Celkový útlum, ospalost

25 Způsoby podávání opioidních analgetik  Neinvazivní  Perorálně (ústy) lze podat tablety, kapky, sirup  Transdermálně (přes kůži), kdy se lék postupně uvolňuje z náplasti.  Rektálně (do konečníku) lze podat čípky a rovněž některé tablety.  Invazivní  Injekční

26  B – psychoterapie - vztah – důvěra - vztah – důvěra - racionalizace – z empatie - racionalizace – z empatie - dát naději - dát naději - odvádění pozornosti - odvádění pozornosti - sugesce - sugesce - placebo efekt - placebo efekt - hry – sociální učení - hry – sociální učení - behaviorální - behaviorální - hypnóza - hypnóza

27  C – relaxace  D – Akupunktura, akupresura, elektrostimulace ( Fantomovy bolesti)  E – chirurgické řešení

28 Psychoterapeutické účinky vztahu zdravotníka a nemocného  Compliance  Informovanost  Empatie  Haptický kontakt  Sugestivní působení  Posilování vlastní aktivity, motivace  Naslouchání  akceptace

29 Zásady jednání nevšímavost, spěch, bagatelizace, informovanost,přerušení zákroku, důvěryhodnost, empatie, úzký kontakt, akceptace, iniciativa v boji proti bolesti nevšímavost, spěch, bagatelizace, informovanost,přerušení zákroku, důvěryhodnost, empatie, úzký kontakt, akceptace, iniciativa v boji proti bolesti

30 Šedesátisekundový test  Trpíte denně nebo alespoň 4x týdně opakující se silnou bolestí?  Brání Vám bolest v běžných aktivitách nebo omezuje Váš kontakt s přáteli?  Navštívili jste již kvůli bolesti několik lékařů a nemáte pocit změny?  Pomáhají Vám předepsané léky proti bolesti jen omezeně?  Budíte se bolestí a nemůžete spát?  Způsobuje Vám bolest psychické potíže?  Působí Vám bolest potíže v rodině?  Pokud odpovíte alespoň 2x ano - zavolejte na Linku proti bolesti!  Pokud chcete pomoci svému blízkému, zkuste se vžít do jeho situace a orientační test vyplnit za něj. A zavolejte také na Linku proti bolesti!

31 FN Motol – Centrum pro léčbu bolesti a výzkum bolestivých stavů Zařízení pro léčbu bolesti www.pain.cz

32 Mýty a překážky v léčbě bolesti  nemocní nechtějí o bolesti mluvit - je to známka zhoršení stavu onemocnění  utrpení a bolest je pozitivní zážitek, není vhodné jej potlačovat  obava z návyku (lékař i nemocný) - ve skutečnosti návyk vzniká jen u 1% onkologicky nemocných léčených opioidy  „morfin se podává jen umírajícím“

33 Spotřeba opioidů (na mil.obyv.) 1. Irsko 2. Dánsko 4. Anglie 6. Kanada 7. USA 18. Slovensko 22. Bulharsko 44. Česko 65% praktických lékařů v ČR nemá opiátové recepty !!!

34 Kazuistika  32letý pacient přijatý k celkovému vyšetření si stěžuje na bolesti zad v bederní oblasti a udává pocit velkého nepohodlí v nemocničním lůžku


Stáhnout ppt "Potřeba být bez bolesti. - nejčastější potřeba - subjektivní prožitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným."

Podobné prezentace


Reklamy Google