Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ ICT v edukačním procesu, moderní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ ICT v edukačním procesu, moderní."— Transkript prezentace:

1 Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie

2 ICT v edukačním procesu220. dubna 2007 Prezentace informací ve výuce Text a jeho role  Jak koncipovat texty?  Co do nich zahrnout?  Jak texty psát? Typografie a zpracování dokumentů  Jaké písmo zvolit?  Jak se zapisuje to či ono?  Jak uspořádat odstavce, stránky, dokumenty? Technologie prezentace  Strukturní značkování  Grafika  Zpracování textu  Prezentační program

3 ICT v edukačním procesu320. dubna 2007 Stylistická stránka dokumentu Jazykový styl – výběr a uspořádání jazykových prostředků Odborný styl – nejčastěji používaný pro výklad učiva Stylistické prostředky:  Odborné názvy  Rozložené slovesné a jmenné vazby  Kompaktní větná stavba Slohové postupy: vyprávěcí, výkladový, informační Členění textu – systém, použití

4 ICT v edukačním procesu420. dubna 2007 Typografie – přehled Princip sazby Knižní písmo a jeho funkce Speciální znaky Sazba odstavců Koncepce stránek Sestavení dokumentů

5 ICT v edukačním procesu520. dubna 2007 Princip sazby Proporcionální písmo  znaky různě široké  maximální čitelnost  velký repertoár speciálních znaků  typy, řezy, stupně písma  propracované postupy skládání symbolů – sazba Strojopisné písmo  znaky stejně široké  nesrovnatelně mladší  náhrada rukopisu  redukce typů, řezů, stupňů i znaků  jednoduchost zápisu

6 ICT v edukačním procesu620. dubna 2007 Knižní písma Přibližné rozdělení  Antikvy  Grotesky  Ostatní  Ukázky v seznamu písem instalovaného SW Funkce a účel jednotlivých typů písma  hladký (základní) text  doplňkové texty (nadpisy, popisky, tabulková pole)  akcidenční tiskoviny Reprezentace písma v počítači  pojem font  technická realizace  licence, dostupnost, kvalita

7 ICT v edukačním procesu720. dubna 2007 Speciální znaky a symboly  vznik a účel  jazyková pravidla (PČP)  typografické zásady – čitelnost, estetika  srovnání se strojopisným písmem – ČSN 01 6910  norma ON 88 2503

8 ICT v edukačním procesu820. dubna 2007 Písmové řezy Řez písma – modifikace základního tvaru v některém parametru  sklon – kurzívy, skloněné  duktus – lehká, světlá, střední, polotučná, tučná, těžká, tmavá  šíře znaků – rozšířená, zúžená  tvar tahu – zdobné varianty, obrysové písmo Základní řezy – účel  vyznačování kurzívou  vyznačování polotučným  kombinace vyznačování

9 ICT v edukačním procesu920. dubna 2007 Typografické míry a stupně písma Typografické míry  měrná soustava Didôtova  typografický bod = 0,3759 mm, cicero = 12 bodů  měrná soustava anglo-americká  point = 0,353 mm, pica = 12 pointů  relativní jednotky  čtverčík = stupeň písma (1 em)  půlčtverčík = ½ čtverčíku (1 en, 1 ex) Stupně písma  v typografických bodech  základní velikost – hlavní text, bývá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 bodů – podle charakteru dokumentu  menší stupně – poznámky pod čarou, popisky obrázků, vysvětlivky  větší stupně – vyznačování, nadpisy, titulky

10 ICT v edukačním procesu1020. dubna 2007Odstavec Základní jednotka textu Vizuální odlišení začátků odstavců  zarážka  odsazení  odrážkový znak, iniciála Geometrické parametry  zarovnání, dělení slov  okraje  řádkování Vztah odstavce a stránkového zlomu  běžný text  nadpisy, popisky obrázků a tabulek

11 ICT v edukačním procesu1120. dubna 2007Stránky Koncepce stránky  optický střed  volba okrajů, šíře sazby Stránkové prvky  záhlaví  sazební zrcadlo  pata Speciální stránky  titul  kapitola  vydavatelský záznam, věnování, tiráž

12 ICT v edukačním procesu1220. dubna 2007 Sestavení dokumentu Standardní části knihy  patitul  frontispis  titul  vydavatelský záznam  věnování, motto  předmluva, obsah, úvod  hlavní text  literatura – ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2  rejstřík  doslov  přílohy  tiráž ČSN ISO 7144 – disertační práce

13 ICT v edukačním procesu1320. dubna 2007 Technologie – značkování Dokument = obsah + formátovací značky Značka  vizuální  strukturní Vyjádření značek  textové  binární Definice vizuální podoby strukturních značek  styly  oddělení obsahu a formy  typografický význam strukturního značkování

14 ICT v edukačním procesu1420. dubna 2007 Strukturní značky v realitě Různé systémy přistupují různým způsobem ke strukturní informaci  Jazyk HTML – obsahuje „prázdné“ značky, jimž lze přiřadit jméno a vizuální podobu  Procesor typu Word – obsahuje sázecí styly, ale nikoliv na všechny objekty, neumožňuje obecné řízení sazby dokumentu  DTP systémy – Adobe InDesign: propracovaná metoda stylů a stránkových předloh; TeX a jeho nadstavby: programovatelné příkazy umožňující dokonalé strukturně čisté značkování

15 ICT v edukačním procesu1520. dubna 2007 Grafická informace v počítači Principy uložení grafické informace  rastrový obraz  vektorový obraz Vlastnosti rastrového obrazu  barevná hloubka  hustota Operace s rastrovým obrazem  změna měřítka, otáčení  editace prvků obrazu  guma, sprej, výplň  změna kontrastu, jasu, nepravé barvy

16 ICT v edukačním procesu1620. dubna 2007 Grafika – pokračování Vektorový obraz  pořízení  editace, možnosti, služby Konverze obrazů  stejný typ  různé typy Souborové obrazové formáty  rastrové (JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP, PCX...)  vektorové (CDR, WMF, SVG, HPGL, PS, AI...)

17 ICT v edukačním procesu1720. dubna 2007 Příprava tištěného textu Speciální znaky a jejich realizace  mezery  pomlčky, spojovníky, minus  uvozovky, závorky  stupeň, procento  ostatní Odstavce a nastavení jejich parametrů  zarovnání  okraje  zarážka  odsazení  řádkování

18 ICT v edukačním procesu1820. dubna 2007 Strukturní značkování Word Sazební styly  znakové  odstavcové  návaznosti stylů  typografické souvislosti Graf (strom) stylů – typografické souvislosti Vazba mezi znakovými a odstavcovými styly Přiřazování stylů objektům v dokumentu

19 ICT v edukačním procesu1920. dubna 2007Příklady Příklady pro komplexní řešení dokumentu  úprava základního textu se speciálními znaky  zjištění repertoáru textových objektů v dokumentu  návrh stromu stylů (znakových, odstavcových)  návrh typograficky správných parametrů stylů  realizace stylů a jejich přiřazení textu Kontrola jazykové správnosti  možnosti a ovládání spell checkeru Korektury  metodika  způsob provedení

20 ICT v edukačním procesu2020. dubna 2007 Zásady prezentace informací Vztah: Tvůrce  Příjemce Příjemce je „jen“ člověk  různé kategorie (studenti, starší občané, děti apod.)  různé cíle (nabídka výrobků, informace, výuka)  různé příležitosti (náhodný pohled, cílená prezentace) Tvůrce musí prezentaci přizpůsobit příjemci. JAK? Typografie – obor zabývající se optimální prezentací zejména tištěných informací  Dobrá čitelnost – existuje mnoho zásad  Správnost – jazyková, typografická, obsahová  Obsah (naznačení struktury), dobrá orientace

21 ICT v edukačním procesu2120. dubna 2007Písmo Proporcionální (knižní) písmo silně převládá Knižní písma:  Serifová (patková): Serify a stíny, Georgia  Bezserifová (lineární): Bez serifů a stínů, Tahoma  Ostatní (akcidenční): PLAYBILL Technické možnosti:  nízká hustota zobrazení (na obrazovce počítače, při projekci)  kresebně jednodušší typ (bezserifový)  tisk na papír  většinou serifový typ  stupeň písma  dostatečný pro daného příjemce  barevné podání  tmavé na světlém / světlé na tmavém  strukturovaný podklad snižuje čitelnost  větší stupeň

22 ICT v edukačním procesu2220. dubna 2007 Odstavce, snímky Kratší úseky textu jsou snadněji zpracovatelné Zarovnání textu  Na prapor  Bez dělení slov  Do výčtů, více úrovní Vhodné členění do řádků  Logické celky  Pozor na předložky Koncepce snímků  Ucelená myšlenka, prezentovaná názorně a stručně  Jednotnost úpravy  Návaznosti snímků: vhodné přechody

23 ICT v edukačním procesu2320. dubna 2007 Orientace v prezentaci Čtenář nesmí zůstat na pochybách, jaký význam má text, který právě čte. Členění textu  Nadpis snímku – stručně vyjadřuje hlavní myšlenku  Hlavní bod – základní kroky výkladu  Podřízený bod (více úrovní není vhodné vytvářet) Barevné podání  Jedna základní barva (zde zelená)  Zvýrazňování (zde červená)  Doplňková barva (zde černá) Použité stupně písma  Odpovídají úrovni textu; liší se o min. 20 %  Musí zůstat dobře čitelné (zde min. 20 b)

24 ICT v edukačním procesu2420. dubna 2007 Sestava prezentace Úvodní snímek  Stručný nadpis  Podnadpis (autor, určení, datum apod.) Obsah prezentace  Hlavní body  Časový rozsah (u automaticky běžících), počet snímků Vlastní text členěný do zmíněných částí Závěr  Shrnutí  Poděkování za pozornost  Dotazy

25 ICT v edukačním procesu2520. dubna 2007 K čemu je PowerPoint Technické provedení prezentací  Příprava fólií (snímků) pro projektor  Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače  Text, obrázky, grafy, schémata  Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí  Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky  Vytvořené snímky lze dostat  Na papír  Na fólie  Jako stránky na „web“

26 ICT v edukačním procesu2620. dubna 2007Začínáme Vše si udělám sám.. Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru. Rychle připraví prezentaci z nabízených. Otevřu již existující prezentaci.

27 ICT v edukačním procesu2720. dubna 2007 Obecně o ovládání Hlavní nabídka  Je v ní všechno — jen to najít. Panely nástrojů  V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů  Standardní — práce se souborem, kopírování, zpět, …  Formát — písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní, …  Kreslení — různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání) …  Obrázek — vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti …  Efekty animace, Osnova, Tabulky …  Mohu si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní) nabídka  Na pravém tlačítku myši  Typické příkazy pro vybraný objekt

28 ICT v edukačním procesu2820. dubna 2007 Základní zobrazení snímků ovlivňuje, jak snímky uvidím a co dělat. Normální zobrazení  Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky  Vidím jeden snímek, na kterém pracuji.  Provádím jeho úpravy. Zobrazit řazení snímků  Vidím všechny snímky z prezentace.  Snímky se chovají jako celistvé objekty — kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků … Prezentace  „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zruším Esc). Osnova  Mohu modifikovat textový obsah prezentace.

29 ICT v edukačním procesu2920. dubna 2007 Předloha snímku Předloha — společné vlastnosti všech snímků v prezentaci  formát písma, způsoby zarovnání textu  vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek)  barevné schéma snímku  vlastnosti textových polí  nastavení animačních vlastností  pata snímků (číslování, název prezentace,  ) Podklad snímku  barva  vzorek nebo textura  Obrázek Všechna nastavení lze uložit do šablony

30 ICT v edukačním procesu3020. dubna 2007 Možnosti zpracování textu Písmo  font, řez, velikost, barva  efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce  zarovnání  odrážky  mezery mezi odstavci — řádkování Textové pole  ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky)  vnitřní okraje  možné zalamovat text  přizpůsobení velikosti pole velikosti textu  otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli

31 ICT v edukačním procesu3120. dubna 2007 Animace a příprava prezentace Animace  základní animace je dobré mít v předloze snímků  užívejte jich s rozumem  nastavujeme:  pořadí  kdy se bude animovat (automaticky (na čas) nebo na myš)  způsob animace Prezentace  výběr snímků do prezentace  přechod snímků  lze používat časování

32 ICT v edukačním procesu3220. dubna 2007 Tvorba obrázků v PowerPointu Základní tvary (tlačítka)  čára, čára s šipkou, obdélník, elipsa, textové pole  barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary (v nabídce)  spojovací čáry a šipky  další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy, popisky)  tlačítka akcí  Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole. Zarovnání, posun, otočení objektů Změny pořadí Seskupení objektů!!

33 ICT v edukačním procesu3320. dubna 2007 Zpracování obrázků ze souborů Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový  vektorový)  Velikostpřípustné formáty  Umístění– závisí na instalaci  Ořezání– GIF, JPEG, BMP, TIFF  Změna barev WMF  Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! Lze kombinovat s objekty PowerPointu

34 ICT v edukačním procesu3420. dubna 2007Vzorce Vložit / Objekt / Microsoft Equation  Vzorce vytvářím stejně jako ve Wordu  Pokud budu chtít animovat po řádcích, musí být každý řádek samostatný objekt.  „Dvojklik“ na objekt vyvolá znova editor rovnic (pro opravy).

35 ICT v edukačním procesu3520. dubna 2007Tabulky Vytvoření tabulky  vložit tabulku — pravidelná — počet řádků a sloupců  nakreslit — nepravidelná — panel nástrojů / tabulky  naplnit buňky  nastavit ohraničení (barvy, stínování …)  V panelu nástrojů Tabulky další možnosti Vložení tabulky z Excelu  v Excelu vyberu tabulku (část tabulky)  zkopíruji do schránky  přepnu se do PowerPointu  vložím obrázek ze schránky  „dvojklik“ na tabulku spustí Excel váhavýška Budulínci 125210 89197 75180

36 ICT v edukačním procesu3620. dubna 2007Grafy Vytvořit v PowerPointu  Vložit / graf  vyplním vstupní hodnoty  Úpravy provádím přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu mám vybranou.  „Dvojklik“ na graf vyvolá opět editor grafu Vložit z Excelu  v Excelu mám vytvořený graf  v Excelu:  vyberu graf  zkopíruji do schránky  v PowerPointu:  vložím ze schránky

37 ICT v edukačním procesu3720. dubna 2007 Text Word  PowerPoint  Ve Wordu vyberu část textu, kterou chci přenést.  Zkopíruji do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chci přenést pouze text do textového pole  Umístím kurzor do textového pole.  Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text  Bude vypadat podle formátování PowerPointu. Chci přenést formátovaný text  Nemám vybrané žádné textové pole!!  Úpravy / Vložit  Bude vypadat podle formátování Wordu. Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře.

38 ICT v edukačním procesu3820. dubna 2007 Tlačítka akcí Akce může být  Přechod na další (předchozí), jiný snímek. Přechod na konec (začátek) prezentace.  Spuštění jiného programu.  Vyvolání hypertextového odkazu.  Přehrání videa, zvuku. Stránky FAST Jak na to  Přidám tlačítko.  Navolím akci.  Na tlačítko mohu napsat popis.  Přes formát automatického tvaru upravit vzhled.

39 ICT v edukačním procesu3920. dubna 2007 Snímky z jiné prezentace Mám prezentaci, ze které chci použít některé snímky.  Vložit / Snímky ze souboru  Vyberu soubor s prezentací.  Mohu si určit, které snímky chci vložit.  všechny  jeden  několik (při výběru držím stisknutou klávesu Ctrl)

40 ICT v edukačním procesu4020. dubna 2007Závěr Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ ICT v edukačním procesu, moderní."

Podobné prezentace


Reklamy Google