Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JSME ZODPOVĚDNI ZA KRAJINU, KE KTERÉ JSME PŘIPOUTÁNI (MINULOSTÍ)? Ing. akad. arch. Martin Stránský 4. FÓRUM O KRAJINĚ Ministerstvo kultury ČR – Nostický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JSME ZODPOVĚDNI ZA KRAJINU, KE KTERÉ JSME PŘIPOUTÁNI (MINULOSTÍ)? Ing. akad. arch. Martin Stránský 4. FÓRUM O KRAJINĚ Ministerstvo kultury ČR – Nostický."— Transkript prezentace:

1 JSME ZODPOVĚDNI ZA KRAJINU, KE KTERÉ JSME PŘIPOUTÁNI (MINULOSTÍ)? Ing. akad. arch. Martin Stránský 4. FÓRUM O KRAJINĚ Ministerstvo kultury ČR – Nostický palác, Maltézské náměstí 2, Praha 1 20.01.2011 4

2 VYBRANÉ UDÁLOSTI ATLAS PŘÍRODY A KRAJINY ZPRÁVA O STAVU PŘÍRODY A KRAJINY STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (30.11.2009) STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1.FÓRUM O KRAJINĚ - STAV PŘÍRODY A KRAJINY A EÚoK (CENELC.CZ) 9. KONCIL EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE NA IMPLEMENTACI EÚOK - LANDSCAPE, INFRASTRUKTURE AND SOCIETY, CORDOBA (RADA EVROPY) VSTUP CENELC.CZ DO SÍTĚ CIVILSCAPE KOMPONOVANÁ KULTURNÍ KRAJINA, OLOMOUC (NPÚ, SZKT, ICOMOS) 2. FÓRUM O KRAJINĚ - AKTUALIZOVANÝ SPOŽP A EÚoK (CENELC.CZ) SCHOLA NATURALIS - PROJEKT „REVITALIZACE ZÁMKU VELTRUSY A CENTRUM EúoK“ AKTUALIZACE STÁTNÍ POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOST CENELC.CZ BYLA PŘIZVÁNA K JEDNÁNÍ PLATFORMY O AKTUALIZACI SPŽP VOLBY DO PSP ČR DISKUSNÍ SEMINÁŘ STUŽ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2020 (STUŽ) SKOTSKO 2010 POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA PARKY A ZAHRADAMI SKOTSKA (CENELC.CZ) EÚOK JE ZMÍNĚNA V PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR CENELC.CZ

3 1st OFFICIAL WORKING MISSION OF Mr BAS PEDROLI, Director of UNISCAPE, SK INSTITUT KRAJINNÉHO RÁZU, TEORIE A PRAXE (ČKA) UDRŽITELNÝ ROVOJ – STAV A PERSPEKTIVY V ROCE 2010, Olomouc, UPOL OSLAVY 10. VÝROČÍ EÚoK, FLORENCIE (RADA EVROPY, UNISCAPE, CIVILSCAPE) VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ NÁRODNÍ SEMINÁŘ/MEZIRESORTNÍ PRACOVNÍ JEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI EÚoK SPOLEČNÁ VÝZVA STUŽ A CENELC.cz INVENTURA URBANISMU (FA ČVUT) 3. FÓRUM O KRAJINĚ – MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY (CENELC.CZ) 14. VÝROČNÍ KONFERENCE FORUM 2000 „SVĚT VE KTERÉM CHCEME ŽÍT“ JAK NENAVAŘIT URBÁNNÍ KAŠI DOPROVODNÁ AKCE KONFERENCE FÓRUM2000, DISKUSE NA TÉMA „HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PRO ZASTAVENÍ NEKONTROLOVANÉHO ŠÍŘENÍ ZÁSTAVBY DO VOLNÉ KRAJINY“ DISKUSNÍ SEMINÁŘ STUŽ „JE PŮDA JEŠTĚ VZÁCNÝM STATKEM?“ (STUŽ) MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „KRAJINA VE MĚSTĚ, MĚSTO V KRAJINĚ“, BANSKÁ BYSTRICA (EKOPOLIS, SAŽP) DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY, LUHAČOVICE, (SZKT) CIVILSCAPE SETKÁNÍ V ANTWERPÁCH (CIVILSCAPE) CENELC.CZ VYBRANÉ UDÁLOSTI

4 10 LET EÚOK VĚDECKÁ KONFERENCE LIVING LANDSCAPE KONFERENCE A VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ, UNISCAPE JAK VĚDA PŘISPĚLA K IMPLEMENTACI EÚOK? TÉMATA: VNÍMÁNÍ KRAJINY IDENTIFIKACE KRAJINNÝCH TYPŮ VLIV KONCEPCÍ A POLITIK NA KRAJINU SCIENCE POLICY BRIEFING: VÝSTUPNÍ DOKUMENT „KRAJINA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ“ ANALÝZA DNEŠNÍHO VÝZKUMU KRAJINY A JEHO DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ DOKUMENT OBSAHUJE DOPORUČENÍ: VIZE A STRATEGIE EVROPSKÉHO VÝZKUMU KRAJINY EVROPSKÉ FÓRUM O KRAJINĚ INTEGROVANÝ EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM O KRAJINĚ LANDSCAPE MASTER CLASS PRO PHD STUDENTY INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP VE VÝZKUMU KRAJINY A VLIVU POLITIK NA KRAJINU EXKURZE V OBLASTI CHIANTI + VÝSADBA 2.OSKERUŠE VE SPOLUPRÁCI S MAS STRÁŽNICKO CENELC.CZ FLORENCIE 18. – 19. 10. 2010

5 10 LET EÚOK RADA EVROPY – NEW CHALLENGES, NEW OPPORTUNITIES 19.-20.10.2010 KVALITA KRAJINY – KVALITA ŽIVOTA REFLEXE ZMĚNY OČEKÁVÁNÉ VEŘEJNOSTI OD ROKU 2000 VE SMYSLU POTŘEBY PŘENOSU AKTIVIT Z MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ NA LOKÁLNÍ I OPAČNĚ KVALITA KRAJINY – KVALITA POLITIKY NÁRODNÍ PŘIKLAD AKTIVIT PŘÍKLADY Z LOKÁLNÍ ÚROVNĚ VÝSLEDEK 1.ROČNÍKU CENY RADY EVROPY- PARK LA DEULE, LILLE METROPOLE ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ, ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DŮLEŽITÁ ÚLOHA UNIVERSIT A VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (UNISCAPE, ECLAS) KRAJINA – DĚDICTVÍ EVROPY 47 ČLENSKÝCH STÁTŮ – PREZENTACE VÝSLEDKŮ IMPLEMENTACE EÚoK FLORENCE+10 CENELC.CZ

6 10 LET EÚOK FROM VISION TO ACTION 19.-23.10.2010 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ, KULATÝ STŮL, WORKSHOP A EXKURZE OD VIZE K AKCI INFORMACE O PARTICIPACI V SÍTI CIVILSCAPE A AKTIVITY SÍTĚ V RADĚ EVROPY V RÁMCI NGOs PUSŤ SE DO KRAJINY! - AKCE DOBROVOLNÍKŮ PODMANIVÉ MLÁDÍ ZVYŠOVÁNÍ UVĚDOMĚNÍ, DIALOG S MLADOU GENERACÍ PROMĚNY KRAJINY - EXKURZE V OBLASTI CHIANTI OSKERUŠE - STROM PRO NOVOU EVROPU SPOLEČNÁ VIZE DOBRÝCH PŘÍKLADŮ A OBECNÉ DOPORUČENÍ PRO POSÍLENÍ SPRÁVNÉ PRAXE, OTEVŘENOSTI A TRANSPARENTNOSTI KOMUNITĚ ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI FLORENCIE CENELC.CZ

7 LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES UNIVERSITIES NGOs 25. 3. 2011 GRAN CANARIA CENELC.CZ

8 JAKÉ JE POSELSTVÍ Z FLORENCIE? CENELC.CZ KRAJINA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ KVALITA KRAJINY KVALITA ŽIVOTA KVALITA KRAJINY KVALITA POLITIKY KRAJINA DĚDICTVÍ EVROPY VNÍMÁNÍ KRAJINY IDENTIFIKACE KRAJINNÝCH TYPŮ VLIV KONCEPCÍ A POLITIK NA KRAJINU VIZE A STRATEGIE EVROPSKÉHO VÝZKUMU KRAJINY EVROPSKÉ FÓRUM O KRAJINĚ INTEGROVANÝ EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM O KRAJINĚ OD VIZE K AKCI

9 © Ervin Laszlo CENELC.CZ

10 VÝBĚR ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ POTŘEBNÝCH K POSUNU LIDSTVA © Ervin Laszlo MYLNÁ INFORMACESLYŠENÁ INFORMACE FYZICKÝ SVĚT ATOMISTICKÝ; NEZÁVISLOST A ROZTŘÍŠTĚNOST OBJEKTŮ, ABSOLUTNÍ ODTRŽENOST A INDIVIDUALITA LIDÍ HOLISTICKÝ; PROPOJENOST OBJEKTŮ, LIDÉ SPOJUJÍCÍ SE V SYSTÉMECH A KOMUNITÁCH FYZIKÁLNÍ PROCESY DETERMINISTICKÉ, MATERIALISTICKÉ LINEÁRNÍ PŘÍČINNÁ SOUVISLOST ORGANICKÁ, INTERAKTIVNÍ, CYKLICKÁ PŘÍČINNÁ SOUVISLOST ORGANICKÉ FUNKCE DISKRÉTNÍ A ODDĚLITELNÉ; ČÁSTI JSOU NAHRADITELNÉ PROLÍNAJÍCÍ SE, KOHERENTNÍ; ČÁSTI JSOU VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ A NELZE JE NAHRADIT LIDSTVÍ MIMO A NAD PŘÍRODOUORGANICKÁ SOUČÁST SÍTĚ ŽIVOTA CENELC.CZ

11 KMENOVÉ INFORMACE CELOSYSTÉMOVÉ INFORMACE SOCIÁLNÍ PRINCIPY/ETIKA ORIENTACE NA TECHNOLOGIE; MAJETEK JAKO ZÁKLAD ORIENTACE NA KOMUNIKACI; SLUŽBY JAKO ZÁKLAD SPOLEČENSKÝ VÝVOJ SPOTŘEBA; MOC A BOHATSTVÍDUŠEVNÍ POHODA; SLUŽBY HOSPODÁŘSTVÍ KONKURENCE A ZISK; LINEÁRNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ SPOLUPRÁCE A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ; CIRKULACE ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ KULTURA ZÁPADNÍ A EURO-CENTRICKÁ; KOLONIÁLNÍ PLURALITNÍ, SPOLUPRACUJÍCÍ, HARMONIE POLITIKA HIERARCHIE; PODŘÍZENOST HOLARCHIE; ROVNOST, RESPEKT, LIDSKÁ PRÁVA ROLE LIDSTVA OPANOVÁNÍ PŘÍRODY; ANTROPOCENTRISMUS SPRÁVA VEŠKERÉHO ŽIVOTA NA ZEMI; ÚCTA K CELÉ ZEMI (GAIACENTRISMUS) ETICKÝ A MORÁLNÍ KODEX CENTRALIZOVANÉ SKUPINY - EGO, KOMUNITA, PODNIKY, NÁROD, ETNIKA ZAHRNUJE VŠECHNY LIDI A SKUPINY DO JEDNÉ RODINY V RÁMCI BIOSFÉRY VÝBĚR ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ POTŘEBNÝCH K POSUNU LIDSTVA © Ervin Laszlo CENELC.CZ

12 © Ervin Laszlo CENELC.CZ

13 © Marc Antrop CENELC.CZ

14 © Marc Antrop CENELC.CZ

15 COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COST IS AN INTERGOVERNMENTAL FRAMEWORK FOR EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, ALLOWING THE COORDINATION OF NATIONALLY-FUNDED RESEARCH ON A EUROPEAN LEVEL. COST CONTRIBUTES TO REDUCING THE FRAGMENTATION IN EUROPEAN RESEARCH INVESTMENTS AND OPENING THE EUROPEAN RESEARCH AREA TO COOPERATION WORLDWIDE. COST JE MEZIVLÁDNÍ RÁMEC PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI V OBLASTI VĚDY A TECHNOLOGIE, UMOŽŇUJÍCÍ KOORDINACI NÁRODNĚ FINANCOVANÉHO VÝZKUMU NA EVROPSKÉ ÚROVNI. COST PŘISPÍVÁ KE ZMÍRNĚNÍ FRAGMENTACE EVROPSKÝCH INVESTIC DO VÝZKUMU A OTEVÍRÁNÍ EVROPSKÉ OBLASTI VÝZKUMU K CELOSVĚTOVÉ SPOLUPRÁCI. www.cost.eu

16 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR POLICY STATEMENT FROM THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC „ Vláda bude usilovat o využití Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů k prosazování suverenity české kulturní politiky a obohacování kulturních příležitostí pro občany naší země. Účast ČR na mezinárodních smlouvách a dohodách a členství v mezivládních organizacích bude využívat také k prezentaci kulturního dědictví a péče o něj v zahraničí. Bude podporovat mezinárodní expertní spolupráci. Vláda si je vědoma své odpovědnosti za kulturní dědictví ČR, zahrnující i kulturní dimenzi péče o krajinu, a je připravena vytvářet příznivé podmínky pro jeho identifikaci, ochranu, uchování a zprostředkování veřejnosti.“ část V. Školství, mládež a tělovýchova, věda a výzkum, kultura, P28 „Vláda klade důraz na zachování přírodního a kulturního rázu české krajiny. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Vláda bude podporovat ochranu, správu a plánování veškeré krajiny s principy Evropské úmluvy o krajině s cílem dosažení trvale udržitelného života obyvatel ČR. Bude vypracována strategie péče o krajinu na základě Evropské úmluvy o krajině, která bude uplatněna prostřednictvím relevantních strategických dokumentů.“ část VI. Životní prostředí, zemědělství a venkov, P32 DNE 4. SRPNA 2010

17 KRAJINA Z. O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI Z. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY STAVEBNÍ ZÁKON Z. O PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJÍCH.. Z. O VETERINÁRNÍ PÉČI Z. O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Z. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Z. O VODÁCH Z. O LESÍCH ? ?? ??? ???? ????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????????? Z. O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A POZEMKOVÝCH ÚŘADECH KATASTRÁLNÍ ZÁKON Z. O PODPOŘE VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Z. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Z. O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ Z. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Z. O ČESKÝCH DRAHÁCH Z. O CIVILNÍM LETECTVÍ Z. O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ Z. O TRESTNÍ ZÁKON OBČANSKÝ ZÁKONÍK Z. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Z. O POJIŠŤOVNICTVÍ OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD Z. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR Z. O CENÁCH Z. O METEOROLOGII CENELC.CZ

18 KRAJINA = SPOLUPRÁCE JAK NAPLNÍME SMYSL PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY, POKUD NEZMĚNÍME SVŮJ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ A K SOBĚ NAVZÁJEM? CENELC.CZ MEZIREZORTNÍ A TRANSDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE SWOT ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU IMPLEMENTACE EÚoK STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA A NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN (SMART) CELOSYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O KRAJINĚ OCHRANA SPRÁVA PLÁNOVÁNÍ KRAJINY EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ – NADĚJE NA ZMĚNU

19 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. akad. arch. Martin Stránský stransky.martin@cenelc.cz

20 5


Stáhnout ppt "JSME ZODPOVĚDNI ZA KRAJINU, KE KTERÉ JSME PŘIPOUTÁNI (MINULOSTÍ)? Ing. akad. arch. Martin Stránský 4. FÓRUM O KRAJINĚ Ministerstvo kultury ČR – Nostický."

Podobné prezentace


Reklamy Google