Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop „Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků“ INOVAČNÍ VOUCHERY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zlín – 17. 5. 2011 Ing. David.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop „Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků“ INOVAČNÍ VOUCHERY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zlín – 17. 5. 2011 Ing. David."— Transkript prezentace:

1 Workshop „Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků“ INOVAČNÍ VOUCHERY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zlín – 17. 5. 2011 Ing. David Mareček Odbor strategického rozvoje kraje

2 •Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí •Jedná se o nový nástroj podpory spolupráce firem s vědeckovýzkumnými institucemi, úspěšně rozvinutý v celé řadě regionů v Evropě (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) •V ČR bylo zatím odzkoušeno v Jihomoravském, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji – Jihomoravský kraj tento nástroj úspěšně rozvíjí a letos realizuje již 4. ročník žádostí o vouchery •Cílem je stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí a získaly vhodné zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci •Společným znakem je kromě nízké výše poskytnuté podpory také poměrně jednoduchá a rychlá administrace (co nejjednodušší žádost pro podnikatele, rychle provedená a proplacená zakázka, minimum nutných dokladů) PŘEDSTAVENÍ NÁSTROJE INOVAČNÍ VOUCHERY

3 •Pilotně bude spuštěno pro podnikatele působící ve Zlínském kraji v říjnu 2011 •Podnikatelé budou moci žádat o voucher v hodnotě 60 – 150 tis. Kč na nákup služeb v oblasti znalostí, technologií apod. od konkrétní vysoké školy v ČR, v souvislosti s připravovanou inovací •Zapojení konkrétních vysokých škol do systému řešeno v těchto týdnech – očekáváme UTB ve Zlíně, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, případně další (budou známy na konci června 2011) •Inovační voucher pokryje max. 75 % hodnoty zakázky podnikatele, zbývajících 25 % (tj. 20 – 50 tis. Kč) podnikatel zaplatí ze svých zdrojů •Financování z veřejných zdrojů bude vůči podnikatelům poskytnuto v režimu de minimis, jde o prostředky strukturálních fondů (financované v rámci projektu ROP Střední Morava) a prostředky Zlínského kraje, celkem pro první ročník vyčleněno 3,9 mil. Kč (min. 26 inovačních voucherů) INOVAČNÍ VOUCHERY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4 •Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník •Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje •Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje •Žadatel dosud nespolupracoval s daným poskytovatelem znalostí na daném typu aktivity (služby), na který žádá o podporu formou inovačního voucheru •Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví •Žadatel doloží k žádosti o inovační voucher konkrétní nabídku spolupráce od poskytovatele znalostí (vysoké školy) a v případě získání inovačního voucheru předloží také podepsanou smlouvu o dílo s poskytovatelem znalostí •Žadatel proplatí realizovanou zakázku z vlastních zdrojů, poté ex post žádá o refundaci inovačního voucheru •Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státu, nevyčerpání limitu de minimis, neprovázanosti s poskytovatelem znalostí apod. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ŽADATELE O INOVAČNÍ VOUCHER

5 Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí směřovat do některého z následujících odvětví: •Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33), vyjma ocelářství, stavby lodí, výroby syntetických vláken •Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D, odvětví 35) •Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E, odvětví 36-39) •Stavebnictví (sekce F, odvětví 41-43) •Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (sekce G, odvětví 45-47) •Doprava a skladování (sekce H, odvětví 49-53) •Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63) •Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 69-75) •Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (sekce N, odvětví 82) •Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (sekce S, odvětví 95) ODVĚTVOVÉ VYMEZENÍ VHODNÝCH ŽADATELŮ

6 •Říjen – listopad 2011 – podnikatelé mají možnost podat žádost o inovační voucher na pracovišti Úřadu regionální rady ve Zlíně (budova č. 22 areálu Baťových závodů). Jednoduchá žádost bude obsahovat: •Identifikační údaje žadatele a poskytovatele znalostí (vybrané vysoké školy) •Stručný popis nakupované služby a jejího využití pro inovace žadatele •Čestné prohlášení o splnění všech podmínek žadatele •Nabídku poskytovatele znalostí s předpokládaným výstupem a položkovým rozpočtem •Prosinec 2011 – leden 2011 – posouzení splnění formálních a věcných kritérií žádosti, výběr příjemců voucheru (losováním) •Leden – březen 2012 – doložení smlouvy o dílo vybraných příjemců voucheru s poskytovatelem znalostí, podpis smluv o poskytnutí voucheru ŽÁDOST O VOUCHER A ČASOVÝ HARMONOGRAM

7 •Leden – červen 2012 – realizace nákupu služeb, přijetí faktury od poskytovatele znalostí a její proplacení z vlastních zdrojů podnikatele •Březen – červenec 2012 – předkládání žádostí o proplacení inovačního voucheru a jejich proplacení – podnikatel doloží: •Předávací protokol, kopii faktury a kopii výpisu z účtu potvrzující uhrazení zakázky z vlastních zdrojů •Vyplněný krátký dotazník hodnotící spolupráci s daným poskytovatelem znalostí + náměty na zaměření nástroje inovačních voucherů do budoucna •2. pololetí 2012 – předpoklad dalšího kola příjmu žádostí o inovační vouchery ŽÁDOST O VOUCHER A ČASOVÝ HARMONOGRAM

8 •Od srpna 2011 by se měla rozběhnout informační kampaň k nástroji inovačních voucherů ve Zlínském kraji •Budou vytvořeny webové stránky informující o možnostech, časovém harmonogramu, nabídce zapojených vysokých škol atd. Ty budou fungovat na platformě Inovačního portálu Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz)www.inovacnipodnikani.cz •Pracovníci Technologického inovačního centra (www.ticzlin.cz) budou poskytovat metodickou pomoc při přípravě žádostí podnikatelů, při komunikaci s vysokými školami a dalších krocích spojených s přípravou žádostí o inovační voucherwww.ticzlin.cz •Na základě zkušeností z Jihomoravského kraje a dalších provázaných aktivit v projektu PERSPEKTIVA očekáváme výrazný zájem o inovační vouchery a celou řadu dotazů. Uvítáme také náměty pro další fungování nástroje v budoucích letech DALŠÍ INFORMACE K INOVAČNÍM VOUCHERŮM…

9 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. David Mareček Odbor strategického rozvoje kraje Krajský úřad Zlínského kraje david.marecek@kr-zlinsky.cz Tel.: +420 577 043 413


Stáhnout ppt "Workshop „Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků“ INOVAČNÍ VOUCHERY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zlín – 17. 5. 2011 Ing. David."

Podobné prezentace


Reklamy Google