Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc 14.3.2013 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc 14.3.2013 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel:"— Transkript prezentace:

1 Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc 14.3.2013 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz

2 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ● Vznik dle zákonného opatření ČNR 306/1990 Sb., o zřízení úřadu práce ● Specializovaný orgán státní správy, zajišťuje realizaci státní politiky zaměstnanosti ● Nadřízeným orgánem je MPSV ● 4/2011 centralizace – vznik Úřadu práce ČR dle Z. 73/2011 Sb. = generální ředitelství → krajské pobočky → kontaktní pracoviště (dříve 77 samostatných úřadů práce) ● Činnost ÚP řízena Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů

3 Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: ●zaměstnanost, ●ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zam-tele, ●státní sociální podpora, ●dávky pro osoby se zdravotním postižením, ●příspěvek na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a ●pomoc v hmotné nouzi, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

4 Služby Úřadu práce České republiky dle Zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti ●Provádí zprostředkování zaměstnání, spolupracuje s agentur. práce ●Poskytuje OZP zvýšenou péči na trhu práce, vede jejich evidenci ●Spolupracuje se zaměstnavateli, sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává informace od zaměstnavatelů, o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti, vede evidenci volných pracovních míst ●Zabezpečuje a podporuje projekty usilující o začlenění znevýhodněných osob na trhu práce v rámci ESF ●Poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti ●Vymezuje pojem „rovné zacházení“ a „zákaz diskriminace“ při uplatňování práva na zaměstnání / přímá a nepřímá diskriminace ●Posuzuje a vyplácí dávky pro OZP, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku ●Poskytuje několik forem poradenství

5 ÚP věnují zvýšenou péči ●Fyzickým osobám se zdravotním postižením ●Fyzickým osobám do 20 let věku ●Těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do devátého měsíce po porodu ●Fyzickým osobám pečujícím o dítě do 15 let věku ●Fyzickým osobám starším 50 let věku ●Fyzickým osobám, které potřebují zvláštní pomoc (po VTOS, bez trvalého bydliště, nepřizpůsobiví, žijící v obtížných poměrech apod.) ●Všem uchazečům o zaměstnání při evidenci delší než 5 měsíců

6 Poradenství ve službách zaměstnanosti Základní druhy poradenství: ● Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání ● Poradenství pro volbu povolání ● Poradenství pro volbu rekvalifikace ● Speciální poradenství Základní formy poradenství: ● Skupinové nebo individuální poradenství ● Posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou ● Poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání – Job cluby

7 Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS) se nachází na každém pracovišti ÚP tzv. okresních měst ● Poradce poskytuje klientovi komplexní poradenství s přihlédnutím k možnostem zaměstnání, profesní kariéry a kvalifikačních předpokladů ● Informace o volbě druhu zaměstnání nebo prof. přípravy s přihlédnutím k nabídce volných pracovních míst na trhu práce – monitoring ● Informace o jiných možnostech získání kvalifikace ● Informace o možnostech změny povolání – dálkové, večerní, kombinované formy studia ● Testování předpokladů ke studiu, pracovních předpokladů, zájmové orientace (ISTP, GWO, COMDI, AIST)

8 Poradenství k zaměstnávání v EU Služba EURES v EU a EHS Služba EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, Norska, Islandu a lichtenštejnska (EHP) + Švýcarsko Služba je poskytována: ● Prostřednictvím databáze EURES – evropského portálu pracovní mobility www.portal.mpsv.cz/eureswww.portal.mpsv.cz/eures ● Poradci a kontaktními pracovníky na krajských pracovištích ÚP ČR

9 Speciální poradenství Poradenské služby poskytované pracovníky ÚP: ● Skupinové poradenské Job cluby ● Psychologické služby Poradenství zprostředkované externími subjekty: ● Motivační kurzy ● Psychologické služby – individuální poradenství s prvky koučování ● Poradenství vedoucí k získání sociálně profesních dovedností s cílem orientace a uplatnění na trhu práce (životopis, motivační dopis, nácvik přijímacího pohovoru ad.)

10 poradenství Pracovně právní poradenství Od 1.7.2005 poskytuje základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj ● dotazy z oblasti zákoníku práce, zákona o mzdě, zákona o platu, zákona o cestovních náhradách ● bez úplaty AB Centrumsídlo: Živičná 2, Ostrava Kosmonautů 8, Olomoucostrava@oip.cz 1.poschodí, kanc. 102 – 109po, st: 8:00 – 17:00 po, st: 8:00 – 17:00út,st,pá: 8:00 – 15:00

11 Služby vedoucí k pracovnímu uplatnění ●Chráněné pracovní místo § 75 ●Pracovní rehabilitace § 69 ●Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP § 78 ●Společensky účelná pracovní místa § 113 ●Příspěvek na zapracování § 116 ●Rekvalifikace § 108

12 Společensky účelná pracovní místa ●Pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem ●Jsou to i taková místa, která zřídil uchazeč o zaměstnání za účelem samostatné výdělečné činnosti sám pro sebe (SVČ) ●Dohoda s ÚP – PS nebo SVČ min. 1 rok ●Výše příspěvku na 1 místo: SÚPM zřízené (SVČ)max. 60.000,- Kč SÚPM vyhrazené (mzdy)max. 8.000,- Kč/měs. / 6 měsíců absolventi SŠmax. 15.000,- Kč/měs. na 6-12 měs. absolventi VŠmax. 24.000,- Kč/měs na 6-12 měs.

13 Rekvalifikace ●Získání nové kvalifikace ●Zvýšení, rozšíření, prohloubení, udržování, obnova dosavadní ●Písemná žádost uchazeče / zájemce o zaměstnání ●Schvaluje ÚP - nenároková složka ●ÚP může hradit náklady na rekvalifikaci a náklady s ní spojené (kurzovné, cestovné, ubytovné, stravné) ●Podpora při rekvalifikaci na základě podepsané dohody s ÚP – vždy! ●Zvolená rekvalifikace ●Národní kvalifikace – uznávání výsledků předchozí kvalifikace www.narodni-kvalifikace.cz www.narodni-kvalifikace.cz

14 Evidence na úřadu práce ●Jak se stát uchazečem o zaměstnání / zájemcem o zaměstnání ●Status studenta po VŠ ●Kdy se evidovat ●Co vzít sebou ●Práva a povinnosti klientů ÚP ●Podpora v nezaměstnanosti ●Podpora při rekvalifikaci

15 Kde hledat ? •ÚP (evidence volných míst) •Soukromé zprostředkovatelny •Internet www.portal.mpsv.cz •Inzeráty •Osobně u zaměstnavatele •Příbuzní a známí

16

17 Podpora v nezaměstnanosti ●Výše podpory: - první 2 měsíce podpůrčí doby65% - další 2 měsíce 50% - po zbývající dobu45% - při rekvalifikaci60% - při výpovědi zaměstnance/po celou dobu45% ●Délka vyplácení podpory: - do 50 let věku5 měsíců - nad 50 let do 55 let8 měsíců - nad 55 let 11 měsíců

18 PvN z průměrné mzdy v národním hospodářství ●první 2 měsíce3.559,- Kč ●další 2 měsíce2.848,- Kč ●po zbývající dobu2.610,- Kč ●při rekvalifikaci3.322,- Kč PvN maximum 13.762,- Kč PpR maximum 15.422,- Kč

19 Minimální mzda ● od 1.1.2007 … 8000,- Kč (48,10Kč/hod) Průměrná mzda ● 1.-3.čtvrtletí 2011 … 23.726,- Kč

20 Vývoj podílu nezaměstnaných osob 8/2008 – 2/2010 – pozvolný, pak strmý nárůst nezaměstnanosti, od 3/2010 – výrazný pokles, začátkem roku 2011 nový vrchol a mírný pokles koncem roku 2011 výrazný nárůst, od 3/2012 pozvolný pokles, stagnace od 8/2012 – změna trendu, meziroční nárůst počtu nezaměstnaných 1/2013 – historické maximum PNO

21 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 1. 2013

22 Struktura nezaměstnanosti v kraji Kategorie k 31. 1. 2013 Nezaměstnaní celkem Ženy Zdravotně postižení Absolventi škol Počet (podíl)43 97420 220 (46 %)4 115 (9 %)2 937 (7 %) Základní kategorie Vzdělanostní struktura Věková struktura

23 Nezaměstnanost k 31. 1. 2013 Okres Olomouc Počet uchazečů: 14 626 (z toho 7 % absolventů) Podíl nezaměstnaných osob: 9,0 % Počet uchazečů na 1 VM: 36 Počet volných pracovních míst: 404 (Olomoucký kraj vykazuje třetí nejvyšší PNO v ČR – 9,8 %) Česká republika: Počet uchazečů: 585 809 ( 5 % absolventů) Podíl nezaměstnaných osob: 8,0 % Počet uchazečů na 1 VM: 17 Počet volných pracovních míst: 33 794 Aktuální statistická data na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/meshttp://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

24 Děkuji Vám za pozornost, v případě zájmu o další informace pište na jolana.palinkova@ol.mpsv.cz Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc 14.3.2013 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google