Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností."— Transkript prezentace:

1 11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností

2 Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010  Porovnání s rokem 2009:  rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld. Kč, tj. o cca 1,5 %  rozpočet mzdových prostředků na rok 2010 snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 %  rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010 snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %.  Limit počtu zaměstnanců je snížen o 4 963 zaměstnanců, tj. o 2,29 %.

3 Změny v počtu výkonů v rámci ČR MŠnárůst o15 170 dětí, tj. o 5,19 % ZŠpokles o22 226 žáků,tj. o 2,62 % SŠpokles o 7 430 žáků,tj. o 1,85 %

4 Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010

5 Chystané rozvojové programy v roce 2010  Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné  Rozvojový program na podporu inkluzívního vzdělávání  Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání  Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU  Základní vzdělávání azylantů  Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení

6 Dosažená úroveň odměňování obecních subjektů 2009 úvazkypoklesØ plat v Kč meziroční nárůst Ø nenároková složka z tarifu 20082009 20082009 20082009 pedagogové 9 3509 339-1122 79024 0875,7% nepedagogové 4 6504 595-5512 14913 70612,8% pedagog. + nepedagog. 14 00013 934-6619 25620 6637,3%17%19,5%

7 . Výkony obecních subjektů 09/10 ZV 08/09ZV 09/10 rozdíl pokles výkony nárůst MŠ32 36933 7481 3794% celodenní docházka29 31631 8112 4959% polodenní docházka760641-119-16% s omezenou délkou doch.2 2931 296-997-43% ZŠ84 27481 785-2 489-3% I. stupeň47 27147 6023311% II. stupeň37 00334 183-2 820-8% ZUŠ3 8283 885571% ŠD23 24624 0307843% ŠK5 5595 649902%

8 Stanovení nárokových složek platu. §Název K1 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K1 K3 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K3 3111 Předškolní zařízení 17 206 854198 18 087 11 489 33167 11 590 3113 ZŠ 21 014 72647644 22 260 12 526 2046113 12 849 3117 I. st. ZŠ 21 014 72647644 22 260 12 526 2046113 12 849 3118 II. st. ZŠ x xxx x x xxx x 3121 Gymnázia 21 333 44930630 22 118 13 109 174068 13 351 3122 Střední odborné školy 21 432 46835036 22 286 13 797 29214108 14 211 3123 SOU a U 21 760 51145832 22 761 14 079 40015137 14 631 3141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ x xxx x 12 917 366313 13 299 3142 Ostatní školní stravování x xxx x 12 917 366313 13 299 3143 Školní družiny a kluby 16 289 2246561 16 639 x xxx 0 3147 Domovy mládeže 17 608 57278555 18 813 12 226 26927303 12 825 3231 Základní umělecké školy 20 830 501109 21 350 14 021 265750 14 343 3421 Využ. vol. času - DDM, CVČ 17 331 1 4311462 19 225 14 171 326097 14 594

9 Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků. K1 2010 K2 2010 K1 2009K2 2009 K1 nárůst K2 nárůst v Kč 3111Předškolní zařízení18 0872 30017 6181 800469500 3113ZŠ22 2603 10021 4232 300837800 3117I. st. ZŠ22 2603 10021 4232 300837800 3118II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia22 1182 90021 3972 600721300 3122Střední odborné školy22 2862 90021 3812 600905300 3123SOU a U22 7612 90021 9052 600856300 3141Šk. strav. při MŠ a ZŠx xx 3142Ostatní školní stravováníx xx 3143Školní družiny a kluby16 6392 00016 1011 800538200 3147Domovy mládeže18 8132 00018 1121 800701200 3231Základní umělecké školy21 3502 30020 6592 100691200 3421 Využ. vol. času - DDM, CVČ19 2252 40018 2742 200951200

10 Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků. K3 2010 K4 2010 K3 2009K4 2009 K3 nárůst K4 pokles v Kč 3111Předškolní zařízení11 5902009 7201 4501 870-1 250 3113ZŠ12 84930010 5991 5002 250-1 200 3117I. st. ZŠ12 84930010 5991 5002 250-1 200 3118II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia13 35130011 1131 5002 238-1 200 3122Střední odborné školy14 21130011 8061 5002 405-1 200 3123SOU a U14 63130012 3071 5002 324-1 200 3141Šk. strav. při MŠ a ZŠ13 29920011 1431 3002 156-1 100 3142Ostatní školní stravování13 29920011 1431 3002 156-1 100 3143Školní družiny a kluby0 0x0 3147Domovy mládeže12 82530010 6791 5002 146-1 200 3231Základní umělecké školy14 34330011 8741 5002 469-1 200 3421 Využ. vol. času - DDM, CVČ14 59430011 9971 5002 597-1 200

11 Ukazatele rozpočtu JMK 2010  Platy – úprava nárokových i nenárokových složek  OPPP – požadavky srovnatelné s 2009  Přímé ONIV – sníženy o 24,5%  Náhrady ONIV ve výši 0,415% mzdových prostředků  Limit zaměstnanců – regulace na 103%

12 Změny v normativech  Posun křivky No pro nepedagogické zaměstnance v MŠ  Zvýšení normativu Np pro pracovníky ŠD  Zvýšení normativů pro některé příplatky k integrovaným dětem, žákům  Protažení křivky ŠJ SŠ až k hodnotě 1 800 výkonů

13 Křivka MŠ No.

14 Rozpisu rozpočtu – dle směrnice - Úvazky povoleným překročením  Ztížené podmínky ŠJ  Odloučená pracoviště  Příprava svačin ve výdejně MŠ  Mimořádně nadaní žáci a děti  Vedení samostatných ŠJ  Asistenti pedagoga – ÚZ 33015

15 Asistenti pedagoga – financováni z ÚZ 33015 – v 1. kole dohodovacího řízení financovány úvazky plně – nárůst o 31 úvazků oproti roku 2009 (ze 127 na 158 úvazků) – 26,7 mil. v platech – nejsou přiděleny náhrady ONIV

16 Metodika rozpočtu 2010  Vyvěšena na www.jmskoly.cz dne 10.3.2010www.jmskoly.cz  změny oproti roku 2009 v Pracovním postupu pro stanovení principu rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání i v jednotlivých přílohách

17 Co může být předmětem DŘ  Podstatná změna výkonů  Úsporná opatření subjektů  ŘD po MD pokud naruší finanční situaci školy  Odstupné již vyplacené za 1-3 2010

18 Co není předmětem dohodovacího řízení  Nedostatek finančních prostředků z důvodu povolené výjimky zřizovatelem v souladu s § 23, odst. 4, školského zákona  Odstupné ještě nevyplacené  Integrace - řešeny v samostatné RZ v měsíci dubnu

19 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Jasparová odbor školství - oddělení rozpočtu a financování Krajský úřad Jihomoravského kraje


Stáhnout ppt "11. 3. 2010 Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností."

Podobné prezentace


Reklamy Google