Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz chemického průmyslu ČR Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz chemického průmyslu ČR Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014."— Transkript prezentace:

1 Svaz chemického průmyslu ČR Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014

2 SCHP ČR • Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického sektoru v České republice • Od roku 1992 působí jako samostatné, dobrovolné profesní sdružení subjektů z oblasti výroby, obchodu, vědy a výzkumu se zaměřením na chemický průmysl, petrochemii, rafinérský průmysl, farmaceutický průmysl, výrobu pryže a plastů.

3 SCHP ČR • 129 členů • 85 individuálních členů •50 výrobců •14 z oblasti vědy, výzkumu a školství •21 ostatní (služby, poradenství, logistika) • 3 kolektivní členové •AVNH ČR (14 členů) •CACS (12 členů) •SCHOD ČR (15 členů) • 70 % výroby z oblasti rafinérského, petrochemického, chemického, farmaceutického průmyslu, průmyslu plastů a pryže

4 •Chemický průmysl EU • Klíčový pro stabilitu společnosti – bez chemie nelze zajistit základní životní potřeby obyvatelstva, jako jsou jídlo a paliva (table, trough, tank) • Zaměstnává přímo 1,5 mil. obyvatel a vytváří další 3 mil. pracovních míst • Přispívá k HDP 19/17/14% v SRN/ČR/SR ve srovnání s průměrem 9,3% v EU • Chemický průmysl EU je nejregulovanějším odvětvím. Regulace evropské chemie ve srovnání se zbytkem světa je hlubší •Regulace výroby – IPPC, Směrnice o průmyslových emisích •Regulace zacházení s chemickými látkami - REACH a CLP •Ceny energií, EU ETS i podpora OZE – obrovské náklady

5 • Chemický průmysl patří v ČR mezi tři nejvýznamnější průmyslové sektory – 17% hrubé přidané hodnoty, tržby 557 mld. Kč, 105.000 zaměstnaných přímo, minimálně 300.000 nepřímo (2012). • Chemický průmysl patří mezi sektory s nejvyšším inovačním potenciálem, nabízí a přináší řešení pro další, ve všech směrech udržitelný rozvoj • Chemický průmysl ČR je zatížen nejen regulacemi EU, je navíc znevýhodněn proti okolním členským státům minimální národní podporou/subvencemi k minimalizaci negativních dopadů evropských regulací • Zatížení proti ostatním je enormní: REACH (10 mld.), CLP (stovky milionů), IED (25 mld.), EU ETS (25 mld.) •Chemický průmysl v ČR

6 Chemický průmysl v roce 2012 • Výsledky českého chemického průmyslu v roce 2012 byly pozitivně ovlivněny globálním a evropským ekonomickým vývojem (s výjimkou farmaceutického průmyslu). • Nejlepší výsledky byly ve výrobě chemických látek a přípravků (CZ Nace 20) a v rafinérském zpracování ropy (CZ Nace 19.2) : dvojciferné zvýšení tržeb. • Tržby ve výrobě pryžových a plastových výrobků (CZ Nace 22) stagnovaly v důsledku deprese v některých výrobních sektorech (zejména v automobilovém průmyslu). • Tržby ve farmaceutickém průmyslu (CZ Nace 21) poklesly o 5 %, a to v důsledku zdravotnických reforem a zvýšených cen léků.

7 Chemický průmysl v roce 2012 • Významné zvýšení klíčového průmyslového ukazatele – tržeb ve srovnání s rokem 2011: ve výrobě chemických látek a přípravků o 15,3 %, v rafinérském zpracování ropy o 13,8 %, ale stagnace ve výrobě pryžových a plastových výrobků (zvýšení tržeb pouze o 0,1 %), snížení tržeb ve farmaceutickém průmyslu (-4,9 %). • Snížení účetní přidané hodnoty v chemickém průmyslu o téměř 1%, snížení zaměstnanosti o 2,2 %, především kvůli odvětví výroby pryžových a plastových výrobků (-3,1 %). • Meziroční zvýšení exportu o 7,7 % bylo vyšší než dynamika dovozu (+3,1 %). Negativní bilance chemického průmyslu se meziročně snížila o 12 mld. Kč. Podíl exportu dosáhl 64,9 % celkových tržeb (v roce 2011 to bylo cca 64,7 %). • Stagnace ekonomického vývoje způsobila, že se objem účetní přidané hodnoty meziročně snížil o 1 %. Zvýšení bylo dosaženo pouze v rafinérském zpracování ropy (+28,9 %), ale ve výrobě chemických látek a přípravků a farmaceutickém průmyslu klesl o 2,4 % a ve výrobě pryžových a plastových výrobků klesl o 0,7 %.

8 Chemický průmysl - klíčové indikátory v roce 2012 *CZ NACE 19.2 Rafinérské zpracování ropy CZ NACE 20 Výroba chemických látek a přípravků CZ NACE 21 Farmaceutický průmysl CZ NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků ** Firmy s 20+ zaměstnancii CZ NACE*Tržby (stálé ceny, mil. Kč) Tržby z vývozů (mil. Kč)** Počet zaměstnanců** 201220112012201120122011 19.2132 200116 20016 98316 5511 2851374 20175 100151 90086 35376 32125 35525 531 2129 30030 80021 39120 3479 3779 348 22219 900219 700109 769108 56268 80069 690

9 Chemický průmysl v roce 2013 • Chemický průmysl byl v 1. polovině roku 2013 ovlivněn recesí české ekonomiky, která ovlivnila chemický průmysl prostřednictvím nižší domácí a zahraniční poptávky. • Současný vývoj v EU má negativní vliv na český chemický průmysl. • Snížení tržeb v období leden- červen 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 ve všech subsektorech s výjimkou farmaceutického průmyslu o 1 - 7 % • Snížení počtu zaměstnanců o 1 - 4 %, (kromě farmaceutického průmyslu) • Počet firem s 20+ zaměstnanci na konci června 2013: 865 (cca 105 261 zaměstnanců) • Negativní trend se nejvíce projevil v rafinérském zpracování ropy a výrobě pryžových a plastových výrobků. • Kladná obchodní bilance v 1. pololetí r. 2013

10 Chemický průmysl - klíčové indikátory v období leden-červen 2013 • Snížení klíčových indikátorů chemického průmyslu v období leden-červen 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 (kromě farmaceutického průmyslu) • Ve zpracovatelském průmyslu došlo v období leden-červen 2013 ke snížení tržeb ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 o 3,5 %. • Snížení tržeb z exportu o 0,7 % • Snížení počtu zaměstnanců o 1,3 % • Nejistá situace ve 2. pololetí 2013 je vzhledem k finanční kondici v některých zemích EU, která může ovlivnit evropský zpracovatelský průmysl. CZ NACE*Tržby (stálé ceny, mil. Kč)** Tržby z vývozů (mil. Kč)** Počet zaměstnanců** 201320122013201220132012 19.253 96958 2026 9557 3821 8771 959 2077 94878 55145 42643 51825 26025 524 2114 21914 04211 49210 8569 4119 360 22103 859107 17459 00458 15568 71370 512

11 • ČR je nejprůmyslovější zemí v EU z hlediska podílu průmyslu na HDP v EU; • ČR si nemůže dovolit dále znevýhodňovat svůj průmysl platbami nepřiměřeně vysoké podpory OZE, pokud chce zachovat alespoň minimální konkurenceschopnost nejen ve světě, ale i v rámci EU a tedy nezvyšovat nezaměstnanost; • proto je potřeba minimalizovat dopady složky OZE v ceně elektrické energie na celkovou cenu ELE například stanovením nižších plateb za podporu OZE pro velké spotřebitele a zároveň stropů platby za OZE pro energeticky intenzivní průmysl; • výnosy z aukcí povolenek a energetických daní v maximálním množství směřovat zpět do průmyslu, například formou financování podpory OZE, či podporou projektů zvyšování energetické efektivnosti; NE konkurenceschopnost díky podpoře OZE

12 Dopady OZE a EU ETS na konkurenceschopnost chemického průmyslu aneb několik čísel • Platby za podporu obnovitelných zdrojů a od r. 2013 i nákupy povolenek na emise skleníkových plynů mají zásadní dopad na konkurenceschopnost chemického průmyslu: • vývoj plateb celého chemického průmyslu za OZE: 2010 … 0,5 mld. Kč 2011 … > 1,2 mld. Kč 2012 … > 1,5 mld. Kč v r. 2013 více než 2 mld. Kč na podporu OZE (4x více než v r. 2010); • od roku 2013 naše společnosti spadající do EU ETS nakupují více než 50% povolenek (EUA) v předpokládané souhrnné výši (2013-2020) cca 4,5 – 18 mld. Kč (při ceně 5 – 20 EUR/1 tunu CO2).

13 Celostátní soutěž k podpoře zájmu o chemii na ZŠ www.mladychemikcr.cz

14 2013 - účast: regionální kola 5 000 žáků - finále: Pardubice 30.5.2013 26 finalistů z deseti krajů - vítěz:Marie Nevyhoštěná ZŠ Letovice

15 2014 - účast: regionální kola 7 796 žáků - finále: Pardubice 4.6.2014 40 finalistů z jedenácti krajů a Prahy www.mladychemikcr.cz

16 Národní soustava kvalifikací

17 Co je NSK a NSP? Hlavním cílem projektu NSK je umožnit občanům, uznávání skutečných znalostí a dovedností, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzdělá- váním apod.) Národní soustava kvalifikací (NSK) slouží pro uznávání a certifikaci dalšího vzdělávání – tvoří základní stavební kamen Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a všem dostupná databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách. NSP a NSK jsou tedy spojené nádoby, jedno bez druhého by těžko existovalo. Měly by být jakousi „rychlou injekcí“ pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém oboru. K tomu jsou důležitá odborná vzdělávací zařízení, která budou zájemce připravovat ke zkoušce u tzv. Autorizovaných osob.

18 Jakou to má logiku? Souvislosti Kvalifikace v NSK jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF). Zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy, programy Školní vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Národní soustava povolání Typové pozice Povolání NSK ÚPLNÉ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ (DŘÍVE DÍLČÍ ) KVALIFIKACE Praxe,…

19 Cílové skupiny NSK Do tvorby soustav je nyní zapojeno více než 1600 zaměstnavatelů z celé České republiky

20 Co přináší Národní soustava kvalifikací do praxe? Zkoušky již nyní složilo přes 83 tis. Lidí (pro srovnání - v roce 2011 bylo cca 98 tis. absolventů středních škol) •Určování aktuálně požadovaných kvalifikací a kompetencí ve svém oboru podnikání •Řešení nedostatkových kvalifikací nezávisle na počátečním vzdělávání •Ovlivňování obsahu počátečního odborného vzdělávání •Kvalitnější státem financované rekvalifikace •Efektivnější komunikace s Úřadem práce ČR •Aktivní zapojení do procesů ověřování kvalifikací prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu •Zcela nový nástroj pro každodenní práci personalisty: získaný certifikát je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje

21 Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii PK již publikované na www.narodnikvalifikace.cz:www.narodnikvalifikace.cz • Inženýr chemie produktmanažer • Chemický technik analytik • Chemický technik manažer provozu • Chemický technik mistr • Chemický technik operátor • Chemický technik plánovač • Chemický technik technolog • Chemik – laborant (v SR revidováno v roce 2013) • Chemik pro obsluhu zařízení (v SR revidováno v roce 2013) • Pracovník pro recyklaci

22 Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii PK zpracované v SR pro chemii v roce 2012, nyní posuzovány na MPSV/MPO: • Chemický technik produktmanažer • Chemický technik pro environment • Technik pro recyklaci • Dělník pro recyklaci

23 Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii PK zpracované v SR pro chemii v roce 2013, nyní v přípravě k posouzení MPSV/MPO: • Technolog zpracování plastů • Seřizovač gumárenských zařízení • Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů • Obsluha recyklačních zařízení • Obsluha gumárenských zařízení • Obsluha plastikářských zařízení • Dělník v chemické výrobě

24 Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii Plán SR pro chemii pro rok 2014: • Chemik pro vzorkování • Vizuální kontrolor gumárenské výroby • Lisovač gumárenské výroby • Konfekcionér gumárenské výroby • Chemický technik pro kompozitní materiály • Chemický technik - environmentální geochemik • Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů • Chemický technik v klinické chemii a biologii • Chemický technik pro farmacii • Technolog gumárenské výroby • Technolog recyklace stavebních a demoličních odpadů • Technolog recyklace odpadů z energetických zařízení • Technolog recyklace pneumatik a pryže

25 Responsible Care

26 Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu v oblasti HSE od roku 1985, která se rozšířila v roce 2006 na příspěvek chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti V ČR je od roku 1994

27 Responsible Care – 55 zemí Příspěvek k udržitelnému rozvoji

28 Základní principy RC •soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí •efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů •otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích •naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je •spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat •poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je

29 Responsible Care v ČR • Zapojeno 76 organizací, členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů – AVNH, CACS a SCHOD ČR • 49 organizací smí používat log RC • 44 výrobních a distribučních • 5 nevýrobních je zapsáno v Seznamu partnerů RC – TECHEM CZ, SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno a CACS • pravidelné roční vyhodnocování • obhajoby 1 x za 2 - 4 roky • Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti

30 Dělnická 12, 170 00 Praha 7 tel.: +420 266 793 580 fax: +420 266 793 578 email: mail@schp.czmail@schp.cz http://www.schp.cz Svaz chemického průmyslu České republiky


Stáhnout ppt "Svaz chemického průmyslu ČR Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google