Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o veřejných zakázkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o veřejných zakázkách"— Transkript prezentace:

1 Zákon o veřejných zakázkách
doc. Ing. Dana Měšťanová,CSc. ČVUT fakulta stavební

2 Úplná novinka Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách 28.11.2013
Poslanecká sněmovna ČR vyjádřila souhlas se zákonným opatřením senátu, kterým se s účinností od mění zákon o veřejných zakázkách. Poslanecká sněmovna většinou 166 poslanců vyjádřila souhlas se zákonným opatřením senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3 Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách 28.11.2013
Odsouhlasením zákonného opatření bylo odvráceno nebezpečí kolapsu veřejného zadávání v ČR. Pokud by postoj byl zamítavý, od by nebylo možné zadat nadlimitní veřejnou zakázku legálním způsobem. Změny obsaženy v novele povedou ke zjednodušení zadávacího procesu a jeho urychlení. Mezi zásadní změny patří především: • zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí • zavedení nového mechanismu, který umožní pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka a • změna limitů pro povinný postup podle ZVZ

4 Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách 28.11.2013
Limity pro povinný postup podle zákona byly oproti původnímu vládnímu návrhu zákonného opatření zvýšeny na základě v senátu uplatněného pozměňovacího návrhu. Od tak budou limity zvýšeny z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč v případě veřejných zakázek na stavební práce. Limity se tak vrátí na úroveň, která platila před , tedy před účinností zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely.

5 Zákon č. 55/2012 Sb. - novela zákona č. 137/2006 Sb
Zákon č. 55/2012 Sb. - novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prezentace zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách seznámení s vybranými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od seznámení s prováděcími vyhláškami MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od vyhlášky se vztahují k otázkám postavení dodavatele v rámci zadávacího řízení vysvětlení: zájemce a uchazeč administrativní, organizační a právní příprava žádosti o účasti, podání nabídky, vlastní účast dodavatele, druhy zadávacího řízení eliminace chyb zadavatelů změny, které úprava přinesla

6 Zákon č. 55/2012 Sb. - novela zákona č. 137/2006 Sb
Zákon č. 55/2012 Sb. - novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnost novely č. 55/2012 Sb. od prováděcí vyhlášky MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinné od vyhlášky se vztahují k otázkám postavení dodavatele v rámci zadávacího řízení vysvětlení: zájemce a uchazeč administrativní, organizační a právní příprava žádosti o účasti, podání nabídky, vlastní účast dodavatele, druhy zadávacího řízení eliminace chyb zadavatelů změny, které úprava přinesla

7 prezentace a výklad Zákona č. 137/2006 Sb.
Nejdříve prezentace a výklad Zákona č. 137/2006 Sb.

8 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. nabyl účinnosti k 1. 7
nahradil v plném rozsahu zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Související předpisy: a/ Prováděcí národní předpisy - uveřejňování vyhlášení v isvzus (formuláře,povinně uveřejňované údaje,…) - elektronická vyhlášení b/ Evropské směrnice 2004/17/ES (sektorová) 2004/18/ES (veřejná klasická) c/ Evropská nařízení (přímo aplikovatelný předpis) především: 2195/2002 (společný slovník CPV) 1564/2005 (standardní formuláře) 761/2001 (EMAS – systém řízení a auditu v OŽP)

9 Zákon o veřejných zakázkách
Výhled modernizace železnic v České republice Má omezit korupci

10 Zdroje financování dopravní infrastruktury – příklad zakázek, které je nutno vypsat jako VZ
Státní fond dopravní infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR Operační program doprava Regionální operační programy

11 Vítěz výběrového řízení
Tendry 2012 Název zakázky Inzerátová cena Vítězná cena Rozdíl v Kč Rozdíl v % Vítěz výběrového řízení Modernizace trati Rokycany – Plzeň 63% OHL ŽS, a.s. * Modernizace trati Tábor – Sudoměřice 59% Rekonstrukce žst. Olomouc 75% RESOLD s.r.o. + OHL ŽS, a.s. + ALPINE Bau CZ s.r.o. * Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 61% EUROVIA CS, a.s. Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice 68% Metrostav a.s. + Subterra a.s. Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2 stavba 84% Elektrizace železnic Praha a.s. + AŽD Praha s.r.o. Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov 65% Viamont DSP a.s. + STRABAG a.s. Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" 60% CELKEM 66%

12 Zadání VZ 1 Nejnižší pořizovací náklady neznamenají nejlevnější řešení. 2 Ekonomická výhodnost nabídky by měla být posuzována v celém životním cyklu. 3 Optimalizace a posouzení Toto je další možnost. pro snímek s přehledem.

13 Pustit na přednášce D Lovosice – Řehlovice zadání zápis Jak se připravuje zákon (důvodová zpráva, usnesení,….)

14 OŘ UŘ ZPŘ JŘSU JŘBU SD uveřejnění v ISVZ a TED uveřejnění v ISVZ a TED
výzva 5 a uveřejnění vhodným způsobem uveřejnění v ISVZ a TED výzva k jednání (1 nebo více) uveřejnění v ISVZ a TED žádost o účast žádost o účast žádost o účast posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace omezení počtu zájemců omezení počtu zájemců omezení počtu zájemců výzva k podání nabídky výzva k podání nabídky soutěžní dialog výběr nejvhodnějšího řešení poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD podání nabídky podání nabídky podání nabídky podání nabídky jednání výzva k podání nabídky kvalifikace se posuzuje až po podání nabídek kvalifikace se posuzuje až po podání nabídek otevření obálek předběžné posouzení a hodnocení podání nabídky poskytnutí ZD podání nabídky jednání o nabídkách

15

16 Získání informací o VZ A: informace o uveřejňovaných VZ
1. – OŘ( otevřené řízení), UŘ (užší řízení), JŘSU (jednací řízení s uveřejněním),SD (soutěžní dialog), DNS, soutěž o návrh, koncesní řízení nové formuláře úřední desky, webové adresy zadavatelů – ZPŘ (zjednodušené podlimitní řízení),VZ malého rozsahu – případně kvalif. či zadávací dokumentace B: další informace o VZ (poradenství) ( komentáře k ZVZ (ASPI), metodiky, zvláštní poradenství

17 Mimo zákona č. 137/2006 Sb. , resp. č. 55/2012 Sb
Mimo zákona č.137/2006 Sb., resp. č. 55/2012 Sb. je oblast veřejného zadávání regulována zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zákony, které vymezují veřejnou zakázku, platí v naší republice již od roku 1994 tyto zákony jsou nástrojem pro rozhodování o využívání veřejných finančních prostředků - tzv, „peněz z otevřené ruky“, jak říkají v Německu - v otevřené  ruce je na peníze vidět: kdo si je bere, za co si je bere peníze za státní zakázky se platí z našich daní zákony jsou důležitým nástrojem pro mnoho zemí světa s tržní ekonomikou v České republice je, jak se ukazuje, obtížné strefit se do systému fungujícího kolem nás a proto máme již od 1. července 2006 třetí verzi zákona o veřejných zakázkách

18 Fáze zadávacího řízení
0 záměr zadání, vyhrazení finančních prostředků 1 základní rozvaha zadavatele, příprava zadávacích podmínek 2 zahájení zadávacího řízení 3 otevírání obálek s nabídkami 4 posouzení nabídek 5 hodnocení nabídek 6 ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy 7 opravné prostředky

19 Nejedná se jen o výstavbu, rekonstrukce,… ale
Veřejné zakázky jsou práce, služby, dodávky financované z veřejných rozpočtů Nejedná se jen o výstavbu, rekonstrukce,… ale i o úklid ulic, sekání veřejné zeleně a další. Na jedné straně se požaduje, aby stavby byly od dodavatelů co nejlevnější, na straně druhé, aby byly na špičkové úrovni. Kde je střední cesta? V této souvislosti můžeme slyšet, že: - zakázky se „vyhrávají“ kamarádům, spřáteleným firmám - klíčovým rozhodujícím argumentem je zejména cena stavby - lze slyšet, že dodavatelé staveb jsou tlačeni do volby jiných (levnějších) materiálů na zhotovení apod.

20 Lze zobecnit, že zakázka „protažená“ veřejnou soutěží zaznamená snížení ceny.
Snížení projektem vypočtené ceny na základě navrženého technického řešení by ale mělo být jen v řádech %. Vyšší snížení je již jistě na úkor budoucí funkčnosti díla. Zákon o veřejných zakázkách předepisuje různé povinnosti s ohledem na velikost zakázky Jedním ze „zázraků“ je rozdělení stavby na funkční celky či prohlášení jednotlivých objektů za samostatné stavby.

21 Důvod přípravy zákona č. 137/2006 Sb.
(před č. 137/2006 byl č. 40/2004 Sb.) Převzetí níže vydaných směrnic Českou republikou do svého vnitrostátního právního řádu: - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů v odvětví vodního hospodářství, energetiky,… (tzv. sektorová směrnice) a - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů zadávání veřejných zakázek na stavební práce (tzv. klasická směrnice)

22 Zákon č. 137/2006 Sb. se dělí na 9 částí a 3 přílohy.
část 1: obecná ustanovení část 2: zadávací řízení část 3: zvláštní postupy v zadávacím řízení část 4: soutěž o návrh část 5: ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele část 6: seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů a zahraniční seznam dodavatelů část 7: společná ustanovení část 8: přechodná a závěrečná ustanovení část 9: účinnost příloha č. 1 a 2: pro kategorii služeb (týká se povinnosti uveřejnění v Úředním věstníku EU) příloha č. 3: pro stavební práce - vymezení pomocí klasifikace NACE (statistická klasifikace ekonomických aktivit v Evropské unii, v ČR je to OKEČ … …. Odvětvová klasifikace ekonomických činností)

23 Zákon rozlišuje 3 kategorie zadavatelů: VEŘEJNÉ DOTOVANÉ SEKTOROVÉ
PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ : SDRUŽENÉ CENTRÁLNÍ

24 veřejný zadavatel (veřzad)
stát (organizační složky státu, ministerstva,…) státní příspěvkové organizace (Czechinvest) municipální subjekty (územní samosprávné celky, kraje, obce, městské části, příspěvkové organizace)

25 dotovaný zadavatel (dotzad)
jedná-li se o zadavatele zadávajícího zakázku dotovanou z více než 50% z veřejných prostředků jde-li o VZ na nadlimitní stavební práce dle přílohy č.3 nebo týkající se veřejněprospěšných budov (zdravotnická zařízení,…) nebo o nadlimitní služby související s takovými stavebními pracemi poznámka: dotovaným zadavatelem není dodavatel, který uzavírá smlouvu s podzhotovitellem (subdodavatelem)

26 sektorový zadavatel (sektorzad)
Vykonává tzv. relevantní činnost (§4 ZVZ) např. činnosti v oblasti energetiky, poštovních služeb,…další

27 Musí se smluvně vymezit.
Dále zákon rozlišuje: sdružené zadavatele: když se pro zadání veřejné zakázky sdruží více zadavatelů. Musí se smluvně vymezit. centrální zadavatele = nově zavedený termín, zadavatel na úrovni ústředního orgánu či kraje. Využívá odborných kapacit a nahrazuje organizace, jež odbornými kapacitami nedisponují.

28 základní zásady zákona :
1. transparentnost 2. rovné zacházení 3. zákaz diskriminace

29 Dělení VZ dle předmětu plnění, druhy VZ (§8 – 11)
A: dodávky x B : služby x C: stavební práce A: dodávky pořízení zboží (koupě, nájem, leasing) - pořízení zboží a umístění (montáž, uvedení do provozu) B: služby negativní vymezení (co není dodávkou ani stav.pracemi) - služba + dodávka (je-li pořizovací hodnota služeb vyšší) - služba + stavební práce (nejsou-li základním účelem a jejich provedení je nezbytné ke splnění služby)

30 C: stavební práce .. provedení stavebních prací ale i vypracování projektové dokumentace (záleží na zadavateli) Zahrnují se sem případy, kdy se obcházel zákon - příklad: smluvně ošetřená kauza ČSÚ 1. stavební práce podle přílohy č.3 ZVZ 2. stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ a související projektová nebo inženýrská činnost 3. zhotovení stavby jako výsledek stavebních nebo montážních prací, případně projektová a inženýrská činnost, schopný jako celek plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci (ZABRÁNĚNÍ UMĚLÉMU DĚLENÍ STAVEB A OBCHÁZENÍ ZVZ) 4. stavební práce shora uvedené + nezbytné dodávky a služby 5. stavební práce pořízené přes službu třetí osoby (zprostředkovatel)

31 Poznámka: je na zadavateli VZ zda stavební práce zadá např.: a) soutěž o návrh (studie) + VZ na projektovou činnost + VZ na stavbu b) VZ na službu (projekt) + VZ na stavbu c) VZ na stavbu (dohromady stavba + projekt), opční právo zákon používá termín „hodnota veřejné zakázky“ ….. místo dosud používaného termínu „cena“

32 Vývoj limitů do roku 2011 včetně Dělení podle výše předpokládané hodnoty(§ 12) nadlimitní x podlimitní x malého rozsahu Nadlimitní VZ - dodávky a služby (posuzování podle pořizovací hodnoty v Kč, bez DPH) 1. dodávky a služby (PŮV., OD , od ,…..) Česká republika, státní příspěvková organizace ,   … Územní samosprávný celek, příspěvkové organizace jím zřízené, jiná práv.osoba ,     … Sektorový zadavatel ,     …

33 Vývoj limitů - Stavební práce – nadlimitní VZ
jednotné pro všechny typy zadavatelů - ekvivalent 5 000 tis. EUR… ve vazbě na reálný kurz. Každé 2 roky aktualizace dle kurzu – např. od je hranice nadlimitních zakázek na stavební práce S OHLEDEM NA KURZ  000 Kč Od do roku 2011 včetně Kč Následně –upravováno každé 2 roky k prvému lednu Kč    

34 Dtto - podlimitní VZ vč. r. 2011
dodávky, služby nad ,- Kč (a vždy méně než limity pro nadlimitní VZ pozn.: podle § 25 lze použít i zjednodušené podlimitní řízení - pokud pořizovací hodnota nepřesáhne ,- Kč 2. stavební práce nad ,- Kč a méně než limit pro nadlimitní VZ, tj Kč

35 Dtto - VZ malého rozsahu (VZMR) vč. r. 2011
1. dodávka, služby do ,- Kč 2. stavební práce do ,- Kč

36 Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách 28.11.2013
Limity pro povinný postup podle zákona byly oproti původnímu vládnímu návrhu zákonného opatření zvýšeny na základě v senátu uplatněného pozměňovacího návrhu. Od tak budou limity zvýšeny z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč v případě veřejných zakázek na stavební práce. Limity se tak vrátí na úroveň, která platila před , tedy před účinností zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely.

37 Nabídka Nabídka představuje dokumenty požadované zákonem a zadavatelem
Nabídka obsahuje m.j.: návrh smlouvy ( následné oboustranné podepsání) prohlášení uchazeče, kde se zavazuje respektovat údaje v předložené nabídce po celou dobu zadávací lhůty kvalifikační doklady Poznámka: a/ dodavatel (uchazeč), který si nevyzvedl zadávací dokumentaci nemůže podat nabídku b/ uchazeč který podal nabídku do soutěže nemůže být současně subdodavatelem jiného uchazeče. Pokud ale sám nepodá nabídku může být naopak subdodavatelem i pro více uchazečů o tuto veřejnou zakázku

38 Zákon vymezuje terminologii:
dodavatel … fyzická či právnická osoba, která může poskytnout plnění veřejné zakázky zájemce … dodavatel, který byl vyzván a nebo podal žádost o účast v užším řízení uchazeč … zájemce, který podal v zadávacím řízení nabídku zadávací podmínky .. zahrnují požadavky zadavatele , závazný postup zadávací lhůta … lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

39 Zadávací řízení je zahájeno:
a/ uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení b/ odesláním výzvy o zahájení

40 Druhy zadávacích řízení:
standardní: otevřené - bez podmínek - zahájeno uveřejněním oznámení k podávání nabídek užší řízení - bez podmínek - je též zahájeno uveřejněním oznámení k podání žádosti a prokázání kvalifikace. - ze zájemců vybere zadavatel předem stanovený počet a ten vyzve k podání nabídky. výjímečně: jednací řízení s uveřejněním - řada podmínek obdoba užšího jednací řízení bez uveřejnění - řada podmínek

41 Další druhy: soutěžní dialog zakázky se složitým předmětem plnění, kde nelze přesně vyspecifikovat technické podmínky - obdoba užšího řízení s výzvou k účasti - v dialogu, hledá se jedno nebo více řešení, po nalezení jsou účastníci vyzváni k podání nabídky na vybrané řešení zjednodušené podlimitní řízení: pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH - namísto uveřejnění vyzývá zadavatel nejméně 5 dodavatelů vč. zviditelnění oznámení vhodným způsobem (internet, úřední deska,…)

42 Podrobný popis průběhu podle typů řízení
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Lhůta pro podávání nabídek (u nadlim.VZ 52, u podlim. VZ 22) Oznámení otevřeného řízení Poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění (datum nejpozději 12 dnů před koncem lhůty) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ( nejpozději do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta (od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) Podání nabídek Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek, posouzení kvalifikace Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

43 UŽŠÍ ŘÍZENÍ Základní lhůta pro podání žádosti o účast (nadlim.VZ 37, podlim.VZ 15) Oznámení užšího řízení Podání písemné žádosti o účast v UŘ společně s prokázáním kvalifikačních předpokladů Posouzení kvalifikace – lhůta není zákonem stanovena, provádí spec. komise Vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných zájemců Podání nabídek Výzva k podání nabídek vybraným zájemcům (nadlim.VZ 40, podlim.VZ 15) Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů před koncem lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta (od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty) Podání nabídek a jmenování komise pro otevírání a hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

44 Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)
Lhůta pro podání žádosti (nadlim. 37, podlim. 15) Oznámení JŘSU Podání písemné žádosti o účast v JŘSU vč. prokázání splnění kvalifikace Posouzení kvalifikace – není stanovena lhůta Posouzení kvalifikace zadavatelem, spec. komise Vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných Lhůta pro podání nabídek – není stanovena Výzva pro podání nabídek vybraným zájemcům Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům Prohlídka místa plnění (do 12 dnů od konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta – od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání, předběžné hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Předběžné vyhodnocení nabídek OMEZENÍ POČTU UCHAZEČU PRO ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ Písemná pozvánka zadavatele k prvnímu jednání o nabídkách Jednání o nabídkách - aspekty, fáze jednání, vyhodnocení , protokol Doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení uchazečům Vybraný uchazeč doručí upravený návrh smlouvy Uzavření smlouvy

45 Jednací řízení bez uveřejnění
Písemná výzva zadavatele k jednání Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou, předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů od konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Jednání s vyzvanými zájemci Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání Otevírání obálek s nabídkami Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

46 Zjednodušené podlimitní řízení
Lhůta pro podání nabídek (podl.VZ 15) Výzva k podání nabídek nejméně 5 zájemcům a uveřejnění Poskytnutí zadávací dokumentace do 2 dnů od písemné žádosti Prohlídka místa plnění (do 5 dnů před konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 5 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 3 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání Otevírání obálek s nabídkami Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

47 Soutěžní dialog (SD) Lhůta pro podání nabídek (nadlim. VZ 37, podl. VZ 15) Oznámení SD Podání písemné žádosti o účast v SD a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Posouzení kvalifikace zadavatelem (komise), vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných Lhůta pro dialog není dána ! Výzva vybraným zájemcům (jen kvalifikovaným) k účasti v SD … min 3 Jednání (dialog) s vyzvanými zájemci – zásady, důvěrnost, fáze Vybrání jednoho či více vhodných řešení, vyplacení soutěžní ceny Výzva k podání nabídek VŠEM ZÁJEMCUM Z DIALOGU Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou, předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů před konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání a pro hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

48 Lhůty podle typů řízení
Otevřené řízení lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ____________________________________________________________________ Podání nabídek min min. 22 Předběžné oznámení (min. 52 dnů, nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení) min X (nelze-li i 22) Oznámení odesláno elektronickými prostředky 7 X Neomezený dálkový přístup K ZD od uveřejnění

49 Lhůty podle typů řízení
Užší řízení lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ______________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast 37 (výjimka 15) 15 (výjimka 10) Oznámení odesláno el. prostř. 7 nezkrácené (při 37) 5 zkrácené (při 15) Podání nabídek min. 40 (výj.10) min. 15 (výj.7) Předběžné oznámení (min. 52 dnů, nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení) min X (nelze-li i 22) Oznámení odesláno elektronickými prostředky 7 X Neomezený dálkový přístup k ZD od uveřejnění

50 Lhůty podle typů řízení
Jednací řízení s uveřejněním lhůty nadlim.VZ podlim.VZ _______________________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast (výjimka 15) 15 (výjimka 10) Oznámení odesláno el. prostř. 7 nezkrácené (při 37) x 5 zkrácené (při 15) Podání nabídek není stanoveno ! není stanoveno, musí být uvedeno ve musí výzvě být uvedeno ve výzvě Možné zkrácení není přípustné !!!

51 Lhůty podle typů řízení
Jednací řízení bez uveřejnění lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ________________________________________ Zákon lhůtu nestanovuje ! Lhůta bude stanovena zadavatelem ve výzvě !

52 Lhůty podle typů řízení
Zjednodušené podlimitní lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ________________________________________________________ Pro podání nabídky (výjimka 7) zkrácení není přípustné !!!

53 Lhůty podle typů řízení
Soutěžní dialog lhůty nadlim.VZ podlim.VZ _______________________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast min. 37 min. 15 Oznámení odesláno el. prostř x Pro podání nabídky není stanoveno není stanoveno zákonem, zákonem, musí být musí být ve výzvě ve výzvě

54 Zadávání částí Zadavatel nesmí účelově rozdělit předmět VZ (pod limity) a/ VZ rozdělená na části PH se rovná součtu PH všech částí b/ připouští-li to povaha předmětu, lze rozdělit (např. regionální důvody, věcné hledisko,…) c/ rozdělení je předem potřeba uvést v Oznámení o zakázce a uvést předmět částí d/ v Oznámení je nutno uvést, zda lze podávat nabídky jen na jednu část, více či všechny

55 Obsah zadávací dokumentace
Soubor informací, které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnosti, aby bylo možno zpracovat nabídku. Náležitosti min. rozsahu: obchodní podmínky (smlouva) technické podmínky klasifikace zboží, služeb a stavebních prací požadavky na zpracování nabídkové ceny, způsob zpracování ceny minimální požadavky na varianty nabídek platební podmínky (vč. podmínek pro příp. překročení ceny) způsob hodnocení nabídek podmínky a požadavky na zpracování nabídky požadavky na identifikaci subdodavatelů a části jejich plnění VZ

56 Další náležitosti u zadávací dokumentace na stavební práce:
- projektová dokumentace stavby - soupis stavebních prací dodávek a služeb  - výkaz výměr pozn.: a/ nově zákon výslovně umožňuje variantu, kdy součástí veřejné zakázky je i projektová činnost b/ nově je připuštěno i subdodavatelské zajištění zakázky, mohou se k tomu ale stanovit regule Možná omezení, jež lze uvést v rámci zadávací dokumentace: a/ v ZD lze omezit rozsah subdodávek (stanovit podíl plnění uchazeče na zakázce) b/ ZD lze poskytnout i dálkovým přístupem c/ vymezení technických podmínek záleží na zadavateli d/ je nárok na uplatnění požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí ZD (balné, poštovné reprografické práce,…)

57 V Z č. 137/2006 Sb. …. požadavek na Technické kvalifikační předpoklady
- seznam stavebních prací za posledních 5 let - osvědčení ISO - seznam techniků a technických útvarů - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - opatření v oblasti řízení ochrany životního prostředí - přehled průměrného počtu zaměstnanců

58 V Z č. 137/2006 Sb. …. požadavek na Způsob prokazování kvalifikace
Kvalifikaci lze prokázat prostřednictvím subdodavatele Nutno předložit smlouvu se závazkem subdodavatele, rozsah prokázané kvalifikace subdodavatele Společná nabídka - každý sám prokazuje za své plnění - všichni společně prokazují pro ostatní části kvalifikace - i u společné nabídky lze využít prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů - s kvalifikačními doklady předkládají vzájemnou smlouvu Zahraniční dodavatel - předkládá kvalifikaci podle právního systému jeho země - pokud se tam doklad nevydává, doloží čestné prohlášení - taktéž doloží čestné prohlášení, když v jeho zemi není povinnost stanovena Profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z OŘ - doklad o oprávnění k podnikání - doklad profesní komory či organizace - doklad o odborné způsobilosti Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva Poslední zpracovanou rozvahu Údaj o celkovém obratu Jakékoliv další doklady

59 Kvalifikace – v novele č. 55/2012 Sb. pouze čestným prohlášením
Je to způsobilost dodavatele pro plnění VZ Velmi často je důvodem vyloučení uchazeče právě kvalifikace Formulování požadavku na kvalifikaci bývá nesrozumitelné (doporučuje se uplatnit dotaz na zadavatele) Kvalifikace: a/ základní kvalifikační předpoklady b/ profesní kvalifikační předpoklady c/ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady d/ technické kvalifikační předpoklady Stanovení v oznámení (rozsah, doklady, způsob prokázání,…) Veřzad – je povinen prokázání splnění kvalifikace požadovat v : OŘ,DNS,UŘ,JŘSU,SD,ZPŘ + jsou jisté výjimky Sektorzad – je oprávněn z hlediska kvalifikace požadovat COKOLIV - je povinen požadovat kvalifikaci v UŘ a JŘSU - je oprávněn požadovat v OŘ a JŘBU - nesmí požadovat v některých případech JŘBU

60 A: rámcová smlouva s jedním dodavatelem
B: rámcová smlouva s více dodavateli - min. 3, lze ale i uvést max. počet - jen jedna rámcová smlouva - v zadávacích podmínkách musí být uveden text návrhu RS - nutno uvést dobu trvání (max. 4 roky) FÁZE I: zadání RS (nejedná se ještě o definitivní konkrétní plnění , formulování rámce) FÁZE II: zadávání jednotlivých VZ na základě RS - sektorový zadavatel § 23 - veřejný zadavatel § 92 a/ smlouva s jedním dodavatelem - objednávka plnění - výzva k podání nabídky a nabídka b/ smlouva s více dodavateli - minitendr mezi účastníky RS vč. podání nabídek podle požadavků veřejného zadavatele pozn: není nutno ustanovovat žádnou komisi (§ 92) - zadavatel nesmí požadovat prokázání kvalifikace - dodavatelé z RS nesmějí podávat společnou nabídku, podávat nabídku s jinou osobou, ani být vzájemně subdodavateli

61 Opční právo Právo zadavatele na další dodávky a služby nebo stavební práce Jde o právo ale ne o povinnost Je nutno ho vymezit již v zadávacích podmínkách „primární“ VZ Při zadání „primární“ VZ musí zadavatel: - zahrnout PH opčního plnění do celkové PH (PH prim. + PH opce) - předběžně stanovit dobu využití opčního práva - vymezit základní předmět opčního práva Při zadání „primární“ VZ se v nabídce neuvádí nabídková cena opčního plnění Výhoda OP: - možnost zadání VZ na opční plnění do 3 let od uzavření smlouvy (zadavatel rozhodne, zda využije opčního práva vůči dodavateli, se kterým má uzavřenou smlouvu) strany se nemusí dohodnout v JŘBU (jedn. říz. bez uveřejnění) a/ využije OP … dohoda o podmínkách b/ nevyužije OP … nebude se opční plnění vůbec zadávat nevýhody OP: nemožnost využití JŘBU na zadání dodávek (sektorový zadavatel, ani na služby)

62 Výklad novely Zákon o veřejných zakázkách po novele č. 55/20 12 Sb
Výklad novely Zákon o veřejných zakázkách po novele č. 55/20 12 Sb.platné od Novela č. 55/2012 Sb., která začala platit od 1. dubna 2012., přinesla do zákona o veřejných zakázkách 190 změn Zákonem č. 55/2012 Sb. („novela“) ze dne 31. ledna 2012 se mění zákon 137/2006 Sb., s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

63 Novela zákona o veřejných zakázkách - účinnost k 1. dubnu 2012
Mezi nejvýznamnější změny patří snížení finančních limitů na polovinu, zásadní rozšíření definice dotovaného zadavatele, zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zavedení tzv. významných veřejných zakázek, nutnost odůvodnění zakázek, zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných ministerstvem uveřejňování textu uzavřených smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny za zakázku uveřejňování seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou zadavatelé jsou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla být hodnocena pouze jedna nabídka.

64 Novela – změny shrnutí Novela je vyústěním snahy o naplnění protikorupční části vládního programu. Účelem je omezit prostor pro korupci, diskriminaci a netransparentnost. Cíl novely - přinést ekonomický efekt a významnější úspory veřejných prostředků. Novela přinesla řadu změn a praxe ukazuje reálné dopady. Významná změna - zadavatelé jsou povinni zrušit zadávací řízení, pokud je hodnocena pouze jedna nabídka (bez ohledu na to, zda by vybraná nabídka je objektivně ekonomicky výhodná či nikoli). Snížení limitů a rozšíření definice dotovaného zadavatele přineslo určitě nárůst zakázek, které spadají pod režim zadávání dle zákona.

65 Výrazné změny Pro menší zadavatele změna znamená vyšší administrativní zátěž a náklady na organizaci veřejných zakázek. Hrozí zahlcení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže přezkumem méně významných zakázek. Další výrazné změny - zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou nahrazeny čestným prohlášením uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Zrušení možnosti pro zadavatele požadovat po uchazečích certifikáty řízení jakosti. Otevření možností pro účast menších firem, které dříve byly diskriminovány jako „ti slabší či méně zkušení“.

66 Změny Pokud plnění zakázky vyžaduje stabilního a finančně silného dodavatele, je třeba správně nastavit zadání, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek a výběr té ekonomicky skutečně nejvýhodnější z nich, nejen s ohledem na nejnižší cenu. Další změnou je povinnost uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele. Veřejní zadavatelé uveřejní na profilu smlouvu do 15 dnů od jejího uzavření. Tato povinnost se nevztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou do Kč a na smlouvy obsahující utajované informace.

67 Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty VZ
Odůvodnění společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty u státních zakázek schvaluje dle zákona vláda po oponentním vyjádření zpracovaném MMR, u krajských a obecních zakázek příslušné zastupitelstvo. Povinnost ekonomického odůvodnění lze vnímat každopádně pozitivně, ačkoli v praxi může představovat pro zadavatele nelehký úkol. Odpovídá však zcela principům řádného hospodaření, ze kterých standardně plyne potřeba předchozí analýzy potřeb zadavatele a možností trhu. Na schvalujících orgánech je, aby tento institut plnil svůj skutečný účel, a nepředstavoval jen procesní zdržení. U ostatních „nevýznamných“ veřejných zakázek jsou zadavatelé povinni uveřejnit odůvodnění ve výše vymezeném rozsahu na svém profilu.

68 Hlavní změny limitů v zákoně o veřejných zakázkách
Dříve Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu: dodávky – 2 mil. Kč služby – 2 mil. Kč stavební práce – 6 mil. Kč Změny od dodávky – 1 mil. Kč služby – 1 mil. Kč stavební práce – 3 mil. Kč (od mil. Kč)

69 Opakovaně upozorňuji na novinku: Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách Limity pro povinný postup podle zákona byly oproti původnímu vládnímu návrhu zákonného opatření zvýšeny na základě v senátu uplatněného pozměňovacího návrhu. Od tak budou limity zvýšeny z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč v případě veřejných zakázek na stavební práce. Limity se tak vrátí na úroveň, která platila před , tedy před účinností zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely.

70 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - změny
Nahrazení čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Zrušení požadování po dodavatelích předložení certifikátů ISO a EMAS Čestná prohlášení o významných službách Namísto osvědčení o poskytovaných službách možnost prokázat poskytnutí služby předložením smlouvy a dokladem o realizaci. Prokazování majetkové struktury dodavatele – seznam akcionářů Prokazování majetkové struktury i u subdodavatelů – seznam akcionářů Možnost omezovat počet zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu Možnost omezování počtu zachována jen pro případy zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, v užším řízení i pro sektorového zadavatele. V ostatních případech možnost omezování počtu zájemců zrušena. Zavedení institutu významné veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

71 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Možnost omezovat počet zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu Možnost omezování počtu zachována jen pro případy zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, v užším řízení i pro sektorového zadavatele. V ostatních případech možnost omezování počtu zájemců zrušena. Zavedení institutu významné veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

72 Zavedení seznamu hodnotitelů a osob se zvláštní způsobilostí
Zavedení povinnosti zrušit veřejnou zakázku, pokud zadavateli zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Uveřejnění oznámení o zadání zakázky Zveřejnění smlouvy, výše uhrazené odměny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele Možnost předběžného oznámení veřejného zadavatele Povinné předběžné oznámení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele minimálně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení Možnosti zkracování lhůt v zadávacím řízení při splnění zákonných podmínek Možnost zkrátit lhůty ponechána jen sektorovému zadavateli

73 Změny Součástí zveřejňovaných informací je seznam subdodavatelů, který jsou dodavatelé povinni zadavateli předložit do 60 dnů ode dne splnění smlouvy. V tomto seznamu musí být uvedeni všichni subdodavatelé, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradí více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové hodnoty zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, jsou přílohou seznamu subdodavatelů rovněž seznamy vlastníků akcií s podílem vyšším než 10 %.

74 Institut tzv. významné veřejné zakázky
Zcela nový pojem Kritériem významnosti je předpokládaná hodnota (zakázky nad 300 mil., v případě ústředních orgánů státní správy a jím podřízených složek, 50 mil. Kč v případě krajů, Hl. města Prahy a obcí). Hodnotící komise musí mít minimálně 9 členů, z toho 1 člen je z tzv. seznamu hodnotitelů vedeného ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnotitel může podat ÚOHS podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, v níž byl navržen za člena či náhradníka komise, pokud shledá nepravosti v zadávacím řízení. Podmínkou pro zahájení zadávacího řízení na významnou zakázku je schválení odůvodnění zakázky (tj. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele).

75 Odůvodnění stanovení předpokl. hodnoty VZ
Odůvodnění vč. předpokládané hodnoty u státních zakázek schvaluje vláda po oponentním vyjádření zpracovaném MMR, u krajských a obecních zakázek příslušné zastupitelstvo. Povinnost ekonomického odůvodnění lze vnímat pozitivně, v praxi to představuje pro zadavatele nelehký úkol. Odpovídá však zcela principům řádného hospodaření. Na schvalujících orgánech je, aby tento institut plnil svůj skutečný účel, a nepředstavoval jen procesní zdržení. U ostatních „nevýznamných“ veřejných zakázek jsou zadavatelé povinni uveřejnit odůvodnění ve výše vymezeném rozsahu na svém profilu.

76 Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek
Kontrola – např. zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou Hodnocení nabídek – již není předepsána jednotná metoda hodnocení, v zadávací dokumentaci musí být hodnotící kriteria uvedena Je-li více kriterií musí být uvedena jejich váha (součet vah 100) Hodnotící komise – ustanovuje VEŘZAD v OŘ, UŘ, SD, ZPŘ (Zjedn. podl.říz.) a v JŘSU (Jedn. říz.s uveř.) Posuzování – aby se nejednalo o nepřijatelnou nabídku, aby nebyly nejasnosti v nabídce, aby nebyla mimořádně nízká cena

77 Vyhlášky platné od Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

78 Absence vyhlášek působila v praxi problémy
Zadavatelé nevěděli, jakým způsobem plnit povinnosti stanovené v zákoně. Důležitá je zejména vyhláška stanovující pravidla pro odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Zákon totiž nově stanovil zadavatelům povinnost odůvodnit účelnost veřejné zakázky, pravidla pro odůvodnění však teprve nyní přináší výše zmíněná vyhláška. Všechny tři vyhlášky vstoupily v účinnost 1. září 2012, tj. o půl roku později, než zákon..

79 Opravné prostředky Námitky – nadlim. i podlim. zakázky- lhůta pro podání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení či o rozhodnutí o neúspěchu ve veřejné soutěži, taktéž 15 dnů ode dne , kdy se subjekt dozvěděl o porušení zákona Návrh na přezkum – do 10 dnů po obdržení sdělení o nevyhovění námitkám, skládá se kauce ve výši 1% z nabídkové ceny, min. však 50 000,-Kč, max. 2 mil. Kč. Výsledek: nápravné opatření (zrušení,…) Žaloba ve správním soudnictví Sankce: správní delikt zadavatele, uložení pokuty, zrušení platnosti smlouvy,… Nejčastěji jsou nedostatky, které mají za následek opravné prostředky: - chyby v zadávacích podmínkách - chyby ve zprávě o posouzení a hodnocení - zpochybněné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

80 Ukázka dílčí novely zákona: Novinky v zadávání veřejných zakázek po 1
Od účinnost novely zákona 137/2006Sb. ZVZ Účinnost změn vyplývající ze změn z novelizací v roce 2009 Platnost nově stanovených limitů pro nadlimitní VZ Tzv. „malá novela“ 417/2009Sb a/ posouzení kvalifikace b/ zrušení prohlášení o vázanosti nabídkou c/ možnost čtení nabídkových cen d/ nemožnost přezkumu VZ malého rozsahu ÚHOS e/ rejstřík osob se zákazem plneění VZ (blacklist) Zákaz plnění smlouvy Nová lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám

81 Novinky po 1. 1. 2011- ukázka formy ZÁKON č. 423/2010 Sb. ze dne 7
Novinky po ukázka formy ZÁKON č.423/2010 Sb. ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto: 1. V § 53 odst. 1 písmeno k) zní: "k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a". 2. V § 53 odst. 1 písmeno l) zní: který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.". 3. V § 53 odst. 1 se písmeno m) zrušuje V § 125 odst. 2 se za slova "podle § 53 odst. 1" vkládají slova "písm. a) až j)" V § 127 odst. 1 písm. a) se za slova "podle § 53 odst. 1" vkládají slova "písm. a) až j)" V § 133 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)." V § 138 odst. 1 se za slova "v plném rozsahu" vkládají slova "vyjma prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)". Čl. II Přechodná ustanovení 1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


Stáhnout ppt "Zákon o veřejných zakázkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google