Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zbožíznalství Rozdílové zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zbožíznalství Rozdílové zkoušky."— Transkript prezentace:

1 Zbožíznalství Rozdílové zkoušky

2 I. EKOLOGIE Jádro buňky Chloroplasty se vyskytují
Zajišťuje styk buňky s prostředím Řídí životní úkony buňky a je nositelem dědičné paměti Probíhá zde buněčné dýchání, tj.uvolňování energie Chloroplasty se vyskytují U živočišných buněk V jednobuněčných organismech V rostlinných buňkách V jádře jsou některé pentlicovité útvary zvané chromozómy, které jsou složeny z Nukleových kyselin Vody a kyslíku Enzymů

3 I. EKOLOGIE Buněčný metabolismus je
Štěpení molekul organických látek Štěpení mitochondrií Látková přeměna (látek a energie) Do abiotických podmínek života patří Predátoři a paraziti Přírodní společenstva Sluneční záření Emise jsou Látky vypouštěné do ovzduší Látky dopadající na zem Zamoření ovzduší radioaktivními látkami

4 EKOLOGIE Imise Živou hmotu ekosystému představují
Je hnací plyn z aerosolových obalů Jsou látky dopadající přímo nebo vodními srážkami na zem Je omezení vypouštění škodlivých látek do ovzduší Živou hmotu ekosystému představují Producenti, kunzumenti, dekompozitoři Rozkladači, paraziti, predátoři Přírodní a kulturní společenstva Oxid siřičitý, který znečišťuje ovzduší vzniká Spalováním hnědého uhlí Zplyňováním plynných paliv Výfukových plynů automobilů

5 I. EKOLOGIE II. BIOLOGIE ČLOVĚKA
Ohrožené druhy rostlin a živočichů nalezneme zaznamenané v knize Genofond Červené knize (seznamech) Knize chráněné krajinné oblasti II. BIOLOGIE ČLOVĚKA Švy mezi lebečními kostmi jsou spojeny Vazivem Chrupavkou okosticí

6 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA Svaly, které můžeme ovlivňovat vědomě
Hladké svaly Srdeční sval Příčně pruhované svaly (kosterní) Červené krvinky – erytrocyty Chrání organismus při infekcích Přenášejí kyslík v krvi Působí při zástavě krvácení Buňky jsou vřetenovitého tvaru a jsou aktivovány prostřednictvím nervů Má příčné pruhování a buňky nejsou aktivovány prostřednictvím nervů Je antagonistický sval (párový sval – činnost dvou proti sobě působících svalů)

7 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA Kostra hrudníku má
Dvanáct párů žeber Třináct párů žeber Čtrnáct párů žeber (dýchací soustava) k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a buňkami dochází při Vnějším dýchání Vnitřním dýchání Velkém tělním oběhu Hlavním místem trávení a vstřebávání látek do krve a mízy je Žaludek Tenké střevo Tlusté střevo

8 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA Krevní destičky – trombocyty
Chrání organismus při nádorových a jiných onemocněních Přenášejí kyslík v krvi Působí při zástavě krvácení Do trávicí soustavy patří ústní dutina Chrup dospělého člověka – 32 zubů, mléčný chrup 20 zubů Chrup dospělého člověka – 32 zubů, mléčný chrup 18 zubů Chrup dospělého člověka – 30 zubů, mléčný chrup 20 zubů Spojení organismu s prostředím Můžeme většinou ovlivňovat vůlí Nemůžeme ovlivňovat vůlí (je řízeno autonomními nervy) Nemůžeme ovlivňovat vůlí (je řízeno vegetativními nervy)

9 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ
Užitná hodnota zboží je vyjádřena Cenou zboží Vlastnostmi zboží - jak kryjí naše potřeby Spotřebou zboží Ukazatele jakosti zboží jsou Měřitelné vlastnosti zboží Subjektivní metody zboží Neměřitelné vlastnosti zboží Světová úroveň jakosti Výrobky odpovídají národním normám Výrobky odpovídají mezinárodním normám Výrobky předčí svými užitnými vlastnosti ostatní výrobky vyráběné ve světě

10 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ
Typizace (metoda technické normalizace) je Popis vlastností výrobku Sjednocení nejdůležitějších znaků Naprosté sjednocení Předmětové normy Předepisují základní vlastnosti výrobků, jsou nejrozšířenější Vymezují a sjednocují názvy, jednotky Stanovují způsob práce Certifikaci výrobků provádí Národní spotřebitelská organizace Česká obchodní inspekce řízená ministerstvem průmyslu Akreditovaná zkušebna (typovou zkouškou)

11 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ
Zboží na trhu je neprodejné Bez schválení (státní zkušebnou) nebo certifikace Bez testování zboží a zveřejněného zbožíznaleckého posudku Bez sortimentního označení a čárkového kódu Průmyslový vzor představuje Řešení technického problému, které se projevuje novým nebo vyšším účinkem Řešení konkrétního technického problému organizace, které přináší společenský prospěch Je to např. tvar, střih oděvu, barva apod. Co značí čísla čárkového kódu EAN 13 První tři čísla – stát další 4 čísla – výrobce dalších pět míst – označení výrobku Poslední jedno číslo znamená – kontrolní znak stát výrobce označení výrobku kontrolní znak

12 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ
Do chemických vlivů zařazujeme Tvrdé hrudky v moučkovém cukru Zdeformování gramofonové desky ve výkladní skříni obchodu Zčernání stříbrného povrchu brože IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY Úprava nerostných surovin se provádí Tříděním, zdrobňováním, rozdružováním Frézováním, broušením, drcením Přesíváním, mletím, drcením

13 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY
Tvrdost vody způsobuje obsah Organických látek ve vodě Dusičnanů a těžkých kovů ve vodě Vápenatých a hořečnatých usazenin Obsah dusičnanů ve vodě způsobuje Vodní kámen (zanášení trubek průmyslových topenišť) Kyselou reakci vody (pH 7 k 0) Zhoršený přenos kyslíku krví (nebezpečné pro kojence) Antracitové uhlí je Nejstarší černé uhlí Nejmladší hnědé uhlí Lesklé smolné uhlí

14 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY
Bioplyn vzniká Bakteriálním rozpadem organických kalů v kanalizačních čistírnách Karbonizací – žíháním černého uhlí bez přístupu vzduchu Zplyňováním paliv – přeměna veškeré hořlavé hmoty na topný plyn tak, že vysokou vrstvu rozžhaveného paliva proháníme vzduchem, vodní parou nebo jejich směsí s kyslíkem Bezolovnatý benzín se označuje Speciál – 90 (oranžový) Super – 96 (zelený) Natural – 95 (čirý) Jakou životnost mají tepelné elektrárny Asi 100 let Asi 70 let Asi 40 let

15 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY
Vyhořelé palivo z jaderné elektrárny se uchovává Tři roky v bazénu vyhořelého paliva vedle reaktoru, dále let v meziskladu vyhořelého paliva a dalších 300 let ve speciálních úložištích 40-60 let ve speciálně vybudovaných úložištích let ve speciálně vybudovaných úložištích K výrobě železa používáme Magnetovec, krevel, hnědel chamosit Ocel, olovo, nikl Zinek, krevel, nikl, měď Převody Slouží ke spojování dvou hřídelí Řídí rychlost otáčivého pohybu z jednoho hřídele na druhý Řídí rychlost strojů a jejich zastavení

16 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY
Draselno-vápenaté sklo (český křišťál) je směs Sklářský písek + potaš + vápenec Sklářský písek + soda + vápenec Sklářský písek + potaš + oxid olova Do kyselých sklotvorných surovin zařazujeme Střepy, horniny (zlepšují vlastnosti skloviny) Taviva a stabilizátory Sklářský písek, oxid boritý (mají sklotvorný význam) Barvící látky, které způsobují modré zabarvení skloviny Oxid měďnatý Oxid železa Oxid kobaltu

17 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY
Ploché sklo se vyrábí Strojním foukáním Tažením, litím, válcováním Ručním foukáním a tažením Do zušlechťovacích procesů skla zařazujeme Plavení a tvrzení skla Broušení a rytí skla Vrstvení skla s plasty Do jemné keramiky zařazujeme Laboratorní a zdravotnickou keramiku Cihlářské zboží Žáruvzdorné zboží

18 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY
Duté, tvarově složité předměty (sošky) porcelánu se vytvářejí Na hrnčířském kruhu Výtlačnými lisy Litím do sádrových forem Šamotové výrobky se používají K vyzdívkám topenišť, keramických a sklářských pecí K vyzdívání komínů Na stropní tvarovky Maltoviny vzdušné (tvrdnou i tuhnou na vzduchu) Je vápno a sádra Cementy Portlandský cement

19 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY
Maltoviny hydraulické (po zatuhnutí na vzduchu potřebují k tvrdnutí vodu a jsou v ní stálé) Cementy a hydraulické vápno Sádra Železobeton


Stáhnout ppt "Zbožíznalství Rozdílové zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google