Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeba být bez bolesti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeba být bez bolesti"— Transkript prezentace:

1 Potřeba být bez bolesti

2 nejčastější potřeba subjektivní prožitek Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo je popisována ve smyslu takového poškození

3 Bolest je - to, co nemocný říká - existuje, když to nemocný tvrdí - je nejčastějším zcela subjektivním příznakem nemoci a poškození člověka

4 Pozitivní význam bolesti
Ochranný - pohyb - pomoc - životní styl a hodnoty Signální - symptom - diagnóza - humánní

5 Negativní význam bolesti
Negativní syndrom Maladaptivní chování Chronická bolest Nádorová bolest

6 Celková bolest Tělesná bolest (nesaturované základní potřeby, somatické symptomy, nepříznivé účinky terapie, celková únava) Psychická bolest (nesaturované základní potřeby, jistota a bezpečí, pocity strachu a ohrožení, ztráta zdraví a soběstačnosti Strach z bolesti (strach o rodinu, finanční nejistota, strach ze smrti, agrese – únik)

7 Vliv nemocničního prostředí (odhad dg
Vliv nemocničního prostředí (odhad dg., selhání terapie, strach z nemocnice, byrokratické chyby) Sociální bolest ( nesaturované psychosociální potřeby, sebeúcta, sounáležitost, láska, ztráta společenského postavení, tvůrčí práce, ztráta rolí v rodině Pocit smutku (bezmoci, nespravedlnost, izolace, deprese)

8 Fyziologie bolesti Nocicepční systém je zcela nezávislý (kůže i CNS)
- mechanoreceptory – vlákna typu A (myelinizovaná) - polymodální nociceptory – typu C (nemyelinizovaná) Zadní rohy míšní – spinotalamická vlákna do talamu – analyzátory v mozkové kůře (z retikulární formace do mozkového kmene do limbického systému, do talamu a některá vlákna končí v hypotalamu)

9 (vztah k cirkadianím rytmům = hypotalamický pacemaker řízený
Hypotalamus a limbický systém - emotivní složka bolesti (strach, úzkost) - modulace v hypotalamu (vztah k cirkadianím rytmům = hypotalamický pacemaker řízený serotoninem) Další modulační látky: Enkefaliny – mícha, střední mozek, hypotalamus, prodloužená mícha Endorfiny – především prodloužená mícha Serotonin – uvolňuje se z tkáně při jejím poškození Vrátková teorie

10 Faktory bolesti - neovlivnitelné
Fyziologie – práh Empirie Příčina a vztah Výchova Typ osobnosti Věk, pohlaví Závažnost nemoci Momentální tělesný stav Hodnotová orientace Kultura a etnikum Duchovní potřeby Podpora rodiny

11 Faktory bolesti - ovlivnitelné
Přístup k nemocnému Komunikace Vzdělání zdravotníků o bolesti Organizace a podmínky zařízení Způsob analgezie Důvěryhodnost zařízení Saturace potřeb nemocného Fyzikální vlivy prostředí Podpora okolí

12 Anamnéza bolesti O – odkud P – provokující a paliativní faktory
Q – kvalita R – radiace S – síla, spánek, snášenlivost T – terapie, trvání U – utrpení Z – zkušenost Ž - životopis

13 Otázky na posouzení bolesti
Kde Vás to bolí? Určete stupeň bolest – VAS Označte podobnost bolesti Kdy a jak? Faktory zhoršování Faktory zlepšování Přidružené syndromy Narušení každodenních aktivit Čeho se bojíte Co děláte pro zmírnění? Úzkost, strach, deprese, únava?

14 Intenzita bolesti 1. bolest malé intenzity 2. střední bolest
3. bolest velké intenzity 4. nesnesitelná bolest

15 Charakter bolesti Temná, vystřelující, palčivá, bodavá, tepavá, vrtavá, svíravá Akutní a chronická Kolikovitá Somatická Ischemická Viscerální Zánětlivá Neurogenní Úrazová – tkáňová Myofasciální Neuralgická Analgie Kloubní

16 Určení intenzity bolesti
Srovnávací – tourniquetové vyšetření (poměr intenzity klinické bolesti k jeho maximální toleranci bolesti, většinou zjištění maximální tolerance ischemické bolesti) Analogová stupnice intenzity bolesti Verbální metody diagnostikování bolesti (žádná, mírná, vážná, mučivá, nesnesitelná)

17 Časové určení bolesti Časový průběh bolesti Zobrazení „toku“ bolesti
(svislá a vodorovná osa)

18 Diagnostika bolesti z neverbálních projevů nemocného
Paralingvistické projevy – vzdechy, pláč, naříkání Mimické projevy – grimasy Pohyby končetin – ustrnutí, ucuknutí Posturologické nonverbální projevy – ustrnutí, obrana před zdrojem Aktivita autonomního nervového systému – zvracení, zrudnutí, arytmie

19 Následky působení bolesti
Porušené fyziologické potřeby organizmu Sociální izolace Snížená koncentrace a vnímání Porucha vědomí

20 Ošetřovatelské problémy
Bolest Úzkost Hybnost Sebepéče Spánek, únava Informace Výkonnost Interakce, izolace Sexuální dysfunkce Přizpůsobení Beznaděj, bezmocnost Sebepojetí

21 Terapie bolesti WHO A - Farmakoterapie
1. Neopiátové analgetikum + adjuvans – bolest trvá nebo sílí 2. Slabý opiát + neopiátové analgetikum + adjuvans - bolest trvá nebo sílí 3. silný opiát + neopiátové analgetikum + adjuvans

22 Kvalita spánku

23 Vykonávání denních činností

24 Nežádoucí účinky analgetik
Zácpa Nevolnost a zvracení Sucho v ústech Celkový útlum, ospalost

25 Způsoby podávání opioidních analgetik
Neinvazivní Perorálně (ústy) lze podat tablety, kapky, sirup Transdermálně (přes kůži), kdy se lék postupně uvolňuje z náplasti. Rektálně (do konečníku) lze podat čípky a rovněž některé tablety. Invazivní Injekční

26 B – psychoterapie - vztah – důvěra - racionalizace – z empatie - dát naději - odvádění pozornosti - sugesce - placebo efekt - hry – sociální učení - behaviorální - hypnóza

27 C – relaxace D – Akupunktura, akupresura, elektrostimulace ( Fantomovy bolesti) E – chirurgické řešení

28 Psychoterapeutické účinky vztahu zdravotníka a nemocného
Compliance Informovanost Empatie Haptický kontakt Sugestivní působení Posilování vlastní aktivity, motivace Naslouchání akceptace

29 Zásady jednání nevšímavost, spěch, bagatelizace, informovanost,přerušení zákroku, důvěryhodnost, empatie, úzký kontakt, akceptace, iniciativa v boji proti bolesti

30 Šedesátisekundový test
Trpíte denně nebo alespoň 4x týdně opakující se silnou bolestí? Brání Vám bolest v běžných aktivitách nebo omezuje Váš kontakt s přáteli? Navštívili jste již kvůli bolesti několik lékařů a nemáte pocit změny? Pomáhají Vám předepsané léky proti bolesti jen omezeně? Budíte se bolestí a nemůžete spát? Způsobuje Vám bolest psychické potíže? Působí Vám bolest potíže v rodině? Pokud odpovíte alespoň 2x ano - zavolejte na Linku proti bolesti! Pokud chcete pomoci svému blízkému, zkuste se vžít do jeho situace a orientační test vyplnit za něj. A zavolejte také na Linku proti bolesti!

31 FN Motol – Centrum pro léčbu bolesti a výzkum bolestivých stavů
Zařízení pro léčbu bolesti

32 Mýty a překážky v léčbě bolesti
nemocní nechtějí o bolesti mluvit - je to známka zhoršení stavu onemocnění utrpení a bolest je pozitivní zážitek, není vhodné jej potlačovat obava z návyku (lékař i nemocný) - ve skutečnosti návyk vzniká jen u 1% onkologicky nemocných léčených opioidy „morfin se podává jen umírajícím“

33 Spotřeba opioidů (na mil.obyv.)
1. Irsko 2. Dánsko 4. Anglie 6. Kanada 7. USA 18. Slovensko 22. Bulharsko 44. Česko 65% praktických lékařů v ČR nemá opiátové recepty !!!

34 Kazuistika 32letý pacient přijatý k celkovému vyšetření si stěžuje na bolesti zad v bederní oblasti a udává pocit velkého nepohodlí v nemocničním lůžku


Stáhnout ppt "Potřeba být bez bolesti"

Podobné prezentace


Reklamy Google