Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Několik obecných úvah o poradenství a koučování Studijní materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Několik obecných úvah o poradenství a koučování Studijní materiál."— Transkript prezentace:

1 Několik obecných úvah o poradenství a koučování Studijní materiál

2 Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce a ovlivňují jak jeho osobní, pracovní, tak rodinný život a jeho vztahy… Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce a ovlivňují jak jeho osobní, pracovní, tak rodinný život a jeho vztahy… Změna a přehodnocování zavedených způsobů myšlení vyžaduje velkou odvahu, lidé jsou konfrontováni s rozsáhlými společenskými posuny, které mohou obtížně ovlivňovat a cítí se tím ohroženi.

3 Význam a role poradenství Poskytování poradenských služeb představuje jeden z důležitých nástrojů řízení sociálních procesů a je důkazem zesilování humanistických tendencí ve společnosti. Poradenství má své místo při podpoře optimálního rozvoje osobnosti, její motivaci k učení, při řešení problémů spojených se studiem i uplatněním v praxi i při prevenci nežádoucího chování či závislostí.

4 Role poradce - jeho přístup ke klientovi a jeho problému Hlavní úlohou poradce není vyřešit problém ani navrhnout způsob, jak se s ním má klient vypořádat. Daleko více nabývá na důležitosti to, aby poradce směroval klienta k samostatnému, aktivnímu a tvůrčímu vyrovnání se s danou problémovou situací, je kladen daleko větší důraz na to, aby klient učinil samostatné, odpovědné rozhodování ve své jedinečné situaci a přebíral a byl si vědom stále více své reálné role. K tomu by pochopitelně měly vést intervence poradce – k hlubšímu, kvalifikovanějšímu sebepoznání klienta.

5 Pohled na „životní cestu“ klienta (tzv. biodromální přístup) Na člověka, který přichází do poradny je pak potřebné nahlížet celostním, holistickým pohledem. Není možné, aby se poradce zaměřil pouze na některé aspekty osobnosti. Klient totiž může potřebovat služby poradce a psychoterapeuta v průběhu života i opakovaně – pokaždé v něčem jiném.

6 „Poznej sám sebe!“ Analýza typu osobnosti spočívá v určení toho kdo jsem, jaké mám potřeby, pocity a jaká rozhodnutí mne dovedla do situace, ve které se nacházím. Tento proces zahrnuje lepší porozumění sobě samému, získání lepší představy o tom, kdo jsem a kam směřuji.

7 Poradce, kouč … Úkolem poradce či psychoterapeuta je pak tuto cestu klientovi pomoci - - - podněcovat, - motivovat a inspirovat jej k postupnému přebírání odpovědnosti za své směřování.

8 Co je koučování? Slovo coach (počeštěné kouč) se do angličtiny dostalo v polovině 16. století z maďarštiny (jazyka to původně kočujícího národa) ve svém původním významu "kočár" (srovnej s českým kočár, kočí, a se slovenským koč). V 19.století se začíná v Anglii a USA používat i v jiných významech, včetně poskytování rad (poradenství) a vedení (ve sportu).

9 Koučování … Právě ze sportovní terminologie a s významem koučování jako komplexní (nejen fyzická - trénink, ale také a především psychologická) podpora a vedení k maximálnímu výkonu, se pojem koučování rozšířil i do jiných oblastí, nejen do jazyka profesního poradenství a vzdělávání. se pojem koučování rozšířil i do jiných oblastí, nejen do jazyka profesního poradenství a vzdělávání.

10 Koučování – principy a trendy První vzešel více z oblasti sportovního koučování a pedagogiky. Jeho zakladatel John Whitmore sám začínal jako úspěšný profesionální automobilový závodník. - Po skončení sportovní kariéry založil s Timothym Galweyem poradenskou firmu Inner Game Ltd. Cílovou skupinou pro ně byli jak vrcholoví sportovci, tak vrcholoví manažeři.

11 Koučování – principy a trendy Druhý přístup vychází z teorie a praxe komunikačních postupů aplikované psychologie - konkrétně z původně psychoterapeutických přístupů, jejichž užití se postupem času rozšířilo za hranice péče o psychické zdraví. Právě klinickou praxí prověřené postupy efektivní komunikace se postupně začaly uplatňovat i v takových oblastech, jako je pedagogika, sociální práce, management, pastorační služba apod.

12 Školy koučování: C.R. Rogers Jako jeden z prvních směrů překročil práh péče o psychické zdraví Person Centred Approach (PCA), jehož zakladatelem je americký psychoterapeut Carl R. Rogers (1902-1987). Tento přístup je charakterizován vysokou měrou nedirektivnosti a nemanipulativnosti, respektem ke klientovi a k jeho potřebám. Pomocí specifických komunikačních proměnných vede k tomu, že si klienti sami postupně odhalují a uvědomují své osobní i pracovní cíle a potřeby, a hledají cesty k jejich řešení.

13 Školy koučování: tzv. Gestalt Zakladatelem je Fritz Perls (1893 - 1970) Jde o "procesní poradenství“ kdy konzultant vstupuje do reálného dění ve firmě, do reálných procesů. Zaměřuje se na uvědomení si slepých míst a zaseknutí, odpor a práci s ním, sleduje energii, hledá dobrá řešení. Pomáhá facilitovat úspěšné dokončení reálného procesu. Hlavním cílem je přitom podpořit růst schopnosti pracovníků samostatně řešit své problémy." (in: L. Dvořák, H. Valenta: Nové trendy v poradenství)

14 Školy koučování: tzv. NLP … nebo-li neurolingvistické programování. Její autoři - jazykovědec John Grinder a matematik, IT odborník a terapeut Richard Bandler ze Santa Cruz v Kalifornii zjistili, že úspěšní lidé generují podobné (až identické) vzorce chování. Tyto vzorce lze analyzovat a posléze generalizovat na různé oblasti profesního i osobního života. (viz) Tyto vzorce lze analyzovat a posléze generalizovat na různé oblasti profesního i osobního života. (viz)

15 Školy koučování: Systemika … také pochází z ranku psychoterapie a systémové rodinné terapie je systemický přístup. Od 90. let minulého století se rozvíjí i jeho využití v sociální práci a dalších pomáhajících profesích, včetně poradenství pro management a v koučování. Systemický přístup vychází z filosofie radikálního konstruktivismu a z využití jazyka jako prostředku, jímž si každý konstruujeme vlastní realitu našeho života.

16 Školy koučování: Systemika Skutečnost již tak není nezávislá na pozorovateli, nýbrž je jeho konstruktem, za který je ale také plně zodpovědný. Systemický kouč či poradce tak s využitím specifických dovedností vést konstruktivní rozhovor pomáhá klientovi ke změně jeho skutečnosti (jeho světa, problémů, úkolů …) změnou úhlu pohledu, změnou stylu přemýšlení o sobě a o světě, změnou nahlížení (vyprávění) příběhu jeho života (tzv. narativní přístup).

17 Koučování - shrnutí Koučování má dvojí kořeny: 1.Oblast komplexní přípravy vrcholových sportovců, 2.Oblast využití efektivních komunikačních strategií vzešlých z původně psychoterapeutických směrů. Koučování je vědecká metoda aplikované psychologie - je to vysoce sofistikovaný způsob vedení k maximálnímu výkonu.


Stáhnout ppt "Několik obecných úvah o poradenství a koučování Studijní materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google