Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností."— Transkript prezentace:

1 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností

2 Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010  Porovnání s rokem 2009:  rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld. Kč, tj. o cca 1,5 %  rozpočet mzdových prostředků na rok 2010 snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 %  rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010 snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %.  Limit počtu zaměstnanců je snížen o zaměstnanců, tj. o 2,29 %.

3 Změny v počtu výkonů v rámci ČR MŠnárůst o dětí, tj. o 5,19 % ZŠpokles o žáků,tj. o 2,62 % SŠpokles o žáků,tj. o 1,85 %

4 Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010

5 Chystané rozvojové programy v roce 2010  Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné  Rozvojový program na podporu inkluzívního vzdělávání  Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání  Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU  Základní vzdělávání azylantů  Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení

6 Dosažená úroveň odměňování obecních subjektů 2009 úvazkypoklesØ plat v Kč meziroční nárůst Ø nenároková složka z tarifu pedagogové ,7% nepedagogové ,8% pedagog. + nepedagog ,3%17%19,5%

7 . Výkony obecních subjektů 09/10 ZV 08/09ZV 09/10 rozdíl pokles výkony nárůst MŠ % celodenní docházka % polodenní docházka % s omezenou délkou doch % ZŠ % I. stupeň % II. stupeň % ZUŠ % ŠD % ŠK %

8 Stanovení nárokových složek platu. §Název K1 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K1 K3 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠ x xxx x x xxx x 3121 Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠ x xxx x Ostatní školní stravování x xxx x Školní družiny a kluby x xxx Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ

9 Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků. K K K1 2009K K1 nárůst K2 nárůst v Kč 3111Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠx xx 3142Ostatní školní stravováníx xx 3143Školní družiny a kluby Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ

10 Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků. K K K3 2009K K3 nárůst K4 pokles v Kč 3111Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠ Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby0 0x0 3147Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ

11 Ukazatele rozpočtu JMK 2010  Platy – úprava nárokových i nenárokových složek  OPPP – požadavky srovnatelné s 2009  Přímé ONIV – sníženy o 24,5%  Náhrady ONIV ve výši 0,415% mzdových prostředků  Limit zaměstnanců – regulace na 103%

12 Změny v normativech  Posun křivky No pro nepedagogické zaměstnance v MŠ  Zvýšení normativu Np pro pracovníky ŠD  Zvýšení normativů pro některé příplatky k integrovaným dětem, žákům  Protažení křivky ŠJ SŠ až k hodnotě výkonů

13 Křivka MŠ No.

14 Rozpisu rozpočtu – dle směrnice - Úvazky povoleným překročením  Ztížené podmínky ŠJ  Odloučená pracoviště  Příprava svačin ve výdejně MŠ  Mimořádně nadaní žáci a děti  Vedení samostatných ŠJ  Asistenti pedagoga – ÚZ 33015

15 Asistenti pedagoga – financováni z ÚZ – v 1. kole dohodovacího řízení financovány úvazky plně – nárůst o 31 úvazků oproti roku 2009 (ze 127 na 158 úvazků) – 26,7 mil. v platech – nejsou přiděleny náhrady ONIV

16 Metodika rozpočtu 2010  Vyvěšena na dne www.jmskoly.cz  změny oproti roku 2009 v Pracovním postupu pro stanovení principu rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání i v jednotlivých přílohách

17 Co může být předmětem DŘ  Podstatná změna výkonů  Úsporná opatření subjektů  ŘD po MD pokud naruší finanční situaci školy  Odstupné již vyplacené za

18 Co není předmětem dohodovacího řízení  Nedostatek finančních prostředků z důvodu povolené výjimky zřizovatelem v souladu s § 23, odst. 4, školského zákona  Odstupné ještě nevyplacené  Integrace - řešeny v samostatné RZ v měsíci dubnu

19 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Jasparová odbor školství - oddělení rozpočtu a financování Krajský úřad Jihomoravského kraje


Stáhnout ppt "11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností."

Podobné prezentace


Reklamy Google