Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121."— Transkript prezentace:

1 INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU

2 - Krátké představení Euroregionu Praděd - TO Jeseníky – území dvou krajů - Euroregion Praděd a cestovní ruch - Výzva číslo Projekt DM TO Jeseníky OBSAH PREZENTACE

3 Euroregion Praděd/Pradziad – dobrovolné sdružení českých a polských měst, obcí a svazků obcí, které se nacházejí na území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v České republice a na území Opolského vojvodství v Polské republice Euroregion vznikl v roce 1997 podpisem rámcové smlouvy o založení euroregionu, Euroregionu Praděd/Pradziad PŘEDSTAVENÍ EUROREGIONU PRADĚD

4 - Délka společné hranice = 199,8 km - Počet obyvatel česká strana polská strana celkem Počet obcí české strany 73 - Počet obcí polské strany 36 Od je přidruženým členem euroregionu Olomoucký kraj DÉLKA HRANICE, POČET OBYVATEL, ČLENOVÉ

5 - Územní uspořádání rozdělilo Jeseníky mezi dva kraje, MSK a OLK - Praxe přináší problematiku týkající se území Jeseníků jako celku bez ohledu na administrativní hranici - Cestovní ruch chápeme jako jednu z důležitých ekonomických priorit - Rozdělení Jeseníkům neprospívá, je ale realitou TURISTICKÁ OBLAST JESENÍKY

6 - Od roku 2005 zastupuje destinaci Jeseníky v MSK vůči KÚ, určitá forma suplování činnosti DM - V roce 2007 podepsána dohoda o spolupráci v oblasti rozvoje CR - Pět smluvních stran: Města Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem Euroregion Praděd jako koordinátor a zprostředkovatel - Cíl dohody: společná prezentace oblasti - Důležité - pro zúčastněná města ekonomický přínos EUROREGION PRADĚD A CESTOVNÍ RUCH

7 • Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd • Představujeme Euroregion Praděd • Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd • Neobjevené Jeseníky • Financování sdružením prostředků měst • Po realizaci a vyúčtování podílové vyplacení dotace SPOLEČNÉ PROJEKTY V CR

8 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Společný výšlap na PradědČesko-polské utkání v kopané

9 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Besedy na středních školáchPropagační materiály

10 • Změna přístupu MSK k organizaci CR • Důraz na posílení role jednotlivých TO (6) • Jeseníky – ze všech TO největší, ale nezanedbanější a nejchudší • Vhodným žadatelem se zde jeví Euroregion Praděd • Rada Euroregionu Praděd se zapojením do připravovaných aktivit v CR vyslovila souhlas OBDOBÍ PŘELOMU ROKŮ 2009 – 2010

11 • Euroregion Praděd je přirozeným nositelem zadání formulovaného v Marketingové strategii MSK, jednoznačný souhlas aby byl subjektem zastřešujícím DM v TO Jeseníky • Euroregion sdružuje členy se sídlem v MSK i OLK, je předpoklad společného prosazování zvolené strategie, provázanosti aktivit, sdílení informací • Pokračovat ve spolupráci čtyř měst, což bude dominantní • Navázat spolupráci s J-SCR • Nejdůležitější-pro danou činnost získat vhodnou personu • Financování řešit v čase ZÁVĚRY Z PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU SE STAROSTY ČTYŘ MĚST V LEDNU 2010

12 • Termín vyhlášení – 12. březen 2010 • Ukončení příjmu projektů – 9. srpen 2010 • Předběžná lhůta oznámení výsledků výběrového procesu – zpravidla do 12 týdnů od předložení projektu • Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – zpravidla do 16 týdnů od schválení projektu VRR VÝZVA RR MSK ČÍSLO 2.2 – 08 PODPORA KOORDINAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH TO

13 • Maximální výše celkové dotace Kč • Maximální výše celkové dotace pro TO Jeseníky Kč • Maximální výše dotace z rozpočtu RR 92,5 % ZV • Minimální výše spolufinancování příjemce 7,5 % celkových ZV • Jedním z doplnění výzvy byl vydán ML č. 58 vymezující způsobilost některých výdajů na projektové aktivity SDM TO ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE VÝZVY

14 • Oblast podpory – rozvoj cestovního ruchu • Cíl výzvy - dosáhnout cílenější a komplexnější turistické nabídky TO - rozšíření nabídky produktů a produktových balíčků - zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit • Předpoklad podpory je podmíněn existencí - aktuálního strategického dokumentu k rozvoji CR - subjektu splňujícího požadavky na činnost SDM OBECNÉ INFORMACE K VÝZVĚ

15 PROJEKT DESTINAČNÍ MANAGEMENT TO JESENÍKY

16 • Silné stránky – Euroregion Praděd, sjednocující prvek • Příležitosti – spolupráci v rámci veřejného sektoru rozšířit o komerční, privátní subjekty • Slabé stránky – neexistence spolupráce v území • Ohrožení – finanční pokrytí ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

17 Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 92,5 % Kč Vlastní dofinancování 7,5 % Kč FINANČNÍ RÁMEC PODANÉHO PROJEKTU

18 • Přípravná fáze od • Aktualizace Marketingové strategie od • Realizace aktivit a výstupů AP od července 2011 • Fyzické ukončení projektu do • Uzavření vyúčtování vč. závěrečné zprávy REALIZAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU

19 • Žádostem o finanční výpomoc adresovaným MS kraji nebylo vyhověno i přes zdůrazňování základních tří odlišností od ostatních TO kraje 1. Rozlehlost TO 2. Extrémně periferní poloha vzhledem k centru 3. Neexistence jednoho správního centra • Bylo doporučeno cestu k profinancování projektu lze nalézt v dohodě hlavních aktérů v CR z veřejné sféry, tj. měst Bruntálu, Krnova, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

20 •Předfinancování, částka Kč •Harmonogram plateb – dvě modifikované, dvě ex post •Lze řešit méně než třetinou celkového objemu •Půjčka od měst v celkové výši Kč •Splatnost do •Veřejné poděkování představitelům měst Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem •Spolufinancování, částka Kč •Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) žadatele, euroregionu PŘEDFINANCOVÁNÍ, SPOLUFINANCOVÁNÍ

21 • Pro úspěch přípravné fáze a zabezpečení administrace projektu byl vytvořen dvoučlenný tým později rozšířen o nového pracovníka pro CR, tříčlenná pracovní skupina • Delegace zodpovědných osob zastupující město (mikroregion) při realizaci aktivit AP, transformována na tzv. Projektový tým • Členem projektového týmu zástupce J-SCR • Rada pro cestovní ruch INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

22 • TO Jeseníky zahrnuje region vítkovska • Realizace AP spolupráce veřejného i privátního sektoru • Zastoupení v RCR i v projektovém týmu • Příprava AP pro další období , šok v prosinci 2011 • Usnesení starostů Venkovského mikroregionu Moravice – připojení k akci Strategie na rozvoj CR pro oblast Opavské Slezsko • Následuje usnesení ZMě Vítkov ( ), ve kterém neschvaluje: 1.Návrh Euroregionu Praděd na spolupráci a zapojení se do projektu DM TO Jeseníky 2.Poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování projektu 3.Finanční podíl města na spolufinancování projektu VÍTKOVSKO

23 ZÁVĚR • Požadavek na nové vymezení naší TO • Nastoupená cesta má smysl

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Jarmar tel ; mobil


Stáhnout ppt "INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121."

Podobné prezentace


Reklamy Google