Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing"— Transkript prezentace:

1 Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing
Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy 14. července 2008

2 Obsah prezentace Klíčové projekty ministerstva dopravy v průběhu let Budoucnost dopravy a plánované další kroky Plnění Programového prohlášení Vlády ČR v oblasti dopravy Proces snižování administrativní zátěže na MD, převzaté agendy ministerstvem dopravy, transpozice Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie 2

3 Klíčové projekty ministerstva dopravy v průběhu let 2006 - 2008
3

4 Rozvoj dopravní infrastruktury
Nastavení plánovaného trasování a financování výstavby dopravní infrastruktury Vládou ČR schválený dokument Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury na období 2007 – 2013 (silnice, železnice, vodní doprava) Změna přístupu ve výstavbě dopravní infrastruktury Odklon od kouskování staveb Zaměření na stavbu delších ucelených úseků 4

5 Silniční infrastruktura
Rozvoj dopravní infrastruktury Dokončení významných dálničních a silnicích úseků s celoevropským významem Zprovoznění celé dálnice D5 z Prahy do Rozvadova s pokračováním do Německa Uvedení do provozu úseku dálnice D8 od Ústí nad Labem k hranicím s Německem V roce 2010 bude dokončena poslední část dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic Další významné projekty v oblasti výstavby silniční dopravní infrastruktury Postupné dokončování celé dálnice D47 (ve spojení s D1) Ukončení sporných debat kolem výstavby R52 a R55 Řešení sporu s majitelkou pozemků na D11 Ministerstvo dopravy (ŘSD ČR) hrálo významnou roli při podpisu memoranda o výstavbě rychlostní silnice R35 – alternativa dálnice D1 Kompletní výstavba rychlostní silnice R7 v Ústeckém kraji Silniční infrastruktura 5

6 Železniční infrastruktura
Rozvoj dopravní infrastruktury Dokončená modernizace I. a II. koridoru Priority pro následující roky: III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště) Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby) Modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc) Železniční infrastruktura 6

7 Rozvoj dopravní infrastruktury
Modernizace existujících vodních cest (zvyšování parametrů) pro nákladní dopravu na Labi i na Vltavě Výstavba nových vodních cest pro rekreační plavbu Baťův kanál horní Vltava České Budějovice - Hluboká nad Vltavou Výstavba vysokovodních vázacích zařízení - ochrana plavidel před povodněmi Vodní infrastruktura 7

8 Prostředky pro dopravní infrastrukturu (celkem)
Rekordní rozpočet v dopravní infrastruktuře Dosažení rekordního rozpočtu na straně Státního fondu dopravní infrastruktury Prostředky pro jednotlivé oblasti (silnice, železnice, voda) Kvalitní příprava podkladů pro Operační program Doprava Schválení OPD na období 2007 – 2013 Podpora investic do dopravní infrastruktury v krajích Další možnost: Standardizace metody PPP umožňující využití soukromého kapitálu jako dalšího zdroje investic pro dopravní infrastrukturu Prostředky pro dopravní infrastrukturu (celkem) 2008 2009 (návrh SR) 2010 (výhled) z toho SFDI – schválený rozpočet SFDI – převody a rozpočtová opatření Fondy EU – OPD (dotace pro SFDI) Nový úvěr EIB (kofinancování OPD) Fondy EU mimo OPD Úver EIB – SO kolem Prahy, část jihozápadní 8

9 Plánovaná výstavba infrastruktury
9

10 Operační program doprava - úseky
10

11 Čerpání prostředků z fondů EU
Ministerstvo dopravy je resortem s výbornými výsledky v oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie V letech 2007 a 2008 vysoce vzrostlo čerpání prostředků OP Infrastruktura Úspěšné vyjednání a nastartování procesu realizace projektů Operačního programu Doprava Schváleny projekty ve výši 18 mld. Kč (červenec 2008), do konce roku by měly být schváleny projekty ve výši několika dalších desítek miliard Dle informací příjemců je zabezpečeno kompletní vyčerpání celkového rozpočtu pro OPD v roce 2008 ve výši 25 mld. Kč Ministerstvo dopravy je resortem s nejlepšími výsledky v oblasti čerpání Prioritní v případě OPD jsou projekty ve schválení, po kterém následuje čerpání Většina staveb, zapracovaných do Operačního programu Doprava, jsou za polovinou své realizace 11

12 Restrukturalizace v resortu
Řešení problematiky nákladní dopravy a jejího začlenění do silně konkurenčního prostředí v Evropě Vznik samostatné akciové společnosti ČD Cargo Jednání s partnery ze Slovenska se záměrem spojení Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci evropského trhu Ekonomická a personální stabilizace Českých drah Vytvoření nového týmu vedení Českých drah Posun v ekonomické stabilizaci Českých drah Strategické změny ve Státním fondu dopravní infrastruktury Doplnění vedení SFDI o odborníky s ekonomickým základem Nastavení nových pravidel (posílení plánovací části, omezení ad hoc investic) Efektivní získávání, správa a řízení prostředků Operačního programu Doprava 12

13 Elektronické mýtné Úspěšné spuštění mýtného systému na dálnicích a rychlostních silnicích od Rozšíření výběru na silnicích I. třídy od Plánované je rozšíření systému elektronického mýtného na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny (od ) Příprava na zavedení elektronických vinět, které budou nahrazovat dálniční známky (od ) Vhodné pro řízení dopravy na dálnicích a rychlostních silnicích Omezení dopravních kolon a nehod s následkem zranění a úmrtí Mýtné brány – využití mýtných bran pro telematické aplikace – systém řízení dopravy na rychlostních komunikacích 13

14 Elektronické mýtné v číslech
Přehled výnosů mýtného V roce 2008 (do 10. července) mýto předepsalo: 3,33 miliardy Kč Od startu výběru 1. ledna 2007 mýto vybralo: 8,89 miliardy Kč Ve srovnání s rokem 2007 v roce 2008 výběry vyšší o: průměrně 15 % Průměrný denní výběr mýta za sedm dní je: 19 milionů Kč Nejsilnějším dnem historie mýta se stal 28. květen 2008: 24,2 milionu Kč Nejlepším měsícem historie mýta je duben 2008: 556,2 milionu Kč Počet aktivních palubních jednotek v mýtném systému: 315 tisíc ks 14

15 Elektronické mýtné a bezpečnost na silnici
Současný mýtný systém může sloužit pro sběr dopravních dat, která budou využita pro informování účastníků silničního provozu o stavu dopravy, a to pomocí zařízení pro provozní informace (ZPI) na rychlostních komunikacích (tzv. informační panely) Výstavba ZPI na dálnici D1 a postupné rozšiřování i na další rychlostní komunikace v České republice Realizace liniového řízení dopravy na dálnici D1 Plánované otevření nové budovy NDIC v Ostravě (konec srpna 2008) Využití elektronických vinět pro sběr dopravních dat s využitím pro řízení dopravy 15

16 Silniční provoz, přestupky, bodový systém
Pevná součást vládního souboru opatření s názvem „Dopravní čtyřlístek“ (legislativa, infrastruktura, prevence, působnost policie) Technická novela ze srpna 2007 Činnost expertní skupiny, další návrhy na změny v legislativě Zásah do kompetencí obecní policie Další legislativní aktivity Zavedení povinné zimní výbavy Zákon o autoškolách (profesní osvědčení pro řidiče z povolání) Legislativní úprava provozu vodních skútrů 16

17 GALILEO Širokospektrální pohled MD na přínosy Galilea pro ČR, včetně zřetele k malému a střednímu podnikání (cíl vlády 05-16): Prioritní význam pro konsolidování národního kosmického průmyslu Přístup k nejmodernějším technologiím s potenciálem jejich přenosu do dalších průmyslových odvětví, relevance ke koncepci Národní technologické agentury Podpora vědy a výzkumu v relaci k průmyslových aplikací Provádění národní koordinace PRS; Získání sídla agentury GSA do Prahy; Dosavadní know-how MD umocněné širokými mezinárodními kontakty s klíčovými partnery Erudice a zkušenosti MD z aplikace SatNav v projektech a programech ITS Přistoupení ČR do ESA obsahově podtrhuje význam Galilea pro komplexní zapojení národního průmyslu do nejvyspělejší technologické spolupráce Potenciální dvojkolejnost koordinace provádění dohody s ESA napříč resorty zeslabuje dosavadní soustředěné nasazení MD

18 Další klíčové projekty v dopravě
Příprava na privatizaci Letiště Praha Ekonomický rozvoj ČSA a přípravě na privatizaci podniku Hlavní iniciativa při podpisu memoranda o modernizaci železniční tratě z Prahy do Kladna s odbočením na letiště Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie Úspěšná výměna řidičských průkazů Intenzivní kontrola nepoctivých STK a SME Bezpečnost silničního provozu, prevence, nová komunikační strategie eCall Zřízení Dopravního úřadu 18

19 Budoucnost dopravy a plánované další kroky
19

20 Budoucnost dopravy, další kroky
Silniční doprava Dokončení páteřní sítě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v ČR Stabilizace finančních prostředků pro investice do dopravní infrastruktury Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 zprovoznění celé dálnice D8 uvedením do provozu úseku D805 v roce 2010 dostavba Pražského okruhu v jihozápadní části – spojení D5 a D1 (2010) významnější posunutí výstavby dálnice D3 se zapojením PPP dokončení úseku D11 u Hradce Králové, další pokračování výstavby D11 příprava a zahájení výstavby R52 (spojení Brno – Vídeň) propojení dálnic D1 a D47 v roce 2010 zahájení přípravy výstavby rychlostní silnice R35 – alternativa dálnice D1 20

21 Budoucnost dopravy, další kroky
Železniční doprava Modernizace koridorových úseků na úroveň států západní Evropy Pokračování v restrukturalizaci Českých drah, konkurence na železnici Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 pokračování v restrukturalizaci Českých drah, řešení problematiky nákladní dopravy ČD CARGO (otázka spojení se slovenskou nákladní dopravou) III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště) - jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby) modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc) 21

22 Budoucnost dopravy, další kroky
Letecká doprava Nalezení strategických partnerů pro Letiště Praha a ČSA za účelem jejich dalšího rozvoje v celosvětové konkurenci Sjednocování oblasti civilního letectví s evropskou legislativou (SES) Rozvoj nekmenových činností řízení letového provozu Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 nalezení strategických partnerů pro Letiště Praha (2009) a ČSA ( ) příprava a zahájení výstavby paralelní letového dráhy zapojení ŘLP ČR do komerčních projektů v rámci evropských sdružení a asociací leteckých řídících organizací rozvoj malých příměstských letišť (nově v kompetenci ministerstva dopravy) sjednocování s evropskou legislativou – především snaha o úspornější a ekologičtější provoz letecké dopravy v ČR (zapojení všech organizací) posílení a další rozvoj leteckého výcviku – Česká republika jako prestižní provozovatel leteckého výcviku na světě 22

23 Budoucnost dopravy, další kroky
Vodní doprava Zlepšení splavnosti Labe mezi Ústím nad Labem a hranicí se SRN - plavební stupeň Děčín celoroční napojení českých vodních cest na evropskou síť zachování konkurenčního prostředí na nejdůležitějším dopravním koridoru ČR - severoněmecké námořní přístavy záchrana české vodní dopravy roční úspora na tarifech českého exportu a importu více než 4 mld. Kč s trendem růstu úspory Prodloužení vodní cesty do Pardubic - plavební stupeň Přelouč II  ideální logistické dopravní centrum ve středu republiky odlehčení silnice snížení tarifů obecně v dopravě zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky Pokračování výstavby vodních cest pro rekreační plavbu v jižních Čechách i na Moravě 23

24 Plnění Programového prohlášení Vlády ČR v oblasti dopravy
24

25 √ Doprava a programové prohlášení vlády
Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Elektronické mýtné – zprovoznění, rozšíření pro vozidla nad 3,5 tuny, úprava sazeb v zájmu regulace dopravy Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury Propojení ČR s evropskou dopravní sítí, podpora podnikání a dopravní obslužnosti Výstavba vysokorychlostních tratí Program kombinované dopravy a výstavba logistických center Omezení jízd kamionů o víkendech v jednání Efektivní správa prostředků z evropských fondů 25

26 √ Doprava a programové prohlášení vlády
Transformace Letiště Praha, příprava na privatizaci Příprava návrhu zákona o veřejné dopravě v přípravě Zvyšování bezpečnosti silničního provozu Příprava na předsednictví ČR v Radě EU Obnova vozidlového parku veřejné dopravy Zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě v jednání Systém Galileo Transformace Českých drah (vyčlenění ČD Cargo) 26

27 Proces snižování administrativní zátěže na MD, převzaté agendy ministerstvem dopravy, transpozice
27

28 Projektové řízení a produktivita práce
Velký důraz na zvyšování produktivity a efektivity práce zaměstnanců Plněn úkol vlády v oblasti snižování počtu zaměstnanců o 3 % ročně Pro rok 2008 přiděleny rozpočtové prostředky na 504 pracovních míst Provedena systematizace pracovních míst – pro 2008 na 491 pracovních míst Průměrný přepočtený početní stav činí k zaměstnanců Ministerstvo dopravy upřednostňuje projektové řízení, u kterého sleduje především výkon a výsledek každého zaměstnance U projektového řízení nelze úsporu kalkulovat podle počtu tabulkových zaměstnanců a administrativního nákladu na každého z nich U některých projektů počet zaměstnanců poklesl, u jiných se zvýšil Organizační změny a systematizace pracovních míst Úspora platových prostředků je použita pro motivaci klíčových a nejvýkonnějších zaměstnanců 28

29 Snižování administrativy
Velký důraz na zjednodušování administrativy na ministerstvu dopravy Příklady zjednodušených administrativních oblastí: Zjednodušení žádostí pro vydávání licencí a úředních povolení pro provozování drah a drážní dopravy Jednodušší režimy dob řízení a bezpečnostních přestávek řidičů Zrušení nadbytečných evidenčních povinností v taxislužbě Sloučení koncesovaných živností v silniční dopravě do jedné živnosti Zjednodušení podmínek podnikání v silniční dopravě Zrušen Řídící výbor pro výstavbu DI systémem PPP a jeho agenda sloučena s agendou Pracovní skupiny PPP Minimalizace administrativní zátěže v civilním letectví (připravena novela zákona) 29

30 Převzaté agendy ministerstvem dopravy
Ministerstvo dopravy převzalo přibližně 21 nových agend Vybrané z nich: Agenda digitálních tachografů Sledování provozu a vyhodnocování stanic STK (eliminace nepoctivých provozovatelů STK) Přebírání malých letišť do majetku ministerstva dopravy Příprava na převzetí Centrálního registru vozidel ze správy MV a vytvoření synergie s bodovým systémem Specializovaná metodika PPP v dopravě Začleňování letecké dopravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU Naplnění letecké dohody mezi USA a Evropskou unií ….. 30

31 Transpozice Ministerstvo dopravy nemá žádný deficit v oblasti transpozice s evropským právem Ministerstvo dopravy v současnosti řeší 15 evropských směrnic Převážná většina je v procesu schvalování a bude vyřešena v druhé polovině roku 2008 U 11 směrnic je transpozice vázána na přijetí prováděcího předpisu Nařízení vlády k provedení zákona o pozemních komunikacích (1 směrnice) Novela vyhlášky č. 341/2002 k technickým požadavkům na vozidla (10 směrnic) Návrhy jsou meziresortním připomínkovém řízení, u návrhu nařízení vlády probíhá hodnocení a projednávání zaslaných připomínek U návrhu vyhlášky nyní končí lhůta pro zasílání připomínek Dokončení legislativního procesu u obou aktů proběhne velmi rychle U dalších 4 směrnic je dokončení transpozice navázáno na přijetí návrhu zákona Dvě směrnice v oblasti vnitrozemské a námořní plavby jsou navázány na novely zákonů o vnitrozemské a námořní plavbě, které již schválila PSP ČR a jsou v Senátu PČR Směrnice v oblasti civilního letectví (kvalifikační požadavky na řídící letového provozu) je navázána na novelu zákona o civilním letectví - předložena vládě Směrnice v oblasti zpoplatnění silničních komunikací je navázána na novelu zákona o pozemních komunikacích, kterou v současné době ministerstvo dopravy připravuje 31

32 Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie
32

33 Předsednictví v Radě Evropské unie - priority
Optimalizace fungování vnitřního trhu v dopravě Implementace opatření v tzv. zeleném balíčku Návrh novely směrnice o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel Single European Sky – revize a snaha o další pokrok Posun ve směru budování transevropské dopravní sítě Odstraňování administrativních překážek pro podnikání v dopravě Přijetí tzv. silničního balíčku – odstraňování bariér v oblasti nákladní a autobusové dopravy Revize 1. železničního balíčku – zjednodušení platné evropské legislativy v železniční dopravě Konkurenceschopnost dopravního systému Evropské unie Galileo Veřejná regulovaná služba – pokračování realizace programu Zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační systémy Inteligentní dopravní systémy (ITS) – předložení Akčního plánu ITS Zvýšení efektivity nákladní železniční dopravy, podpora logistiky NAIADES – podpora vnitrozemské vodní plavby Prohlubování vztahů se třetími zeměmi v oblasti letecké dopravy Bezpečnost silničního provozu Diskuse o budoucím směřování politiky EU v oblasti bezpečnosti dopravy Návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu – dosažení maximálního pokroku v době předsednictví ČR 33


Stáhnout ppt "Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google