Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA ZVÍŘAT je soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika chovu zvířat „správné,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA ZVÍŘAT je soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika chovu zvířat „správné,"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA ZVÍŘAT je soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika chovu zvířat „správné, morální“ zacházení se zvířaty „správné, morální“ zacházení se zvířatyEtologie nauka o chování zvířat

2 ETIKA  je filozofická věda o mravnosti jako stránce života společenského člověka 1. Otázka Co je správné a co je nesprávné ??? Co je správné a co je nesprávné ??? 2. Otázka Jsem schopen(a) jednat ve prospěch správného ? Jsem schopen(a) jednat ve prospěch správného ? Velikost národa a jeho morální pokrok se může měřit podle způsobu zacházení se zvířaty." Mahátma Gándhí

3 OBLASTI OCHRANY ZVÍŘAT 1. Hospodářská zvířata zemědělské statky, farmy, penziony za měřené na agroturistik  Skot, prasata, koně, ovce, kozy, drůbež 2. Zvířata v zájmových chovech chovatelské stanice, domácnosti, zooprodejny • Psi, kočky, koně, okrasné ptactvo, drobní hlodavci, králíci, ostatní

4 OBLASTI OCHRANY ZVÍŘAT 3. Chovy volně žijících zvířat  ZOO  stanice handicapovaných zvířat 4. Laboratorní ( pokusná ) zvířata • výzkumné ústavy • školy • farmakologické a kosmetické spol.

5 OBLASTI OCHRANY ZVÍŘAT Ochrana zvířat se vztahuje i k zacházení se zvířaty od jejich narození do smrti z hlediska  o šetřování, výživa a napájení, hygiena prostředí  šlechtění, plemenitby a rozmnožování  využívání, přepravy  léčení, zdolávání hromadných onemocnění  usmrcování zvířat

6 WELFARE  anglický termín - životní pohoda zvířat  dle Webstera (1999) - schopnost zvířete vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost  posouzení pohody zvířat podle metody - „5 svobod“  na zhoršenou pohodu zvířete poukazují změny v jeho chování jako - stereotypní chování - abnormální nečinnost - apatie „5 svobod“ 1. Svoboda od žízně a hladu 2. Svoboda od nepohodlí 3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci 4. Svoboda uskutečnit normální chování 5. Svoboda od strachu a úzkosti

7 Orgány ochrany zvířat 1. Ministerstvo zemědělství (Mze)  ÚKOZ - Ústřední komise pro ochranu zvířat  Výbor pro ochranu hospodářských zvířat  Výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech  Výbor pro ochranu volně žijících zvířat  Výbor pro ochranu pokusných zvířat  Státní veterinární správa  Krajské veterinární správy  Městské veterinární správy 2. Ústřední orgány státní správy a Akademie věd ČR 3. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti působnosti 4. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

8 Přehled právních předpisů ČR ve vztahu k ochraně zvířat ( stav ke dni 31.12.2004 ) A/Přímá ochrana Zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které definují, zakazují a postihují vlastní týrání zvířat  zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb.,, a zákona č. 77/2004 Sb., (úplné znění bylo vyhlášeno pod č.149/2004 Sb.)

9 A/Přímá ochrana  75/1996 Sb., stanovuje nebezpečné druhy  192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu  193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě  207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat  208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu HZ  382/2004 Sb., o ochraně zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování

10 A/Přímá ochrana  Vzhledem k členství ČR v EU, je nutno v rámci přímé ochrany nutno dodržovat také nařízení EU Státní veterinární správa ČR vydává ve spolupráci s ÚKOZ každoročně bulletin [pdf], ve kterém je velmi podrobně rozebrána situace ochrany zvířat v Česku v předchozím roce. bulletin Ke stažení na www.mze.cz/ www.mze.cz/ Ochrana zvířat/program ochrany zvířat/bulletin/

11  zahrnuje právní předpisy, které upravují - zacházení se zvířaty - stanoví způsob a podmínky chovu, plemenitby zvířat - základní pravidla péče o zvířata - přeprava zvířat atd. Předpisy postihující případy, kdy nedochází k týrání zvířat definovanému zvláštním právním předpisem, ale mohlo by dojít jiným způsobem k poškození zdraví, utrpení nebo narušení welfare zvířat. B/ Nepřímá ochrana

12 Zdraví zvířat  č. 166/1999 Sb. (zákon), o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., a zákonem 131/2003 Sb.,č.316/2004 Sb.,  č. 286/1999 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířata jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu, ve znění pozdějších předpisů,

13 Zdraví zvířat  č. 291/2003 Sb. (vyhláška), o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, …………  č. 296/2003 Sb. O zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Další přehled „Informační bulletin č.4/2005

14 Chov zvířat  č. 154/2000 Sb. (zákon), o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 471/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

15 Chov zvířat  č. 136/2004 Sb. (vyhláška), o označování zvířat a jejich evidenci a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,  č. 33/2001 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

16 Chov zvířat  č. 53/2001 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  č. 191/2002 Sb. (vyhláška), o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

17 Krmiva  č. 91/1996 Sb. (zákon), o krmivech, ve znění pozdějších předpisů  č. 451/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  č. 147/2002 Sb. (zákon), o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů

18 Rostlinolékařská péče Ochrana přírody a krajiny Ochrana životního prostředí Myslivost Rybářství Zoologické zahrady Podnikání – obchod se zvířaty a jejich drezúra Ochrana veřejného zdraví Léčiva a chemické látky Ostatní právní předpisy www.mze.cz/ochrana zvířat/program ochrany zvířat/bulletin / www.mze.cz/ochrana zvířat/program ochrany zvířat/bulletin / www.mze.cz/ochrana zvířat/program ochrany zvířat/bulletin /

19 Nevládní organizace ochrany zvířat - zahraniční  WSPA- World Society for Protection of Animals  www.wspa-international.org (proti utrpení zvířat)  CIWF - Comparisson in World Farming  www.ciwf.co.uk (ochrana hospodářských zvířat)  RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals  www.rspca.org.uk (ochrana zvířat proti týrání)  RSPB - Royal Society for the Protection of Birds  www.rspb.org.uk (ochrana ptáků)

20 Nevládní organizace ochrany zvířat - CZ  Nadace na ochranu zvířat  www.ochranazvirat.cz  Společnost pro zvířata  www.spolecnostprozvirata.cz


Stáhnout ppt "OCHRANA ZVÍŘAT je soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika chovu zvířat „správné,"

Podobné prezentace


Reklamy Google