Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

•Internet - soustava vzájemně propojených sítí, jejichž společným rysem je používání protokolů TCP/IP. •Přes bránové počítače lze dosáhnout i na sítě pracující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "•Internet - soustava vzájemně propojených sítí, jejichž společným rysem je používání protokolů TCP/IP. •Přes bránové počítače lze dosáhnout i na sítě pracující."— Transkript prezentace:

1 •Internet - soustava vzájemně propojených sítí, jejichž společným rysem je používání protokolů TCP/IP. •Přes bránové počítače lze dosáhnout i na sítě pracující pod jiným protokolem (OSI). Např. akademické sítě BITNET (USA), EARN (European Academic Research network), nebo amatérská síť FIDONET. •Miliony počítačů s nejrůznějším hardwarem a softwarem spolu komunikuje bez problémů, což umožňují komunikační protokoly a standardy pro výměnu dat. •spousta dílčích sítí, které mají své vlastníky, dohodli se na propojení, některé vysokorychlostní sítě jsou tzv. páteřní, •v přístupových bodech (PoP - Point of Presence) se k nim připojují různým způsobem další dílčí sítě ISP - Internet Service Provider, poskytovatelé připojení– zahraniční konektivita, ISP sám se připojuje k jiným ISP v zahraničí na jejich sítě

2 •větší poskytovatelé u nás mají alespoň 2 zahraniční linky (přístup do evropského Int., a do USA Int.) • samokoordinační způsob fungování Internetu – zpočátku řešeny hlavně technické problémy •– nyní i etické (spekulativní registrace domén) netiketa– ochrana doménového prostoru, zákaz používat urč. jména na 2. úrovni •V šedesátých letech se americká armáda snažila zajistit, aby její počítače mohly mezi sebou komunikovat i během jaderné války. •Pracovníci RAND Corporation přišli s unikátním řešením. Vybudovali síť bez centrálního uzlu, který by v případě napadení, byl okamžitě zničen. •Všechny uzly a linky byly rovnocenné. V případě výpadku jednoho nebo více uzlů, byla data směřována k cíli přes dosud neporušené linky.

3 •Srpen 1969 - zárodek sítě se čtyřmi uzly, postupně byly připojovány další instituce, především univerzity. Po síti proudily vědecké informace, sdílely se knihovny apod. V srpnu 1984 byly zavedeny protokoly umožňující využití několika superpočítačů na dálku. K velkému výpočetnímu výkonu bylo možno se dostat na dálku. V této době byl Internet čistě nekomerční záležitostí, nebyla na něm totiž povolena reklama a firmy o něj nejevily zájem, protože nevěděly jak jej využít. •V roce 1989 pracovník evropského CERN (Evropská laboratoř pro fyziku částic) Tim Berners-Lee přišel na myšlenku, že přenosu souborů po síti by se dalo využít k vytváření hypertextových dokumentů. Hypertext v sobě obsahuje označená slova odkazující na další dokumenty, které se nacházejí třeba na jiném kontinentu. Pro interní potřebu CERN vytvořil programový komplet, který nazval Web – pavučina.

4 •Web dnes tvoří nejviditelnější část Internetu – World Wide Web. •V roce 1992 se objevují první grafické prohlížeče WWW, které umožňují k textu připojit i obrázky. Vzhled dokumentů se stává přirozenějším a umožňuje lepší výměnu informací. Existence WWW a rychlý rozvoj telekomunikací přispívá k lákání milionů nových uživatelů a tím se stává Internet komerčně zajímavý. Dnes se na Internetu vyskytuje text, obraz, mluvené slovo, video a to vše dohromady. •Počátky komerčního využití spadají do roku 1990. Zároveň se objevují první firmy poskytující připojení k Internetu na komerční bázi. Budovaly se vlastní páteřní sítě pro komerční potřeby. V roce 1995 byla úplně odstavena síť NSFNET, která byla financována ze státních prostředků. Státní financování sítě v USA zaniklo. •Jiné sítě v USA: AOL (America On Line), CompuServe, Microsoft Network.

5 • Internet 2 projekt financován vládou USA– sponzoruje ho National Science Foundation • nová generace vysokorychlostního Internetu– páteřní síť má od roku 2007 rychlost 100 Gb/s–konsorcium 200 univerzit, 70 společností, výzkumná oddělení počítač. firem (IBM, MS, Cisco) • měl by být využíván ke vzdělání a vědeckým účelům, event. k zábavě (divadelní představení on-line)

6 • (kapacita klasického Internetu je omezená, zahlcení ) páteřní síť internet2 (název Abilene) není propojena s páteř. sítí současného Internetu neměl by sloužit komerčním účelům - oblasti využití:– telemedicina (operace na dálku)– astronomie - pro vzdálený přístup k teleskopům na Havaji, v Chile– virtuální laboratoře– digitální knihovny •www.internet2.edu •Adresy a domény •Každý počítač v síti má svoji celosvětově unikátní číselnou adresu, tzv. IP adresu. Je to 32 bitové číslo tj. 4 dekadická čísla oddělená tečkami. Dále se používají symbolická jména uzlových počítačů. Celá adresa je tedy vícesložková: •adresát@počítač. Doména •hierarchický systém domén.

7 •Doména je organizační subjekt oprávněný přidělovat nová symbolická jména v přesně vymezeném okruhu působnosti a vytvářet tzv. subdomény. •Převody symbolických a číselných adres obstarává služba DNS (Domain Name System). •Existuje databáze doménových jmen a číselných IP adres na tzv. nameserverech. •77.75.72.3 – seznam.cz •Každá doména má svůj nameserver, který zná všechny uzly se symbolickými jmény. •Nameserverů je mnoho a jsou propojeny, aby si mohly vzájemně automaticky předávat nové adresy.

8 •– hierarchický systém domén (strom s virtuální kořenovou doménou), necelých 300 domén nejvyšší úrovně (top level, TLD) – vrcholové domény jsou zkratky zemí (243 domén, kód země podle ISO 3166- 1), označují se ccTLD/cc=Country Code/– nebo tzv. generické domény - gTLD •Domény v USA •edu - školství •com - komerční organizace •gov - vládní instituce •mil - vojáci •net - gatewaye (bránové počítače) •org - ostatní

9 •– „ nové“ generické domény: •aero (letecká doprava), biz (obchodní spol.), coop, info (informační služby), museum, name (jednotlivci a rodiny), pro (pro certifikované profesionály v různých oborech) – TLD jsou spravovány centrálně •nové domény z poslední doby: •eu, mobi (web pro mobilní zařízení), tel, jobs (inzeráty s prac. příležitostmi), travel Eu 500 společností = uznaní registrátoři (u nás Zoner Sw, General Registry, Explorer), nabízí registraci doménových jmen pod touto doménou eu spravuje neziskové konsorcium EURid (Europian Registry forInternet Domains), sídlo Brusel, přidružený člen je i ČR (hlavní jsou Belgie, Italie, Švédsko), Czech Arbitration Court má funkci rozhodčího soudu www.eurid.eu nové chystané sponzorované (mezinárodní profesní sdružení) domény:– post (univerzální poštovní unie)– mail (chce si zaregistrovat antispamová org.)– asia (asijské státy vč. Číny)– xxx •V Evropě a jinde pak se používají jako nejvyšší domény zkratky zemí. U nás je nejvyšší doména CZ.

10 • správce domény cz CZ.NIC= sdružení právnických osob, původně 15 ISP •registrace domény 2. úrovně - poplatky za registraci, a za každý rok provozování správou domén se dnes zabývá 18 firem - Active 24(bývalý Globe Internet, spravuje přes 37 000 domén), Internet.cz (35 000), Ignum (24 000) •správci domén na www.iana.org/IANA - Internet Assigned Numbers Authority/pro ccTLD

11 •centrálně je v Internetu zajišťováno: přidělování IP adres (nutné pro faktické fungování přenosových služeb) •– přidělují se bloky adres providerovi, ten je dále rozděluje • DNS - správa doménových jmen– kromě mil a gov (USA) mohou ostatní vytvářet subdomény patřící subjektům na celém světě •standardy - de facto, nenařizuje je žádná instituce

12 • Služby Internetu WWW • World Wide Web • FTP (File Transfer Protocol) - pro přenos souborů • Telnet • Gopher • NetNews - diskusní skupiny • IRC - rozhovor v reálném čase (více účastníků) •Talk - 2 uživatelé komunikují v reálném čase • El. pošta

13 •FTP (File Transfer Protocol) slouží pro přenos souborů mezi jednotlivými počítači a to oběma směry. Zkratka FTP znamená název klienta, ale také používaný komunikační protokol. •Tato služba se nejčastěji používá k získání souborů z veřejných neboli anonymních FTP archivů. •FTP soubory obsahují knihy, časopisy, programy, hry, obrázky, atd. •Do veřejných FTP archivů je přístup umožněn, aniž by uživatel musel znát uživatelské jméno a heslo. Služba se vyvolává příkazem ftp a po spuštění programu se zadá anonymous jako uživatelské jméno (username) a e-mailová adresa jako heslo (password). Další možné způsoby, jak se dostat na většinu FTP archivů, jsou pomocí služby WWW a Gopher.

14 •Telnet je program, který umožní z našeho počítače udělat terminál unixové pracovní stanice. •Na rozdíl od Novellu, kde naše pracovní stanice požádá server o poslání programu, který pak natáhne do své paměti a spustí, na Unixu se děje vše jinak. Tam se pomocí programu Telnet připojíme ještě s mnoha dalšími uživateli jako vzdálený terminál k výkonému počítači, a projevíme-li přání spustit jakýkoliv program, pak se onen soubor natáhne do paměti ne našeho počítače, ale právě té unixové stanice, ke které jsme připojeni, a tam se také rozběhne výpočet. • Nám jdou na terminál pouze výstupy a žádosti o vstup.

15 •Gopher - distribuovaná služba umožňující přístup k dokumentům v síti– všechny informace uvedené v nabídce budí zdání, že jsou umístěné na jednom místě– stromová struktura nabídek. •WWW (World Wide Web) je nejrozšířenější služba, která spojuje služby FTP, Gopher, Mail do jednoho univerzálního balíku. Populární je díky grafickým prohlížečům •Na počítači uživatele pracuje klient (prohlížeč, browser), na vzdáleném počítači zase program typu server. Komunikují spolu podle protokolu HTTP (Hypertext Transfer protocol). Klient mu předává naše požadavky a přebírá výsledky. Výsledky jsou ve formě tzv. html dokumentů (HTML - Hypertext Markup Language). Spojení se serverem navazuje klient (prohlížeč) i vícekrát, protože tyto dokumenty mohou obsahovat odkazy na jiné dokumenty a mohou být multimediální, tj. integrují v sobě nejen text, ale i zvuk, videoklipy, snímky obrazů z galerií.

16 •Data se na WWW serverech připravují na tzv. stránkách, pomocí jazyka pro popis stránky - HTML. Existuje už třetí standard HTML - HTML 1.0 - 3.0. HTML 3.0 podporují zatím jen někteří klienti, např. Netscape Navigator 2.0 nebo Microsoft Internet Explorer (MIE). Prezentační stránky s informacemi se nyní využívají i ke komerčním účelům. •Další zajímavá vlastnost těchto HTML dokumentů je, že pracují na principu hypertextu, tj. jak už bylo řečeno, obsahují odkazy na jiné dokumenty, které se nacházejí na jiných serverech po celém světě.

17 •URL (zdrojový lokátor, adresa) •Existuje adresa, pomocí které lze identifikovat skoro všechny informaci v Internetu - tzv. URL (Uniform Resource Locator). Obecně se skládá z více částí: •schéma://server/cesta •Schéma je metoda přístupu (protokol) k danému cíli, nejčastěji HTTP://. Základem pro identifikaci serveru je jeho doménové jméno nebo jeho IP adresa. •Cesta popisuje umístění dokumentu a nemusí přesně odpovídat cestě tak jak ji známe v systému souborů. Pokud cesta obsahuje jméno adresáře na konci, nezapoměňte za něj připojit lomítko. Pokud použijete v URL ?, je část za ním chápána jako textový řetězec vyjadřující dotaz uživatele. Když URL obsahuje #, interpretuje se zbytek jako název návěští na stránce. Můžete se tak odkázat přímo na určitou část dokumentu.

18 •Podrobnější formát URL: •protokol://[uživatel:[heslo]]@ doména [:port] / [cesta/[objekt-jméno]] •Části v hranatých závorkách lze vynechat. Doména je adresa hostitelského počítače. Port bývá pro WWW službu implicitně 80, pro FTP 21, pro Gopher 70. •Příklady: •HTTP://WWW.softnov.czlokátor Softwarových novin

19 • hypertextové dokumenty -.HTML, jsou umístěnéna WWW serveru •– WWW = World Wide Web • klient, tj. browser pracuje na počítači uživatele– klient = MIE, Netscape apod. komunikuje se serverem podle protokolu HTTP předává požadavky a přebírá výsledky

20 •Formát pro FTP: •FTP://[uživatel [heslo] ]@ doména [:port] [ / [ [cesta /] [soubor ]]] • •Formát pro Gopher: •Gopher:// doména [:port] [ / [ [typ ] [cesta ]] •typy dokumentů: •0: textový soubor •1:menu •5:binární soubor pro DOS •7:vyhledávání dokumentů •9: binární soubor

21 •Adresní systémy Internetu •E-mailová adresa, IP adresa, doménová adresa, URL •IP (Internet Protocol) adresa je přiřazená po dobu spojení buď staticky (stále tatáž) nebo dynamicky (z množiny právě nepřiřazených IP adres. Zpráva, která se přenáší, je posloupnost paketů, každý je opatřen IP adresou zdrojového i cílového počítače.(128 bitů.) •Doménová jména - symbolická - se používají kvůli snadnějšímu zapamatování místo IP adres. Počítač může mít i jmenná synonyma. •U nás: PEF.CZU.CZPEF a CZU jsou subdomény •CZ je vrcholová doména •E-mailová adresa - formát: •uživatel@doménaN.doménaN-1.........doména1 •U jména uživatele pozor na velikost písmen, hraje to roli.

22 •Hledání na WWW (též 3W) •Pro hledání informací v Internetu existují vyhledávací programy (spiders, worms, robots). Dělí se na dvě kategorie: •1. indexování na základě klíčových slov, která se ukládají do databáze. Indexování znamená pozdější možný přístup k takto zpracovaným souborům. Ukládá se název webovské stránky, úvodní text, případně celý obsah. Tento způsob si klade velké paměťové nároky. Vyhledává tak například program AltaVista, Google který představuje špičku. Disponuje obrovskou databází. •2. indexování na základě obsahu - program Yahoo (vyhledává ale i podle slov). Nalezené stránky jsou uspořádány do kategorií a podkategoriíí. •Ke specifikaci požadavku se používají i logické operátory AND (logický součin), OR (logický součet), NOT (negace).

23 • vyhledávače s indexem - centralizovaný vyhledávač index = dbáze, kde se ukládají kopie stránek stránky získává z Internetu robot:analyzuje kopie web stránek, které jsou v indexu, z nich získá další odkazy a kontroluje, zda originály stránek stále existují • vyhledávače P2P (peer to peer) - jsou na každém poč. v síti a pracují s lokálními indexy na každém počítači (ty mapují pouze lokální data) dotaz je postupně posílán na každý poč. (nižší rychlost, aktuální data, např. Gnutella)

24 •Elektronické konference •Do elektronické konference je možné se přihlásit prostřednictvím elektronické pošty. Existuje velké množství elektronických konferencí, do kterých se uživatelé mohou přihlásit podle toho, které téma je zajímá. Tyto konference slouží účastníkům k vyměňování informací, názorů a oznamování novinek. Jednotliví účastníci se také mohou ptát na řešení problémů z dané tématické oblasti. Pokud některý účastník zná odpověď, všichni ostatní mají možnost se s ní seznámit, protože příspěvky zaslané do elektronické konference jsou automaticky rozeslány všem účastníkům. Celý průběh elektronických konferencí zajišťují programy typu listserver.

25 •elektronické konference:  otevřené - může se přihlásit každý  uzavřené - je nutné zaslat žádost správci konference  moderované - může se přihlásit každý, ale příspěvek je zasílán moderátorovi konference, který určí, co se rozešle všem účastníkům •V seznamu je u každé konference uvedeno jméno konference, téma diskuze, jazyk konference a většinou i umístění archivu s dřívějšími příspěvky do dané konference. •Výhodou elektronických konferencí je rychlejší získávání informací ve srovnání s publikacemi a také široká dostupnost přes e-mail. Nevýhodou může být zatěžování sítě, přeplňování poštovní schránky a zahlcení informacemi

26 •IRC neboli Chat: (Internet Realy Chat) Služba umožňující současnou konverzaci více uživatelů v reálném čase po internetu pomocí klávesnice svého počítače, tj. pomoci textu zobrazovaného na obrazovce. •Net Meeting: (Konference) Umožňuje vzájemnou komunikaci mezi uživateli internetu. Přenos může být hlasový, video, umožňuje posílat soubory, používat společnou tabuli na kresleni a sdílet aplikace

27 •Elektronická pošta • schránka na serveru poskytovatele připojení • někde ji lze vytvořit zadarmo - přístup k ní přes webové rozhraní (prohlížeč), nebo přes protokol POP3 (e-mail. klient u uživatele) • aplikace klient - server (klient se spojí se serverem) SMTP server funguje pro odesílání pošty– Simple Mail Transfer Protocol •POP3 server pro příjem pošty– Post Office Protocol, verze 3 další protokoly: •– MIME - Multipurpose Internet Message Extensions– pro vkládání objektů (souborů) do e- mailu– •IMAP 4 - Internet Message Access Protocol

28 •Připojení k Internetu - základní varianty •– komutované (vytáčené, dial-up), dočasné, do sítě ISP, nutný modem a telefonní linka nevýhody: nízká rychlost, • zpoplatnění času stráveného připojením nemožnost být stále on-line • nevyplatí se ve špičce • u jiných druhů připojení se platí za hw nebo jeho pronájem •– pevná linka (trvalé)u LAN nutný směrovač

29 •mobilní - odkudkoliv, za pohybu, prostřednictvím sítě mobilních telefonů technologie pro mobilní přístup k internetu je GPRS (General Packet Radio Service) služba je založena na placení za množství stažených dat •– bezdrátové – pomocí mikrovlnného spoje • Různé způsoby realizace– připojení 1 počítače (nejčastěji komutované) •– připojení celé sítě LAN (pevné)

30 •Připojení k Internetu - různé způsoby realizace •– sdílení individuální přípojky - k síti IPS je připojen jen 1 poč. - brána, zprostředkovává přístup ostatním •– chráněné připojení - připojení celého intranetu i se servery a jejich obsahem, firewall! •– asymetrické připojení - pro každý směr (směrem k uživateli i od něho) je použita jiná přenosová technologie, jiná rychlost •– internetový roaming - na základě dohody mezi ISP o připoj. klientů na cestách •Připojení k Internetu - různé způsoby realizace • připojují se k sítím jiných providerů, bez registrace a přímého placení


Stáhnout ppt "•Internet - soustava vzájemně propojených sítí, jejichž společným rysem je používání protokolů TCP/IP. •Přes bránové počítače lze dosáhnout i na sítě pracující."

Podobné prezentace


Reklamy Google