Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK"— Transkript prezentace:

1 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Výukový modul TWS_03b Ing. Pavel Chmiel, Ph.D UNIV 2 - KRAJE

2 Osnova výukového modulu TWS_03b
Kaskádové styly (CSS) Vazba CSS na (X)HTML dokument Syntaxe CSS Barva a délkové jednotky v CSS Formátování obsahu a struktury (X)HTML dokumentu

3 KASKÁDOVÉ STYLY (CSS)

4 Úvod do kaskádových stylů
Kaskádové styly z anglického Cascading Style Sheets (zkratka CSS) Stylový předpis (jazyk), který se používá pro jednotné formátování a pozicování obsahu a struktury webové stránky, vytvořené pomocí značek (resp. elementů) jazyka (X)HTML. Hlavním smyslem CSS je umožnit tvůrcům oddělit vzhled dokumentu webové stránky od jeho struktury a obsahu. Nahrazuje zastaralé formátovací značky (elementy) jazyka HTML, které nepopisují obsah ani strukturu dokumentu.

5 Výhody použití kaskádových stylů
Nabízí daleko širší možnosti změny vzhledu webové stránky, než formátovací značky jazyka HTML, Odděluje formátování od struktury a obsahu webové stránky, Určuje jednotný vzhled pro všechny dokumenty webové prezentace (např. všechny nadpisy první úrovně červeně), Snadná změna vzhledu pro celý web na jednom místě, Standardy CSS 1, CSS 2 a CSS 2.1 podporují všechny současné používané prohlížeče webových stránek.

6 Validátor kaskádových stylů
CSS validátor slouží k nalezení chyb a nestandardních definic podle příslušné specifikace CSS. URL adresa CSS validátoru (česky): jigsaw.w3.org/css-validator popřípadě validator.w3.org a kliknout na odkaz CSS. zadáme absolutní adresu stránek

7 Vazba na (X)HTML dokument
Existují tři způsoby, jak připojit stylový předpis k (X)HTML dokumentu: Zápis stylového předpisu přímo v (X)HTML elementu. Vložit předpis přímo do hlavičky konkrétní webové stránky. Definice stylového předpisu v externím souboru.

8 Vazba na (X)HTML dokument
Zápis stylového předpisu přímo v (X)HTML elementu Styly lze přiřadit přímo konkrétním (X)HTML elementům. Příklad: <h1 style="font-size: 150%">Hlavní nadpis</h1> <p style="color: #f00; text-align: justify">Text odstavce</p> Nevhodné vkládání stylů, ve verzi XHTML 1.1 nepřípustné (nevalidní): - obtížně se udržuje jednotný vzhled webu, - obtížně a zdlouhavě se provádějí změny stylu pro skupinu elementů, - komplikuje orientaci ve zdrojovém kódu webové stránky.

9 Vazba na (X)HTML dokument
Stylový předpis vložen přímo do hlavičky webové stránky <head> <style type="text/css"> body { font-family: Arial, sans-serif; background: #fff url("main-back.jpg") repeat-x; } p { color: #333; text-align: justify; line-height: 2.5em; } </style> </head> Značka pro hlavičku stránky, zde se dále nachází titulek stránky <title> </title> a META značky.

10 Vazba na (X)HTML dokument
Stylový předpis vložen přímo do hlavičky webové stránky Stylový předpis je platný pouze pro daný dokument (soubor) webové stránky, Obtížně se udržuje jednotný vzhled celé webové prezentace, Zvětšuje celkový objem (velikost) souboru webové stránky, Vhodné pouze tehdy, je-li stylový předpis jedinečný pro konkrétní dokument (soubor) webové stránky.

11 Vazba na (X)HTML dokument
Definice stylového předpisu v externím souboru Stylový předpis je uložen v externím souboru s příponou *.css (např. styly.css). Příklad obsahu souboru se stylovým předpisem: h1 { color: #333; } p { color: #333; text-align: justify; line-height: 2.5em; } #menu-vlevo { width: 190px; float: left; line-height: 2.2em; }

12 Vazba na (X)HTML dokument
Definice stylového předpisu v externím souboru Pro připojení stylového předpisu k webové stránce se používá značka <link /> vložená do hlavičky (mezi <head> a </head>) webové stránky: <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <title>Název stránky</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css" /> </head>

13 Vazba na (X)HTML dokument
Definice stylového předpisu v externím souboru Preferovaný způsob připojení CSS k webové stránce, pro celou webovou prezentaci stačí jediný CSS soubor, jednoduše dosažitelný jednotný vzhled webu, snadná správa a změny, stylový předpis není přímou součástí webové stránky = malá velikost souboru, důsledné oddělení struktury a obsahu od formátování webové stránky.

14 Syntaxe kaskádových stylů
Zápis stylových předpisů přímo v (X)HTML elementu: stylový předpis se zapisuje do atributu style, CSS vlastnost a její hodnota se oddělují dvojtečkou, lze definovat více vlastností pro element, oddělují se středníkem. <p style="color: #f00; text-align: justify">Text odstavce</p> Hodnota CSS vlastnosti CSS vlastnost

15 Syntaxe kaskádových stylů
Zápis stylových předpisů do externího souboru (s příponou *.css): selektor { vlastnost: hodnota; } Selektor určuje, co má být formátováno, Ve složených závorkách { } se nachází vlastnosti a jejich hodnoty, Mezi vlastností (např. text-align) a hodnotou (např. left) je dvojtečka, Je-li CSS vlastností více, oddělují se středníkem: selektor { vlastnost_1: hodnota_1; vlastnost_2: hodnota_2; }

16 HTML element (značka) jako selektor
Ovlivňuje všechny výskyty HTML elementu příslušné webové stránky: html_element { vlastnost: hodnota; } Pro celý (X)HTML dokument bude nastaven font ARIAL, popřípadě obecně bezpatkové písmo: body { font-family: Arial, sans-serif; } Nadpisy první, druhé a třetí úrovně budou obarveny modře (tvorba skupin): h1, h2, h3 { color: #00f; } Všechny odkazy budou tučné a zároveň obarveny zelené: a { font-weight: bold; color: #0f0; }

17 CSS třída jako selektor
Umožňují definovat více stylových předpisů pro jeden (X)HTML element: .nazev_tridy { vlastnost: hodnota; } p.nazev_tridy_1 { vlastnost: hodnota; } p.nazev_tridy_2 { vlastnost_1: hodnota_1; vlastnost_2: hodnota_2; } před název CSS třídy se vždy vkládá tečka, Určitému (X)HTML elementu přiřazujeme styl pomocí atributu class: <p class="nazev_tridy_1">Textový obsah odstavce…</p>

18 CSS třída jako selektor
Příklad: Obsah souboru styly.css p.cervene { color: #f00; font-weight: bold } <head> … obsah hlavičky webové stránky … <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css" /> </head> <body> <p class="cervene">Toto je odstavec ovlivněný stylem CSS třídy.</p> <p>Tento odstavec nebude ovlivněn.</p> </body>

19 CSS třída jako selektor
Stylový předpis formátuje celý text prvního odstavce. Text druhého odstavce nebude ovlivněn.

20 CSS třída jako selektor
Příklad: Obsah souboru styly.css .cervene { color: #f00; } <head> … obsah hlavičky webové stránky … <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css" /> </head> <body> <p>Text v odstavci. <span class="cervene">Toto bude červené.</span> A tento text už zase ne.</p> </body>

21 CSS třída jako selektor
Stylový předpis formátuje vybranou část textu v odstavci pomocí řádkového (X)HTML elementu <span> </span>. Uvnitř řádkového elementu <span> se nesmí nacházet blokové elementy (např. <h1 až 6>, <p>, <div>, <blockquote>, <br>, <hr>) !!!

22 Užitečný tip: Chceme-li jeden (X)HTML element formátovat více způsoby na jedné stránce, použijeme selektor třídy.

23 CSS identifikátor jako selektor
Jsou velmi podobné CSS třídám. Používají se převážně tehdy, pokud se stylový předpis používá na stránce pouze jednou. #nazev_id { vlastnost: hodnota; } p#nazev_id { vlastnost: hodnota; } před název CSS identifikátoru se vždy vkládá mřížka, Určitému (X)HTML elementu přiřazujeme styl pomocí atributu id: <div id="nazev_id">Obsah blokového elementu DIV…</div> Hlavní využití: Tvorba webdesignu pomocí CSS a blokového (X)HTML elementu <div> </div> a formátování blokového obsahu

24 CSS identifikátor jako selektor
Příklad: Obsah souboru styly.css #ramecek { width: 200px; height: 70px; border: 3px #f90 solid; background-color: #ffc; text-align: center; font-size: 23px; } Šířka rámečku v pixelech Výška rámečku v pixelech Hranice: tloušťka, barva, plná čára Pozadí: barva Zarovnání textu: na střed Velikost písma Blokový element DIV použitý v těle webové stránky: <div id="ramecek"><p>Pavel Chmiel</p></div>

25 CSS identifikátor jako selektor
Vytvoří se rámeček s příslušným formátováním: (X)HTML element <div> je blokový, může najednou sdružovat textový, obrázkový obsah a další blokové nebo řádkové elementy.

26 Užitečný tip: CSS identifikátory se využívají převážně pro tvorbu webdesignu pomocí stylů a (X)HTML elementu <div> </div>

27 Barvy v CSS Slouží k obarvení textu, odkazů, pozadí a ohraničení,
Barvy se skládají (míchají) ze tří základních barev (RGB model): R (Red) – červená G (Green) – zelená B (Blue) – modrá - číslo v rozsahu 0 až 255 vyjadřuje intenzitu dané barevné složky. Čím vyšší číslo, tím větší intenzita (vyšší světlost) dané složky. Odstín šedé: všechny složky mají stejnou číselnou hodnotu. Bílá barva: všechny složky nabývají maximální hodnoty 255. Černá barva: všechny složky nabývají minimální hodnoty 0.

28 Zápis barvy v CSS Název barvy (v angličtině) u pojmenovaných barev.
Například: p {color: blue;} zdroj: Kromě názvů základních barev existují i názvy rozšiřujících barevných odstínů, výčet názvů barev lze nalézt například: Tento způsob se v praxi používá nejméně.

29 Zápis barvy v CSS RGB zápis barvy Procentuální vyjádření
Intenzitu každé barvy určujeme procenty 0% (minimální intenzita) až 100% (maximální intenzita). Příklad použití ve stylovém předpisu: p { color: rgb(100%,0%,0%); } #ramecek { border-color: rgb(50%,50%,50%); }

30 Zápis barvy v CSS RGB zápis barvy Desítkové vyjádření
Intenzitu každé barvy určujeme čísly 0 (minimální intenzita) až 255 (maximální intenzita). Příklad použití ve stylovém předpisu: p { color: rgb(255,0,0); } #ramecek { border-color: rgb(128,128,128); }

31 Zápis barvy v CSS RGB zápis barvy
Šestnáctkové vyjádření (hexadecimálně) Čísla 00 až FF (tj. 0-9, A-F), zápis začíná hash-markem (mřížkou) # Příklad použití ve stylovém předpisu: p { color: #ff0000; } #ramecek { border-color: #808080; } Pokud jsou obě číslice odpovídající jedné barevné složce stejné, můžeme použít zkrácený zápis: p { color: #f00; }

32 Výběr odstínů barev v PSPadu
VZORNÍK BAREV Vzorník barev lze zapnout / vypnout (ALT + C): menu NÁSTROJE  položka „Výběr barvy…“. Z rozbalovacího menu lze vybrat rozsah barev. Kód barvy se vloží poklepáním na danou barvu. Vkládá se hexadecimální kód barvy, například: #FF3300

33 Výběr odstínů barev v PSPadu
MÍCHÁNÍ BAREV Nástroj pro míchání barev lze zapnout / vypnout: menu NÁSTROJE  položka „Zobrazit barvu“. Pomocí tří posuvníků (R, G, B) nastavit požadovaný odstín, poté lze číselný kód barvy zkopírovat a vložit do stylu. Lze také kliknout na tlačítko s „šipkou“ za číselným kódem či jménem barvy (pokud existuje), tím se vloží do stylu.

34 Délkové jednotky Určují vertikální a horizontální rozměry objektů na webové stránce. Hodnota se zapisuje číslem s příslušnou jednotkou: - celá čísla (např. 2em, 24px, 120%, atd.) - reálná čísla používají jako oddělovací znak tečku (např. 2.5em) Některé CSS vlastnosti mohou mít i zápornou hodnotu (top: -20px;) Mezi číselnou hodnotou a jednotkou se nedělá mezera: - správně: 24px - nesprávně: 24 px

35 Délkové jednotky – relativní jednoty
Relativní jednotky určují velikost relativně vzhledem k jiné velikosti. Stylové předpisy využívající tyto jednotky se snáze přizpůsobí zobrazovací jednotce. em - velikost 1em odpovídá šířce velkého písmene „M“ ex - velikost 1ex odpovídá výšce malého písmene „x“ Jednotky „em“ a „ex“ závisí na aktuální velikosti písma a použitém fontu. px - velikost 1px (pixel) představuje jeden bod obrazovky (velikost pixelu se liší na růžných zobrazovacích zařízeních). Příklad použití: line-height: 2.5em; font-size: 24px;

36 Délkové jednotky – absolutní jednoty
Absolutní jednotky používáme např. pro tisk (známe velikost papíru). mm - milimetry cm - centimetry in – anglický palec (1inch = 2.54cm) pt – typografický bod (v CSS platí 72pt = 1in) pc – typografická jednotka „pica“ (12pc = 1pt) V praxi se používají (mají dobrou podporu v prohlížečích) zejména pt ve stylových předpisech určených k výstupu na tiskárnu.

37 Délkové jednotky – procenta
Procentuální hodnoty se vždy vztahují k jiné hodnotě. Příklady použití: Výška řádku (line-height) se vztahuje k velikosti písma (font-size). line-height: 150%; znamená, že výška řádku bude větší o 50%, než je velikost fontu (při výšce fontu 10px bude výška řádku 15px). Je-li šířka objektu 50% (width: 50%;), zabere přesně polovinu šířky okna prohlížeče.

38 Délkové jednotky – procenta
CSS: p.sirka50 { width: 50%; } (X)HTML: <p class="sirka50">Lorem ipsum dolor…</p> 50% 100%

39 Užitečný tip: Relativní jednotky  zobrazovací jednotky
Absolutní jednotky  tiskové jednotky

40 Písmo v CSS Font (rodinu) písma nastavujeme pomocí CSS vlastnosti font-family. Hodnotou je název konkrétního fontu písma (např. Arial, Verdana), lze uvést náhradní font pro případ, že původní není v prohlížeči k dispozici. Je možné uvést také obecnou rodinu písma: serif: patkové písmo (např. Times New Roman) sans-serif: bezpatkové písmo (např. Arial, Verdana, Helvetica) monospace: neproporciální písmo (např. Courier, Courier New) cursive: ozdobná kurzíva (např. Comic Sans) fantasy: ozdobné písmo (např. Western) Příklad: body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif }

41 Písmo v CSS DUKTUS (tučnost) PÍSMA
CSS vlastnost font-weight (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: normal, bold (tučné) - Existují i další hodnoty (bolder, lighter, 100, 400, 700, 900), prohlížeče je však neumí správně interpretovat. STYL PÍSMA CSS vlastnost font-style (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: normal, italic (kurzíva), oblique (skloněné písmo)

42 Písmo v CSS VELIKOST PÍSMA
CSS vlastnost font-size (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large Délkové jednotky: %, px, em, ex, pt, nevhodné: mm, cm, in Příklad použití: p.velky { font-size: large; } .pozn { font-size: 12px; } <p class="velky">Velký text</p> <span class="pozn">Poznámka</span>

43 Text v CSS ZAROVNÁNÍ TEXTU
CSS vlastnost text-align (elementy: blokové) Hodnoty: left (vlevo), right (vpravo), center (střed), justify (blok) ODSAZENÍ TEXTU CSS vlastnost text-indent (elementy: blokové) Hodnoty: číselný údaj + relativní délková jednotka (px, em, ex)

44 Text v CSS Příklad použití: CSS
p.textik { text-indent: 50px; text-align: justify; } HTML <p class="textik">Lorem ipsum dolor…</p>

45 Text v CSS MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAKY
CSS vlastnost letter-spacing (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: číselný údaj + relativní délková jednotka (px, em, ex) MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOVY CSS vlastnost word-spacing (elementy: blokové, řádkové)

46 Text v CSS p.mezera-znaky { letter-spacing: 7px; }
<p class="mezera-znaky">Mezi jednotlivými znaky jsou…</p> p.mezera-slova { word-spacing: 30px; } <p class="mezera-slova">Mezi jednotlivými slovy jsou…</p>

47 Text v CSS } 5em } 5em MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI ŘÁDKY
CSS vlastnost line-height (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: číselný údaj + relativní délková jednotka (px, em, ex) p.mezera-radky { line-height: 5em; } <p class="mezera-radky">Lorem ipsum dolor…</p> } 5em } 5em

48 Text v CSS ZAROVNÁNÍ NA VÝŠKU (vertikální zarovnání)
CSS vlastnost vertical-align (elementy: řádkové) Základní hodnoty zarovnání: baseline - na řádek bottom - na spodní okraj (např. buňka tabulky) middle - na střed (např. buňka tabulky) top - na horní okraj (např. buňka tabulky) sub - dolní index super - horní index  číslo % - v procentech výšky řádku (např. 50% nebo -20%)

49 Text v CSS Příklad použití: vertical-align: super vertical-align: sub
.hindex { vertical-align: super; } .dindex { vertical-align: sub; } <p> S<span class="dindex">1</span> = 200m<span class="hindex">2</span> </p>

50 Text v CSS Příklad použití: V definici příslušné buňky tabulky:
vertical-align: top vertical-align: bottom Příklad použití: td.nahore { vertical-align: top; } td.dole { vertical-align: bottom; } V definici příslušné buňky tabulky: <td class="nahore">text1</td> <td class="dole">text2</td>

51 Text v CSS DEKORACE TEXTU
CSS vlastnost text-decoration (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: overline - vodorovná čára nad textem line-through - přeškrtnutý text underline - podtržený text none – text bez dekorace (např. zrušení podtržení u odkazů)

52 Text v CSS Příklad použití: text-decoration: overline
text-decoration: line-through text-decoration: underline text-decoration: none Příklad použití: a.nepodtrzeny { text-decoration: none; } <a href="stranka.htm" class="nepodtrzeny">Tento odkaz není podtržený.</a>

53 Text v CSS DEKORACE TEXTU
CSS vlastnost text-transform (elementy: blokové, řádkové) Hodnoty: capitalize – první písmena slov velká uppercase – všechna písmena velká lowercase – všechna písmena malá none – text bez změny

54 Text v CSS Příklad použití: text-transform: capitalize
text-transform: uppercase text-transform: lowercase Příklad použití: p.velka-pismena { text-transform: uppercase; } <p class="velka-pismena">toto je nějaký text.</a>

55 Hypertextový odkaz v CSS
BARVA ODKAZU Standardně se nenavštívený odkaz v prohlížeči zobrazuje modrý. Barvu odkazu lze změnit stejně jako okolní text CSS vlastností color. DEKORACE ODKAZU Standardně se odkaz zobrazuje podtržený. Je-li potřeba podtržení změnit (např. v menu zrušit), použijeme CSS vlastnost text-decoration. Příklad (červený, nepodtržený odkaz): a.menu { color: #f00; text-decoration: none; }

56 Hypertextový odkaz v CSS
PSEUDOTŘÍDY Slouží k odlišnému definování vlastností hypertextových odkazů: Nenavštívený odkaz: a:link { color: blue; } Navštívený odkaz: a:visited { color: purple; } Odkaz při kliknutí myší: a:active { color: red; } Odkaz pří najetí kurzorem myši: a:hover { text-decoration: none; } Mezi názvem elementu a pseudotřídou je dvojtečka. (a:hover)

57 Odrážky seznamů v CSS NEČÍSLOVANÉ SEZNAMY
CSS vlastnost list-style-type Hodnoty: disc (vyplněné kolečko) circle (prázdné kolečko) square (vyplněný čtvereček) Příklad použití: ul { list-style-type: circle; }

58 Odrážky seznamů v CSS ČÍSLOVANÉ SEZNAMY CSS vlastnost list-style-type
Hodnoty: decimal – arabské číslice (1.) lower-roman – malé římské číslice (i.) upper-roman – velké římské číslice (I.) lower-alpha – malá písmena (a.) upper-alpha – velká písmena (A.) Příklad použití: ol { list-style-type: upper-alpha; } Existují i jiné hodnoty, nejsou však plně podporovány všemi prohlížeči.

59 Odrážky seznamů v CSS OBRÁZKOVÁ ODRÁŽKA CSS vlastnost list-style-image
Hodnotou je odkaz na obrázek představující odrážku. Obrázková odrážka by měla mít výšku úměrnou výšce textu. Příklad použití: ul { list-style-image: url("obrazky/kvetinka.gif"); }

60 Rozměry blokových objektů
Pro určení rozměrů blokových elementů existují CSS vlastnosti: width (šířka) height (výška) Pro určení výšky a šířky lze použít délkové jednotky (především px, %) Lze aplikovat na všechny blokové elementy, např.: blokový element <div>, nadpisy, odstavce, tabulky, atd.

61 Rozměry blokových objektů
Příklad použití: #ramecek { width: 300px; height: 100px; border: 1px solid #f00;} <div id="ramecek">Pokusný text</div> 100px 300px

62 Rozměry blokových objektů
Příklad použití: p.sirka50 { width: 50%; } <p class="sirka50">Lorem ipsum dolor…</p> 50% šířky stránky

63 Rámečky v CSS CSS vlastnost border (elementy: blokové, řádkové)
Určuje všechny vlastnosti rámečku najednou. .ramecek { border: 1px solid #f00; } Vlastnosti rámečku lze definovat také jednotlivě: border-width (šířka rámečku) border-style (styl rámečku) border-color (barva rámečku) .ramecek { border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #f00; } Používáme tehdy, chceme-li určit pouze některé vlastnosti rámečku

64 Rámečky v CSS Hodnoty vlastnosti border-width (šířka rámečku) Šířku rámečku určujeme převážně v pixelech (px) Hodnoty vlastnosti border-style (styl rámečku) none groove dotted ridge dashed inset solid outset double

65 Rámečky v CSS Vlastnosti rámečku lze určit zvlášť pro: levý okraj (left) pravý okraj (right) horní okraj (top) spodní okraj (bottom) Zápis CSS vlastnosti vypadá například takto: border-left: 2px dotted #f00; Zápis pro vybranou CSS vlastnost vypadá například takto: border-left-width: 2px; border-left-style: dotted; border-left-color: #f00; top left right bottom

66 Rámečky v CSS .ramecek { border: 2px dotted #00f; }
<p class="ramecek">Modrý, tečkovaný rámeček šířky 2 pixely.</p> .ram-nahore { border-top: 2px solid #f00; } <p class="ram-nahore">Červený plný horní rám, šířka 2 pixely.</p>

67 Užitečný tip: Rámečky lze aplikovat na všechny objekty, především se používají u blokových: odstavce, tabulky, bloky DIV, nadpisy, atd.

68 Pozadí v CSS CSS vlastnost background (elementy: blokové, řádkové)
Umožňuje vytvořit pozadí stránky nebo (X)HTML elementu: background-color (barva na pozadí) background-image (obrázek na pozadí) backgroud-repeat (opakování obrázku na pozadí) background-position (umístění pozadí)

69 Pozadí v CSS CSS vlastnost background-color Příklad použití: body { background-color: #aaa; } (Barva na pozadí stránky bude světle šedá) Ukázka: p.sedy { background-color: #aaa; } <p class="sedy">Odstavec s šedým pozadím.</p>

70 Pozadí v CSS CSS vlastnost background-image Příklad použití: .pozadi-obr { background-image: url("motyl.gif"); height: 120px; } <div class="pozadi-obr">Obrázek na pozadí.</div> Použitý obrázek

71 Pozadí v CSS CSS vlastnost background-repeat. Umožňuje / zabraňuje opakování obrázku na pozadí. Hodnoty: no-repeat (bez opakování) repeat-x (opakování v ose x, tedy vodorovně) repeat-y (opakování v ose y, tedy svisle) backgroud-repeat: no-repeat;

72 Pozadí v CSS CSS vlastnost background-position určuje pozici obrázku na pozadí. Vždy se uvádí dvě hodnoty: pro osu x (vodorovně), y (svisle): background-position: x y; 1. Hodnoty zadány slovně top center bottom left right

73 Pozadí v CSS Příklad použití:
.pozadi-obr { height: 200px; background-image: url("motyl.gif"); background-repeat: no-repeat; background-position: center top; } <div class="pozadi-obr">Obrázek na pozadí.</div> Obrázek na pozadí je umístěn: osa X: uprostřed osa Y: nahoře

74 Pozadí v CSS 2. Hodnoty zadány číselně Hodnoty pro umístění obrázku na pozadí v ose x, y lze zadat: - procentuálně (%) - pixely (px) 0% 50% 100% Příklad použití background-position: 50% 0% Číselné hodnoty umožňují precizně umístit obrázek na pozadí

75 Konec modulu TWS_03b Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google