Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc"— Transkript prezentace:

1 Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc 14.3.2013
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel: ,

2 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
Vznik dle zákonného opatření ČNR 306/1990 Sb., o zřízení úřadu práce Specializovaný orgán státní správy, zajišťuje realizaci státní politiky zaměstnanosti Nadřízeným orgánem je MPSV 4/2011 centralizace – vznik Úřadu práce ČR dle Z. 73/2011 Sb. = generální ředitelství → krajské pobočky → kontaktní pracoviště (dříve 77 samostatných úřadů práce) Činnost ÚP řízena Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů

3 Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
zaměstnanost, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zam-tele, státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a pomoc v hmotné nouzi, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

4 Služby Úřadu práce České republiky dle Zákona č. 435/2004 sb
Služby Úřadu práce České republiky dle Zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti Provádí zprostředkování zaměstnání, spolupracuje s agentur. práce Poskytuje OZP zvýšenou péči na trhu práce, vede jejich evidenci Spolupracuje se zaměstnavateli, sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává informace od zaměstnavatelů, o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti, vede evidenci volných pracovních míst Zabezpečuje a podporuje projekty usilující o začlenění znevýhodněných osob na trhu práce v rámci ESF Poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti Vymezuje pojem „rovné zacházení“ a „zákaz diskriminace“ při uplatňování práva na zaměstnání / přímá a nepřímá diskriminace Posuzuje a vyplácí dávky pro OZP, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku Poskytuje několik forem poradenství

5 ÚP věnují zvýšenou péči
Fyzickým osobám se zdravotním postižením Fyzickým osobám do 20 let věku Těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do devátého měsíce po porodu Fyzickým osobám pečujícím o dítě do 15 let věku Fyzickým osobám starším 50 let věku Fyzickým osobám, které potřebují zvláštní pomoc (po VTOS, bez trvalého bydliště, nepřizpůsobiví, žijící v obtížných poměrech apod.) Všem uchazečům o zaměstnání při evidenci delší než 5 měsíců

6 Poradenství ve službách zaměstnanosti
Základní druhy poradenství: Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání Poradenství pro volbu povolání Poradenství pro volbu rekvalifikace Speciální poradenství Základní formy poradenství: Skupinové nebo individuální poradenství Posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou Poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání – Job cluby

7 Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání
Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS) se nachází na každém pracovišti ÚP tzv. okresních měst Poradce poskytuje klientovi komplexní poradenství s přihlédnutím k možnostem zaměstnání, profesní kariéry a kvalifikačních předpokladů Informace o volbě druhu zaměstnání nebo prof. přípravy s přihlédnutím k nabídce volných pracovních míst na trhu práce – monitoring Informace o jiných možnostech získání kvalifikace Informace o možnostech změny povolání – dálkové, večerní, kombinované formy studia Testování předpokladů ke studiu, pracovních předpokladů, zájmové orientace (ISTP, GWO, COMDI, AIST)

8 Poradenství k zaměstnávání v EU Služba EURES v EU a EHS
Služba EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, Norska, Islandu a lichtenštejnska (EHP) + Švýcarsko Služba je poskytována: Prostřednictvím databáze EURES – evropského portálu pracovní mobility Poradci a kontaktními pracovníky na krajských pracovištích ÚP ČR

9 Speciální poradenství
Poradenské služby poskytované pracovníky ÚP: Skupinové poradenské Job cluby Psychologické služby Poradenství zprostředkované externími subjekty: Motivační kurzy Psychologické služby – individuální poradenství s prvky koučování Poradenství vedoucí k získání sociálně profesních dovedností s cílem orientace a uplatnění na trhu práce (životopis, motivační dopis, nácvik přijímacího pohovoru ad.)

10 Pracovně právní poradenství
Od poskytuje základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj dotazy z oblasti zákoníku práce, zákona o mzdě, zákona o platu, zákona o cestovních náhradách bez úplaty AB Centrum sídlo: Živičná 2, Ostrava Kosmonautů 8, Olomouc poschodí, kanc. 102 – po, st: 8:00 – 17:00 po, st: 8:00 – 17:00 út,st,pá: 8:00 – 15:00

11 Služby vedoucí k pracovnímu uplatnění
Chráněné pracovní místo § 75 Pracovní rehabilitace § 69 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP § 78 Společensky účelná pracovní místa § 113 Příspěvek na zapracování § 116 Rekvalifikace § 108

12 Společensky účelná pracovní místa
Pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem Jsou to i taková místa, která zřídil uchazeč o zaměstnání za účelem samostatné výdělečné činnosti sám pro sebe (SVČ) Dohoda s ÚP – PS nebo SVČ min. 1 rok Výše příspěvku na 1 místo: SÚPM zřízené (SVČ) max ,- Kč SÚPM vyhrazené (mzdy) max ,- Kč/měs. / 6 měsíců absolventi SŠ max ,- Kč/měs. na 6-12 měs. absolventi VŠ max ,- Kč/měs na 6-12 měs.

13 Rekvalifikace Získání nové kvalifikace
Zvýšení, rozšíření, prohloubení, udržování, obnova dosavadní Písemná žádost uchazeče / zájemce o zaměstnání Schvaluje ÚP - nenároková složka ÚP může hradit náklady na rekvalifikaci a náklady s ní spojené (kurzovné, cestovné, ubytovné, stravné) Podpora při rekvalifikaci na základě podepsané dohody s ÚP – vždy! Zvolená rekvalifikace Národní kvalifikace – uznávání výsledků předchozí kvalifikace

14 Evidence na úřadu práce
Jak se stát uchazečem o zaměstnání / zájemcem o zaměstnání Status studenta po VŠ Kdy se evidovat Co vzít sebou Práva a povinnosti klientů ÚP Podpora v nezaměstnanosti Podpora při rekvalifikaci

15 Kde hledat ? ÚP (evidence volných míst) Soukromé zprostředkovatelny
Internet Inzeráty Osobně u zaměstnavatele Příbuzní a známí

16

17 Podpora v nezaměstnanosti
Výše podpory: - první 2 měsíce podpůrčí doby 65% - další 2 měsíce % - po zbývající dobu % - při rekvalifikaci % - při výpovědi zaměstnance/po celou dobu 45% Délka vyplácení podpory: - do 50 let věku 5 měsíců - nad 50 let do 55 let 8 měsíců - nad 55 let měsíců

18 PvN z průměrné mzdy v národním hospodářství
první 2 měsíce ,- Kč další 2 měsíce ,- Kč po zbývající dobu ,- Kč při rekvalifikaci ,- Kč PvN maximum ,- Kč PpR maximum ,- Kč

19 Minimální mzda Průměrná mzda
od … 8000,- Kč (48,10Kč/hod) Průměrná mzda 1.-3.čtvrtletí … ,- Kč

20 Vývoj podílu nezaměstnaných osob
8/2008 – 2/2010 – pozvolný, pak strmý nárůst nezaměstnanosti, od 3/2010 – výrazný pokles, začátkem roku 2011 nový vrchol a mírný pokles koncem roku 2011 výrazný nárůst, od 3/2012 pozvolný pokles, stagnace od 8/2012 – změna trendu, meziroční nárůst počtu nezaměstnaných 1/2013 – historické maximum PNO

21 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 1. 2013

22 Struktura nezaměstnanosti v kraji
Základní kategorie Kategorie k Nezaměstnaní celkem Ženy Zdravotně postižení Absolventi škol Počet (podíl) 43 974 (46 %) 4 115 (9 %) 2 937 (7 %) Vzdělanostní struktura Věková struktura

23 Aktuální statistická data na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
Nezaměstnanost k Okres Olomouc Počet uchazečů: (z toho 7 % absolventů) Podíl nezaměstnaných osob: 9,0 % Počet uchazečů na 1 VM: 36 Počet volných pracovních míst: 404 (Olomoucký kraj vykazuje třetí nejvyšší PNO v ČR – 9,8 %) Česká republika: Počet uchazečů: ( 5 % absolventů) Podíl nezaměstnaných osob: 8,0 % Počet uchazečů na 1 VM: 17 Počet volných pracovních míst: Aktuální statistická data na:

24 Děkuji Vám za pozornost, v případě zájmu o další informace pište na jolana.palinkova@ol.mpsv.cz
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, Olomouc 9 Bc. Jolana Palinková, tel: ,


Stáhnout ppt "Pomoc v nezaměstnanosti Olomouc"

Podobné prezentace


Reklamy Google