Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy 14. července 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy 14. července 2008."— Transkript prezentace:

1 Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy 14. července 2008

2 2 Obsah prezentace •Klíčové projekty ministerstva dopravy v průběhu let 2006 - 2008 •Budoucnost dopravy a plánované další kroky •Plnění Programového prohlášení Vlády ČR v oblasti dopravy •Proces snižování administrativní zátěže na MD, převzaté agendy ministerstvem dopravy, transpozice •Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie

3 3 Klíčové projekty ministerstva dopravy v průběhu let 2006 - 2008

4 4 Rozvoj dopravní infrastruktury •Nastavení plánovaného trasování a financování výstavby dopravní infrastruktury –Vládou ČR schválený dokument Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury na období 2007 – 2013 (silnice, železnice, vodní doprava) •Změna přístupu ve výstavbě dopravní infrastruktury –Odklon od kouskování staveb –Zaměření na stavbu delších ucelených úseků

5 5 Rozvoj dopravní infrastruktury •Dokončení významných dálničních a silnicích úseků s celoevropským významem –Zprovoznění celé dálnice D5 z Prahy do Rozvadova s pokračováním do Německa –Uvedení do provozu úseku dálnice D8 od Ústí nad Labem k hranicím s Německem –V roce 2010 bude dokončena poslední část dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic •Další významné projekty v oblasti výstavby silniční dopravní infrastruktury –Postupné dokončování celé dálnice D47 (ve spojení s D1) –Ukončení sporných debat kolem výstavby R52 a R55 –Řešení sporu s majitelkou pozemků na D11 –Ministerstvo dopravy (ŘSD ČR) hrálo významnou roli při podpisu memoranda o výstavbě rychlostní silnice R35 – alternativa dálnice D1 –Kompletní výstavba rychlostní silnice R7 v Ústeckém kraji Silniční infrastruktura

6 6 Rozvoj dopravní infrastruktury •Dokončená modernizace I. a II. koridoru •Priority pro následující roky: –III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště) –Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 •Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby) •Modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc) Železniční infrastruktura

7 7 Rozvoj dopravní infrastruktury •Modernizace existujících vodních cest (zvyšování parametrů) pro nákladní dopravu na Labi i na Vltavě •Výstavba nových vodních cest pro rekreační plavbu –Baťův kanál –horní Vltava České Budějovice - Hluboká nad Vltavou •Výstavba vysokovodních vázacích zařízení - ochrana plavidel před povodněmi Vodní infrastruktura

8 8 Rekordní rozpočet v dopravní infrastruktuře •Dosažení rekordního rozpočtu na straně Státního fondu dopravní infrastruktury –Prostředky pro jednotlivé oblasti (silnice, železnice, voda) •Kvalitní příprava podkladů pro Operační program Doprava –Schválení OPD na období 2007 – 2013 •Podpora investic do dopravní infrastruktury v krajích •Další možnost: Standardizace metody PPP umožňující využití soukromého kapitálu jako dalšího zdroje investic pro dopravní infrastrukturu Prostředky pro dopravní infrastrukturu (celkem)2008 97 350 618 2009 (návrh SR) 89 601 630 2010 (výhled) 84 349 408 z toho SFDI – schválený rozpočet45 000 00038 000 000 SFDI – převody a rozpočtová opatření8 385 93900 Fondy EU – OPD (dotace pro SFDI)25 698 29034 292 43636 988 278 Nový úvěr EIB (kofinancování OPD)12 857 14212 154 0128 988 846 Fondy EU mimo OPD2 409 2471 641 697372 284 Úver EIB – SO kolem Prahy, část jihozápadní3 000 0003 513 4850

9 9 Plánovaná výstavba infrastruktury

10 10 Operační program doprava - úseky

11 11 Čerpání prostředků z fondů EU •Ministerstvo dopravy je resortem s výbornými výsledky v oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie •V letech 2007 a 2008 vysoce vzrostlo čerpání prostředků OP Infrastruktura •Úspěšné vyjednání a nastartování procesu realizace projektů Operačního programu Doprava –Schváleny projekty ve výši 18 mld. Kč (červenec 2008), do konce roku by měly být schváleny projekty ve výši několika dalších desítek miliard –Dle informací příjemců je zabezpečeno kompletní vyčerpání celkového rozpočtu pro OPD v roce 2008 ve výši 25 mld. Kč –Ministerstvo dopravy je resortem s nejlepšími výsledky v oblasti čerpání •Prioritní v případě OPD jsou projekty ve schválení, po kterém následuje čerpání •Většina staveb, zapracovaných do Operačního programu Doprava, jsou za polovinou své realizace

12 12 Restrukturalizace v resortu •Řešení problematiky nákladní dopravy a jejího začlenění do silně konkurenčního prostředí v Evropě –Vznik samostatné akciové společnosti ČD Cargo –Jednání s partnery ze Slovenska se záměrem spojení –Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci evropského trhu •Ekonomická a personální stabilizace Českých drah –Vytvoření nového týmu vedení Českých drah –Posun v ekonomické stabilizaci Českých drah •Strategické změny ve Státním fondu dopravní infrastruktury –Doplnění vedení SFDI o odborníky s ekonomickým základem –Nastavení nových pravidel (posílení plánovací části, omezení ad hoc investic) –Efektivní získávání, správa a řízení prostředků Operačního programu Doprava

13 13 Elektronické mýtné •Úspěšné spuštění mýtného systému na dálnicích a rychlostních silnicích od 1.1. 2007 •Rozšíření výběru na silnicích I. třídy od 1.1. 2008 •Plánované je rozšíření systému elektronického mýtného na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny (od 1.1. 2009) •Příprava na zavedení elektronických vinět, které budou nahrazovat dálniční známky (od 1.1. 2009) –Vhodné pro řízení dopravy na dálnicích a rychlostních silnicích –Omezení dopravních kolon a nehod s následkem zranění a úmrtí •Mýtné brány – využití mýtných bran pro telematické aplikace – systém řízení dopravy na rychlostních komunikacích

14 14 Elektronické mýtné v číslech •Přehled výnosů mýtného V roce 2008 (do 10. července) mýto předepsalo:3,33 miliardy Kč Od startu výběru 1. ledna 2007 mýto vybralo:8,89 miliardy Kč Ve srovnání s rokem 2007 v roce 2008 výběry vyšší o:průměrně 15 % Průměrný denní výběr mýta za sedm dní je:19 milionů Kč Nejsilnějším dnem historie mýta se stal 28. květen 2008:24,2 milionu Kč Nejlepším měsícem historie mýta je duben 2008:556,2 milionu Kč Počet aktivních palubních jednotek v mýtném systému:315 tisíc ks

15 15 Elektronické mýtné a bezpečnost na silnici •Současný mýtný systém může sloužit pro sběr dopravních dat, která budou využita pro informování účastníků silničního provozu o stavu dopravy, a to pomocí zařízení pro provozní informace (ZPI) na rychlostních komunikacích (tzv. informační panely) •Výstavba ZPI na dálnici D1 a postupné rozšiřování i na další rychlostní komunikace v České republice •Realizace liniového řízení dopravy na dálnici D1 •Plánované otevření nové budovy NDIC v Ostravě (konec srpna 2008) •Využití elektronických vinět pro sběr dopravních dat s využitím pro řízení dopravy

16 16 Silniční provoz, přestupky, bodový systém •Pevná součást vládního souboru opatření s názvem „Dopravní čtyřlístek“ (legislativa, infrastruktura, prevence, působnost policie) •Technická novela ze srpna 2007 •Činnost expertní skupiny, další návrhy na změny v legislativě •Zásah do kompetencí obecní policie •Další legislativní aktivity –Zavedení povinné zimní výbavy –Zákon o autoškolách (profesní osvědčení pro řidiče z povolání) –Legislativní úprava provozu vodních skútrů

17 GALILEO •Širokospektrální pohled MD na přínosy Galilea pro ČR, včetně zřetele k malému a střednímu podnikání (cíl vlády 05-16): –Prioritní význam pro konsolidování národního kosmického průmyslu –Přístup k nejmodernějším technologiím s potenciálem jejich přenosu do dalších průmyslových odvětví, relevance ke koncepci Národní technologické agentury –Podpora vědy a výzkumu v relaci k průmyslových aplikací –Provádění národní koordinace PRS; –Získání sídla agentury GSA do Prahy; •Dosavadní know-how MD umocněné širokými mezinárodními kontakty s klíčovými partnery •Erudice a zkušenosti MD z aplikace SatNav v projektech a programech ITS •Přistoupení ČR do ESA obsahově podtrhuje význam Galilea pro komplexní zapojení národního průmyslu do nejvyspělejší technologické spolupráce Potenciální dvojkolejnost koordinace provádění dohody s ESA napříč resorty zeslabuje dosavadní soustředěné nasazení MD

18 18 Další klíčové projekty v dopravě •Příprava na privatizaci Letiště Praha •Ekonomický rozvoj ČSA a přípravě na privatizaci podniku •Hlavní iniciativa při podpisu memoranda o modernizaci železniční tratě z Prahy do Kladna s odbočením na letiště •Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie •Úspěšná výměna řidičských průkazů •Intenzivní kontrola nepoctivých STK a SME •Bezpečnost silničního provozu, prevence, nová komunikační strategie •eCall •Zřízení Dopravního úřadu

19 19 Budoucnost dopravy a plánované další kroky

20 20 Budoucnost dopravy, další kroky •Silniční doprava –Dokončení páteřní sítě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v ČR –Stabilizace finančních prostředků pro investice do dopravní infrastruktury –Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 •zprovoznění celé dálnice D8 uvedením do provozu úseku D805 v roce 2010 •dostavba Pražského okruhu v jihozápadní části – spojení D5 a D1 (2010) •významnější posunutí výstavby dálnice D3 se zapojením PPP •dokončení úseku D11 u Hradce Králové, další pokračování výstavby D11 •příprava a zahájení výstavby R52 (spojení Brno – Vídeň) •propojení dálnic D1 a D47 v roce 2010 •zahájení přípravy výstavby rychlostní silnice R35 – alternativa dálnice D1

21 21 Budoucnost dopravy, další kroky •Železniční doprava –Modernizace koridorových úseků na úroveň států západní Evropy –Pokračování v restrukturalizaci Českých drah, konkurence na železnici –Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 •pokračování v restrukturalizaci Českých drah, řešení problematiky nákladní dopravy ČD CARGO (otázka spojení se slovenskou nákladní dopravou) •III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště) - jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 •elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby) •modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc)

22 22 Budoucnost dopravy, další kroky •Letecká doprava –Nalezení strategických partnerů pro Letiště Praha a ČSA za účelem jejich dalšího rozvoje v celosvětové konkurenci –Sjednocování oblasti civilního letectví s evropskou legislativou (SES) –Rozvoj nekmenových činností řízení letového provozu –Klíčové projekty pro období 2008 – 2010 •nalezení strategických partnerů pro Letiště Praha (2009) a ČSA (2009 - 2010) •příprava a zahájení výstavby paralelní letového dráhy •zapojení ŘLP ČR do komerčních projektů v rámci evropských sdružení a asociací leteckých řídících organizací •rozvoj malých příměstských letišť (nově v kompetenci ministerstva dopravy) •sjednocování s evropskou legislativou – především snaha o úspornější a ekologičtější provoz letecké dopravy v ČR (zapojení všech organizací) •posílení a další rozvoj leteckého výcviku – Česká republika jako prestižní provozovatel leteckého výcviku na světě

23 23 Budoucnost dopravy, další kroky •Vodní doprava –Zlepšení splavnosti Labe mezi Ústím nad Labem a hranicí se SRN - plavební stupeň Děčín •celoroční napojení českých vodních cest na evropskou síť •zachování konkurenčního prostředí na nejdůležitějším dopravním koridoru ČR - severoněmecké námořní přístavy •záchrana české vodní dopravy •roční úspora na tarifech českého exportu a importu více než 4 mld. Kč s trendem růstu úspory –Prodloužení vodní cesty do Pardubic - plavební stupeň Přelouč II •ideální logistické dopravní centrum ve středu republiky •odlehčení silnice •snížení tarifů obecně v dopravě •zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky –Pokračování výstavby vodních cest pro rekreační plavbu v jižních Čechách i na Moravě

24 24 Plnění Programového prohlášení Vlády ČR v oblasti dopravy

25 25 Doprava a programové prohlášení vlády Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích √ Elektronické mýtné – zprovoznění, rozšíření pro vozidla nad 3,5 tuny, úprava sazeb v zájmu regulace dopravy √ Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury √ Propojení ČR s evropskou dopravní sítí, podpora podnikání a dopravní obslužnosti √ Výstavba vysokorychlostních tratí √ Program kombinované dopravy a výstavba logistických center √ Omezení jízd kamionů o víkendechv jednání Efektivní správa prostředků z evropských fondů √

26 26 Doprava a programové prohlášení vlády Transformace Letiště Praha, příprava na privatizaci √ Příprava návrhu zákona o veřejné dopravěv přípravě Zvyšování bezpečnosti silničního provozu √ Příprava na předsednictví ČR v Radě EU √ Obnova vozidlového parku veřejné dopravy √ Zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestěv jednání Systém Galileo √ Transformace Českých drah (vyčlenění ČD Cargo) √

27 27 Proces snižování administrativní zátěže na MD, převzaté agendy ministerstvem dopravy, transpozice

28 28 Projektové řízení a produktivita práce •Velký důraz na zvyšování produktivity a efektivity práce zaměstnanců •Plněn úkol vlády v oblasti snižování počtu zaměstnanců o 3 % ročně –Pro rok 2008 přiděleny rozpočtové prostředky na 504 pracovních míst –Provedena systematizace pracovních míst – pro 2008 na 491 pracovních míst –Průměrný přepočtený početní stav činí k 30.06.2008 471 zaměstnanců •Ministerstvo dopravy upřednostňuje projektové řízení, u kterého sleduje především výkon a výsledek každého zaměstnance •U projektového řízení nelze úsporu kalkulovat podle počtu tabulkových zaměstnanců a administrativního nákladu na každého z nich •U některých projektů počet zaměstnanců poklesl, u jiných se zvýšil •Organizační změny a systematizace pracovních míst •Úspora platových prostředků je použita pro motivaci klíčových a nejvýkonnějších zaměstnanců

29 29 Snižování administrativy •Velký důraz na zjednodušování administrativy na ministerstvu dopravy •Příklady zjednodušených administrativních oblastí: –Zjednodušení žádostí pro vydávání licencí a úředních povolení pro provozování drah a drážní dopravy –Jednodušší režimy dob řízení a bezpečnostních přestávek řidičů –Zrušení nadbytečných evidenčních povinností v taxislužbě –Sloučení koncesovaných živností v silniční dopravě do jedné živnosti –Zjednodušení podmínek podnikání v silniční dopravě –Zrušen Řídící výbor pro výstavbu DI systémem PPP a jeho agenda sloučena s agendou Pracovní skupiny PPP –Minimalizace administrativní zátěže v civilním letectví (připravena novela zákona)

30 30 Převzaté agendy ministerstvem dopravy •Ministerstvo dopravy převzalo přibližně 21 nových agend •Vybrané z nich: –Agenda digitálních tachografů –Sledování provozu a vyhodnocování stanic STK (eliminace nepoctivých provozovatelů STK) –Přebírání malých letišť do majetku ministerstva dopravy –Příprava na převzetí Centrálního registru vozidel ze správy MV a vytvoření synergie s bodovým systémem –Specializovaná metodika PPP v dopravě –Začleňování letecké dopravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU –Naplnění letecké dohody mezi USA a Evropskou unií –…..

31 31 Transpozice •Ministerstvo dopravy nemá žádný deficit v oblasti transpozice s evropským právem •Ministerstvo dopravy v současnosti řeší 15 evropských směrnic •Převážná většina je v procesu schvalování a bude vyřešena v druhé polovině roku 2008 •U 11 směrnic je transpozice vázána na přijetí prováděcího předpisu –Nařízení vlády k provedení zákona o pozemních komunikacích (1 směrnice) –Novela vyhlášky č. 341/2002 k technickým požadavkům na vozidla (10 směrnic) –Návrhy jsou meziresortním připomínkovém řízení, u návrhu nařízení vlády probíhá hodnocení a projednávání zaslaných připomínek –U návrhu vyhlášky nyní končí lhůta pro zasílání připomínek –Dokončení legislativního procesu u obou aktů proběhne velmi rychle •U dalších 4 směrnic je dokončení transpozice navázáno na přijetí návrhu zákona –Dvě směrnice v oblasti vnitrozemské a námořní plavby jsou navázány na novely zákonů o vnitrozemské a námořní plavbě, které již schválila PSP ČR a jsou v Senátu PČR •Směrnice v oblasti civilního letectví (kvalifikační požadavky na řídící letového provozu) je navázána na novelu zákona o civilním letectví - předložena vládě •Směrnice v oblasti zpoplatnění silničních komunikací je navázána na novelu zákona o pozemních komunikacích, kterou v současné době ministerstvo dopravy připravuje

32 32 Příprava na předsednictví v Radě Evropské unie

33 33 Předsednictví v Radě Evropské unie - priority •Optimalizace fungování vnitřního trhu v dopravě –Implementace opatření v tzv. zeleném balíčku –Návrh novely směrnice o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel –Single European Sky – revize a snaha o další pokrok –Posun ve směru budování transevropské dopravní sítě •Odstraňování administrativních překážek pro podnikání v dopravě –Přijetí tzv. silničního balíčku – odstraňování bariér v oblasti nákladní a autobusové dopravy –Revize 1. železničního balíčku – zjednodušení platné evropské legislativy v železniční dopravě •Konkurenceschopnost dopravního systému Evropské unie –Galileo –Veřejná regulovaná služba – pokračování realizace programu –Zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační systémy –Inteligentní dopravní systémy (ITS) – předložení Akčního plánu ITS –Zvýšení efektivity nákladní železniční dopravy, podpora logistiky –NAIADES – podpora vnitrozemské vodní plavby –Prohlubování vztahů se třetími zeměmi v oblasti letecké dopravy •Bezpečnost silničního provozu –Diskuse o budoucím směřování politiky EU v oblasti bezpečnosti dopravy –Návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu – dosažení maximálního pokroku v době předsednictví ČR


Stáhnout ppt "Dva roky na ministerstvu dopravy Plánované kroky na další období Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy 14. července 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google