Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!"— Transkript prezentace:

1 Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!
O životě Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!

2 Obsah: Kdo jsi? Jaký je tvůj původ? Proč žiješ? Jaký je smysl života?
Končí život smrtí? Co říkají ostatní? Něco z historie Jde o tvůj život! A proto ... A co teď? Závěr

3 Kdo jsi? Jsi člověk. Lidská bytost, obdařená rozumem, inteligencí, citem, svobodnou vůlí, smyslem pro zodpovědnost a spravedlnost, .. Jsi jedinečný originál, hodnotná a drahá bytost. Jsi vrchol stvořitelského díla (nikoli evolučního vývoje) a máš předpoklady žít plnohodnotný ŽIVOT.

4 Jaký je tvůj původ Ve škole tě učili, že člověk se vyvinul složitým evolučním procesem v průběhu milionů let. Je to „vědecká pohádka“, která slouží k popření existence tvého Stvořitele – milujícího Boha. Ve skutečnosti jsi stvořen Bohem k Jeho obrazu, abys s Ním měl osobní vztah v pozici Jeho milovaného dítěte.

5 Proč žiješ? „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Takto se vyjádřil Jan Werich. Člověk je vrchol stvořitelského díla (NE evolučního vývoje) a má všechny předpoklady k tomu, aby podle toho také žil. Díky vlivu materialistických filozofií však o tom člověk neví a je tak okraden o nenahraditelnou úroveň a kvalitu života.

6 Proč žiješ? 2 Ty ŽIJEŠ, protože Bůh tě miluje a naplánoval pro tebe pestrý plnohodnotný ŽIVOT s mnoha dobrými věcmi, kterých si jako Jeho dítě můžeš užívat. Nemusíš se ničím trápit, hledat nějaké vlastní „řešení“problémů, ani rezignovat v beznadějně vypadajících okolnostech nebo se bát smrti. Můžeš se ještě DNES setkat se živým milujícím Bohem, stát se Jeho dítětem a ŽÍT!!

7 Jaký je smysl života Protože rozhodně nejsi „dílem náhody“, ani „produkt evolučního vývoje“, je naprosto jisté, že tvůj život MÁ nějaký smysl a není tedy nutné hledat si jiný – „svůj“. Materialistická filozofie, popírající existenci Boha, nutí lidi hledat vlastní „smysl života“ a svou hodnotu v tom, co mají, dělají, čeho dosáhli. Je to však marnost a prázdnota života.

8 Jaký je smysl života 2 I ten nejbohatší život s úspěchy v každé oblasti a dobrou pověstí u lidí je ve skutečnosti prázdný, jestliže člověk žije jen z vlastních sil a vůbec nespoléhá na Boha. Prostě žije, jako by Bůh neexistoval, jen podle vlastních měřítek a názorů. Navzdory všemu uspokojení však cítí ve svém nitru prázdnotu, kterou nelze ničím vnějším naplnit. Přesto se o to lidé stále snaží.

9 Jaký je smysl života 3 Kariéra, rodina, koníčky, majetek, sláva, schopnosti, popularita, .. nemohou opravdově uspokojit a dát životu pravý smysl. Skutečný smysl života a jeho opravdové uspokojení může člověku dát jen naplnění původního účelu života. Člověk je jediné stvoření, které neplní původní účel své existence a pokouší se najít si nějaký jiný.

10 Jaký je smysl života 4 Člověk je stvořen Bohem k Jeho obrazu, aby s Ním měl osobní vztah. Proto je pravdivé tvrzení, že „lidská duše nenalezne pokoj, dokud nespočine v Bohu!“ Skutečně NIC nemůže člověka opravdově uspokojit, než to, k čemu byl stvořen – osobní vztah se všemohoucím Bohem v pozici Jeho dítěte.

11 Končí život smrtí?? NE!! Fyzickou smrtí končí jen pozemská část lidského života. Člověk je ve své podstatě věčný DUCH s duší v těle. Fyzická smrt je jen oddělení ducha a duše od těla. Navíc není to definitivní oddělení. Fyzická smrt rozhodně neznamená konec existence, jak se mnozí marně a mylně domnívají. Člověka nelze úplně zničit. Ani spálením těla a rozptýlením popela není „konec“. Pro někoho bohužel EXISTUJE život po smrti.

12 Končí život smrtí?? 2 Nebe a peklo jsou zcela reálná místa a o tom, KDE člověk bude, si rozhoduje tady a teď. Žádný očistec, žádná reinkarnace, žádná „nicota“ – jen věčnost v nebi s Bohem nebo v pekle bez Boha. Vyber si TEĎ svým postojem k Ježíši!

13 CO říkají ostatní? Mnohé náboženské a filozofické skupiny mají vlastní nauky o životě, o Bohu, o smrti. Některé Boha popírají a mluví třeba o různých „bozích“ nebo povyšují člověka jako „pána tvorstva“. Jiné sice mluví o Bohu, ale podle vlastních představ v rozporu s tím, jak On sám se dává poznat. Popisují Ho negativně (přísný, krutý, nedostupný, ..) a nutí lidi, aby se snažili zasloužit si Jeho přízeň a v konečném důsledku spasení svými skutky. Ruší Boží instrukce vlastními příkazy, které jim často odporují.

14 CO říkají ostatní? 2 Některé skupiny slibují lidem „nebe“ za členství u nich nebo za dodržování různých učení a rituálů. ALE každý člověk potřebuje a může znát Pravdu – znát Boha OSOBNĚ a mít s Ním vztah, který nelze nahradit žádnými naukami a obřady!!

15 Něco z historie Člověk je stvořen Bohem k Jeho obrazu pro osobní VZTAH. Má svobodnou vůli a v jednom momentu se rozhodl neposlechnout Boha. Tím se osobní vztah narušil a navíc se na světě začalo rozmáhat zlo v nejrůznějších formách (hlad, bída, nemoci, bolesti, strach, nenávist, násilí, smrt, ..) jako důsledek tohoto hříchu. Bůh však také připravil plán záchrany pro celé lidstvo a pro ten účel stvořil speciální národ, odlišný od ostatních, z něhož později vzešel slíbený Zachránce.

16 Něco z historie 2 Ježíš Kristus přišel, jak o něm bylo prorokováno, a také celý jeho život, smrt a vzkříšení byly naplněním všech proroctví o slíbeném Mesiáši. Během své pozemské služby reprezentoval skutečný Boží charakter a vůli (uzdravení, vysvobození,..) a konfrontoval náboženské vůdce, kteří upravovali Boží slovo a nadřazovali mu své nauky (totéž se děje i dnes v mnoha církvích). Vzal na sebe trest za hříchy všech lidí a zemřel na kříži, aby odstranil překážku mezi lidmi a Bohem a umožnil tak obnovení osobního vztahu.

17 Jde o tvůj život!! Ježíš zemřel za všechny lidi v celých dějinách kdekoli na světě, ale je to osobní!! Každý sám to musí osobně přijmout pro sebe. Každý člověk se před Bohem provinil a odplatou je věčná smrt (trvalé oddělení od Boha v nekonečném trápení). Ježíš vzal TVOU vinu na sebe. Zemřel kvůli TOBĚ, abys TY mohl ŽÍT! Smířil TĚ s Bohem. Můžeš Ho poznat OSOBNĚ, stát se Jeho dítětem a ŽÍT plnohodnotný ŽIVOT, který pro TEBE připravil.

18 A proto ... Nezáleží na tom, co si myslíš, čemu věříš nebo ne, jaké máš zkušenosti. Záleží na tom jediném: Jsi člověk – hodnotná a vzácná bytost a tvůj Stvořitel pro tebe naplánoval nádherný ŽIVOT v Jeho blízkosti. Z lásky k TOBĚ dal to nejdražší, aby ti zpřístupnil všechno, co pro TEBE připravil, a mohl jsi naplno ŽÍT v pozici Jeho dítěte – už teď i na věčnosti. Setkej se s Ním ještě DNES a přijmi Jeho drahocenný DAR.

19 A proto Oslov Ho třeba takto: „Pane Bože, dosud jsem Tě neznal. Chci Tě znát a být s tebou. Děkuji Ti, že Ježíš svou smrtí na kříži zaplatil za všechny moje viny a hříchy a smířil mě s Tebou. Věřím, že byl vzkříšen, a přijímám Ho teď jako svého Zachránce a Pána svého života. Prosím, veď mě po svých cestách a vyučuj mě svým Slovem. Děkuji Ti, že od této chvíle smím být Tvým dítětem a Ty jsi můj milující Táta. Ve jménu Ježíše Krista, AMEN!“

20 A co teď?? Toto je nejdůležitější rozhodnutí v životě!! Přijatou obětí Ježíše jsi byl ospravedlněn a posvěcen. Před Bohem jsi spravedlivý a svatý! TY = tvůj duch je přetvořen k Božímu obrazu, jsi znovu narozen z Boha a stal ses Božím dítětem. Všemohoucí Bůh je tvůj milující Otec. Bude tě dál vést, učit a vychovávat. To dělá především skrze své Slovo – Bibli a také společenství dalších Božích dětí, znovuzrozených křesťanů. Vyhledej ve svém okolí takové křesťanské společenství a buduj osobní vztah se svým Tátou! Můžeš Mu ve všem důvěřovat!! A na konci svého pozemského života prostě odejdeš DOMŮ!!

21 Závěr Další užitečné informace o životě a pro život najdeš na


Stáhnout ppt "Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!"

Podobné prezentace


Reklamy Google