Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální a finanční zajištění destinačního managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální a finanční zajištění destinačního managementu"— Transkript prezentace:

1 Institucionální a finanční zajištění destinačního managementu
Vrbno pod Pradědem

2 Obsah prezentace - Krátké představení Euroregionu Praděd - TO Jeseníky – území dvou krajů - Euroregion Praděd a cestovní ruch - Výzva číslo Projekt DM TO Jeseníky Vrbno pod Pradědem

3 Představení Euroregionu Praděd
Euroregion Praděd/Pradziad – dobrovolné sdružení českých a polských měst, obcí a svazků obcí, které se nacházejí na území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v České republice a na území Opolského vojvodství v Polské republice Euroregion vznikl v roce 1997 podpisem rámcové smlouvy o založení euroregionu, Euroregionu Praděd/Pradziad Vrbno pod Pradědem

4 Délka hranice, počet obyvatel, členové
- Délka společné hranice = 199,8 km - Počet obyvatel česká strana polská strana celkem Počet obcí české strany Počet obcí polské strany Od je přidruženým členem euroregionu Olomoucký kraj Vrbno pod Pradědem

5 Turistická oblast Jeseníky
- Územní uspořádání rozdělilo Jeseníky mezi dva kraje, MSK a OLK Praxe přináší problematiku týkající se území Jeseníků jako celku bez ohledu na administrativní hranici - Cestovní ruch chápeme jako jednu z důležitých ekonomických priorit - Rozdělení Jeseníkům neprospívá, je ale realitou Vrbno pod Pradědem

6 Euroregion Praděd a cestovní ruch
- Od roku 2005 zastupuje destinaci Jeseníky v MSK vůči KÚ, určitá forma suplování činnosti DM V roce 2007 podepsána dohoda o spolupráci v oblasti rozvoje CR - Pět smluvních stran: Města Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem Euroregion Praděd jako koordinátor a zprostředkovatel - Cíl dohody: společná prezentace oblasti - Důležité - pro zúčastněná města ekonomický přínos Vrbno pod Pradědem

7 Společné projekty v CR • Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd • Představujeme Euroregion Praděd • Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd • Neobjevené Jeseníky • Financování sdružením prostředků měst • Po realizaci a vyúčtování podílové vyplacení dotace Vrbno pod Pradědem

8 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ
Česko-polské utkání v kopané Společný výšlap na Praděd Vrbno pod Pradědem

9 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ
Besedy na středních školách Propagační materiály Vrbno pod Pradědem

10 Období přelomu roků 2009 – 2010 • Změna přístupu MSK k organizaci CR • Důraz na posílení role jednotlivých TO (6) • Jeseníky – ze všech TO největší, ale nezanedbanější a nejchudší • Vhodným žadatelem se zde jeví Euroregion Praděd • Rada Euroregionu Praděd se zapojením do připravovaných aktivit v CR vyslovila souhlas Vrbno pod Pradědem

11 Závěry z projednání záměru se starosty čtyř měst v lednu 2010
• Euroregion Praděd je přirozeným nositelem zadání formulovaného v Marketingové strategii MSK, jednoznačný souhlas aby byl subjektem zastřešujícím DM v TO Jeseníky • Euroregion sdružuje členy se sídlem v MSK i OLK, je předpoklad společného prosazování zvolené strategie, provázanosti aktivit, sdílení informací • Pokračovat ve spolupráci čtyř měst, což bude dominantní • Navázat spolupráci s J-SCR • Nejdůležitější-pro danou činnost získat vhodnou personu • Financování řešit v čase Vrbno pod Pradědem

12 VÝZVA RR MSK ČÍSLO 2.2 – 08 PODPORA KOORDINAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH TO
• Termín vyhlášení – 12. březen 2010 • Ukončení příjmu projektů – 9. srpen 2010 • Předběžná lhůta oznámení výsledků výběrového procesu – zpravidla do týdnů od předložení projektu • Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – zpravidla do týdnů od schválení projektu VRR Vrbno pod Pradědem

13 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE VÝZVY
• Maximální výše celkové dotace Kč • Maximální výše celkové dotace pro TO Jeseníky Kč • Maximální výše dotace z rozpočtu RR 92,5 % ZV • Minimální výše spolufinancování příjemce 7,5 % celkových ZV • Jedním z doplnění výzvy byl vydán ML č. 58 vymezující způsobilost některých výdajů na projektové aktivity SDM TO Vrbno pod Pradědem

14 OBECNÉ INFORMACE K VÝZVĚ
• Oblast podpory – rozvoj cestovního ruchu • Cíl výzvy - dosáhnout cílenější a komplexnější turistické nabídky TO - rozšíření nabídky produktů a produktových balíčků - zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit • Předpoklad podpory je podmíněn existencí - aktuálního strategického dokumentu k rozvoji CR - subjektu splňujícího požadavky na činnost SDM Vrbno pod Pradědem

15 Projekt destinační management TO Jeseníky
Vrbno pod Pradědem

16 ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
• Silné stránky – Euroregion Praděd, sjednocující prvek • Příležitosti – spolupráci v rámci veřejného sektoru rozšířit o komerční, privátní subjekty • Slabé stránky – neexistence spolupráce v území • Ohrožení – finanční pokrytí Vrbno pod Pradědem

17 Finanční rámec podaného projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 92,5 % Kč Vlastní dofinancování 7,5 % Kč Vrbno pod Pradědem

18 Realizační harmonogram projektu
• Přípravná fáze od • Aktualizace Marketingové strategie od • Realizace aktivit a výstupů AP od července 2011 • Fyzické ukončení projektu do • Uzavření vyúčtování vč. závěrečné zprávy Vrbno pod Pradědem

19 Finanční zajištění • Žádostem o finanční výpomoc adresovaným MS kraji nebylo vyhověno i přes zdůrazňování základních tří odlišností od ostatních TO kraje 1. Rozlehlost TO 2. Extrémně periferní poloha vzhledem k centru 3. Neexistence jednoho správního centra • Bylo doporučeno cestu k profinancování projektu lze nalézt v dohodě hlavních aktérů v CR z veřejné sféry, tj. měst Bruntálu, Krnova, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem Vrbno pod Pradědem

20 Předfinancování, spolufinancování
• Předfinancování, částka Kč • Harmonogram plateb – dvě modifikované, dvě ex post • Lze řešit méně než třetinou celkového objemu • Půjčka od měst v celkové výši Kč • Splatnost do • Veřejné poděkování představitelům měst Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem • Spolufinancování, částka Kč • Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) žadatele, euroregionu Vrbno pod Pradědem

21 Institucionální rámec
• Pro úspěch přípravné fáze a zabezpečení administrace projektu byl vytvořen dvoučlenný tým později rozšířen o nového pracovníka pro CR, tříčlenná pracovní skupina • Delegace zodpovědných osob zastupující město (mikroregion) při realizaci aktivit AP, transformována na tzv. Projektový tým • Členem projektového týmu zástupce J-SCR • Rada pro cestovní ruch Vrbno pod Pradědem

22 Vítkovsko • TO Jeseníky zahrnuje region vítkovska • Realizace AP spolupráce veřejného i privátního sektoru • Zastoupení v RCR i v projektovém týmu • Příprava AP pro další období , šok v prosinci 2011 • Usnesení starostů Venkovského mikroregionu Moravice – připojení k akci Strategie na rozvoj CR pro oblast Opavské Slezsko • Následuje usnesení ZMě Vítkov ( ), ve kterém neschvaluje: 1.Návrh Euroregionu Praděd na spolupráci a zapojení se do projektu DM TO Jeseníky 2.Poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování projektu 3.Finanční podíl města na spolufinancování projektu Vrbno pod Pradědem

23 Závěr • Požadavek na nové vymezení naší TO • Nastoupená cesta má smysl
Vrbno pod Pradědem

24 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Jarmar zdenek. jarmar@europraded
Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Jarmar tel ; mobil Vrbno pod Pradědem


Stáhnout ppt "Institucionální a finanční zajištění destinačního managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google