Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Informace o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Informace o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Informace o obnovitelných zdrojích energie v elektroenergetice a teplárenství

2 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Obsah prezentace 1) Legislativa, týkající se OZE v ČR 2) Legislativa a další dokumenty, týkající se OZE v EU 3) Statistika, týkající se OZE (podpora, výroba, výkony,..)

3 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v ČR 1) Zákon o podporovaných zdrojích energie 2) Vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích

4 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Zákon o podporovaných zdrojích energie

5 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní informace k zákonu a) Práce na zákoně započali v roce 2009 b) Důvod vytvoření: implementační důvody předpisu EU (směrnice 2009/28/ES + + řešení problematiky OZE v ČR c) Zákon byl schválen v 30. května 2012 (počet §: 62) d) Jeden ze základních zákonů v energetice v ČR (zákon o hospodaření energií, energetický zákon, zákon o PZE,…) e) Do současnosti byl zákon 1 x novelizován Pro srovnání a) Energetický zákon: vznik 2000, počet §: 150, počet novel: 20 b) Zákon o hospodaření energií: vznik 2000, počet §: 29, počet novel: 16 c) Stavební zákon: vznik 2006, počet §: 198, počet novel: 12

6 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona I 1. Definice základních pojmů a) související s fungováním systému podpory (vykupující,z. bonus,…) b) směrnice 2009/28/ES (obnovitelný zdroj, biomasa, …) 2. Podpora elektřiny (provozní podpora) z OZE, DEZ a KVET a) specifikace podporované elektřiny z OZE,DEZ a KVET b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinu z PZE d) financování podpory 3. Podpora tepla (investiční a provozní podpora) z OZE a) specifikace podporovaného tepla z OZE b) forma podpory a výše podpory c) výkup tepla z OZE, d) financování podpory e) práva o povinnosti subjektů na trhu s teplem z OZE

7 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona II 4. Podpora biometanu (provozní podpora) a) specifikace podporovaného biometanu b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem d) financování podpory 5. Podpora decentrální výroby elektřiny (provozní podpora) a) specifikace podporované decentrální elektřiny b) forma podpory a výše podpory c) práva o povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny d ) financování podpory

8 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona III 6. Národní akční plán ČR pro energii z OZE a) podmínky pro tvorbu NAPu,jeho schvalování, aktualizace b) využití NAPu jako nástroje pro plánovaný rozvoj OZE a regulaci OZE 7. Původy elektřiny záruky z OZE a osvědčení z DZE a KVET a) slouží k prokázání, že daný podíl elektřiny byl vyroben z OZE b) slouží k prokázání schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z DEZ nebo KVET 8. Odvod z elektřiny ze slunečního záření, financování podpory „přejato“ ze schválených novel zákona č. 180/2005 Sb. v roce Součástí jsou také novely dalších zákonů zákony - energetický, hospodaření energií, o odpadech

9 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

10 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE Vyhlášky k zákonu (gesce MPO) 1) Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 2) Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 3) Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 4) Vyhláška č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů 5) Vyhláška č. 478/2012 Sb. o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 6) Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan dodávaný do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníků plynu

11 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE Vyhlášky k zákonu (gesce ERÚ) 1) Vyhláška č. 439/2012 Sb. o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny. Decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování) 2) Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídkutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) 3) Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroby elektřiny z podporovaných zdrojů 4) Vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

12 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Novela zákona o podporovaných zdrojích energie v roce 2013

13 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Novela zákona o PZE v roce 2013 Časové záležitosti projednávání novely zákona I Zahájení přípravy zákona: leden 2013 •Předložen do MPŘ dne •Předložen do vlády dne •Legislativní rady vlády projednala dne •Projednáno a schváleno Vládou dne •Předložení do poslanecké sněmovně dne •První čtení proběhlo dne •Druhé čtení proběhlo dne •Třetí čtení proběhlo dne •Předložení do senátu dne

14 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Novela zákona o PZE v roce 2013 Časové záležitosti projednávání zákona II •Návrh projednán v Senátu dne •Zákon doručen prezidentovi k podepsání •Prezident podepsal dne •Zákon doručen premiérovi k podpisu den •Zákon vyhlášen ve SZ dne pod číslem 310/2013 Sb.

15 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Novela zákona o PZE v roce 2013 Novela zákona v roce 2013 (zákon č. 310/2013 Sb. – SZ ) a) Zastavení provozní podpory pro nové zdroje od 1. ledna 2014 •elektřina z biomasy, geotermální, biokapalin, biometan (sluneční elektrárny a bioplyn zastaveny aktualizovaným NAPem pro OZE z roku 2012) b) Nezastavena provozní podpora pro •rozpracované projekty (podmínka: držení autorizace nebo povolení stavby před účinností novely zákona + uvedení do provozu do 31. prosince 2015) •elektřina z MVE, elektřina z DEZ, elektřina z DEC a elektřina z KVET •teplo z OZE c) Stanoven maximální poplatek pro spotřebitele v ceně elektřiny (rok 2014: 495 Kč/MWh, rok 2013: 583 Kč/MWh – výdaje SR budou 15,7 mld. Kč) d) Zavedeno zveřejňování majetkové struktury u akciových společností (a.s. – podmínka prokázání vlastnictví: pouze zaknihované akcie) e) Prodloužen solární odvod ve výši 10 %VC (11 %ZB) pro FVE z roku 2010

16 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Novela zákona o PZE v roce 2013 Diskutovaná (nepřijatá) opatření: 1) Větší snížení max. výše ceny na úhradu nákladů na spojených s podporou elektřiny pro všechny zákazníky (návrhy: 120 Kč/MWh, 150 Kč/MWh) (důvod zamítnutí: nad rámec možností státního rozpočtu) 2) Diferenciace výše ceny na úhradu nákladů na spojených s podporou elektřiny podle výše spotřeby (návrhy: menší výše pro spotřebu nad 10 GWh) (důvod zamítnutí: diskriminace a nesoulad s pravidly EU) 3) Neplacení DPH k ceně na úhradu nákladů na spojených s podporou elektřiny (důvod zamítnutí: nebylo řádně vydiskutováno + + nad rámec možností státního rozpočtu)

17 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v ČR I: Náklady na podporu [tis.Kč/r] MVE FVE VET GOE BIOP BIOM KVET DEZ Teplo z OZE

18 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v ČR II: Náklady na podporu [tis.Kč/r] 2014 MVE FVE VET GOE 0 BIOP BIOM KVET DEZ Teplo z OZE

19 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v ČR III:

20 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v jednotlivých ČS v EU I: •Itálie: 55 EUR/MWh, Španělsko: 50 EUR/MWh vysoká podpora •Německo: 40 EUR/MWh, Česká republika: 31 EUR/MWh •Belgie-Valonsko: 17 EUR/MWh, Slovensko: 14,5 EUR/MWh střední podpora •Velká Británie: 11 EUR/MWh, Rakousko: 10 EUR/MWh •Francie: 7 EUR/MWh, Polsko: 6 EUR/MWh nízká podpora •Madarsko: 4 EUR/MWh, Holansko: 1 EUR/MWh Poznámka: průměr, rok 2013

21 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v jednotlivých ČS v EU II:

22 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v jednotlivých ČS v EU II:

23 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výše podpory PZE v jednotlivých ČS v EU II:

24 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Vyrobená elektřina z OZE v jednotlivých ČS v EU:

25 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Výkony připojené do elektrizační soustavy ČR Přehled připojení k soustavě k k k * MW SUMA PDS + PPS FVE VTE VE - celkem z toho do 1 MW z toho od 1 do 10 MW z toho nad 10 MW Bioplyn Důlní plyn, ČOV Biomasa Celkem * uzavřena smlouva o připojení na dalších více jak MW

26 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Vyrobená elektřina z OZE v ČR

27 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Vyrobené teplo z OZE v ČR

28 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Podíl energie z OZE – výhled do roku 2020 (NAP OZE) Rok Podíl OZE na konečné spotřebě energie - požadavky směrnice Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice(PJ) 90,791,794,6101,5104,4112,3123,0133,8142,6161,2172,5 Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice(%)7,4 7,68,18,38,89,610,410,912,213,0 Směrnice 2009/28/ES - cíle (závazné, orientační)(%)7,5 8,2 9,2 10,6 13,0 Orientační Celkový cíl Podíl OZE na konečné spotřebě energie - navržený scenář Podíl OZE - skutečnost, předpoklady(PJ) 110,3119,8129,3135,4141,5146,6152,5158,2164,8169,0173,2 Podíl OZE - skutečnost, předpoklady (%)9,09,710,511,011,511,912,412,813,313,613,9

29 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Vyrobená elektřina z OZE v ČR – výhled do roku 2020 (NAP OZE)

30 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Statistika, týkající se OZE Vyrobené teplo z OZE v ČR – výhled do roku 2020 (NAP OZE)

31 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Legislativní dokumenty: 1) Směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 2) Rozhodnutí komise č. 2009/548/ES, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 3) Návrh Směrnice, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů - ILUC

32 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Nelegislativní dokumenty I: 1) Sdělení komise „Obnovitelná energie: klíčový faktor energetického trhu“ 2) Zpráva komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 3) Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

33 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Návrh revize směrnice 98/70/ES a směrnice 2009/28/ES Důvod a účel revizí směrnic: •Zpřísnit kritéria udržitelnosti biopaliv ve vztahu k úspoře emisí skleníkových plynů •Omezuje příspěvek biopaliv vyrobených z „potravinářské“ biomasy do povinného 10 % podílu OZE v dopravě v roce 2020 na 5 až 7 % •Zavadí povinnost reportovat tzv. ILUC emisí dodavateli pohonných hmot •Obsahuje zvýhodnění pokročilých biopaliv (biopaliva vyríběná z nepotravinářské biomasy) •Obsahuje zvýhodnění elektřiny použité v dopravě z koeficientů 2,5 na koeficient 5 v silniční dopravě a 2?5 v železniční dopravě

34 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Nelegislativní dokumenty II: 4) Sdělení komise - Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a optimální účinek veřejných zásahů a pět pracovních dokumentů ke zmíněnému sdělení •Pokyny pro přiměřenost výrobních kapacit na vnitřním trhu s elektřinou •Pokyny Evropské komise pro navrhování režimů podpory energie z obnovitelných zdrojů •Pokyny k využívání mechanismů spolupráce v oblasti obnovitelné energie •Přílohy k Pokynům k využívání mechanismů spolupráce v oblasti obnovitelné energie •Začlenění flexibility na straně poptávky, zejména reakci na poptávku na trzích s elektřinou

35 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Sdělení „OZE: klíčový faktor energetického trhu“ I Důvod vydání sdělení: •obava EK, že se bez dalšího zásahu růst podílu OZE po roce 2020 v důsledku vyšších nákladů a větších překážek ve srovnání s fosilními palivy zpomalí (To by ovšem bylo v rozporu s „Energetickým plánem do roku 2050“, který ve všech možných scénářích počítá s největším podílem dodávek energie právě z OZE) •od přijetí směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie 2009/28/ES odvětví OZE v EU vyvíjí rychleji, než se předpokládalo (Mnoho členských států zaznamenalo prudký nárůst využívání technologií OZE. Investiční náklady na jednotlivé technologie se snížily až o 50 %, a to zejména v případě solárních panelů). Proto zahajuje EK diskusi o období po roce 2020 již nyní a ne až v roce 2018, jak původně říká směrnice o OZE 2009/28/ES.

36 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Sdělení „OZE: klíčový faktor energetického trhu“ II Charakteristika a obsah sdělení: • Jedná se o politický materiál nezávazného charakteru, kterým Komise otevírá diskusi o budoucnosti OZE v EU a předkládá v něm svou představu o možných cestách, jak dosáhnout co největšího podílu OZE v energetické skladbě EU po roce • Komise „identifikovala“ 4 hlavní opatření, kterými chce dosáhnout zvýšení podílu OZE v energetické skladbě EU a to: 1/ pokračování v integraci OZE do vnitřního trhu s energií 2/ zlepšení režimů podpory 3/ podpora spolupráce a obchodu (mechanismy spolupráce) 4/ zlepšení spolupráce v oblasti energetiky ve Středomoří

37 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Zpráva o pokroku v oblasti OZE v EU I Důvod vydání zprávy: •povinnost pro EK vyplývající ze směrnice 2009/28/ES Účel sdělení je vyhodnotit (podle zasílaných zpráv z ČS): •pokrok v oblasti naplňování cílů pro energii z OZE v jednotlivých členských státech a plnění jejich cílů do 2020 •politické opatření pro dosažení cílů v ČS a provést jejich shrnutí •správní a povolovací postupy v jednotlivých ČS •režimy podpory v ČS a provést jejich shrnutí

38 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Zpráva o pokroku v oblasti OZE v EU II Závěry zprávy: •podíly energie z OZE v roce 2010 ve 20 ČS a EU jako celku jsou nad úrovní závazků stanovených pro rok 2010 a nad úrovní prvního průběžného cíle pro období 2011/2012 •analýza odhalila méně optimistické vyhlídky pro rok 2020 •bariéry využití energie z OZE jsou odstraňovány pomaleji, než se očekávalo •EK je názoru, že na úrovni jednotlivých ČS je potřeba přijmout další opatření, zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže, zjednodušení povolovacích procesů, rozvoj infrastruktury a zapojení výroby energie z OZE do energetického systému

39 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku I Důvod a účel Zelené knihy: •Jedná se o konzultativní dokument EK, kterým EK zahájila obecnou diskusi o strategickém směrování evropské energetické politiky v dlouhodobém horizontu •Cílem je nalézt způsob, jakým co nejefektivněji naplnit evropské závazky v oblasti přechodu k nízkouhlíkové energetice v rámci Cestovní mapy pro energetiku 2050 •Dokument popisuje stávající politický rámec EU a dosažené výsledky ve svých vytýčených oblastech (do roku 2020) - snížení emisí skleníkových plynů, - cíl v oblasti energie z OZE - cíl v oblasti úspor energie - cíl v oblasti zabezpečení dodávek a dostupností energie na trhu

40 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku II Závěry Zelené knihy: •Klíčové otázky této konzultace jsou následně směřovány k stanovování dalších cílů, soudržnosti politických nástrojů, konkurenceschopnost hospodářství EU a uznání rozdílných možností ČS •Ke klíčovým otázkám jsou následně stanoveny konkrétní otázky, na které by EK chtěla před návrhem dalších opatření znát od ČS odpovědi Bez ohledu na odpovědi na položené otázky dokument rámcově navrhuje další podporu OZE. Větší tlak na energetickou účinnost a omezování emisí uhlíku.

41 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Sdělení EK – Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou Pokyny EK pro navrhování režimů podpory energie z OZE: EK v tomto dokumentu zkoumá osvědčené postupy v ČS - systém vyplácení bonusů - povinné kvoty - podpora investic - osvobození od daně - systém výkupních cen - výběrová řízení - investiční podpora a doporučuje jak by jednotlivé nástroje měli být aplikovány.

42 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Legislativa, týkající se OZE v EU Sdělení EK – Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou Pokyny EK k využívání mechanismů spolupráce v oblasti OZE: •EK v tomto dokumentu zkoumá mechanismy spolupráce, kterými jsou - statistické převody - společné projekty - společný režim podpory a doporučuje jak by jednotlivé mechanismy měli být aplikovány. •Jedná se o poměrné složité návody a doporučení a v případě aplikace ČS se jedná o další administrativní navýšení činností směrem k EK (pravidelné zprávy a výkazy podle vzorů se zasílají do EK)

43 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní energetická legislativa Děkuji za pozornost Kontakt:


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Informace o."

Podobné prezentace


Reklamy Google