Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERSONÁLNÍ AGENTURA Mgr. Jana Bittnerová Mgr. Michaela Luňáčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERSONÁLNÍ AGENTURA Mgr. Jana Bittnerová Mgr. Michaela Luňáčková."— Transkript prezentace:

1 PERSONÁLNÍ AGENTURA Mgr. Jana Bittnerová Mgr. Michaela Luňáčková

2 OSNOVA • Jak si firmy vybírají zaměstnance  postupy, metody,… • Personální agentury  co umí, jak fungují?

3 Metody získávání pracovníků • social recruitment • vlastní aktivita uchazečů • doporučení stávajícího zaměstnance • služby personálních agentur • vývěsky • spolupráce organizací a vzdělávacích institucí • trainee programy • spolupráce s ÚP • inzerce ve sdělovacích prostředcích • e-techniky (e-recruitment)

4 Přehled personálních agentur

5

6

7 http://ekonom.ihned.cz/c1-47371770- personalky-v-licencni-dzungli

8 Služby personálních agentur • TH temporary help – dočasné zaměstnávání • PP permanent placement (headhunting) • recruitment support • payrolling • outplacement • Xpert testing • Assessment Centres

9 Srovnání služeb členů APPS 2007-2011 (26 členů) http://www.apps.cz/statistiky-APPS.html

10 Služby personálních agentur Assessment centrum • Co je to? Nástroj pro hodnocení kandidátů nebo zaměstnanců s ohledem na jejich dovednosti, schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon.  specifikované pozice – stávající x nové  zjištění potřeby dalšího vzdělávání

11 Služby personálních agentur • Assessment centrum může obsahovat:  případové studie, modelové situace, hraní rolí, skupinové diskuse, prezentace, konstrukční a kreativní úlohy  psychodiagnostické testování „na míru“  outdoorové aktivity  pohovory

12 Lanová centra

13 Služby personálních agentur • Xpert testing  role – Belbin  MBTI  Hoganovy testy  test zvířat  test barev  další typologie osobnostních znaků a vzorců chování  alternativní metody

14 Personální poradenství PeoplePoint s.r.o.

15 praxe/trainee programy

16 • http://www.staze.cz/ nabídka praxí, stáží, trainee a internship programů, diplomových prací a pracovních příležitostí http://www.staze.cz/ • http://jobstarter.de/ německý program odborných stáží financovaný ESF http://jobstarter.de/ • http://ec.europa.eu/euraxess portál mobility vědeckých pracovníků Euraxess (Researchers in Motion) http://ec.europa.eu/euraxess

17 praxe/trainee programy • http://www.naep.cz národní agentura pro evropské vzdělávací programy (mobilitní programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig,..) http://www.naep.cz • http://europa.eu/youth evropský portál pro mládež (studium, práce, dobrovolnictví,...) http://portal.mpsv.cz/eures rozcestník pro zájemce o práci v EU (seznamy volných pracovních míst po celé Evropě) http://europa.eu/youth http://portal.mpsv.cz/eures

18 praxe/trainee programy FREEMOVERS • Pokud vám nevyhovuje nabídka zahraničních studijních pobytů na vaší fakultě, máte možnost zajistit si zahraniční stáž sami a požádat o grant coby tzv. freemover. • Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vám může udělit v rámci transformačních a rozvojových programů stipendium v maximální výši 10 000 korun na měsíc.

19 praxe/trainee programy FREEMOVERS • Podmínkou je stejně jako u spousty jiných programů dokončený první rok řádného prezenčního vysokoškolského studia v akreditovaném programu. • Musíte však navíc prokázat potřebnou znalost jazyka, ve kterém budete studovat. • Vámi vybraná zahraniční škola a vaše domovská škola musí mít mezi sebou uzavřenou smlouvu o přijímání tzv. freemovers. http://www.staze.cz/freemovers/

20 • rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU (15.12.2004) o jednotném rámci Společenství pro transparentnost kvalifikací a kompetencí (Europass) • 3/2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřilo Národní ústav odborného vzdělávání zřízením Národního centra Europass ČR

21 • jednotný celoevropský soubor dokladů - vzdělání - osobní kompetence - jazykové dovednosti - odborná kvalifikace - pracovní zkušenosti

22 CÍL: • usnadnit rychleji se uplatnit v novém prostředí - mobilita • pomoci najít si práci odpovídající kvalifikace a odpovídajícím zkušenostem (včetně studia)

23 Europass tvoří pět dokumentů: • Europass-životopis • Europass-jazykový pas • Europass-mobilita • Europass-dodatek k diplomu • Europass-dodatek k osvědčení

24 Metody získávání pracovníků • social recruitment • vlastní aktivita uchazečů • doporučení stávajícího zaměstnance • služby personálních agentur • vývěsky • spolupráce organizací a vzdělávacích institucí • trainee programy • spolupráce s ÚP • inzerce ve sdělovacích prostředcích • e-techniky (e-recruitment)

25 E-recruitment • vlastní www stránky – (Česká spořitelna +) • na stránkách úřadů práce • specializované servery www.jobs.czwww.jobs.cz – www.prace.cz www.monster.cz www.profesia.cz www.dobraprace.cz www.easy-prace.cz

26

27

28 Metody získávání pracovníků • social recruitment • vlastní aktivita uchazečů • doporučení stávajícího zaměstnance • služby personálních agentur • vývěsky • spolupráce organizací a vzdělávacích institucí • trainee programy • spolupráce s ÚP • inzerce ve sdělovacích prostředcích • e-techniky (e-recruitment)

29 Význam sociálních sítí “Big Three” social networks: • Facebook • Twitter • LinkedIn http://talent.linkedin.com/downloads/assets/BullhornReach_ 2012ActivityReport.pdf

30 http://recruiting.jobvite.com/company/press-releases/2012/jobvite-social-recruiting-survey- 2012/

31

32

33

34 Konference, veletrhy • 30. 10. - 2. 11. Gaudeamus Brno, VýstavištěGaudeamus • 7. 11. Job Challenge Brno, VýstavištěJob Challenge • 7. - 8. 12. ProJob: Učeň, středoškolák, vysokoškolák, Ostrava, Černá loukaProJob: Učeň, středoškolák, vysokoškolák • 14. – 15.3.2012 JOB EXPO – 3.ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí • 6.3.2013 Veletrh iKariera ČVUT 2013Veletrh iKariera ČVUT 2013 • 20.03.2013 Veletrh pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013

35 S čím pracovat z pozice budoucí personalista?

36

37

38

39

40

41

42 Dokumenty charakterizující uchazeče • motivační dopis - žádost o místo • životopis • reference - z minulosti • ukázky - prací/projektů • certifikáty

43 Formální a logická struktura životopisu • Curriculum Vitae (CV) nebo Résumé (R) • První VIZITKA o našich kvalitách „Není až tak důležité co do životopisu vědomě napíši, ale co v něm tzv. čtou TI, jimž je určen.“

44 Životopis by měl mít  vhodnou strukturu  obsahovat pravdivé, úplné a konkrétní informace základní podmínka,některá data je nutné dokladovat  atraktivní vzhled

45 Životopis by měl mít 1.uvedení plného jména, příjmení, titulu 2.podstatné: další osobní údaje – datum narození (věk) a rodinný stav, adresa bydliště (trvalý pobyt), telefonické spojení, e-mailová adresa (formální!), vlastní autentická adresa, internetové stránky – soukromé (IT) vypoví o vlastním sebevědomí uchazeče informace o kvalitě zázemí vyhnutí následným nedorozuměním (jejich případným opomenutím naopak podnítíme podezření, že se něco snažíme zatajit!)

46 Životopis by měl mít 3.průběh školního vzdělání 4.úspěšně dokončený vzdělávací proces, kurz (jazykový) nebo výcvik + časový úsek 5.dosavadní absolvování praxe nezahazujme tak své šance! může svědčit o vyhraněném zájmu kandidáta dovednosti nebo znalosti mohou být předpokladem pro další smysluplné jednání řaďme údaje v posloupnosti a návaznosti za sebou od posledního zaměstnání

47 Je rozdíl mezi dovednostmi a znalostmi ?

48 Znalost  teoretická základna získaná většinou různými druhy studia Dovednost  efektivní/praktické používání znalostí v běžném pracovním životě

49 Znalost/dovednost nebo o co tady vlastně jde? schopnost asertivního chování, kreativita nebo osobnost týmového hráče ?

50 Soft skills – měkké dovednosti Schopnost asertivního chování, kreativita nebo osobnost týmového hráče – tzv. „soft skills“  dovedností, které se na současném trhu práce staly velmi žádaným artiklem  tyto, na jedné straně těžce měřitelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti, se stávají součástí znalostního portfolia každého úspěšného zaměstnance

51 Soft skills – měkké dovednosti  vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás  do určité míry jsou nám tak tyto schopnosti naděleny do vínku  dobrá zpráva - na jejich osvojení a rozvíjení může každý z nás pracovat

52 Soft skills – měkké dovednosti • Analytické myšlení • Komplexní myšlení • Komunikativnost • Koncepční myšlení • Kontakty • Kreativita • Kritičnost • Myslet podnikatelsky • Ochota riskovat • Organizační schopnosti • Otevřenost • Pracovitost • Řešení konfliktů • Sebereflexe • Sociální empatie • Spolupráce • Strukturální myšlení • Týmová práce • Výkonnost

53 Životopis by měl mít 3.průběh školního vzdělání 4.úspěšně dokončený vzdělávací proces, kurz (jazykový) nebo výcvik + časový úsek 5.dosavadní absolvování praxe nezahazujme tak své šance! může svědčit o vyhraněném zájmu kandidáta dovednosti nebo znalosti mohou být předpokladem pro další smysluplné jednání řaďme údaje v posloupnosti a návaznosti za sebou od posledního zaměstnání

54 Obsah a úprava CV  informace sestaveny v logických celcích – heslovitý/stručný obsah  přednastavené typy životopisů – šablony (univerzální, nápadná, věcná a nikterak příliš exhibující  http://europass.cedefop.europa.eu/ http://europass.cedefop.europa.eu/  grafická úprava - výmluvné svědectví o osobě pisatele

55 Motivační dopis • Obsahovat by měl především:  název, adresa zaměstnavatele a kontaktní osoba  název pozice, místo a datum kde byl inzerát zveřejněn  telefony či jiné spojení, na kterých si přejete být kontaktováni, podpis a datum  popište své schopnosti, které se k vybrané pozici vztahují

56 Motivační dopis • závěrečná věta :  by měla poděkovat za čas věnovaný Vašemu dopisu a také přání, setkat se s personalistou na pohovoru, abyste měli možnost se mu představit osobně • pamatujte na to!!!  motivační dopis je oficiálním dokumentem a má závaznou strukturu

57 Motivační dopis • Slovní spojení, která můžete použít: ...z předchozího zaměstnání mám zkušenosti... /... mám zkušenosti v oblasti... / ... během studia jsem vykonával(a) praxi... ...ovládám/mezi mé kompetence spadá (např. jazyky, atd.)... ...mezi mé povahové vlastnosti patří... /...mezi mé silné stránky patří... ...mými hlavními přednostmi jsou... ...zajímám se o práci... /...nabídka Vaší společnosti mě zaujala proto, že...

58 Motivační dopis ...zajímám se o práci... /...nabídka Vaší společnosti mě zaujala proto, že... ...rád(a) bych své schopnosti využil(a) ve prospěch Vaší společnosti.../...věřím, že bych pro Vás byl(a) přínosem, protože...  v případě Vás můj profesní životopis a mé schopnosti zaujaly, rád(a) Vám o sobě poskytnu doplňující informace na osobním pohovoru.  děkuji za posouzení mé žádosti a přeji Vám příjemný den

59 Předání nabídky  zhodnoťte objektivně své možnosti pro danou práci v klíčových oblastech: • schopnosti, relevantní zkušenosti, kvalifikace (jazyk), dosavadní praxe, osobnost…  předání nabídky : • elektronicky – je vhodné žádat o potvrzení o přečtení ? • poštou • osobně - naprosto nevhodné?

60 Předání nabídky  vždy si ponechejte jednu kopii – přesně víme, kdy a kam jsme reagovali a co jsme na sebe prozradili  zpětná vazba z Vaší strany – aktivní uchazeč

61 Co následuje, jak pracujeme? • primární třídění - rychlá selekce na základě kritérií/zamítnutí nevhodných uchazečů • telefonické interview – první kolo předvýběru • osobní /kompetenční pohovor • prověření referencí • doporučení klientovi/zamítnutí • osobní pohovor ve společnosti • zamítnutí klientem/další kolo výběrového řízení (testování, diagnostika) • zamítnutí/přijetí

62 Gratulujeme, pozvali jsme Vás na přijímací pohovor • Určitá jistota pro Vás:  Něčím jste nás zaujal/a, něčím se vyčleňujete z davu!  Nepozveme si někoho, o kom si myslíme, že by danou práci nemohl vykonávat! • Věděli jste?  Tazatelé předpokládají, že během celého pohovoru budou mluvit jen 20-30% času. Očekávají, že Vy budete mluvit zbývajících 70-80% doby pohovoru.

63 Jak se připravit - rady personalistů  stanovte si cíl pro každou pozici zvlášť  prostudujte si informace o firmě, do které chcete jít pracovat, popř. informace o pozici, na kterou se hlásíte vynaložíte úsilí pro získání dané práce, máte zájem o firmu, projevili jste nadšení • pozice firmy na trhu práce, největší konkurenti, trendy v odvětví atd. … • nečekejte, až se zeptají co víte o firmě, hledejte příležitost

64 Praktické rady  připravte si vlastní argumenty propojujte je s požadavky na pozici a vaší praxí, uvádějte konkrétní/hmatatelné a prokazatelné zkušenosti  buďte připraveni na pohovor, buďte přirození  přijďte včas

65 První dojem • Trvá 2-4 minuty - „nedostanete druhou šanci udělat první dojem“. • Názory můžete ovlivnit:  před pohovorem – dobře napsaný průvodní dopis, reakce /odpověď na pozvaný pohovor a ujištění, že se na setkání těšíte  stylem svého oblečení – elegantní a přiměřené oblečení dle firemní kultury  způsobem pozdravu – pevný stisk ruky, oční kontakt, úsměv, vhodná fráze („dobrý den, těší mě“), usaďte se až po vyzvání  pamatujete si jména

66 Nebuďte nervózní • Pokud významným způsobem neovlivní nervozita průběh pohovoru, nejedná se o problém:  jestliže je uchazeč nervózní, je na personalistovi, aby ho uklidnil („ice brake“, navození pocitu důvěry, zájmu o uchazeče a pocit pohody)  kandidáti mají obvykle o získání práce zájem, jinak by nebyli nervózní  přiznejte nervozitu a buďte upřímní, zasmějte se sami sobě  udržujte oční kontakt!

67 ? • Seřaďte kvality, které Vás mohou na pohovoru ovlivnit - podle důležitosti:  Vaše zkušenosti  Vaše zkušenosti a reference  Entuziasmus, který máte vůči firmě a místu  Kvalifikace pro danou pozici  Vaše osobnost, jak se prezentuje na pohovoru

68 ? • Seřaďte kvality, které Vás mohou na pohovoru ovlivnit - podle důležitosti: 1.Vaše osobnost, jak se prezentuje na pohovoru 2.Vaše zkušenosti 3.Kvalifikace pro danou pozici 4.Vaše zkušenosti a reference 5.Entuziasmus, který máte vůči firmě a místu

69 Neverbální komunikace v personální praxi  více než 90% informací předáváme neverbální komunikací - chůze, postoj/posed, gesta či výraz tváře - prozradí mnohem více než slova, jde o nevědomou úroveň • Především se jedná o:  zrak: řeč očí a pohledů  hmat: doteky (podání ruky)  autokontakty: je to neuvědomělý, většinou velmi rychlý dotek vlastního těla

70 Jednoduchá rada jak usnadnit kontakt  lidé obvykle rádi slyší své jméno a titulovaní zase své tituly (Buďme si jistí, že jméno ani titul nespleteme!)  dobrý posluchač = dobrý personalista (umocnění tzv. hm - efektem, podpůrná slovíčka, opakováním slov, pokývnutí hlavou)  neverbální kouzlo/umění, talent posluchačů: jemně napodobovat ty, s nimž jsme právě v kontaktu = zrcadlení

71 Struktura pohovoru  po krátkém úvodním dialogu - obecné otázky, shodné pro Všechny uchazeče  otázky vyplívající z Vaší žádosti  informace o firmě a nabízené pracovní pozici  prostor pro dotazy

72 Styl pohovoru - odpovídejte pozitivně  cílem je: správné odpovědi v pozitivním tónu - zapůsobit na personalistu pozitivně - vzbudit dojem sebejistých, schopných a čestných lidí, zůstat klidní – nedostat se do defenzivy  nemluvte z cesty (cca 2 min – odpověď), vyhýbejte se jednoslovným odpovědím, i když si personalista jen něco ujasňuje  používejte příklady - svých výsledků, naplněných výzev a úspěchů  pamatujte si popis práce – odpovídejte v souvislosti s nabízenou prací

73 Styl pohovoru - odpovídejte pozitivně  dopřejte si pauzu – potřebujete - li ji na rozmyšlení  odpovídat srozumitelně a bez mumlání – díky vhodné řeči těla a kontaktu očí budete vypadat přirozeně  nepřerušujte personalistu, i když on přerušuje Vás, pouze k vyjasnění položeného dotazu  používejte tón jako personalista  neptejte se na plat – bude prostor toto téma prodiskutovat

74 Názor personalistů SPRÁVNĚ  odpovídejte pouze na otázky, které Vám byly položeny  nepodávejte nerelevantní informace  odpovídejte stručně, soustřeďte se na fakta, ne na názory  mluvte jasně, sebejistě, nenechte se zastrašit  soustřeďte se, abyste byli pozitivní ŠPATNĚ  neposloucháte otázky  snažíte se být příliš chytří  lžete, předstíráte nebo odpovídáte vyhýbavě  máte špatnou náladu, jste znechucení, panikaříte, podléháte náladě  kritizujete – zaměstnavatele, okolí atd….

75 Otázky tzv. na tělo - „ o Vás“  řekněte mi něco o sobě  co Vám nejméně vyhovuje v současné práci  s jakou nejtěžší výzvou jste se v práci setkali  proč odcházíte ze své současné práce  jaký je/byl Váš současný nadřízený  co víte o naší firmě  co očekáváte od nabízené práce  jakým vy můžete být přínosem  jak dlouho zamýšlíte zůstat v naší firmě  jaké jsou Vaše nejsilnější stránky  j ak by Vás popsal Váš nadřízený/ podřízený / kolegové/přátelé  kde se vidíte za…let  jaké máte zájmy/sportujete

76 Otázky tzv. na tělo - „ o Vás“  jaké knihy čtete, která Vás naposledy zaujala  jaké jsou Vaše slabé stránky  proč vy jste ten správný kandidát  jak přistupujete k typickým projektům  jste kreativní  jak pracujete ve stresu  co o Vás říká nadřízený  co máte na práci nejméně rádi  co vás motivuje  máte problém poslouchat něčí příkazy  jak se vyrovnáváte s kritikou  máte rád rutinní úkoly  jaký je Váš styl řízení  jste dobrým manažerem  jste přirozeným vůdcem  jak pracujete v týmu

77 Otázky tzv. na tělo - „ o Vaší kariéře“  proč pracujete tak dlouho/tak krátkou dobu u svého současného zaměstnavatele  připadáte mi jako fluktuant  proč jste si až do dnešní doby místo nenašel  jakých největších úspěchů jste dosáhl ve svém současném (nebo posledním) zaměstnání  kdybyste mohl/a začít od začátku, které rozhodnutí ve své kariéře byste změnil  považujete svoji dosavadní kariéru za úspěšnou  kdy očekáváte povýšení

78 Otázky tzv. na tělo - „ ohledně nabízené práce“  jak jste mohl/a přijít na tento pohovor, když jste zaměstnán/a  jak nabízená práce zapadá do Vašeho kariérního plánu  co Vás na této práci oslovilo nejméně  oslovil/a jste nějakou jinou firmu  ve kterých firmách a o jaké pozice jste se ucházel/a  jak dlouho by Vám trvalo, přispět naší firmě něčím užitečným  vaše kvalifikace může být vzhledem k nabízené práci vyšší  jaké si myslíte, že jsou hlavní trendy v tomto odvětví

79 Otázky tzv. na tělo - „vyzývající Vás k sebekritice a negaci“  popište situaci, kterou byste mohl/a dnes řešit lépe  popište situaci, kdy byla kritizována Vaše práce  jaké jsou největší slabosti Vašeho současného nadřízeného  jak byste ohodnotil svou současnou firmu  s jakými lidmi se Vám špatně spolupracuje

80 Otázky tzv. na tělo - „ohledně platu“  jakou si myslíte, že máte cenu  jaký je Váš současný plat  jaký očekáváte plat

81 Otázky tzv. na tělo - „ neočekávané“  prodejte mi prosím toto pero  řekněte mi nějaký příběh o sobě  co si myslíte o privatizaci (globálním oteplování, situaci v Iráku….nebo o čemkoliv jiném)  kolik je 4x16

82 Vaše otázky  proč se uvolnilo toto místo  pracovníka na vyšší pozice hledáte raději mezi interními nebo externími pracovníky  jaké možnosti budu mít u Vás k získání další kvalifikace nebo dalších zkušeností  jaký je rozhodující cíl pro nabízenou pracovní pozici v nejbližších šesti měsících  jestliže mi danou práci nabídnete, kde mě vidíte za pět let  kde chce být firma za pět let  máte nějaké výhrady pokud jde o mé schopnosti pro nabízenou pozici  kdy mohu čekat, že se mi ozvete

83 Úloha personalisty  je velice obtížná – dobře zvažte zda jste ten správný typ - personální agentura X společnost  multitasking - empatie – vcítění se do kandidáta, sociální typ, komunikativnost, vnímavost, postřeh, rychlost, kreativita, logika  umění vzbudit důvěru  role nezaujatého pozorovatele  příjemné vystupování v každé situaci – setkání s různými typy kandidátů

84 Děkujeme za pozornost Jana Bittnerová bittnerova@peoplepoint.cz Michaela Luňáčková lunackova@peoplepoint.cz Přejeme hodně kariérních úspěchů !!!

85 Seznam literatury • Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: 2007 • Clegg, B. Vedení pohovoru. Brno: 2005 • Čakrt, M. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: 2008 • Hodgson, S. Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u přijímacího pohovoru. Praha: 2007 • Matějka, M., Vidlař,P. Vše o přijímacím pohovoru. Praha: 2007 • Ros, J. Přijímací pohovor. Praha:2007


Stáhnout ppt "PERSONÁLNÍ AGENTURA Mgr. Jana Bittnerová Mgr. Michaela Luňáčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google