Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121."— Transkript prezentace:

1 INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121

2 - Krátké představení Euroregionu Praděd - TO Jeseníky – území dvou krajů - Euroregion Praděd a cestovní ruch - Výzva číslo 2.2 - 08 - Projekt DM TO Jeseníky 28.3.20122 OBSAH PREZENTACE

3 Euroregion Praděd/Pradziad – dobrovolné sdružení českých a polských měst, obcí a svazků obcí, které se nacházejí na území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v České republice a na území Opolského vojvodství v Polské republice Euroregion vznikl v roce 1997 podpisem rámcové smlouvy o založení euroregionu, Euroregionu Praděd/Pradziad 28.3.20123 PŘEDSTAVENÍ EUROREGIONU PRADĚD

4 - Délka společné hranice = 199,8 km - Počet obyvatel česká strana 133 000 polská strana 632 000 celkem 765 000 - Počet obcí české strany 73 - Počet obcí polské strany 36 Od 1. 1. 2010 je přidruženým členem euroregionu Olomoucký kraj 28.3.20124 DÉLKA HRANICE, POČET OBYVATEL, ČLENOVÉ

5 - Územní uspořádání rozdělilo Jeseníky mezi dva kraje, MSK a OLK - Praxe přináší problematiku týkající se území Jeseníků jako celku bez ohledu na administrativní hranici - Cestovní ruch chápeme jako jednu z důležitých ekonomických priorit - Rozdělení Jeseníkům neprospívá, je ale realitou 28.3.20125 TURISTICKÁ OBLAST JESENÍKY

6 - Od roku 2005 zastupuje destinaci Jeseníky v MSK vůči KÚ, určitá forma suplování činnosti DM - V roce 2007 podepsána dohoda o spolupráci v oblasti rozvoje CR - Pět smluvních stran: Města Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem Euroregion Praděd jako koordinátor a zprostředkovatel - Cíl dohody: společná prezentace oblasti - Důležité - pro zúčastněná města ekonomický přínos 28.3.20126 EUROREGION PRADĚD A CESTOVNÍ RUCH

7 • Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd • Představujeme Euroregion Praděd • Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd • Neobjevené Jeseníky • Financování sdružením prostředků měst • Po realizaci a vyúčtování podílové vyplacení dotace 28.3.20127 SPOLEČNÉ PROJEKTY V CR

8 28.3.20128 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Společný výšlap na PradědČesko-polské utkání v kopané

9 28.3.20129 VÝSTUPY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Besedy na středních školáchPropagační materiály

10 • Změna přístupu MSK k organizaci CR • Důraz na posílení role jednotlivých TO (6) • Jeseníky – ze všech TO největší, ale nezanedbanější a nejchudší • Vhodným žadatelem se zde jeví Euroregion Praděd • Rada Euroregionu Praděd se zapojením do připravovaných aktivit v CR vyslovila souhlas 28.3.201210 OBDOBÍ PŘELOMU ROKŮ 2009 – 2010

11 • Euroregion Praděd je přirozeným nositelem zadání formulovaného v Marketingové strategii MSK, jednoznačný souhlas aby byl subjektem zastřešujícím DM v TO Jeseníky • Euroregion sdružuje členy se sídlem v MSK i OLK, je předpoklad společného prosazování zvolené strategie, provázanosti aktivit, sdílení informací • Pokračovat ve spolupráci čtyř měst, což bude dominantní • Navázat spolupráci s J-SCR • Nejdůležitější-pro danou činnost získat vhodnou personu • Financování řešit v čase 28.3.201211 ZÁVĚRY Z PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU SE STAROSTY ČTYŘ MĚST V LEDNU 2010

12 • Termín vyhlášení – 12. březen 2010 • Ukončení příjmu projektů – 9. srpen 2010 • Předběžná lhůta oznámení výsledků výběrového procesu – zpravidla do 12 týdnů od předložení projektu • Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – zpravidla do 16 týdnů od schválení projektu VRR 28.3.201212 VÝZVA RR MSK ČÍSLO 2.2 – 08 PODPORA KOORDINAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH TO

13 • Maximální výše celkové dotace 14.000.000 Kč • Maximální výše celkové dotace pro TO Jeseníky 3.248.400 Kč • Maximální výše dotace z rozpočtu RR 92,5 % ZV • Minimální výše spolufinancování příjemce 7,5 % celkových ZV • Jedním z doplnění výzvy byl vydán ML č. 58 vymezující způsobilost některých výdajů na projektové aktivity SDM TO 28.3.201213 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE VÝZVY

14 • Oblast podpory – rozvoj cestovního ruchu • Cíl výzvy - dosáhnout cílenější a komplexnější turistické nabídky TO - rozšíření nabídky produktů a produktových balíčků - zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit • Předpoklad podpory je podmíněn existencí - aktuálního strategického dokumentu k rozvoji CR - subjektu splňujícího požadavky na činnost SDM 28.3.201214 OBECNÉ INFORMACE K VÝZVĚ

15 PROJEKT DESTINAČNÍ MANAGEMENT TO JESENÍKY 28.3.201215

16 • Silné stránky – Euroregion Praděd, sjednocující prvek • Příležitosti – spolupráci v rámci veřejného sektoru rozšířit o komerční, privátní subjekty • Slabé stránky – neexistence spolupráce v území • Ohrožení – finanční pokrytí 28.3.201216 ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

17 Celkové způsobilé výdaje projektu 3.500.000 Kč Dotace 92,5 % 3.237.500 Kč Vlastní dofinancování 7,5 % 262.500 Kč 28.3.201217 FINANČNÍ RÁMEC PODANÉHO PROJEKTU

18 • Přípravná fáze od 1. 3. 2010 • Aktualizace Marketingové strategie od 1. 8. 2010 • Realizace aktivit a výstupů AP od července 2011 • Fyzické ukončení projektu do 31. 3. 21012 • Uzavření vyúčtování vč. závěrečné zprávy 31. 5. 2012 28.3.201218 REALIZAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU

19 • Žádostem o finanční výpomoc adresovaným MS kraji nebylo vyhověno i přes zdůrazňování základních tří odlišností od ostatních TO kraje 1. Rozlehlost TO 2. Extrémně periferní poloha vzhledem k centru 3. Neexistence jednoho správního centra • Bylo doporučeno cestu k profinancování projektu lze nalézt v dohodě hlavních aktérů v CR z veřejné sféry, tj. měst Bruntálu, Krnova, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem 28.3.201219 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

20 •Předfinancování, částka 3.237.500 Kč •Harmonogram plateb – dvě modifikované, dvě ex post •Lze řešit méně než třetinou celkového objemu •Půjčka od měst v celkové výši 1.000.000 Kč •Splatnost do 31. 7. 2012 •Veřejné poděkování představitelům měst Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem •Spolufinancování, částka 262.500 Kč •Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) žadatele, euroregionu 28.3.201220 PŘEDFINANCOVÁNÍ, SPOLUFINANCOVÁNÍ

21 • Pro úspěch přípravné fáze a zabezpečení administrace projektu byl vytvořen dvoučlenný tým později rozšířen o nového pracovníka pro CR, tříčlenná pracovní skupina • Delegace zodpovědných osob zastupující město (mikroregion) při realizaci aktivit AP, transformována na tzv. Projektový tým • Členem projektového týmu zástupce J-SCR • Rada pro cestovní ruch 28.3.201221 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

22 • TO Jeseníky zahrnuje region vítkovska • Realizace AP spolupráce veřejného i privátního sektoru • Zastoupení v RCR i v projektovém týmu • Příprava AP pro další období 2012-2013, šok v prosinci 2011 • Usnesení starostů Venkovského mikroregionu Moravice – připojení k akci Strategie na rozvoj CR pro oblast Opavské Slezsko • Následuje usnesení ZMě Vítkov (22. 2. 2012), ve kterém neschvaluje: 1.Návrh Euroregionu Praděd na spolupráci a zapojení se do projektu DM TO Jeseníky 2.Poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování projektu 3.Finanční podíl města na spolufinancování projektu 28.3.201222 VÍTKOVSKO

23 28.3.201223 ZÁVĚR • Požadavek na nové vymezení naší TO • Nastoupená cesta má smysl

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Jarmar zdenek.jarmar@europraded.cz tel. 554 230 178; mobil 602 576 408 www.europraded.cz 28.3.201224


Stáhnout ppt "INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 28.3.20121."

Podobné prezentace


Reklamy Google