Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie"— Transkript prezentace:

1 ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie
Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie

2 Prezentace informací ve výuce
Text a jeho role Jak koncipovat texty? Co do nich zahrnout? Jak texty psát? Typografie a zpracování dokumentů Jaké písmo zvolit? Jak se zapisuje to či ono? Jak uspořádat odstavce, stránky, dokumenty? Technologie prezentace Strukturní značkování Grafika Zpracování textu Prezentační program ICT v edukačním procesu dubna 2007

3 Stylistická stránka dokumentu
Jazykový styl – výběr a uspořádání jazykových prostředků Odborný styl – nejčastěji používaný pro výklad učiva Stylistické prostředky: Odborné názvy Rozložené slovesné a jmenné vazby Kompaktní větná stavba Slohové postupy: vyprávěcí, výkladový, informační Členění textu – systém, použití ICT v edukačním procesu dubna 2007

4 Typografie – přehled Princip sazby Knižní písmo a jeho funkce
Speciální znaky Sazba odstavců Koncepce stránek Sestavení dokumentů ICT v edukačním procesu dubna 2007

5 Princip sazby Proporcionální písmo Strojopisné písmo
znaky různě široké maximální čitelnost velký repertoár speciálních znaků typy, řezy, stupně písma propracované postupy skládání symbolů – sazba Strojopisné písmo znaky stejně široké nesrovnatelně mladší náhrada rukopisu redukce typů, řezů, stupňů i znaků jednoduchost zápisu ICT v edukačním procesu dubna 2007

6 Knižní písma Přibližné rozdělení Funkce a účel jednotlivých typů písma
Antikvy Grotesky Ostatní Ukázky v seznamu písem instalovaného SW Funkce a účel jednotlivých typů písma hladký (základní) text doplňkové texty (nadpisy, popisky, tabulková pole) akcidenční tiskoviny Reprezentace písma v počítači pojem font technická realizace licence, dostupnost, kvalita ICT v edukačním procesu dubna 2007

7 Speciální znaky a symboly
vznik a účel jazyková pravidla (PČP) typografické zásady – čitelnost, estetika srovnání se strojopisným písmem – ČSN norma ON ICT v edukačním procesu dubna 2007

8 Písmové řezy Řez písma – modifikace základního tvaru v některém parametru sklon – kurzívy, skloněné duktus – lehká, světlá, střední, polotučná, tučná, těžká, tmavá šíře znaků – rozšířená, zúžená tvar tahu – zdobné varianty, obrysové písmo Základní řezy – účel vyznačování kurzívou vyznačování polotučným kombinace vyznačování ICT v edukačním procesu dubna 2007

9 Typografické míry a stupně písma
měrná soustava Didôtova typografický bod = 0,3759 mm, cicero = 12 bodů měrná soustava anglo-americká point = 0,353 mm, pica = 12 pointů relativní jednotky čtverčík = stupeň písma (1 em) půlčtverčík = ½ čtverčíku (1 en, 1 ex) Stupně písma v typografických bodech základní velikost – hlavní text, bývá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 bodů – podle charakteru dokumentu menší stupně – poznámky pod čarou, popisky obrázků, vysvětlivky větší stupně – vyznačování, nadpisy, titulky ICT v edukačním procesu dubna 2007

10 Odstavec Základní jednotka textu Vizuální odlišení začátků odstavců
zarážka odsazení odrážkový znak, iniciála Geometrické parametry zarovnání, dělení slov okraje řádkování Vztah odstavce a stránkového zlomu běžný text nadpisy, popisky obrázků a tabulek ICT v edukačním procesu dubna 2007

11 Stránky Koncepce stránky Stránkové prvky Speciální stránky
optický střed volba okrajů, šíře sazby Stránkové prvky záhlaví sazební zrcadlo pata Speciální stránky titul kapitola vydavatelský záznam, věnování, tiráž ICT v edukačním procesu dubna 2007

12 Sestavení dokumentu Standardní části knihy
patitul frontispis titul vydavatelský záznam věnování, motto předmluva, obsah, úvod hlavní text literatura – ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 rejstřík doslov přílohy tiráž ČSN ISO 7144 – disertační práce ICT v edukačním procesu dubna 2007

13 Technologie – značkování
Dokument = obsah + formátovací značky Značka vizuální strukturní Vyjádření značek textové binární Definice vizuální podoby strukturních značek styly oddělení obsahu a formy typografický význam strukturního značkování ICT v edukačním procesu dubna 2007

14 Strukturní značky v realitě
Různé systémy přistupují různým způsobem ke strukturní informaci Jazyk HTML – obsahuje „prázdné“ značky, jimž lze přiřadit jméno a vizuální podobu Procesor typu Word – obsahuje sázecí styly, ale nikoliv na všechny objekty, neumožňuje obecné řízení sazby dokumentu DTP systémy – Adobe InDesign: propracovaná metoda stylů a stránkových předloh; TeX a jeho nadstavby: programovatelné příkazy umožňující dokonalé strukturně čisté značkování ICT v edukačním procesu dubna 2007

15 Grafická informace v počítači
Principy uložení grafické informace rastrový obraz vektorový obraz Vlastnosti rastrového obrazu barevná hloubka hustota Operace s rastrovým obrazem změna měřítka, otáčení editace prvků obrazu guma, sprej, výplň změna kontrastu, jasu, nepravé barvy ICT v edukačním procesu dubna 2007

16 Grafika – pokračování Vektorový obraz Konverze obrazů
pořízení editace, možnosti, služby Konverze obrazů stejný typ různé typy Souborové obrazové formáty rastrové (JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP, PCX...) vektorové (CDR, WMF, SVG, HPGL, PS, AI...) ICT v edukačním procesu dubna 2007

17 Příprava tištěného textu
Speciální znaky a jejich realizace mezery pomlčky, spojovníky, minus uvozovky, závorky stupeň, procento ostatní Odstavce a nastavení jejich parametrů zarovnání okraje zarážka odsazení řádkování ICT v edukačním procesu dubna 2007

18 Strukturní značkování Word
Sazební styly znakové odstavcové návaznosti stylů typografické souvislosti Graf (strom) stylů – typografické souvislosti Vazba mezi znakovými a odstavcovými styly Přiřazování stylů objektům v dokumentu ICT v edukačním procesu dubna 2007

19 Příklady Příklady pro komplexní řešení dokumentu
úprava základního textu se speciálními znaky zjištění repertoáru textových objektů v dokumentu návrh stromu stylů (znakových, odstavcových) návrh typograficky správných parametrů stylů realizace stylů a jejich přiřazení textu Kontrola jazykové správnosti možnosti a ovládání spell checkeru Korektury metodika způsob provedení ICT v edukačním procesu dubna 2007

20 Zásady prezentace informací
Vztah: Tvůrce  Příjemce Příjemce je „jen“ člověk různé kategorie (studenti, starší občané, děti apod.) různé cíle (nabídka výrobků, informace, výuka) různé příležitosti (náhodný pohled, cílená prezentace) Tvůrce musí prezentaci přizpůsobit příjemci. JAK? Typografie – obor zabývající se optimální prezentací zejména tištěných informací Dobrá čitelnost – existuje mnoho zásad Správnost – jazyková, typografická, obsahová Obsah (naznačení struktury), dobrá orientace ICT v edukačním procesu dubna 2007

21 Písmo Proporcionální (knižní) písmo silně převládá Knižní písma:
Serifová (patková): Serify a stíny, Georgia Bezserifová (lineární): Bez serifů a stínů, Tahoma Ostatní (akcidenční): PLAYBILL Technické možnosti: nízká hustota zobrazení (na obrazovce počítače, při projekci)  kresebně jednodušší typ (bezserifový) tisk na papír  většinou serifový typ stupeň písma  dostatečný pro daného příjemce barevné podání  tmavé na světlém / světlé na tmavém strukturovaný podklad snižuje čitelnost  větší stupeň ICT v edukačním procesu dubna 2007

22 Odstavce, snímky Kratší úseky textu jsou snadněji zpracovatelné
Zarovnání textu Na prapor Bez dělení slov Do výčtů, více úrovní Vhodné členění do řádků Logické celky Pozor na předložky Koncepce snímků Ucelená myšlenka, prezentovaná názorně a stručně Jednotnost úpravy Návaznosti snímků: vhodné přechody ICT v edukačním procesu dubna 2007

23 Orientace v prezentaci
Čtenář nesmí zůstat na pochybách, jaký význam má text, který právě čte. Členění textu Nadpis snímku – stručně vyjadřuje hlavní myšlenku Hlavní bod – základní kroky výkladu Podřízený bod (více úrovní není vhodné vytvářet) Barevné podání Jedna základní barva (zde zelená) Zvýrazňování (zde červená) Doplňková barva (zde černá) Použité stupně písma Odpovídají úrovni textu; liší se o min. 20 % Musí zůstat dobře čitelné (zde min. 20 b) ICT v edukačním procesu dubna 2007

24 Sestava prezentace Úvodní snímek Obsah prezentace
Stručný nadpis Podnadpis (autor, určení, datum apod.) Obsah prezentace Hlavní body Časový rozsah (u automaticky běžících), počet snímků Vlastní text členěný do zmíněných částí Závěr Shrnutí Poděkování za pozornost Dotazy ICT v edukačním procesu dubna 2007

25 K čemu je PowerPoint Technické provedení prezentací
Příprava fólií (snímků) pro projektor Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače Text, obrázky, grafy, schémata Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky Vytvořené snímky lze dostat Na papír Na fólie Jako stránky na „web“ ICT v edukačním procesu dubna 2007

26 Začínáme Vše si udělám sám.. Rychle připraví prezentaci z nabízených.
Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru. Rychle připraví prezentaci z nabízených. Otevřu již existující prezentaci. ICT v edukačním procesu dubna 2007

27 Obecně o ovládání Hlavní nabídka Panely nástrojů
Je v ní všechno — jen to najít. Panely nástrojů V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů Standardní — práce se souborem, kopírování, zpět, … Formát — písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní,  … Kreslení — různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání)  … Obrázek — vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti … Efekty animace, Osnova, Tabulky … Mohu si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní) nabídka Na pravém tlačítku myši Typické příkazy pro vybraný objekt ICT v edukačním procesu dubna 2007

28 Základní zobrazení snímků ovlivňuje, jak snímky uvidím a co dělat.
Normální zobrazení Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky Vidím jeden snímek, na kterém pracuji. Provádím jeho úpravy. Zobrazit řazení snímků Vidím všechny snímky z prezentace. Snímky se chovají jako celistvé objekty — kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků … Prezentace „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zruším Esc). Osnova Mohu modifikovat textový obsah prezentace. ICT v edukačním procesu dubna 2007

29 Předloha snímku Předloha — společné vlastnosti všech snímků v prezentaci formát písma, způsoby zarovnání textu vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek) barevné schéma snímku vlastnosti textových polí nastavení animačních vlastností pata snímků (číslování, název prezentace,) Podklad snímku barva vzorek nebo textura Obrázek Všechna nastavení lze uložit do šablony ICT v edukačním procesu dubna 2007

30 Možnosti zpracování textu
Písmo font, řez, velikost, barva efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce zarovnání odrážky mezery mezi odstavci — řádkování Textové pole ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky) vnitřní okraje možné zalamovat text přizpůsobení velikosti pole velikosti textu otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli ICT v edukačním procesu dubna 2007

31 Animace a příprava prezentace
základní animace je dobré mít v předloze snímků užívejte jich s rozumem nastavujeme: pořadí kdy se bude animovat (automaticky (na čas) nebo na myš) způsob animace Prezentace výběr snímků do prezentace přechod snímků lze používat časování ICT v edukačním procesu dubna 2007

32 Tvorba obrázků v PowerPointu
Základní tvary (tlačítka) čára, čára s šipkou, obdélník, elipsa, textové pole barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary (v nabídce) spojovací čáry a šipky další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy, popisky) tlačítka akcí Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole. Zarovnání, posun, otočení objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! ICT v edukačním procesu dubna 2007

33 Zpracování obrázků ze souborů
Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový  vektorový) Velikost přípustné formáty Umístění – závisí na instalaci Ořezání – GIF, JPEG, BMP, TIFF Změna barev WMF Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! Lze kombinovat s objekty PowerPointu ICT v edukačním procesu dubna 2007

34 Vzorce Vložit / Objekt / Microsoft Equation
Vzorce vytvářím stejně jako ve Wordu Pokud budu chtít animovat po řádcích, musí být každý řádek samostatný objekt. „Dvojklik“ na objekt vyvolá znova editor rovnic (pro opravy). ICT v edukačním procesu dubna 2007

35 Tabulky Vytvoření tabulky Vložení tabulky z Excelu
vložit tabulku — pravidelná — počet řádků a sloupců nakreslit — nepravidelná — panel nástrojů / tabulky naplnit buňky nastavit ohraničení (barvy, stínování …) V panelu nástrojů Tabulky další možnosti váha výška Budulínci 125 210 89 197 75 180 Vložení tabulky z Excelu v Excelu vyberu tabulku (část tabulky) zkopíruji do schránky přepnu se do PowerPointu vložím obrázek ze schránky „dvojklik“ na tabulku spustí Excel ICT v edukačním procesu dubna 2007

36 Grafy Vytvořit v PowerPointu Vložit z Excelu Vložit / graf
vyplním vstupní hodnoty Úpravy provádím přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu mám vybranou. „Dvojklik“ na graf vyvolá opět editor grafu Vložit z Excelu v Excelu mám vytvořený graf v Excelu: vyberu graf zkopíruji do schránky v PowerPointu: vložím ze schránky ICT v edukačním procesu dubna 2007

37 Text Word  PowerPoint Chci přenést pouze text do textového pole
Ve Wordu vyberu část textu, kterou chci přenést. Zkopíruji do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chci přenést pouze text do textového pole Umístím kurzor do textového pole. Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text Bude vypadat podle formátování PowerPointu. Chci přenést formátovaný text Nemám vybrané žádné textové pole!! Úpravy / Vložit Bude vypadat podle formátování Wordu. Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře. ICT v edukačním procesu dubna 2007

38 Tlačítka akcí Akce může být Jak na to Stránky FAST
Přechod na další (předchozí), jiný snímek Přechod na konec (začátek) prezentace. Spuštění jiného programu. Vyvolání hypertextového odkazu. Přehrání videa, zvuku. Jak na to Přidám tlačítko. Navolím akci. Na tlačítko mohu napsat popis. Přes formát automatického tvaru upravit vzhled. ICT v edukačním procesu dubna 2007

39 Snímky z jiné prezentace
Mám prezentaci, ze které chci použít některé snímky. Vložit / Snímky ze souboru Vyberu soubor s prezentací. Mohu si určit, které snímky chci vložit. všechny jeden několik (při výběru držím stisknutou klávesu Ctrl) ICT v edukačním procesu dubna 2007

40 Závěr Děkuji za pozornost Dotazy?
ICT v edukačním procesu dubna 2007


Stáhnout ppt "ICT v edukačním procesu, moderní edukační technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google