Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1.Vstupní podmínky v EU 2.Vlastnosti současného zemědělství ČR z hlediska podmínek v EU 3.Jaké dopady lze očekávat po vstupu? 4.Co je nutné ještě zvládnout?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1.Vstupní podmínky v EU 2.Vlastnosti současného zemědělství ČR z hlediska podmínek v EU 3.Jaké dopady lze očekávat po vstupu? 4.Co je nutné ještě zvládnout?"— Transkript prezentace:

1 1 1.Vstupní podmínky v EU 2.Vlastnosti současného zemědělství ČR z hlediska podmínek v EU 3.Jaké dopady lze očekávat po vstupu? 4.Co je nutné ještě zvládnout? ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU Tomáš Doucha a kolektiv Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha

2 2 CO JE SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU?  Podpora cen (pilíř I) + podpora venkova (pilíř II)  Vztah k WTO – amber, blue a green boxy opatření  Charakter a působení současné SZP  Reforma – MTR:  decoupling  degresivita a modulace podpor  převod zdrojů na rozvoj venkova – nové směry (food safety and quality, animal welfare, životní prostředí)  cross compliance a audit farem  Instituce 

3 3 Současné zemědělství ČR   Vlastnictví x užití půdy: 92 % půdy pronajato (nestabilita + úvěrování + prosakování podpory mimo zemědělství a venkov)   Struktura farem: 25 % z. p. IF, 75 % z. p. družstva a společnosti (složitost vztahů + podnik x domácnosti)   Extrémní duální struktura – 5,2 % největších farem obhospodařuje 76,4 % půdy (menší podpory velkým podnikům nad 50 tis. Eur podpor)   Vysoká třígenerační zadluženost podniků, neekonomická kritéria alokace kapitálu a jeho neekonomické ocenění (přístup k úvěrům na strukturální podpory)

4 4 Současné zemědělství ČR   Velké rozdíly ve výkonnosti podniků, polarizace (potenciál ke zlepšení)   Nižší technická účinnost faktorů (práce a půdy) (dočasná levnost faktorů)   72 % zornění (40 % Rakousko), přes 50 % produkce býložravců v oblastech s lepšími podmínkami (předreformní struktura x orientace podpor EU)   Snížená retenční schopnost krajiny (industriální velkovýrobní zemědělství x orientace podpor EU)    Zemědělství a venkov (nové cíle a důraz v EU) 

5 5 Produkce mléka užitkovost (kg/ks/rok) a nájemné za půdu (USD/ha) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 SRN- 35 SRN- 68 SRN- 650 RAK- 35 FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 ČR- 535 kg/ks/rok 0 50 100 150 200 250 300 USD/ha Užitkovost Nájemné za půdu

6 6 Průměrná mzda vč. pojištění Produktivita práce SRN- 35 SRN- 68 SRN- 650 RAK- 35 FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 ČR- 535 NZ- 447 0 2 4 6 8 10 12 14 USD/hod 0 50 100 150 200 250 300 kg/hod Produkce mléka průměrná mzda vč. pojištění (USD/hod) a produktivita práce (kg/hod)

7 7 Produkce mléka náklady výroby mléka versus cena mléka (USD/100 kg) SRN- 35 SRN- 68 SRN- 650 RAK- 35 FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 ČR- 535 NZ- 447 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 USD/100 kg Náklady příležitosti Ostatní náklady Cena mléka

8 8 Produkce jatečného skotu náklady na půdu a produktivita využití půdy

9 9 Produkce jatečného skotu náklady práce a produktivita práce 194

10 10 Produkce jatečného skotu úrokové sazby a produktivita kapitálu

11 11 Produkce jatečného skotu - náklady versus cena (vč. vedl. výrobků a přímých podpor) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 SRN- 190 SRN- 240 FRA- 90 ČR- 160 ČR- 780 MAĎ- 450 POL- 234 USA- 225 USD/100 kg cw Náklady příležitosti Náklady účetní Cena + vedl. výrobky + podpory

12 12 Očekávané dopady vstupu zemědělství ČR do EU – podmínky 1) Produkční limity (mírné zvýšení proti původním návrhům) 2) Přímé platby (25 – 35 % min., 55 – 65 %, resp. 100 % max., avšak hrazeno z národních zdrojů) 3) Strukturální podpory versus (?) přímé platby 4) Délka přechodného období (10 let) 5) Co dále? SZP stále pohyblivým cílem (viz MTR) a) Celkové dopady do sektoru zemědělství b) Dopady do ekonomiky komodit c) Dopady do ekonomiky farem d) Národohospodářské souvislosti Předpoklady: makroekonomický vývoj ČR (RASES 2001), predikce cen EU (OECD 2002), technologický vývoj zemědělství ČR, atd.  Srovnávací báze (baseline): skutečnost 2000 – 2001 

13 13 Produkční limity podle kodaňského summitu a Pozičního dokumentu ČR Druh omezeníMJ EUPD ČR Základní výměraha2 253 5982 401 845 Referenční výnos k základní výměřet/ha4,20 Kvóta na cukr Atis. t441,40 Kvóta na cukr Btis. t13,863,60 Kvóta na škrobt33 66045 000 Limit na len - dlouhé vláknot1 9238 000 Limit na len - krátké vláknot2 8667 080 Kvóta na mlékomil. l2 6043 010 Národní "obálka" pro dodatečné platby u skotuEUR8 776 0178 742 500 Národní limit produkce skotu pro dodatečné platbyt. ž. hm.270 031269 000 Národní limit pro porážkovou prémii u dospělého skotuks483 382530 000 Národní limit pro porážkovou prémii u telatks27 380131 100 Národní limit pro speciální prémii na býkyks244 349305 000 Národní limit pro prémie na krávy BTPMks90 300230 000 Národní limit pro prémie na ovce (bahnice)ks66 733130 000

14 14 Roční výdaje do agrárního sektoru ČR celkem (mld. Kč)

15 15 Přímé platby a platby LFA (mld. Kč/rok) Orná půda, len, škrob, skot, ovce, LFA, …

16 16 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) mimo LFA (mld. Kč/rok) - Předčasné důchody - AGRO-ENVI programy - Zalesňování a RRD - Odbytové organizace - Technická pomoc

17 17 Sektorový operační plán (SOP, mld. Kč/rok) - Zem. majetek a mladí - Diverzifikace - Zpracování a marketing - Lesnictví - Pozemkové úpravy - Obnova - Vodní zdroje - LEADER - Vzdělávání - Rybářství - Technická pomoc

18 18 State aid včetně obecných služeb (mld. Kč/rok) - Vstupy - Kompenzace - Sady, vinice, včely apod. - Bionafta, … - Genetika - Výzkum, vzdělávání - Informatika - Ostatní

19 19 Exportní subvence (mld. Kč/rok) - Mléko - Hovězí maso - Slad - Obiloviny - Ostatní

20 20 Rentabilita plodin na základní výměře o. p.

21 21 Rentabilita mléka na TTP podle výrobních oblastí - opravit

22 22 Rentabilita přímo nepodporovaných komodit: cukrovka, prasata, drůbež

23 23 Podniky - min. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

24 24 Podniky - zákl. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

25 25 Podniky - max. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

26 26 ZÁVĚRY  „Terms of trade“ pro RV lepší než pro ŽV. Jestliže však bude podpora LFA orientovaná na přežvýkavce (TTP), také skot na TTP a v LFA má šanci. To by bylo v souladu s prosazováním multifunkčního zemědělství.  Nicméně existuje riziko budoucí větší orientace na RV s nižší přidanou hodnotou.  Nutná vyváženost podpor „hory/nížiny“.  Pozitivní: značný potenciál ke zlepšení výkonnosti (zejména v ŽV), resp. mnohé farmy jsou připraveny na podmínky EU. 

27 27 Co je třeba zvládnout?  Navýšení podpor ze státního rozpočtu  Počáteční alokace limitů + pravidla pro jejich přesuny  Vyváženost podpor „hory/nížiny“ (LFA, referenční výnos, …)  Funkční IACS  Sledovat reformu SZP EU  Příprava v podnicích – propočty dopadů 

28 28 Postup při výpočtu dopadů podmínek EU do ekonomiky konkrétních zemědělských podniků A.ZADÁNÍ A.ZADÁNÍ  B. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY, ÚVAHY, ROZHODNUTÍ B. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY, ÚVAHY, ROZHODNUTÍ   C.VLASTNÍ VÝPOČET C.VLASTNÍ VÝPOČET  D.KOREKCE VÝPOČTU, HLEDÁNÍ LEPŠÍHO VÝSLEDKU  D.KOREKCE VÝPOČTU, HLEDÁNÍ LEPŠÍHO VÝSLEDKU 

29 29 A. ZADÁNÍ – SOUČASNÝ STAV 1. Výměra z.p. celkem a podle VO 2. Výměra o.p. a TTP celkem a podle kategorií LFA v roce 2001 a v EU 3. Struktura využití z.p. v ha: PŠE, JEČ, ŽITO, OVES, KUK, LUSK, ŘEP, LEN, CUKR, BR- PR, KP-SIL, KP-OST, OST-OP, S-A, TTP, TK 4. Stavy matek: a) Dojnice b) Krávy BTPM c) Bahnice

30 30 B. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY, ÚVAHY, ROZHODNUTÍ 1.Stanovení/rozhodnutí o velikosti podniku 2.Rozhodnutí o vztahu RV – ŽV a)Zjištění DJ-1 pro limit 1,8 DJ-1/ha KP-1 (definice DJ-1 !!) b)DJ-1/1,8 = požadované ha KP-1 x skutečná plocha KP-1 (definice KP-1 !!) c)Když bude nutné do požadovaných KP-1 zahrnout KP-SIL, rozhodnout, zda je výhodnější se orientovat na RV či ŽV 3.Stanovení struktury využití o.p.: a)Stanovení základní výměry (ZV) (definice ZV !!) b)Stanovení výměry půdy v klidu – rozhodnutí 10 – 50 % ZV c)Stanovení výměry plodin v ZV  KP-SIL a ostatní plodiny mimo ZV: na úrovni současnosti  Ostatní plodiny ZV: úměrné změny současných ploch 4.Výpočet nároků na extenzifikační prémie v ŽV: a)Zjištění DJ-2 pro limit 1,4 DJ-2/ha KP-2 (definice DJ-2 !!) b)Zjištění ha KP-2 (definice KP-2 !!) c)Posouzení nároku včetně požadavku na pastevní chov (definice pastevních ploch !!) 

31 31 C. VLASTNÍ VÝPOČET Využití databáze VÚZE: Využití databáze VÚZE:  Průměrné údaje za ČR i podle VO (náklady, výnosy, užitkovost, CZV, …)  Predikce vývoje výnosů, užitkovosti, jednotlivých nákladových položek, CZV, Kč/Eur, …  Průměrný (vzorový) uzavřený obrat stáda skotu  Přímé podpory a podpory LFA 2001 a 2005  Ostatní zjednodušující předpoklady (uzavřený obrat objemových krmiv, …)

32 32 D. KOREKCE VÝPOČTŮ – HLEDÁNÍ LEPŠÍHO VÝSLEDKU  Návrat do bodu B k jiným rozhodnutím  V budoucnosti: využití optimalizačních modelů

33 33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 1.Vstupní podmínky v EU 2.Vlastnosti současného zemědělství ČR z hlediska podmínek v EU 3.Jaké dopady lze očekávat po vstupu? 4.Co je nutné ještě zvládnout?"

Podobné prezentace


Reklamy Google