Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrárna Elcho v Polsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrárna Elcho v Polsku"— Transkript prezentace:

0 PRG-ZPD P1C SKUPINA ČEZ

1 Elektrárna Elcho v Polsku
PRG-ZPD P1C HISTORIE SKUPINY ČEZ Fondem národního majetku ČR založena akciová společnost ČEZ. Spuštěna I.vlna ekologizace – odsíření uhelných elektráren (1992 – 1998) Zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Spojení s regionálními distributory elektrické energie (ZČE, SČE, VČE, SME, STE). První úspěšné akvizice v zahraničí – v Rumunsku a Bulharsku. Akvizice Severočeských dolů, a. s. Akvizice elektráren v Polsku a Bulharsku. Spuštěna II. vlna ekologizace (projekt Komplexní obnovy ( ). Expanze Skupiny ČEZ do Turecka a Albánie. Získání hnědouhlených dolů Mibrag v Německu. Zahájen prodej plynu velkoodběratelům. Zahájení prodeje plynu maloodběratelům. 1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Elektrárna Elcho v Polsku 2008 2009 2010

2 SKUPINA ČEZ V ČÍSLECH (údaje k 31.12.2009 / čísla za rok 2009)
PRG-ZPD P1C SKUPINA ČEZ V ČÍSLECH (údaje k / čísla za rok 2009) Instalovaný výkon – MW Výroba elektřiny – 65,3 TWh Prodej elektřiny – 75,3 TWh Prodej tepla – TJ Počet zaměstnanců – Výnosy celkem – 196,5 mld. Kč Zisk po zdanění – 51,9 mld. Kč Téměř 70% akcií společnosti je vlastněno státem

3 ČEZ PATŘÍ MEZI DESET NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
10 největších evropských energetik Počet zákazníku v 2009 v miliónech 10 největších evropských energetik Tržní kapitalizace v mld. € k 1 Enel 1 EdF 2 EdF 2 GDF Suez 3 E.ON 3 E.ON 4 Iberdrola 4 Enel 5 RWE 5 RWE 6 GdF Suez 6 Iberdrola 7 EdP 7 CEZ Group 8 CEZ 8 Fortum 9 EnBW 9 EdP 10 PGE 10 PGE Zdroj: Bloomberg, Výroční zprávy 3

4 HLAVNÍ AKTIVITY SKUPINY ČEZ
PRG-ZPD P1C HLAVNÍ AKTIVITY SKUPINY ČEZ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE (v ČR mimo území Prahy, jižních Čech a jižní Moravy) OBCHOD S ELEKTŘINOU, TEPLEM, PLYNEM A EMISNÍMI POVOLENKAMI TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ

5 PŮSOBNOST SKUPINY ČEZ ČEZ v Polsku
PRG-ZPD P1C PŮSOBNOST SKUPINY ČEZ ČEZ v Polsku (100% podíl in Skawině, 89% v Elchu) Výroba elektřiny, hrubá (TWh) 2.8 Tržní podíl 2.5% Instalovaný výkon (MW) 730 2.2% Počet zaměstnanců 589 Tržby (EUR milion) 229 Vlastnictví aktiv Trhy podmíněného zájmu ČEZ v Rumunsku (100% podíl v ČEZ Distribuce, ČEZ Vanzare) Tržby za elektřinu, čisté (TWh) 3.4 Počet odběrných míst (milion) 1.4 Tržní podíl 18.1% Počet zaměstnanců 2,578 Tržby (EUR milion) 417 Obchodní činnosti ČEZ v Bulharsku (67% podíl v CEZ Razpredelenie Bulgaria, CEZ Electro Bulgaria, 100% v TPP Varna ) Tržby za elektřinu, čisté (TWh) 8.6 Počet odběrných míst (milion) 2.0 Tržní podíl 40% Instalovaný výkon (MW) 1,260 11.6% Počet zaměstnanců 4,207 Tržby (EUR milion) 715 ČEZ v Německu (50% podíl v MIBRAGu) Roční těžba uhlí (mil. t) 19.0 Zásoby hnědého uhlí (mil. t) 530 ČEZ v České republice Výroba elektřiny, hrubá (TWh) 61.1 Počet odběrných míst (milion) 3.5 Tržní podíl 45% Instalovaný výkon (MW) 12,298 73% Počet zaměstnanců 19,824 Tržby (EUR milion) 5,916 ČEZ v Turecku (44.3% podíl v SEDAS prostřednictvím AkCez, 37.36% podíl v Akenerji) Tržby za elektřinu, čisté (TWh) 8 Počet odběrných míst(milion) 1.3 Instalovaný výkon (MW) 373 Tržní podíl 2% ČEZ v Albánii (76% podíl v OSSH) Počet odběrných míst (milion) 1.1 Tržby za elektřinu (TWh) 4.1 Notes: IFRS 2008, Exchange rate CZK/EUR = 24.96 Source: CEZ, national statistics 5

6 PRG-ZPD P1C CÍLE SKUPINY ČEZ INVESTICE DO ZDROJŮ OBNOVITELNÉ ENERGIE ROZVOJ JADERNÉ ENERGETIKY VÝSTAVBA PAROPLYNOVÝCH ELEKTRÁREN OBNOVA ZDROJŮ INVESTIČNÍ INICIATIVA FUTUR/E/MOTION VIZE: „STÁT SE JEDNIČKOU NA TRZÍCH S ELEKTŘINOU STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY“

7 SKUPINA ČEZ - SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA (CSR)
PRG-ZPD P1C SKUPINA ČEZ - SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA (CSR) Skupina ČEZ se hlásí ke společenské odpovědnosti firem (CSR) a zahrnula ji do svého strategického plánování a do své každodenní praxe. Aktivity Skupiny ČEZ nad rámec zákona: ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ (politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, jakosti, trvalé zvyšování kultury bezpečnosti, …) ODPOVĚDNÝ VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (ochrana ptactva, investice do obnovitelných zdrojů, Zelená energie, inovace a investice do ŽP, FUTUR/E/MOTION, …) KOMUNIKAČNĚ OTEVŘENÁ SPOLEČNOST (pravidelná a soustavná komunikace, vzdělávací program, informační centra, …) FILANTROPICKÉ A REKLAMNÍ AKTIVITY (Nadace ČEZ, Firemní filantrop ČR, Čas pro dobrou věc, reklamní partnerství, …) VYTVÁŘENÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI (Ombudsman ČEZ, Oranžový průvodce, Call centrum, Virtuální obchodní kancelář, …)

8 FUTUREMOTION – TŘI ZÁKLADNÍ CÍLE
Pohodlný a bezpečný život lidí, co nejméně zatěžující životní prostředí Znalostní ekonomika, konkurenceschopnost ČR Podpora univerzit a výzkumných pracovišť, průmyslu s přidanou hodnotou. Firmy, které se naučí nové technologie, porostou a uplatní se i v zahraničí Efektivnější využití zdrojů, snížení spotřeby, kde je to možné Dlouhodobá stabilita a prosperita Navázání na tradice české energetiky Důvěra investorů ve společnost, která pasivně nečeká, jak se svět změní, ale ujímá se iniciativy.

9 JEDNOTLIVÉ PROGRAMY FUTUREMOTION A JEJICH INDIKATIVNÍ CÍLE DO 2020
PRG-ZPD P1C JEDNOTLIVÉ PROGRAMY FUTUREMOTION A JEJICH INDIKATIVNÍ CÍLE DO 2020 Program Výzkumu a vývoje Program Malé kogenerace a energ. úspor Program Smart Grids Program Environmentálních investic Vůdčí role v energetickém VaV v ČR; významný evropský hráč na poli energet. inovací EU Do roku 2020 investovat do vědy a výzkumu nejméně 5 miliard Kč Vymezení koordinované spolupráce skupiny s technickými univer-zitami a výzkumnými institucemi Významný podíl na trhu malé kogenerace, který má v ČR kapacitu nárůstu o ca 2 GW Úvodní portfolio min. 50 MW kapacity malé kogenerace v prům. podnicích ČR do r. 2012, s potenciální akvizicí/ partnerstvím hlavních ČR hráčů – Tedom, Eltodo… Předpokládaná investice do infrastruktury smart grids a smart metering řádově 10 mld. Pilotní projekt „Smart Region“ do r. 2015: implementace nejpokročilejších distribučních technologií s vazbou na decentra-lizovanou výrobu, v hodnotě až 1 mld. Kč V OZE jednička v zemích střední a jihovýchodní Evropy, v ČR proinvestováno nejméně 30 miliard Kč Nejvýznamnějším poskytovatelem e-mobility ve střední Evropě; pilotní projekt do r v hodnotě až 500 mil. Kč

10 ZÍSKANÁ OCENĚNÍ SKUPINY ČEZ
PRG-ZPD P1C ZÍSKANÁ OCENĚNÍ SKUPINY ČEZ jako první firma ze střední Evropy získala titul Power Company of the Year 2008; je nejlepší firmou v péči o zákazníky (mez. soutěž European Call centre Awards 2009); je největším českým filantropem (TOP FIREMNÍ FILANTROP 2004 – 2009); je nejvýznamnější firmou České republiky (hodnocení Sdružení Czech TOP 100); je druhou nejobdivovanější firmou České republiky (hodnocení Sdružení Czech TOP 100); ČEZ = národní ekonomický šampión nejrychleji se zhodnocující společnost největší plátce daní v ČR největší investor v ČR

11 PRG-ZPD P1C INTERNETOVÉ STRÁNKY


Stáhnout ppt "Elektrárna Elcho v Polsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google