Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cestovní náhrady, knihy jízd Cesty v.3 Ing. Radek Kedruš Tel.:577 212 800

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cestovní náhrady, knihy jízd Cesty v.3 Ing. Radek Kedruš Tel.:577 212 800"— Transkript prezentace:

1 Cestovní náhrady, knihy jízd Cesty v.3 Ing. Radek Kedruš Tel.:577 212 800 E-mail: kedrus@kvasar.cz

2 •Softwarová aplikace CESTY je určena všem, kteří potřebují –evidovat firemní autopark a jeho stav (vč. servisu) –vést knihy jízd –sledovat a plánovat náklady na firemní autopark –plánovat a optimalizovat obsazenost fir.autoparku –plánovat a evidovat pracovní cesty –počítat a vyplácet cestovní náhrady (vč.soukromých vozidel) –vytvářet přiznání k silniční dani. •Aplikace vyniká –přehledným a úplným seznamem všech nezbytných evidencí –jednoduchým a intuitivním ovládání –výstupem sestav, dokumentů, přehledů nejen na tiskárnu, ale i do výstupních souborů XLS (Microsoft Excel), libovolně přenositelných souborů PDF (Acrobat Leader), či jednoduchých textových (CSV,TXT ) souborů.

3 Evidence cest výpočet a vyúčtování cestovních náhrad, vyčíslení nákladů Pracovníci Evidence pracovníků a soukromých vozidel Firemní autopark evidence vozidel, knihy jízd, nákupy PHM, evidence a plánování servisu vozidel Plánování cest Plánování cest, tvorba cestovních příkazů, hlídání dostupnosti vozidel na daný termín, rezervace vozidel Číselníky - Databáze tras, okruhů -Státy (světové měny, kurzy) - Sazby stravného (zahr. sazby) - Prům.ceny PHM - Základní sazby (amortizace) Výkaz prací Provedené práce na prac.cestách, fakturační podklady

4 CESTY v.3 -Výstupní sestavy -Exportní soubory -On-line stažení kurů ČNB Tiskové sestavy Lokální nebo síťová tiskárna Acrobat Reader Výstupní soubory ve formátu PDF MS Excel Výstupní soubory ve formátu XLS Internet Explorer Automatické připojení na stránky ČNB a stažení aktuálních kurzů zahraničních měn Export do jiných aplikací (např. Perm ver.3)

5 (dle požadavků uživatele) (Nákup PHM, Servisní kniha) - kontrola úplnosti knihy jízd - možnost generování knih jízd - kontrola nákupů PHM a knihy jízd - hlídání platností STK - plánování servisních akcí - přehledy vytíženosti vozidel - přehledy nákladů na vozidla

6 ( Základní údaje, Technické údaje, Výbava vozidla) - možnost evidence i jiným kódem mimo SPZ (vozidla u prodejců v autosalónech) - zařazení vozidel do různých kategorií (dle způsobu používání vozidla) - nezbytné údaje pro automatický výpočet silniční daně - nezbytné údaje pro servisního technika - údaje o výbavě vozu (např. pro inzerát při prodeji vozidla)

7 - ukládání fotografií do databáze (např. poškození vozidla, z havárie apod.) - ukládání skenovaných dokumentů (technický průkaz vozidla, dokumenty pojišťovny apod) - ukládání textových dokumentů (MS Word, např. o hmotné odpovědnosti) - další různé dokumenty ( faktury o nákupu, výkazy prací ze servisu apod)

8 (možnost využití generátoru záznamů)

9

10 - plánování pracovníků a vozidel - tvorba cestovních příkazů - automatická tvorba cestovních výkazů

11 Plán cest vybraného firemního vozu v daném období Znázornění plánu v měsíci

12 Místo pro poznámky pracovníka v průběhu pracovní cesty Podpisy zodpovědných pracovníků pro nařízení a schválení pracovní cesty Měsíční plán cest

13 •Část „Autodoprava“ softwarové aplikace CESTY umožňuje –evidovat jednotlivé akce týkající se autodopravy (přeprava zboží, odtahová služba, přeprava osob apod.) –je zaměřená na evidenci konkrétních vozidel (nákladní vozidla, tahače, návěsy, dodávky, autobusy atd.) a jimi realizovaných cest –umožňuje na základě evidence (cena přepravy, nákupy PHM, ostatní náklady, kalkulované náklady na řidiče a vozidlo) ekonomicky vyhodnotit danou akci –lze vytvořit finanční přehledy za dané vozidlo, pracovníka, zakázku, středisko (měsíční,roční) –automaticky se plní kniha jízd daného vozidla a kniha nákupů PHM –automaticky se počítá stravné (i zahraniční) –na základě nákupů PHM a stavů nádrže lze určit skutečná spotřeba PHM přepravy. •Část „Autodoprava“ –využívá všech potřebných číselníků a evidencí aplikace „Cesty 3“ a je její součástí –pro rok 2012 je bonusovou částí aplikace „Cesty 3“ a nezvyšuje cenu licence –mimo několik standardních sestav se výstupní sestavy se vytvářejí na základě potřeb uživatele (za velmi mírný poplatek), samozřejmě i do formátů XLS (Microsoft Excel), a PDF (Acrobat Leader), či jednoduchých textových (CSV,TXT ) souborů.

14 Základní údaje, Časová údaje, stravné, Cena přepravy, Ostatní náklady, Zálohy - evidence stavu a nákupů PHM - evidence tachografu - kalkulované náklady aj.

15 (strávený čas dle států) (vypočtené stravné za jednotlivé dny, možnost poskytnutí kapesného)

16 (evidence např. parkovné, mýtné apod.) (ceny přepravy dle partnerů-firem, datumy vykládky/nakládky) (nákupy PHM v průběhu cesty)

17 Zahájení a ukončení cesty - místo zahájení (sídlo firmy, bydliště pracovníka) - datum a čas zahájení - datum a čas ukončení cesty Cíl cesty - místo určení (sídlo firmy partnera) jízda tam jízda zpět - automatická generace jízd (využití databáze partnerů a tras) - kopie cesty pro spolujezdce - automatické výpočty (stravné, krácení stravného, náhrady při použití vlastního vozidla) - automatický zápis do knihy (při použití firemního vozidla)

18 Zahájení a ukončení cesty - místo zahájení (sídlo firmy, bydliště pracovníka) - datum a čas zahájení - datum a čas ukončení cesty Cíl cesty 1. - místo určení (sídlo firmy partnera 1) Cíl cesty 2. - místo určení (sídlo firmy partnera 2) 1.den 2.den 3.den - editace jednotlivých jízd (datum a čas výjezdu a dojezdu) - evidence poskytnutých záloh - evidence nákladů na ubytování - evidence ostatních nákladů (parkovné, jízdné MHD apod.) - kombinace různých způsobů dopravy (AUV, AUS, VLAK, BUS atd.)

19 Zahájení a ukončení cesty - místo zahájení (sídlo firmy, bydliště pracovníka) - datum a čas zahájení - datum a čas ukončení cesty Cíl cesty v zahraničí - místo určení (sídlo firmy partnera) Hraniční přechod - datum a čas přejezdu hranice vnitrostátní část cesty zahraniční část cesty - editace jednotlivých jízd (datum a čas výjezdu, přejezdu hranic a dojezdu) - evidence poskytnutých záloh (v různých měnách), vratky záloh (v různých měnách) - evidence ostatních nákladů (v různých měnách) - evidence denních kurzů měn (automatické stažení z internetu) - přepočty a finální vyúčtování v KČ

20 Zahájení a ukončení cesty - místo zahájení (sídlo firmy, bydliště pracovníka) - datum a čas zahájení - datum a čas ukončení cesty Vnitrostátní letiště datum a čas odletu Letiště v zahraničí - datum a čas odletu do ČR Cíl cesty v zahraničí - místo určení (sídlo firmy partnera) vnitrostátní část cesty zahraniční část cesty

21 Zahájení a ukončení cesty - místo zahájení (sídlo firmy, bydliště pracovníka) - datum a čas zahájení - datum a čas ukončení cesty Hraniční přechod - datum a čas přejezdu hranice Letiště v zahraničí (země „A“) - datum a čas odletu do „B“ Cíl cesty v zahraničí - místo určení (sídlo firmy partnera) Letiště v zahraničí (země „B“) - datum a čas odletu zpět do „A“ vnitrostátní část cesty zahraniční část cesty „AUS“ „LET“ „BUS“

22 Výstupní sestavy

23 Jednotlivé jízdy z-do Časové údaje Přehled výdajů Přehled náhrad Rozlišení nákladovosti

24

25 • •Výstupní sestavy je možno směřovat buď na připojenou lokání či síťovou tiskárnu nebo nasměrovat do výstupních souborů typu *.pdf (Acrobat Reader), *.xls (Microsoft Excel) nebo *.csv resp. *.txt (textové soubory) • •Vzhled výstupních sestav lze měnit změnou šablony (např. barevný tisk, s logem firmy nebo bez, rozmístění údajů, orámování atd.) • •Výstupní soubory (pdf, xls, csv) mají názvy dle daných sestav a lze je ukládat do předem nadefinovaných adresářů (nastavení parametrů aplikace) • •„Skenované“, pracovníkem doplněné „Cestovní příkazy“ je možno archivovat v databázi dokumentů • •Pro potřeby sledování nákladovosti jsou k dispozici přehledy dle „nákladových středisek“, „zakázek“, „firemních vozů“ ad.

26 •Aplikace nabízí hesly zabezpečený přístup do aplikace •Aplikace nabízí hesly zabezpečený přístup do aplikace (systém hesel je tříúrovňový) : - administrátor (má neomezený přístup do všech částí aplikace, zadává parametry aplikace a přístupová hesla pro ostatní) - vedoucí (má přístup všech částí aplikace a do všech dat jednotlivých pracovníků mimo přístupu do nastavení aplikace a zadávání přístupů - osobní (má přístup do zpracování svých pracovních cest) •Data jsou zpracovávána SQL serverem, což zajišťuje konzistenci dat i při výpadku proudu • •Je možno zaktivovat tzv. „aktualizační protokol“, zajistí sledování všech aktivit, které jednotliví uživatele na datech provádějí •Aplikace má i vlastní zálohovací rutinu pro vytváření záložních kopií dat •Aplikace má i vlastní zálohovací rutinu pro vytváření záložních kopií dat (mimo SQL)

27 •Prvotní zaškolení uživatelů v rozsahu 3 hodin •Automatická aktualizace programu dle platných norem a vyhlášek (minimálně 1x ročně) www.kvasar.cz •Informace o změnách a nových verzích programu, download nových verzí programu na www.kvasar.cz •Telefonické poradenství (hot-line) – práce s programem, legislativní poradenství, metodická pomoc kedrus@kvasar.cz •Zasílání dotazů a připomínek na kedrus@kvasar.cz •Servisní a poradenské práce u uživatele i na naší adrese : K Pasekám 3679, 760 01 Zlín K Pasekám 3679, 760 01 Zlín


Stáhnout ppt "Cestovní náhrady, knihy jízd Cesty v.3 Ing. Radek Kedruš Tel.:577 212 800"

Podobné prezentace


Reklamy Google